Aantal inbraken Oegstgeest stijgt Bezoekers Zendingshuis Oegstgeest kijken ogen uit Oegstgeest blijft in beeld voor vestiging van Hema 1311 Regio Roze piramide uit den boze op hangplek Van Diepeningenlaan Bedenker kauwborsteltje Han Goudsmit overleden TANDAG 26 APRIL 1999 •Jrand je in seniorenflat Heemwijck /egstgeest» In de hal van seniorenflat Heemwijck aan de Nar- ^senlaan in Oegstgeest heeft zaterdagavond omstreeks half in een brandje gewoed. Daarbij is een bellentableau verloren iergaan en ontstond veel rookontwikkeling. Persoonlijke onge- defcken deden zich niet voor. De brandweer had het brandje nnen een kwartier onder controle. De politie onderzoekt nog vder sprake is van kortsluiting in het bellenbord of brandstich- enjg- t d mqpparatuur weg bij inbraak Der derdorp Bij een inbraak in een huis aan de Poortwacht in ;rvjiderdorp zijn zaterdagavond onder meer computer- en vi deoapparatuur en kleding gestolen. De inbreker kwam binnen Ue/or een raam open te breken. Omwonenden hebben een auto ler^g zien rijden die mogelijk met de inbraak verband houdt, een min de cel na mishandeling o^ETERWOUDEEen 43-jarige Zoeterwoudenaar is zaterdagoch- ,aapd aangehouden en ingesloten op verdenking van ernstige lr jshandeling van zijn vrouw. De vrouw wist op een bepaald pment te ontkomen en naar kennissen te vluchten. In het nland Ziekenhuis is ze behandeld voor haar verwondingen. Huilde rit met gestolen auto UftPERDORPEerst schampte hij een verkeersbord, daarna een bjitaampaal om vervolgens bijna een paar voetgangers omver udjrijden. Nadat de auto tenslotte op de Zijldijk in Leiderdorp - zd de zijkant - tot stilstand kwam, maakten de 20-jarige Leidse g (istuurder en vier inzittenden zich uit de voeten. De voetgan- irs, die nog net opzij hadden kunnen springen, hielpen hun llagers nog om uit de auto te komen. De politie heeft de Lei- •k (naar even later aangehouden en ingesloten. Hij bleek geen 'jewijs te hebben. Bovendien was de auto gestolen en had hij ankt zonder te betalen. einstoring legt treinverkeer lam [jen/den haag Door een seinstoring is het treinverkeer rond in Haag CS vanmorgen voor een deel lamgelegd. Op het tra- chef erna straatsma. 071-5356437,plv -chef judy nihof. 071-5356416 g CS -'Leiden zijn tientallen treinen uitgevallen. j v|rder reden vanaf Den Haag geen treinen op de Zoetermeer- )e adslijn en de Rotterdam Hofpleinlijn. Andere lijnen werden ngeleid. De NS zette bussen in. Volgens een woordvoerster pesten reizigers rekening houden met een vertraging van 30 Jt 60 minuten. De problemen ontstonden rond kwart over ne- >1 n toen de NS-verkeersleiding de seinen niet meer kon bedie- 1 fn, vermoedelijk als gevolg van een stroomstoring. "ketsen door de Bollenstreek (in- en bollenstreek Tien Oranjeverenigingen uit de Duin- en llenstreek tekenen samen voor de organisatie van een regio- Ie fietstocht op Koninginnedag. Deelnemers aan deze tocht nnen vanuit verschillende plaatsen starten: Katwijk aan den jn, Katwijk aan Zee. Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout, De lk, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg en Voor- lut zijn de vertrekplaatsen. De tocht voert vrijwel uitsluitend rer fietspaden en is dertig kilometer lang. De deelnemers ont- ingen na afloop een herinnering. Inlichtingen bij Carolien van (mond, telefoon: 071-4026687. uchsiastekkenmarkt in Noordwijk iqrdwijkDe Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden houdt inderdagavond 29 april haar jaarlijkse stekkenmarkt, waarbij im honderd verschillende soorten fuchsia's te koop worden ngeboden. Plaats van handeling is Groenrijk Noordwijker- iek aan de Van Berckelweg in Noordwijk. De fuchsiaverkoop het tuincentrum tussen Noordwijk en Voorhout duurt van Uj.00 tot 21.00 uur. eri ui<)pen huis biologische bollenkwekerij ^Hlegom Het bedrijf Hoogeveen De Zuid in Hillegom geeft tot a(j met 1 juni iedereen de gelegenheid om de een biologische