Nut enquêtes door Dijkstal betwijfeld 'Rotterdam viert feest, maar ik schaam me diep' Scholen melden problemen bij invoering van studiehuis Binnenland Herdenking Dachau en Ravensbrück Geïrriteerde stier neemt parachutist op de horens Oudkerk wil Borst niet weg NDAG 26 APRIL 1999 953 3 ANP Algemeen Nederlands Persbureau GPD Geassocieerde Pers Diensten ilieuinstituut voor Schiphol 'hol* De oprichting van een nieuw onderzoeksinstituut ;t een einde maken aan de onduidelijkheid over de milieu- luiling door Schiphol. Hierover zijn de milieubeweging, I aartmaatschappijen en de luchthaven het eens geworden. |nieuwe instituut moet een keurmerk geven aan onderzoe- zodat over de resultaten geen meningsverschillen meer «lijk zijn, zo liet voorzitter Van der Vlist van het Tijdelijk rlegplatform Schiphol (TOPS) maandagochtend weten in Radio 1 Journaal. De discussie over Schiphol wordt volgens i te vaak belemmerd door onderzoeken die belangenorgani- 1 :s laten uitvoeren. er doden door vliegongeluk De vier mannen die vrijdagavond om het leven zijn geko- door het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje, zijn les i Nederlanders. Dit heeft de politie in Trier gisteren bekend maakt. De leeftijden van de slachtoffers variëren van 29 tot 69 u De vier waren volgens de politie in de Piper Arrow op weg een luchtvaarttentoonstelling in Friedrichshafen aan het ;er enmeer naar het vliegveld Seppe in Noord-Brabant. Het :oi tel stortte door nog onbekende oorzaak neer in de buurt het Duitse Zenscheid (Rijnland-Palts). D( identenfeest loopt uit de hand rnirERDAMDe politie in Amsterdam heeft gisterenochtend na lintruiming van een uit de hand gelopen studentenfeest aan Veesperstraat vier mensen gearresteerd. De aanhoudingen den op een treffen tussen de Mobiele Eenheid en de stu- ten, die volgens een woordvoerder behoorlijk onder invloed en van alcohol en drugs. Circa duizend studenten hielden in studentenhuis een groot feest, waarbij ze voor veel geluids- -last zorgden. De gealarmeerde politie had al herhaalde ma- gewaarschuwd. Om drie uur besloot de politie in te grijpen 1 studenten televisietoestellen, koelkasten en brandblussers traat begonnen te gooien. De ravage was zo groot dat de rij- n moest worden afgesloten. 1 rid De Spaanse politie heeft zaterdag tijdens een omvang- nactie tegen drugshandelaren twaalf mensen aangehouden, ^8 er wie een Nederlander. De politie nam een enorme hoe- Iheid heroïne in beslag, waarvan zij de waarde op ruim 1,3 ard gulden schat. Agenten sloegen bij de actie, die op drie itsen tegelijk werd gehouden, ook zeven Spanjaarden, drie tugezen en een Venezolaan in de boeien. Volgens de autori- 01 :n is met de arrestaties één van de actiefste drugsorganisa- in Europa opgerold. ■restaties drugsvondst Spanje n door onverdoofde keizersnede enveen Een medische fout bij een bevalling in een zieken- te Heerenveen heeft voor een vrouw zeer pijnlijke gevolgen 'ad. Door een onjuiste instelling van de narcoseapparatuur :ei ft zij de keizersnede van begin tot eind bewust meegemaakt inl jevoeld. Terwijl de chirurg de baby haalde, verging de vrouw de pijn. De artsen hebben hier niets van gemerkt. De nv, die haar eerste kind kreeg, had vlak voor de ingreep wel rverslappende middelen toegediend gekregen, maar niet of te weinig slaapmiddelen. Als gevolg hiervan was ze totaal lapt, maar sliep ze niet. Door de spierverslappers was zij in staat om duidelijk te laten merken dat ze Verschrikkelijk pijn had en alles kon voelen. ngetje gewond door explosief jrg Een tienjarig jongetje