'De postduif is veranderd in e-mail' I Leiden Regio Ontwikkeling van de twintigste eeuw siert Bloemencorso zicht te hebben. Op de weg naar Hillegom valt op hoeveel er in de berm parkeren en ge woon samen in de cabriolet, met zijn zessen in de toyota picnic, of met tientallen in de touringcar blijven zitten. Dan ruik je de bloemen misschien niet, maar je zit wel eerste rang en uit de wind. „Ik ga meestal een uurtje van tevoren al staan", aldus Zilker L. van den Berg. Die trouwens de mozaïeken in zijn eigen dorp en de verscheidenheid aan ou de bussen minstens zo interes sant zegt te vinden als de praal wagens van het corso. Andere bewoners laten zich al net zo nuchter uit. Maar ze staan er wel. Lissenaar J. Rhebok komt pas kort voordat de stoet ver wacht wordt uit een huis aan de Heereweg en zegt: „Ach, als je het een paar keer gezien hebt..." Voor zijn vrouw is het corso wel belangrijk. „Ik heb één keer het bloemencorso niet gezien. Nou, toen was het voor mij geen voorjaar." Relativerend, maar niet bepaald nuchter, is het commentaar van een groepje twintigers rond een teil met flesjes bier. „Deze heb ben ze net niet afgekregen", luidt de kritiek op praalwagen nummer één. Die heeft de eer ste nul van het jaartal 1900 moeten halveren, om de chauf feur wat zicht op de weg te ge ven. Vanaf nummer twee - de winnende wagen van corsogroep De Zilk - moeten vooral de meisjes op de praal wagens het ontgelden. En de categorie 'luxe wagens' - met, leuk voor de Tsjechische kij kers, een Skoda als winnaar - wordt steevast begroet met 'jammer van die bloemen'. Dankzij het thema hebben veel van de figuranten op de praal wagens, naast het verplichte zwaaien, wat te doen. 'Ontwik keling van de twintigste eeuw' staat centraal, en dat levert wa gens op waar dames met een toetsenbord, mobiele telefoon, camera of walkman zitten. De ontwikkelingen op de voor het eerst door Hans Warmerdam ontworpen wagens geven voor al een beeld van de stand van de techniek. Elke wagen laat van voren zie hoe het vroeger was en van achteren het nu. Het merendeel is ietwat voor spelbaar, maar wel voor elke Noord-Europeaan en japanner begrijpelijk. De postduif is ver anderd in e-mail, de vleugel in een keyboard en de ouderwetse locomotief blijkt, na een korte tunnelbak, een TGV te trekken. Andere ontwikkelingen zijn ori gineler of typisch Nederlands. Hooischuren wijken voor silo's, het telraam is opgevolgd door het computerspelletje en in plaats van een rond prieeltje hebben we tegenwoordig een vierkante partytent in de tuin staan. Behalve uit de praalwagens blijkt het folkloristische vooral uit de tussendoortjes. De scou ting die stroopwafels verkoopt, de toeschouwers die ze te duur vinden. De majorettes met trot se ouders of joelende vriendjes. Iemand sprint naar zijn auto - een Fransman, zo blijkt - en grist zijn videocamera tevoor schijn. Geen seconde te verlie zen. Er is een draaiorgel in aan tocht. TEKST: JOB DE KRUIFF FOTO'S: HIELCO KUIPERS De eerste praalwagen zal ook de meest gefotografeerde blij ven. De cijfers van het jaartal 2000 in blauwe hyacinten, als dat geen populaire nieuwjaars kaart wordt in Duitsland, Polen, Engeland, Tsjechië, Japan en de Bollenstreek. Het laatste Bloe mencorso van de eeuw trok za terdag onder enorme belang stelling van een zonnige start in Noordwijk naar bewolkt Haar lem. Rijen dik staat het publiek langs bijna de gehele route. Noord- wijk stroomt 's ochtends in een uurtje vol, maar zal nog sneller weer leeglo pen als de stoet eenmaal op weg is. Re den waarom de badplaats eigenlijk liever de aankomst heeft, dan de start van het corso. „Er blij ven nu heel weinig men sen hangen", zegt VW-di- recteur A. Ge- rards. „Alle hotels zitten vol, maar dat zitten ze ook als de start in Haarlem is." Later op de dag is het rond de Keukenhof en in Lisse wel urenlang enorm druk. Hier is het een plek zoeken en wachten. Op de nek van hun vader, in een boom, op een keuken- trapje, op een krat bier of ge woon op het balkon. Aan de Heereweg in het dorp doet men van alles om een beetje

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 8