Muis zonder bewegende delen L Een plank vol boeken over Office 2000 L 1 Multi Media Zwarte humor in Discworld Office 2000 RDAG11 SEPTEMBER 1999 SAMENSTELLING FRANK BUURMAN EN JAN VAN DER NAT I SPEL van de WEEK UURMAN •ratchett is de Britse ervan de boeken over arid, een fantasiewereld behalve gewone stads- i ook tovenaars, dwer- allerhande monsters een rijke rol spelen. De sa- :ei :rking van Pratchett met rehuis Perfect Entertain- iverde enkele prachtige :ei ide avonturenspellen jcworld I en II genaamd, steeds zeer de moeite üjn om te spelen. Met iet optreden van de on- tovenaar Rincewind, door Eric Idle van Python, is onovertrof- Disc world Noir tt een hele andere rich- namelijk die van de üge privé-detective die sterieus complot moet uitrafelen. En dat heie de sfeer van de sombe- vvit films uit de vijftiger )e :atchett staat bekend onderkoelde Engelse Disworld Noir is dan echte parodie op de ;t bijvoorbeeld Hum- r e|ogart als Philip Marlo- hoofdrol. Alle chichés orffer in terug, zoals het af- ek kantoor van de detecti- ysterieuze blondines idelijk over het morsige ;omen hangen en de ige aanvaringen met lelijke politie. Maar dat naai vermengd met de n de Schijfwereld, K)k personages lein met zijn zeis of et© hotische dwerg voor detective uit Disworld :wton, een personage gens niet in de boeken Pratchett voorkomt voor het computer- in het leven is geroe- ton heeft, zoals het pen detective betaamt, a iets interessants te iet stadje Ankh-Morp- da ok lal 'vV j f IntelliMouse maakt 18 miljoen foto's per seconde ork, totdat de oogverblindende Carlotta in zijn kantoortje op duikt. Lewton krijgt de op dracht om een vermist persoon op te sporen en zit binnen de kortste keren diep in de proble men, omdat er sprake is van een schimmig complot dat een bedreiging vormt voor de com plete Schijfwereld. Discword Noir zit met als zijn voorgangers vol met snedige dialogen. De speler moet aan de hand van de informatie die de gesprekken opleveren de sa menzwering zien te ontrafelen. Om al die informatie bij te hou den is een notitieboekje voor handen. De puzzels in het spel zijn overigens niet al te moei lijk. Disworld Noir is volledig driedimensionaal uitgevoerd en dat is een hele vooruitgang in vergelijking met het tweedi mensionale stripverhaal dat deel I was. De sfeer is, zoals ge bruikelijk in een 'film noir', be klemmend, met veel onweer en regen die onafgebroken naar beneden blijft vallen. Detective Lewton heeft zijn kenmerkende hoed en regenjas dan ook hard nodig om een beetje droog te blijven. De melancholische jazzmuziek op de achtergrond is zeer toepasselijk. Als avonturenspel is Discworld Noir goed te vergelijken met». Grim Fandango van LucasArts, maar het laatstgenoemde spel is geraffineerder en geavanceer der. Discworld Noir moet het toch vooral hebben van de hu mor van Terry Pratchett. Een behoorlijke kennis van de En gelse taal is nodig om de soms literaire gesprekken te kunnen volgen. Wie de bijtende humor van bijvoorbeeld Rowan Atkin son in Blackadder kan waarde ren zal zich met Disworld Noir zeker niet vervelen. Puzzelaars die niet teveel willen lezen en luisteren in een spel worden misschien wat ongeduldig: Dis world Noir is uiteindelijk vooral een interactief boek van Prat chett, maar dan wel een heel leuk boek. Min. Systeemeisen: Pentium 166, 32 Mb Ram, Windows 95/98. Prijs: 100 gulden. Beschikbaar ge steld door Homesoft. JAN VAN PER NAT In de computerwereld worden voortdurend kleine, maar pitti ge veldslagen uitgevochten die eigenlijk nooit definitief een wi- naar opleveren. Steeds als je denkt dat één van de partijen de nekslag heeft uitgedeeld, krabbelt de ander weer over eind. Zo is Netscape nog altijd niet verslagen door Microsofts Explorer en heeft Apple met zijn IMac een leuke slag gesla gen, maar is de concurrentie nog lang niet geklopt. Ook op het gebied van bedie ningshardware woedt er een flinke strijd. Microsoft en Logi tech zijn de grote spelers in de arena van muizen, toetsenbor den en gamepads. Heel lang was een computermuis gewoon een computermuis: een naar de handpalm gevormd dingetje met een paar knoppen en een snoer met aan de