uit Tilburg is gistermiddag aan arm ernstig gewond geraakt toen een met explosieven ge le stalen staaf waarmee hij aan het spelen was ontplofte, de staaf waren een batterijhouder en een kookwekker be- igd, kennelijk bedoeld als tijdmechanisme om de primitieve tot exploderen te brengen. De jongen en een vriendje had- de gevaarlijke spullen gevonden in een park, en die meege- ten naar huis. Het elfjarig vriendje van de jongen kwam er de schrik vanaf. gionella in zwembaddouches p|k= De gemeente Breda heeft vanaf zaterdagochtend uit /ei rzorg alle douches van de drie overdekte gemeentelijke mbaden laten sluiten. Daarin werd een hoge concentratie de legionella-bacteriën aangetroffen, de veroorzaker van de •ranenziekte. De zwembaden zelf blijven gewoon open. om- de legionellabacterie niet in chloorwater voorkomt. Ook in douche van het gemeentelijk zwembad Tropical van Gilze- :n bleek een hoge concentratie legionella aanwezig. Ook zijn de douches gesloten. uim Proefdiervrij voor RTVM iOVENHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /M) is zaterdag onderscheiden door de Vereniging Proef- vrij met het „Monument voor het Proefdier". Het rijksinsti- kreeg de prijs vanwege het terugdringen van diergebruik in onderzoek en als stimulans om dat beleid door te zetten. De werd uitgereikt tijdens de viering van Wereldproefdieren- op het terrein van het RIVM in Bilthoven. Centraal stond sponsoractie, waarmee de honderd bezoekers met activitei- als touwtjespringen, een parcours lopen met een hond en speciaal dierenspel vijfduizend gulden bij elkaar brachten, actie onder de 20.000 leden van Proefdiervrij leverde eerder n ton op. ^manning jacht gered nabij Azoren iden Vier Nederlandse opvarenden zijn zaterdag op onge- driehonderd kilometer ten noorden van de Azoren in de itische Oceaan opgepikt door een Liberiaans schip. De itwacht in IJmuiden heeft dat gisteren gemeld. Het viertal i met het houten zeilschip Rambler Rose op 22 april vertrok- van Horta (Azoren) naar Plymouth. In de nacht van 23 op ipril begon het schip water te maken. De bemanning zond ;rdag een noodbericht uit. Het Liberiaanse schip was op dat ment circa veertig kilometer verwijderd van het zeiljacht. De opvarenden lagen ongeveer een uur in het water toen zij d den opgepikt. Trekking 30 april. Met een Jackpot van 11 miljoen, de Kroonprijs van 6 miljoen en 60 Hoofdprijzen van een ton. Belastingvrij! U heeft nog 3 dagen om een lot te kopen! eer kans, meer geld, in de Staatsloterij. - Amsterdam In Amsterdam zijn gisteren en zaterdag de slachtoffers van de Duitse con centratiekampen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ongeveer 150 overlevenden, fami lieleden en belangstellenden woonden zater dag bij het Dachau-monument in het Amster damse Bos de herdenking bij. De 92.000 vrouwen en kinderen die in het vrouwenkamp Ravensbrück het leven lieten, werden gisteren op het Museumplein bij het Ravensbrück-mo- nument herdacht. De plechtigheid werd door ongeveer 250 mensen bijgewoond. Voorzitter A. van der Stoel van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking zei dat het voor de hand ligt overeenkomsten te zien tus sen het nazi-geweld van toen en de huidige situaties in Kosovo en Afrika. Ze riep op alert te blijven en alarm te slaan als zich nieuwe 'verderfelijke systemen' ontwikkelen die slachtoffers maken. FOTO ANP COR MULDER Juiste boeken voor alle vakken niet op tijd beschikbaar den haag gpd De invoering van het studiehuis in de bovenbouw van de mid delbare scholen gaat gepaard met forse