Elektrowinkels vrezen langere garantie Vierkant blikje is in aantocht Ondergronds transport wordt zichtbaar Economie id is aantrekkelijke krder voor banken f RUIM BAAN IN ZUID-HOLLAND IAG11 SEPTEMBER 1999 itie op hoogste punt in twee jaar ${oG_t Schoenen, kleding en groeten en fruit waren in au- |een stuk duurder dan vorig jaar. De inflatie bedraagt Cr 2,6 procent. Dat is het hoogste niveau in twee jaar. r s het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben igpkels hun wintercollectie dit jaar eerder in de winkel ge- '"^Bovendien liep de uitverkoop van de zomercollectie rlang door dan vorig jaar, constateert het CBS. Maar ook 7door de hogere oÜeprijs - en sigaretten waren aan- duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Aardappel- jers konden hun hart daarentegen ophalen: net als vori- jpd daalde de aardappel sterk in prijs. Het bureau gaat er 3 «log vanuit dat het hoge inflatieniveau incidenteel is. In Pffldng met juli lagen de consumentenprijzen 0,6 procent e';ht jaar ziektekostenverzekeraars' Voor zowel de ziekenfondsen als de particuliere verze- was 1998 een bijzonder slecht jaar. De ziekenfondsen k een negatief resultaat van ruim 400 miljoen gulden, He tekort liepen de particuliere zorgverzekeraars op. Dat Jt het Jaarboek 1999 van Vektis, het landelijk informatie- n van de zorgverzekeraars. De Algemene Kas van de zie- Jsen, die al jaren in het rood verkeert, verslechterde jr verder naar ruim vier miljard gulden negatief. Enig fatje voor de ziekenfondsen waren de aanvullende verze- ta waarop een positief resultaat van 100 miljoen gulden eboekt. Ji: bejaarde laten wennen euro Minister Zalm (financiën) wil voor bejaarden en 1 fenden proberen een korte gewenningsperiode in te stel- ■rjr het gebruik van de nieuwe euromunten. Het voorstel U' jandaag tijdens een informele bijeenkomst van de Euro- nisters van financiën in de Finse stad Turku besproken. Zalm is het niet mogelijk hetzelfde met de eurobiljetten Maar omdat ook andere lidstaten voorstander zijn van inningsperiode, ziet hij wel kansen voor de introductie munten, bijvoorbeeld in december 2001. Officieel nieuwe Europese betaalmiddel begin januari 2002 jreen beschikbaar. sumentenbond slaat plank mis' De Consumentenbond slaat volgens KPN de plank fmis met de gisteren geponeerde stelling dat met de in- fvan Voicemail Actueel de telefoonrekening twintig gui tjaar omlaag kan. De bond wil dat KPN de extra inlcom- ireclame- en andere boodschappen op de voicemail pt. Alle bellers krijgen - als ze dat willen - na de persoon- pdschappen het weerbericht, een nieuwsbericht maar jertenties te horen. „De advertenties leveren geld op, jor bijvoorbeeld het weerbericht moeten wij betalen", ai woordvoerder. KPN kreeg destijds toestemming van ivoor voicemail op voorwaarde dat de kosten nief zou den betaald uit de gewone telefoonopbrengsten. sine maandag twee cent duurder De benzine wordt maandag twee cent duurder. Eu- id komt op 2,30 gulden per liter, super plus ongelood Iden en super met loodvervanger op 2,42 gulden. Ier Shell heeft dit gisteren meegedeeld. De prijsverho- it één dag na de aankondiging van Shell dat de literprijs Isel met 1,8 cent omhoog gaat naar 1,58 gulden. Die ver- aat vandaag in. De prijswijzingen zijn het gevolg van de ilingen op de internationale markten. vrachtbedrijf overgenomen Luchtvrachtexpediteur KDS Cargo BV op Schiphol is «tig procent in handen gekomen van Transport Mana- t International Holding (TMI). Daarmee is een nieuwe at in de concentratie in de luchtvrachtsector op Schip- ,ntf een keiharde concurrentieslag gaande is. KDS, waar ijdersonen werken, zal zelfstandig blijven functioneren, "noort tot de internationale Road Airgroep en telt 850 erkers. De onderneming verwacht in 1999 een omzet ld de 500 miljoen gulden en een netto-winst van vijftien :ha|r jong en toch al een Tnciële meneer of me- lompleet met eigen pning met echte rente, 'rekening met serieu- r tarten en een heuse Jet kan bij de banken, ihet zelfs heel graag ge- (^reclame-inspanningen fcaus. ten kunnen niet vroeg ïginnen met het zoe- dnderen als klant. Ie- t