let dramatische afscheid van en Rotterdamse wereldster Brouwer nog zeker niet afgeschreven Het Motorhuis Sport Mannenteam AMVJ verhuist naar Almere )ËRDAG 20 MEI 1999 CHEF WILLEM SPIERDIJK. 071-5356464. PLV -CHEF JANET VAN DIJK. 071-5356463 Fraser: 'Bewondering supporters grenst aan het ongelooflijke' Het mannenteam van volleybalclub AMVJ vertrekt uit Amstelveen. De meervoudige landskampioen verhuist naar Almere, waar de ploeg onderdak krijgt in het nog te bou wen sportcomplex Omniworld. De eerste twee jaar speelt AMVJ onder de nieuwe naam Versatel/Omniworld nog in sporthal Waterwijk. Het vTOuwenteam van het Amstelveense volleybalbolwerk blijft gewoon in Amstel veen. Het bestuur heeft tot een afsplitsing besloten wegens de financiële beperkingen in de huidige omgeving. „Het handhaven van twee topteams op het hoogste niveau is financieel niet langer haalbaar stelde voorzitter Harry de Haas woensdag in een persbericht. Sponsors en toeschouwers staan in Am stelveen niet meer te dringen. In Almere re kent het bestuur op betere groeimogelijk heden. De Haas sluit niet uit dat het man nenteam van AMVJ zich op den duur los maakt van de moedervereniging. De eerste contacten met de Almeerse volleybalver eniging Alstavo zijn al gelegd. Het bestuur van AMVJ voerde een paar jaar geleden de eerste gesprekken met de gemeente Almere over een mogelijke ver huizing van het mannenteam. De tussen komst van de Stichting Omniworld Sport Marketing bracht de zaak in een stroom versnelling. De Stichting Omniworld heeft grote plannen in Almere. Het prestigieuze sport complex moet over ruim twee jaar plaats bieden aan een voetbalstadion, een ren baan en een sportpaleis. In die hal wil de Stichting ondermeer volleybal, basketbal, handbal en zaalvoetbal op het hoogste ni veau aanbieden. Vraag naar de onderhoudscontract aanbiedingen buurt moest komen. Dat heb ik toen ook even een paar maan den niet gedaan. Het is mooi dat je ondanks zo'n botsing toch zo'n sterke band met ie mand kunt krijgen. Dat geeft al aan hoe goed wij elkaar lagen. Voor Willem heb ik alles over, die zou me midden in de nacht kunnen bellen als hij in de 'shit' zit. Dan sta ik een half uur later voor zijn deur." „Ulrich van Gobbel is ook zo'n gozer voor wie ik in de bres zou springen. Het is geen toeval dat Uli en ik toen maat jes zijn geworden. Voor bepaal de mensen heb ik een zwak en hij is er daarvan één. Bij hem voel ik me goed, hij accepteert me zoals ik ben en andersom ook. Daarom vind ik het zo rot dat er zoveel herrie is ontstaan over die paar seconden dat hij op de Coolsingel een liedje zong. Een hele groep stond daar te zingen en Uli krijgt alles weer over zich heen. Dat ver dient hij niet. Ik trainde, at en sliep in trainingskamp altijd met Uli. We leerden elkaar ken nen in de moeilijkste periode van Feyenoord, een periode waarin Feyenoord door HCS op de rand van de afgrond balan ceerde en waarin tegelijkertijd de basis werd gelegd voor een nieuwe succesperiode en voor nieuwe vriendschappen." „Het was bij Feyenoord toen zo'n chaos. We kregen soms ge woon ons salaris niet, maar nie mand die erover zeurde. Ik weet dat we onder Wim Jansen aan de bekerfinale begonnen, zonder dat ook maar iemand vroeg wat we er voor zouden krijgen. Normaal is de premie het eerste waarover voetballers beginnen te zeiken als ze een fi nale moeten spelen. Wij stap