Leidsch Dagblad Meevaller kabinet van 15 miljard 2 WEKEN GRATIS LEIDSCH DAGBLAD Beroerte treft cabaretière Bloemendaal i„,;S,te„t,nek In Leiden al zestien aangiftes valse vuurtorens Blindganger noopt tot trilarm heien in Katwijk Kind met dodelijke spierziekte loopt weer dankzij nieuw medicijn Islamitisch offerfeest CERDAG 16 MAART 2000 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 42261 LOSSE NUMMERS 2,00 ZATERDAG 2,50 HET WOORD IS AAN Voltaire Je bent rijk wanneer je van alles weet te genieten. 10° 2710° °79° nccrs2g 30% 10% 10% SSÖjS 20% 40% 60% Textielmagnaat Zeeman gewond bij val van paard NOORDWUK/ALPHEN AAN DEN RUN Textielmagnaat Jan Zeeman uit Alphen aan den Rijn is zondag ochtend zwaargewond geraakt toen hij van zijn paard viel tij dens een ritje op het Noora- wijkse strand. Dat is vanmor gen bekend geworden. De 58- jarige oprichter van het Zee man-concern kreeg een hoef van het paard tegen zijn hoofd. Hij liep een hoofdwond, een gebroken oogkas en een zware hersenschudding op. Zeeman ging met de traumahelikopter naar het LUMC en werd daar geopereerd. Zeeman nam ruim een jaar geleden afscheid van het bedrijf en droeg zijn taken over aan P. Schouwenaar. Volgens E. Bus- kens van het textielconcern gaat het goed met haar voor malige baas. Hij herstelt goed. Hij is aanspreekbaar, eet en drinkt zelf, alle lichaamsfunc ties doen het." Zeeman gaat een paar keer per maand paardrijden met een aantal vrienden uit Alphen aan den Rijn. Ze nemen hun eigen paarden mee en vertrekken bij manege Meeuwenoord in Noordwijk voor ritjes door de duinen en over het strand. Ei genaar N. Meeuwenoord is er vaak bij, maar afgelopen zon dag niet. Hij zag alleen het dier, dat zelf ook een val had ge maakt, rijderloos en overstuur terugkomen. Ja, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. Naam: Voorletters: Adres: Postcode: Plaats: Na de eerste twee weken betaal Ik ml]n abonnement: PI Per maand automatisch (ƒ34,80) Per kwartaal automatisch 99,90) Per kwartaal acceptgiro (ƒ100,90) Bank/giro nr: Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 staatslot met jackpot cadeau. Leidsch &s Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. Stuur deze bon In een envelop, zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, abonnee service, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Lelden. 8ellen kan ook: 071- 5128 030 of abonneren vla: www.leldschdagblad.nl 712141 400114 maandag t/m vrijdag Voorspelling Centraal Planbureau Het gaat Nederland economisch nog meer voor de wind dan verwacht. Dankzij de sterke groei van de wereldhan del kan minister Zalm van financiën dit jaar en volgend jaar rekenen op nog eens 14,5 miljard gulden aan mee vallers. Dit bedrag komt bovenop de 23,5 miljard die het Centraal Planbureau vorige maand al berekende voor 2000 en 2001. Deze cijfers staan in een con ceptversie van het Centraal Economisch Plan, dat aan de basis staat van de begroting die het kabinet in september pre senteert. Sinds het CPB vorige maand februari enorme mee vallers in het vooruitzicht stel de, strijdt politiek Den Haag over de besteding daarvan. Staatsschuld aflossen, meent de WD. Investeren in zorg, onder wijs, milieu en veiligheid zegt de PvdA. D66 en premier Kok zitten daar tussen in. Volgens de nieuwe raming hoeft het kabinet dit jaar dank zij een economische groei van 4 procent geen 3,5 miljard min der uit te geven aan onder meer sociale uitkeringen, maar 4 mil jard minder. Aan extra belas ting- en premie-inkomsten haalt het kabinet 11,5 miljard binnen in plaats van de ge raamde 7,5 miljard. Voor 2001 zien de CPB-cijfers er nog rooskleuriger uit. Het ka binet bespaart 5,5 miljard op de uitgaven (was 2,5) en de grote klapper komt bij de inkomsten in 2001: die komen volgens het Planbureau op 17 miljard extra