Mestwet is einde voor 6.000 boeren Binnenland Vader rakelt met plakactie ontuchtzaak op Beheerder mag blijven bij Brongersmastichting Kanon uit de mottenballen Sorgdrager voorzitter van Raad voor Cultuur Juridische loopgravenoorlog over herrie Schiphol laait weer op L'HISTOIRE DES MEUBLES BI VAN TIL van tilWEïGIR JRDAC 11 SEPTEMBER 1999 ANP Algemeen Nederlands iinopersoneel speelt vals Tien casinomedewerkers zijn de afgelopen dagen door ie aangehouden wegens sociale zekerheidsfraude. Allen Jen ervan verdacht in de afgelopen jaren hun werkzaamhe- ien inkomsten in een Duits casino te hebben verzwegen. De N lijnrechte genoten uitkering, ongeveer 400.000 gulden, wordt igeevorderd. De tien verdachten zijn inmiddels op vrije voe- g gesteld. ^handicapte uit rolstoel gegooid ^tfrhout Een groep jongens en meisjes in Oosterhout heeft GPeren een 20-jarige gehandicapte jongen uit zijn invalidenwa- getild en op de grond gegooid. Volgens de politie gaat het een groep van veertien jongeren van vijftien en zestien jaar i entZe reden °P ^un bromscooters vlak langs het wagentje van ivalide en sloten hem in. De invalide jongen is zo bang ge- niuxlen, dat hij niet meer de straat op durft. ardT o^rmist Zeeuws meisje terecht ligfrfuzEN De 13-jarige Ingrid Valas dos Anjos uit het Awsch Vlaamse Hoek is na een week vermist te zijn, weer cht. Ze nam gistermiddag vanuit Rotterdam telefonisch tact op met haar vader. De politie heeft daarop een zoekac- aar.jestaakt die 's morgens was begonnen in recreatiegebied 48:tinkel in Kruiningen. De politie zocht daar omdat het meis- i qoflt laatst was gezien op de veerboot Perkpolder-Kruiningen. p meisje verdween na een bezoek aan haar school in Terneu- ^Volgens de politie kon ze niet accepteren dat ze, gezien ven- cijfers, bij het VBO was ingedeeld. Ze wilde graag naar de 76: f0. sep! uffejparatuur tegen rioolstank De gemeente Gouda heeft apparatuur ontwikkeld om ienfetank te bestrijden. Een ventilator in het nog naamloze ap- at zuigt de vieze lucht op uit de leidingen en pompt die ver ens in een verbrandingskamer met hoge temperatuur. Een 1963j)p aangesloten katalysator zorgt vervolgens voor een ver- '°P^zuivering. De proef door de Goudse dienst stadsbeheer baiKhet apparaat riekt naar succes. De resultaten waren zo goed rumJndere gemeenten belangstelling voor de nieuwe methode beejen getoond. Verder hebben zich twee bedrijven aangemeld 'spufe luchtjesverbrander op grote schaal willen produceren, nee» en dn ;r tijd voor claim asbestkanker van a ,g« Voor mensen die ziek zijn geworden door het werken i aistf^est wor^t bet in de toekomst makkelijker een schade- yjjeding te krijgen. Minister Korthals van justitie heeft een iezeiftel gelanceerd om de verjaringstermijn voor het indienen ujïen schadeclaim pas in te laten gaan op het moment dat de johjjle bekend is of een asbestziekte, veelal een of andere vorm nnker, zich openbaart. Nu is het nog zo dat een slachtoffer :hadeclaim kan indienen tot dertig jaar na de 'schadever- :ende gebeurtenis'. De WD-minister constateert dat dit ;e gevolgen heeft voor slachtoffers van ziektes die zich pas e tijd openbaren, zoals bij asbest. lissaris helpt bedreigde weduwen ch» De Brabantse commissaris Houben vindt dat drie n kaïinlandse weduwen in Brabant die uitzetting boven het er tei hangt, niet de grens over mogen worden gezet. Hij gaat ?n. Dpte Kamercommissie voor justitie vragen soepeler om te iet eeinet de wet op schijnhuwelijken. Houben doet dat op per- /erscfijke titel. De drie vrouwen zijn een Poolse weduwe, woon- n on§ in Bergeijk, een landgenote uit Helwijk en een Turkse ïakk® die in Breda woont. Ze