wordt volwassen en enè \Toeg of laat een be- n *rg nodig om zijn sa- itkering op te laten Jaamaast is de erva- ^de financiële instellin- 3 ïklanten erg merken- loffc- Verzekeringen, cre- b en beter nog, de hy- betrekt de volwassen jyJk bij de huisbankier, dvicadeaus als 'Knorbërt "irken', een oprolbare line of een fototoe- Jrug verdiend, te op jeugdspaarreke- nu tussen de 2,75 en ïnt, een kwart tot een ïnt lager dan de vol- Daarder krijgt. Positie- 71 Peter is de Juniorrente- van Spaarbeleg. Be- t aapje Bally, ontvangt uge financiële consu lprocent rente, net zo- fin ouders op de gewo- -kening van Spaarbe- J,aan op de ontvangen folgens spaarspecialist ratelband van onder- l teau MoneyView Re- ^et terecht. De klanten gfdan de premie die een ®nken geven bij trouw iierc? Mgt de deelnemer OöfHorijnvloot van ABN u;® premie van één pro- - ?^over het gehele ge- bedrag aan het einde looptijd. Deze premie Maximaal vijftien pro- ev jezien het kind tot u - J n vijftiende jaar kan '.Jen De premie komt "2 P de rente van drie pro- fcHd: „Bedenk dat je ene rekening lange tijd 'Verkopers staan voor onvoorzienbare risico's' De elektrobranche is bang voor zware financiële klappen door de verlenging van de wettelijke garantietermijn vanaf uiterlijk 2002. De nieuwe Europese richtlijn be paalt dat consumenten minimaal twee jaar na de aan koopdatum aanspraak maken op kostenloze reparatie of vervanging van zaktelefoon, tv of computer. Doordat fa brikanten niet worden verplicht hun garantie van één jaar verlengen, vrezen de winkeliers op te draaien voor het tweede jaar. den haag gpdkundig gebruik' tenzij hij dat duidelijk kan aantonen. Zonder De winkelier mag een klacht aanwijsbare schuld van de ge- over een kapot apparaat niet bruiker, moet de winkelier over zomaar afdoen met 'onoordeel- de brug komen en repareren of een nieuw apparaat aanbieden. „Prima voor de consument, maar de verkopers staan voor onvoorzienbare risico's", zegt een woordvoerster van Uneto. De branche-organisatie vreest een 'slachting' onder de bruin-, wit- en grijsgoedverkopers. De EU-richtlijn geeft de winkeliers geen rechten de kosten van re- parades door te schuiven naar de fabrikanten. De EU vindt dat landen die dat willen dat zelf maar moeten regelen. Uneto is daarom een lobby begonnen om 'Den Haag' een aanvullen de wet te laten maken. Maar beleidsmedewerker J. van der Kolk ziet het somber in:. „Dit staat bij Economische Zaken niet hoog op de prioriteiten lijst." De extra kosten zijn door de elektronicafabrikanten becij ferd op zesüg procent bovenop de kosten van één jaar. Welke bedragen in het geding zijn en hoe vaak een apparaat stuk gaat, zegt Van der Kolk niet te weten. „Dat ligt allemaal veel te gevoelig." Hij geeft toe op die manier wel een abstracte dis cussie te voeren zonder hou vast aan bedragen en getallen. Langere garantie zou prijsop drijvend kunnen werken. Ga rantie kost geld. Bij winkelke tens die extra garantieperiodes verkopen kan ongeveer worden gezien hoeveel: een paar tien tjes tot enkele honderden gul dens voor twee jaar op een pc van 3.000 gulden. Dat het Duitse Loewe al twee jaar op zijn tv's geeft en Philips, leverancier van de onderdelen ervoor, maar één jaar, ligt vol gens Van der Kolk waarschijn lijk aan de hogere marge op de prijziger Loewe-modeUen. Op zijn computermonitoren geeft Philips trouwens drie jaar. De Consumentenbond wijst er op dat de consument ook zonder de Europese garantiere geling langer verhaal kan halen via de Wet Consumentenkoop. Ewald van Kouwen: „Die wet geeft consumenten recht op verhaal gedurende de gemid delde economische levensduur. Met een kapotte wasmachine kun je na tien jaar nog terug en voor een pc ligt de grens op drie jaar. Hoe ouder het appa raat, hoe groter het deel is dat de koper moet meebetalen aan de reparatie." Noviteit Hoogovens Packaging Steel velsen-noord ed blaauw De voordelen van het vierkante blik(je) zijn legio. Het geestes kind van Hoogovens Packaging Steel, producent van verpak- kingsstaal, neemt twintig pro cent minder ruimte in, waar door transport- en opslagkos ten aanzienlijk