NV wil verantwoorde elegging pensioengelden Optieregelingen worden ivoldoende aangepakt' 'aar kun je nog op bouwen? Economie Beurs iE55r sessr SEr ITERDAG 11 SEPTEMBER 1999 gp IHAAG GPD 5 15 i „sioenfondsen moeten bij lektr< n beleggingsbeleid meer kij- naar de zuiverheid van be ll yen De rendementen mo st Ya i niet meer alleen de maat- zijn. Investeringen in be- n aan ven die het niet te nauw ne- n met zaken als mensen- Sen, een redelijke beloning nderarbeid zijn uit den bo- it stelt de Vakcentrale CNV en beleggingscode voor jutoAsioenfondsen. De vakbon- bezetten de helft van de tuurszetels bij de fondsen. oor een meer maatschap- jk beleid van de fondsen, vacht voorzitter D. Terpstra de vakcentrale dat bedrij- zich meer aantrekken van iale omstandigheden van knemers en burgers. De sioenfondsen zijn via hun rme investeringen machtige ituten. Ze beheren samen miljard gulden pensioen- 1 5Ï4§ien. Veertig procent van dit 532 Irag zit in aandelen van be- ven in binnen- en buiten- choi i De ode moet volgens m pstra niet betekenen dat de ;sö lsen een 'rode kaartenbe- gaan voeren. De beheer- moeten niet continu op de icaden gaan om misstan- aan de kaak te stellen. Via deelhoudersvergaderingen nen de pensioenfondsen nat hun mening geven en vragen om een verandering van het be leid. De grootste pensioenfond sen komen daarnaast af en toe bij de directies van de bedrijven op bezoek, waarbij ze ook hun ongenoegen kunnen spuien. Als sanctie kan het fonds het pakket aandelen van een bedrijf verkopen. Volgens Terpstra dalen de winsten op de beleggingen niet bij een maatschappelijk verant woord beleid. De pensioenen van de werknemers worden met andere woorden niet slech ter. „Een goed pensioen staat voorop", aldus Terpstra. „Om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, moeten de rende menten goed zijn. Maar het is niet zo dat sociale bedrijven minder geld verdienen. Het CNV gaat ervan uit dat bedrij ven die verantwoord met de sa menleving omgaan uiteindelijk ook het best renderen." De pensioenfondsen krijgen in het plan van de CNV niet dwingend opgelegd in welke bedrijven ze wel en welke niet mogen investeren. Ook een zwarte lijst met namen wil de vakcentrale niet aanleggen. „De bonden gaan niet over de tech niek van het beleggen", zegt Terpstra. „Wij gaan over het be leid erachter. Wij geven een ka der aan waarbinnen de fondsen kunnen bewegen." i'tiek VEB op werkgeversclub ior be jrsusmanbevelingen om de riante leregelingen van topmensen iet zakenleven aan te pak- niet ver genoeg. De assen bij bepaalde bedrij- irden door de voorstellen VNO-NCW niet aangepakt, recteur P. de Vries van de van Effect enbezit- VF.B stelt dat geen effectie- leperkingen worden opge- Hn juist daartegen kwa de vakcentrales van FNV CNV in verzet, omdat zij matiging moeilijk kunnen Dpcn als de toplagen van rven zichzelf verrijken, bonden zetten druk op de gevers om er paal en perk te stellen. Premier Kok ty- de de optieregelingen als exhibitionistische errijking. De voorstellen VNO-NCW vond hij dig, maar aan de late kant. igens VEB ontbreekt het bij mbevelingen aan