Tapdansennagellak en de driecentssehool ÜflNGEN "'"VOORBIJGAAN Leiden Regio STADSGEZICHT ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1999 chef wim wegman, 071 -5356414, plv -chef annet van aarsen, 071-5356436 Jannie van den Berg-van Schoonder- woerd den Bezemer werd op 18 april 1930 geboren in de Weverstraat, in een echte arbeidersbuurt. Het gezin Van Schoon- derwoerd, dat kort daarop nog een paar keer verhuisde, had het niet breed. Des ondanks blikt Van den Berg-Van Schoon- derwoerd den Bezemer - weduwe na het overlijden van haar man Cor van den Berg ongeveer twintig jaar geleden - terug op een prettige jeugd. Omdat het gezin een eenheid vormde. Waar ze ook met z'n allen woonden, het was er altijd gezellig. En het huis was altijd vol muziek. Leidenaars blikken terug op hun verleden k ben thuis geboren. Thuis bevallen, dat was in die tijd i'eel gewoon. Het ziekenhuis tras voor veel mensen te duur. J 'eker in de crisistijd. De kraam- rerpleegster was ene mevrouw fisser. Samen met haar zus was e heel bekend. Ze hebben heel n, vat kinderen gehaald. Ook bij >ns thuis. Pa en ma hadden er legen. Acht meisjes en een jon- ;en. Mijn vader is wel een paar ;eer kwaad weggelopen als het [u' veer een meisje was, haha. Ne woonden in een klein huisje de Weverstraat. Nu is het lieuwbouw, maar toen waren iet allemaal kleine wevershuis- hp :s. Mary Bey, de Zangeres zon- er Naam woonde ook in die traat. Zelf kan ik me daar niets van herinneren, ze was ook een stuk ouder dan ik, maar een paar van mijn zussen kenden haar wel. Het grappige is, dat de Weverstraat daarvoor Singel straat heette. Dat straatje was vooral bekend omdat Goeie Mie er was gearresteerd. Die gifmengster, dat mens dat zo wat de hele familie en al haar kennissen had uitgemoord. Lang heb ik niet in de Wever straat gewoond, al snel verhuis den we naar de Oranjegracht, een klein stukje verderop. En op de Oranjegracht zijn we nog een keer verhuisd. Allemaal piepkleine huisjes in dezelfde buurt, een echte arbeiders buurt. Toen ik zeven was zijn we nog een keer verhuisd naar ir. nnie van den Berg-van Schoonderwoerd den Bezemer: „Geld voor ute leelgoed was er niet. Maar daar vonden we wel wat op. Met een oud oi ftswiel kon je ook goed hoepelen." foto hiflco kuipers de 5de Binnenvestgracht, vlak bij de Hortus. Een vooruitgang. Want dat huis was een stukje groter dan de vorige. Maar nog te klein voor een eigen kamer voor alle kinderen natuurlijk. We sliepen gewoon met z'n al leen bijelkaar op zolder. Moeder had niet elke dag te eten voor ons. Dat was er ge woon niet altijd. Dat kwam ook omdat vader niet elke keer werk had. De steun was niet toerei kend. En er moesten toch ne gen kinderen worden gevoed. Mijn broer werkte wel eens bij Wernink, de betonfabriek. Maar financieel schoten wij daar niet erg veel mee op. Dat geld werd weer gewoon van de steun af getrokken. Geld voor speelgoed was er ook niet. Maar daar von den we wel wat op. Met een oud fietswiel kon je ook goed hoepelen bijvoorbeeld. Touw tjespringen en tollen, daar ver maakten we ons ook mee. 's Winters haalden we ijsschotsen uit de sloot en zetten die bij mensen voor de deur. Peren pikken en appels. Maar verder had ik toch een ge wone jeugd, hoor. Een fijne jeugd ook. Op de kleuterschool in de Groenesteeg. Bij juffrouw Agaat, een heel aardig mens. Ze was een vrije meid, onge trouwd. Typisch trouwens, in die tijd bleven veel schooljuf frouwen alleen. Waarom zou ik niet weten, maar het was echt opvallend. Daarna ging ik naar de Zuidsingelschool, de lagere school. Het driecentsschooltje noemden ze dat ook wel, een school voor de arbeidersklasse. Want zo was dat: je had scholen voor de armen en je had Scho len voor de rijken. Er bestond toen nog een enorme tweede ling. Ik wist gewoon niet beter. Op mij heeft het nooit zoveel indruk gemaakt. Ik heb ook nooit tegen iemand opgekeken. Op dat driecentsschooltje had je de zogeheten schoolkinder voeding. Om twaalf uur kon je daar eten als kind. Aan een lan ge tafel. Maar ik lustte niet alles. Dan stond daar bijvoorbeeld een schaaltje met erwtensoep. Vond ik niet lekker, dus