Alphen heef: goed sociaal klimaat Overlast voor de buurtbewoners blijft uit Brandweer Woubrugge laat zien waar belastinggeld blij Rijn Veenstreek Forse bekeuring voo winkelkar buiten zoi Man (25) mishandelt twee vrouwen in Alph< Hoogmade 'rommelt' vijf mille bij elkaar Expositie langs landelijke fietsroute n Discoganger mishandeld oude wetering Eep 18-jarige Leidenaar is vrijdagavond afge tuigd in een uitgaansgelegenheid in Oude Wetering. De jongen werd in de zaak aan de Weteringlaan plotseling met bierflesje bekogeld. Toen hij zich met zijn twee vrienden uit de voeten probeerde te maken, werd hij vlak bij de auto in elkaar geslagen. Ook vernielden zijn belagers de auto. De jongen is vervolgens naar de politie gegaan en deed aangifte. Jonge dief op heterdaad betrapt alphen aan den rijn Een twaalfjarige Alphenaar is vannacht rond twee uur op heterdaad betrapt bij een inbraak in een garage aan de Pelmolen. De jonge verdachte had enkele goederen uit de garage meegenomen. De politie nam hem mee voor verhoor. Bevrijding thema van stadswandeling alphen aan den rijn De stadswandeling van Het Gilde in Alphen staat op 1 mei in het teken van de bevrijding. Stadsgidsen leiden belangstellenden vanaf 10 uur van het VW-kantoor aan de Wil- helminalaan langs verschillende plaatsen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Dit geldt voor het verzetsmonument in het Burgemeester Visserpark, het joods monument aan het Raoul Wallenbergplein en het Indië-monument aan het Haze- veld. Deelname aan de wandeling kost 2,50 gulden (kinderen tot 16 jaar 1,00 gulden). Opgave bij Het Gilde (0172-491607) of VW (0172-495600). Rommelmarkt in Westerhaven alphen aan den run Het Alphense buurthuis Westerhaven houdt op maandag 3 mei zijn maandelijkse rommelmarkt. De huur van een tafeltje bedraagt 7,50 gulden. De toegang tot de markt die om 19 uur begint in het buurthuis aan de Emmalaan 45 is gratis. Stadnhouders kunnen zich telefonisch aanmelden: 0172- 475744. Motorfiets uit bedrijf gestolen alphen aan den run Een motorfiets van het merk Harley David son is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvreemd uit een bedrijf aan De Hoom in Alphen aan den Rijn. De dader forceer de een ruit en kreeg vervolgens de roldeur open. Politie pakt jonge dieven op alphen aan den rijn Twee jonge dieven zijn vrijdagavond aange houden na een inbraak in Alphen aan den Rijn. Het duo, een 17-jarige Alphenaar en een 15-jarige Koudekerk er, werd ge stoord bij een inbraak in een huis aan de Zuiderkeerkring. Aan de hand van de signalementen hield de politie het duo later op de avond aan op de Vuurlaan. De jongens, die volgens de politie het bezit van een adapter niet konden verklaren, zijn meegeno men naar het politiebureau. Letsel en schade bij aanrijding alphen aan den run Bij een aanrijding op de kruising Lijsterlaan - Talingstraat in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond een per soon gewond geraakt. Het slachtoffer reed mee met een 25-jari- ge automobiliste, die geen voorrang kreeg van een twintigjarige tegenligger uit Alphen toen hij van de Lijsterlaan linksaf de Ta lingstraat inreed. Bij de botsing raakten beide auto's zwaar be schadigd. Een derde auto liep schade op door rondvliegend glas. De gewonde passagier is met onbekend letsel naar het LUMC gebracht. Twee andere gewonde inzittenden kregen ter plekke hulp van ambulancepersoneel. Derde plaats op nationale ranglijst Er zijn maar twee grote gemeenten in Nederland het sociaal-economisch klimaat beter is dan in AlJ.c aan den Rijn. Dat blijkt uit de 'Atlas van gemeenten het economisch onderzoeksinstituut Nyfer uit Breul I] heeft gepubliceerd. Alphen staat op de ranglijst va veertig grootste gemeenten op de derde plaats, at "j Amstelveen en Zoetermeer. Leiden volgt op ruimei stand, maar scoort met zijn vijftiende plaats nog ïe beter dan het landelijk gemiddelde. 