moeten het land uit omdat ze eorgïdrie jaar met hun Nederlandse mannen gehuwd zijn ge- Petel In deze drie gevallen was dat omdat hun echtgenoot verpfed. Houben vraagt de Kamercommissie in deze drie ge- lan Cl de 'menselijke maat' te hanteren, der dl gjgtuigen vliegen om voor jarige P: 'bfrpAMDe kosten van een verjaardagsfeest zijn voor een lt latftge Rotterdammer achteraf aanzienlijk hoger uitgevallen Rifl||edacht. Het vuurwerk dat hij voor de gelegenheid afstak, ;ntel4rcJe het vliegverkeer op Rotterdam Airport zodanig dat 1 PerVliegtuigen een andere aanvliegroute moesten nemen. De ek- «had zijn gasten genood in een bedrijfshal aan de Delf- ,waar na verloop van tijd ook de politie verscheen. Deze Je een einde aan het knaifeest. Het feestvarken ontvangt ïnkort een verlaat 'presentje' van Rotterdam Airport. De n om het vliegverkeer om te leiden, komen namelijk voor iELek ening. De politie vindt de man daarmee genoeg gestraft jurt er geen boete achteraan. I jthouder geen burgemeester I üMlï Ex-wethouder Nijpels van Den Helder wordt geen i hemend burgemeester in Uitgeest.' De Noord-Hollandse ^fepissaris van de koningin Van Kemenade heeft de omstre- ^jfienoeming gisteravond ingetrokken. Nijpels moest in il aftreden na een accountantsrapport over het declaratie- f tg van hem en zijn collega's. Van Kemenade sprak gister- d met de wethouders en fractievoorzitters uit Uitgeest. De Jenteraad van Uitgeest was al tegen de komst van Nijpels. euren in nieuwe tunnel 'RECHTDe opening van een splinternieuwe tunnel onder lorlijn Dordrecht-Rotterdam in Barendrecht is voor onbe- fe tijd uitgesteld. De Nederlandse Spoorwegen hebben dat (en nadat scheuren in het betonnen wegdek waren ont- Het is nog een raadsel hoe de scheuren zijn ontstaan. De fl zou begin oktober worden geopend. Volgens een woord- Ier van het projectbureau voor de Betuweroute leveren de iren geen gevaar op voor het intensieve treinverkeer dat n nacht over de tunnel raast. De wanden en het tunneldak en niet zijn beschadigd. rotterdam paul smits Met duizenden affiches heeft de vader van een misbruikt meisje gisteren verschillende wijken in Delfshaven 'gewaar schuwd' voor de vrijlating van de nu 49-jarige vrouw die sa men met haar nu 37-jarige ex- partner voor het misbruikt ver antwoordelijk was. De advoca ten van de toenmalige verdach ten zeggen zich de boosheid over de gepleegde misdrijven te kunnen voorstellen, maar vin den de actie te ver gaan. Op het affiche met foto wordt gewaar schuwd voor de vrouw. Ze wordt aangeduid als een kin- derverkrachtster die levensge vaarlijk is, met vermelding van een inmiddels achterhaald adres bij het Leger des Heils. Het is precies drie jaar gele den dat de opzienbarende rechtszaak tegen de vrouw en haar ex-partner begon. In hoger beroep werd de man veroor deeld tot vijf jaar cel plus tbs, de vrouw kreeg vier jaar cel op gelegd. Zij is dit jaar vrijgeko men. Tijdens de behandeling van de rechtszaak werden gru welijke feiten besproken. Slachtoffers waren twee broer tjes en een meisje uit Hoogvliet die jonger dan 12 jaar waren toen ze werden misbruikt. De kinderen kwamen in contact met het stel doordat een doch ter van de vrouw bevriend was met hen. Bij de ontucht speelde de man een hoofdrol. Door middel van slaapinjecties, ge weld en bedreiging met een vuurwapen zouden de jongetjes en het meisje zijn verkracht en - gedwongen tot ontuchtige han delingen. De slachtoffers zijn destijds onder psychiatrische behandeling gesteld. Beide advocaten kunnen zich de zaak nog goed herinneren. Raadsvrouw Kamans verdedig de de nu gewraakte vrouw. Zij heeft geen goed woord over voor