Apaches pas over twee weken inzetbaar Westen gespitst op 'slappe knieën' Milosevic Buitenland Macedonische politie veegt niemandsland schoon egenwoud slinkt sneller dan gedacht jr.FiELDHet regenwoud in het Braziliaanse Amazonegebied Jikt mogelijk twee keer zo snel als tot nog toe werd aangeno- C n. Dat blijkt uit een studie die in het Amerikaanse weten- Xapstijdschrift Nature is gepubliceerd. Voor het onderzoek den luchtopnamen gebruikt. Daarnaast werd er gepraat met )0 bewoners van het gebied. Die methode zou veel betrouw- irdere gegevens opleveren dan de gebruikelijke satellietbeel- j. Niet alle schade als gevolg van houtkap is daarop te zien. gens de onderzoekers werd alleen al in het afgelopen jaar -Üjl >eveer 44.000 vierkante kilometer regenwoud vernield. Ze te- d( ,en daar wel bij aan dat 1998 als gevolg van het klimaatver- lPP lijnsel El Nino een bijzonder slecht jaar is geweest. nderzoek naar bloedbad Oost-Timor rad r. B ÈRTA* De Indonesische regering stemt ermee in dat het Rode jke lis het vermeende bloedbad var» deze week in een kerk in st-Timor onderzoekt. Dat heeft minister Alatas van buiten- dse zaken gezegd. De Oost-Timorese bisschop Carlos Belo n dinsdag dat 45 mensen waren omgekomen, nadat leden van /én pro-Indonesische militie een granaat hadden gegooid in kerk vol vluchtelingen. Gisteren zei een kerkelijk medewer- echter dat slechts vijf mensen waren gedood. In een andere onesische provincie, West-Kalimantan, hebben onlusten a sen inheemse Maleiers en Dayaks en immigranten van het ind Madura gisteren aan zeker twaalf mensen het leven Het is in het gebied al geruime tijd onrustig. Er zijn al meer tweehonderd mensen omgekomen. 'fjeen amnestie voor moordenaars Hani iNnesburg De Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie wei- inn amnestie te verlenen aan de moordenaars van Chris Hani, od er van de Zuid-Afrikaanse Communistische partij. Hani all d in april 1993 doodgeschoten voor zijn woning in Boks- on g. De daders, de Pool Janusz Walus en zijn handlanger Clive 'ol by-Lewis, zitten een levenslange celstraf uit. Beiden ver- n irden eerder voor de Waarheidscommissie dat ze uit zuiver ;eh itieke motieven hadden gehandeld. De commissie, die am- w tie kan verlenen aan daders van politiek gemotiveerde mis- le en, verwerpt die lezing echter, aid Homeinse vloot ontdekt bij Pisa er^ Italiaanse archeologen hebben in de buurt van Pisa een iplete vloot Romeinse schepen uit de eerste eeuw voor Pre- istus ontdekt. Er zijn al acht boten opgegraven, waaronder vrachtschepen en een oorlogsschip. Archeoloog Stefano Br- zei gisteren dat het gaat om een 'sensationele vondst'. Voor- e concentratie van zoveel schepen bij elkaar, die bovendien 1 d bewaard zijn gebleven, is uitzonderlijk. Tot nu toe kenden leologen dergelijke Romeinse vloten slechts uit schriftelijke nnen. De boten lagen zo'n vijf meter onder de aarde. ...v it bekent ruim dertig bomaanslagen m den_ï Een 61-jarige Brit heeft gisteren bekend schuldig te zijn rib het plegen van 36 aanslagen met zelfgemaakte bommen, zat wilde daarmee een bank en een supermarktketen afpersen, ieïoopte zo 35 miljoen gulden op te strijken. De werkloze die zich bediende van de schuilnaam 'Mardi Gra', liet de losieven in een periode van bijna vier jaar achter bij diverse elijllen van Barclay's Bank en supermarktketen Sainsbury's. «cheidene bommen explodeerden, maar niemand raakte De man kon een jaar geleden worden aangehouden, „B hij een deel van het op een speciale rekening gestorte af- w iingsgeld wilde opnemen. pr. i tl ekte door vogelvirus in Hong Kong 3111 gkong De autoriteiten in het Chinese Hong Kong hebben :ak< gesteld dat voor het eerst twee mensen ziek zijn geworden 'ac* r besmetting met het vogel virus H9N2. Het gaat volgens de 1st voor de volksgezondheid om twee meisjes van respectie- jk één en vier jaar oud, die inmiddels zijn hersteld. H9N2 dt al jaren aangetroffen bij eenden en kippen. Het virus is ?rui minder agressief dan het uiterst dodelijke H5N1 -virus, dat 997 in Hong Kong zes mensen doodde, aldus de lokale me- De gezondheidsdienst onderzoekt nu hoe de kinderen be lt zijn geraakt. cohol doodde 23.986 Russen in 1998 iKQUAlcoholvergiftiging heeft vorig jaar 23.986 Russen het in gekost. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. ;ens schattingen van het ministerie van volksgezondheid in ikou zijn ongeveer 10 miljoen van de 148 miljoen Russen ai olist. In het rapport wordt niet ingegaan op de achtergron- van het drankprobleem. Wel wordt gesignaleerd dat wodka nens populair is en op de meeste straathoeken goedkoop :dt verkocht. Het is ook voor de armere Russen te betalen. ;enen die geen roebels voor de slijter hebben, nemen vaak i toevlucht tot onbetrouwbare zelfgebrouwen drankjes. gerije doodt tweede man GIA IRLi Het Algerijnse leger heeft Abdelkader Rahmouni, de ede man van de zeer gewelddadige Gewapende Islamitische i ep, en achttien andere rebellen gedood. Rahmouni was de I iterhand van GIA-leider Antar Zouabri. Hij behoorde tot de ïst gezochte personen in Algerije. Bij de operatie werden Ier wapens, documenten en explosieven in beslag genomen, bergachtige gebied rond Blida heeft lange tijd gediend als iilplaats van de GIA. De operatie maakte kennelijk deel uit een poging om het gebied een week voor de presidentsver ingen van rebellen te zuiveren. De GIA vecht al jaren tegen Algerijnse bewind en maakte duizenden slachtoffers. oomcomputers VS stil na spionage rcalHINGTON Het werk op computers met geheime gegevens (V r Amerikaanse kernwapens is om veiligheidsredenen stop- ?t. Dat is gebeurd om elke mogelijke poging tot spionage uit luiten. Reden is het vermoeden dat Chinese spionnen in de ilopen jaren gegevens uit Amerikaanse labs voor kernwa- s hebben gestolen. Door de computerstop ligt het werk in iatie nstituten in Los Alamos, Sandia en Lawrence-Livermore ptei ddeels stil. Hun netwerken zijn met elkaar verbonden, maar o0 ben geen verbinding met de buitenwereld. Niettemin is het /o( 5elijk gegevens te kopiëren en ze dan via andere computer- ng emen te versturen. Zolang die mogelijkheid niet is uitgeslo- wordt er niet gewerkt op de computers. ïili pakt leiders Duitse sekte op Eu iagq. De Chileense politie heeft zeven leiders van de Duitse igzB Colonia Dignidad in Zuid-Chili gearresteerd. Zij worden zoo: in verdacht minderjarigen tegen hun wil te hebben vastge- :gi iden. De sekte wordt al langer verdacht van ernstige schen den van de mensenrechten. Tijdens de dictatuur van gene- istu Pinochet zouden er tegenstanders van het regime zijn ge- m. :erd en vermoord. De politie is al ruim twee jaar op zoek naar Lub eider, Paul Schafer, die wordt verdacht van verkrachting van rs iderjarigen. De Duitser stichtte Colonia Dignidad in 1961. )on vluchtte toen naar Chili omdat justitie hem zocht wegens -f randingen van jongens in een weeshuis in Bonn. ales 'ii Tjmstreden Spaanse mijn weer open ï§10NA_; Bijna een jaar na de milieuramp bij het Zuid-Spaan- vrin atuurpark Doriana is de omstreden zinkmijn van de eds-Canadese multinational Boliden weer in bedrijf gesteld, heropening wordt fel bekritiseerd door milieugroepen. De rin1 1 werc* vorig jaar aPrü gesloten, nadat een dam rond een op dekken was doorgebroken. Daardoor stroomde zes miljoen vuil slib in de Guadiamar, een rivier die door het natuurge- 1 stroomt. Ondanks een kostbare schoonmaak is veel schade jebracht. Het leek er eerder op dat de mijn dicht zou blijven, ar dat zou te veel arbeidsplaatsen hebben gekost. Amerikaanse krant hekelt 'slapheid' Pentagon De Amerikaanse anti-tankhelikopter Apache is waar schijnlijk pas over twee weken inzetbaar voor acties te gen Servische troepen in Kosovo. Dat zei de Amerikaan se luchtmachtgeneraal Charles Wald gisteren. NAVO-op- perbevelhebber Wesley Clark heeft om de Apaches ge vraagd, om zo effectiever te kunnen optreden tegen mili taire activiteiten van Belgrado op de grond. WASHiNTONDPA-ANP-AFP-RTR-AP horen. De toestellen moeten eerst per vliegtuig uit Duitsland Het gaat volgens Wald echter naar de Albanese hoofdstad Ti niet alleen om het zenden van rana komen, voordat ze vlakbij 24 toestellen, maar ook van in de grens