1,1 werkgelegenheid in de strie tegen de trend in gr< Verder heeft Leiden na Zc meer en Spijkenisse het la!tl percentage WAO-ers. Oo:r werkloosheids- en crim teitscijfers liggen onder he delijk gemiddelde. Volgen fer heeft Leiden na Ensc en Den Haag het laagste standsniveau, maar de si verslechtert wel. Ook het a armen, de studenten niet gerekend, is hoog. den haag hans jacobs Nyfer heeft aan de hand van ge gevens over onder meer inko men, percentage werklozen, de groei van het aantal banen en de criminaliteitscijfers een soci aal-economische ladder sa mengesteld. Alphen heeft het laagste bijstandsniveau en per centage werklozen van de veer tig grootste gemeenten. Het ar- moedeniveau is alleen in Haar lemmermeer nog lager. Op de andere terreinen hoort de ge meente ook tot de beste. Zelfs als Nyfer corrigeert voor de gunstige achtergrond (zoals sa menstelling van de bevolking) blijft de 'stad in het Groene Hart' buitengewoon goed sco ren. Leiden leunt volgens het on derzoeksinstituut nog steeds zwaar op de universiteit als werkgever, maar er is verbete ring. Zo behoort de gemeente met Almere, Purmerend en Nij megen tot de steden waar de Amstelveen voert de lijs met een score van 89,50 maximum is 100 punten nationaal gemiddelde is Rotterdam sluit de rij met punten. Alphen haalt punten en blijft daarmee 1 lemmermeer net voor. D staat met 57,75 punten ti Ede en Vlaardingen. Haarli zeventiende, Den Haag 3ls Amsterdam 33ste. De cijfei voor het onderzoek zijn bruikt zijn bijgewerkt tot 19 Wie vanaf vandaag nog een winkelwagentje meeneemt tot buiten het terrein van de Al phense supermarkten, wordt onverbiddelijk op de bon ge slingerd. Want winkelwagentjes moeten blijven waar ze horen: bij de supermarkt. Overtreders van deze regel moeten 180 gul den betalen. De Alphense su permarkten, de gemeente en de politie gaven op 12 april het startsein voor de actie 'zet mij niet te kijk in de wijk'. De actie is nodig, omdat winkeliers in Alphen jaarlijks voor 12: gulden schade lijden door dwenen winkelwagentjes. sen die nog een wagentje hadden staan, konden di afgelopen twee weken t( brengen, zonder daarvoor keurd te worden. Maar vandaag treedt de politie si op. Speciale tegels rond d permarkten geven aan waa strafbare gebied begint, met zijn boodschappe door een stadswacht gt "wordt, heeft geluk. Die geen bekeuringen uit, waarschuwingsfolders. alphen aan den run Een 25-jarige Alphenaar is gistermiddag aan de Bleijenbergs aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging twee vrouwen. Eep van de vrouwen had hij uit een auto gesli In de afgelopen weken had de verdachte de vrouwen meer k mishandeld. Met een van hen heeft hij een relatie gehad. De| tie heeft de verdachte meegenomen naar het districtsbureau. Dorp loopt uit voor open dag woubrugge» tim brouwer de koning Honderden belangstellenden zien bij de Woubrugse brug een auto boven de Woudwetering bungelen. Het oogt spectacu lair, ook al weet iedereen dat het een in scène gezette brand weeroefening betreft. Als de au to is gezonken, gaat duiker Pie- ter Hoogeveen van het korps van Ter Aar te water om even later weer op te duiken met een rubber pak. Het zwarte gummie moet een inzittende voorstel len, die binnen de kortste keren op het droge wordt gehesen. De vlotte reddingsactie is pu re propaganda voor de brand weer en dat is precies de be doeling van de open dag van brandweerkorps Jacobswoude. ,,Nu kunnen de mensen met ei gen ogen zien wat er met hun belastingcenten gebeurt", zegt brandweercommandant W. van Leersum gniffelend. Vol trots somt hij het materieel op dat voor de gelegenheid aan weers zijden van de brug over de Woudwetering staat uitgestald. ,,De ladderwagen lenen wij van Alphen, al die gele wagens van het AMBU-team van regio Rijn land komen uit Leiden en de duikploeg komt uit Ter Aar." Toch pronkt Jacobswoude niet met andermans veren. Van Leersum legt uit dat Ja cobswoude ook meebetaalt aan de apparatuur van anderen. „Net zo goed als omringende korpsen voor onze diensten be talen. Ons korps, dat bestaat uit 37 vrijwilligers, is gespeciali seerd in hulpverlening bij onge lukken. Wij beschikken dan ook Boten vernield Langs de Veenderdijk in Rijp- wetering is vrijdag een aantal boten vernield. Een boot werd gestolen. Van een ander