onderkant een balletje voor de besturing. Maar er is veel veranderd. Er kwamen alternatieven in de vorm van trackballs, tekenta bletten en pennen. De muis bleef echter het belangrijkste apparaat voor de besturing. Er kwamen er met drie knoppen, met een scroll wieltje en met ex tra knoppen aan de zijkant voor de duim. De eerste echte revo lutie werd veroorzaakt door Lo gitech, dat de 'staart' eraf knip te. Een muis zonder snoer en dus met optimale bewegings vrijheid, aangestuurd via een sensortje dat werkt als een ba byfoon. En toen sloeg dus Microsoft weer terug. Na muizen zonder staarten zijn er nu ook muizen zonder ballen. De club van Bill Gates brengt de IntelliMouse (Explorer), een muis de zoge noemde IntelliEye-techniek is verwerkt zonder bewegende delen en gesloten onderkant en dus ongevoelig voor stof en an dere narigheid, die de muis nogal eens vroegtijdig de 'dood' injagen. De IntelliMouse werkt met een soort mini-cameraatje, dat 18 miljoen keer per seconde een beeldvergelijking maakt om het pijltje op het beeldscherm te la ten bewegen. Dat is waanzinnig veel. Een gewone muis komt aan 'slechts' 1,5 miljoen keer. Het verschil is zichtbaar in de muispijl die nu nog met lichte schokjes over het scherm be weegt, maar met de nieuwe muis een zeer vloeiende bewe ging maakt en daardoor nog nauwkeuriger is. De IntelliMouse (119 gulden, de Explorer-versie kost 149 gul den) heeft overigens nog wel een snoer. Zonder zou ook al kunnen, maar het samenbren gen van beide technieken zou een te hoge verkoopprijs tot ge volg hebben. In de toekomst verwacht Microsoft echter wel degelijk de combinatie te kun nen gaan produceren. Toetsenborden Ook op het gebied van toetsen borden is er veel veranderd de laatste tijd. Van Microsoft ken den we het Natural Keyboard al met het naar de natuurlijke stand van de handen gevormde klavier. Dat toetsenbord is er nu in een versie, waarop de toetse nist van een gemiddelde rock band jaloers zou worden. De gewonen letter-, cijfer- en func tietoetsen zitten er natuurlijk ook op, maar daarnaast een he le wagonlading extra knoppen. Microsoft is niet de enige die toetsenborden maakt met extra knoppen voor allerlei veelvoor komende handelingen, als toe gang tot het internet (inclusief de favorieten, zoeken, enz.), de e-mail, audio en video te rege len. Echter vooral het Natural Keyboard Pro ziet er indruk wekkend uit, al zal niet ieder een met de schuin geplaatste lettertoetsen willen werken. Dat hoeft niet per se, want er is ook een 'rechte' versie en die is met 119 gulden drie tientjes goed koper dan het 'natuurlijke' mo del. Spelbesturing Uiteraard worden de vele lief hebbers van games niet verge ten bij de productie van bestu ringsapparaten. Met de Game Pad Pro, de Dual Strike en de Force Feedback Pro 3.0 kan nog zuiverder worden geschoten in de schietspellen en nog nauw keuriger worden gestuurd in ra- cesspellen. Dat die laatste cate gorie razend popualir is, komt niet in de laatste plaats door de prachtige apparaten die voor de besturing ter beschikking staan en die vooral door de force- back techniek levensecht zijn. Een botsing wordt als een echte schok gevoeld en wie een poos je flink bochten draait, staat daarna wankel op zijn benen. Wie een apparaat als de Force Feedback Pro (329 gulden) aan zijn computertafel schroeft en de pedalen onder het bureau zet mist eigenlijk maar één ding: de auto zelf... Een wekelijkse rubriek waarin een aantal websites wordt be licht dat nieuw of origineel is, dan wel inspeelt op de actuali teit Het Huis van Oranje is momen teel interessanter dan ooit van wege de perikelen rond de nieuwe vriendin van kroon prins Willem-Alexander. Wie denkt de adembenemende Maxima op de nieuwe officiële site van het koninklijk huis te rug te vinden komt echter be drogen uit. Het is een nogal saaie, degelijke website met za kelijke informatie, niets meer en riiets minder. Op de voorpa gina, die wat rommelig oogt, kan gekozen worden uit diverse talen. Daarna is er de keus uit een overzicht van de leden van het koninklijk huis, is er een agenda met de officiële activi teiten van de familie en een overzicht van bijvoorbeeld