I T erugverlangen naar Europa Paul Verhoeven snakt naar 'films over echte mensen' 131 ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 igenlijk wil hij dolgraag weer in Europa aan de slag met msover 'echte mensen'. Maar voorlopig vertoeft regisseur Paul Verhoeven nog op nerikaanse bodem, bezig met films die weliswaar best \teressant kunnen zijn, maar eigenlijk nergens over gaan. ch was het Amerika dat hem «en Oscar-nominatie schonk voor Turks Fruit, de volgens en peiling beste Nederlandse de-F e„ film aller tijden, „Het moet ,aa' oral te maken hebben gehad dryl aag-1net het bijzondere vitalisme mnf dat eruit sprak. ten oge- den ördi- Het loopt niet lekker met de op namen voor Paul Verhoevens nieuwe film, The Hollow Man. De grootste helft van dit sciencefiction-avon- tuur met Kevin Bacon en Elisabeth Shue moest nog gedraaid worden toen de hoofd rolspeelster tijdens een lunchpauze op een trampoline sprong en een achillespees scheurde. Al zes weken liggen de opnamen stil. Maar het vaderland heeft voor de Neder landse Hollywood-regisseur een morele op steker in petto: Turks Fruit is in een enquête uitgeroepen tot beste Nederlandse film van de eeuw, met Soldaat van Oranje op de twee de plek. Paul Verhoeven zou zelf de rangschikking net andersom hebben gemaakt, maar hele maal zeker weten doet hij het niet. Hij is ge neigd Soldaat te beoordelen als de betere re gieprestatie. „Turks Fruit is toch meer Jan Wolkers; het verhaal van iemand die anders heeft geleefd dan ik, veel meer een artiest is dan ik en dat in die specifieke tijd heel na drukkelijk naar voren heeft gebracht. Soldaat van Oranje, daar sta ik zelf veel dichter bij. Niet dat ik in.de oorlog heb meegevochten zoals Erik Hazelhoff, want hij was 20 jaar ou der. Maar hij heeft in Leiden één straat bij me vandaan gewoond en dat hele gevoel van de oorlog kon ik nog herkennen. Toen ik Sol daat van Oranje las, kostte het me weinig moeite om me daarmee te identificeren. Bij Wolkers moest ik echt diep in mezelf graven om te begrijpen wat hij gedaan heeft en hoe hij is en voelt. Het interessante is echter dat Turks Fruit en Soldaat van Oranje elkaar in waardering zo dicht genaderd zijn in de loop van de tijd. Turks Fruit heeft die enquête uit eindelijk met een neuslengte gewonnen van Soldaat van Oranje, terwijl het destijds een veel succesvoller film was en - met 3,5 mil joen verkochte kaartjes - bijna dubbel zo druk werd bezocht." uScepsis Op de historische grond van de Columbia Studio, waarop tegenwoordig de naam Sony Pictures prijkt, houdt Paul Verhoeven kan toor in The Fred Astaire Building. Op zijn bureau heeft hij teksten liggen die bewijzen dat zijn script voor The Hollow Man eigenlijk al bedacht was door Plato die 2350 jaar gele den in zijn boek De Republiek neerschreef dat indien een mens zich onzichtbaar zou kunnen maken, hij als vanzelf tot kwaad zou vervallen en van kwaad tot erger. Want dat is inderdaad wat er in de nieuwe Verhoeven- film zal gebeuren. De cineast kan schateren om zijn vondst, maar pretentieus wil hij er niet over doen. Hij beseft al te goed dat hij nu voor de vierde keer bezig is met een Amerikaanse film die weliswaar best interessant kan zijn, maar toch eigenlijk nergens over gaat. „Geen on derliggend thema, geen diepte, niks!" Eigen lijk wil hij dolgraag weer in Europa aan de slag met films over echte mensen. Over Guy de Maupassant of Raspoetin of over een vrouw die leefde in de Weimar Republiek; de periode van de opkomst van Hiüer en ook de tijd dat de Duitsers in actie begonnen te ko men tegen wat ze 'decadente kunst' noem den. Onderwerpen waar je in Hollywood niet mee aan hoeft te komen. De scepsis waarmee Paul Verhoeven altijd al tegen de Amerikaanse cultuur aan heeft gekeken doet hem steeds vaker naar Europa terugverlangen. Toch was het Amerika dat Turks Fruit een Oscar-nominatie schonk en Soldaat van Oranje prijkte er maandenlang in de top-vijftig van Variety. En dat in de ja ren dat de filmmaker in eigen land nog door de meerderheid van de critici werd verket terd. Verhoeven beaamt het, maar grinni kend voegt hij eraan toe: „Maar uit Soldaat van Oranje hadden ze in Amerika een vol uur weggeknipt en de videoversie zat ver keerd in elkaar. Turks Fruit hadden ze aan