'Kabinet ontbeert visie en daadkracht' Werpgroep TAART: 'Gebak ideaal actiemiddel' Binnenland luro en Internet in nieuwe Van Dale jechië wil met Nederland aude' KPN onderzoeken Unieke testbaan voor rolstoelen in Flevoland Vogelbescherming ooit adellijke damesclub Raad Vught legt zich neer bij affaire De Steffenberg gSDAG 6 JANUARI 1999 ANP Algemeen Nederlands Persbur Ufess verknalt stoppen met roken ?en Stress is een van de belangrijkste redenen om te blij- iken of daarmee weer te beginnen. Ongeveer eenderde rokers noemt stress als boosdoener bij het weer oppak- in de rookverslaving. Een andere spelbreker is gebrek aan en begrip van familie en vrienden. Dat is de uitkomst van •cent Europees onderzoek naar stoppen met roken. Er zijn I duizend mannen en vrouwen uit diverse Europese landen I vraa8t^- Een op tien van hen vindt het nieuwe jaar het mo- bij uitstek om te stoppen met de ongezonde gewoonte. II e gelegenheden zijn verjaardagen en feestdagen. Bijna ze- Bfe procent van de ondervraagden heeft minstens één keer ^^>gd de sigaret of sigaar voorgoed te laten liggen. d pnabisgebruik helft minder merfeDAMHet cannabisgebruik in Nederland blijkt lager dan Johtle schattingen tot dusver aangeven. Het percentage re u-ijk? gebruikers bedraagt 2,5 procent, ofwel 323.000 personen, meegering gaat tot op heden uit van 675.000 gebruikers. De ord® zijn het resultaat van het eerste nationale onderzoek naar irds igebruik in Nederland door het Centrum voor Drugsonder- and®an de Universiteit van Amsterdam. Met deze cijfers is een )ed t vergelijking met drugsgebruik in andere landen mogelijk, n 2*11 1998 schatte het centrum het aantal recente cannabis- d dolikers in Nederland al op 300.000. Uit de recente cijfers od eiverder dat 15,6 procent van de Nederlanders van 12 jaar s volder ooit cannabis heeft gebruikt, lire 1 :rdenses Juliana uit ziekenhuis 5, rrf pT« Prinses Juliana heeft gisteravond het Academisch Zie- Uis Utrecht verlaten en is inmiddels terug op paleis Soest- ie prinses werd maandag onwel en werd ter observatie ;ebracht naar de afdeling Cardiologie van het ziekenhuis, in hartcontrole werden geen afwijkingen ontdekt, aldus de 'oorlichtingsdienst. De artsen denken dat Juliana een klein 1 in een van de bloedvaten in de hersenen heeft gehad. Ze hiervoor medicijnen, zodat de kans op herhaling volgen :sen zeer gering is. Jies politiebonden snel dichterbij Acties van de politie voor een betere collectieve ar- [overeenkomst komen snel dichterbij. Nog deze week pei- e bonden bij hun leden de bereidheid daartoe. De vier ver- fwoordigende bonden, (ACP, ANPV, NPB en VHMP) heb- lun tegenspeler, minister Peper van binnenlandse zaken, ten in een brief verweten dat hij zich niet lijkt te realiseren njn Jmstig de situatie is. De bewindsman nodigde de bonden JCC^idag uit voor nieuwe besprekingen over de CAO op 14 ja- 3en(i Een woordvoerder van de NPB weet nu al dat het aan- zo ^de overleg niet tot iets leidt. ,,De minister wil wel maar hij lenC1'61 Ehj is met handen en voeten aan het kabinetstandpunt WOPden" eenVtiers vast wegens mishandeling 'rc^RCMMDe Rotterdamse politie heeft een groep van zeven na e£rs van u'tgaansgele8en'ieicl A20 in Rotterdam aangehou- |g ^De politie verdenkt de gisteren en vandaag gearresteerde jgrniien ervan vorig jaar een bezoeker zwaar te hebben mis- n(je(leld. De mannen zijn op een na allemaal in dienst van een er piligingsbedrijf. De 21-jarige bezoeker uit Capelle aan den tei!Jl raakte op 6 december betrokken bij een vechtpartij ln de eefjansgelegenheid. De man zei door de groep portiers hard- jdig naar buiten te zijn gewerkt. In een trappenhuis sloegen j.' jrtiers hem een gebroken kaak en tussenschot, een inge- neusbot, enkele gebroken tanden, diverse kneuzingen en tereifware