Personeel Personeel Personeel Personeel IA Byte \W PLANNER/ WEEGBRUGMEDEWERKER m TELEFONISTE RECEPTIONISTE M/v BIJRIJDERS door rs...! Programmeur m/v Supportmedewerker m/v TEAMLEIDER [HnZISTREElO all-round administratiel medewerker (m/v) Allround C.V. SERVICE- ONDERHOUDSMONTEUR ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 Vliko BV is een bedrijf wat zich bezighoudt met de inzameling en verwerking van afval- en reststoffen van overheden, bedrijven en particulieren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ca. 30 vracht wagens. De afvalstoffen worden o.a. verwerkt middels een nieuwe en moderne sorteerlijn. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een aantal medewerkers voor de volgende full-time functies: De werkzaamheden: zullen in eerste instantie bestaan uit de bediening van de weegbrug, aanname van de telefoon en contact met eigen chauffeurs en klanten. Na deze inwerkperiode zal de medewerker ook opgeleid worden tot planner. Functie-eisen: - ervaring met computers, specifieke programma's niet vereist - redelijk goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands - goede contactuele vaardigheden - enige bekendheid in de regio Leiden De werkzaamheden: zullen bestaan uit de aanname van de telefoon en het inbrengen in de computer van opdrachten, het doorbellen/faxen van opdrachten, het opstellen van brieven voor de directie en de ontvangst van relaties. Functie-eisen: - ervaring met computers, specifieke programma's niet vereist - redelijk goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands - goede contactuele vaardigheden - representatief voorkomen M/V De werkzaamheden: bestaan uit het tesamen met de chauffeur legen van de afvalcontainers van relaties, administratieve controle en het bijwerken van de gereden routes. Na gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot het behalen van het chauffeurs-diploma op onze kosten. Functie-eisen: - redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands - enige bekendheid in de regio Leiden Interesse: Geïnteresseerden kunnen hun mondelinge dan wel schriftelijke reactie richten aan: Vliko BV Dhr. H.J. Koen Achthovenerweg 17b 2351 AX Leiderdorp Tel. (071) 58 92 901 DEZE ADVERTENTIE IS ALLEEN GESCHIKT VOOR ECHTE Je hebt je niet laten afschrikken door wat hierboven staat? Mooi! Dan is de eerste selectie vast gemaakt. Vind jij jezelf zo'n initiatiefrijke doorzetter, dan pas je in ons team. Lees snel verder...! ...We zijn namelijk naarstig op zoek naar een enthousiaste, liefst ervaren voor het ontwikkelen van applicaties in Clipper en (Visual) Foxpro, het geven van ondersteuning aan onze klanten en het beheer van met name Novell-netwerken. De capaciteit om praktische en concrete oplossingen te bieden en een grote mate van zelfstandigheid zi)n hierbij van veel belang. Maar ook zoeken we op zeer korte termijn een (liefst met ervaring in de bloemenbranche) Je zal worden ingezet voor allerlei hand-en spandiensten. Maar interessant is het wél. Je houdt je bezig met de uitlevering van soft- en hardware en je verzorgt de (telefonische) ondersteuning van onze klanten. Daarvoor moet je goede communicatieve vaardigheden bezitten en accuraat kunnen werken. Doorgroeien tot programmeur hoort zeker tot de mogelijkheden. Enige basiskennis van computers is belangrijk; De fijne kneepjes van het vak leer je vanzelf. Wat kun je verwachten... Een afwisselende baan in een gezellig bedrijf. Alfa Automatisering ontwikkelt administratieve en logistieke software op maat en levert de daarbij behorende FC's, netwerken, handterminals en randapparatuur. Kortom: onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een volledige ondersteuning als het om automatisering gaat. Initiatiefrijke en enthousiaste medewerkers weten we uitstekend te belonen! G ei n teres seerd. Ben jij één van die enthousiastelingen die wij zoeken? Bel voor meer informatie of schrijf direct een sollicitatiebrief en stuur deze naar: Alfa Automatisering, t.a.v. Arie Lagerwerf Laan van Verhof 10, 2231 BZ Rijnsburg, Telefoon (071) 402 11 91 E-mailen kan natuurlijk ook. Ons adres: a.lagerwerfCn'alfa-autoinatisering.nl; Onze homepage: www.alfa-automatisering.nl AUTOMATISERING Stichting Kinderopvang Katwijk Ook voor Rijnsburg en Valkenburg Wij verzorgen kinderopvang voor de gemeente Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Wij hebben een kinderdagverblijf, een gastouderbureau en naschoolse opvang. Deze laatste op verschillende locaties. Wij gaan uitbreiden!! Op een geheel nieuwe locatie in RIJNSBURG zal op 3 januari 2000 een nieuwe Naschoolse Opvang-groep starten in een woonhuis op de Hofstraat 13D. Ten behoeve van deze groep, zoeken wij per 13 december 1999: TWEE NASCHOOLSE OPVANG-LEIDSTERS (M/V) DIE HET EEN UITDAGING VINDEN OM MET EEN NIEUWE COLLEGA, OP EEN NIEUWE LOCATIE, EEN NIEUWE GROEPTE STARTEN leder voor 25 uur per week (één duo-baan behoort tot de mogelijkheden) Omdat onze naschoolse opvang-groep aan de Krom in Katwijk onlangs is uitgebreid tot 1V2 groep, zoeken wij ten behoeve van deze groep per direct: ÉÉN NASCHOOLSE OPVANG-LEIDSTER (M/V) voor minimaal 12 uur en maximaal 25 uur de werktijden voor de naschoolse opvang zijn als volgt: Ma. di. do. vr. 13.45-17.45 uur; wo. 11.00-17.00 of 11.45-17.45 uur. Schoolvakanties: 8.00-17.00 of 8.45-17.45 uur. Wij zoeken leidsters: - die net zoals wij vinden dat de tijd die kinderen op de naschoolse opvang doorbrengen vrije tijd is, waarbij ontspanning in een huiselijke sfeer centraal staat - met doorzettingsvermogen die enthousiast, vindingrijk en creatief zijn - die inzicht hebben in groepsprocessen en weten wat kinderen van 4 tot 12 jaar bezig houdt - die zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken - die over communicatieve vaardigheden beschikken - die een relevante opleiding hebben op minimaal MBO-niveau Wij bieden: een werkplek die je samen met je (nieuwe) collega vorm gaat geven collega's met ervaring, die jou graag ondersteunen en met wie je nauw zult samenwerken rechtspositie en salariëring conform de CAO-Welzijnswerk (minimaal 2.846,- maximaal ƒ3.805,- bij een dienstverband van 36 uur) een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid voor een vaste aanstelling Nadere informatie is te verkrijgen bij Mw. T. van Leeuwen en Mw. A. J. van Mil, telefoon 071-4034911. Schriftelijke reacties voorzien van motivatie en curriculum vitae kun je vóór 27 september sturen naar: Stichting Kinderopvang Katwijk, t.a.v. Mw. T. van Leeuwen, De Krom 101, 2221 KK Katwijk. HOZi Stichting Hillegomse Organisaties voor Zorgverlening oon Ouderen Woonzorgcentrum Parkwijk maakt deel uit van de Stichting HOZO en biedt huisvesting en verzorging aan 60 bewoners. Naast zorgverlening aan bewoners, worden ook verschillende diensten verleend aan cliënten buiten het tehuis. Wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening in combinatie met een goed woon/leefklimaat. Een grote persoonlijke inzet, belangstelling voorouderen en gevoel voor collegialiteit zijn hierbij belangrijke voorwaarden. voor 36 uur per week (M/V) Tot de taken behoren o.a.: - het leidinggeven aan verzorgenden en huishoudelijk medewerkenden - het ontwikkelen van verbetervoorstellen op het gebied van zorg en huishouding, werkmethoden, organisatie, kosten en samenwerking - het op- en bijstellen en periodiek evalueren van individuele zorgplannen, rekening houdend met wensen van de oudere en haalbaarheid - het beheren van de afdelingsvoorraad hulpmiddelen en materiaal voor huishoudelijke, verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden - het toetsen van de zorg op de afdeling aan de kwaliteitscriteria en protocollen voor zorg- en verpleegtechnische handelingen, alsmede het afhandelen van klachten of wensen van bewoners op dit gebied - het verrichten van werkzaamheden van verzorgende en verpleegtechnische aard conform de daarvoor geldende protocollen - het begeleiden van bewoners met psycho-sociale problemen en het onderhouden van contacten met hun relatienetwerk en externe hulpverleners - het organiseren van structureel overleg met medewerkers - het rapporteren over personeels- en werkproblematiek en voortgang aan de leidinggevende - het maken van dienstroosters - het overnemen van een aantal werkzaamheden van de locatiemanager bij diens afwezigheid. Functie-eisen: - diploma verpleegkundige, HBO-V of ziekenverzorgende - ervaring met leidinggeven en organiseren - sociale vaardigheid voor leidinggeven, de omgang met ouderen en met externe instanties/deskundigen - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Woonzorgcentrum Parkwijk biedt goede opleidingsmogelijkheden en een collegiale werksfeer. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Verzorgingshuizen. Sollicitaties kunt u vóór 27 september 1999 richten aan de locatiemanager a.i. van Woonzorgcentrum Parkwijk, mw. J. Ricke, Parklaan 2, 2181 DB Hillegom. Stichting Leidse Studentenhuisvesting De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) is met 5500 verhuureenheden in eigendom en beheer voor derden de grootste aanbieder van woonruimte voor studenten en jongeren in Leiden en directe omgeving. Bij de SLS zijn 46 medewerkers werkzaam. De SLS stelt zich ten doel studenten en jongeren kwalitatief goede woonruimte te bieden. Daarbij stelt de SLS zich op als een open, alerte en innovatieve organisatie met een herkenbare rol en met oog voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als woningcorporatie. Binnen