waar in februari al rekening werd gehouden met het forse bedrag van 10 miljard gulden. De bijstelling van de cijfers is vooral een gevolg van een bij stelling van de verwachte eco nomische groei volgend jaar. Het CPB schat die in op 3,5 procent in plaats van 3,25 pro cent vorige maand. Financiën plaatst overigens wel kantteke ningen bij de jubelcijfers van het Planbureau. Zo werkt het CPB met een automatische doorrekening bij de werkgele genheid: meer economische groei leidt tot meer werkgele genheid. Bij het CPB komt de werkloosheid daardoor voor het eerst sinds de jaren zestig onder de 200.000. Maar Finan ciën wijst er op dat aan de da ling van de werkloosheid ooit een einde aan komt door de na tuurlijke werkloosheid. De OESO voorspelt overigens voor dit jaar en volgend jaar in Nederland een groei van 2,75 procent. De OESO noemt dat een welkome afkoeling van de oververhit rakende Nederland se economie. ORT'^ci-t^ 70% K STELLEN I I* "éthoeken T KASTEN - SALONTAFELS - FAUTEUILS SLAAPKAMERS Lange Polen 41 AMSTERDAM-C; M-8UITENVE LOERT, ARNHEM, BREDA; EINDHOVEN-C; GRONINGEN. TO,CHT; ROTTERDAM-C -ALEkANORIUM; UTRECHT uwe singles Doe Maar derpopgroep Doe Maar l op 27 maart voor het ilnds 16 jaar nieuw werk p die dag liggen tegelij- 1 twee singles in de pla- ikel: Watje, met als bo ck Klaar en Als niet Als strack Bewoners van dit De liedjes zijn een jerder al te horen op de 20 jaar voor irden Bachhus ;r beroep is gisteren jaar geëist tegen de die in januari vo- een salvo afvuurden iekcafé Bachhus in Go- i, waarbij twee meisjes leven kwamen en een ernstig werd gewond, chtbank in Dordrecht leelde hen van de zo- zestien jaar. s poetst tanden de kraan dicht akesteyn liep nooit de )ij het tanden poetsen, zijn met water is er bij het ware ingeslagen", rins Willem-Alexander vooravond de grote wa- èrentie die hij vanaf voorzit in een vraag- met deze IcranL 6 'emeester s in opspraak iberi, de burgemeester die goed is voor het andaal na het andere, tweer voor eikaar. Om te zijn van zijn eigen atuur, liet hij 1.500 niet ^^ide leden op een partij- tten. Dat werd de voor van zijn RPR te veel. Ze hem ais plaatselijke rretaris. MAG 26 PAGINA'S 21 8,9 |en Samenleving14 pvan de Dag2 .13,15,16,17,19 ftrips10 DEN HAAG GPD programma's ferzicht Cabaretière Adèle «Bloemendaal is gisteravond getroffen door een beroerte' en opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Adèle moest in het Almeerse theater De Metropole haar pro gramma Portret na enkele num mers afbreken. Veel toeschou wers dachten dat de 67-jarige artieste gedronken had en ver lieten onder protest voortijdig de zaal. Bloemendaal zou dinsdag al zijn getroffen door een lichte beroerte. Tijdens een opname voor het tv-programma Sesam straat werd ze onwel. Eind janu ari moest Bloemendaal een show in Almere uitstellen van wege een" griep. Omdat het pu bliek voor de tweede keer kwam, lapte de artieste zich met medicijnen zo veel mogelijk op. Kok wil naar lagere tarieven internetgebruik LONDEN HARM HARKEMA CORRESPONDENT De telefoonkosten voor inter netgebruikers dienen drastisch lager te worden om internet ook toegankelijk te maken voor zwakkere groepen in de samen leving en om niet verder achter op te raken bij de Verenigde Staten. Premier Kok heeft dat giste ren gezegd in Londen na afloop van een werkbezoek aan zijn Britse collega Blair. Kok zei zich zeer bewust te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in Groot-Brittannië. Daar zijn tele foonmaatschappijen en inter- netproviders sinds twee weken een ook voor de rest van Euro pa belangwekkende nieuwe concurrentiestrijd begonnen om de gunst van de internetge bruiker. De een na de ander schaft de verraderlijke telefoon tikken af, en biedt voor een vast bedrag per maand verder onge limiteerd internetgebruik. De nieuwste