BH IMF mag straks eerder hulp bieden Kopje koffie goedkoper door financiële crisis Brazilië Economie Speciale moederdag wijn Vervoer en theater Rijnmond plat Opengewerkte vliegtuigmotor Kritiek topambtenaar op visserijbeleid EU Ben ontkent massale fraude met mobiele abonnementen ederlanders investeren ïn Vlaanderen it/brussel Buitenlandse ondernemingen, Nederlandse voor hebben dit jaar gezorgd voor een recordaantal investeringen Vlaanderen. Er zijn 54 projecten aangemeld, die direct 3.500 en opleveren, zo heeft de Vlaamse minister-president Van n Brande bekendgemaakt. Veel investeerders zijn actief in de |j£J emie. Maar ook bedrijven in de informatietechnologie en ie- ranciers van auto-onderdelen hebben het Nederlandstalige idsdeel van België opgezocht. Buitenlandse ondernemers in- steerden over het hele voorgaande jaar in 128 projecten in landeren. Economen menen dat de Belgische economie zich eller herstelt dan verwacht. PN: landelijk inbelnummer Internet isterdam KPN Telecom lanceert binnenkort een landelijk immer voor Internetverkeer: 067. Doo r die drie cijfers voor t inbelnummer van de provider te draaien 'herkent' de cen- Je dat het om Internet-verkeer gaat en wordt de verbinding ar aparte centrales gebracht. Internetverbindingen waren vo- ;jaar al goed voor 21 procent van alle lokale telefoonverbin- ngen en dat aandeel zal de komende jaren volgens KPN met ertig procent per jaar groeien. Vooral dobr de lange gemiddel duur van Internetcontacten verstopt dat het gewone tele- onverkeer. Door Internetverbindingen te scheiden van ge- rekken en via aparte centrales te leiden wil KPN meer ruimte heppen op zijn toch al overbelaste telefoonnet. oortacties bij Shell voor betere CAO tterdam FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond houden orgen en woensdag poortacties bij Shell. Vanmorgen staan de inden bij de vestiging in Pernis, waar 3.000 mensen werken, n dag later wordt actie gevoerd bij de toegang van de raffina- rij in Moerdijk, waar 700 medewerkers actief zijn. Met pam- tten wordt het personeel geïnformeerd over de stand van za- n rond het overleg over de nieuwe CAO. De twee vakbonden iden het loonbod van 5,5 procent in twee jaar te mager. Bo ndien deed het chemieconcern volgens de bonden te weinig n de hoge werkdruk en bood het onvoldoende garanties voor werkgelegenheid. Of er na volgende week meer acties ko en, is nog niet duidelijk. De bonden zeggen bij hun looneis n 3,5 procent per jaar te blijven. apaciteit windenergie groeit snel rus Wind is op het ogenblik de snelst groeiende bron van oene' energie. Deze maand komt de capaciteit van windener- °centrales over de hele wereld op 10.000 megawatt. Vorig jaar yam er 2.100 megawatt bij, aldus het Internationale Energie- reau (IEA). De snelle groei is te danken aan verbetering van techniek en aan staatssteun, aldus het IEA. Duitsland, de VS, dia, Denemarken en Spanje zijn goed voor tachtig procent n de uit windkracht opgewekte energie. De afzet van. wind- ergie levert nu ongeveer twee miljard dollar per jaar op. In 10 moet dat zijn opgelopen tot 40.000 megawatt. elang BT en AT&T in Japan Telecom kyo Het Amerikaanse telecomconcern AT&T en British Te- :om nemen elk een belang van vijftien procent in jfapan Tele- m. Ze tellen er in totaal 3,8 miljard gulden voor neer, dat >rdt gestoken in de uitbreiding van het aandelenkapitaal van Japanse concern. Het is de eerste gezamenlijke investering n AT&T en BT sinds ze vorig jaar hun internationale activitei- in een joint venture onderbrachten. BT heeft al laten