een voor- om goedkeuring voor een eregeling te vragen aan de adering van aandeelhou- ^tiling van een optieregeling, Q22-: al honderden miljoenen lens. De aandeelhouders ORPIC ïen dan ook het best aan- D Esco de net 023-5 kun je tegenwoordig nog «uwen? Mijn verzuchting net to !r een boom in Frankrijk bij 6.50 ezen van de dramatische 252-23 rsvanNBM-Amstelland. L Kaït 'bug- denk je dan als ana- PK t/njhet nieuws komt hier een iter, dus laat ik maar gaan les-boulen. ttoch, het kriebelt. Boven- werd door NBM aangege- prijs bt een deel van de proble- zit in het nog-niet-afko- ivan de opdrachten voor enBetuwe-lijn. Hierover taat weer een discussie de (economi- AtosC- Iwenselijk- geven welke omvang ze redelijk vinden en of een optieregeling gerechtvaardigd is. Tegenstanders van dergelijke goedkeuring stellen vast dat op ties passen binnen de gewone arbeidsvoorwaarden. De Vries is het daarmee niet eens. „Bij optieregelingen als die van Ae- gon, waarvan de in 1998 toege kende opties nu al een waarde vertegenwoordigen van 350 miljoen gulden, is dat niet meer vol te houden." De Vries vindt ook niet dat het toezicht op de opties aan de commissarissen van een bedrijf moet worden overgelaten, zoals sommigen zeggen. „De discus sie over de opties toont al aan dat de controle door commis sarissen heeft gefaald." Hij vindt de voorstellen van VNO-NCW een stap in de goe de richting, maar voor effectie ve indamming van de uitwas sen is echt die goedkeuring door aandeelhouders nodig. VNO-NCW is het niet eens met de kritiek van De Vries. Volgens een woordvoerder geeft de werkgeversorganisatie in een toelichting de aandeel houders wel degelijk de kans tijdens de algemene vergade ring verantwoording te vragen. MRAK IN PERSPECTIEF liet geen 0252 3|dige cijfers tNatuurlijk h(j. hier het Duits- 1 -effect de oor- Kortom, de Itaten van de- rkeurin 'ee bouwers "lï st*§den het 1-bandebeleg- SHl J 'at de sector 88' Z. 5 voeg bij deze "P "kkelingen 579 oo nog resultaten p BaUastNe- P KG ^'e ze'fs een winst- u schuwing, nog als tegen- ipo' nd mogen worden beoor- VIfll d, dan lijkt voor bouwana- cen at n de tijd gekomen zich om fen scholen tot bouwvak- 'alist vind je dat niet een sector over een kam mag Jen geschoren. Er zijn ook le bouwers. Aan de andere nndiv ieen dee'van de argumen- 06-2! NBM hanteerde voor -^rgere resultaat, Duitsland ,0„. bastructuur, met name 96 i ^jn ook argumenten die v"l S'io c^e'imans en Volker Wes- -A763' °Pge'd doen. benige ongemstheid is dan Tuw»et e-nc^van weeb tege" 990 ti Sezien. Gelukkig konden APK - bouwers aan de wen- staat] doen. De winststijgingen 025 in lijn met de schattingen en de vooruitzichten waren ook goed. Er zijn dus toch bouwers waar je als belegger op kunt bouwen. Waar je tijdens de vakantie ook vraagtekens bij zet, is de huidi ge ontwikkeling van de beurs. Deze lijkt op drijfzand te staan. Immers een belangrijke varia bele voor de beurs, de lange rente, vertoont al geruime tijd een opwaartse tendens. De oor zaken van deze opwaartse druk zijn evident. Amerika weet zijn economische groei vast te hou den, terwijl het aantal