aanbieding (van Free- serve, de grootste Britse inter- netprovider) beloofde gisteren voor een bedrag van zo'n twin tig gulden per maand ongelimi teerd toegang tot internet in de daluren en tijdens de weekein den. Kok vindt dat het ook in Ne derland die kant op moet en is er vrij zeker van dat dat ook gaat gebeuren: Volgens hem wordt bij de Nederlandse tele foon- en internetbedrijven 'de boodschap heel goed verstaan' Ithus Hogeschool ■vestigingen in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Oegstgeest Centrum 010 - 20 12 8< 13 Brand in centrum voor asielzoekers snel geblust 16 Katwijker Leon Krijgsman maakt bij Fox snel carrière 17 Plannen voor het Wapen van Voorschoten omgegooid 23 Ajax turft bij Fortuna een nieuw dieptepunt 10 Teak en rode laarsjes bij Wassenaarse Flower Farm s mag zijn spaarlampen- In Terneuzen nog niet aatsen naar Polen. Dat de ondernemingskamer nsterdam vandaag be- philips heeft de OR te fcn de reorganisatieplan- Ei de hoogte gebracht en van de rechter het huis- fcverdoen. !te Mildred' inrichting de en het Riagg hebben ;en 'tante Mildred' uit bejaardenwoning in Liet gehaald. De 59-jari- Kouw wordt gedwongen lomen in een psychia- I ziekenhuis. In de wo- i de vrouw zijn vijf Izige vrouwen achterge- f Tante Mildred kwam ■spraak omdat zij enkele 'ge kinderen in huis Hij heeft een wat blauwige weerschijn, het papier voelt wat stugger aan en het formaat is een piet- sie kleiner. Wie scherp oplet, kan de valse vuur toren vrij eenvoudig van het echte biljet van 250 gulden onderscheiden. Toch deden in anderhal ve week al zestien Leidenaren aangifte bij de po litie van een vals bankbriefje. ,,Elke dag komen er nieuwe bij", aldus teamchef Daan Nix die giste ren in het bureau aan de Langegracht een onecht biljet toonde aan de media. De politie van de regio Hollands-Midden heeft inmiddels een rechercheteam op de zaak gezet. Gepoogd wordt om mensen na te trekken die in restaurants, winkels en een benzinestation met een vals briefje van 250 gulden hebben betaald. De rechercheurs moeten het doen met de herin nering van de ontvangers en daarover wil de po litie gaande het onderzoek geen enkele medede ling doen. „We zijn druk bezig de herkomst te achterhalen. We denken aan meerdere perso nen", is het enige dat Nix hierover kwijt wil. De valse vuurtorens doken anderhalve week geleden voor het eerst op in de Leidse regio. Ze werden volgens Nix 'heel divers' aangeboden: in de horeca, bij middenstanders en ook aan een bezinepomp. „Eentje werd pas ontdekt bij de bank waar iemand een bedrijfskas kwam stor ten." Hoewel het onderscheid met een echt geldbil jet bij daglicht vrij duidelijk is, kan Nix zich voor stellen dat ontvangers zich laten bedotten. „Als het een beetje donker is en je hebt het druk, neem je waarschijnlijk niet de tijd om zo'n briefje onder een lamp te houden." Wie dan een vals biljet accepteert is dus 250 gulden armer. Trouwens, ook in het licht kun je je vergissen. De valse briefjes zijn professioneel gedrukt en voorzien van een watermerk. Dat komt weliswaar niet overeen met het watermerk op een echt briefje van 250 gulden, maar dat moet je dan maar net bij de hand hebben om een vergelijking te maken. Is dat het geval, dan is het verschil vooral zichtbaar in de kleur, de papiersoort en het formaat. Ook staat er op het valse biljet slechts aan één kant een serienummer. Echt geld is altijd aan twee kanten van zo'n nummer voor zien. Twee biljetten van 250 gulden: de bovenste is vals. Onder meer kleur en formaat wijken af. FOTO HIELCO KUIPERS mm The Beach: Leonardo DiCaprio in een paradijs Nederlandse versie National Geographic HAMBURG ANP De Nederlandse versie van het roemrijke blad National Geo graphic verschijnt eind dit jaar. Dat maakte de uitgever van het blad, Gruner Jahr in Hamburg, gisteren