problemen. Tal van scholen hebben moeite met de hoeveelheid werk die de voor bereidingen van de nieuwe pro gramma's met zich meebrengt. Ook staat vast dat nog niet voor alle vakken de juiste boeken op tijd beschikbaar komen. Het 'studiehuis' is de verza melnaam voor een aantal ver anderingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen worden geacht veel zelfstandiger te werken, ze moeten ldezen uit vier brede profielen die in de plaats zijn gekomen van het vroegere vak kenpakket. Sterker dan voor heen worden zij geacht zelf on derzoek te plegen. Uit een overzicht dat vandaag wordt besproken tijdens een periodiek overleg tussen staats secretaris Adelmund (onder wijs), vakbonden en onderwij zend personeel blijkt dat nogal wat scholen kampen met pro blemen. Maar ze maken tevens duidelijk die voornamelijk zelf te willen oplossen. Uit het on derzoek komt ook naar voren dat er nauwelijks verschil be staat tussen de ervaringen van de 123 scholen, die al met het studiehuis werken, en de ver wachtingen van de overige (bij na 400) scholen die komende zomer beginnen. P. van Rhebergen van het Leidse Aquino College meent dat de scholen veel aan zichzelf hebben te wijten. „Als het erop aankomt, zijn scholen geen haar beter dan leerlingen die huiswerk alsmaar voor zich uit schuiven. Ik vind die verhalen over niet beschikbare boeken en dergelijke smoesjes om te verhullen dat ze te laat zijn be gonnen met nadenken over het studiehuis." Ook directeur B. Stolwijk van het Groene Hart Lyceum, met vestigingen in Alphen aan den Rijn en Hazerswoude, heeft zijn studiehuiszaakjes op orde. Zo is er voor de leerlingenbegelei ding een systeem met mento ren opgezet. „Er zijn minder lescontacten en je moet de zelf standiger werkende leerlingen toch begeleiden." Hij maakt zich zorgen over de studiedruk voor de leerlingen. „Die ver minderen is lastig want in eind examenprogramma's kun je niet zo maar schrappen." De twee grootste vakbonden van onderwijzend personeel, de Onderwijsbonden CNV en de Algemene Onderwijsbond (AOb), bevestigen dat zij 'wel wat' klachten binnen luijgen over de invoering van het stu diehuis. Het gaat echter niet om grote aantallen, zegt Aob- bestuurder Walter Drescher. De klachten komen veelal van scholen die wat laat zijn begon nen met de voorbereidingen of scholen die te radicaal willen overstappen op het nieuwe sys teem. Een belangrijk probleem voor de 123 scholen die al werken met het studiehuis, blijkt de eindexamenregeling. De vrees bestaat dat een groter percenta ge leerlingen zal zakken. Bin nen het nieuwe systeem moe ten de leerlingen nu óf alleen maar een voldoende voor de vakken halen óf behoorlijke compensatie tegenover de be haalde vijf hebben. Adelmund heeft inmiddels het advies ge kregen de examenregeling enigszins aan te passen en het eindexamenresultaat met een vijf zonder compensatie toe te staan. De opzet is immers dat de leerling in het studiehuis moet tonen het programma 'in de brede zin' te beheersen. ECHTEN GPD Een parachutist (38) uit Hasselt is zondagmorgen in Echten op curieuze wij ze op de grond gewond geraakt. De man was op een landingsveldje van het paracentrum Hooge- veen bezig een landings- kruis voor de para's te leg gen, toen hij op de horens werd genomen door een stier. Die stond zich in een naburig weiland ken nelijk te ergeren aan al het gedoe in de lucht en op de grond. Het beest kroop onder een afrasterings draad door en rende op de man af. De parachutist kon na een bezoek aan de dokter gewoon verder gaan met zijn bezigheden. Hij liep