Warm onthaal nieuwe munt FNV wordt overstelpt met vragen over flexwet —Jnackbars worstelen Minister Zalm bibbert en achter zijn oor zit taart spet negatief imago Minder snelle groei van luchthaven Economie issers hebben grootse lannen in Mauretanië NSDAG 5 JANUARI 1999 ÏRL- JR'i UR?as geboren aapje heet Euro Junt-martin-la piaineHet euro-virus is van de financiële mark en overgeslagen naar de dierenwereld. Sinds gisteren gaat een prilla-aapje in een dierentuin in de Franse plaats Sai nt-Martin- E$a Plaine door het leven met een verrassende naam: Euro. De pp werd het leven geschonken door de 22-jarige Yasinina. Va ler is de 16-jarige Tam Tam. Volgens dierentuindirecteur P. liivillon moeten namen dit jaar beginnen met een E. „Euro Lam zomaar spontaan bij ons op", aldus Thivillion. Euro is jet derde kind van Yasmina en Tam Tam. forse groei beheerd vermogen Robeco pTTERDAM Het beleggingsfonds Robeco zag zijn beheerd ver- Qogen in 1998 met een recordbedrag stijgen met 66 miljard tot feO miljard. Dat is een groei van liefst zestig procent, maakte lobeco gisteren bekend. De groei was het resultaat van twee tote transacties (45 miljard), goede beleggingsresultalen (15 Oiljard) en nieuwe producten. Het fonds, dat voor een deel in janden is van de Utrechtse Rabobank, keerde ruim 1 miljard uit pn dividend en rente. kctie in Londens hoofdkantoor Shell 'pNDENDertien demonstranten hebben gisteren een deel van jet Britse hoofdkantoor van Shell in Londen bezet in het kader pn de protesten tegen de activiteiten van oliemaatschappijen het zuiden van Nigeria. Ze zijn na vier uur gearresteerd door lp politie. De actievoerders hadden zich verschanst in drie kan- •jren van directieleden. Nadat gesprekken over een vrijwillig prtrek waren mislukt, greep de politie in. Volgens Shell is de chade 'minimaal'. Het olieconcern gaat onderzoeken hoe het ■ogelijk was dat de actievoerders door de veiligheidscontroles wamen. l ilenzo neemt breifabrieken over lburg Vilenzo, fabrikant van kleding en schoeisel, heeft twee teine breifabrieken gekocht. Het bedrijf is vooral geïnteres- feerd in de kennis van deze ondernemingen, Heinco uit Oude- jater en Victoria uit Aardenburg. Vilenzo (4.200 medewerkers) 7aakt onder meer de kledingmerken Salty Dog en Bad Boys. ïblgens directeur R. van Riel moet de tijd tussen bestelling en '{vering sterk worden bekort. „Bij ons duurt het vier tor zes iaanden, Heinco doet het in zes tot acht weken." Die kennis n ervaring moeten ook elders in het Vilenzo-bedrijf worden ge buikt. Dit omdat winkels steeds vaker en snel willen inspelen p de vraag uit de markt. De nieuwe dochters hebben samen 26 lensen in dienst. 'remie PGGM veertig procent hoger jiSTDe ziektewetpremie van het PGGM gaat met veeitig pro- ïènt omhoog. Oorzaak is het stijgende ziekteverzuim in de ge- 'pndheidszorg. Eerder besloot het pensioenfonds om diezelfde Éden de pensioenpremie te verhogen. Het ziekteverzuim in de fezondheidszorg is de afgelopen jaren fors gedaald, ma ar sinds pkele jaren heeft het tij zich weer gekeerd. Het PGGM ivil ferkgevers stimuleren het ziekteverzuim aan te pakken. Bazen !e het goed doen. kunnen rekenen op een korting van tien pro fent, belooft het PGGM. De verzekeringspoot van het pensioen- ïnds heeft in de periode 1996-1998 een verlies geleden van 120 iiljoen gulden. Wanneer PGGM Verzekeringen uit de rode cij- jrs komt, durft een woordvoerder niet te zeggen. Wegener voert winst verder op 4elpoorn Uitgever Wegener Arcade heeft in 1998 de netto- ^nst met ongeveer tien procent opgevoerd tot 86 miljoen gul len. Kostenbeheersing en