lager zijn. Ander voordeel is dat het blik, ge maakt van 0,12 millimeter dun staal, beter stapelt dan het ronde busje en een stuk lichter is. Signalen uit de markt hebben directeur ir. Jaap Dunnebier van Product Markt Ontwikke ling (PMO) geleerd dat het vier kante blik een kansrijke toe komst heeft. „Ik verwacht dat het nog zo'n anderhalf tot twee jaar duurt voor dat de consu ment de blikken in de schap pen aantreft." Marketing mana ger Hugo Cimmermans: „Het resultaat is volstrekt nieuw. Uit onderzoek weten we dat er een markt voor is." Het vierkante blikje - het pro totype draagt de werknaam Le Carré - is het resultaat van 3,5 jaar bedenken, onderzoeken, ontwerpen en testen. Het zou kunnen worden gebruikt door tal vari industrieën. In de werk kamer van Dunnebier staat een beperkt aantal 'vierkantjes' naast ronde colablikjes. Dat ronde blikje voldoet toch goed? Dunnebier: „Ronde blikjes met bier of frisdrank met vlerkante conservenblikjes vergelijken, dat deugt niet. Want dat is ap pels met peren vergelijken." Cimmermans: „Dat zijn twee totaal verschillende werelden." Het ontstaan van Le Carré dateert van februari 1996 toen Peter van Herrewegen, student aan de technische universtiteit bij Hoogovens met zijn stage begon. „Bekijk dat ronde blik eens, zie wat we er aan kunnen veranderen", zo luidde zijn op dracht. En Van Herrewegen - inmiddels medewerker - kwam met het vierkante blik op de proppen. Naast de marketinggedachte speelde de techniek een be langrijke rol in de totstandko ming. Het materiaal moest sterk en vooral voldoende flexi bel zijn om het sterilisatiepro ces te kunnen doorstaan. Dun nebier: „Als je voedsel conser veert, verhit je het eerst om de aanwezige bacteriën te doden. Maak je water warm. dan gaat het uitzetten. De druk loopt op en het blik moet die druk kun nen weerstaan. Bij een rond blik wordt de druk opgevangen door zijn vormgeving. Om de druk bij een vierkant blik te kunnen weerstaan, zou zelfs dikker staal nodig zijn." In plaats van dikker staal pro beerde Hoogovens het omge keerde. Met dunner staal en de ze ronde vormgeving bleek het proefmodel uiterst flexibel te zijn. Met het grootste gemak doorstond het allerhande proe ven. Die ontdekking was een forse stap in de goede richting. „Vooral die staalsoort van 0,12 millimeter, dat is uniek", zegt Dunnebier trots. Tal van gespecialiseerde on derzoekers waren betrokken bij de ontwikkeling van het vier kante blik. Eén groep boog zich over de vorm: een andere groep deed onderzoek naar de sterkte: weer een groep onderzocht hoe je de onderdelen op de beste manier aan elkaar kon lassen. „Voorts heeft een groep, waar Marketing manager Hugo Cimmermans (links) en directeur Jaap Dunnebier van HPS, in de ban van het vierkante blik foto united photos de boer 1ur engelchor bij Stork-medewerkers waren betrokken, het sterilisatiegedrag bestudeerd en een groep werk te aan de 'stapelmogelijkheden' van het blikje." Begin dit jaar werd Le Carré enthousiast ontvangen op de grootste verpakkingsbeurs van Europa, Interpack in Düssel- dorf. Iedereen die op enigerlei wijze bij verpakking van pro ducten is betrokken, keek zijn ogen uit. „Dat het zo goed aan sloeg, daar waren we natuurlijk verschrikkelijk blij mee", zegt Dunnebier. Het idee plus het prototype mag dan uit de koker van HPS (circa 1.300 medewer kers) komen, het staalbedrijf gaat zich niet met de productie van de blikjes bezighouden. Dunnebier: „De inventarisatie periode loopt ten einde. Het se lectieproces gaat deze weken beginnen. Er moeten machines komen die de blikjes maken, er moeten bedrijven komen die de blikjes produceren en gaan vul len. En wij leveren het 0,12 mil limeter staal. Ik acht zelfs niet uitgesloten dat we naar 0,10 millimeter gaan. Dat zou een doorbraak van jewelste zijn." Cimmermans: „Denk niet dat nu ineens alle ronde blikken zullen verdwijnen, ik hoop het niet. We praten over een nieu we markt die prima naast de bestaande markt kan bestaan. Kijk, blik heeft helaas een niet een al te positief imago. We denken bij vierkante blikken juist aan kwaliteitsvoedsel of producten die