Economie Beurs Van Lanschot naar beurs LVMH belaagt Gucci met spervuur aan rechtszaken Van Melle wil Kiene inlijven Damrak vrijwel onveranderd DONDERDAG 10 JUN11999 159 Onderzoek oliefusie Exxon-Mobil brussel» De Europese Commissie gaat de fusie tussen de Ameri kaanse oliemaatschappijen Exxon en Mobil gedetailleerd on derzoeken. Eurocommissaris Van Miert (concurrentiebeleid) maakt zich zorgen over de sterke positie die de oliecombinatie op de Europese markt gaat innemen. De zorgen gelden vooral de benzineverkoop in zes landen, waaronder Nederland. Exxon en Mobil besloten eind vorig jaar te fuseren. Samen vormen ze de grootste oliemaatschappij ter wereld. Mobil heeft nauwe banden met een andere grote, pas gefuseerde, oliemaatschap pij, BP Amoco. Bovendien werkt Mobil ook nog samen met Aral, de Duitse keten van benzinestations. De EC moet voor half oktober uitsluitsel geven. Ook de Amerikaanse mededingings autoriteiten moeten nog hun goedkeuring verlenen. Europese index begint eind juni Amsterdam Op 29 juni begint de Europese index. De FTSE Euro Stars index bestaat uit de 29 topfondsen van Europa. Voor Ne derland zijn het ABN Amro, Ahold, Aegon, ING Groep, Konink lijke Olie, Philips en Unilever. Alleen grote fondsen die op meer dere Europese beurzen genoteerd staan, komen in aanmerking voor een plaats op de Europese sterrenbeurs, zegt een woord voerder van de AEX. Engelsen en Zwitserse bedrijven staan niet in de index omdat hun de koersen niet in euro's worden geno teerd. De index heeft een samenstelling die een keer per jaar wordt aangepast. Maandag wordt de Europese index officieel gepresenteerd in Londen. Op 29 juni begint de AEX ook met het verhandelen van opties en futures op de nieuwe index. den bosch anp Van Lanschot Bankiers krijgt waarschijnlijk nog deze zomer een notering aan de Amster damse effectenbeurs. De Bos sche bank doet morgen officiële mededelingen, maar diverse bronnen bevestigen dat het een beursgang betreft. Van Lanschot richt zich voor al op vermogende particulieren en op familiebedrijven. De Bra bantse bank heeft de afgelopen jaren al meerdere keren aange kondigd naar de beurs te gaan. In april, bij de presentatie van de jaarcijfers, liet bestuursvoor zitter H. Heemskerk al door schemeren dat het er dit jaar werkelijk van komt. Eerder achtte Van Lanschot een beursnotering noodzakelijk om overnameplannen te reali seren. De bank wilde graag een levensverzekeraar inlijven. Ge sprekken met verzekeraar Nuts Ohra liepen vorig jaar echter stuk. Daarop liet Van Lanschot weten die strategie te verlaten en zich te richten op autonome groei. Van Lanschot is nog voor 12,1 procent in handen van de fami lie Van Lanschot. Daarnaast hebben de Friesland Bank, Del ta Llouyd en de NIB grote be langen in het eeuwenoude ban kiershuis. ABN Amro, Achmea en ING bezitten kleinere pak ketten. Van Lanschot boekte vorig jaar een netto-resultaat van 109 miljoen, een stijging van 21 procent ten opzichte van 1997. De bank beheerde in 1998 voor derden een