met Joegoslavië kun- totaal 2.000 militEiiren die erbij nen worden gestationeerd. Er hoort ook een bataljon bij dat MLRS-raketten met grote aantallen afzonderlijke grana ten afschiet, om terreinen 'rijp' te maken voor aanvallen door de Apache. Verder is een batal jon gemechaniseerde infanterie nodig om de helikopters te be schermen, en moeten diverse andere eenheden voor commu nicatie en inlichtingen worden opgezet. De Washington Post hekelde gisteren de 'slapheid' van het Pentagon. Door niet snel te vol doen aan het verzoek van Clark om Apaches te zenden, lijkt het erop dat de NAVO zich er bij heeft neergelegd dat zij de etni sche zuiveringen in Kosovo niet kan tegenhouden, aldus het blad. De Amerikanen zetten giste ren wel A10-gevechtsvliegtui- gen in tegen Servische eenhe den in Kosovo. De toestellen zijn gespecialiseerd in het van op geringe hoogte uitschakelen van tanks en andere pantser voertuigen. Het was voor het eerst dat de Warthogs (Wratten zwijnen) werden ingezet. Vol gens Wald waren de eerste be richten over het effect van de aanvallen 'uitstekend', maar hij zei niet hoeveel tanks waren uitgeschakeld. De Amerikaanse aanwezig heid in Kosovo is inmiddels ook inzet geworden van een politie ke strijd om geld. Officieel zijn er geen schattingen gedaan over de kosten, maar als het of fensief nog veel langer duurt, kunnen zij voor de VS alleen al oplopen tot boven de vier mil jard gulden. Het Congres zal dat geld ergens vandaan moe ten halen, terwijl juist dit jaar elke dollar al is omgekeerd om ruimte te creëren voor belas- SKOPJE CEES VAN DER LAAN Er heerst doodse stilte in het stuk niemandsland aan de Ma- cedonisch-Joegoslavische grens, waar 50.000 tot 60.000 gevluchte Albanezen ruim een week in de open lucht verble ven. Alleen de provisorische onderkomens, stapels vuilnis en bergen achtergelaten kle dingstukken herinnerden er even aan dat hier in Blace een door niemand gewenst vluchte lingenkamp lag. Maar ook die herinnering is inmiddels uitge wist door Macedonische bull dozers. De autoriteiten in Skopje heb ben in de nacht van dinsdag op woensdag in één klap alle Alba nezen uit het niemandsland verwijderd, en hen in bussen richting officiële vluchtelingen kampen of Albanië gezet. Ande ren zaten opeens in een vlieg tuig naar een ander land. Bij de ontruiming mocht niemand aanwezig zijn, zelfs het Rode Kruis niet. Maar gezien de ach tergelaten spullen zal het er niet zachtzinnig aan toe zijn gegaan. Getuigen vertellen dat de op roerpolitie de vluchtelingen naar de wachtende bussen 'be geleidde', maar daar is geen be vestiging van te krijgen. Verte genwoordigers van het Rode Kruis en de VN-vluchtelingen- organisatie UNHCR tonen zich geschokt over de brute handel wijze van de Macedonische au toriteiten. „We hadden hier in Blace 60.000 vluchtelingen, en nu hebben we er nul", zegt de verbijsterde Rode Kruis-woord- voerder Christopher Thomas. „We weten niet waar ze zijn en daar maken we ons grote zor gen over." Het is onduidelijk waarom de Macedonische regering nu in eens haast maakte met het overbrengen van vluchtelingen die eerst niet het land in moch ten. Wel was de druk vanuit de Albanese gemeenschap in Ma cedonië op de regering zeer groot om iets te doen aan de mensonwaardige toestanden in het niemandsland. Naar ver luidt stond de coalitie van Ma cedonische en Albanese partij en op het punt te vallen door het vluchtelingenprobleem. Volgens veel getuigen in het kamp Stengovec zijn hele fami lies uit elkaar gerukt door het plotselinge leegruimen van het niemandsland bij Blace. Vluch telingen zouden te horen heb ben gekregen dat ze naar Duits land zouden worden overge bracht, en kwamen er in het vliegtuig achter dat Turkije de eindbestemming was. Van vrij willigheid was al helemaal geen sprake. „Vluchtelingen zijn letterlijk de vliegtuigtrap opgesleept. In be paalde gevallen is het ene fami lielid in Turkije beland, een an der hier in Stengovec gebleven en een volgende in Duitsland terechtgekomen. Er was geen registratie, en we hebben geen passagierslijsten gekregen. Het zal bijzonder