weten ,,het aannemelijk is om te verwachten dat er meer van der- lijke stappen worden gezet". Japan Telecom is de op twee na ootste aanbieder van langeafstandstelefonie in Japan. limste fiscalisten uit Rotterdam den De slimste fiscalisten komen uit Rotterdam, zo blijkt uit Pleit- en procedurecompetitie 1998/1999 van Deloitte uche. Studenten van de Erasmusuniversiteit sleepten giste- de overwinning weg voor de neus van de Katholieke Univer- eit van Tilburg. Het wetenschappelijk bureau van Deloitte mche Belastingadviseurs organiseert jaarlijks een competitie ssen fiscalistenverenigingen van de zes universiteiten die in iderland belastingrecht aanbieden. Doel is na timsbekendheid contact met studenten. „We zijn altijd op zoek naar goede :nsen. Het aanbod op de fiscale arbeidsmarkt is veel kleiner in de vraag", aldus prof. R. Kavelaars, hoofd van het weten- happelijk bureau. ricsson wil uitbreiden in Amsterdam en Ericsson overweegt om zijn kleine vestiging in Amster- im uit te breiden. Daarmee zijn eerdere plannen van de veedse fabrikant van telecomapparatuur orn de Asterdamse stiging te verhuizen naar Enschede van de baan. De regio nsterdam neemt binnen Nederland een steeds belangrijker isitie in de IT-sector in. Vestiging daar past in de internationa- ering van de activiteiten van Ericsson Nederland, aldus de iderneming. Er werken in Nederland ongeveer 2.500 mensen Ericsson. Die werken ook in Rijen, Enschede en Emmen. ïflatie binnen EU stijgt weer iets ussel/luxemburg De inflatie in de Europese Unie is vorige aand gestegen naar 1.2 procent. Dat is 0,2 procent meer dan februari, heeft het Europees bureau voor de statistiek (Euro- at) bekendgemaakt. In de euro-zone nam de inflatie eveneens et 0,2 procent toe tot een procent. Dat gebeurde vooral onder vloed van de ontwikkelingen in Portugal en Spanje. Maar ook Nederland (twee procent) en Ierland is de inflatie aan de ho- 1 kant. In Duitsland en Luxemburg bleven daarentegen de ijzen redelijk stabiel. Griekenland staat met een inflatie van procent per jaar aan de top. ritse economie groeit nauwelijks meer inden De groei van de Britse economie is vrijwel tot staan ge- imen. Het bruto binnenlands product (bbp) was in het eerste vartaai van dit jaar slechts 0,1 procent groter dan in het laatste imester van 1998. Het bbp groeide in het eerste kwartaal ten izichte van dezelfde periode van vorig jaar met 0,7 procent, at is het laagste peil sinds het derde kwartaal van 1992. Dat de :onomie in het vierde kwartaal nog licht groeide, was te dan- ;n aan de dienstensector. De goederenproductie verminderde n opzichte van het voorgaande kwartaal. Volgens de meeste onomen heeft de Britse economie nu het dieptepunt bereikt. Woningcorporaties bouwen minder 2iqrburgDe woningcorporaties hebben vorig jaar twintig ocent minder woningen gebouwd dan in 1997. De verkoop in woningen nam met tien procent toe. Het CBS geeft aan dat 'ide ontwikkelingen passen in het be leid van de overheid om it eigenwoningbezit te stimuleren. Van alle nieuw gebouwde ïizen in 1998 was 22 procent bestemd voor de sociale-huur- o ctor. Nog nooit was het aandeel sociale huurwoningen zo ag, schrijft het CBS. Vorig jaar werden ruim 18.000 woningen in corporaties verkocht. pijkenisse profiteert van komst euro kenisse Spijkenisse profiteert als eerste Nederlandse ge- ieente van de monetaire eenwording in Europa. De gemeente left een lening afgesloten van tien miljoen euro (22 miljoen dden) met de Westdeutsche Landesbank Girozentrale in Düs- ldorf. Deze bood een lagere rente