vermogen van 27,5 miljard. amsterdam anp De juridische strijd tussen de fabrikanten van exquise wijnen, tasjes en brillen wordt opge voerd. LVMH, het Franse be drijf dat de Italiaanse branche genoot Gucci met geweld wil inlijven, heeft twee nieuwe rechtszaken aangekondigd. Bo vendien zijn alle leden van Gucci's raad van commissaris sen aansprakelijk gesteld voor hun tegenstribbelen. Eind mei verloor LVMH een proces voor de Ondernemings kamer in Amsterdam. Gucci, dat een notering heeft aan de Amsterdamse beurs, werd op de vingers getikt voor het uitge ven van extra aandelen aan be vriende stichtingen en bedrij ven. Toch werd deze bescher mingsconstructie niet verbo den. De Fransen stappen nu naar de Hoge Raad om alsnog gelijk te krijgen. Tegelijkertijd gaat LVMH naar de rechtbank om dat het uitgeven van extra aan delen door Gucci'in strijd met de wet zou zijn. Ook voor de commissarissen van Gucci heeft LVMH een rechtszaak in petto. Dat wil zeg gen: alle toezichthouders heb ben een brief gekregen waarin LVMH hen aansprakelijk stelt voor de schade die is ontstaan door Gucci's weigering te wor den overgenomen. breda anp Snoepfabrikant Van Melle voert besprekingen met de veel klei nere concurrent Kiene over overname. Van Melle doet een openbaar bod van 24,50 euro per aandeel op alle uitstaande Klene-aandelen. Dat is een pre mie van 54 procent op de ge middelde slotkoers van de afge lopen drie maanden. Van Melle is bereid 110 miljoen gulden voor de kleine branchegenoot neer te tellen, ongeveer 25 keer de jaarwinst. Directie en raad van commissarissen van Kiene ondersteunen het bod. Van Melle wil Kiene inlijven omdat er weinig groei in de West-Europese zoetwaren- markt zit. Marktaandelen kun nen volgens Van Melle alleen veroverd worden door overna mes. Bovendien neemt de con centratie en de internationali satie in de handel steeds verder toe. Van Melle wil de Klene-pro- ducten onder meer gebruiken om te exporteren. In 1998 boek te Kiene een omzet van ruim zestig miljoen, waarvan onge veer 85 procent in Nederland. Na overname ontstaat er een bedrijf met sterke posities in de drop en pepermuntmarkt. De gezamenlijke omzet zal rond één miljard schommelen. De enige tegenhanger in de Nederlandse markt met enige omvang is Red Band Venco, dat in handen is van CSM. Kiene is sterk in het segment muntdrop. Bovendien produceert het een groot aantal huismerken voor supermarktketens. Van Melle nam recentelijk het merk Wy- bert over en gaat het samen met de Spaanse branchegenoot Chupa Chups de Duitse markt op. VAN DE BEURSVLOER De AEX werd vanochtend niet meegesleurd door het verlies van Wall Street. De beurs open de, evenals die van Duitsland, met een zeer klein plusje. Om elf uur noteerde de beursindex 571,31, ruim twee"nhalve punt boven het slot van gisteren. De Duitsers zijn deze week goed geluimd door meevallende cij fers over de economie. De AEX profiteert hiervan. De koersen op de beurs in To kyo stegen vandaag fors door nieuwe economische groeicij- fers. De Nikkei-index