Leidsch Dagblad f eldslag in Rotterdam 10 Afnemers van kinderporno aangepakt If oord wijk heeft nog aar één punt nodig BEL: 071-5128030 Kleurige rups kronkelt door de Bollenstreek iden-Utrecht: 46 procent In de treinen niet op tijd Boycot dreigt Russen en NAVO verder te verdelen TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. OPGERICHT 1 MAART 1860 INK. 4'iySb LOSSE NUMMERS ƒ1,85 ZATERDAG 2,40 esprek van de üag Hijsbalk nog steeds raadsel in bouwkunst Economie i Kerk en Samenleving Kopje koffie weer 7 goedkoper door crisis in Brazilië Nederlandse sikhs vieren met processie 300-jarig bestaan Cultuur en Kunst Nog geen abonnee? 'Minderheden moeten profiteren van subsidies' VIJK» gWroetballers van Noordwijk BHben komende zaterdag ^•één punt genoeg om de -in de hoofdklasse binnen Sa alen. Dat moet dan ge ren in de wedstrijd tegen reeds gedegradeerde Ro- burg. lopen zaterdag verzeker- lekl de Noordwijkers zich van riante uitgangspositie door Quick Boys in eigen huis met 3-1 te verslaan. Het be halen van de titel is daardoor tot een formaliteit verworden. Daarvan lijkt ook trainer Ruud Bröring overtuigd. Hij keek na afloop van het duel in Katwijk al uit naar de duels om het i kampioenschap. Pagina 21: Niets houdt Noordwijk van titel af Politie neemt bij invallen in hele land veel materiaal in beslag HET WOORD IS AAN Alexander Pola Dat goede raad duur Is, wil nog niet zeggen dat elke du re raad goed is. HAARLEM JACOB VAN DER MEULEN De politie heeft het afgelopen weekein de verspreid over het gehele land inval len gedaan bij 31 afnemers van Zand- voortse kinderporno. In Brabant en Zee land werden twee personen aangehou den. Er is een grote hoeveelheid porno grafisch materiaal, computers en films in beslag genomen. In enkele gevallen ging het daarbij om kinderporno. Bij de massale actie waren politie korpsen betrokken van Kennemerland, Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond, IJsselland, Twente, Midden- en West Brabant, Brabant Zuidoost, Brabant Noord, Limburg Noord, Gelderland Midden en Drenthe. In Zeeland werd een man aangehouden die kinderporno in het Zandvoortse bulletinboard Apollo had geladen. De man heeft bekend en is weer vrijgelaten. In Brabant Zuidoost werd de tweede arrestatie verricht. In de regio Kennemerland werd op twee loca ties huiszoeking verricht. In totaal wer den 19 computers met pornografisch materiaal in beslag genomen. Verder werd een groot aantal gegevensdragers, zoals floppydisks en cd-roms, en video en 8 mm-films aangetroffen. De politie verwacht dat het uitzoeken van het ma teriaal nog enige tijd gaat duren.De poli tie Kennemerland, die de politieactie co- ordineerde,sluit niet uit dat het materi aal aanknopingspunten biedt voor nieu we aanhoudingen. Het onderzoeksteam van de Zand voortse kinderporno traceerde de afne mers via het bulletinboard Apollo van de Zandvoorter G. Ulrich. Sinds juni 1998 is de politie actief geweest met aanleggen van dossiers van de afnemers. In overleg met justitie en de betrokken politiere gio's werd besloten afgelopen zaterdag in actie te komen. Van de 60.00 pornografische afbeel dingen die vorig jaar juni werden aange troffen in Zandvoort bleken er 710 te vallen onder kinderporno. Ondanks uit voerig onderzoek kon van geen van de slachtoffers de identiteit worden vast ge steld. Wel werd een verdachte geïdenti ficeerd. Hij zit gedetineerd in Engeland. Volgens de politie heeft de Belgische kinderpornospeurder M. Vervloesem voor veel 'ruis' in het onderzoek ge zorgd. Het materiaal dat Vervloesem ter beschikking stelde aan het onderzoeks team bleek niet aantoonbaar afkomstig van Ulrich. choppers schieten op