ten het veld op en wilden maar één ding en dat was die beker winnen. Ik weet nog dat we in de groep tegen elkaar zeiden: 'Volgend jaar verdienen we het wel terug'. Onbewust werd daardoor een teamgeest gecre- eerd, die daarna nooit meer te evenaren zou zijn." „Ik heb bijna alles afge scheurd en gebroken wat er maar in een lichaam zit. Vooral die scheuringen van banden waren vreselijke blessures. Toch was ik altijd als de dood om iets te breken. Het gekke was dat ik, toen in Zwolle de boel afbrak, nauwelijks iets voelde. We speelden voor de beker en opeens bleef in het veld mijn voet staan, zoals dat bij Winston Bogarde tijdens het WK gebeurde. Ik hoorde het knakken en zei meteen tegen onze clubarts John Andriessen en fysiotherapeut Ruud Daniëls dat ze me van het veld moesten tillen omdat mijn been was ge broken. Ze geloofden me niet, maar ik wist het meteen. Ze til den me achter de hoofdtribune in de auto van Jorien van den Herik, die mij in z'n eentje naar het St. Franciscus-ziekenhuis in Rotterdam bracht. Onderweg zaten we samen nog te juichen toen Feyenoord gelijk maakte. In het ziekenhuis zagen ze met een dat het foute boel was." „Ondanks al die zware bles sures is mijn lichaam nog in een redelijke staat. Maar ik weet dat ik ontzettend grote risico's zou nemen, als ik nu toch weer op het hoogste niveau zou wil len terugkeren. Dan loop ik wel het risico dat ik vroeg of iaat een blessure oploop waardoor ik invalide zou kunnen raken. Dat is voor mij de enige reden dat ik nu besluit achter mijn profloopbaan een punt te zet ten." „De laatste beker die we met Feyenoord wonnen was voor mij de mooiste. Met Wolf, Kirp- rich, Witschge, Heussie etc. Ie dereen was helemaal gek met elkaar. De beker heeft voor mij ook een symbolische waarde, past veel meer bij de club dan de landstitel die we in 1993 of dit jaar wonnen. Door het win nen van een beker kwam Feyenoord in het begin van de jaren negentig terug aan de top en in al die bekerwedstrijden die we hebben gespeeld, kwam ook het echte karakter van de ploeg bovendrijven. We hadden ook een elftal dat zich helemaal kon opladen voor finales. Vechüust, kameraadschap, het collectief - het is allemaal al eens gezegd, maar het was wel zo." „Boven al die maffe gasten stond één man en dat was Ge rard Meijer, de verzorger. Niet de spelers, maar hij bepaalde de sfeer. Iedereen in de groep had en heeft nog steeds respect voor hem. Als we te ver gingen en hij ingreep, hield iedereen meteen zijn mond. Bijna al die jongens zie of spreek ik nog. Met Robbie Witschge zit ik op de trainerscursus, met Henke Larsson bel ik nog regelmatig in Schotland, alleen Ed de Goey heb ik nooit meer aan de lijn gehad. Geeft niet, want Ed is al tijd een eenling geweest. Maar wel een goeie gozer, ik heb nooit problemen met hem ge had en gun hem zijn succes in Engeland." „Er zijn heel veel spelers ge kocht en weer verkocht in de tijd dat ik bij Feyenoord heb ge speeld. Het is eigenlijk onvoor stelbaar dat ik er nog steeds zit en dat al die anderen steeds weer zijn vertrokken. Ja, soms heb ik me afgevraagd waarom jongens weg moesten. Orlando Trustfull is in mijn ogen nog steeds de beste voetballer die we in huis hebben gehad. Uli is weggegaan, maar is als enige teruggekomen. Dean Gorré is naar Ajax gegaan en John van Loen keerde terug naar zijn ou de club. Nu kom ik hem tegen als