mtoembollenkwekerij te bezoeken. Ook is er een tentoonstelling j ier de teelt en verwerking van biologische bloembollen. Het 3 [drijf is gevestigd aan de le Loosterweg 44. I atwijk heeft strandrolstoelen te leen rwuK» De VW in Katwijk heeft voor rolstoelgebruikers twee letters' - speciale strandrolstoelen - beschikbaar. Ze zijn te 30en bij de Zomeracademie op het Strandplein, beneden de urtoren aan de Boulevard. be oegstgeest connie van uffelen Bezoekers van de open dag kij ken zaterdag hun ogen uit in het Oegstgeestse Zendingshuis. In bijna elke gang hangt kunst uit Bali, Peru en Egypte. En dat vinden ze prachtig. Ook de ka mertjes voor zendelingen uit Indonesië die met verlof zijn, vallen bij het publiek in de smaak. „Hier kun je het best een tijdje uithouden, hè? Met dit uitzicht", zegt algemeen se cretaris D. Nicolai in een van de kamertjes voor zendelingen uit Indonesië die met verlof zijn. Nicolai is speciaal voor de open dag even omgedoopt tot gids in het imposante pand uit 1917. Ruim honderd bezoekers grij pen vandaag de gelegenheid om het Zendingshuis in zijn oude functie te zien. De 'bewo ners', het zendingsbureau voor de Nederlandse hervormde kerk en het Hendrik Kraemer Instituut verhuizen in het na jaar namelijk naar Utrecht. Het achterste gedeelte van het Zen dingshuis wordt daarna ge sloopt om dure appartementen te bouwen. Het voorste deel blijft staan. Daar komen ook appartementen in. „Wat een prachtig zicht op het terrein, wat een groen", zegt een bezoeker terwijl hij uit het raam kijkt. De kamertjes zijn heel sober ingericht. Vaak alleen een bed en een tafel met stoel. „Er zijn ook drie VIP-rooms. Die zijn meer voor speciale, buitenlandse gasten", zegt Nicolai. De VIP-rooms ver schillen echter alleen in grootte van de kamers voor verlofgan gers. Twee vrouwen die als kind van een zendeling enige tijd in het Zendingshuis hebben ge- Algemeen secretaris én gids, D. Nicolai (links) laat bezoekers de expeditieruimte van het Zendingshuis zien. woond, halen herinneringen op. Aan de blauwe engelen bij voorbeeld, die inmiddels van boven naar beneden zijn ver huisd. Blauwe engelen? „Hul pen in de huishouding die altijd een blauw uniform droegen", licht een van de vrouwen toe. Het pand kent met al zijn on vermoede gangetjes en een ver dieping onder de grond toch nog wel wat geheimen voor haar. „Het is wel een gebouw waar je een beetje de weg in moet kennen, hè?" Nicolai duikt de oude biblio theek in. Er staan kasten met planken tot vlak aan het pla fond die boeken over missiolo- gie, taal en andere culturen herbergen. „Het ruikt hier echt naar oude boeken", roept een bezoekster verrukt uit. „Dit is waarschijnlijk de grootste zen dingsbibliotheek van Europa. Iedereen die dat wil, kan hier komen lenen en lezen. Dat we- FOTO TACO VAN DER EB ten echter maar heel weinig mensen", legt Nicolai uit. De bezoekers zijn zeer verbaasd en kijken hun ogen uit. „Als u wilt, kunt u wel een weekje een stu deerkamertje huren en lekker komen lezen hoor", zegt Nico lai. De houten kast met kleine laadjes vol cataloguskaartjes steelt ieders hart. De catalogus is sinds kort echter geautomati seerd. De computer is in deze ruimte storend modern. „Goh, hier ga ik nog wel een keer naar toe", mompelt een man turend naar de rijen boeken hoog in de kasten. Dan glipt Nicolai een trapje af naar de tijdschriftenkelder en het zendingsarchief. Ook hier weer rijen kasten. Honderden dozen herbergen correspon- dentie van zendelingen die te ruggaat tot 1797. „O, je zal hier wat moeten zoeken! Vreselijk", roept een vrouw verschrikt uit. Alles is echter keurig gerang schikt met etiketten. 