lastig worden om de families weer bij elkaar te brengen", vertelt een boze Pau la Ghedini van de UNHCR. Bezorgdheid is er ook over de ongeveer 50.000 Albanezen die aan Servische zijde zouden hebben gewacht om toegelaten te worden tot Macedonië. Zij zijn ook verdwenen. Deze vluchtelingen zouden door Ser- De restanten van een humanitaire tragedie. Het geïmproviseerde kamp bij Blace werd zó snel ontruimd dat de n schamele bezittingen moesten achterlaten. vische militairen gesommeerd zijn terug naar huis te keren, nadat ze vorige week juist ge dwongen werden om het land te verlaten. Volgens Servische autoriteiten konden ze terug, omdat er door Belgrado een eenzijdige wapenstilstand is af- Het Joegoslavische leger sloot gisteren dan ook de grenzen met Albanië en Macedonië. Bij de belangrijkste doorlaatposten werden mijnen gelegd. Waarne mers vrezen daarom dat de vluchtelingen als 'menselijk schild' tegen de NAVO-bom- bardementen worden ingezet. Dat zegt ook de in Duitsland in ballingschap levende 'premier' van Kosovo, Bujar Bukoshi. Hij zei dat er uit zijn vaderland steeds meer berichten komen dat vluchtelingen samengedre ven en gedood worden. Maar die berichten zijn niet te con troleren 'omdat er geen oogge tuigen zijn'. WASHINGTON-BONN-LONDEN-ROME Rtr-AFP-DPA-ANP Voor het Westen was het paas- bestand dat Slobodan Milosevic aanbood volstrekt onvoldoen de. Een dag na Milosevic' aan bod maakte het bondgenoot schap in ferme taal duidelijk dat het niet zal wijken. Maar te gelijkertijd benutten de NAVO- bondgenoten alle kanalen om te polsen of de Joegoslavische president aan het inbinden is. Belgrado kreeg intussen nog maals de vijf eisen voorgescho teld waaraan Joegoslavië moet voldoen voor beëindiging van de luchtaanvallen: terugtrek king van alle troepen, garanties voor een veilige terugkeer van de honderdduizenden vluchte lingen en de stationering van een NAVO-macht in Kosovo zijn de belangrijkste eisen. Ondanks alle twijfel aan de oprechtheid van Milosevic' vre deswil polst het Westen via 'di plomatieke kanalen' of de Joe goslavische president daadwer kelijk wil inbinden. Zo vraagt de NAVO zich af of Milosevic teke nen van zwakte vertoont, nu hij ook bereid lijkt de drie gevan gen genomen Amerikaailse mi litairen vrij te laten. Verschillende NAVO-landen benadrukken de bemiddelende rol van Rusland in het conflict. President Jeltsin stuurde giste ren nieuwe voorstellen naar de G-7, de groep van grootste in dustrielanden. De inhoud is nog onbekend, maar zou onder meer gericht zijn op een gelijk tijdige terugtrekking van NAVO- en Joegoslavische troepen. Volgens de Duitse minister van buitenlandse zaken Fischer 'kan en moet' Rusland een be langrijke rol spelen bij nieuwe vredesinitiatieven. De bewinds man hoopt dat de Contact groep, waarvan naast Duits land, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië ook Rusland deel uitmaakt, zich al eind deze week verder over de crisis kan buigen. Of een uiteindelijke vredesre geling de Rambouillet-akkoor- den als basis zal hebben, is de vraag. Volgens een openhartige EU-gezant Petritsch zijn de Rambouillet-afspraken 'dood'. De NAVO ziet 'Rambouillet' echter nog steeds als uitgangs punt voor het toekomstige Kos ovo, dat volgens de akkoorden verregaande autonomie krijgt. Diplomaten in Brussel ont kennen intussen met kracht dat de NAVO 'haarscheurtjes' ver toont, zoals Moskou gisteren veronderstelde. Dat met name Italië en Griekenland zich kri tisch uitlaten over de luchtaan vallen, is vooral bestemd voor binnenlands-politieke con sumptie, aldus een van hen. Milosevic is er met zijn een zijdige bestand echter in ge slaagd de verdeeldheid binnen de Italiaanse regeringscoalitie te vergroten. De Partij van de Italiaanse Communisten (PD- CI) eist dat nu de diplomatieke weg wordt bewandeld. De partij had verdere deelname aan het kabinet D'Alema eerder al af hankelijk gemaakt van 'vol doende inspanningen' om snel een einde aan de luchtaanval len te maken. Aan de andere kant van de coalitie roept de gematigd- rechtse UDR echter juist steeds harder om de inzet