ging met 480,12 punten (2.9 procent) omhoog naar 17.102,62. Het Ja panse planbureau EPA maakte bekend dat de Japanse econo mie in het eerste kwartaal met 1,9 procent was gegroeid. Dat was veel meer dan verwacht. Op jaarbasis was de groei zelfs 7,9 procent. De beurs van New York daalde gisteren opnieuw. De Dow Jo- nes-index zakte met 75,35 pun ten tot 10.690,29. De daling van 0,7 procent volgt op een verlies van 1,3 procent op de voor gaande dag. De bezorgdheid dat de rente in de VS over niet al te lange tijd omhoog gaat, bepaalde grotendeels het koers verloop. De euro steeg vanmorgen op de Europese valutamarkten boven de 1,05 dollar. In Amsterdam opende de de munteenheid een koers van 1,0505 dollar, tegen over een slotkoers van 1,0455 dollar. Het akkoord in Kosovo trok de koers op. amsterdam T0P-10 STIJGERS T0P-10 DALERS kiene ding intereff.js asm intern, gucci group asm lithography rgzelfs.china 65,50 65,00 48,00 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN afc ajax and int.publ. alpinvest hld ballast ned cpc bam groep. kon. batenburg helvoet hole 13,00 f kbb 2,05 e 5,30 e 4,25 I 17,65 f 24,35 f 32.30A 55.00A 8,00 f 15,30 10,20 e 23,70 f 55.70A 86,00 e 42.00A 11,20e 2,45 58.50A 7,55 28,80 f 14,00 8.40A 14,60 11,30 15,45 14,00 19.55 3,42 e 51,95 33,95 9,00 f 11,00 A 21.00A 57.50A 25,15 33,05e 33,05 e 7,00 f 51,00 8.50A 10,85 13,20 f 15,10 4,95 e 8,30 e 46,75 15,25 34,10e 12,00 65.00A 3.00A 52,00 f 7,65 25,00 28.95A 17,20 f 25,20e 42,50 f 3,20 42,60 20.50A 26,05 27,80 170.00A 20,70 f 65,50 19,65 19,85 4,00e 17,80 39,25 11,50b 6,25 39.60 39,25 12,70 10,40e 73.40A 10,50 f 23,00 e 3,50 e 101,00 85,00 e 69,00 koppelpoort krasnap. landis group manag. share maxwell petr. mc gregor fash 67,50 11,50e 11,30 18.00A 18.00A 56,45 56,25 49,80 50,00 f 19,00 f 23,00 73,95 f 120,00A 120,00A 70,60 70,50 24.10 f 24,00 34.70 34.70A 13,00 12,90 25,00 24.70 27,00 27.00 f 6,10 4,23 f 150,00 147,00A 9,65 9,80A 61,00 65,00 6800,00A 6800,00A 1530,00A 1525.00A 20000.00A 20000,00A 81.50A 81.00A 21200,00A 21200,00A 3,20 f 3,00 e petroplus polynorm c. porc fles 400.00A 400,00A 23,70 23,65 32,30 20.60A 16,40 A 18,00 18,00 44,50 44,50 17,50a 17,45a 19,20 19,70 14,80 14,50 11,60 f 11,55 11,40 11,30 k 31,50 31,45e 7,70 f 7,50 9,00 9.00A 21,70 22,25 26,45 26,80 14,50 14,50 11,50 11,30e 60,00 60,00 f 14,50 14.50A 45,75 f 46,35 1,05e 1,10 f 31,70 31.70A 13,40 14,00 14,90 5,80 5,50 7,30e 2550,00A 2550,00A 15,80 15,70 15,50 16,00e 13,60e 13,30 30,70 30,60 22,10 22,00 7.85A 7.85A 12,25 f 12,20e 3,00 f 3,00 f 21,15 21,00e 80.50A 80.00A 13,00e 13,20 4,21 4,25 33,75 f 33,70 33,00 33.00A 65.00A 66,25 e 27,60 27,90 19,40 19,25 58,90 60,10 19.00A 19,00 12,70 10,10 10,05 36,75 36,75 e 14,25 14,25 19,70 f 33.40A 33.40A NMAX v.k. I.k. 24,50 24,00 1,17 f 1,10 f 8,05 e 8.05A 13,75 13,80 11,30 11,30 12,50 f 12,50 f 10,65e 10,00 f 20,80 f 20,60 e 6,15e 6,10e 16,55 16.55A 2,55 2,55 f 86,50 87,40 f 7,05 6,85 e 12,30 F 12,25 BUITENLANDSE AANDELEN bethlehem stee boeing comp v.k. 126.05A 52,80A 