'Doos 1191, dossier 15, map 163-168'. Tenslotte wordt nog een kijkje in de kapel genomen. Dit is een van de twee zogenoemde droogschuurtjes, hoewel deze vroeger alleen in gebruik was als timmerwerkplaats. „O, wat knus!", klinkt het in het piep kleine kapelletje dat sober maar doeltreffend is ingericht. Op een smal, eenpersoons tafeltje staan twee kaarsen en ligt een bijbel. Het overige meubilair bestaat uit harde, houten bank jes zonder leuningen. Naast een orgeltje staat een West-Afrikaanse trommel, die dan ook meteen uitnodigt tot geroffel. Terug in het halletje kunnen gasten nog wat souvenirs ko pen. Variërend van handge maakte etuis en onderzetters uit Irian Jaya tot Chinese pa pierknipsels en beschilderde boombast. Een enkeling zoekt zijn fiets weer op na een laatste blik op de voorgevel te hebben geworpen. „Tja, straks een stukje vergane glorie." leiderdorp afke van der toolen Het definitieve oordeel is geveld: de Leider- dorpse piramidevormige Jongeren Ontmoe tingsplaats QOP) is een gebouw. Daarom mag hij niet op de parkeerplaats aan de Van Diepe ningenlaan, worden neergezet. De Raad van State heeft dit oordeel van de rechtbank beves tigd. Wethouder V. Molkenboer (ruimtelijke or dening) reageert laconiek op de uitspraak. „Zo'n probleem is dat niet hoor. Desnoods zet ten we gewoon wat anders neer." Buurtbewoner M. van de Leur verzet zich al jaren tegen de komst van een roze hangobject aan de Van Diepeningenlaan. Hij vocht de bouwvergunning onder meer aan, omdat de JOP in strijd met de bestemmingsplan zou zijn. Op de parkeerplaats is geen gebouw toegestaan. Dit op het eerste gezicht bizarre argument blijkt nu tot in de hoogste juridische regionen hout te snijden. Volgens het bestemmingsplan zelf is een gebouw 'elk bouwwerk, dat een voor men sen toegankelijke overdekte, geheel of gedeelte lijk met wanden omsloten ruimte vormt'. Het protest van Leiderdorp tegen het besluit van de rechtbank spitste zich toe op de reik wijdte van het begrip 'voor mensen toeganke lijk'. Volgens de rechtbank hield dit in dat men sen in het bouwwerk moeten kunnen lopen. En lopen, dat is het zetten van minimaal één stap. Op de zitbankjes tussen de wanden van de pira mide is dat mogelijk. Leiderdoip vond dat een idiote gedachtengang, maar heeft de Raad van State daar niet van kunnen overtuigen. Het is nog de vraag wat de gevolgen zijn voor de verschillende andere piramides die al in Lei derdorp staan. Bewoners hebben met de uit spraak een wapen in handen om de gemeente te dwingen die JOP's op te doeken, als het be stemmingsplan ter plekke geen gebouwen toe staat. Als de gemeente besluit een ander hangob ject voor de Van Diepeningenlaan te bestellen, komt Van de Leur weer in het geweer. Een van zijn strijdpunten was namelijk, dat de procedu re die leidde tot de keus voor de locatie niet in orde was. Van de Leur is alleen tevreden als de gemeente besluit die procedure over te doen. duin- en 80llenstreek De anders zo rustige hei heeft het vandaag zwaar te verduren. Het anders zo rustige Oegstgeest kreeg het vorige week voor zijn kiezen, toen een groep eindexamenleerlingen van het Rijnlands Lyceum buiten zijn boekje ging. daag op de hei. O-o, dat wordt oppassen. Nee, niet voor de poli- tiek. Voor de hei. LU Wij weten niet precies om welke l hei het gaat, want we mogen niet mee. Hoe dan ook stellen we ons iets voor met zachtpaarse erica, CO hagelwit zand en een hemelkoepel vol schaapjeswolken. Weids. Fris. Sereen. En dat wordt dan overval- D len door een meute Leiderdorpse Jantjes Beton, die ongestoord wil- T~ len bedenken waar het geld van daan moet komen om nieuwe C_D woonwijken, winkelharten en rondwegen te realiseren. De rugzakken volgepakt met GC schepjes, harkjes, blokken, raceba- I i i nen en spoorlijntjes. De attaché- koffertjes uitpuilend van balans- staten en budgetberekeningen. En vooral: de hoofden vol ambities. Want geld of niet, die woonwijken, winkelharten en rondwegen zullen er komen. Survival op z'n Leiderdorps. Eén dag hebben de heren en da mes wethouders en fractieleden, om onder de bezielende leiding van burgemeester Zonnevylle de lieflijke horizon van de hei te doen verdwijnen achter skylines en uit