groei van het advertentievolume 'prgden voor het leeuwendeel van de winsttoename. De omzet fcalde fractioneel. Voor dit jaar verwacht Wegener Arcacle de pttowinst verder op te kunnen voeren. akkertjes om meer klanten binnen te halen Euroforie op beurzen van Europese Unie amsterdam gpd De euro heeft een specta culaire start gemaakt op de wisselmarkten in het bui tenland. De koers van de munt is duidelijk harder gestegen dan die van de dollar. Dat heeft de win sten van de effectenbeur zen die in 'Euroland' lig gen flink opgejaagd. In bij na alle landen sloten de beurzen procenten hoger. Eén euro staat nu onge veer gelijk aan ruim 1,18 dollar, bijna twee procent meer dan de introductie- koers op oudejaarsdag. amsterdam gpd De belangrijkste beurs in de Europese Unie, Frankfurt, was gisteren meteen in de ban van de euro. Aan het eind van een 'hectische' dag kon een koers stijging van rond vijf procent genoteerd worden. En dat ter wijl de grote institutionele be leggers zich gisteren nog niet echt hadden laten zien. Directeur Van Dessel van de Brusselse beurs, vond gisteren de term 'tevreden' iets te zwak om de gang van zaken in de Belgische aandelentempel te kenschetsen. „Ik ben bijna eu forisch. Alles is perfect verlo pen!", riep hij uit. De Brusselse beurs zag de koersen van de BEL20, voor het eerst uitge drukt in euro's, al meteen na de opening oplopen. Op het 'sco rebord' was voor het gemak ook het stijgingspercentage per fonds uitgedrukt. Met de omre kening van Belgische franken naar euro's hebben veel hande laren het nog lastig, maar een percentage zegt volgens Van Dessel ook veel over de koers ontwikkeling. Even voor 16.00 uur stond de beursbarometer op 3.635 punten, goed voor een winst van 3,4 procent. Een kwartier na opening van de beurs in Madrid waren de koersen al met ruim 2.5 procent gestegen. De IBEX 35, de graad- In een flink aantal Duitse warenhuizen worden de artikelen sinds giste ren behalve in Duitse marken ook in euro's geprijsd. In Nederland is dat nog vrijwel nergens het geval. Zo voelt Albert Heijn er niets voor om al drie jaar voor de invoering de artikelen ook te voorzien van eu roprijzen. FOTO EPA KATJA LENZ Twee nonchalant geklede, jon ge mannen en een vrouw geven zich voor het loket van de effec tenbeurs in Amsterdam uit voor journalisten. Zonder proble men krijgen ze een toegangs pas. Eenmaal binnen kijkt het trio elkaar met een mengeling van verbazing en opluchting aan. Operatie TAART loopt op rolletjes. Het is nu alleen nog een kwestie van mikken. Veel vertegenwoordigers van de media zijn vergeten zich aan te melden voor de feestelijke in troductie van de euro op de beurs en de juffrouw achter het loket besluit daarop iedereen maar binnen te laten. Het zal wel goed gaan. Beursdirecteur Möller krijgt wel de kriebels als minister Zalm vast blijkt te zitten in de file. De beurs zal voor het eerst in euro's handelen. De drie ac tievoerders begeven zich rustig tussen de aanwezigen en drin ken jus d'orange. Voor hen is de euro geen feest, maar 'het meest ondemocratische, mega lomane plan dat deze eeuw aan de bevolking is opgelegd'. Net als de beursdirecteur kijken ze reikhalzend uit naar de komst van Zalm. In hun tassen zitten twee romige taarten. Möller besluit om half tien zelf dan maar op de gong te slaan. „Maar minister Zalm zal er over ongeveer twintig minu ten zijn", laat hij nog haastig weten. Verder verloopt alles volgens plan. Dan arriveert Zalm alsnog. Hij wenst ieder een een gelukkig nieuwjaar en stijgende beurskoersen. Dan wurmt een actievoerder zich langs de cameraploegen en