signalen dat Europa uit het dal komt toeneemt. Bovendien vertoont Japan - met de nodi ge slagen om de arm - ook wat groei. Maar als rente stijgt, moeten beurskoer sen onder druk ko men. Dit gebeurt geenszins. De verkla ring die wellicht hout snijdt, is de volgen- DAAN H.M. MUUSERS de. De Amerikaanse beleggingsanalist economie zwakt vol- Friesland Bank gend jaar af, waar- Securities NV door de lange rente aldaar kan dalen. Dat is doorgaans een plus voor beurskoersen. Mede hierdoor daalt de Amerikaanse dollar te genover de yen en de euro. Dit betekent dat winsten in deze valuta's in dollars hoger zijn (een plus voor beurskoersen). Bovendien verstevigt een lage dollar de marktpositie van Amerikaanse bedrijven, zodat zij hun export verder kunnen opvoeren, hetgeen voldoende compensatie biedt voor de af vlakking van de binnenlandse vraag (wellicht nog een plus). Wanneer bovendien wordt be dacht dat de Nederlandse beurs qua richting heel sterk wordt beïnvloed door Wall Street, is de conclusie dat ook Amster dam verder omhoog kan. Of dit een redenering is om op te bouwen? TOP-IO STIJGERS TOP-IO DALERS philips vredesteinc. delta lloyd iade 1,30 48,50 22,85 19,65 104,00 10,50 21,45 18,30 182,20 05 ballast ned.cpc OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN ataggre. athlon groep air holding grontmij c. grooth.geb. c. gti-holding gucci group nagronc nbm-amst p. npmcapc. nedcon gr. c. nedschroet k nyloplast opgcert ordina beh petroplus seagull simac techn sligro beh. smit trafo c. sphinx gust. c. tas groep telegraaf c. textielgrtw. 5 versatel telecom Wegener arc. c 71.50A 11,00 18,30e 58,00 44.80 68,00 24,45 39,50 36,70e 10,25 28,70 18,00 28,45 14,00 45,00 e 14,00b 19,05 16,25 11,40 f 9,70e 8.00 8.80A 21.60 24,00 11,15 8.35A 28,00 e 62.70 17.30A 48,00 f 1,30 f 29,00 15,80 4,70 6,75 e 32,30 23,90 7,50A 11,65 3,50 e 18,75 79.00A 10,65 4,59 29,50 36.20A 67,00 25,55 19,05 f 62.75 12,35e 18.25 11.50A 10,50 e 13,95 16.95A 34.50A 12,65 e 8,30 f 20,40 f 5,95 e 00 e 16,35 e 05 e 2,05 f 40 1 107,80 7,25 f 13,50e BUITENLANDSE AANDELEN boeingcomp. chevron honeywell ibm (dollar) intern, flavor 50A morgan |.p philip morris phillips petr. polaroid corp 50,00A 50,50A 63.00A 63.00A 60,00 33.50A 33,75 37.50A 38.00A 51.00A 52.50A 27.35A 29.50A 183,50A 185.00A 480,00A 500,00A 23,05 23.10A 63,00 Z 69.50A 33.50A 34.00A 49,00 Z 51.75A 43.00A 44.30A 30.00A 32.50A 7.05A 7.40A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN O oblig f uityfnlg efdn aegon vastg.fd n aegon mix fd nlg aegon dep.fd nlg aegon emerg.fd nlg aegon index plus nlg amersf.eurotop-100 f amev aandelen! ned amev vastgoedfonds amev rentefonds amev depositofonds amev mixfonds axa vgf vastrentend ia actief beh depot ia aandelen depot holl.int rente holl stall rek hooge h. pp aand nl hooge h. pp opt nl hooge h pp vast nl^ hooge h. pp depnl hooge h. ppaandf am hooge h pp aandf eu hooge h. pp aandf vo 78,71 53,45 86,19 42.80 22,69 19.81 29,08 15,96 13,24 21,22 30,02 40,52 29.89 59.92 52,14 32.90 45.14 24,81 18.83 25.13 12,99 33,20 32.75 29,70 46.76 21,70 78,71 51,79 86,32 41,44 22,73 19,51 28,65 