laatgassen. Wegen te bulldozeren in het hagelwitte zand. Ericaplant jes te pletten onder torenflats en dienstencentra. De hemel te behangen met rode en zwarte cijfers. Arme, arme hei. Geen wonder dat er verder niemand bij mag zijn. Overeenkomsten In het Leidsch Dagblad waren én de Columbina High School én het Rijnlands Lyceum voorpagina- De Leiderdorpse Jantjes Beton hebben één dag om de lieflijke horizon van de hei te doen verdwijnen achter skylines en uitlaatgassen. nieuws. In Littleton, een klein stadje in de Amerikaanse staat Co lorado kozen twee Hitier-aanbid dende scholieren de 110-de ge boortedag van hun besnorde idool uit voor de bloedigste schietpartij op een middelbare school ooit. De gruwelijke moord op minstens 13 medeleerlingen en docenten is ui teraard van een heel andere orde dan het bij wijze van examenstunt besmeuren en benatten van au to's, schoolhoofden en politie agenten met water, eieren, meel, stroop en scheerschuim. De twee gekken in Littleton scho ten met automatische geweren op eenieder die ze tegenkwamen. Bij de Pietje Bell-achtige actie in Oegstgeest reageerden eindexa menkandidaten van het Rijnlands Lyceum hun zenuwen af met Su per Soakers, geladen met urine. En toch zijn er overeenkomsten, te weten de naïviteit in de reacties van betrokkenen. Van de Hitlerfreaks was bekend dat ze deel uitmaakten van de uiterst du bieuze Trench Coat Mafia en dat dit obscure gezelschap over een enorm arsenaal aan wapens be schikte, wist ook zo'n beetje het hele stadje. Maar niemand die zich daar zorgen over maakte. De leden werden hooguit als buitenbeentjes beschouwd. Ook de vier eerdere bloedbaden op Amerikaanse scho len, aangericht door eh, buiten beentjes met pistolen, zetten nie mand in Littleton aan het denken. En dat nu, na het drama, alom wordt gepleit voor het gewapend naar school sturen van scholieren, maakt de waanzin compleet. Maar ook Rijnland-rector A. Vaes- sen leeft kennelijk in een heel an- ARCHIEFFOTO ANP dere wereld dan zijn leerlingen. Stomverbaasd is hij dat anno 1999 zijn leerlingen niet bereid zijn te voren hun snode plannen te be spreken in de officiële exainen- stuntcommissie. In dat clubje was besloten dat er sketches zouden worden opgevoerd in een tent op het schoolplein. Bij de gemiddelde padvindersclub krijgt spontaniteit meer kans. Dat scholieren en lei ding van 'het Rijnlands' al jaren lang dit soort herenakkoorden sluiten over de eindexamenstunt wekt op de een of andere manier meer verbazing dan dat vijftien agenten 'in linie' de Apollolaan hebben moeten schoonvegen om een einde te maken aan de onlus ten in het anders zo rustige voor stadje van Leiden. AFKE VAN DER TOOLEN wim koevoet Het aantal woninginbraken is vorig jaar in het hele dis trict Duin- en Bollenstreek gedaald ten opzichte van 1996. Behalve in Oegstgeest. Het aantal inbraken steeg in die gemeente vorig jaar van 117 naar 150. Een fors deel van de inbraken in het district zuid kwam op het conto van een groep van 15 in brekers, die de politie in de kraag kon grijpen. In het zuide lijke district had de politie zich voorgenomen vijftig helers van gestolen spullen aan te houden. Dat lukte uiteindelijk maar bij 27 helers. De meldingen van drugsover last in Katwijk nemen snel af. Ten opzichte van twee jaar ge leden zijn ze zelfs gehalveerd. In 1996 belden Katwijkers nog 117 keer de politie, maar vorig jaar deden zij dat nog maar 65 keer. De Katwijkse politie heeft eric de jager De politie overlegt met de ge meente Oegstgeest over een plan om het aantal inbraken te rug te dringen. Inbrekers be zochten inwoners van het dis trict zuid (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Sassenheim, Oegstgeest en Warmond) alles bij elkaar 400 keer: minder dan in 1996, toen nog 454 keer werd ingebroken. Zo werd in War mond 22 keer ingebroken, vijf keer minder dan in 1996. Dat staat in het jaarverslag over 1998 van het politiedistrict