agenten :ampioensfeest van Feyenoord is gisteravond uitge- 1i op een urenlange veldslag tussen de ME, honder relschoppers en duizenden meelopers. De politie t vier hooligans neer. Eén van hen is er ernstig aan Vanochtend vroeg waren ruim 75 arrestaties ver- De verwachting was dat dit aantal nog zal stijgen, ifficiële aantal gewonden bedraagt zestien. schoten en richtten vervolgens op de benen van hun belagers. Op vrijwel hetzelfde moment gingen enkele honderden me ters verder, op de Lijnbaan, de eerste winkelruiten aan digge len en sloegen mensen aan het plunderen. Volgens Stoop zijn er aanwijzingen dat in de eerste chaotische minuten vanuit het relschopperslegioen schoten zijn gelost op de zogenoemde platte petten, de reguliere ge- uniformeerde politie. Getuigen hebben zich inmiddels gemeld. Direct na het losbarsten van het geweld, werd de 'gewone' politie teruggetrokken achter de versperringen rond het stad huis. De mobiele eenheid nam het daarop over, maar stond er alleen voor. Stenengooiers en vernielers werden door om standers genegeerd of zelfs aangemoedigd. Een man op het Kruisplein kon ongestoord en op zijn gemak één voor één alle tramhaltes aan diggelen slaan: In de richting van het Schouwburgplein, het Hof plein, het Weena en de Hoog- fi sterke aanwijzingen dat litie zelf ook onder vuur is nen'. Vast staat dat enige oppers over vuurwapens ikten. Bij het Hilton hotel een groot raam op de be- grond eruit geschoten, een grote vaas in een :ozijn op de eerste verdie- deed dienst als schiet- Ongeveer 35 gasten in de wierpen zich op de grond de kogels te ontsnap- Irellen begonnen nog geen iadat ruim 200.000 toe- iwers de selectie van Feye- hadden toegejuicht op ialkon van het stadhuis, wijst erop dat het om een isseerde actie ging", zei woordvoerder Stoop van- :n. streeks half negen zon- rond omsingelden voor adhuis zo'n 150 jongeren -(n man enige politieagen- D )ie voelden zich bedreigd, ,d£i enkele waarschu wings - Bij supportersrellen in Rotterdam voerde de ME gisteravond een 'golf van charges' uit, waarbij tientallen aanhoudingen werden verricht. ericht aan onze adverteerders Dninginnedag, vrijdag 30 april, zal deze krant 3t als op zaterdag in de ochtend verschijnen. Voor de krant van vrijdag 30 april, zaterdag ""1 mei en maandag 3 mei gelden de volgende afwijkende sluitingstijden: jor vrijdag 30 april: donderdag 29 april 10.00 uur. )or zaterdag 1 mei: donderdag 29 april 12.00 uur. lor maandag 3 mei: donderdag 29 april 14.00 uur. Familieberichten: oor vrijdag 30 april: donderdag 29 april 18.00 uur. Voor zaterdag 1 mei: vrijdag 30 april 17.30 uur (telefonisch van 16.30 tot 17.30 uur) Voor maandag 3 mei. maandag tot 09.00 uur. straat moest charge op charge gehoor te geven aan bevelen tenissen 'buitengewoon teleur- worden uitgevoerd om de mas- om achteruit te gaan. Uit de stellend'. „Dit is absoluut onac- sa uit het centrum te krijgen, massa daalden voortdurend ceptabel. Het had een volks- Op de Coolsingel zag de ME stenen, flessen en andere voor- feest moeten worden, maar dit zich geconfronteerd met een werpen neer. is het beeld dat iedereen zich menigte van duizenden men- Burgemeester Opstelten van herinnert." sen, die consequent weigerde Rotterdam noemde de gebeur- ANNET VAN AARSEN de belangenorganisatie openbaar vervoer-reizi- iheeft het traject Leiden- ht op nummer één ge it van de landelijke top-10 leest vertragingsgevoelige ten. Tijdens steekproeven periode oktober tot maart 3 van de treinen die Leiden ten 46 procent te laat in :ht aan. In de zomer van jaar stond de route - iets er prominent - op num- wee. ^et is een berucht traject", onderzoeksleider J.A. van van