Thomson Multimedia naar beurs in Parijs Angst voor millennium en inflatie regeert beurzen Leeftijdsgrens commissaris verdwijnt mogelijk uit wet Economie Beurs MAANDAG 18 OKTOBER 1999 Amerikaanse SEC zint op maatregelen new york De Amerikaanse beurswaakhond U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zint op maatregelen tegen bedrij ven die koersgevoelige informatie slechts laat weten aan een be perkte groep. De SEC wil daarmee optreden tegen de usance in het Amerikaanse bedrijfsleven analisten voor de officiële aan kondiging van nieuwtjes te voorzien. Volgens SEC-voorzitter Ar thur Levitt schurken de praktijken tegen het illegale aan. Kohlberg biedt op Sieméns-divisie new york De Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg, Kravis Roberts Co heeft 810 miljoen dollar (1,64 miljard gul den) over voor een divisie van het Duitse elektro- en elektroni caconcern Siemens. Het gaat om de activiteiten op het gebied van geldautomaten, waaronder de fabricage ervan. Siemens moet de divisie van de Europese Commissie afstoten om te kunnen fuseren met de Japanse computerfabrikant Fujitsu. Regering biedt 29 miljoen aandelen aan parus afp-krf-anp De Franse producent van con sumentenelektronica Thomson Multimedia krijgt een notering aan de effectenbeurs. De rege ring maakte vandaag bekend 29 miljoen nieuwe aandelen aan te bieden. Die moeten 522 a 623 miljoen euro (1,15 a 1,37 mil jard gulden) opleveren. De prijs zal liggen tussen 18 en 21,50 euro per stuk. De in schrijving loopt van 18 tot 29 oktober en staat open voor par ticuliere en institutionele beleg gers, werknemers van Thomson en de industriële partners van het concern. De laatstgenoem de groep bestaat uit het Franse Alcatel, de Amerikaanse bedrij ven Microsoft en DirectTV, en het Japanse NEC. Ze hebben elk een belang van 7,5 procent in Thomson. Thomson Multimedia is in meerderheid eigendom van het staatsconcern Thomson SA. De deelneming daarvan zal door de beursgang verminderen tot 5f,7 procent. De industriële partners komen op 25,6 pro cent, particuliere en institutio nele beleggers op 17,1 procent en de werknemers op 5,5 pro cent. den haag gpd nieuwsanalyse Het waren wederom de Ameri kaanse centrale bankpresident Greenpan en inflatie-angst die veel beleggers eind vorige week de rillingen op de rug bezorg den. Greenspan waarschuwde weer eens dat de koersen van de aandelen erg hoog zijn. Daarbovenop kwam het bericht dat de prijzen die producenten betalen in de Verenigde Staten in september behoorlijk zijn ge stegen. Dat is weer een indica tie voor inflatie. De aandelen in Europa en in de VS kregen een behoorlijke tik, die vandaag een vervolg kreeg in het Verre Oos ten en vervolgens opnieuw in Europa. Topanalisten van de internatio nale zakenbank Merrill Lynch, van de week in Nederland, me nen dat de eeuwwisseling be- leggérs buitengewoon terug houdend maakt. ,,De koersda lingen van de afgelopen maan den hebben er alles mee te ma ken", zegt analist T. Sowanick. „Zij zijn versterkt door de toe genomen ongerustheid rond het millenniumprobleem." Merryll Lynch wijt de koersbe- wegingen echter vooral aan vrees voor het onbekende. De collega's bij Credit Suisse First Boston (CSFB) hebben uit de millenniumangst adviezen weten te destilleren waar beleg gers wat aan kunnen hebben. „Verkoop bankaandelen", zeg gen zij ronduit in hun rapport 'millennium downgrade'. Deze analisten zien vooral risico's op de kapitaalmarkten alsmede twijfels rond de gegoedheid van de schuldenaren rond de eeuw wisseling. „Het jaar 2000 is een test voor de banken, ook voor degene die volledig millenniumbestendig zijn. Bovendien bleek bij de cri ses in Azië en Rusland dat de internationale financiële mark ten niet zo goed