vaar tuig namen de dieven alleen de buitenboordmotor mee. Ook werd bij een aantal boten langs de Veenderdijk het motorslot vernield. Tot nu toe hebben drie eigenaren aEmgifte gedaan. Tijdens de landelijke fietsdag exposeert de werkgroep cultuur Alkemade op zo'n twintig plaat sen langs de Voorweg in Nieu we Wetering beelden. De beel den staan in tuinen van parti culieren, op vlonders langs het water en in het weiland langs de fietsroute die de promotie vereniging Alkemade heeft uit gezet op 8 mei. De fietstocht begint in Roelofarendsveen en gaat via vele dijken naar Nieu we Wetering, Aalsmeer, Kudel- staait en Leimuiden. De start is tussen 9 en 13 uur bij cafe eethuis 't Veen aan de Langeweg 16 in Roelofarends veen. Voor vijf gulden krijgen de deelnemers een beschrijving van de 35 kilometer lange 'di jk- route' met een stempelkaart. Bij het startpunt kunnen fietsers ook informatie geven over 'bui ten beeld', de expositie van de werkgroep cultuur Alkemade. Op vertoon van een afgestem pelde kaart krijgen de deelne mers tot 17 uur bij het eindpunt een medaille. Vanaf 26 april zijn routebeschrijvingen tevens te koop bij Warmerdam aan de Veenstraat 23 in Oude Wete ring. De dijkroute is onderdeel van de landelijke fietsdag. In heel Nederland zijn op die dag zo'n 230 fietstochten uitgezet. Een deel van de opbrengst van de verkochte routes gaat naar de Nederlandse Hartstichting. Het geld wordt gebruikt voor de modernisering van de Harten ark in Bilthoven; een cursus, vakantie en conferentiecen trum voor hartpatiënten. Naast de ANWB, VW, Tros en Nederlandse Hartstichting werkt dit jaar ook een aantal boeren en tuinders en het Pro jectbureau Duurzame Energie mee aan de fietsdag. De aange sloten boeren en tuinders hou den op 8 mei open dag. De windturbines die langs de rou tes staan zijn eveneens te be zichtigen. Het projectbureau geeft ter plaatse uiüeg over de windmolens en de winning van duurzame energie. hoogmade „Goed weer scheelt de helft van de opbrengst." Voor Truus Borst, één van de organi satoren van de jaarlijkse rom melmarkt in Hoogmade, kan de laatste zaterdag van april al niet meer stuk. Het blijft de hele dag droog. De markt op het plein van basisschool Ter Does loopt als een trein, 's Morgens om tien uur staan koopjeslopers uit Hoogmade en omstreken al te dringen rond de stands die zo'n dertig a veertig vrijwilligers be mannen. Om kwart over twee is de tweede piek, want dan zijn er voor een rijksdaalder tasjes te koop die je daarna gratis met de laatste koopwaar mag vullen. De rommelmarkt van Hoog made keert al twee decennia jaarlijks terug. „Omdat de men sen er nu eenmaal op rekenen", zegt Borst. De tijden zijn voorbij dat de organisatie vervolgens met de restanten op Koninginne dag naar Amsterdam toog, maar de datum in april hebben we nooit meer verlaten. De op brengst, die tot tevredenheid van de vrijwilligers netto 4980 gul den bedraagt, delen de organise rende gymnastiekvereniging DIO, peuterspeelzaal De Barg, Zomerkamp Hoogmade en Cul tureel Centrum Hoogmade. Methadonverstrekking tegenover Alpheus politiebureau slaat aan raam aan de bestuurderg; stuk en zat de bestuurdep op zijn plaats." tu Of zijn hulp in een voe mend geval levensreddend zijn geweest, durft de d niet te zeggen. „Dat han van de tijd waarop de m^l is gedaan en de temper van het water." Op zijn blauwe watervF en in zijn oranje duikej0 moet Hoogeveen te allefc zijn hoofd koel houder^ gaat altijd te water aan eei] touw, waarmee hij comijl ceert met een tweede di „Die tweede duiker is sta^ en kan als alles goed gaaf1' de kant blijven. Hij is er voor mijn veiligheid." P1 Geduldig Na gedane arbeid komt Hv veen nog niet toe aan zijn* verdiende rust. Het aut<£! ligt immers nog op de bé1' van de inktzwarte Woud|r' ring. „Dat kunnen we zcr laten liggen met het oog (js beroepsvaart." F Het geduldige publiek ln het allemaal best. Son!31 toeschouwers hebben zidtJ de brug geposteerd, anj doden de tijd met blusoeffe gen op kleine spuithii Brandweercommandant r Leersum, die bij zijn insjF van de brandweerstandsrt niet oplet, krijgt