mwsiï GELUK'NÉi M AindeiJiuCp ALCOHOLVERSLAVIN I FAMILIEBERICHTEN Van der Luit Soek&Zn 404040 SCH0UWENH0VE I ALKMAAR Dankz4ynKRANT... ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur. Voor de maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Overlijdensberichten geboorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09.00 uur worden opgegeven. (Voor de zaterdagkrant) telefonisch vrijdag tot 16.45 uur schriftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur. Bedroefd, maar tevens dankbaar dat wij haar zo lang bij ons mochten houden, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze zorgzame MARIA ADRIANA WAAIJER weduwe van HENRICUS NICOLAAS MARINUS KOOT gefusilleerd op 3 mei 1 942 te Oraniënburg, Did. Met dankbaarheid kijken wij terug op de lief de en zorg, waarmee zij werd omringd ge durende de laatste acht jaren in Huize Rhijn- dael. Koudekerk aan den Rijn: TINY HOCKX-KOOT JOOP HOCKX Maasland: ENRICO en HENNE Alphen aan den Rijn: ROSA Apeldoorn: MARIO Alphen aan den Rijn: JOHAN Koudekerk aan den Rijn: ROB MANON JOOST Correspondentieadres: Dr. Vlaanderenlaan 39 2396 GV Koudekerk aan den Rijn De avondwake voor onze moeder en oma wordt gehouden dinsdag 14 september om 1 9.00 uur in Huize Rhijndael. Europasingel 2 te Koudekerk aan den Rijn. waarna gelegen heid tot condoleren. De Eucharistieviering wordt gehouden woensdag 1 5 september om 10.30 uur in de Parochiekerk van de H. Laurentius te Stompwijk, waarna de begrafenis plaats heeft op het kerkhof aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in het Dorpshuis. Heden 1 0 september 1 999 is rustig en kalm ingeslapen op 89-jarige leeftijd onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma THEODORA JOHANNA MESMAN CORRIE en GERARD JOKE en WIM DICK en INEZ WIM en ASTRID FRITS en TINEKE PIET t en COBY THEA enJAN ELS en JAN Klein- en achterkleinkinderen Zorgcentrum LAS Herenweg 50 Warmond Onze moeder is in haar kamer opgebaard. Gelegenheid tot afscheid nemen is er op maandag 1 3 en dinsdag 1 4 september 1 999 op haar kamer (029) van 19.00 tot 20.00 uur. In de parochiekerk van de H. Matthias is op woensdag 1 5 september 1 999 om 1 0.00 uur de gezongen uitvaartmis, waarna de bijzet ting zal plaatsvinden in het familiegraf op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de plechtig heid in restaurant Meerrust. Dorpsstraat 5 te Warmond. Correspondentieadres: Corrie van Leeuwen-Walraven Irenestraat 1 6 2361 SP Warmond Tot onze schrik en ons grote verdriet is tijdens zün vakantie in Spanje overleden SJAAK BEEKMAN Wü zijn hem dankbaar voor alle mooie herin neringen die hij ons nalaat. MIEP MARJOLEIN en AAD DEMI en JESSE MARCO en ELIES JORDI YOLANDEen PAUL BERT W(j weten nog niet wanneer Sjaak naar Nederland komt. Zodra dat kan. informeren wü u over de mogelükheid tot afscheid ne- Na een verloren strü'd is op woensdag 8 sep tember rustig ingeslapen RITA WOUTERS-VIERHOUT echtgenote van onze vertegenwoordiger en bedrijfsleider ERIC WOUTERS Namens de directie en collega's van Stammis B.V. Heerhugowaard - Beverwük - Leiden Dankbetuiging Langs deze weg betuigen wij u onze op rechte dank voor de overweldigende belang stelling en het hartverwarmende medeleven door u betoond middels uw persoonlijke aan wezigheid, het sturen van een kaartje, brief of telefoontje na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Bertus Hogewoning Dat u zich zo betrokken voelde bij dit voor ons zo zware verlies heeft ons getroost en gesterkt. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Ds. A. Vlietstra en andere predikanten en de ouderlingen van de wijk "Morgenster" voor hun geestelijke bijstand, de huisartsen en de doktoren en het verplegend personeel van het DIAC voor de medische hulp, verder alle familie, vrienden, buren en bekenden en tenslotte begrafenisonderneming D. C. Vis en Zoon voor de keurige verzorging van de begrafenis. Namens mijn kinderen en kleinkinderen N. Hogewoning-Vooijs Wij danken u hartelijk voor uw warmte en vriendschap, in de vorm van een persoonlijk gesprek, bloemen, een lieve brief of kaart, na het verlies van onze moeder, oma en over grootmoeder Judith Logeman-Arnoldus Kinderen en kleinkinderen Leiden, september 1999 sinds 1935 Begrafenissen Crematies dag en nacht bereikbaar uw ideeën - onze kennis Vernieuwde rouwcentra: Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 071 - 5213231* Wassenaar, Deijlerweg 127 070- 5112436 Erkend lid van de NUVU UITVAARTVERZORGING Bij overlijden tel. 071 - 5128418 dag en nacht bereikbaar