volgens de politie alleen een paar kneuzingen op. De club, die al heel lang gebruik maakt van het weiland, heeft de rest van de dag geen last meer ge had van de stier. den haag gpd De WD twijfelt 'per keer' ster ker aan het nut van parlemen taire enquêtes. Bij de openbare verhoren komen de kleinste de tails aan de orde die vervolgens zo sterk worden uitvergroot dat ze hét zicht op het geheel ont nemen. „En je zit met de onver mijdelijke publiciteit er om heen. Daardoor ontstaat een dynamiek rond het verschijnsel parlementaire enquête, waar over ik me grote zorgen maak. Dat de kranten al op de eerste dag wisten wie er weg moest, vind ik zorgwekkend", zei de WD-leider gisteren tijdens een rondetafelgesprek. Hij wil zich de komende tijd gaan beraden op nut en inzet van dit zware middel. Dijkstal heeft verder de in druk „dat het rapport op on derdelen niet deugt. De aan vankelijke hoofdvragen, name lijk of er sprake was van een gif tige lading van het El Al-toestel en of qr een of ander complot achter de ramp zat, zijn beide afdoende met nee beantwoord. Maar over de medische kant van de zaak, die nu terecht op de voorgrond is gekomen, be staat nog zeer veel onduidelijk heid. Voor de mensen in de Bijlmer is dat het meest essenti- ele deel van het rapport en als je ziet hoe stellig allerlei specia listen elkaar daarover tegen spreken, dan zet ik daar nog een dik vraagteken bij. Voor die mensen ligt er, ook na het rap port, nog een gigantisch pro bleem. Want er zal toch iets moeten gebeuren om hen te helpen bij het opbouwen van hun leven." Premier Kok kreeg dit week einde kritiek op zijn 'onverstan dige' reactie op het rapport van de twee voormalige ministers van binnenlandse zaken Van Thijn (PvdA, in het kabinet Lubbers-Kokl) en Wiegel (VVD, in het kabinet-Van Agt). Wiegel vindt het zelfs 'onbegrijpelijk' dat 'Kok zo snel mogelijk het verhaal van de enquêtecom missie in de versnipperaar wil laten verdwijnen'. Maar een in houdelijke reactie op de kritiek van de commissie heeft Kok nog niet gegeven, aldus de libe raal gisteren voor de televisie. Volgens de commissie heeft de minister-president te weinig gedaan om de afwikkeling van de ramp te coördineren. Letter lijk staat er in het rapport: 'Het feit dat de minister-president zijn positie als voorzitter van de ministerraad op dit onderwerp op geen enkel moment heeft ingevuld, vindt de commissie niet in overeenstemming met zijn functie'. Het verweer van Kok dat niemand hem ooit heeft verzocht de coördinatie op zich te nemen en dat hij hiervoor een te klein departe ment heeft, werd terzijde ge schoven door de commissie. Wiegel houdt het er op dat de nasleep van de ramp constant is onderschat. Van Thijn, die zelf moest opstappen na de vo rige parlementaire enquête over opsporingsmethoden (de IRT-affaire), vindt ook dat Kok te snel heeft gereageerd. „Ik kan me voorstellen dat het ka binet zich wil verdedigen, maar dat moet tegenover de Tweede Kamer gebeuren", aldus Van Thijn in het PvdA-vlugschrift. Zijn partijgenoot, milieuminis ter Pronk, liet zich dit weekein de in soortgelijke bewoordin gen uit. D66-coryfee Jan Terlouw zegt begrip te hebben voor de reac tie van Kok. „De minister-presi dent heeft zich in gematigde woorden uitgelaten over de conclusies van het rapport. Dat kan ik me wel voorstellen. Als je moet wachten totdat de Twee de Kamer debatteert over het rapport, zijn er al heel veel re acties in de media verschenen." Terlouw meent dat er zo snel mogelijk over moet worden ge debatteerd. „Er moet een keer een punt worden