vankelijk uitgebracht als porno. Het latere succes is aan Dan Ireland te danken geweest die de film in een pornotent had ontdekt en op zijn festival in Seattle vertoonde in de oorspronkelijke versie met Engelse onderti tels. Toen is het pas iets geworden. Van die Oscar-nominatie moet ik zeggen dat het vol ledig langs me heen is gegaan. Tegenwoor dig wordt ook een nominatie al ervaren als een onderscheiding. Toen nog niet. En wij meenden zeker te weten dat we toch geen kans hadden tegenover La Nuit Americaine, van Truffaut. Dat bleek ook te kloppen. We zijn er dus niets eens voor naar Amerika ge weest." Hoogtepunt Als verklaring voor het unieke succes van Turks Fruit is Paul Verhoeven zo bescheiden - maar hij kan het zich permitteren - om de voornaamste lof toe te zwaaien aan Jan Wol kers. „Omdat het een fantastisch boek is. Het is zó goed geschreven. Er zitten zó veel aardige details in, warmte, saillante observaties. Veel meer dan in Soldaat van Oranje, want dat is toch zoiets van 'Nou jongens, wij gaan de oorlog even winnen!' Maar van de roman van Jan kun je gerust zeggen dat het een hoogtepunt is in de moderne Nederlandse li teratuur. Dat boek had al enorm succes. Dus je moet eigenlijk vragen: Waarom zijn in die tijd zo veel mensen op dat boek afgegaan? Want dan krijg je ook de verklaring waarom nu, 25 jaar later, nog steeds mensen aan die film terugdenken. Het moet vooral te maken hebben gehad met het bijzondere vitalisme dat eruit sprak. Een geweldige levenslust, naast al het verdriet dat er óók in zat natuur lijk. Maar dat is, lijkt me, wat toen in 1973 precies de juiste snaar heeft geraakt. Wat ik leuk vind aan die uitverkiezing van Turks Fruit is dat het een film is waar alle elementen perfect uitpakten. Alles viel pre cies op zijn plaats. Bij de twaalf films die ik heb gemaakt is dat maar een paar keer ge beurd: bij Turks Fruit, De Soldaat en Basic Instinct. En misschien ook bij Robocop min of meer. Dat was toen bij Turks Fruit het ge val met de cast, de cameraman, de diepte van het verhaal en daarbij de producent en de regisseur. Met die hele groep werden alle beste elementen bijna magnetisch naar el kaar toegezogen. Toevallig of niet toevallig. Het filmplan was eigenlijk in eerste instan tie naar mij toegeschoven door Gijs Versluys, toen het boek net was uitgekomen. Jan zou het script schrijven, maar op een of andere manier lukte het niet. Jan is boos geworden. Het contract kwam niet in orde. Er ontstond ruzie en het project viel uit elkaar. Rob Hou wer kwam vervolgens bij me aan met Wat Zien Ik? Ik reageerde met: 'Ja, maar eigenlijk wil ik Turks Fruit draaien'. Waarna Rob zei: 'Daar kunnen we het nog wel eens over heb ben als je eerst Wat Zien Ik? hebt gemaakt.' Daar heb ik hem later aan gehouden. Feitelijk was het toen Gerard Soeteman die zei: 'Paul, dat boek Turks Fruit, dat is nou echt iets goeds'. Dus vroeg ik Rob of hij die rechten niet wilde kopen. Hij ging toen met Jan Wolkers praten, twee minuten op straat of zo en vervolgens gingen de rechten voor iets van 25.000 gulden, dacht ik. Zo maar, in een paar minuten, van de een naar de ander. En voor het leven. Dus we kunnen desnoods nog ooit een Amerikaanse versie van Turks Fruit draaien. Nou ik niet, maar Rob wel. Die heeft dus zelfs de rechten voor een eventuele 'remake'. Je weet dat we aanvankelijk de film met Willeke van Ammelrooy hadden zullen ma ken. Op het laatst was dat omgegooid en werd er gekozen voor een onbekend meisje dat Monique van de Ven heette. Zij was door Hans Kemna aangedragen voor een van die rolletjes aan het begin; een van die meiden die werden geneukt en weg gebonjourd. Daar moest Monique een test voor doen. Jan de Bont en ik hebben dat goed bekeken en vonden haar uitzonderlijk goed. En ik weet niet meer zeker hoe het verder is gegaan, maar ik geloof dat het Jan was - hij is tenslot te verliefd op haar geworden - die zei: 'Zou je haar niet ook even testen voor de hoofdrol?' Dat hebben we gedaan. En 's avonds kwam Rob Houwer naar die bedoelde test kijken, samen met Gerard Soeteman en Wolkers. Dat vonden ze mooi. Maar toen zei ik: 'Jan en ik hebben ook nog iets anders gedaan. Willen jullie daar ook even naar kijken?' En toen ze dat zagen, wist iedereen hetzelfde: 