hersenschudding. dfielprocedure van 48 uur blijft lel4c.ANP del F 3n Zlkecretaris Cohen Qustitie) rmgl vast aan verlenging van ^rste onderzoek naar bin- °r^mende asielzoekers van 5 ^'Jlr 48 uur. Hij is tot een ver- )edrj gekomen met rechts- jdvocaten, die uit protest he"lijltje er bij neer wilden n. Dat bleek gisteren na jsprek tussen de twee. advocaten vreesden aan- Jijk dat Justitie van een 1 roaging van de procedure ge- 2 mdzou maken om een stren- ien ^electie toe te passen. Vol- i er pen woordvoerster van het iar tterie zijn de extra uren be- Dofdi om met grotere zorgvul- vezdd de identiteit van de imispekers te kunnen vaststel len. Cohen wil de nieuwe pro cedure die volgens het regeer akkoord al per 1 januari van kracht had moeten worden, nu over enkele weken invoeren. De extra tijd heeft hij nodig om de asielzoekerscentra op volle sterkte te brengen voor de nieu we aanpak. Ook mogen de ad vocaten in de tussenliggende periode hun wensen kenbaar maken voor een betere bijstand van hun cliënten. De raadsmannen mogen nu alleen aanwezig zijn bij het ge hoor van een asielzoeker, maar ze willen een grotere rol spelen. Cohen is alleen bereid aan hun wensen tegemoet te komen als dat de effectiviteit van de pro cedure niet in het brengt. (jgpl en Internet zijn woorden ias de laatste paar jaar ge- igoed zijn geworden. En ijn ze opgenomen in de we, dertiende editie van IQ iikke Van Dale', die half ^?mber zal verschijnen, woordenboek telt onge- een kwart miljoen woor- enkele duizenden meer de vorige uitgave uit 1992. drie boeken tellen niet n nieuwe woorden. Bal ssoep, reclamefotografie, atenkost bestaan al lang, werden in de vorige edi- over het hoofd gezien. Nu ze alsnog opgenomen. snelle ontwikkelingen in iigitale wereld hebben ge leid tot de opname van een lange rij woorden. Behalve in ternet ook cyberspace, brow ser, cartridge en provider. Een aantal woorden is vertaald in het Nederlands: harde schijf (harddisk) en schuifbalk (scrollbar). De vernieuwing betreft niet alleen het aantal woorden. Werd in de vorige druk al bij enkele woorden aandacht be steed aan de herkomstinfor- matie (etymologie), nu is ook te lezen wanneer een bepaald woord voor het eerst werd ge bruikt. Daarnaast is er bij vele woorden na te gaan hoe ze moeten worden uitgesproken, iets wat voorheen nog maai bij een paar lemmata het ge val was. ANP-AFP Jgering in Tsjechië wil sa- gBmet de Nederlandse over al serieus onderzoek doen Be vermeende fraude door ^■Telecom. KPN zou smeer- Bn aan een voormalige ^Bische regeringspartij betaald om een belang ^Brwerven in SPT, de PTT |^pet Oost-Europese land. t ministerie van verkeer en conistaat stelt de samenwer- wed°P prijs. ,,Het is duidelijk s DjK t in deze zaak moeilijk is ere|natie te vergaren. Mede- m(J|ng van de Tsjechische au- i vflJ'ten is dus nodig", zegt gU|| woordvoerder. ODS, de 'aarj die de steekpenningen forfiebben ontvangen, juicht Oud-fractievoorzitter PvdA Wallage kritiseert Paars-2 Het ontbreekt Paars-2 aan een duidelijke visie. Er is te weinig daadkracht en het kabinet deinst ervoor terug echte problemen aan te pakken. Dat zegt oud-fractie- voorzitter van de PvdA Jacques Wallage vandaag in een interview in weekblad Vrij Nederland. Wallage, nu bur gemeester in Groningen, vindt dat het kabinet te ab stract blijft praten over de inrichting van Nederland. Het kabinet komt niet verder 'houtskoolschetsen'. „Maar waar het om gaat is of er een luchthaven op een eiland in zee komt of een Zuiderzeespoorlijn." DEN HAAG GPD-ANP Wallage vindt dat er een 'ande re manier van denken' nodig is. „Iedereen ziet dat de randstad dichtslibt. Het wachten is op goed inzicht om ook de ruimte in de rest van het land te gaan gebruiken. Voor die krachtproef staat het tweede paarse kabi net", stelt de vroegtijdig