68.30A 16.50A 84.00A 55.70A 7.50A 43.50A 41.50A 46.00A 92.75A 101,80A 125,55A 70.00A 41.30A 56.00A 102.50A 68.00A 61.70A 400.00 114.00A 212,00 117.30A 41.50A I.k. 124,00A 52,80A 68.30A 16.50A 83.50A 56.00A 7.30A 43.00A 42.00A 46.00A 92.60A 102,00A 122,05A 69.00A 40.00A 55.00A 102.50A 60.00A 61.00A 113.00A 212.00A 117.00A 44.00A morgan j.p pepsico Philip morris schlumberger toshiba corp. yen 50.80A 52.00A 72.70A 70,50A 64,00 64.00A 300,00A 300.00A 101.50A 102.00A 131.00A 130.00A 900.00A 36,00Z 34.50 40.30 40.70A 52.80A 52.00A 20.25A 19.60A 4.50A 900.00A 162,50A 400,00A 24,50 24.50A 59.00A 59.00A 50.00A 49.50A 600,00 60.30A 61.05A 38.00A 38.50A 29.00A 30.00A 9.00A 9.00A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-neth.eq f abn amro oblig f aegon eq.fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg.f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf.eurotop-1001 amev aandf nlg amev vastgoed! nlg amev rentefonds nlg amev depositof nlg amev mixfonds nlg avero aandelen! nlg axa vgf comb nlg axa vgf vastg nlg holl.int rente hooge h pp aand nl hooge h. pp opt nl hooge h. pp vast nl hooge h. pp l.o.mixf hooge h. pp dep nl hooge h. pp aandf am hooge h pp aandf eu hooge h. pp aandf vo v.k. I.k. 79,03 79,03 50,01 51,67 89,23 89,28 41.65 41.26 23,32 23,34 20,74 20,52 28,86 28,73 15,86 15,86 13,70 13,70 20,54 20,47 160,25 160,26 0,5840 0,5843 1,0162 10118 105,93 105,91 3098 31,01 41.80 41.88 29,68 29,68 59,41 59,10 80,51 80,26 33.37 33,42 45,27 45,37 25,32 25,41 113,33 114.35 26,51 26,81 18,97 18,96 24,77 24,85 12,86 12,86 34.00 33,30 33,35 33,25 31,50 31,35 46.38 46,39 20,86 20,87 8,75 8,76 nn rente fonds nn interrente fds nn aandelend fds nn europa rente fd nn europa rente plfd nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn geldmarkt fds nn nederland fonds nn nederland plus fd postbank spaargr f pyramidefonds rabo dutch eqf nlg rabo dutch rabo groei sp nlg rabo nlg cash nlg reaal-com bfd 383,99 384.14 901,37 901,37 57,61 57,61 7.8E 7,8e 9,23 6,68 9,25 6,68 astgf reaal-garantfd reaal-obligfd reaal-ned aandf reaal-groeim.fd reaal-spaarbew.f rente vast fonds royal combinatie royal deposito rvs obligatie fonds spaarb.divfonds nlg 64,11 53,65 24,68 24,68 98,89 98,92 93,4922 93,6538 58,4953 58,5567 111,17 111,18 53,4091 53,4070 12,03 12,04 5,63 6,84 17,75 17,76 44,51 44.52 25,07 24,93 16,55 16,51 6,77 6,77 15,23 15,16 13,64 13,59 12,64 12,65 12,66 12,66 633,12 633,18 622,81 623,31 963,69 955,23 AANDELEN AEX-INDEX asm lithography baan company buhrmann fortis (nl) hagemeyer hoogovens c ing groep c. 21/07/98 366,58 28/07/98 12,07 06/01/99 57,22 14/04/99 22.96 14/07/98 25,87 09/04/99 9,98 06/07/98 6,15 11/06/98 10,35 15/07/98 62,62 20/07/98 9,94 06/01/99 18,60 07/07/98 19,29 06/01/99 33,13 07/06/99 19,74 21/07/98 31,04 15/07/98 19,19 08/06/99 34,90 06/01/99 24,50 06/01/99 25,37 31/07/98 17,79 09/06/99 36,12 06/01/99 15,47 07/07/98 47,01 20/07/98 18,38 27/05/99 24,05 05/01/99 31,22 08/10/98 5 05/10/98 08/10/98 21/09/98 05/10/98 09/10/98 15/03/99 