Duin- en Bollenstreek Zuid. zich sinds eind 1998 verplicht om na elke melding van drugs overlast binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Binnen 24 uur vertellen agenten aan de mel der welke actie zij precies heb ben ondernomen. Katwijk spant nog altijd de kroon als het gaat om drugsoverlast. In kleinere plaatsen als Valken burg, Rijnsburg en Warmond blijven de meldingen beperkt tot één of twee. De aanpak van geweld werpt zijn vruchten af. In 1997 steeg het aantal incidenten explosief, maar vorig jaar leidde streng optreden op uitgaansplaatsen en hangplekken ertoe, dat de hoeveelheid meldingen bijna weer terug is op het niveau van twee jaar geleden. Agenten van het bureau in Katwijk konden in 40 procent van de gevallen een verdachte aanhouden. Aantal kleinere warenhuizen groeit connie van uffelen De Hema heeft nog steeds be langstelling om zich te vestigen in het nieuwe winkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest. Dit staat los van de vestiging van een kleine Hema in de Leider dorpse Winkelhof. Volgens woordvoerder F. Bijlsma heb ben de mensen nu eenmaal be hoefte aan een Hema dichtbij huis. „Het is nog wat voorbarig, maar als er een mooi, nieuw winkelcentrum in Oegstgeest staat, denk ik dat een Hema daar goed zou passenzegt Bijlsma. „Het hangt er dan na tuurlijk wel vanaf hoe het win kelcentrum er uit komt te zien en hoe hoog de huisvestings kosten zijn. En we zijn afhanke lijk van de gemeente en pro jectontwikkelaars, maar Oegst geest is zeker een optie." Volgens Bijlsma wil de Hema juist in de 'kleinere koopgebie- den' kleinere versies van haar warenhuis vestigen. „We heb ben de afgelopen zeven jaar 41 van deze kleine winkels ge opend. Dit jaar alleen al vier. Kortgeleden nog in Velp en Scheveningen en binnenkort in Leiderdorp en Beek. Die groei van vier ét vijf kleine winkels per jaar willen we de komende ja ren doorzetten en het .zou mooi zijn als Oegstgeest daar bij zit." In deze kleine Hema's, waarvan pen aan Medical Pharma. Dat bedrijf ging echter failliet. Later kocht de Oegstgeestenaar de rechten weer terug. In ons land hangen tegenwoordig in hon derden horeca-gelegenheden automaten met kauwborstel- tjes, oftewel 'happy dentals'. In de Verenigde Staten is het pro duct in een kleinere versie ver krijgbaar, met een ander smaakje en voorzien van de an- ti-gaatjesstof xilitol. Han Goud smit wordt donderdag gecre meerd. Tandarts Han Goudsmit, de be denker van het kauwborsteltje, is zaterdag in zijn woonplaats Oegstgeest overleden. Hij is 58 jaar geworden. Tot december draaide hij nog een praktijk met enkele duizenden patiënten. Goudsmit maakte naam met zijn kauwborsteltje, dat als een soort kauwgom het gebit schoonmaakt. In 1978 vroeg Goudsmit octrooi aan voor zijn vinding, die hij later kon verko- Leiderdorp er dus één krijgt, ontbreekt de afdeling met le vensmiddelen. J. Brussee van Stichting Win kelcentrum Lange Voort zou een dergelijke kleine Hema 'een grote trekker' vinden. „Het leu ke ervan is dat het dan geen waanzinnig grote winkel wordt, maar dat het een winkel zou zijn waar niet te koop is wat we hier al hebben." „De kracht van ons winkel centrum zit in het feit dat we hier individuele ondernemers hebben die hun eigen broek ophouden met een bepaalde hoeveelheid service en aanbod. Daar moet je een evenwicht in zien te vinden. Alles moet in proportie zijn." DUIVENBERICHTEN De duiven vlogen dit weekeinde vanuit Menen: P.V. Het Oosten N. de Groot en zn. 1, 3, 7; P. Kop 2; L. Degen 4; P. Mooten 5, 10; J. Verbaan 6; C. van Dorp 8, 9 P.V. Blauwkras P. Landesberg 1; comb, v/d Blom 2, 10; P. de Mooy 3; Groe nendijk-Pikaar 4; F. v/d Wete ring 5, 6 8; W. v/d Wijngaard 7; D. Pardon 9. P.V. De Vriendenclub F. v/d Nieuwendijken Zn 1,6, 7; R. v/d Nieuwendijk 2, 9; A.J. Link 3; J. Hartevelt 4; comb, van Weeren Pracht 5, 10; E. v/d Voorn 8.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 13