de vader. „We leven in een rechtssysteem. Wat in Delfsha ven is gebeurd, is schandalig. Ik heb het op deze manier nog nooit meegemaakt." Advocaat Vermaat kan zich als pleiter voor de man de Hoogvlietse ontuchtzaak ook levendig herinneren. „Het was allemaal heel betreurenswaar dig voor alle betrokkenen. Met ook bewijs waarvan ik dacht: het had net zo goed tot vrij spraak kunnen leiden. Ja, het was echt de meest merkwaardi ge en bizarre zaak die ik heb De alleszeggende poster waarmee Delfshaven werd gewaarschuwd te gen de vrouw die weer op vrije voeten is. foto anp dick sluijter meegemaakt." Vermaat wijst op de achtergrond van de verdach ten zonder hun daden goed te willen praten. „Zelf hadden ze een verleden van tehuizen en misbruik. Maar een voorval als met de affiches is nieuw voor mij. Het is afschuwelijk. We le ven in een rechtsstaat. Mensen mogen niet het recht in eigen hand nemen." arnhem Heel voorzichtig werd gisteren in Burgers Dierenpark in Arnhem een begin gemaakt met de restauratie van een kanon van het VOC-galjoen Akerendam, dat 274 jaar geleden voor de kust van Noorwegen verging. Een Nederlands duikteam heeft op 23 augustus één van de gietijzeren kanonnen van het wrak geborgen. Het kanon wordt twee maanden lang onderhanden genomen en wordt dan (in elk geval voorlopig) bestand tegen de tand des tijds opgenomen in de tentoonstelling Burgers Ocean. foto anp raymond rutting Hulp voor school van jongen die stiefvader neerstak gouda anp Klasgenoten en docenten van de 12-jarige jongen uit Gouda die wordt verdacht van dood slag op zijn stiefvader, krijgen vanaf volgende week bijstand van het Centrum voor Jeugd zorg Midden Holland. De jon gen bekende donderdag zijn stiefvader te hebben doodge stoken, toen die vorige week slaande ruzie had met zijn moeder. De man overleed een half uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. „Het nieuws over de jongen is ingrijpend en hier op school hard aangekomen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijk heid door de kinderen en de le raren zo goed mogelijk op te vangen, samen met de Jeugd zorg. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend", aldus een woord voerder van de school. Niet alleen de brugklassers, ook hun leraren kunnen een beroep doen op de hulpverle ning. De jonge verdachte en zijn klasgenoten zijn pas twee weken geleden begonnen op de brugklas van scholengemeen schap De Goudse Waarden. Af gelopen vrijdag, net voor ver trek van een introductiekamp op de school, beging de jonge Gouwenaar zijn daad. den haag anp Oud-minister van justitie Sor- drager wordt de nieuwe voor zitter van de Raad voor Cultuur. Het kabinet heeft gisteren inge stemd met hei voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur haar voor deze functie voor te dragen. De ver trouwenscommissie van de raad heeft al positief gereageerd op de voordracht. De Raad voor Cultuur advi seert de regering over het cul tuur- en mediabeleid en subsi dies. De termijn van de huidige voorzitter Jessurun (65) loopt af op 1 januari 2000. Afgelopen ju ni trok Sorgdrager zich tetug als kandidaat voor de functie van Nationale Ombudsman. Ze deed dat na kritiek uit de Twee de Kamer dat zij zich in dit ambt ongeloofwaardig zou ma ken, omdat zij mogelijk zou moeten oordelen over zaken die speelden tijdens haar mi nisterschapvan 1994 tot 1998. Vanaf dit voorjaar zit Sorg drager voor D66 in de Eerste Kamer. In juli werd ze voor Ne derland lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa. Verder is ze sinds 1998 voorzitter van de Stichting Nederlandse Dansdagen en In de buurt wordt daar ken nelijk anders over