op een wat duur dere manier aan de klanten worden gepresenteerd." Dunnebier, spelend met het vierkantje blikje: „Met welke bedrijven wij rond de tafel heb ben gezeten? Ik kan daar niets over kwijt. Want onze mogelijke klanten willen niet dat wij daar over met anderen praten. Deze opmerking, zo lijkt me, zegt ge noeg over de belangstelling die er voor het product bestaat." vast zit om in aanmerking te komen voor de premie. Als de klant puur kijkt naar de rente, moet hij voor de hoogste ver goeding. gaan. Als je kinderen wilt leren omgaan met een re kening, moet je ervoor zorgen dat het kind zoveel mogelijk kan: sparen, betalen, over schrijven en pinnen. En als het leukste cadeau telt. moet je die rekening uitkiezen." De verschillende rekeningen kunnen door zowel de kinderen als de ouders worden geopend. Maar als het kind de rekening opent, moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. Die ouderlijke toestemming geldt over het algemeen ook voor het pinnen. De ouders moeten in ieder geval hun fiat geven voor rood staan. Bij de banken waar de jongeren te recht kunnen als het financieel een beetje minder gaat, geldt in ieder geval een minimum leef tijd van vijftien jaar. Hoe dan ook blijven de ou ders altijd aansprakelijk voor het gedrag van hun kroost. Bij de ouders is door een eventueel schuldeisende bank meer te ha len dan bij de kinderen. Banken mogen zelfs bij tekorten geld oversluizen van de ouderlijke rekening naar de jeugdreke- ning. Eén van de actiefste banken op het kinderfront is de VSB. Deze bank begon een jaar gele den met de Eurokids rekening. Het is een combinatie van een spaar- en betaalrekening en de kinderen krijgen een pinpas. VSB biedt daarbij school-uitjes aan naar een bankfiliaal en komt in de klas voorlichting ge ven over de euro. De lol zit in het tastbare spa ren. Elke keer als de jongere mi nimaal vijf gulden stort, ont vangt hij een 'kindereuro'. Maximaal kan de spaarder één keer per dag een euro ontvan gen. Wie er tien inlevert, krijgt een echte euro terug: 2,20 gul den. Met deze euro's zijn ren dementen te halen waarvan veel professionele beleggers dromen. Wie tien dagen spaart, stort namelijk vijftig gulden en krijgt 2,20 gulden rente. Dat is een dikke vier procent. ECONOMISCH KORT delft cock runeveen Waar eens de waterbakken van het Delftse Waterloopkundig Laboratorium stondert, rijden nu een paar Automatisch Gelei de Voertuigen een ogenschijn lijk willekeurig parkoers. Ze zoeven over de TestSite van Connekt. De theorie van het ondergronds vervoer is er tast baar gemaakt. Geprogram meerd vanuit een indrukwek kende controlekamer rijden de wagentjes rondjes. Op de wand is een projectie te zien van wat overkomt als een traject van speelgoedrails. Hans van Baaren, één van de twee directeuren van Connekt, ziet het goedkeurend aan. De TestSite is een technologisch hoogstandje dat nog nergens in de wereld is te bewonderen. Het aantoonbare bewijs dat vervoer onder onze voeten be trouwbaar is en echt gestalte kan krijgen. Wie over ondergronds ver voer spreekt, verwacht eerder iets als een buizenstelsel dan allerlei wagentjes die in een grote open ruimte rijden, par keren, laden en lossen. De ver klaring is even simpel als af doende: 'Wij houden ons bezig met transporttechniek, niet met ondergrondse zaken. Voor voertuigen is het helemaal niet interessant of ze' onder de grond zitten of niet'. OLS, een Ondergronds Logis tiek Systeem, is in. Het verkeer wordt drukker, de files langer, de betrouwbaarheid van ver voer over de weg minder en de ruimte steeds beperkter. Neder land loopt vast. Zand erover? Inderdaad, dat wordt algemeen gezien als de enige oplossing: onder de aarde een nieuw we gennet graven of boren. Soms gaat het om vervoer van bulkgoederen en halffabri katen. Daar was DSM in Zuid- Limburg mee bezig, maar die gooide onlangs het bijltje erbij neer omdat het door de speci fieke toepassing veel te duur Als onbemande botsautootjes rijden de automatisch geleide voertuigen door een grote hal van de techni sche universiteit in Delft. De ruimte is door Connekt ingericht als