de paleizen. Veel meer dan wat va ge zwart-wit fotootjes van ko ningin, prinsen en prinsessen kunnen er niet van af, dus de echte 'royaltywatchers' zullen toch de schandaalbladen en de Telegraaf moeten blijven vol gen. www.koninklijkhuis.nl De oude Zeevaartschool aan het Noordeinde is een van de mooiste gebouwen van Leiden, en een bezoek bovendien meer dan de moeite waard dankzij de aanwezigheid van bijvoorbeeld het modelbouwmuseum. De website van het museum geeft een aardig voorproefje van de 450 modellen en modelbouw technieken die in het museum terug te vinden zijn. In het mu seum komen onder meer trei nen en trams, auto's, lucht- en ruimtevaart en scheepvaart aan bod. Op de website zijn uiter aard voorbeelden te zien, als mede een virtueel uitstapje met overzichtfoto's van de diverse zalen. Zelfs het restaurant komt aan bod. Lego is al lang geen kwestie meer van blokjes op elkaar zet ten om bijvoorbeeld een heel onnatuurlijk hoekig schip of vliegtuig te construeren. Tegen woordig kunnen complete we relden in elkaar worden gezet en zelfs robots worden ge bouwd: de zogenaamde mind- stormtechniek. Dit lijkt dan vooral lego voor volwassenen, al was het alleen maar vanwege de pittige prijs. Op de uitgebrei de website van lego mindstorm zijn de vele mogelijkheden te zien: het begint met een pro grammeerbare legochip, die met tandwielen wordt uitge bouwd tot een spinachtige ro bot die je van alles kunt laten doen. Mindstorm speelt handig in op de Star Wars-rage, want ook een Artoo Deeto (R2D2) Droid (het robotje van Luke Skywalker) behoort tot de mo gelijkheden. modelbouw museum www.modelbouwmuseum.nl www.legomindstorms.com De Free Record Shop heeft haar Intemet-winkel geheel ver nieuwd in samenwerking met NetGate. Met een assortiment van 750.000 cd's, koop-video's, DVD's en videogames zou er nu sprake zijn van de grootste onli ne winkel van Nederland. De website is inderdaad aanzienlijk verbeterd: ondanks het grote aanbod werkt de site snel en kunnen de gewenste producten door middel van de zoekmachi ne snel worden opgespoord, en in een virtueel winkelwagentje worden geplaatst. Ideaal voor de luie 'shopper' die genoeg heeft van de parkeerproblemen in de binnensteden. www.freerecordshop.nl Alle bekende reeksen spelen in op het nieuwe totaalprogramma JAN VAN DER NAT Niéuwe of vernieuwde pro gramma's leiden steevast tot een flinke stroom boeken. Offi ce 2000 van Microsoft maakt op die regel geen uitzondering, n Van de belangrijkste Neder- f landse uitgevers staan de boe ken al op de plank en vanwege k het belang van het programma is er bijna geen reeks te vinden, die niet meedoet. We deden een greep in het forse aanbod en troffen een boek aan van 1296 pagina's, maar ook eentje van 236 en dat laatste is nog een pocket ook. Het is maar net wat je wilt of nodig hebt. Het dikste boek van de stapel is er een uit een bekende serie, de Hèt Boek-reeks van Easy Com puting. Wie eerder een uitgave in deze serie heeft bekeken kan maar tot één conclusie komen: veel meer kan er over een pro gramma niet worden geschre ven. In dit boek wordt de pre mium editie van Office 2000 be handeld, de meest uitgebreide versie. Vandaar dat ook alle ele menten van Office 2000 worden behandeld, inclusief Photo- Draw en Frontpage, al zijn die hoofdstukken wat beperkt ge houden, omdat het toch heel specifieke onderdelen zijn, waarvoor aparte boeken be staan. Als naslagwerk een pri- Bij Sybex verschenen twee boe ken over Office 2000, in de serie Werken met... en in de reeks Je eerste keer. Werken met be handelt de pro-editie van het programma en die is minder uitgebreid dan de premium, waardoor de wat bescheidener omvang verklaard is. De op maak is rustig en netjes en de uitvoering als hardcover heeft het grote voordeel dat het boek goed open blijft liggen en dat is met de meeste 'slappe boeken' niet het geval. Het werken op de pc en gelijktijdig even spie ken is echter vaak prettig. De 'Je eerste keer'-reeks is, de naam zegt het al, gemaakt voor beginners, maar is even goed bruikbaar voor computeraars, die behoefte hebben aan een voudige, heldere tekst. Dat is een mooi kenmerk van