gedacht. Na dat de politie honderden pos ters van lantaarnpalen en glas bakken had verwijderd, waren een paar uur later overal weer nieuwe geplakt. De 'hoofdver dachte', de vader van het meis je, meldde zich gisteren vrijwil lig op het politiebureau. haarlem kees van der linden De Utrechtse advocaat Van Naerssen moet zijn functie als beheerder van de collectie por nografisch materiaal van de Brongersmastichting terugkrij gen. Dat heeft de Haarlems rechter Van Maanen gisteren beslist. Hij wees de eis om ook het voorzitterschap terug te krijgen af, omdat volgens Van Maanen de daarvoor noodzake lijke vertrouwensbasis tussen Van Naerssen en de overige be stuursleden Wafelbakker en Straver ontbreekt. De bestuursperikelen in de stichting die de nalatenschap van oud-senator Brongersma (gestorven 1998) uit Overveen beheert zijn daarmee niet voor bij. De penningmeester en de secretaris van de stichting be sloten onlangs Van Naerssen weg te sturen na een reeks con flicten. Tijdens een kort geding, aangespannen door de gewe zen voorzitter-beheerder, pro beerde de rechtbankpresident de partijen met elkaar te ver zoenen, echter tevergeefs. De partijen, die wantrouwend te genover elkaar staan, zijn voor lopig dus nog tot elkaar veroor deeld. De komende tijd wil Van Naerssen de immense collectie van Brongersma, jarenlang een bekende pleitbezorger van pe dofilie, verder in kaart brengen en archiveren. De verzameling ligt opgeslagen in een villa te Overveen. De rechter vindt dat Van Naersssen hier bij uitstek geschikt voor is. omdat deze als vertrouweling van Brongersma de collectie het beste kent. Tij dens de zitting hebben de over gebleven bestuursleden Van Naerssens kwaliteiten op dit ge bied ook niet ontkend. Als de inventarisatie is vol tooid, moet het bestuur van de stichting besluiten wat er met tijdschriften, boeken, docu menten, foto's en brieven gaat gebeuren. Gedacht wordt aan samenvoeging met de collectie van het Homodoc in Amster dam. In de tussentijd loopt het onderzoek van justitie naar de Overveense verzameling, die ook kinderpornografisch mate riaal bevat, door. Brinkhorst krijgt steun Kamer en wekt woede boeren den haag anp De maatregelen van minister Brinkhorst van landbouw tegen het mestoverschot kost zeker 6.000 veehouders de kop. Het kabinet en de Kamer zijn zeer te spreken over de plannen, de land- en tuinbouworganisatie LTO-Ne- derland noemt de voornemens van Brinkhorst 'onver antwoord en asociaal'. Voorzitter Doornbos verwacht dat 10.000 bedrijven het loodje zullen leggen, 4.000 meer dan Brinkhorst verwacht. vleessector moet 25 tot 30 pro cent inkrimpen en de kalver- houderij 10 procent. „Na vijftien jaar met mest problemen te hebben gewors teld is er nu een goede oplos sing", concludeert PvdA-Twee- de Kamerlid Feenstra. „Een pijnloos scenario was niet meer mogelijk." D66-landbouwspe- cialist Ter Veer verwacht dat de hogere boetes zeker effect zul len hebben. Groenlinks hamert op een strenge controle. „Daar staat of valt alles mee. Ik ben bang dat er veel zal worden gefrau deerd", zegt Kamerlid Vos. HeT CDA gaat niet akkoord met de plannen. „De boetes zijn een wurgheffing. Je moet boeren positief stimuleren. Ik verwacht dat velen zullen emigreren", al dus christen-democraat Atsma. De WD was gisteren niet be reikbaar voor een reactie. LTO-Nederland is met Brink horst van mening dat het mest probleem moet worden opge lost, maar de manier waarop verwerpt voorman Doornbos. „Het richtjaar was 2008. Nu gaan de normen al in 2003 in. Met deze regering kun je geen afspraken maken", vindt Doornbos. Door de versnelling gaan volgens hem veel meer De nieuwe