dan Nederlandse geldschie- rs. Tot 1 januari van dit jaar konden gemeenten niet met bui- ,rs4 nlandse geldgevers in zee gaan. De wet stond alleen overeen- imsten toe in Nederlandse guldens. Volgens wethouder Sitton edt de komst van de euro gemeenten nieuwe kansen. „Ge- 69 leenten die een beetje slim bankieren, kunnen hun financiële ositie aanmerkelijk verbeteren." leeuwarden gpd Een pak koffie is afgelopen week drie stuivers omlaag ge gaan in prijs. Het is al de vierde maal het afgelopen jaar dat marküeider Douwe Egberts de koffie goedkoper maakt. Het einde is nog niet in zicht. Oor zaak: de crisis in Brazilië. De Wereldbank waarschuwt in haar jongste rapport dat de koffieprijs op de wereldmarkt de komende tijd nog verder zal dalen: met 15 tot twintig pro cent. De Braziliaanse munt, de real, is met bijna eenderde in waarde gedaald, waardoor 's lands export goedkoop wordt in de ogen van het buitenland. Concurrenten in omliggende landen moeten hun prijzen drastisch verlagen om de prij zenslag bij te benen. De Wereldbank schat dat de ze situatie nog wel anderhalf tot twee jaar kan voortduren. Bra zilië heeft op de wereldmarkt voor koffie een aandeel van 23 procent. In 1997 kochten de Nederlandse koffiebranders ruim 146.000 ton groene, onge brande koffie in, waarvan 17 procent uit Brazilië afkomstig was. De rest kwam uit onder andere Colombia (22 procent), Uganda (16 procent), Guatama- la (7 procent) en Vietnam (5 procent). Voor de koffiedrinker in Ne derland is de situatie gunstig. Sinds april vorig jaar is een pak van 250 gram Douwe Egberts al tachtig cent in prijs gedaald. Tijd om massaal een voorraadje in te slaan? Woordvoerstér Viola Peulen van Douwe Egberts tempert het enthousiasme. Het is volgens haar niet dat de koffie nu zo goedkoop is. „In 1997 gingen de prijzen juist pijlsnel om hoog. Douwe Egberts verhoog de toen vier maal de prijs - al gebeurde dat met minder tam tam dan de huidige prijsverla- ressenDe lucratieve Moederdag brengt de handel steeds weer op nieuwe ideeën. Bij bottelarij Caves de Commanderie in het Gelderse Ressen wordt op dit ogenblik speciale moederdagwijn geproduceerd. Het heeft een lager alcoholpercentage dan gewone wijn en de 100.000 flessen krijgen een luxe verpakking. Deze week is de bubbel tjeswijn onder de naam Sparkling Roses voor een tientje te koop bij de slijterijen van Dirck III. Caves de Commanderie bedenkt en produ ceert in opdracht van klanten steeds weer nieuwe alcoholische pro- dukten. De moederdagwijn is daarvan een voorbeeld. foto wfa vidiphoto rotterdam anp De ambtenarenbonden voeren hun acties voor een betere CAO langzaam op. Ze worden scher per, gebeuren vaker en op meer plaatsen in het land dan afgelo pen week. Het zwaartepunt ligt komende week in de regio Rot terdam. Het publiek zal morgen de meeste last hebben van de staking van het openbaar ver voer in die stad en in Dor drecht. Ook gaan theaterlief hebbers voorstellingen missen als gevolg van stakingen. De bonden hebben, ondanks de toenemende acties, nog niets vernomen van werkgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze zijn daarover zeer verbaasd. „Het lijkt wel of ze net doen of er niets aan de hand is", zegt N. Hendriks van de Abvakabo. Het negeren van de bonden door de VNG heeft als gevolg dat de leden juist extra gemoti veerd raken, zegt Hendriks. „Ze voelen zich geschoffeerd door hun werkgever." De VNG wil slechts kwijt dat de acties niet nodig zijn. De gemeenten zeg gen te willen praten maar heb ben nog geen beter bod voorge legd. Bussen, trams en