ik liet het staan. En de soep werd maar kouder en kouder. Totdat een juffrouw zei: „Eet op, je moeder heeft het niet." Maar Vader en moeder Van Schoonderwoerd den Bezemer voor hun huis 5de Binnenvestgracht. dat deed ik dus niet. Griesmeel- pap vond ik ook niet lekker. Nee, ik at daar alleen wat ik lek ker vond. Ik ben nu nóg geen grote eter. Vader deed veel in tweede hands spullen. Hij ging vaak naar het Venduhuis, waar je van alles kon kopen. Bankstel len, schilderijen, antiek. Dan kwam hij soms thuis met een mooie kast, die zo glom dat je je haren er in kon kammen. Had- ie gekocht voor een prikkie en die verkocht hij dan weer. Mijn vader was een eerlijke man, recht door zee. Dan zei hij tegen iemand die bij ons thuis was gekomen: 'Ik heb liever dat je hier niet meer komt, want ik mag je niet'. En hij hield van sterke koffie, van die koffie waar je lepeltje bij wijze van spreken in bleef staan. Zo zei hij bij voorbeeld tegen een buur vrouw: 'Ik vind je een schat van een vrouw maar koffiezetten kun je niet'. Mijn vader hield van eenvou dig. Van vrouwen die zich op maakten moest hij niets heb ben. Beneden in de gang hing een spiegel waar wij ons voor opmaakten. Die heeft hij vaak genoeg kapotgemaakt. Maakte niet uit, er werd weer gewoon een nieuwe spiegel gehaald bij Van Weeren. Nagellak vond mijn vader ook afschuwelijk. Die lucht vooral vond hij heel erg. Hij zag een keer een flesje nagellak staan. 'Ben je nou alweer bezig met die rotzooi', zei hij en hij pakte het flesje en hield het onder de kraan. Liep dat flesje natuurlijk over. En die lak liep dus over zijn hand. Je had z'n gezicht moeten zien. Vreselijk vond hij het. Nee, met moderne dingen had hij niet veel op. We ver kleedden ons op zolder, maar als het daar koud was, sloeg dat soms op onze blaas. Als we dan in ons ondergoed naar de WC gingen, die beneden was, zei onze vader: 'Ik wil hier geen na kende dames'. Maar geen kwaad woord over vader hoor. Het was een heel man. Mijn moeder was ook heel aardig. Gastvrij. Wie er ook op visite kwam, iedereen was welkom. En bij haar kon je altijd met je problemen terecht. Ons gezin vormde ook echt een geheel. We hadden bijvoor beeld een visclubje. Op zondag morgen gingen we met de fiets naar Zoeterwoude om te vissen. foto familiearchief Gezellig. Net als thuis, daar was het ook altijd gezellig. We luis terden vaak naar muziek. Ope ra, operette kregen wij met de paplepel ingegoten. We luister den naar het programma van Leo Riemens op de radio. Als we dan zaten te eten, moesten we onze mond houden. Pa was er dol op, Caruso, Beniamino Gigli... Lee Towers zou hij maar niks vinden. We hoorden die muziek zo vaak, dat we het ook gingen waarderen. Tijdens het afwas sen stonden we altijd te zingen. Ik had zelf een hele goede stem, een hoge C was mij nog niet hoog genoeg. Als er thuis wel eens een feestje was, werd er ook gezongen. Was de ene klaar, dan begon de ander. Uit zichzelf. Soms zongen we mee met de pick-up. En we maakten dikwijls teksten op bestaande muziek. Over de visclub bij voorbeeld: Op een mooie zondagmorgen ging de visclub er op uit om een visje te verschalken en het werd een goeie buit Op die manier. Gezellig hoor, dat zingen. En met mooi weer zaten we altijd buiten. Te kla verjassen of te dammen. Pa is zelfs nog een keer kampioen van Zuid-Holland geweest met dammen. Of we dansten bui ten. We gingen ook wel uit dan sen. Bij Visser op de Steen- schuur. Of in de foyer van de Stadsgehoorzaal, op zaterdag avond. Ik was ook gek op tapdansen. Fred Astaire en Ginger Rogers. Ik was misschien een jaar of 8, 9. In die tijd had je nog doorlo pende filmvoorstellingen, vaak in de Rex, in de Haarlemmer straat. Dan begon de film om een uur of half drie en duurde tot een uur of half vijf. En daar na was er weer een voorstelling tot zeven uur. Ik bleef dan vaak zitten, dan hoefde ik niet op nieuw te betalen. Zelf kon ik ook goed tapdansen, al heb ik nooit les gehad. Vlak bij ons huis aan de 5de Binnevest- gracht had je de beddenfabriek van Beut, die hadden daar ijze ren platen op straat liggen, daaronder was een ruimte waarin kolen