ver trokken vertrouweling van pre mier Kok. Wallage is actief betrokken geweest bij de vorming van het tweede paarse kabinet. Zijn fractie stelde hem destijds aan als onderhandelaar in het for matieproces. Nog tijdens de onderhandelingen besloot Wal lage de landelijke politiek in te ruilen voor het burgemeester schap van Groningen. Direct na zijn vertrek nam Melkert zijn plek in. Voor Wallage kwam de over stap naar Groningen eigenlijk net te vroeg. Onder meer door de rellen in de Oosterparkwijk was daar eerder een nieuwe burgemeester nodig dan was voorzien. Wallage, die met 30.000 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer was gekozen, besloot zeer tegen de zin van Kok naar het noorden te gaan. „Ik heb altijd het gevoel gehad dat de meest geschikte werk kring voor mij niet in Den Haag lag", zegt Wallage nu. Wallage zegt het bijzonder naar zijn zin te hebben in Gro ningen. Over de kritiek op zijn vroegtijdig vertrek zegt hij on der meer: „Ik vond dat ik mijn partijplicht had gedaan en dacht: Mag ik nu weer iets leu kers gaan doen?" De PvdA-er voelde zich tijdens zijn jaren aan het Binnenhof regelmatig doodmoe aan het eind van de dag. „Een deel van de dag be staat uit het afbranden van mensen. Het Binnenhof zorgt voor veel negatieve energie." Als hij na een bezoek aan het torentje „die jongens van de WD" weer eens lekker de voet had dwars gezet, had hij in wer kelijkheid niets bereikt, bekent Wallage. „Ik was onderdeel van het probleem. In Groningen ben ik het begin van een oplos sing." Thuiszorg wacht nog op genoeg geld DRONTEN GPD Een mini-verkeerspark, com pleet met kruisingen, roton des, heilinkjes, stoepranden, bushaltes en een treinperron. Het plan om in Dronten een testbaan voor rolstoelen en scootmobielen aan te leggen, is op papier klaar. Nu is het nog wachten op genoeg geld, zodat Thuiszorgwinkels Fle voland de baan daadwerkelijk kan aanleggen. Op de baan kunnen men sen met een handicap hun vervoermiddel testen en de behendigheid opdoen die zij in het dagelijkse verkeer no dig hebben. In Zuid-Limburg bestaat al een dergelijke baan, maar die is 'low profi le', zegt M. Lammertink van Thuiszorg. De ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de Ge handicaptenraad hebben enthousiast dus Lammertink. In het oorspronkelijke plan was er plaats voor be hendigheidstrainingen op stoepranden, hellingkjes en drempels. Nu zijn er andere verkeerssituaties bijgeko men, zoals het benaderen van een bushalte en een treinperron, het opstellen voor verkeerslichten, en het innemen van een positie op een rotonde. Thuiszorgwinkels denkt dat de doelgroep veel groter dan inwoners van Flevoland alleen. „Cursisten blijken be reid te zijn drie kwartier tot een uur te reizen. Trek je een cirkel rond Dronten, dan pak je bijvoorbeeld al een groot deel van Overijssel en een deel van de Randstad mee." DEN HAAG FERDI SCHROOTEN Met taart smijten hebben de linkse activisten van de 'werp groep TAART' uit Leiden al twee keer de media gehaald. Na WD-kopstuk Frits Bolke- stein kreeg maandag partijge noot en minister van financiën Gerrit Zalm een vanille-bana- nentaart in zijn gezicht. Zelf vónden de leden van TAART hun actiemiddel op het randje van het toelaatbare, maar nog altijd binnen de grenzen van de wet. Een dag na de 'aanslag' op Zalm staan de telefoons bij werpgroep TAART nog steeds roodgloeiend. In het hoofd kwartier, een gekraakt school gebouw, is een man of acht constant bezig tekst en uiüeg te geven. „En dat terwijl het be- taarten van prominenten hele maal niks nieuws is," zegt de 22-jarige Jaap, zelf inmiddels ervaren taartsmijter. „Het ge beurde al in de jaren twintig en in Amerika zie je het de laatste jaren steeds vaker." In Nederland kwam het taartsmij ten voor het eerst groot in het nieuws