15/01/99 21/09/98 03/12/98 05/10/98 02/10/98 08/10/98 06/10/98 05/10/98 05/10/98 29/01/99 08/10/98 11/08/98 08/10/98 21/09/98 08/10/98 21/09/98 14/12/98 08/10/98 02/07/98 op 569,00 21,05 79,30 35,00 40,55 46,90 12,70 16,05 96,50 12,05 32,45 31,50 52,25 42,25 51.95 28,00 55,55 45,80 34,60 26,05 90,50 26,15 65,50 27,35 41,20 42,50 571,82 21,15 79.30 35,10 41,85 48,65 13,10 16,10 98,20 12,10 32,45 31,60 53,20 43,70 52,20 28,05 56,35 46,50 35,05 26,15 92,10 26,45 66,40 27,70 41.20 42.80 568,68 21,00 79,00 34,80 40,55 46,80 12,65 16,00 96,30 11,80 32,00 31,00 52,25 42,05 51,70 27,85 55,40 45,80 34,40 25,90 90,00 26,00 65,20 27,25 40,65 42,50 AANDELEN MIDKAP-INDEX IJ. 31/07/98 491,55 06/07/98 13,50 09/07/98 7,94 20/08/98 52,18 06/01/99 40,61 08/07/98 37,21 05/01/99 39,93 08/02/99 18,83 22/07/98 25,50 16/07/98 20,05 06/07/98 26,40 18/06/98 14,75 19/02/99 17,43 05/05/99 12,93 07/07/98 38,39 02/07/98 14,52 12/05/99 9,17 19/03/99 25,37 11/06/98 22,46 11/06/98 14,52 17/06/98 17,29 31/07/98 33,26 07/07/98 16,25 12/06/98 12,70 21/07/98 7,99 09/09/98 13,98 08/10/98 6 11/03/99 21/09/98 02/10/98 25/09/98 09/10/98 05/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 05/03/99 08/10/98 08/10/98 08/10/98 08/10/98 08/10/98 02/10/98 08/10/98 18/12/98 08/10/98 05/10/98 08/10/98 25/01/99 02/02/99 06/10/98 06/10/98 65,90 53,25 48,75 50,75 30,65 38,40 30,75 40,15 21,00 23,55 25,00 61,80 18,25 23,60 36,30 29,80 27,75 22,85 41,45 20,90 18,55 12,10 17,55 50,40 30,40 38,00 30,60 39,50 20,80 23,00 24,65 61,00 17,90 23,40 35,75 29.50 26,60 22,40 40,75 20,50 18,40 12,00 17,45 11500 615 ,A ,,A 565 s/ v v 540 •BEURS NEW YORK •PERIODE VA 20 DAGEN •BEURS AMSTERDAM •PER.ODE VAN 20 DAGEN De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN odamco 91,05 182,87 119,60 106,20 84,86 58,90 123,00 25,37 105,40 65,30 03/05/99 89,26 20/07/98 111.18 29/04/99 113,17 27/04/99 62,62 21/07/98 52,64 08/06/99 25,64 08/06/99 75,15 30/06/98 18,38 27/04/99 63,39 07/06/99 56,31 11/06/98 08/10/98 16 11/06/98 11 08/10/98 10 08/10/98 78 08/10/98 5 08/10/98 12 21/09/98 24 09/10/98 103 11/06/98 6 91,00 50A 164.95 f 25A 118,25 95 f 103,00 78,40 f 57,00 25A 122,50 f 24,90 91,00 164,00 118,25 102,70e 78,00 57,00 122,00 24,20 102,95 64,60 91,00 164,00 118,25 103,00 78,40 f 57,00 122,50 f 24,90 102,95 e 64,60 NOTERINGEN BIJGEWR TOT 11.00 UUR lOOMEESTVERHANDELDEOPTIi c jun 22,00 c jul 20,00 c |un 82.50 c jun 570,00 c jun 580,00 c jun 590,00 c okt 540,00 C okt 550,00 p jun 550,00 p jun 560,00 p jun 570,00 p ji^l 560,00 p aug 530,00 p okt 500,00 c |un 35,00 c jan 40,00 c oOO 45,37 c o03 35,00 c jun 47.50 c jul 40,00 c jul 45,00 c jul 50,00 c jul 55,00 c okt 40,00 c okt 45,00 c okt 50,00 c okt 55,00 c jan 50,00 c jan 55,00 p jul 37,50 p jul 45,00 p okt 40.00 p okt 45,00 p jan 35,00 c jun 13,00 c jun 14,00 jun 15,00 jul 12,47 jul 15,00 jul 15,88 okt 12,50 okt 15,00 okt 20,00 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN ro global f. 