collega-trainer, want ik ben bij de A-jeugd van Feyenoord en hij bij de A 1 van Utrecht." „Zelf heb ik nooit tegen de deur geschopt om weg te ko men. Twee keer kwam er een Duitse club voor mij, Karlsruhe en Borussia Dortmund. Ik sloeg Feyenoord hoger aan en heb er niet over gepiekerd om weg te gaan. Misschien was het anders geweest als er een grote club uit Engeland voor me was geko men. Maar spijt heb ik nooit ge had, want daarvoor heb ik het veel te goed naar mijn zin ge had in de Kuip." „De laatste twee jaar waren, puur voor mijzelf, kloten. Maar als ik mijn hele carrière in ogenschouw neem, dan neem Blessures kenmerkten de carrière van Henk Fraser. Hier wordt de Feyenoorder na zijn beenbreuk in Zwolle van het veld gedragen. foto cpd ik zondag met een goed gevoel afscheid. Waarom? Omdat ik het bijna onvoorstelbaar vind dat het publiek mij zo is gaan waarderen. Geen minuut ge speeld dit seizoen en elke wed strijd wordt mijn naam gescan deerd. Krijg ik koude rillingen van, echt waar. Ze vragen wel eens aan mij waarom ik niet meer interlands heb gespeeld. Als ik echt een topper was ge weest, zou ik wel vaker in Oran je hebben gestaan. Zo nuchter en eerlijk ben ik wel. Ik geloof dat ik best een goede voetballer ben geweest, maar van wereld klasse? Nee, en daarom is het zo bizar voor mij dat ik door de supporters van Feyenoord wel als een soort wereldster word behandeld. Hun bewondering en respect grenst aan het onge looflijke. Dat spandoek, aan de overkant, zie ik elke week. Daarom zal dit afscheid me heel zwaar vallen..." Olympische nominatie lonkt voor Karsten Groth Vondellaan 80, Leiden, Telefoon 071 - 535.18.00 kaï weedf hadd 'e0UC^e Olympia-tribune hangt al een jaar lang een raaii l-wit spandoek, waarop met kolossale letters 'Henk n Hoi hele seizoen geen minuut heeft gespeeld, maar die ^ste^ ondanks door het legioen wordt beschouwd als de evoel eest loyale Feyenoorder van het kampioenselftal. nareo eerder zal een Feyenoord-speler wiens carrière ?e hu ir Zoveel dramatiek was omgeven, zo populair zijn idem geweest. igens talie ond, del 20, 21, 22 EN 24 MEI (2e PINKSTERDAG*) pe en de Soling." In de Soling- klasse maakt de onlangs naar Amsterdam verhuisde Alphe- naar Peter van Niekerk deel uit van het succesvolle team onder leiding van Roy Heiner. Evenals Zielhuis ziet Brouwer nog mogelijkheden om zich van een olympisch startbewijs te verzekeren. De Voorhoutse - ze verbleef recentelijk in Dene marken om een 'aantal zaken uit te testen' - liet in een nieuwsbrief weten niet te be rusten in de huidige tussen stand. „Het zal een moeilijke strijd worden, maar hij is niet opgegeven", aldus- de zeilster, die gisteren in Bunnik ontbrak omdat zij nog de nodige zeilu- ren wil maken. Na de Spa Regatta is duidelijk wie thuis moet blijven: Brouwer of Matthijsse. Het KNWV denkt ondertussen wel na over een 'ontsnappingsmogelijkheid' om beide topzeilsters toch in Syd ney aan de start te krijgen. „En dan denken we niet aan het la ten uitkomen voor een ander land", doelde hij op de moge lijkheid van Brouwer om voor België te varen. „Wij denken dan aan een andere klasse, zo als de 470-dames. Voorlopig hebben zowel Brouwer als Mat thijsse daar echter geen oren naar." Om de strijd zo eerlijk moge lijk te laten verlopen, is nu al duidelijk dat de races - in totaal 13 - die door slechte weersom standigheden niet doorgaan, niet