'Verdomme! Zij moet het worden!' De vol gende dag hebben we Rutger en Monique bij elkaar gebracht en was de zaak bekeken. Mo nique kreeg de hoofdrol. Heel sneu voor Willeke. Aanvankelijk was het idee zelfs geweest: Hugo Metsers en Wil leke van Ammelrooy te nemen, als een soort combinatie van Mira en Blue Movie. Maar Hugo had geen toezegging. Willeke wel, maar met haar was er nog geen overeen stemming over het honorarium. En toen ze zei hoeveel ze wilde hebben, is dat door Rob Houwer onmiddellijk gebruikt om tegen haar te zeggen 'Dan gaat het over!' Dat was niet zo netjes. Toch is het door dergelijke hardheid dat een producent met een film tot het beste re sultaat komt. Rob aarzelde nooit een secon de om pijnlijke beslissingen te nemen. We hebben vaak gebotst, maar ik moet zeggen dat hij het heel vaak bij het rechte eind heeft gehad. Bedenk bij voorbeeld dat alle keren dat ik met Rutger Hauer gewerkt heb, ik hem in eerste instantie nooit wilde hebben. Voor de tv-serie Floris wilde ik eigenlijk Carol van Herwijnen. Voor Turks Fruit dacht ik dat Rutger niet het type van de wilde artiest kon neerzetten. Voor Soldaat van Oranje had ik Derek de Lint in gedachten voor de hoofdrol en Rutger voor de jongen die bij de SS ging. Dat is uiteindelijk omgedraaid nadat Rutger bleef zeuren om een test voor de hoofdrol en het er fantastisch afbracht." Botsingen „Ik ben heel vaak gedwongen geweest om op aanvankelijke beslissingen terug te komen omdat een ander het inderdaad beter wist. Ik heb ook geweldig gebotst met Jan de Bont. Ik had voor Turks Fruit een camera-technische stijl in mijn hoofd die verwant was aan Wat Zien Ik? Met direct geluid en een nogal stati sche fotografie. Maar na een dag of wat zei Jan de Bont: 'Deze stijl zie ik helemaal niet zitten'. Hij wilde met een handcamera in de weer, wat in die tijd betekende dat je niet meer met direct geluid kon werken en later alles zou moeten nasynchroniseren. We kregen ruzie en ik heb tegen Jan ge zegd: 'Als je het niet op mijn manier wil, dan donder je maar op!' Waarna Rob Houwer er tussen sprong met 'Jongens, kunnen we er misschien over praten?' Toen hebben we ge praat en heb ik gedacht: 'Misschien heeft hij wel gelijk. Misschien moet het wel losser, zo als bij Pirn Wim! We hebben de geluids man weggestuurd, het statief weggegooid en Jan heeft bijna alles uit de hand gedraaid. Zo werkten wij; heel dialectisch eigenlijk. De een vond dit, een ander vond iets anders. Maar samen kwam je tot een synthese en de volgende dag ging je draaien. En die oplos sing werkte fantastisch. Het paste geweldig bij de stijl van Jan Wolkers, want die is ook erg staccato, heel emotioneel en direct. Ook met Rob Houwer heb ik geweldige conflicten gehad, maar meestal over geld. Want ik ging altijd over het budget heen. Tot het moment dat hij zei: 'Nou is het welletjes. Je krijgt gewoon geen film meer'. Maar het mooie van die ruzies was dat je er altijd uit kwam, want Rob. is geen dictator. Dan hield hij zogenaamd voet bij stuk en beende gede cideerd de kamer uit, maar vervolgens bleek zijn assistente in een kast een rol film achter de hand te hebben gehouden en die kreeg ik dan stiekem mee. Over artistieke zaken waren we het vrijwel altijd eens. Hoewel ik me nog een hele prachtige ruzie herinner in de montageka mer toen Turks Fruit eigenlijk al helemaal in elkaar zat en Rob ineens bevangen werd door twijfels over dat treurige einde. Of dat meisje eigenlijk wel dood moest. Zou je het publiek dan niet met een vreselijke kater de zaal uit sturen? Kon ze niet blijven leven? .Drie uur lang hebben we daar met zijn allen tegen hem in zitten schreeuwen. 'Ze móet dood! Ze móet dood! Dat is juist prachtig!' Tot Rob eindelijk zuchtend toegaf: 'Okay. Dan moet ze maar dood'." PIETER VAN LIER0P Paul Verhoeven: „Wat ik leuk vind aan die uitverkiezing van Turks Fruit is, dat het een film is waar alle elementen perfect uitpakten. Alles viel precies op zijn plaats." foto ap-uwe lein Rutger Hauer in 'Turks Fruit', volgens een peiling de beste Nederlandse foto-archief en Rutger Hauer in 'Soldaat van Oranje', nagenoeg gelijk met 'Turks Fruit'. In de loop van de tijd kwam deze film in foto-archief

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 43