15,96 13,49 20,39 18,67 24.46 12,98 32,85 32.30 30.85 46.73 20.87 mg int emd dem meespiers guldensf nn rente fonds n euro plus fds n vastgoed fds n obligatie pl fds n geldmarkt fds n mix fonds postbank spaargr.f. pyramidefonds h bond f. rabo groei sparen rabo nlg cash reaal-comb f nlg reaal-vastgoedf nlg reaal-garantief. nlg reaal-oblig.f. nlg reaal-ned aandf. nlg reaal-groeimf. nlg reaal-spaarbewf. nlg reaal-spaarb gf. nlg rente vast fonds royal combinatie royal deposito rvs aandelen fonds rvs obligatie fonds spaarbel divfds nlg 370,04 948,64 57,76 8,21 63,42 24,80 99,29 95,7308 56,3299 111,72 53,3895 12,06 5,50 6,87 370,74 948,64 57,76 7,90 61,93 24,79 97,67 93,7857 56,6375 111,68 53,3799 11,89 5.5'2 6,87 6,80 6,80 15,86 13,47 12,25 12,58 635,54 602,98 1036,48 15,26 13,35 12,26 12,51 635,28 603,97 992,62 AANDELEN AEX-INDEX 16/07/99 26/08/99 06/01/99 14/04/99 25/08/99 19/07/99 15/09/98 14/07/99 09/08/99 24/02/99 06/01/99 07/01/99 06/01/99 12/08/99 06/01/99 05/05/99 16/07/99 06/01/99 06/01/99 07/01/99 16/07/99 06/01/99 07/01/99 16/09/98 27/05/99 05/01/99 366,58 12,07 57,22 22,96 18,60 19,29 33,13 19,74 31.04 19,19 34,90 24,50 26,86 17,79 36.12 15,47 47,01 18,38 24.05 29,35 21/09/98 05/10/98 09/10/98 15/03/99 15/01/99 21/09/98 16/08/99 05/10/98 02/10/98 08/10/98 06/10/98 05/10/98 05/10/98 29/01/99 08/10/98 05/10/98 08/10/98 21/09/98 08/10/98 21/09/98 14/12/98 08/10/98 05/08/99 595,73 23,35 82,65 34,85 45,60 65,20 14,50 17,55 117,00 10,75 33,50 23,10 50,40 59,30 53,10 25,75 62,55 47,05 41.40 19,70 105,20 26,00 67,10 29,40 36,45 36,10 587,42 23,00 81,10 34,10 44,90 62,90 13,40 17,15 114,50 10,55 32,80 21,80 49,25 58,25 52,15 25,40 61,05 45.15 40,40 19,40 99,05 24,85 66,20 28,75 35,80 35,10 slotl 591,67 23,15 81,70 34,40 45,00 63,25 14.10 17,35 115,70 10,70 33,00 22,85 50,05 58.80 52.60 25,50 61,65 46,55 40.95 19.40 104,00 25,75 66,30 29,35 36,00 35,45 AANDELEN MIDKAP-INDEX ordina beheer pakhoed eert randstad hold. 14/09/98 7,80 07/01/99 52,18 06/01/99 40,61 05/01/99 39,93 08/02/99 18,83 09/09/99 25,50 04/05/99 20,05 10/09/99 26,40 09/07/99 14,75 19/02/99 17,43 08/09/99 12,93 20/01/99 38.39 11/09/98 13,35 13/07/99 9,17 19/03/99 25,37 12/07/99 22,46 22/06/99 14.52 12/07/99 17,29 16/09/98 33,26 16/07/99 16,25 14/09/98 12,70 13/07/99 7,99 14/09/98 13,98 12/08/99 8,85 02/10/98 62,50 25/09/98 55,70 05/10/98 48,00 05/10/98 27,75 08/10/98 47,70 25/01/99 29,00 05/03/99 45,60 08/10/98 21,30 08/10/98 20.80 08/10/98 28,60 08/10/98 58.05 08/09/99 14,25 02/10/98 27,70 08/10/98 34.95 18/12/98 32,15 08/10/98 28.80 05/10/98 24.20 08/10/98 49,05 25/01/99 20.45 02/02/99 18,30 06/10/98 11,25 06/10/98 16,90 61,85 58,50 48,25 28,50 51,00 29,45 49,20 21,75 21,80 28,75 57,75 14,20 27,50 34.90 32,55 24.70 24,60 50,35 21,45 18,85 11,70 16,30 61,30 57,80 47,75 27,95 50,30 29,20 45,10 21,05 21,00 28,70 57,15 13,65 27,15 34,30 32,00 23,45 24.25 49,45 20,50 18,05 11,45 16,00 61,50 58,40 47,95 28,25 50,80 29,30 48,50 21,20 21,25 28,70 57,40 14,00 27,50 34,75 32,55 24.00 24,60 50,20 20,90 18,85 11,65 16,30 10400 10100 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 