voor de fabriek werden gestort. Die platen klonken natuurlijk prachtig als je daar op tapdanste. Aad Han selaar, die aan het Rapenburg woonde, pakte dan vaak zijn accordeon. Meneer Goejee van café l'Esperance - dat heb ik la ter gehoord - keek geregeld door de vitrage hoe ik daar danste. Maar omhoog deed hij de vitrage niet. Anders zou ik er mee ophouden, omdat ik heel verlegen was. Nu bleef ik door dansen. Heerlijk, muziek en dans, die bepaalden toch wel een groot deel van mijn jeugd." HERMAN JOUSTRA FOTO HIELCO KUIPERS Leidsch Dagblad.ARCHIliVIiX ANNO 1974 Woensdag 11 september LEIDEN - Een aanrijdin- kje heeft een Rijnsburgse bloemengrossier veel geld gekost. De Rijnsburger had juist een bedrag van ruim 3100 terugontvan gen in het belastingkan toor, toen hij met zijn auto op het Stationsplein in botsing kwam met een NZH-bus. De Rijnsburgse automobilist stapte on middellijk uit om met de buschauffeur de schade te regelen, maar verzuim de zijn portefeuille met de som gelds bij zich te ste ken. Eenmaal bij zijn wa gen teruggekeerd, merkte hij dat het geld uitzijn portefeuille was verdwe nen. NEW DELHI (DPA) - Vol gens Indiase krantenbe richten van vandaag, heeft een hongerlijdende moeder in de deel staat West-Bengalen haar eigen kind opgege ten. De kranten beroepen zich voor hun bericht op het lid van het deelstaatparlement voor de Congrespartij, Prasanta Sahoe. Een andere af gevaardigde heeft volgens kranten geconsta teerd dat tien vrouwen voor vijf roepies hun ba by van de hand hebben gedaan. De regering van West-Bengalen sprak reeds eerdere berich ten over babyhandel tegen. VALKENBURG - Om zes uur vanmorgen ston den jonge en oude Valkenburgers gewapend met hengel en aas klaar voor de feestelijke vis wedstrijd, die werd georganiseerd in verband met de feestelijkheden rond de paardenmarkt. De paardenmarkt zelf was niet zo vroeg uit de veren, hoewel er rond zeven uur al een paar po ny's klaar stonden. Deze hadden belangstelling VALKENBURG - De eerste drie 'paarden' op de Valkenburgse markt kre gen veel belangstelling. foto archief leidsch dagblad j van de Valkenburgse jeugd, die al stond te trappelen van ongeduld om méér. Het marktterrein bood het oude en vertrouwde beeld: paarden, gezellig pratende en kijkende mensen, véél volk op de been en natuurlijk de typische geur die er hangt rond de paarden. De aanvoer schatte men op ongeveer honderd tachtig stuks. Behalve de paarden waren er ook verschillende kramen te zien, één van de ver- keerswerkgroep Valkenburg/Katwijk. Deze was van plan om tegen vergoeding het boekje aan de man te brengen, dat enige tijd geleden door de groep werd uitgebracht. Dat boekje bevat een scherpe kritiek tegen de plannen om de Hoofdstraat te verbreden en een verkeersweg aan te leggen. Op last van burgemeester en wethouders mocht dit werkstuk niet worden verkocht. ANNO 1899 Maandag 11 September LEIDEN - Nadat hedenmorgen de beide alhier garnizoen houdende batterijen der veldartille rie per Staatsspoor uit de legerplaatsen waren gearriveerd en langs den Haagweg (voorm. Wit- tepoort) naar de Doelenkazerne waren getrok ken, kwamen omstreeks halféén aan het stati on der Hollandsche Spoorweg-Mij. uit het kamp terug de twee bataljons van het vierde reg. infanterie, opgewacht door het muziek corps der dd. schutterij. Officieren van ver schillende wapens waren eveneens ter verwel koming op het perron tegenwoordig. Het spreekt vanzelf, dat bij aankomst en overal, waar de troepen passeerden, op weg naar de Morschpoort-kazerne, een groote menigte, waaronder het zwakke geslacht in niet geringe mate vertegenwoordigd was, op de been was. De bewoners van de Morschstraat vlagden. Folo's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing een ingevulde cheque (geen overschrijvingskaart) ter waarde van vijf gulden (voor een exemplaar van 13 Dij 18 in zwart wit) op te sturen naar het Leidsch Dagblad. t.a.v. Leidsch Dagblad Archieven, postbus 54, 2300 ab leiden of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat 82. U ontvangt de foto binnen drie weken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 15