de SLS verzorgt de afdeling Woondiensten de verhuur van woonruimte en de dienstverlening irobl die hiermee verband houdt. Op de afdeling is een tiental medewerkers werkzaam. De werkzaamheden van de afdeling zijn publieksgericht. Voor de afdeling zijn wij op zoek naar een: MEDEWERKER WOONDIENSTEN M/V (36 uur) die: 1 de inschrijvingen van woningzoekenden via een geautomatiseerde administratie verwerkt; huurovereenkomsten sluit en opzeggingen verwerkt; correspondentie voert met betrekking tot de afdelingstaken; deelneemt aan werk- en projectgroepen; overige administratie voert die betrekking heeft op de activiteiten van de afdeling. De kandidaat die wij zoeken is een teamwerker, is sterk communicatief ingesteld en heeft een administratieve opleiding op minimaal MBO-niveau. Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. Hij/zij heeft affiniteit met jongerenhuisvesting en heeft ervaring met geautomatiseerde systemen. Het salaris voor de functie bedraagt in aanvang maximaal ƒ4338,- bruto per maand. Inlichtingen m< betrekking tot de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer W. Bots, hoofd Woondiensten, telefoon 071-5161718. Binnen de SLS verzorgt de afdeling Financiële Diensten de huurincasso en huuradministratie, boekhouding, financiële verslaglegging en voor het treasury-beleid. De afdeling omvat een negental medewerkers. Voor de afdeling zijn wij op zoek naar een: MEDEWERKER SERVICEKOSTEN M/V (36 uur per week) let te iool na een korte inwerkperiode in staat is zelfstandig afrekeningen servicekosten op te stellen; de servicekosten per complex vaststelt; de toerekening naar individuele huurders alsmede de verzending van de afrekeningen verzorgt; contacten met huurders onderhoudt ten aanzien van servicekosten. Jrhi Het voor de functie vereiste opleidingsniveau is HEAO/MBA. De kandidaat die wij zoeken beschikt over boekhoudkundig inzicht. Hij of zij heeft aantoonbare ervaring mét automatisering. Met name ee warj gevorderde kennis van Excel is vereist. Enige kennis van gemeentelijke belastingen en heffingen is een pre. De kandidaat is accuraat en flexibel, en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Hij of zij is een teamspeler die ook zelfstandig kan werken, is creatief en beschikt over een enthousiaste instelling. Het salaris voor de functie bedraagt in aanvang maximaal ƒ4635,- per maand. Inlichtingen met betrekking tot de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer A. Bezoen, hoofd Financiële Diensten, telefoon 071-5161718. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties. De SLS biedt een prettige werksfeer binnen een organisatie die volop in beweginlw^ is. Aan medewerkers wordt daarbij ruimschoots de gelegenheid geboden zich verder te ontwikkel» igee Daarnaast biedt de SLS onder andere de mogelijkheid tot kinderopvang. eze Schriftelijke reacties uiterlijk 25 september 1999 richten aan: Stichting Leidse Studentenhuisvesting, t.a.v. mw. drs L. J. Johnson, directeur, postbus 11275, 2301 EG Leiden onder vermelding van "sollicitatie" op de envelop. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 6.615 lezers zoeken een nieuwe auto.* Dat is voor elke autodealer interessante informatie. Immers, ~die lezers slaan hun lijfblad open met extra belangstelling voor advertenties over auto's. Waarom zou u die grote groep consumenten overslaan? 6.615 potentiële klanten zijn eenvoudig te bereiken via Leidsch Dagblad. Da's nog eens effectief adverteren! LeidschagsDagblad LeidscJl XX' Dagblad -- MCV- iCTËt De krant van uw klant Effectief adverteren: 071-5356230 'Bron: Doelgroeponderzoek, Interview 1997 VERWARMING B.V. Voor een gevarieerde en uitdagende baan zoeken wij voorn spoedig mogelijk voor 38 uur per week De werkzaamheden bestaan uit o.a.: - het aannemen van de telefoon - het maken van afspraken voor de servicedienst - verwerken van de service-rapporten - dagelijkse werkplanning - gedeeltelijk verkoop in showroom - diverse administratieve werkzaamheden Functie-eisen: - ervaring met computer w.o. W.P. 5.1 - ervaring met Exact 6.1 en MS Word of bereid hierin cursus te doen - in bezit van rijbewijs B (event, bereid zijn deze te halen) - MAVO/HAVO of gelijkwaardige opleiding - klantvriendelijk - kunnen samenwerken in teamverband - enig technisch inzicht - doorzettingsvermogen en organisatietalent :lijk( Sollicitaties schriftelijk voor 24 september 1999 sturen RIJNSTREEK verwarming b.v. t.a.v. mevr. M. v.d. Walle Draadbaan 18,2352 AW Leiderdorp LANDELIJK ERKEND INSTALLAT NIEUWENHUIZEN B.V. Zöekt: Sollicitaties richten aan: E. W. Nieuwenhuizen Drieherenlaan 31a 2103 S8 Heemstede Telefoon 023-528 64 19 SD, Ider nvo I |d< g£ 'pp«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 16