Rover. „Druk bezet, de NS en de overheid n er nooit prioriteit aan gegeven. Leiden-Utrecht valt buiten het kernnet. Het is hard nodig dat er van Leiden tot Utrecht dubbel spoor komt en niet alleen op dat stukje bij Lei den." Rover is ontevreden over de verrichtingen van de NS als het gaat om punctualiteit. Lan delijk nam het aantal vertragin gen toe. Reed volgens de metin gen van de reizigersorganisatie in de zomer van vorig jaar 83 procent van de treinen op tijd, afgelopen winter was dat nog maar 77 procent. In het reizi gershandvest belooft de NS om ten minste 87 procent van de treinen op tijd te laten rijden. Pagina Leiden: Treinen in Lei den punctueler dan elders HILLEGOM/DE ZILK LIEKE DE KWANT Als een grote, rode bromvlieg snort de helikopter zachtjes over het weiland. Op veilige af stand van de huizen gekomen, zet de piloot zonder waarschu wing de stijging in en zakken magen een paar tellen lang in de schoenen. Met iedere meter wordt het uitzicht verbluffen- der. Rode, paarse en gele vlak ken, alle kleuren van de regen boog in het bollenlandschap. In de diepte, tussen de torens van Hillegom en Lisse, staan wegen en laantjes volgepakt. Het zwart van asfalt is haast niet meer te zien tussen de glimmende autodaken. Langs de Leidsestraat krioelt het van de poppetjes: mensen die wachten op het Bloemencorso. Verderop in Lisse, waar de praalwagens passeren, gaan vlaggetjes en ballonnetjes om hoog. Een streek in de ban van de bollen. „Zoiets als dit zie je toch ner gens?" Anita Hogervorst staat beneden, in het weiland in de Zilk, nog even bij de te komen van haar helikoptervlucht. De Noodwijkse heeft haar Poolse ouders op bezoek en wilde hen een blik op de bollen van boven niet onthouden. „Ik hoorde dat je hier vluchtjes kon maken met de Oranjevereniging. Dat leek me prachtig voor hen." Haar moeder staat naast haar te stra len. Zoveel kleuren, ze kan er niet over uit. Even verderop, bij de Marti- nuskerk in Hillegom. staan Automobilist slaapt midden op de A44 Een 58-jarige man uit Den Haag heeft in de afgelopen nacht voor een gevaarlijke ver keerssituatie gezorgd door mid den op de A44 bij Leiden in z'n voertuig in een diepe slaap te vallen. Hoe lang de automobi list midden op de snelweg heeft gestaan, is niet duidelijk. Tot ongelukken leidde het niet. Een taxichauffeur waarschuwde de politie. Die maakte de man wakker en nam hem mee naar het bureau waar proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt. «715° «715° 6714° 5S55& 10% 20% 20% 50% 30% 30% Uitgebreid weeroverzicht op pagina 0 VANDAAG 32 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie 3 5 29 -6,7 Gesprek van de Dag2 Gezondheid/Strips14 Kerk en Samenleving10 Regio9,11,12,13 RTV/programma's15 Sport17 t/m 28 Els de Schepper presenteert 'De witte negerin' in Schouwburg De Meerse, waarvoor een kortingsbon. foto reuters Pagina 2: Commentaar Pagina 3: 'Rotterdam viert feest, maar ik schaam me diep' Pagina 17: Feyenoord viert ti tel van de voldoening WASHINGTON GPD De NAVO koerst af op een con flict met Rusland over de leve ring van brandstof via de Adria- tische Zee aan Joegoslavië. Tij dens hun driedaagse topconfe rentie in Washington besloten de regeringsleiders van de NAVO afgelopen weekeinde dat deze olieleveranties via een 'be zoek en inspectie-regime' moe ten worden verhinderd. Mos kou liet weten dat olietranspor ten doorgaan. Volgens Moskou heeft de NAVO niet het recht buitenlandse schepen te in specteren, zolang de VN geen olieboycot heeft ingesteld. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Albright zei dat de NAVO een confrontatie op zee met Rusland wil trachten te vermijden. De Franse president Chirac waarschuwde echter dat het aanhouden van schepen uit derde landen kan worden op gevat als een 'oorlogsverkla ring'. De NAVO-top in Washington stond in het teken van de oor log in Kosovo. Zeven buurlan den van Joegoslavië kregen van het bondgenootschap de ga rantie dat eventuele Servische agressie door de NAVO beant woord zal worden. Er werd ook besloten eind mei een Balkan conferentie te beleggen voor economische steun aan de re gio. Negen landen, waaronder vijf Balkanstaten, krijgen bo vendien de toezegging dat zij worden voorbereid op het NAVO-lidmaatschap. De regeringsleiders keurden ook een nieuw strategisch con cept goed. In het stuk worden de nieuwe bedreigingen van het post-Koude Oorlogstijdperk op gesomd: etnische conflicten zo als in Kosovo, verspreiding van wapens voor massavernieti ging, terrorisme, sabotage en georganiseerde misdaad. Pagina 5: NAVO looft Russen voor bemiddelingsrol tientallen reisbussen zij aan zij langs de weg. De veelal Duitse bollenkijkers zoeken langs de stoep een goede plek. „Ik vind het zo prachtig hier dat ik er niet over op kan houden." Zodra de praalwagens de hoek om komen, is het dringen geblazen aan de stoeprand. Maar Fleur heeft er geen last van. De kleuter heeft een ere plaats bij opa op de schouders. „Kijk opa, een trein! Kijk opa, een paard." Als opa zijn aan dacht voor het corso even ver liest en de andere kant op draait, fluit zijn kleindochter hem vriendelijk doch dwingend terug. Met een klein knuistje te gen een gerimpelde slaap 'duwt' ze opa de goede kant op. „Daar opa. daar komen de bloemen." Traag bewegen de bonte wa gens zich voort. Vanuit de lucht bezien is het een kleurige rups die zich een weg kronkelt door de stoet. Wanneer de helikopter plots een scherpe bocht maakt - de magen weer in de schoe nen - verschijnen de diep-groe- ne duinen in beeld, met daar achter een mistige zee. De pi loot zet koers terug naar De Zilk. En daar, aan de rand van een gekopt bollenveld, wente len vier afgedwaalde toeristen zich in geurige, roze bergen. Zelfs stapels overgebleven bloemkoppen vinden hun be stemming op deze dag van de bloemengekte. Pagina 8: 'De postduif is ver- Het Bloemencorso vanuit de helikopter. De praalwagens rijden Lisse anderd in e-mail' uit, op weg naar Hillegom. foto united photos de boer poppe de boer Hond aan trekhaak meegesleurd NOORDWUK JOB DE KRUIFF Een Vlaardings echtpaar dat za terdagmiddag naar de bollen velden had staan kijken, vergat bij het wegrijden dat ze hun hondje even aan de trekhaak hadden vastgezet. De politie kreeg diverse meldingen dat op de Northgodreef in Noordwijk een hondje achter een auto werd meegesleurd. Even later kwam de bazin in paniek met haar gewonde Yorkshire-terriër het bureau binnen. Het echt paar had de signalen van passe rende automobilisten niet be grepen en was pas gestopt toen een getuige zijn auto voor die van het Vlaardingse stel gooide. Bij de dierenarts bleek het dier slechts beperkt letsel te hebben opgelopen. Van drie poten waren de eeltkussentjes beschadigd en de 'ellebogen' van zijn achterpoten waren kaal geschuurd. Met een antibioti- caprik, drie ingepakte poten en twee aangeslagen baasjes kon het beest naar huis. la, Ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. Jaam:Voorletter- M/V (I.v.rt ole bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per maand □Pcrkwarlaal Qautomatlsch (f. 96.90) t automatisch (f. 33,70) Oacccptgiro 97.90) l Nr. bank/girc - Handtekening: Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. Leidsch Dagblad. Abonnee-service. X'8 "712141 "4ÖÖTÏ4 OF BEL 071-51 28 030 maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 1