Uitvaartcentra: Leiden, Levendaal 103* Leiderdorp, van Geerstraat 2a Koudekerk a d. Rijn, Hoogewaard 60 eigen parkeergarage. Informatiecentrum Uitvaartzorg 071 - 5132624 Uitvaartcentrum Begrafenissen crematies Gitstraat 1 (hoek Agaatlaan) Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein Rouwkamers met ontvangst voor grote groepen Rouw-appartementen met 24-uurs toegankelijkheid Extra aandacht voor eigen inbreng en persoonlijke wensen Deposito's en uitvaartverzekeringen Werkend voor landelijke naturaverzekeraars Centraal telefoonnummer Gitstraat 1, Morskwartier 071 - 573 08 30 2332 RB Leiden fax: 071 - 573 08 35 Ad Sanctosvoorheen Lammermarkt 43 Eenvoudvoorheen Hogewoerd 84 modebewust orthopedisch schoeisel confectieschoeisel orthopedische voorzieningen steunzolen, supplementen therapeutische elastische kousen erkend leverancier Willem Barentszstraat 5 (industrieterrein De Waard) 2315 TZ Leiden. Tel. 071-523 15 15 MORGEN GEOPEND 12.00-17.00 UUR De Wit Mode Vijf-mei plein 112-114, Leiden telefoon 071 5766020 Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt n kinderen in Nederland te maken n deze kinderen allerlei vormen van hulp. Vele mens neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, v daar al bijna 40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje? jeugdhulpverlening, meestal als gevolg v; zich elke dag ii >en verstoorde thuissituatie. Gelukkig bestaan ei m hen tóch een toekomstperspectief te bieden, f ■aatje kunneil gebruiken. Kinderhulp is liet fonds VOOR KINDEREN MET MINDER KA "Wij wonen zelfstandig en comfortabel in een bijzondere huurserviceflat" Voor de uitgebreide folder, bel: 071-531 2021 SERVICEFLAT Daar voelt u zich écht thuis SCHOUWEN HOVE 27 2332 DP LEIDEN TEL 071-5312021 Zo'n 80% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 60 jaar drinkt wel eens alcohol. Alcohol biedt ookvi heid. Bijvoorbeeld als je moeite hebt met relaties, thuis of op het werk, als je seksueel geweld wilt vergeten. H daarom heeft zo'n 10 procent van de mannen en vrouwen drankproblemen. Men drinkt vaak te veel. Gevolg: verkeersdoden, vrouwenmishandeling, kapotte huwelijken, verslonsing, enz. Herkent u iets? Vraag tijdig hulp. NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID rttfflllUMl uil tw -rziti de KUNST- ANTIEK- EN INBOEDELVEILING t.o.v. dhr. P. van der Mije en L. Huting gerechtsdeurwaarders te Alkmaar KIJKDAGEN Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september van 11.00->7.00 uur VEILINGDAGEN Dinsdag 14 september en volgende dagen. Telkens aanvangende om 18.00 uur. Veilinghuis Oude Gracht Oudegracht 25 -1811 CL Alkmaar Tel. 072-515.42.06, b.g.g. 06-53 42 93 60 Privé 023-627 05 18 fax 072-511 60 11 Register Veilinghouder R. G. Schiff „Vanochtend nog. Een sportiëve man van een jaar of dertig. Wist precies wat-ie wou. Hij was al verkocht voordat hij binnenstapte. Ik denk: ik vraag 'm toch nog even hoe hij ons kende. Hij zegt: Ik ken jullie al maanden. Sinds ik een nieuwe auto zoek, lees ik elke week de advertenties. Dus zo kreeg ik een nieuwe klant. Dankzij mijn krant." Ook effectief adverteren? Bel 071-5 356 230 Functiestoornissen in de wervelkolom veroorzaken zenuwirritaties. Chiropractoren zijn in staat deze irritaties te behandelen Behandelingen betreffen veelal rugproblemen zoals spit, ischias, hernia en arthrose. Ook nek-, schouder-, arm- eni hoofdpijnklachten komen voor behandeling in aanmerkii Voor diegenen die meer willen weten over de mogelijk heden en beperkingen van de Chiropractie, hebben de chiropractoren in uw regio de volgende informatieavond^ georganiseerd: Maandag 20 september om 20:00 uur Chiropractie Hooigracht Hooigracht 77, Leiden Telefoon: 071 - 514 41 15 Spreker: mw. U. Svane, D.C. Dinsdag 28 september om 20:00 uur Chiropractie J.C. van Beelen Geversstraat 75a, Oegstgeest Telefoon: 071 - 515 42 12 Sprekers: dhr. J.C. van Beelen, D.C. en dhr. T. Dragland, D.C. Maandag 4 oktober om 20.00 uur Chiropractie Noprdwijk Adres: Prins B^nardstraat 56, Noordwijk Telefoon: 071 - 364 78 30 Spreker: dhr. K.J. Koehler, D.C. Maandag II oktober om 20:00 uur Chiropractie Leiden Adres: Korevaarstraat 10, Leiden Telefoon: 071 - 512 77 88 Sprekers: dhr. J.J.JT Postma, D.C., D.A.C.N.B. dhr. D.J. Puterman, D.C. De informatieavonden zullen in de afzonderlijke prol L ken plaatsvinden. U dient zich hiervoor telefonisch o;De di geven bij de baliemedewerksters van de desbetreffe- Sjyal i locaties. De toegang is gratis. j"11"1 - dopen t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 4