van één vr blussers de volle laag. De rc bruggenaar trekt zijn p weekte uniform recht, r' vertrekt daarbij geen spier heeft ongetwijfeld wel n voor heter vuren gestaan. n alphen aan den run* annette lameuer „Een aantal werkende verslaaf den heeft zelfs een vast contract van zijn baas gekregen. Ze hoe ven immers geen uren meer op te nemen om hun portie me thadon in Leiden te halen", zegt verpleegkundige E. Hadders trots. Twee maanden na de opening van de grijze cabine te genover het politiebureau blijkt de methadonverstrekking in Al phen aan den Rijn een succes. Niets van de vrees van de be woners, rondhangende ver slaafden in het park, rotzooi, is bewaarheid geworden. Be woonster Ada Boer van de Oudshoornseweg heeft een te lefoonnummer bij de hand waar ze ongeregeldheden kan melden. „Tot nu toe heb ik daar geen gebruik van gemaakt." Ze geeft grif toe: „Het valt allemaal mee. De verstrekking gebeurt ordelijk. Ik loop geregeld langs het gebouwtje en het ziet er netjes uit. Je weet natuurlijk niet hoe het in de zomer gaat. Misschien dat de verslaafden dan toch in het parkje gaan hangen. Ik ben zeker niet onte vreden. ,,Ach ja", zucht Cees Corne- lisse. Hij werkt al twaalf jaar in de verslavingszorg en kent de vooroordelen. "Nog steeds is er geen overlast gemeld. Cornelis- se: „Je hebt nu kijk op het aan tal gebruikers. Ze komen hier niet alleen voor de methadon, maar ook met praktische pro blemen. We kunnen nu zorg en begeleiding bieden." FOTO ENGEL LAMEIJER blijkt onze hulp niet nodig." Tijdens de open dag is het voor hem een koud kunstje om de nep-inzittende op te duiken. „Maar ik wist dan ook dat er een auto met 'inzittende' in het water lag. Bovendien was het over een speciaal hulpverle ningsvoertuig. Duikers daaren tegen hebben wij weer niet. Dat is een specialisme van Ter Aar. Zo vullen de naburige korpsen elkaar goed aan." Pieter Hoogeveen is één van de veertien duikers die het Ter Aarse brandweerkorps telt. Elke week zijn er duiktrainingen, maar ook voor hem is het openbare optreden in Wou brugge een bijzondere gebeur tenis. „Ik duik nu drie jaar, maar ik heb gelukkig nog nooit in actie hoeven komen bij een echt ongeval", zegt de drijfnatte duiker nadat collega's hem na zijn reddingsactie op de wal hebben gehesen. „Wel zijn er soms meldingen, maar dan verder gaan met een therapie die zich richt op maatschappe lijk herstel." Het is rustig deze ochtend. De gebruikers komen druppels gewijs binnen. Ietwat schichtig door de aanwezigheid van een vreemde nemen ze hun dosis methadon. Het valt op hoe ver zorgd ze er uit zien. Fred (33) heeft zijn halflange lokken van een goudblond kleurtje voor zien. „Heerlijk toch, dit ver- strekpunt. Anders moest ik twee keer per week naar Lei den. Soms op de fiets, zo'n rit duurt toch een paar sigaretjes lang." Hij is blij met de per soonlijke aandacht. „Gezellig even een praatje maken. En ze hebben me geholpen toen ik schulden had bij het zieken fonds." Een andere verslaafde gaat na het bezoek aan de portocabine even de diefstal van zijn fiets aangeven. Immers, het politie bureau is vlakbij. „Ja", lacht Cornelisse, „zoiets kan alleen in Nederland. En het is een voor deel dat we buren zijn. Bij een overleg kennen we eikaars ge zichten." De medewerkers van de por tocabine willen na de feestda gen met urinecontroles begin nen. Dit om multigebruik van verschillende stoffen tegen te gaan. Ook zijn er plannen voor een voorlichtingsvideo en een gezondheidscampagne. Had ders tenslotte: „De drugsvoor lichting op Alphense scholen is goed. Veel scholieren komen langs voor informatie." Onder grote belangstelling brengt het Ter Aarse duikersteam de rubberen 'drenkeling' op het droge. De groep gebruikers die het van 25 naar 35 gegroeid. Hij verwezen naar de afdeling in een afkickprogramma volgen, methadonprogramma volgt is heeft al drie gebruikers door- Den Haag. „Daar kunnen ze Als dat lukt kan de verslaafde Verslaafden uit Alphen aan den Rijn hebben de weg naar de methadoncabine gevonden. FOTO ENGEL LAMEIJER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 12