testcircuit voor onderzoek naar de moge lijkheden van ondergronds transport. foto anp ton borsboom Het Britse frisdrankconcern CADBURY SCHWEPPES heeft samen met de Amerikaanse Carlyle Group de Dr Pepper- bottelarij overgenomen voor 1,45 miljard gulden. Cadbury wil zo meer invloed kunnen uit oefenen op het bottelen en de distributie van zijn eigen mer ken. Ook hoopt het een vuist te maken tegen Coca-Cola en PepsiCo. De Europese Commissie heeft in een brief aan de Amerikaan se regering protest aangetekend tegen het systeem van HAVEN GELDEN in de VS. Volgens Brussel discrimineert dat Euro pese koopvaardijschepen. Als er eind dit jaar geen akkoord is over een aanpassing, maakt de Commissie de zaak waarschijn lijk aanhangig bij de wereld handelsorganisatie WTO. Het kledingconcern C A gaat zijn streven naar modernisering kracht bijzetten met een veran dering van het logo. In plaats van het uit de jaren zeventig daterende beeldmerk met een regenboog komt er een logo met een 'zonneboog' waarin een warme tint geel.overheerst. C A heeft in Europa 578 filia len. waarvan 84 in Nederland. Autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke ille gale prijsafspraken tussen Zwit serse HORLOGEFABRIKAN TEN op de binnenlandse markt. Een kartel dat eind 1997 krach tens nieuwe wetgeving moest zijn ontbonden, zou in het ge heim nog steeds functioneren. De Zuid-Amerikaanse brouwe rijgroep Quilmes, voor 15 pro cent eigendom van HEINEKEN, neemt de Argentijnse bottelaar Buenos Aires Embotelladora SA (Baesa) over voor 686 miljoen gulden. Baesa houdt zich bezig met het produceren, bottelen en distribueren van frisdranken van PepsiCo in Argentinië en Uruguay. bleek. In Zeeland, onder de Westerschelde, en Groningen, bij Delfzijl, filosoferen ze er ook over. Leiden wil een buizenstel sel voor stadsdistributie. Vender als het houden van 'haalbaar heidsonderzoeken' is het tot nu toe allemaal niet gekomen. Eén plan is beduidend verder dan de rest: het OLS voor trans port van bloemen van de bloe menveiling Aalsmeer naar Schiphol en vice versa, waarbij later het NS-station Hoofddorp voor de overslag van goederen wordt betrokken. Dergelijk ver voer van onbemande 'vracht wagens' met pallets vol bloe men is wat als eerste op de TestSite wordt nagebootst. „We hebben met een schuin oog ge keken naar de ECT op de Maas vlakte die voor het container transport al met Automatisch Geleide Voertuigen werkt. Al leen doen ze het daar niet on dergronds en het systeem Schiphol-Aalsmeer-Hoofddorp is 25 kilometer lang. Daarmee", aldus Van Baaren, „heeft het een andere dimensie dan wat er op een klein oppervlak op de Maasvlakte gebeurt". Het voordeel van zelfrijdende AGV's is enorm, vindt de Con- nekt-directeur. „Dan kun je in colonne en met een veel grotere frequentie rijden, dan wanneer je het door mensen laat doen. De klok rond zou je 200 tot 300 chauffeurs nodig hebben. Dat is te kostbaar en nog oninteres sant werk ook". Het 'bloemen- project' vraagt om een proef tuin, meent hij. „Je moet iets doen om het uit te testen". Een jaar is eraan gebouwd. Echt operationeel is de TestSite sinds donderdag toen minister Netelenbos (verkeer) de officië le opening verrichtte. Met eigen ogen een demonstratie aan schouwen, moet beleidsbepa lers, critici en geldschieters over de streep trekken. Het gaat ten slotte om een initiatief waarin overheid en bedrijfsleven sa men over de brug moeten ko men. Bij het verwezenlijken van dit nieuwe type vervoer draait na melijk alles om de vraag of en door wie de benodigde honder den miljoenen op tafel worden gelegd. Directeur Van Baaren gelooft erin dat in 2005 het eer ste ondergrondse transport kan rijden. „Als eind dit jaar de par tijen besluiten dat het ervan komt en dat hangt op de finan ciën". JkEOS ONDER WrjCïï\TCTEJXn^Gm? ontmoeten studerend en werkzoekend Zuid-Holland op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 1999 in de Groenoordhallen te Leiden Informatie over de beurs en het presenteren van uw bedrijf of onderwijs instelling tijdens deze beurs: O.G.Z.b.v.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 9