metro in Rotterdam blijven morgen de hele dag in de remise, zowel in Dordrecht als in Rotterdam. Diezelfde dag gaan ook de voorstellingen in de Rotterdam se Schouwburg niet door. Op woensdag blijft het doek geslo ten in de Kleine Zaal van de Schouwburg en bovendien in Theater Zuidplein. Tot en met woensdag werken de brandweerkorpsen van Rot terdam, Schiedam, Vlaardingen en Rozenburg volgens de zon dagsdienst. De brandweer van Capelle aan den IJssel doet dat morgen en woensdag. In Flevoland volgen Almere, Noordoostpolder en Dronten elkaar op met werkonderbre kingen rond de middag op maandag tot en met woensdag. Hannover Veel bezoekers van de Hannover Fair bleven de afgelopen dagen even hangen bij de stand van de Duitse motorenbouwer Preussag AG. Zo vaak zie je een motor van een Airbus A300, of Boeing 747 niet van dichtbij en dan nog opengewerkt ook. De beurs was open tot en met gisteren en trok dui zenden bezoekers. foto epa holger holleman akersloot gpd Het visserijbeleid van de Euro pese Unie werkt niet goed. Dat zei topambtenaar Van Balsfoort van het ministerie van land bouw, natuurbeheer en visserij zaterdag in Akersloot (NH) tij dens de algemene jaarvergade ring van de Nederlandse Vis sersbond. Van Balsfoort erkent dat het huidige visserijbeleid zo inge wikkeld is, dat het in de praktijk niet goed werkt. Controles op zee zijn te moeilijk, vissers zien de belangen op lange termijn te weinig in en de wetenschap kan de visstand niet altijd goed voorspellen. Om het simpeler te maken, bepleit Van Balsfoort het regu leren van visserijbeleid op een lager niveau. De zeven landen rond de Noordzee kunnen bij voorbeeld een efficiënter visse rijbeleid maken dan de vijftien Europese lidstaten gezamenlijk. Volgens Van Balsfoort zou een dergelijke decentralisatie wel onder de paraplu van de Euro pese Unie moeten blijven. Voorzitter J. Nooitgedagt van de Nederlandse Visserijbond hekelde vooral het gebruik van de Noordzee door bijvoorbeeld kabelleggers en windmolen bouwers. Hij wil voor groot schalige projecten een visserij effectrapportage, vergelijkbaar met de bestaande milieu-effect rapportage. h i l l h o u t n g i d HOUDT LANG 038- 42184 1 7. e r cmBEBB ging. We hebben nu nog niet eens het oude prijsniveau van voor '97 bereikt." In december 1996 werd de stijgende Jijn van de koffieprijs ingezet. Er heerste schaarste en de koers van de dollar steeg. Die hoge koers maakte de im port voor een bedrijf als Douwe Egberts extra duur. De winkel prijzen gingen in vier trapjes omhoog. In vijf maanden, zo meldt de Vereniging van Neder landse Koffie- en Theepakkers, steeg de prijs van de dure kof- fiesoort Arabica op de termijn- markt met 150 procent en die van Robusta met 75 procent. Arabica bereikte de topprijs van 265 dollarcent per pond. In april vorig jaar konden er voor het eerst weer drie stuivers van de winkelprijs af. In augus tus en november volgden de andere twee prijsverlagingen, met vorige week de voorlopig laatste in de rij. Om ergste financiële nood te lenigen Het IMF kan in de toekomst sneller kredieten beschik baar stellen wanneer landen in problemen dreigen te ko men door financiële crises elders. De lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn het daar giste ren over eens geworden. Er komt een kredietfaciliteit om de ergste nood te lenigen. Tot nu toe leent het IMF pas als er al flinke betalingsproblemen zijn ontstaan. Italië scheldt armste landen deel schuld kwijt washington anp Italië zal een aantal arme 1,6 miljard dollar (3,3 miljard gul den) aan schulden