91,35 171,50 119,60 112,00 81,50 70,40 134,70 40,90 113,00 66.95 16/08/99 89,76 26/08/99 111,18 29/04/99 115,90 10/09/99 25,64 19/07/99 75,15 19/07/99 34,85 19/07/99 63,39 30/0a'99 57,27 la 91,30 169,70 115,90 106,00 e 79,60 68,10 128,75e 34,85 109,15 65,55 e slotl 91,30 170,70 115,90 106,20 e 80,50 70,00 128,90 35,25 f WEEKOVERZICHT BEURSKOERSEN 100 MEEST VERHANDELDE OPTIES sep 23,00 okt 22.50 okt 25,00 jan 22,50 jan 25,00 oOl 11,34 oOl 14,20 oOl 19,28 oOl 22.68 oOl 27.22 okt 22,50 jan 22,50 p oOl 11,34 p oOl 19,28 p o03 20,00 c okt 85,00 c sep 580,00 c sep 590,00 c sep 600,00 c sep 610,00 c okt 580,00 c okt 600,00 c okt 620,00 c apr 620,00 p sep 550,00 p sep 570,00 p sep 580,00 p sep 590,00 p okt 550,00 p nov 560,00 p jan 560,00 p jan 600,00 p jul 520,00 p jul 580,00 c okt 40,00 p okt 40,00 c jan 50.00 c oOO 45.37 c o02 54,45 p sep 60,00 c sep 13,00 c sep 14,00 c sep 15.00 c okt 12.50 c okt 15,00 c okt 17,50 C jan 15,00 c jan 17,50 c apr 12,50 c apr 15,00 c apr 20,00 p okt 12,50 p jan 10,00 p jan 12,50 p jan 15,00 p apr 12,50 c apr 10,00 c apr 13,00 o03 10,00 apr 9,00 apr 11,00 o03 10,00 okt 32,50 okt 35,00 jan 35,00 ian 30,00 sep 52.50 okt 55,00 jan 50,00 jan 55,00 ian 60,00 apr 50,00 apr 60,00 p okt 50,00 p jan 50,00 p apr 50.00 p o03 50,00 c okt 50,00 p okt 50,00 c okt 40.00 c apr 22,50 c sep 60,00 c sep 62,50 p okt 57,50 p okt 60,00 p oOl 31,76 c sep 100,00 c sep 102,50 c okt 105,00 c okt 110,00 p sep 95,00 p sep 100,00 p okt 95,00 p okt 100,00 p |an 100,00 c okt 25,00 c jan 27,50 p okt 60,00 p okt 65,00 c okt 27,50 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN irsr' fortisrentonlO lïlwk Hg™ slot2 71,15 54,50 108,80A 50,10 22,50 105.40 50.50 115,20 53,40 f 56,60 91,30 71,80 35,30 39,30 38,90 22,90 58,50 2.25A 48,30 598,00A 39,45 163,50 8,95 65,40 75.05A 107,35 74.90 57.70A 66.20A 63.60A 43.55A 10.00 22,60 189,50 34,40 14,85 36,60 20,70 51,40 34,65 59,00 3.20A 3.20A 110 A 5,70A 12,90 f 25,25 11.05A 32.60 29.85A 30,10e 51,30 49,95 23.61 24,60 25,15 44.50 86,70 46,80 e 50,20 56,65 52.60 f 71,90 51.70A 41.50A 46.90A 45,40 61,00 A 37.65A 66.10A 69.00A 84.25A 77.50A 99.70A 23,90 index click fonds mg bnk emerg.e e fds ing bnk euroobl f. ing bnk europe fund ing bnk europ sm.capf mg bnkgeldm.fds ing bnk glob fund ing internet fd. ing bnk quality o.l. ing bnk spaard.f insinger emerg comp insinger global s< interbonds intereff jap warr intereff.rentegr 66.60 ohra obl.groeil. ohra spaardiv f. orange eur smcap I orange global pr orange midcap f. pan glob convf phoenix postb.aandelenl. jxistb beleggf postb.easy blue f postb euro aandf postb it fonds postb. nederlandf. postb nettorentef postb.obligatief postb.vastgoed! postb wereldmf. preferent fonds ickf rente plus fund rg aand mixfund 30,80 62,20 246,60 rg young dynamiet rg zelfs canada rg zelfs china rg zelfs duitsl rg zelfs.frankr rg zelfs.hongk. rg zelfs.japan rgzelfs.maleis. rg zelfs.mexico rg zelfs nederl. rg zelfs, polen rg zelfs.spanie rg zelfs uk rg zelfs zwits. sns'eurobl.div.f. snseur obl.groeif. sns eur aandelenf. wereldhave o/n 1675 1485 2589 1339 1157 2188 3346 2021 1369 STAATSLENINGEN il 10'/ 80-00 il 97.90 00 il 9 901-11-00 119 90111-00 il 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87.90-00 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87.