'O japan eq.l beurshave bever holding colon.growth sh delta lloyd inv. delta lloyd jade delta lloyd mix sng.holl.2e pr. sng.holl. trust surope city est. sur dutch eq.f. surop dev.cap.cr linies topr.gr.f. gen bank liq.grf. gen.bank ned.aandi gen bank obl.divf Id equity f. v.k. I.k. 72,30 72.30A 56,60 56,80 109,40 109,10 23,10 23,00 108,00 107,20 43,80 43,80 111,40 111,70 61,45 61,05 49,10 51,30 91,00 91.00 72,80 72,75 36,20 36,00 •41.40 41.60 38,50 38,60 22,50 22,90 61,20 61,30 2.25A 2.25A 47,70 47,50 588,10 590,50e 40,50 39,80 166,30 166,05 10,30 10,30 49,60 49,60 66,65 66,85 74.00A 74.40A 109,10A 109.70A 75,40 76.35A 57.60A 57.60A 67.60A 67.60A 64,50A 64.60A 44.95A 44.90A 11,60 11,60 26,60 26,40 14,97 A 179,50 178.50A 35.65A 35.65A 15.15 15,30 f 34,85 34,60 15,95 15,95 51,70 50,85 35,30 35,80 f 63,90 63,60 holland fund hooge h aandf ned ing bnk emerg.e.e.fds ing bnk euro obl f. ing bnk europe fund ingbnkgeldm.fds ing bnk glob.fund et fd. ing int.obl.fond ing int.dep.fonds ing bnk middutch f. ing bnk oblig.fds ing bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f ing bnk quality o.l. ing bnk spaard.f. intereff.jap.warr. intereff.rentegr. intereff.rente gr II intereffekt 500 is himalayan f. japan convertible.f. japan fund cert. lanschot eur.eq.f. lanschot gl eq.f. latin am eq.fund 4.00A 4.00A 4,00A 1,10 1.15A 6.60A 6.60A 14,10 f 14,20 25,20 25.30A 14.00A 14.00A 33,20 33.20A 102,80 103,00 29,60 29,70 25,60 26.00 f 53,50 53,40 23,58 23,54e 25,20 25,15 26,35 26,20 45,20 45,30 79.90A 48,80 f 48.70A 49,80 55,80 55,90 54.65 e 54,75 72.50A 50,10e 50.20A 51,00 A 51,00 A 39.25A 39.25A 47.85A 47.50A 47,50A 58.60A 60.00A 37.60A 37.60A 67,80 67,80 59.00A 59,50 e 84.40 84,30 f 77,60 77,50 orange eursmcap f. orange fund orange global pr orange midcap f. pan globconv f. postb.aandelenf postb.beleggf. postb easy blue f. postb.euro aand' postb.nederland postb.obligatief. postb.vastgoedf. postb.wereldmf techf sntalent 242.00A 14,65 46,25 10,05 16,85 96.00A 13,30 e rg rente mixfund rg young dynamicf rg zelfs.argen. rg zelfs.nederl. rg zelfs.polen rg zelfs.sing. royal plus I royal top f. schrod.eur is obl.dividendf. is obl.groeif. is sp.plus aand.f. VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers e i. hoogste koers in 12 mnd. f laagste koers in 12 mnd. g t. vorige koers (slotkoers) h laatste koers k advieskoers .1 laten h bieden I; exclaim s ex dividend effectief rendement bieden ex dividend (dividend laten ex dividend bieden ex dividend gedaan io hoogste koers 3 laagste koers stopkoers ,k,2 slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab b 57. 97 aab 5'/; 95-00 aab 47? 99euro aab 37.95-00 aabd.bnk 10/:98li bacob 6'/. 95 bayer.l.g. 47.96 bng 87.98-01grd bng 6 95-00 bng 6 95-01 bng 57.97-07 bng 3 96-01 cades 67» 96-04 comm ov67.95 3.32 106,40 A 4.33 110,25 4,55 107,70 A 3,15 103,00 5,03 97,00 A 3,02 100,25 A if 9,48 102,00 - 3,18 103,80 A 3,11 101,80 A 7,17 101,90 A 2,93 103,55 A 3,29 106,15 4,33 109,10 A 3,09 99,85 3,85 112,00 A 3.46 105,50 106,40 A 110,05 107,60 A 102,98 96,90 A 100,25 A 102,00 - 103,80 A 101,70 A 101,90 A 103,55 A 106,20 A 109,10 A 99,85 A 111,50 105,85 depfa-bnk47.'96 dres.fin. 57» 96 dres.fin. 57:95 dres.fin. 57.96 dsl fin. 57.96 eib 97.90 eib 5V.97-07euro gen el cap5'.'