mestnormen bepa len dat een boer in 2003 jaar lijks maximaal 170 kilo dierlijke stikstof per hectare akkerland mag produceren en 250 kilo per hectare grasland. Boeren die hun overtollige mest niet kwijt kunnen, moeten koeien, kippen of varkens wegdoen of hun be drijf sluiten. Voor de afzet van mest moeten ze individueel contracten afsluiten met bij voorbeeld akkerbouwers. Voor gedupeerden komt er een soci aal plan, dat onder meer voor ziet in omscholing. „Ze kunnen terecht bij één loket, waar ban ken en uitvoeringsinstanties sa menwerken". aldus Brinkhorst. Hij trekt de komende vijf jaar 500 miljoen gulden extra uit om de pijn voor de boeren te ver lichten. Wie zich niet aan de nieuwe mestregels houdt, moet een boete betalen. Deze heffingen worden hoger dan vroeger. Vanaf 1 januari 2002 moet een boer twintig gulden betalen voor elke kilo fosfaat teveel en voor stikstof vijf gulden. Vol gens de minister moet het aan tal varkens met 25 tot 30 pro cent dalen en het aantal kippen 15 tot 20 procent. De rund- bedrijven dicht dan noodzake lijk is. „Dit is geldverspilling met gigantische sociale gevol gen, waar de minister ook nog eens te weinig geld voor uit trekt", verzucht Doornbos. Vol gende week overlegt hij met Brinkhorst. Gemiddeld zal een bedrijf in de leghennensector en melk veehouderij er in 2003 30.000 gulden op achteruit gaan, ver wacht Brinkhorst. Akkerbou wers gaan er juist 5.000 gulden op vooruit. De maatregelen ver groten het mestoverschot tot 17 miljoen kilo fosfaat in 2002 en 27 miljoen kilo in 2003. Als be drijven hun overtollige mest niet kwijt kunnen en hun be drijf moeten opheffen, kunnen zij steun krijgen van de ovei heid. Het kabinet heeft tot het in grijpende nieuwe plan besloten om te kunnen voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. „De vervuiling van het milieu is hier veel groter dan in andere lan den", weet Brinkhorst. Een sa neringsplan in de varkenshou derij werd eerder op last van de rechter stilgelegd. Dat plan kwam uit koker van voormalig landbouwminister Van Aartsen „Die varkenswet heeft geleid tot verlies aan dynamiek", vindt Brinkhorst. Het kabinet zet de lopende bodemprocedures rond de varkenswet door. Een tijdelijke andere wet om de var kensstapel binnen de perken te houden gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Met het nieuwe plan verwacht de be windsman geen juridische pro blemen. schiphol* richard mooyman voorzitter van de Stichting Nes theater in Amsterdam. Voorafgaand aan haar minis terschap bekleedde Sorgdrager ook al verschillende functies binnen de culturele sector, on der meer bij de Academie voor de Beeldende Kunst Oost-Ne derland, het Volkenkundig Mu seum in Leiden, de Enschedese muziekschool en de Enschede se Schouwburg NV. In 1983 werd ze lid van het bestuur van het Overijssels Philharmonisch orkest dat in een fusie was ver wikkeld met het Operagezel schap Forum. Hieruit ontstond later de Nationale Reisopera. Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe juridische loopgravenoorlog rond Schiphol. De milieubeweging stapt vrijwel ze ker naar de rechter omdat minister Netelenbos van verkeer opnieuw gedoogt dat Schiphol te veel geluid maakt. Daarmee komt er een einde aan de korte wapenstilstand tussen de milieu beweging en de luchtvaartsector. De actie van Milieudefensie op Schiphol afgelo pen zondag was al een voorproefje. De bergbe klimmers die op de verkeerstoren een protest spandoek ophingen krijgen versterking van ge haaide milieu-advocaten. De milieubeweging en de luchtvaartbranche hebben geprobeerd om in het Tijdelijk Overlegplatform Schiphol (TOPS) overeenstemming