toen aan hangers van de Belgische hu morist Noël Godin vorig jaar in Brussel topman Bill Gates van softwaregigant Microsoft met taart besmeurden. Werpgroep TAART is zelf echter vooral ge- inspireerd door de 'Bionic Ba king Brigade' uit Amerika, die een paar weken geleden nog burgemeester Willie Brown van San Francisco met drie taarten besmeurde. Brown wilde zwer vers uit sjieke buurten weren om projectontwikkelaars zo een beter beeld van de stad voor te spiegelen. De actie groep belaagde ook een politi- cus op verkiezingstournee. Overal waar de man opdook, werd hij besmeurd. De politi cus werd niet gekozen. De tien leden van TAART hebben november vorig jaar de taart als actiemiddel overgeno men. Een ideaal actiemiddel, al is het alleen maar omdat het zo goedkoop is. „Je hebt alleen wat treinkaartjes en ingrediën ten voor taart nodig, meer Jaap van de werpgroep TAART bij de oven waarin de taarten worden gebakken. niet," zegt de 30-jarige David, voordat hij de keuken van het hoofdkwartier betreedt. Daar is het een grote bende van afwas, etensresten en volle vuilnisbak ken. In de oven liggen nog res ten van banaan en vanillesaus van de 'Zalm-taarten'. De taart is volgens de activis ten het projectiel bij uitstek. „Een taart heeft iets vrolijks, iets gezelligs. Met een taart zet je alleen maar iemand voor gek, waardoor hij van zijn voetstuk valt meent TAART-lid Jaap. „Mensen willen het waarom van de actie weten en dat is voor ons een ideale kans om onze boodschap uit te dragen." TAART doet dat behalve tele fonisch en in folders vooral op een gelikt ogende Internetpagi na. Naast verse foto's van een met taart besmeurde Zalm valt te lezen hoe ondemocratisch de invoering van de euro volgens de actiegroep is. De Internetpa gina is niet alleen maar propa ganda voor het linkse gedachte goed. In de ingezonden brie venrubriek staan naast steun betuiging voor TAART ook tal van woedende reacties op de werkwijze van de activisten. Over potentiële nieuwe doel witten zegt TAART niets. Jaap: „Anders is het verrasssingsef- fect weg. Al komen wij als actie voerders overal binnen waar we iemand willen betaarten. Als je maar creatief bent." Zo kwa men drie aanhangers ook on opgemerkt met taarten het Am sterdamse beursgebouw bin nen om vervolgens Zalm voor het oog van de verzamelde me dia te besmeuren. Het trio werd meteen opgepakt en in de cel foto gpd harmen de jong gezet, maar na acht uur al weer vrijgelaten. Tegen de TAART-activisten is juridisch weinig te doen. Een boete van 3000 frank (ongeveer 165) was de straf van de politie rechter in Brussel voor de taart aanslag op Bill Gates. Verder is mogelijk ze aansprakelijk te stellen voor de schade, maar die is door de zachtheid van het actiemiddel beperkt. het onderzoek toe, meldt een woordvoerder van de Tsjechi sche overheid. Staatssecretaris De Vries heeft de raad van bestuur van KPN inmiddels gewaagd haar nader te informeren. „Zij on derkent de ernst van de geruch ten en is informatie aan het ver garen om zich een beeld van de situatie te vormen. De raad van bestuur van het zelfstandige bedrijf is de eerste die iets moet uideggen, als er al wat uit te leggen valt", aldus de zegsman. PvdA. CDA en Groen Links hebben opheldering gewaagd over de kwestie, die zondag door de tv-rubriek Netwerk in de openbaarheid werd ge bracht. KPN heeft ontkend ooit smeergeld te hebben betaald. Honderdjarige vereniging telt inmiddels 110.000 leden ZEIST THEO VAN DER KAAU Honderd jaar geleden richtte een gezelschap dames van adel de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels op. Zij verzetten zich daarmee te gen de heersende mode om da meshoeden te versieren met vogelveren. Vooral sterns wer den daar het slachtoffer van. Een eeuw later is de vereniging gegroeid tot een