Ploeteren op een Alp '4Üj Jungfrau Marathon: een unieke wedstrijd ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 Vier in Wilhelm Teil-kostuums ge stoken Zwitsers toeteren op hun waldhoorns zowat de longen uit hun lijf. Over de koude Alpenweide blaast de droefgeestige melodie van Mieke Telkamps 'Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Dat vragen 3200 voortsjokkende deelne mers aan de Jungfrau Marathon zich ook af. li lijkt maar geen eind te komen aan de klim. Hoe hoger, hoe ijler de lucht en hoe zwaarder de benen. In de laatste kilometers van het 42.195 meter lange traject lijkt de wereld op te houden. Er is dan een hoogte verschil van 1.823 meter overbrugd. Bij ge brek aan zuurstof heeft de bomenwereld er boven 1.700 meter de brui aan gegeven. De Jungffau-lopers douwen hier stug door. Happend naar lucht, die er op deze hoogte bijna niet is. Tevergeefs hopend op een be gaanbaar pad. Het is ploeteren over Alpen gras, bezaaid met keien en grote rotsblokken die daar een paar miljoen jaar geleden zijn neergekwakt door de Eiger Gletsjer. De lopers en loopsters klimmen met holle ogen van steen naar steen. Er zijn er die uit glijden - mist en regen maakten de rotsige punten en keien spekglad. Met de handen tegen hun dijbenen proberen ze zich zo goed en zo kwaad als het gaat een beetje af te zet ten. De wereld heeft zich vernauwd tot de eerstvolgende steen, of de hiel van de voor ganger. Het decor is prachtig, met uitzicht op de besneeuwde toppen van de 4.000 me ter hoge Jungfrau en Eiger. Links en rechts watervallen en honderden meters diep ra vijn. Aan de meesten gaat die schoonheid voorbij. Ze zijn na vier, vijf, zes uur zwoegen leeg en hebben liters vocht verloren. Het lijf protesteert in volle hevigheid; lon gen en kuiten hebben het het moeilijkst. De stijgingspercentages liegen er dan ook niet om. In de haarspeldbochten gaat het op sommige stukken zo'n 23 procent omhoog. Dat is het dubbele van de Nederlands wieler- berg in de Tour de France, l'Alpe d'Huez. En daar ligt soepel asfalt, terwijl hier de weg be zaaid ligt met keien, stenen, gras en steen slag. Bovendien is geen Nederlander ge traind op zulke extreme omstandigheden. De duinen aan de Noordzeekust, de heuvels in Limburg zijn uitstekend werkterrein voor het opdoen van laacht, maar voor het oefe nen in zuurstofarme omgeving komt meer kijken. Bij het bergtreinstationnetje Kleine Schei- degg is in een kaal landschap de finishlijn getrokken. Ziel staat er op het finishdoek. De Zwitser Méirco Kaminski loopt er voor de vijfde keer als winnaar onderdoor, ditmaal in een parcoursrecord van 2.54 uur. De berg- speciaïist - die voor zijn overwinning 13.000 gulden ontvangt - blijkt in zijn thuiswedstrijd opnieuw te sterk voor met name een klein le ger Afrikaanse favorieten die rillen van de kou (vijf graden). Hoewel de meesten de Olympische ge dachte koesteren dat deelnemen belangrijker is dan winnen, hebben de eerste kilometers een ander beeld te zien gegeven. Na het startschot in Interlaken spurten honderden lopers er als losgebroken leeuwen vandoor. Alle Menschen werder Brüder klinkt het uit de luidsprekers, maar zo verbroederend gaat het niet. Het is duwen, trekken en op de hak ken trappen. De doldrieste inspanningen eindigen voor de meesten met een ernstige terugval. Na 25 kilometer, vanaf Lauterbrunnen, be gint de Jungfrau Marathon pas echt: 1500 meter hoogteverschil over een afstand van 17 kilometer. Op de 'Muur van Wengen' gaat het pad zigzaggend met meer dan 20 procent omhoog. Meer dan pittig wandelen is hier niet mogelijk. Hooguit wat dribbelen als de berg even minder steil omhoog gaat. Na Wengen voert het marathon-parcours even over het traject van de bekende Lauber- horn-afdaling. Waar de topskiërs in decem ber met 150 kilometer per uur naar beneden razen, klauteren de marathonlopers nu met zes kilometer per uur richting wolkendek. Aangemoedigd door tienduizenden toe schouwers die zich tot langs de smalle paad jes aan toe hebben opgesteld voor daverend applaus. Ze laten koeiebellen rinkelen ter