worden ingehaald. In totaal verschijnen volgende week 1360 zeilers, in elf verschillende klassen, op het water van het IJsselmeer, onder wie 21 olym pische medaillewinnaars. beket ^uken, gescheurde knie- >j 7 b lisbanden, alles ging ka- se G ;at er maar kapot kon rtfinal van Hanegem liep 'ij Ph tm weg, Arie Haan maak- Sevvi>- aanvoerder. Henk Fra- cans; er(j belangrijker dan hij Perk oit voor mogelijk hield. web ig neemt hij afscheid. Met )leek bet hart. De geest wilde zijnf jel, maar het lichaam :ertoe; lft 0p alle fronten tegen, .ijnlan en ongelukje en ze zou- em kunnen afvoeren. Zo en ig het niet komen. De at- umbo t messcherpe verdediger gevoelsmens Henk Fra- 1 terug op een toch alles- drukwekkende loopbaan, iper twintig was ik, toen te w pc Utrecht in de spits Op mijn zestiende was ik Sparta terechtgekomen jnen een paar jaar werd ik houdt gekocht. Als spits had ik zich aanzinnig naar m'n zin, 1 e in tien wedstrijden ge- elf doelpunten. Maar had in die periode ook ikWillaarts en die prikte log makkelijker in. Toen )uchatinier geblesseerd kwamen we achterin in la-m blemen en vroegen ze of eidej stopper wilde worden. Ik eerde dat zonder mor- mijn hele loopbaan heb beslissing van een coach commentaar aangeno- Jet zit niet in mij om te oU^ en. Als ze me op de :et (i adden gezet, zou ik daar 8.6jum! de mee hebben gehad." „Als verdediger ontwikkelde ik me net zo goed als spits. FC Utrecht was in die periode dan ook top. Via de nacompetitie plaatsten we ons voor Europees voetbal en ik genoot van wed strijden tegen Linz en tegen Ve rona. FC Utrecht was ook een club die bij mij paste, ik voelde me er thuis en werd er gewaar deerd. In de Galgenwaard kwam ik ook voor het eerst in mijn carrière Wim van Hane gem tegen. Dat wij zulke dikke vrienden zijn geworden, is ei genlijk bizar. Want in het begin boterde het helemaal niet. Wil lem kwam er in de winterstop bij. Ik weet nog goed dat we midden in de winter in de zaal gingen spelen en dat ik tijdens een partijtje in zijn buurt kwam. Stak-ie opeens zijn elle boog naar voren en raakte hij me vol op mijn bek. Zo ver schrikkelijk hard, dat het even helemaal zwart voor riïijn ogen werd. Ik begreep eerst niet wat er gebeurde, maar even later wist ik dat ik hem zou terug pakken. Willem ging keepen bij de andere ploeg en toen er een fifty-fifty bal kwam, die hij wil de oprapen gaf ik hem toch een knal voor zijn kop zeg! Ik draai de me om en wilde weglopen, toen ik achter mij opeens 'tik- tik-tik...' hoorde. Ik had de stif- tanden uit zijn mond geslagen. Toen dacht ik even dat-ie door het lint zou gaan. Hij kafferde me uit en maakte me duidelijk dat ik een poosje niet in zijn BUNNIK PETER VAN DER HULST Alles moet Carolijn Brouwer volgende week meezitten wil de Voorhoutse zeilster een nomi natie voor de Olympische Spe len van Sydney in de wacht sle pen. Haar achterstand op de Rotterdamse Margriet Matthijs se is na de twee eerdere kwalifi catie-wedstrijden in Palma de Mallorca en Hyères inmiddels opgelopen tot twintig punten. „En iedereen denkt nu maar dat de strijd daarmee is gestre den. Ik denk dat die vporsprong helemaal niet zo groot is. Ik ken Carolijn en die kan rare dingen doen. De strijd kan dus nog alle kanten op", zei bondscoach Jaap Zielhuis gisteren tijdens de persconferentie voor de 15de Spa Regatta. Naast deze kwalificatierace in de