gezet achter deze kwestie." De parlementa riërs kunnen tot eind deze maand de schriftelijke vragen indienen bij de enquêtecom missie en het kabinet. Het de bat staat voorlopig gepland over drie weken, op 18 mei. den haag anp Het wegsturen van bewindslie den zou de slechtste uitkomst zijn van Bijlmerenquête, zegt commissielid Oudkerk. Het eventuele aftreden van minis ters die onder vuur zijn komen te liggen 'heeft geen jota te ma ken met de oplossing van het werkelijke probleem', zei hij gisteren voor de radio. De fundamentele problemen in de nasleep van de Bijlmer ramp hadden te maken met bu reaucratie en traagheid van de overheid. „Dat los je niet op door iemand naar huis te stu ren", aldus het PvdA-Kamerlid. Oudkerk weersprak de sug gestie dat hij als commissielid een 'kruistocht' tegen minister Borst van Volksgezondheid aan het voeren was. „Wij botsen politiek vaak", erkende hij. De geruchten dat ook PvdA'ers de ze kritiek geuit zouden hebben, baart Oudkerk zorgen. Hij kon digde aan met PvdA-fractielei- der Melkert hierover te zulen overleggen. „Ik kan mij niet voortdurend bij veertig fractie genoten afvragen of zij mis schien anonieme kritiek op mij hebben", aldus Oudkerk. rotterdam gpd Een groepje mensen dromt sa men bij het karretje met een vrolijke parasol dat pal voor de Bijenkorf staat. De verkoper van Surinaams schaafijs doet goede zaken. Terwijl achter zijn rug over de Coolslngel de ME ach ter groepjes hooligans aanrent, gaan de bekertjes gekleurd wa terijs grif van de hand. Zaken zijn zaken. Maar dat geldt minder voor de winkeliers in de Rotterdamse binnenstad. Hun winkels vallen na de huldiging van Feyenoord ten prooi aan grootschalige plunderingen. Een jongen van een jaar of achttien kijkt ver dwaasd om zich heen. Achter hem op de Hoogstraat gaat de ene na de andere winkelruit aan diggelen. Priet-priet. Z'n mobieltje gaat. „Ja man, waar ben je nou" klinkt het opge wonden. „Ik wil meedoen, maar ik ben alleen. Oké, ik wacht op je bij de trap van de Koopgoot. Op de vraag of hij soms van plan is straks achter de plunderende groep jongeren aan te gaan, antwoordt hij schaapachtig: „Ik? Nee, ik ben een gewone supporter hoor." Dan, met een glimlach van oor tot oor: „Feyenoord heeft een naam hoog te houden hoor. Rellen horen erbij." Aan de overkant komt zijn vriend aan gelopen. Samen rennen ze ver volgens richting V&D. Weer klinkt een waterval van versplinterd glas. In de etalage van een schoenenzaak probe ren twee jongens twee gelijke schoenen te vinden. Als ze zien dat een blauw busje komt aan scheuren, zetten ze het op éen lopen. Een meisje huilt. „Ik wil De plundering van winkels na de huldiging van Feyenoord naar huis," brult ze terwijl de ME de zoveelste charge uit voert. Twee andere angstige meiden klampen een toeschou wer aan. „Vertel ons alsjeblieft waar we de metro in kunnen. We willen hier weg. Dit is ver schrikkelijk." Een van de rellende groepen, een man of twintig sterk, be vindt zich inmiddels ter hoogte van Blokker. Ze dansen van ple zier. Hopla, daar gaan de bloempotten uit de etalage over straat. De winkelruiten van dro gisterij Boots aan de overkant blijken steviger. Hoe ze ook proberen, er klinkt geen gerin kel. Dan het doorzichtige rol luik van Aktie Sport maar. „Ja, daar hebben ze skates," roept er eentje. Ze nemen een aan loopje, springen, rammen, maar hoe ze ook proberen, het mislukt. De groep trekt verder. Daar sneuvelt de pui van Mc Donald's, dan die van kleding zaak Fooks. Alle zaken zonder rolluik krijgen een 'behande ling'. Ruit