kwijtschel den. Dat heeft de Italiaanse mi nister van financiën Ciampi gis teren in Washington bekendge maakt aan de vooravond van de halfjaarlijkse IMF-vergadering. Verder draagt het land 335 mil joen dollar (693 miljoen gul den) bij aan een IMF-fonds voor schuldverlichting. IMF- topman Camdessus is zeer in genomen met het initiatief. „Andere landen zullen zich ver plicht voelen mee te doen." Behalve Italië willen ook de andere leden van de groep van zeven belangrijkste industrie landen (G7) verdergaande schuldverlichting. Over de om vang en de financiering daar van bestaat nog weinig duide lijkheid. De kwestie komt van daag aan de orde bij ministers- overleg van de G7 en morgen op de IMF-vergadering. Wereldhandel vorig jaar slechts licht gegroeid den haag gpd De wereldhandel is het afgelo pen jaar slechts 3,5 procent ge groeid, het laagste percentage van de jaren negentig. Deskun digen verwachten voor dit jaar opnieuw 3,5 procent groei, als tenminste in de komende de maanden de wereldhandel - de motor achter economische groei in elk land - uit het slop komt. In 1997 werd nog een uit zonderlijk toename van 10,5 procent geboekt. De terugval van de wereld handel in 1998 was een te ver wachten gevolg van de lagere economische groei door de cri ses in Azië, Rusland en Latijns- Amerika, zo meldt de wereld handelsorganisatie WTO in haar jongste rapport. De totale wereldwijde export bedroeg in dat jaar 5225 miljard dollar, waarvan de vijftien landen van de Europese Unie 2171 miljard voor hun rekening namen. Amerika (683 miljard) en Japan (388 miljard) zijn de tweede en derde exporteurs. Nederland was vorig jaar de achtste exporteur van goederen en had een aandeel op de we reldmarkt van 3,7 procent. De totale goederenhandel verte genwoordigde qua export een waarde van 198,2 miljard dol lar. bijna 15 miljard dollar meer dan de nummer negen. China. De goederenimport van Neder land kwam uit op 184,1 miljard dollar. washington anp IMF-topman Camdessus maak te de overeenkomst bekend op een persconferentie met de Ita liaanse minister van financiën Ciampi. Het nieuws kwam twee dagen voor de halfjaarlijkse mi nistersvergadering van het IMF morgen in Washington, Ciampi is voorzitter van die bijeen komst. De zogenoemde Contingent Credit Lines (CCL), zoals de kredieten worden genoemd, zijn bedoeld voor landen die ondanks goed beleid het risico lopen van kapitaalvlucht door dat de financiële markten ze ten onrechte over één kam kan scheren met probleemlanden. „Het sleutelwoord is preven tie", zei Camdessus gisteren. „Verstrekking van CCL-finan- ciering zal een signaal geven dat het IMF vertrouwen heeft in het betrokken land, wat be smetting met een crisisvirus kan voorkomen. Het is een ex tra verdedigingslijn." Het voorstel voor de nieuwe faciliteit kwam een half jaar ge leden van de Amerikaanse pre sident Clinton. Aanleiding wa ren de achtereenvolgende cri ses in een reeks Aziatische lan den, Rusland en Brazilië. Een vergelijkbaar geval deed zich ruim vier jaar geleden voor bij de pesocrisis in Mexico. Toen werd voor het eerst duidelijk dat de toenemende integratie van de wereldeconomie kan lei den tot plotselinge, massieve kapitaalverschuivingen door verlies van vertrouwen. De CCL is volgens Camdes sus een aanvulling op de eind 1997 gevormde kredietfaciliteit SRF, die is bedoeld voor bestrij ding van een al uitgebroken cri sis. In beide gevallen is de rente aanzienlijk hoger dan bij nor male IMF-leningen, waarover op het ogenblik 3,6 procent wordt betaald. Het verschil ligt tussen 