Europe-klasse valt tijdens dit evenement, dat van 26 tot en met 30 mei op het IJsselmeer bij Medemblik wordt gehou den, ook de beslissing in de 49er. Het Alphense beman ningslid Karsten Groth lijkt sa men met stuurman Maurice Paardenkooper in die klasse de meeste aanspraken te mogen maken. Lukt het de twee om Daan en Willem Schutte achter zich te houden (de voorsprong bedraagt momenteel 33 pun ten) dan zijn ze de aangewezen combinatie om volgend jaar naar Australië af te reizen. Of het ook daadwerkelijk zo ver komt, is nog maar zeer de vraag. Want naast de kwalifica tie-eis waaraan moet worden voldaan, worden ook nog enke le A-limieten verlangd. Het be werkstelligen van die hoge klas seringen tijdens EK, WK of zeil wedstrijden als de Spa Regatta Carolijn Brouwer: „Het zal een moeilijke strijd worden, maar hij is niet opgegeven" archieffoto zal veel moeilijker zijn voor het duo Paardenkooper/Groth. Sinds het WK in Bandol, vorig jaar, is het bergafwaarts gegaan met Paardenkooper en Groth. Het WK in Melbourne werd be gin dit jaar afgesloten met een 41ste plaats en de eerste kwali ficatierace voor Sydney, in Hyè res, leverde een 27ste positie op. Vooral de afstelling van de boot, vormt volgens Jacco Koops - eveneens bondscoach - een probleem. „We zijn op zoek naar mogelijkheden om sneller te gaan. Als je in deze klasse de juiste trim niet weet te vinden dan kan dat enorme snelheids- verschillen opleveren." „Omdat dit een nieuwe olym pische klasse is, hebben maar weinig zeilers een verleden in deze boot. Eigenlijk geldt dat al leen voor de Australiërs. De an deren moesten de boot eerst dus leren kennen. Na het WK in Perth kregen Paardenkooper en Groth hem onder de knie en hadden ze resultaat." De overi ge combinaties volgden echter al snel. „Ze moesten zich daar om steeds meer op snelheid en tactiek gaan richten en daarin hebben ze nu een achter stand." Blijft het voor het duo in de 49er dus de vraag of zij in de komende maanden 'vormbe houd' kunnen tonen, voor Ca rolijn Brouwer geldt dat niet. De Voorhoutse toont al jaren aan tot de wereldtop te beho ren. Haar enige vereiste is de achterstand op Margriet Mat thijsse goed te maken. Want over de kansen van twee boten op een succesvolle olympisch campagne in Sydney bestaan bij Jaap Zielhuis geen twijfel. „Zoals het er nu naar uitziet maken we eigenlijk maar in twee klassen een kans, de Euro- Hier moet u als de kippen bij zijn. Het Motorhuis organiseert een beestachtig leuke Pinkstershow waarin dieren de hoofdrol spelen. Dat betekent: niet de kat uit de boom kijken, gewoon profiteren van unieke occasion-aanbiedingen. Geen hond snapt hoe wij zoveel voordeel kunnen geven, maar dat doet er niet toe. U bent de baas! 225 occasions op voorraad en 60 Quality Cars met Nationale Autopas Zingende ijscoman Springkussen en een videohoek voor de kinderen Minimale inruil 3.000,- Bij jonge inruil auto's 3.000,- boven de ANWB Bovag koerslijst Diverse betalingsregelingen op maat iedere bezoeker ontvangt een attentie met hoge "aaibaarheidsfactor"* 3 maanden tot 1 jaar garantie en volle tank bij aflevering elk "aannemelijk" bod op een occasion accepteren wij zeer gunstige financiering zeer ruime keuze occasions van alle Opel-modellen en andere merken Iedere koper ontvangt 2 kaartjes voor een bezoek aan museum Naturalis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 27