bekend. Gruner Jahr (Stern, Brigitte) verwierf samen met het Spaanse concern RBA Editores de licentie voor de Ne derlandstalige editie die ook in Vlaanderen op de markt komt. Beide uitgeverijen publiceren sinds september vorig jaar de Duitse, Franse en Poolse edities van de National Geographic. National Geographic geldt met 50 miljoen lezers als het grootste wetenschapsblad ter wereld. Het tijdschrift is de spreekbuis van de National Geo graphic Society. Zwaartepunt vormt de geografie, de weten schappelijke aardrijkskunde. KATWIJK PETER VAN EGMOND Onder het terrein van ver pleeghuis De Wilbert in Kat wijk, ter hoogte van de kapel in de binnentuin, ligt waarschijn lijk een blindganger uit de Tweede Wereldoorlog. Binnen kort begint De Wilbert met nieuwbouw. Om te voorkomen dat de bom na ruim een halve eeuw alsnog explodeert, wordt gekozen voor 'trilarme hei-me thoden'. De aanwezigheid van de blindganger was al langer be kend, maar is actueel gewor den door de bouwplannen. Het Explosieven Opruimings Commando (EOC) stelt dat de bom 'geen onacceptabel veilig heidsrisico' oplevert, ook niet tijdens de bouw. Voorwaarde is wel dat niet wordt geheid binnen een straal van 25 meter van de plek waar de blindganger vermoedelijk ligt. De directie heeft er vervol gens voor gekozen binnen dit gebied helemaal niet meer te heien. Buiten deze zone ge bruikt de aannemer geen hei blok, maar een schroefboor. Het EOC heeft de bodem tot op drie meter diepte nage zocht. Als de blindganger er ligt. ligt hij waarschijnlijk op 8 tot 12 meter diep. Voor zover bekend exploderen zulke bom men niet spontaan. De ge meente heeft daarom besloten het projectiel niet te laten op sporen en opgraven. Kinderziekenhuis noemt berichtgeving Pharming 'zeer voorbarig LEIDEN ONNO HAVERMANS Vier baby's met een dodelijke spierziekte zijn nog in leven dankzij een experimenteel medicijn dat wordt gemaakt uit genetisch gemanipuleer de konijnenmelk. Een van de kinderen kan in middels zelfstandig lopen. Dat maakte het Leid se bio-farmaceutische bedrijf Pharming gisteren bekend. De kinderen worden al meer dan negen maanden behandeld in het Sophia Kinderzie kenhuis in Rotterdam. Dat distantieert zich ech ter van de berichtgeving door Pharming. Die is 'zeer voorbarig', aldus de woordvoerster van het ziekenhuis. De kinderen lijden aan de ziekte van Pompe, een erfelijke spierziekte die wordt veroorzaakt door een tekort aan het enzym alfa-glucosidase. Bij patiënten waarbij het enzym niet goed werkt, verstijven de skeletspieren waardoor de patiënt zich uiteindelijk niet meer kan bewegen. Omdat ook het middenrif verstijft, ontstaan ademha lingsmoeilijkheden waaraan de patiënt meestal sterft. Wanneer het enzym al bij de geboorte ont breekt, ontstaat een verdikking van de linker hartkamerwand die vaak al in het eerste levens jaar dodelijk is. In de westerse wereld lijden naar schatting tienduizend mensen aan deze ziekte. In Neder land zijn dat er 100 tot 200. Tot dusver bestond er geen therapie of medicijn. De afdeling klinische genetica van de Rotterdamse Erasmus Universi teit slaagde er twaalf jaar geleden als eerste in het menselijk gen voor alfa-glucosidase te isoleren en te vermenigvuldigen. Pagina 5: Pharming wil volgend jaar nieuw me dicijn op de markt brengen druten Drie kwartier na zonsopgang startten moslims vanochtend met hun gebeden ter ere van het islamitische offerfeest. In de huiskamer van een eigenaar van een slachterij in het Gelderse Druten was de opkomst zo groot, dat de deur niet meer dicht kon. Moslimsorganisaties bepleitten eerder dit jaar het offerfeest in Nederland te beschouwen als een nationale feestdag. Premier Kok noemde dit eerder een 'redelijk verzoek'. FOTO ANP RAYMOND RUTTING

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2000 | | pagina 1