aanmoediging en om de stemming erin te houden zijn er overal hoempapa-orkesten, doedelzakspelers en waldhoornblazers. Het 'hop, hop, hop' weerkaatst tegen de bergen. Aan een bruggetje hangt een spandoek: Jesus istden Wegzum Gewinnen. De gelovigen on der de lopers prevelen zo dicht bij hun God een schietgebedje. Wie desondanks blokkeert, kan terecht bij een van de veertien verzorgingsposten. Acht honderd vrijwilligers staan op de Alp klaar met bekers water, sportdrank, cola, lauwe thee, bananen en chocoladereepjes. „Ik haal mijn 115 gulden inschrijfgeld er dik uit", blaast een van de deelnemers. Wie kramp krijgt kan op twaalf punten langs het parcours terecht bij massageposten waar ook artsen doktoren klaar staan voor medische hulp. De kramp in de kuiten slaat De Jungfrau Marathon: een zware uitdaging tegen een indrukwekkend decor. in de kou soms onbarmhartig toe. Zelfs in de laatste, sterk dalende kilometer, als het hoogste punt op 2.205 meter is bedwongen, gaan lopers er huilend even bij liggen. En er zijn er van wie *de medici vinden dat door gaan onverantwoord is; ze worden uit de wedstrijd gehaald. Doordat de weersomstandigheden redelijk zijn - geen sneeuw, alleen hoge luchtvoch tigheid en op het laatst wat regen - is het aantal uitvallers ditmaal relatief klein: 128. Dat neemt niet weg dat de Jungfrau Mara thon een slopende onderneming is. Uit ge zondheidsoverwegingen laat de organisatie geen deelnemers onder de achttien toe. Op vallend in het deelnemersveld is het grijs-ge halte; honderden en honderden vijftigers en zestigers, en enkele berggeiten van boven de zeventig. Hoe graag de ouderen nog willen preste ren, bleek in 1998 uit de uitslag van de do pingcontrole. Van de honderd gecontroleer- den uit de verschillende categorieën - bleek een 53-jarige deelnemer positief. In zijn uri ne werden sporen van morfine en codeïne aangetroffen.... 'Waarheen leidt de weg..?' Dat vraagt Anneke Hoogeveen uit Santpoort zich ook af. Ze doet in de Zwitserse Alpen mee aan haar eerste marathon, nadat ze pas vorig jaar voorzich tig is begonnen met hardlopen. Het wordt haar sterk ontraden om te starten in zo'n zware wedstrijd. Ze doet het toch. Op kilo meter 27 passeert ze Marijke uit Spijkenisse, die dreigt op te geven. Hand in hand lopen ze de resterende 15 kilometer de berg op. Na dik zes uur, een kwartier voor sluitingstijd, bereiken ze Kleine Scheidegg, waar het in middels hard is gaan regenen. Ze zijn boven. Vijf kilo lichter, een medaille en veel ervaring rijker. Terwijl op de top de vermoeienissen onder de warme douche worden weggespoeld en later met een pul bier, denkt organisator Heinz Schild beneden alweer aan de volgen de editie van de Jungfrau Marathon. Het aantal aanmeldingen (6.000) overschreed dit jaar het aantal beschikbare startplaatsen (3.200) ruimschoots. Vanwege de immense transportproblemen na de marathon - deel nemers en toeschouwers moeten in kleine treintjes de berg af - kunnen er niet meer at leten vertrekken. Om iedereen tevreden te stellen overweegt Schild volgend jaar in het eerste september-weekeinde zowel op zater dag als zondag een marathon te organiseren richting Jungfrau. „We streven perfectie na", aldus Schild. Dat blijkt. Een dag na de marathon kunnen alle deelnemers - van winnaar tot nummer laatst - hun tussentijden, eindresultaat en klassering terugvinden op internet. Over twee weken worden alle uitslagen ook nog eens per post thuisbezorgd. Wie wil kan nog lang nagenieten. G0VERT WISSE Een unieke wedstrijd: de Jungfrau Marathon in Zwitserland, Europa's zwaarste in zijn soort. Vanuit het laag gelegen Interlaken naar een finish op 2091 meter hoogte. Afzien in ijle lucht, met uitzicht op besneeuwde bergtoppen. Geroffel van Alpenlawines tussen het hijgende gepuf van lopers en loopsters. De grote uitdaging trok vorig weekeinde 3200 deelnemers (uit 44 landen) onder wie 197 Nederlanders. Onze verslaggever Govert Wisse liep, wandelde en strompelde in 4.32 uur mee omhoog en daalde vol indrukken weer af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 49