organisatie met 110.000 leden, die behoor lijk wat in de melk te brokkelen heeft bij het opstellen van be schermende wetten voor vo gels, zoals de nieuwe Flora- en Faunawet. Vogelbescherming Nederland zet zich speciaal in voor de be scherming van 57 bedreigde en zeldzame vogels, die zij op een Rode Lijst heeft gezet. Een groot succes is de terugkeer van de ooievaar. In 1969 kwam deze voor Nederland typische vogel hier wij wel niet meer voor. Nu zijn er weer meer* dan duizend ooievaars in Nederland. Dat geldt net zo voor de kerkuil. Volgens de organisatie zijn vogels het beschermen waard omdat zij boodschappers zijn van de natuur. Vaak heeft het beschermen van vogels een po sitief effect op natuur en land schap. Naast de zorg voor vo gels is de organisatie daarom actief in natuurbescherming. Er Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Vogelbescherming Nederland brengt PTT Post op 2 fe bruari twee nieuwe postzegels van tachtig cent uit. Op de ene is een lepelaar afgebeeld, de andere laat de trek van watervogels zien. De zegels zijn ontworpen door Paul van der Groen. foto ptt is een lijst opgesteld van 87 be- soort in een bepaalde periode ma's op televisie, de opening langrijke vogelgebieden in ons gebruik maakt van zo'n gebied. van een lange afstandswandel- land. Criterium daarbij is dat Vogelbescherming Nederland pad langs belangrijke vogelge- een procent of meer van de we- luistert het eeuwfeest op met bieden en een conferentie over reldpopulatie van een vogel- een tentoonstelling, program- weüands. Er komt geen politiek vervolg op de actie van negen gefortu neerde inwoners van Vught om een beoogd asielzoekers centrum voor de neus van het Centraal Orgaan opvang Asiel zoekers (COA) weg te kapen. Geen van de gemeenteraads fracties heeft behoefte aan ex tra overleg, en de wethouders achten zich voldoende bijge praat door burgemeester F. de Graaf. „Hooguit dat er tijdens de reguliere raadsvergadering van 28 januari wat wordt nage praat", aldus woordvoerder H. Meuwissen. De gang van zaken rond voormalig blindeninstituut De Steffenberg veroorzaakte vori ge week grote opschudding. Hoewel het COA al in juni een optie van zes maanden op de huur van De Steffenberg had met de toenmalige eigenaar, bleken de tegenstanders van het asielzoekerscentrum slag vaardiger te handelen. Op de dag dat het gebouw door Stichting De Vlasborch werd overgedragen aan projectont wikkelaar Dura Bouw, verkocht de projectontwikkelaar het met 1,25 miljoen gulden winst door aan de Stichting Elzenroode. De Stichting Elzenroode was enkele dagen eerder door ne gen inwoners van Vught opge richt met als enige doel De St effenberg aan te kopen. Om zodoende de komst van 320 asielzoekers te verhinderen. Al snel werd de plaatselijke politiek verweten niet slagvaar dig genoeg te hebben gehan deld. Door de zaak op de lange baan te schuiven, zouden ze de negen inwoners de kans heb ben gegeven in te grijpen. Dit betwisten de vijf gemeente- raadsfracties echter. Volgens hen hoorden ze pas in oktober voor het eerst van het voorne men van het COA om in De St effenberg asielzoekers te huis vesten. „Nog voor het onder zoek naar de haalbaarheid was afgerond, hebben buurtbewo ners het Steffenberg-complex aangekocht", zo schrijven de fracties van Vught Samen An ders, CDA. WD. Gemeentebe langen en D66 in een geza menlijke verklaring. De Vughtse gemeenteraads leden zeggen de negatieve beeldvorming te betreuren die is ontstaan na de actie van de inwoners. „Die beeldvorming is niet terecht." Ook stellen ze de gang van zaken rond het voormalig blindeninstituut zeer te betreuren, 'vooral ge zien de problemen bij het tón den van acceptabele huisves ting voor de in ons land aan wezige asielzoekers'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 3