te bereiken over nieuwe mi- lieugrenzen voor Schiphol. Maar beide partijen konden het niet eens worden. De onderhande lingen gaan door, maar ondertussen grijpt de mi lieubeweging terug op de vertrouwde drukmid delen zoals acties en juridische procedures. De strijd, die in wezen draait om de groei van Schiphol, wordt uitgevochten rond de wettelijke geluidszone die sinds enkele jaren rond Schiphol van kracht is. Het kabinet heeft Schiphol toe stemming gegeven om binnen deze geluidszone jaarlijks 20.000 extra vluchten uit te voeren. Door een uitgekiend baangebruik, strenge vliegproce dures en het weren van lawaaiige toestellen slaagt Schiphol erin steeds meer vluchten binnen dit knellende geluidskorset te persen. Maar aan het eind van het 'geluidsjaar' ontstaan telkens toch weer problemen, zoals recentelijk bij de Buitenveldertbaan. De toegestane geluidshin der op deze plek is voor het lopende jaar inmid dels opgesoupeerd. En Schiphol waarschuwt dat er meer overschrijdingen kunnen plaatsvinden. Volgens Schiphol is de recente overschrijding niet erg, omdat omwonenden er in de praktijk geen extra hinder van zouden ondervinden. Minister Netelenbos wil de overtreding gedogen omdat deze uitschieter volgens haar past binnen de aangepaste geluidszone die binnenkort als overgangsmaatregel van kracht moet worden. De huidige wettelijke zone voldoet namelijk niet. Zo liggen er knelpunten in onbewoond gebied. Om overschrijdingen op die punten te voorkomen, moeten piloten juist meer over woonwijken vlie gen. Per saldo ontstaat zo voor omwonenden juist meer vlieglawaai, zo luidt het argument om de zone weer te veranderen. De aanpassing van de geluidszone is overigens een tijdelijke maatregel. De daarvoor gebruikte rekenmethode op basis van Kosteneenheden wordt alom bekritiseerd. Zo wordt een flink deel van de vliegtuigen niet meegeteld en blijkt er ook buiten de scherpe grenslijn van 35 Kosteneenhe den sprake van hinder. Om het allemaal nog in gewikkelder te maken is er ook een bovengrens vastgelegd van 15.000 woningen in deze zone. Het kabinet heeft die norm aangescherpt tot 12.000, maar deze grens heeft geen wettelijke sta tus. In de toekomst moet er een geheel nieuw sys teem van milieugrenzen komen, waarbij het la waai daadwerkelijk wordt gemeten en Schiphol aan een milieuvergunning wordt gebonden. Maar ondertussen zit Nederland zeker tot de opening van de vijfde baan in het jaar 2003 nog opgescheept met de huidige omstreden zonesys- tematiek die niet de werkelijke geluidshinder weergeeft. De milieubeweging denkt een sterk wapen in handen te hebben om een procedure over de re cente zone-overschrijding te winnen. De rechter heeft weliswaar eerder soortgelijke gedoogbeslui- ten van Netelenbos goedgekeurd, maar daarbij ook duidelijk gemaakt dat zijn uitspraak geen vrijbrief is voor verdere overtredingen. Schiphol ziet een kort geding met spanning tege moet. Als de milieubeweging het kort geding wint, kan dat drastische gevolgen hebben. Zo zou een gedwongen tijdelijke sluiting van de Buiten veldertbaan vertragingen en chaos op Schiphol kunnen veroorzaken. Bij bepaalde weersomstan digheden zouden aankomende vliegtuigen zelfs moeten uitwijken naar andere luchthavèns. De collecties van Grange refereren aan diverse Franse stijl- penodes uit vroeger tijden. Het resultaat is een onweerstaan bare charmante kwaliteit. Grange blijft trouw aan ambachtelijke pro ductietechnieken en traditioneel materiaalgebruik. U vindt deze Franse sfeermeubelen bij Van Til op de afde lingen Slaapkamers en Tijdloos Klassiek. DESIGNCENTRUM i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 3