3 en 5 procentpunten, afhankelijk van de periode die een land geld nodig heeft. amsterdam gpd GSM-bedrijf Ben zou slachtof fer zijn van grootschalige frau de door de soepele legitimatie- eisen. Zwaar gesubsidieerde te lefoons zouden massaal zijn opgekocht zonder te betalen. Ben zou daardoor na de 're- cordmaand' maart zijn blijven zitten met tienduizenden ver kochte nummers waarop nie mand belt. Ben ontkent. Vol gens commercieel directeur Schrijver gaat het om een frac tie van dat aantal. Ben ontpopte zich de afgelo pen tijd met Dutchtone als de grote agressor in de mobiele te lefonie. Volgens verkopers kaapte Ben veel klanten weg door zijn lage prijzen en zette de handel op scherp door zeer hoge bonussen te betalen, tot 760 gulden voor een nieuwe abonnee. Ben zegt in maart ongeveer 35.000 nieuwe klanten te heb ben geworven en toonde zich niet kieskeurig. Zo was het niet nodig een legitimatiebewijs te overleggen in combinatie met een bankafschrift met recent woonadres. Een pasje was vol doende. Volgens de concurren tie is Ben daar zelf slachtoffer van geworden. „Mensen geven een vals adres, nemen een gra tis telefoon mee en verkopen die." In totaal zou het gaan om 80.000 telefoons. Pas sinds pn- kele weken is de credit check en de legitimatie bij Ben 'strakker'. „Roddelverhalen, echte onzin", reageert Ben-directeur Schrij- den haag anp Opta dreigt KPN met forse boete telijst. Ook Intercity Mobile Communications (5000 gulden) en Talkline Benelux (100.000 gulden) kunnen rekenen op een strafheffing als ze geen betere voorlichting geven over de zo geheten nummerportabiliteit. Sinds 1 april hoeft het nummer van mobiele bellers niet meer te veranderen als abonnement houders kiezen voor een con current. De Opta ging de afgelopen weken na hoe telecombedrijven met nummerportabiliteit om sprongen. Bij het bepalen van de boete hield Opta rekening met het aantal abonnees van de KPN, Intercity Mobile Commu nications en Talkline Benelux. Ook de gevolgen voor de klan ten en de concurrentiepositie van andere aanbieders speel den een rol. KPN Telecom wacht een boete van 500.000 gulden. Het con cern heeft zijn mobiele bellers van wie het abonnement tussen januari en april afliep, niet ver teld dat ze met hun oude num mer naar een concurrent kun nen overstappen. Toezichthouder Opta int de boete als KPN niet aannemelijk kan maken dat ze wel degelijk zijn klanten heeft ingelicht. De kans dat KPN de strafsom ont loopt lijkt klein. „Wij hebben harde bewijzen dat KPN niet aan zijn plicht heeft voldaan. Er moeten echt harde argumenten komen om de boete van tafel te krijgen", stelt Opta-woordvoer der A. van Kalken. Overigens staat niet alleen KPN Telecom op de Opta-boe- Oud-topman Henkei overleden opgericht door zijn vader en zijn grootvader. Nadat hij de voorzittershamer bij de directie had neergelegd, was hij tot en met 1990 voorzitter van de raad van commissarissen. Daarna zat er geen Henkei meer in de leiding van het be drijf, dat in 1985 naar de beurs ging. Henkei is de op drie na grootste chemieondememing in Duitsland met een omzet van 21 miljard mark en 56.300 werknemers. Op 83-jarige leeftijd is zaterdag Konrad Henkei overleden, een van de laatste echte grootindu striëlen van Duitsland. Hij was van 1961 tot en met 1980 be stuursvoorzitter van het che mieconcern Henkei, dat onder zijn leiding groot is geworden. Henkei overleed na een lang durige ziekte. Hij was chemicus en kwam op 33-jarige leeftijd bij het chemiebedrijf, dat was

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 7