van grond troepen. D'Alema heeft de UDR hard nodig, omdat juist die par tij hem afgelopen najaar aan de macht bracht. De ex-commu nistische premier ziet verder ook bij de linkervleugel van zijn eigen Democraten van Links (PDS) de steun voor de NAVO- acties afbrokkelen. tingverlaging en nieuw beleid. Er is weliswaar een overschot van 111 miljard dollar op de be groting, maar dat geld is vrijwel geheel afkomstig uit het fonds voor sociale zekerheid. Vooral de Republikeinse Partij heeft zich erop vastgelegd dat dat geld geheel ten goede moet ko men aan ouderen. Verwacht wordt dat president Clinton het Congres zal vragen de financie ring van het conflict met Joego slavië tot noodmaatregel te ver klaren, wat het gebruik van be grotingsoverschotten zou sanc tioneren. Harde kritiek Kofi Annan op terreur Serviërs GENEVE BOB KROON CORRESPONDENT raai van de Verenigde Naties, heeft op de jaarvergadering van i de VN-Commissie voor de Mensenrechten de Servische terreur in Kosovo onverbloemd aan de kaak gesteld. Dat ge- r beurde tot vreugde van de r NAVO-landen, en misnoegen van Rusland, China en vooral J Joegoslavië. De verbijsterde Joegoslavi sche delegatie kreeg er van de VN-topman van langs vanwege de 'doortrapte campagne van de Servische autoriteiten tegen etnische Albanezen'. Annan repte met geen woord over de veelgehoorde kritiek dat de NAVO-landen bij hun optreden tegen een soevereine VN-lid- staat de Veiligheidsraad - en daarmee de Verenigde Naties - buitenspel hebben gezet. Annan bepleitte hervormin gen in het VN-bestel „om in de toekomst landen te kunnen straffen, die dit soort schendin gen afdoen als een interne aan gelegenheid waarmee de inter nationale gemeenschap niets te maken heeft". Hij riep de Com missie voor de Mensenrechten op grondslagen voor 'rechtma tige bestraffingen' uit te wer ken, om zo genocide te voorko men. „Ook al komen dit soort her vormingen te laat voor de dui zenden wanhopigen die uit Kosovo zijn verdreven of zijn omgebracht, het is niet te laat voor de Verenigde Naties om in het nieuwe millennium pal te staan voor de rechten van iede re man, vrouw of kind, onge acht hun nationaliteit, gods dienst of etnisch origine", aldus de geëmotioneerde VN-chef. Vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties toonden zich aangenaam ver rast over Annans toespraak. Een Russische diplomaat meende echter dat de VN-top man partij scheen te kiezen voor 'de NAVO-agressie', en dat hij daarmee zijn boekje ver te buiten ging. Hulpgoederen raken zoek AMENDOLA-TIRANA ANP In Albanië hebben de afgelopen dagen grote hoeveelheden hulpgoederen voor de vluchte lingen uit Kosovo hun bestem- ming niet bereikt. Veel materi- aal wordt na controle door de Albanese douane opgeslagen in magazijnen van de staat, of ver dwijnt in illegale circuits. Er is i naar schatting al zo'n honderd ton 'zoek'. Dit schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera op basis van een vertrouwelijk rapport van I het Albanese ministerie van fi nanciën. Minister Angelj toont I zich daarin 'zeer bezorgd' over de fraude en de traagheid waar mee sommige hulpgoederen in de kampen arriveren. Sinds zaterdag zijn vier vrachtwagens met tenten en matrassen verdwenen, evenals tientallen pakjes met medicij nen, duizenden dekens en tien tallen tonnen voedsel en water. Voor hulpgoederen die hun be stemming wel bereiken, zijn 'duizenden stempels' nodig. Handtekeningen van Westerse diplomaten die de aflevering van de hulp moeten controle ren, zouden worden vervalst. Agenten eisen smeergeld in j Duitse marken. Ook al probeert het ministe rie op te treden tegen de fraude, Angelj heeft machtige tegen- standers in sommige semi- overheidsinstanties. Zo hield het 'Albanese Noodhulpcomite' van ex-vice-premier Islami twaalf Zwitserse vrachtwagens tegen, omdat die niet over de nodige vergunningen zouden beschikken. En bij het 'Coördi natiepunt Donoren en Douane' werkt een vriend van premier Pandeli, die in het verleden vier rechtszaken aan zijn broek kreeg wegens smokkel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 7