ingooien en kijken of er binnen wat te halen valt. „Ongelooflijk." blikt een bewo ner even later terug op de plun deringen. „Hier bij Fooks lie- FOTO ANP JASPER JUINEN pen ze gewoon met stapels broeken naar buiten. En bij de brillenzaak zijn ze ook naar binnen geweest. Jong, oud, jon gens, meisjes, er liep werkelijk van alles tussen. Tuurlijk heb ik direct de politie gebeld. Het is druk, kreeg ik te horen. Ik werd niet eens doorverbonden." Een medewerkster van de kle dingzaak is inmiddels gearri veerd om de schade op te ne men. Ze weet niet waar ze moet beginnen. Daar komt de politie. Eindelijk. Ze stapt op twee agenten af. Helaas, de politie heeft even geen tijd om schade op te nemen. „Meneer, maar ze plunderen," probeert ze nog. De agenten lopen door. Op zoek naar relschoppers die al lang zijn verdwenen. „Rotter dam viert feest, maar ik schaam me diep," merkt een voorbij ganger op. „Weer hebben een paar het voor de grote groep verziekt. En wie loijgen er weer de schuld? Juist, de supporters. Dat zijn deze gasten zeker niet. Deze gasten zijn ziek. Zwaar ziek." De ernstige ongeregeldheden ontstaan vlak voor het stadhuis, als een groep jongeren enkele agenten insluit. De situatie is zo bedreigend dat de politie scho ten lost. Geen waarschuwings schoten, de dienstwapens wor den direct op de tegenstander gericht. „Dat kon niet anders. In de lucht schieten had geen zin meer," zegt politiewoord voerder Anne Geelof. Hij staat te stampvoeten op de Coolsin- gel. „Het zijn weer een stel op rellen beluste knapen dat een geweldig feest loopt te verzie ken," sneert hij, terwijl hij nij dig aan zijn kampioenssjaal van Feyenoord plukt. Geelof is kwaad. Gefrustreerd dat de po litie juist op deze wijze moest ingrijpen. Gericht schieten is niet niks voor een politieman. Er raken vier mensen gewond, van wie een ernstig. Drie kun nen na behandeling in het zie kenhuis naar huis. De gevolgen van dit op zich al ernstige incident zijn niet te overzien. Er wordt niet alleen geplunderd, op het Stadhuis plein en het Hofplein wordt de ME bekogeld met alles wat los zit of wat los gemaakt kan wor den. Tot aan verkeersborden toe. Op de Coolsingel raakt een agent gewond als hij een kei in zijn nek krijgt. De man is er vrij ernstig aan toe en moet naar een ziekenhuis voor behande ling. De relschoppers trekken als een furie door de stad. Het mobiele toilet op de Coolsingel is geplet, alsof er een bulldozer overheen gereden is. Een andere wc hangt op half zeven. Ook de an dere sanitaire voorzieningen te genover het stadhuis kunnen naar de schroot. Doodgemoe dereerd watert een Feyenoord- fan in het enige urinoir dat nog functioneert. Het is op dat moment kwart voor negen. Op het Stadhuis plein gaat het er ronduit heftig aan toe. Iedereen die het plein niet wil verlaten, kan een klap met de wapenstok verwachten. En dat kan soms ongelukkig uitpakken. Zoals de jongen die tegen een lantaarnpaal wordt geslagen en de supporter die na de klap van een trapje valt en uiterst ongelukkig neervalt. Ter wijl de ME dreigend om hem heen blijven staan, schreeuwen zijn vrienden om een ambulan ce. De grootste stenenregen daalt neer op het Hofplein. Een ME- wagen met een waterkanon veegt in enkele charges het plein schoon. Wat rest is een waar slagveld. De natte rijbaan ligt bezaaid met kiezels, bakste nen en stoeptegels. Een nor maal voertuig kan hier niet meer rijden. Pas Iaat op de avond wordt het rustig. Rotterdam likt zijn won den. Weer een verziekt voetbal- feest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 3