de serie, evenals het uitbundig gebruik van afbeeldingen met in een andere kleur aanwijzingen daarin. Dat het ook met veel minder kan bewijst Addison Wesley met een boekje uit een nieuwe reeks, die heel toepasselijk 'In een notendop' is genoemd. Een bescheiden pocket van 236 pagina's. Het aardige is dat de gebruiker toch ruim voldoende te weten kan komen over het nieuwe Office. Uiteraard wordt alles wat compacter behandeld, al is de meeste ruimtewinst be reikt door het 'strippen' van de Office 2000 PR Hèt Boek Office 2000. Uitgeven Easy Computing. Auteurs: Hèlmut Vanhoegen en Helmut Kraus. ISBN: 90-5167-303-5. Prijs: 99,95 gulden. Werken met Office 2000 Pro. Uit gever Sybex. ISBN: 90-4190- 506-5. Prijs: 69,00 gulden. Je eerste keer Office 2000. Uitge ver Sybex. ISBN: 90-4190-528-6. Prijs: 49,00 gulden. Office 2000 in een notendop. Uit gever: Addison Wesley. Auteur Manon Cassade. ISBN: 90-430- 0103-1. Prijs: 19,95 gulden. Ook de losse onderdelen Word, Pub lisher en Excel verschenen in deze reeks Uiteraard is het niet gebleven bij de boeken over het hele pro gramma. Veel mensen gebrui ken slechts een enkel onderdeel en hebben dus ook geen be hoefte aan een boek, waarvan ze maar een enkel hoofdstuk gebruiken. Bij Sybex verscheen onder meer Word 2000 in de 'Je eerste keer'-reeks. Het boek dus voor de beginner en daar om ontbreekt een onderdeel over de nieuwigheden ten op zichte van Word 97. Dat heeft de Easy Computing Gids Word 2000 wèl. In één hoofdstuk worden die verschillen behan deld, waarna wordt overgegaan tot de orde van de dag. In de zelfde serie ook de andere on derdelen, zoals Excel 2000 vol gens de gelijke formule. Je eerste keer Word 2000. Uitge ver Sybex. ISBN: 90-4190-529-4. Prijs: 24,50 gulden. Gids Word 2000, Excel 2000, enz. Uitgever Easy Computing. ISBN: 90-5167-27x-x. Prijs: 21,80 We bekeken ook nog een paar boeken voor de echte doe-het- zelver. Twee daarvan uit de nieuwe 'In een notendop'- reeks van Addison Wesley. Een van orgine Franstalige serie, die zeer geschikt is voor degenen, die niet al te diep willen graven. Nuttige boekjes voor een leuke prijs. Scannen en bewerken van beelden geeft precies ge noeg aan voor een leuk resul taat met programma's als Ado be Photo DeLuxe en Corel Pho to Paint. De daling van de prijs van cd- recorders heeft geleid tot een ware hausse in het zelf branden van cd's. Ook aan die liefheb bers heeft Addison Wesley ge dacht in de Notendop-serie. Zelf cd's branden legt stap voor stap uit hoe je een goed resul taat krijgt en dat is belangrijk, want een klein foutje en de ko pie kan de vuilnisbak in. Wie het naadje van de kous zoekt bij het branden van cd's zal uitstekend uit de voeten kunnen met het Praktijkboek CD's branden van Sybex. In tien hoofdstukken wordt helder uitgelegd hoe het allemaal moet en vooral wat je ermee kunt. Een leuke extra is het hoofdstuk over het maken van inlays en schijfstickers, waarmee het ei gen product een professioneel uiterlijk kan krijgen. Scannen en bewerken van beel den in een notendop. Uitgeven Addison Wesley. Auteur: Olivier Pavie. ISBN: 90-430-0096-5. Prijs: 19,95 gulden. Zelf cd's branden in een noten dop. Uitgever: Addison Wesley. Auteur Eric Charton. ISBN: 90- 430-0095-7. Prijs: 19,95 gulden. Praktijkboek cd's branden. Uitge ver Sybex. Auteur Wim Zefat ISBN: 90-4190-374-7. Prijs: 49,00 gulden. WÊÊ^^M draadsel TAAL: boom; 4. sketch; 7. stookplaats; 10. bijwoord; 12. bladgroente; 13. bazige lokmiddel; 15. nagerecht; 16. achter; 17. golfterm; 19. gereed; 20. bosgang; 22. verbrandingsrest; 23. vloerbedekking; 25. rondhout; 27. Griekse godin; 29. muzieknoot; 30. zangstem; 32. landbouwwerktuig; 33. langzaam; 'loer; 36. onderwijs. 3- oogholte; 4. soort papegaai; 5. compactdisc; 6. verfstof; 8. zeewier; Jgel; 11. rangtelwoord; 13. helderheid; 17. gedwee; 18. Europeaan; 24. deel v.e. kachel; 25. soort appel; 30. woonschip; 31hoeveelheid; se'; 34. persoonlijk vnw. m vrijdag: 1. Stuk; 4. kopal; 7. plaatje; 8. spa; 9. kas; 10. afbijten; 12. matinee. Toet; 3. kopers; 4. koosnaam; 5. papa; 6. laatst; 9. knie; 11. bot. RINE IACT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 37