-89-99 nl 87? 91-01 nl 87,911-11 nl 87.90-00 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.90-00 nl 77.95-05 nl 77,8911-99 nl 77,93-23 nl 77. 95-10 nl 77.94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl 67,93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57,98-28 nl 57.98-08 nl 37.99-09 nl 3 99-02 nl grb 37,d nl grb 3d 104,70 104,60 107.05 106,85 103,95 103,82 104,65 104,49 106,15 106,07 107,35 107,14 103,55 103,46 104,85 104,72 109,80 109,50 122,95 121,95 100,30 100,20 107,35 107,14 120,90 119,95 102,25 102,17 110,15 109,74 111,05 110,64 120,25 119,25 121,00 119,95 101,65 101,58 114,95 114,30 100,85 100,78 121,70 120,50 118,60 117,50 112,25 111,65 108,85 108,50 111,55 110,90 110,60 109,75 107,45 107,10 106,85 105,95 105,35 104,85 104,85 104,50 105,15 104,15 95,90 94,80 101.50 100,60 89,65 88,80 98,25 97,97 64,00 64,00 51,30 49,80 42,75 41,75 WISSELKOERSEN VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers e - hoogste koers in 12 mnd. e.r laagste koers in 12 mnd. f vorige koers (slotkoers) g laatste koers h slotkoers vorige week k slotkoers deze week I advieskoers ho laten la bieden s ex claim ski ex dividend gedaan en bieden effectief rendement gedaan en laten bieden en ex dividend laten en ex dividend gedaan en laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend hoogste koers laagste koers stopkoe rs slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES akzo nobel 5v. 98dn baanc 4/ 96$ bng 87.98-01grd bng 77.95-10 bng 7 93-03 bng 6 96-06 bng 67.95-00dm bng 67.96-06 e.r. s.k.2 - 101,85 A - 100,31 6,91 101,50 A 7.20 99,50 A - 102,25 4.68 109,65 A 5,50 105,65 A 5,99 104,30 A 5.66 98,00 A 6,52 94,50 6,59 102.55 A 5.62 113,00 A 4,41 108.25 A 5,17 106,15 102,70 A 5,29 104.70 A 101,73 100,31 A 101,50 A 99,50 A 103,55 109,75 107.00 A 104,30 A 98,00 A 96,00 - 102,55 A 113,00 A 108,15 A 106,30 102,70 A 104,85 bng 57.98-13 bng 5 98-05euro bng 5 96-00 cr.loc.fr. 57.96 dres bnk 67.93a dres.bnk 57.97 dsm 47.98euro eib 6 96-06 95,40 101,00 100,77 103,75 105,65 102,00 A 10 ,50 A 9 5,07 105.00 104 t.bnk 98-00 aba 67.95 bnk 6 97-07 bnk 6 97-07 bnk 57.98-08 bnk 5 98-09 bnk b 4V. 99eu ;emasia 196 ing verz 57.98a$ kansai elec. 57.97 kfw int.f. 77.94 lans 6 97-07 meesp 0 91-06 nwb 67.98 nwb 57» 97-07 océ 67. 95-01 oostenr 4 30 98 pakhoed 7 7.93 rèbo 8 92 abo 6 93-03 abo 57.98-13 abo 37.99-04euro 6/.95-04 6/.97-09 4,67 100,50 A 5,42 102,00 A 4.95 112,00 A 5,79 101,25 71,60 A 6.96 94,75 5,42 100,70 A 4.72 104,00 A 3,31 103,50 A 5,29 106,20 A 4,25 108.75 A 4.63 107,40 A 5,77 95,30 A 4.64 95.70 A 5.11 107.45 A 6.12 100,90 100,25 A 102,00 A 112,00 A 101,20 71,60 A 94,75 A 100,50 A 103,40 103,50 A 106,20 108.65 107,15 95,20 A 95.70 A 107,15 100,90 EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen v, Goud/kg onbewerkt 16 980-17 630 16.890-17.540 bewerkt 19 230 19 140

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 11