.- 95 geb.el.cap5 96 gen.el.cap4'/»97 37.95 ing bnk b 47» 99euro ing bnk 47.99euro ing verz 57.98a$ kansai elec. 57.97 kfw int.f. 5 96 kpn 67:96-06 100.80A 104,60 103,25 A 104,00 104,25 A 109,00 A 109,75 A 103.30 A 104,50 A 104,20 A 100,20 97,10 97,05 A 103,80 A 107,50 A 60 A 102,60 A 112,55 Ib-w n 47:97 .67.95 nib 37.99euro nwb 57. 94-04 nostenr. 67.96 oostenr. 4.30 98 abo 67.94-99 67.93-01 57.94-04 abo 57.96-01 abo 5 97-02 •abo47.97-01dm schiph 67.93 sns gr 57» 99-1 leuro wolt.kluw 57.98 wuh 77.93 3,54 102,50 A 3,40 102,50 3.17 106,65 A 3,96 98,35 A 3,74 108,50 A 3,46 109,80 A 3,44 103,25 A - 100,50 A 3,29 106,25 3,73 109,40 3.18 104,60 3,34 104,20 A 3,14 101,75 A 3,02 103,80 A 5,40 97,90 A 4,89 102,50 A 4,61 118,40 02,50 A 02,50 A 06,65 A 98,35 A 08,50 A 09.80 A 03,20 A 00,40 A 06,25 A 09; 10 04,70 04.15 A 01,75 A 03,80 A 97,60 02,50 A 18,30 7,50 jan 12,50 jan 15,00 jun 13,00 jul 12,47 'okt 10,00 okt 12,50 jah 12,00 o02 13,61 jan 12,00 002 13,61 jul 35,00 jan 27,50 jan 32,50 jul 32,50 okt 30,00 okt 37,50 jul 32,50 jul 34,03 jul 35,00 aug 35,00 nov 25,00 jul 50,00 jul 42,50 jun 55,00 jul 55,00 jul 60,00 okt 55,00 jan 50,00 jan 55,00 jul 55,00 okt 40,00 okt 45,00 okt 50,00 okt 55,00 jan 45,00 aug 135,00 nOO 140,00 nov 130,00 jul 35,00 jul 52,50 jul 57,50 okt 52,50' jan 55,00 jun 92,50 jul 95,00 okt 77,05 jul 24,95 jul 27,22 jul 27,50 jul 30,00 okt 25,00 jan 30,00 jul 24,95 jul 75,00 jul 40,00 003 10,00 STAATSLENINGEN nl 107:80-00 nl 97.90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87.90-00 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87.-89-99 nl 87:91-01 nl 87:911-11 nl 87.90-00 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.90-00 nl 77.95-05 nl 77:891-99 nl 77:8911-99 nl 77:93-23 nl 77:95-10 nl 77.89-99 nl 77.94-04 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03' nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl 67:93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57:98-28 nl 57.98-08' 107,10 108,97 105.59 106.31 107,95 109.32 105,12 106.51 112,18 128.80 101,45 109.35 126.63 103.64 112,85 114,10 126,25 127,30 102,87 119,95 100,00 101,95 130.60 125,45 100.36 116,85 100,68 112,15 116,55 115,70 110,80 111.52 109,10 107,35 110,40 103,20 106,70 94,65 99,67 73,00 57,50 48,00 WISSELKOERSEN deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) gr.eksedr (100) hongkongdlr (100) Israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse^lira (100) 2,0845 1,3 5,46290 1,3910 29,04 112,674 3.3390 I 37,0637 33,5953 0,5900 I 25,50 2.798135 2 0,47 11,3812 i 176,00 26,15 16,015 1,0992 1,3245 0,000400 G: 0.3050 23,97 138,30 I NB Deze opgave is van GWK. Aankef inwisselkosten zijn respectievelijk 3a en 4,5 Andere banken hanteren hogere aankoop- en lagere verkoop® sen en doorgaans ook provisie. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 8