uit de voeten kunnen met grote verassingen. Een kettingreactie is deze keer zeker niet uit te sluiten", aldus CSFB. De bank geeft tevens aan dat de bankiers de afgelopen ja ren zulke megawinsten hebben geboekt, dat ook daarin een kentering voor de hand ligt. Hoewel CSFB in haar advies hoofdzakelijk de grote Ameri kaanse banken op het oog heeft (Chase, Citigroup, J.P. Morgan, Bank One) kunnen hun Neder- landsè evenknieën zich niet aan dit oordeel onttrekken. ABN Amro Bank, ING en Fortis spe len geheel of vrijwel in dezelfde divisie als de Amerikanen. Be leggers hebben op Beursplein 5 van dit inzicht inmiddels ook wel blijk gegeven, getuigen de koersdalingen in de financiële sector. Waar dan wel in beleggen rond de millenniumwisseling, is in deze tijd de meest prangende vraag. Beleggers weten het niet en blijven veelal van aandelen af. Merryll Lynch houdt het op vastgoed, olie en gas. Dat bete kent voor de Nederlandse be legger, indien hij dit advies op volgt, dat-ie ook over de grens moet gaan kijken. Een andere mogelijkheid biedt de Amerikaanse beleggersbank Lehman Brothers. Deze belegt al vijftig jaar lang in 'ongebrui kelijke aandelen' en slaagt er al net zo lang in om beter te pres teren dan de beursbarometers in New York. Hoe groot het risi co hiervan is, vermeldt Lehman niet, maar vanzelfsprekend ont breekt de waarschuwing 'ren dementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toe komst' niet. den haag anp Commissarissen van bedrijven hoeven binnenkort hun functie niet meer neer te leggen als ze 72 jaar worden. Minister Kort hals van justitie werkt aan een wetsvoorstel om de leeftijds grens voor commissarissen uit de wet te schrappen. Een woordvoerder van het ministe rie heeft dat vandaag bevestigd. Korthals wil het aan bedrijven zelf overlaten een eventuele leeftijdsgrens voor de leden van hun raad van commissarissen vast te stellen. De bedrijven kunnen dat in hun statuten re gelen. Op dit moment zijn commis sarissen van grote bedrijven nog verplicht om hun functie op hun 72ste jaar neer te leg gen. Deze wettelijke regel is be doeld om te voorkomen dat met name oud-directeuren van familiebedrijven hun opvolgers constant op de vingers kijken. VAN DE BEURSVLOER Beursplein 5 duikt verder omlaag De Amsterdamse beurs heeft vanmorgen volgens verwach ting gereageerd op de forse koersdalingen in New York en het Verre Oosten. De AEX lever de bij opening direct punten in. Na twee uur handelen was het verlies opgelopen tot ruim 9 punten op 528,61 punten. Ook de andere beurzen in Europa begonnen de dag in de min. Vrijdag incasseerde de AEX ook al een verlies van 9,28 punten. De effectenbeurzen in het Verre Oosten hebben vandaag forse koersdalingen laten zien. Ze volgden daarmee de beurs in New York, waar de Dow Jones- index afgelopen vrijdag inzakte met 2,6 procent. In Tokyo sloot de Nikkei-index met een verlies van 326,24 pun ten (1,85 procent) op 17.275,33. Dat was het laagste slot in drie weken. De beurs in Zuid-Korea verloor 4,2 procent en die in Australië 2,3 procent. In Singa pore was de koersindex aan het eind van de ochtendhandel bij na 3 procent lager. De beurs in Hongkong bleef dicht wegens een nationale feestdag. amsterdam-tokyo anp-krf holl.stall.rek hoogeh. pp aand r hooge h. pp opt nl hooge h. pp vast nl hoogeh ppl.o.mi: hoogeh. ppdepnl hooge h pp aandl hoogeh pp aandl hooge h. pp aandl VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden h.j hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten I j laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden ia laagste koers s stopkoers 1 d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e.r. effectief rendement

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 6