Personeel Personeel Personeel L M U c finl^iriENIA Bezoek onze Internet vacaturebank! MIDDAG- BESTELLERS(STERS) m 7ATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 IPLTc PRINT-L/WOUT-TECHNIEK bv >r printplaten voor de industriële PLTc bv. is een ontwerpbur elektronica. Het bedrijf is in I988 opgericht en heeft zich sindsdien weten te profileren als een zeer kundig en betrouwbaar dienstverlener op dit gespecialiseerde vakgebied. Dit ontwerpen gebeurt aan de hand van klantspecificaties met daarbij een toevoeging van onze eigen ervaring en kunde, om zo tot goed producecrbare producten te komen Het ontwerpen geschiedt met geavanceerde CAE/CAD-systemen, in een klein, goed gemotiveerd en gezellig team. Wij zoeken een: ontwerper printplaten (m/v) CAD/ELEKTRONICA - Kan denken en werken op MTS-nivo - Affiniteit heeft met elektronica, PC's, softw - Een goed mechanisch inzicht heeft - De Engelse taal redelijk beheerst - Zelfstandig kan werken - Liefst al enkele jaren heeft gewerkt - In bezit is van een rijbewijs Ervaring op dit specifieke vakgebied is leuk meegenomen, doch niet noodzakelijk Enthousiasme en interesse voor elektronica en CAD zijn voor ons veel meer van belang Opleiding geschiedt, al werkende, binnen het bedrijf (en zonodig met externe cursussen). Schriftelijke reacties gaame zenden aan de directie van PLTc bv. Faxen <0172-57303Sofe-mailen (pltc@xs4all.nl) mag ook. Voor telefonische informatie vragen naar dhr. S. Ciere (0172-574666). Elektrotechnische Handelsonderneming B.V. H,ateha is een middelgrote onderneming die als agent-importeur van elektrotechnische installatie materiaal enige gerenommeerde buitenlandse fabrieken vertegenwoordigt, zoals JUNG en MENNEKES. Door constante groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een VERKOOPMEDEWERKER BINNENDIENST (M/V) Functie-inhoud: onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met onze afnemers samenwerking met de commerciële buitendienst en productspecialisten alsmede de buitenlandse fabrieken coördineren van aanvragen en maken van offertes verrichten van diverse met de verkoop verband houdende werkzaamheden o.a. bedrijfs- en beurspresentaties Functie-eisen: MBO of vergelijkbaar werk- en denkniveau Kennis van elektrotechnisch installatiemateriaal en praktijkervaring in installatietechniek is gewenst Goede kennis van de Duitse taal in woord en geschrift Zelfstandig en accuraat kunnen werken Leeftijd 25-40 jaar Bereidheid tot het volgen van interne en externe opleidingen Wij bieden een enthousiaste medewerker een interessante functie met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de afdeling marketing-projecten zoeken wij een doortastende: PROJECTMEDEWERKER BINNEN/ BUITENDIENST (V/M) Functie-inhoud: Promoten van JUNG luxe schakelmateriaal bij architecten, projectontwikkelaars en opdrachtgevers d.m.v. telefonische en schriftelijke contacten Maken van afspraken en bezoeken van deze doelgroepen Behandeling en opvolging van bouwprojecten Samenwerking en uitwisseling van projectgegevens met de buitendienst initiëren van mailings, zenden van documentatie en deelnemen aan beurzen Functiè-eisen: Minimaal MBO-opleiding commerciële richting met affiniteit voor techniek Zelfstandig en accuraat kunnen werken Kennis van de Duitse taal in woord en geschrift Bezit van rijbewijs B Goede contactuele eigenschappen Leeftijd 23-35 jaar Wij bieden u een interessante functie met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak. Wanneer u belangstelling voor één van deze vacatures heeft, verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae binnen 14 dagen te richten aan de directie van Hateha B.V. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Breuk telefoon privé 026-3819502. HATEHA Elektrotechnische handelsonderneming B.V. Postbus 111 - 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk Tel. 071-3419009 Kbd zoekt voor schoonmaakwerkzaamheden PART-TIMER voor object te Zoeterwoude-Rijndijk (omg. Heineken). Werkzaamheden op maandag en donderdag van 9.00 uur tot 11.30 uur. Voor informatie: 06-55308398 071-5802673 www.haarlemsdagblad.nl www.leidschdagblad.nl CCI CIXTi.'B ---—«J— JULLI\ I ITIIf-lWIf I depot LEIDEN zoekt voor bezorging van kleine pakjes in Leiden en directe omgeving met eigen auto. Beschikbaar op dinsdag- t/m vrijdagmiddag (en/ of). Zeer aantrekkelijke bijverdienste (officieel) en kostenvergoeding. Inlichtingen: woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur. Telefoon 071-5212010. §3^ Stichting Serviceflat "Richard Wagner' Richard Wagnerlaan 73 2253 CD Voorschoten vraagt: ASSISTENTE voor de keuken voor 2 weekenden per maa en eventueel de vakantie. Leeftijd ±25-40 jaar Werktijden: 9.00-14.30 uur. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact' met de directrice, tel. 071-5614314, va maandag t/m vrijdag tussen 9.00-16.00 u Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) omvat het Academisch Ziekenhuis en de Faculteit der Geneeskunde van de Uni versiteit Leiden. De kerntaken patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding worden zo vanuit één bestuurlijke organisatie uitgevoerd. Er werken ongeveer 7000 mannen en vrouwen. Er wordt nauw samengewerkt met onder andere de faculteiten Wiskun de en Natuurwetenschappen en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en met TNO. De organisatie van het LUMC is sterk gedecentraliseerd: er zijn vijf divisies met een relatief autonome structuur. In het LUMC zijn patiëntenzorg en onderzoek van oudsher zozeer verweven, dat grensverleggend onderzoek en vernieuwing in de patiëntenzorg hand in hand gaan, wat direct ten goe de komt aan de behandeling van de patiënt. Het LUMC streeft, mogelijk mede door uw inzet, naar een continue verbetering van de gezondheidszorg in de meest brede zin en wil hierin zowel nationaal als internationaal een leidende rol blijven spelen. Binnen deze divisie zijn afdelingen op het gebied van de inwendige geneeskunde ondergebracht. In de sectie Weefseltypering en Transplantatie-lmmunologie van de afdeling Immur.ohematologie en Bloedbank, waarin ook het Euro transplant referentielaboratorium gevestigd is, bestaat een vacature Kernanalist m/v (36 uur per week) Vac. nr. 99 W.27.36.LD Functie-inhoud: - het verrichten van weefseltyperingen en kruisproeven t.b.v. orgaan donatie en patiëntengebonden onderzoek m.b.v. serologische en moleculair-biologische technieken: - het bepalen van antilichaamspecificiteiten bij orgaan- en beenmerg transplantatie patiënten. Functie-eisen: - voltooide HLO-opleidmg; - bij voorkeur ervaring met serologische en/of moleculair-biologische technieken; - bereidheid om bereikbaarheidsdiensten te verrichten. Salaris: Het salaris bedraagt maximaal f 4.635,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en relevante ervaring. Dienstverband: De aanstelling geschiedt voor de periode van I jaar met uitzicht op .vast dienstverband. Informatie: Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer W.Verduijn, hoofdanalist (071 - 526 38 22). Divisie 4 wordt gevormd door 12 afdelingen en diensten die de patiëntenzorg direct ondersteunen. De divisie heeft 680 mede werkers. Centraal Klinisch Hematologisch Laboratorium Het Centraal Klinisch Hematologisch Laboratorium (CKHL) is onder deel van de afdeling Hematologie en vanuit Divisie 4 verantwoorde lijk voor alle hematologische diagnostiek van bloed en beenmerg. Er worden bepalingen verricht voor zowel LUMC-patiënten als patiënten elders in Nederland. Het Laboratorium is opgebouwd uit 5 secties, verricht hooggespecialiseerde bepalingen welke de bloed- celdiagnostiek, beenmergonderzoek, immunofenotypermg, stollings- onderzoek en moleculaire diagnostiek omvatten, waarbij naast patiëntenzorg ook research wordt verricht. De meeste secties participeren ook in landelijke onderwijsactiviteiten, waaronder HLO- en Boerhaavecursussen. Voor alle ongeveer 50 medewerkers die werken onder leiding van een medische staf en een laboratoriummanager zijn vernieuwing, kwaliteit en een goede werksfeer belangrijk. Onlangs is het kwaliteitssysteem van het CKHL geaccrediteerd door zowel CCKLtest als door de Raad van Accre ditatie (Sterlab). Voor de sectie Stollmgslaboratorium zoeken wij een: Kernanalist m/v (full-time) Vac.nr 99.F.I4.36.LD Functie-inhoud: Naast het uitvoeren van routine stollingsbepalingen (bloedingstijd, APTT. PT, fibrinogeen en stollingsfactoren met behulp van stol- automaten) worden technieken als immuno-elektroforese, ELISA- chromogeen substraat- en trombocytenaggregatie-bepalingen toe gepast. Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risico- factorenonderzoek worden momenteel ook moleculair-biolo gische technieken als PCR en DNA niveau en NASBA op RNA niveau toegepast. Verdere onderdelen van de functie zijn:uitvoeren van vena-puncties, het in ontvangst nemen en administratief verwerken van ingestuurd mate riaal, het telefonisch te woord staan van aanvragers, de resultaten die bi) diverse bepalingen worden verkregen via een PC (met programma's als Quattro Pro, WordPerfect en Windows 95) bewerken, bereidheid tot het verrichten van beschikbaarheidsdiensten. Functie-eisen: - opleiding MLO-/HLO-niveau; - ervaring op het gebied van stollingsonderzoek en moleculair-bio logische technieken is een pré. Salaris: Het salaris bedraagt maximaal f 4.635,- bruto per maand (schaal 7 RRAZ), afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Dienstverband: De aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor de duur van I jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Informatie: Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door dr. F.J.M. van der Meer, internist, waarnemend hoofd stollingslabo ratorium (071 - 526 39 07) en door mevrouw J.L. Paauvve, labora toriummanager (071 - 526 22 22). DIVISIE I In Divisie I zijn de navolgende afdelingen ondergebracht: Heelkunde, Anesthesiologie,Thorax-chirurgie, Orthopedie, Urologie en Revalida tie. Tevens bestuurt de divisie een aantal interdivisionele centra, te weten het Centrum Eerste Hulp, het Operatiekamer-centrum, het Intensive Care Centrum alsmede de tot de divisie behorende klinieken en poliklinieken, het Laboratorium voor grote proefdieren en het Laboratorium voor bewegingsanalyse. Bij het Operatiekamer-centrum is een vacature voor een: Verpleegkundige m/v (voor de opleiding tot operatie-assistent) Vac.nr. 99.L.4I.36.LD De opleiding tot operatie-assistent is een initiële inservice-opleiding voor een medisch assisterend beroep op het niveau van het hoger beroepsonderwijs in de gezondheidszorg. De opleiding bestaat uit een afwisselend theoretische en praktische component. Verpleegkundigen kunnen op I februari 2000 instromen in de oplei ding. Deze duurt tot I september 2002. Het LUMC beschikt over 20 operatiekamers. Deze zijn gevestigd in een groot centraal operatiekamercomplex. De volgende specialismen maken dagelijks van de operatiekamers gebruik: Algemene Heelkun de, Vaatchirurgie,Traumatologie, Oncologie.Thorax-chirurgie, Ortho pedie, Urologie, Gynaecologie, Neurochirurgie, Keel-, Neus- en Oor heelkunde. Kaakchirurgie, Plastische chirurgie en Oogheelkunde. Functie-eisen: Diploma A-verpleegkundige/M BO-V/H BO-V. Salaris: Het salaris bedraagt gedurende de opleidingsperiode maximaal f 4.201,- bruto per maand (salarisschaal A6 RRAZ). Informatie: Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevrouw M. van Beuzekom, manager OK-centrum (071 -526 91 I I; pieper 9807) en door mevrouw C. van Oudshoorn, P&O-adviseur Divisie I (071 -526 36 16). FACILITAIR BEDRIJF In het Facilitair Bedrijf werken ruim 320 medewerkers bij vijf afde lingen t.w. Beveiliging, Inkoop Logistiek, Interne Zaken, Infra en Voeding. Deze verlenen ondersteuning aan vooral de primaire, maar ook de andere processen binnen het LUMC. Het Facilitair Bedrijf bevindt zich in een kantelingsproces van aanbodgericht naar vraag gericht, waarbij klantgerichtheid centraal staat en de dienstverlening wordt geprofessionaliseerd. Afdeling Inkoop Logistiek De afdeling Inkoop Logistiek verzorgt de ondersteuning var de externe verwerving van alle goederen, diensten en werken ter behoeve van de gehele bedrijfsvoering LUMC tegen de laagst moge lijke integrale (logistieke) kosten en meest gunstige voorwaarden De afdeling l&L vervult derhalve vooral een LUMC-brede coördi nerende en stimulerende rol. Medewerker Klantenservice m/v (24 tot 36 uur per week) Vac.nr. 99.S.I8.36.LD Functie-inhoud: - aanvraag en orderverwerking: - levertijdbewaking; - managementondersteuning. Functie-eisen: - HAVÖ-/MBO-niveau opleiding NEVI MIL, vergelijkbare opleidirl of bereidheid de opleiding te volgen (medewerker Inkoop Logij tiek); - in teamverband, zelfstandig en nauwgezet kunnen werken; - klant-/servicegericht denken en handelen: - kennis/ervaring met geautomatiseerde systemen strekt tot aanbj veling. Salaris: Wij bieden een salaris van maximaal f 4.009,- (schaal 5) bruto p maand, afhankelijk van opleiding en ervaring. Dienstverband: De aanstelling zal geschieden in tijdelijke dienst met uitzicht op e vast dienstverband. Informatie: Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer J. Beekman, teamleider Klantenservice en door de heer PJ. van Schil hoofd afdeling Inkoop Logistiek (071 - 526 27 92 of 071 - 526 27 l| Deze vacature is zowel intern als extern bekend gemaakt. Interne k didaten genieten voorrang. tere eigi ch u '.en voo »iip. filn ml neti e van de ■r tijden. Bij indiensttreding is het Pensioenreglement van het ABP van toep sing. Vakantietoeslag 8%. Sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer op brief enveloppe, kunt u binnen twee weken na het verschijnen advertentie zenden aan: LUMC Dienst Sociale Zaken t.a.v. mevrouw M. de Graaf Postbus 9600 2300 RC LEIDEN 'abbé en Ru

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 42