duwt Zalm een taart vol in zijn gezicht. „Die is van ons alle maal", roept hij. Möller kijkt verstijft toe. Zalm neemt zijn bril af en blijft wezenloos staan, alsof hij poseert voor de came ra's. De tweede actievoerder komt van de andere kant en duwt nog een taart in het ge zicht van de bewindsvoerder. Ditmaal grijpt Möller kordaat in. De actievoerder vlucht rich ting enkele beurshandelaren. Een monument van een vent loopt met rood aangelopen ge zicht naar de kleine taarten- gooier, roept „sodemieter op" en haalt uit. De stomp is geen voltreffer en de handelaar wordt door zijn collega's tot be daren gebracht. Als de actie voerder daarna een verklaring wil afleggen wordt hij door handelaren hardhandig uit het pand gezet. De vrouwelijke actievoerder deelt nog met een verlegen glimlach pamfletten uit, waarna de politie haar net als de andere twee inrekent. Op het kring looppapier staat geschreven dat de euro „een excuus is om de Europese bevolking te teisteren met bezuinigingen en sanerin gen". Volgens het comité TAART (Tegen Autoritaire Anti- Revolutionaire Types) biedt de euro alleen voordelen aan het bedrijfsleven. De actiegroep was voor het gooien van de taart niet bekend bij de Amsterdamse politie. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten. De twee mannen zijn in voorlopige hechtenis ge nomen en weigeren te spreken. Via vingerafdrukken probeert de politie hun identiteit te ach terhalen. De Amsterdamse beurs zal de actiegroep aan sprakelijk stellen voor de scha de. meter van de Spaanse beleg gers, noteerde om twaalf uur al een sprong van bijna vier pro cent. Om vijf uur was daar nog eens twee procent bovenop ge komen. De Madrileense beurs sloot op 10.448 punten, een stijging van 6,21 procent. Aandelen van de veertig grootste bedrijven in Frankrijk stegen maandag gemiddeld 5,2 procent, waarmee de beurs een van de grootste stijgingen in haar historie noteerde. „Dit is een heel goede ontvangst van de euro", sprak Jean-Claude Trichet, die als gouverneur van de Banque de France nu weinig meer is dan een filiaalhouder van de Europese Centrale Bank. De eerste 'euro-dag' ging in Pa rijs gepaard met veel ceremo nie. Parlementsvoorzitter Fabi- us zei: „Er zijn twee data die van belang zijn voor de Fran sen. De ene is 1 januari 2002, als iedereen de euro in zijn por temonnee kan laten glijden. De tweede is vandaag, want er zijn zes miljoen Fransen die aande len bezitten". Geheel in lijn met het Itali aanse enthousiasme voor de euro noteerde de beurs van Mi laan een stijging van zes pro cent. Problemen waren er niet. Die deden zich alleen in Rome voor, waar wisselkantoren plat gelopen werden door Italianen die hun lires wilden omwisse len voor euro's. „De mensen begrijpen kennelijk niet dat dit pas over drie jaar mogelijk is", klaagde de eigenaar van een drukbeklant wisselkantoor bij de Trevi-fontein. In de City van Londen ging gisterochtend veel aandacht uit naar de vraag of alle systemen goed waren aangepast aan de komst van de nieuwe munteen heid. Zoals verwacht was de va- lutahandel gering van omvang, juist omdat handelaren de kat uit de boom wilden kijken, uit angst voor falende computer systemen en foutief ingevoerde koersen. „Iedereen moet bo vendien nog even wennen aan de nieuwe situatie. Daarom is het moeilijk nu al fundamentele posities in te nemen", aldus een valutadeskundige. Aan het eind van de dag bleek de euro niettemin een vertrouwenwek kende start te hebben gemaakt. Zij was lichtjes in waarde geste gen ten opzichte van het Britse pond sterling. TOM JANSSEN „.is 'n piek ót Tegenvallende resultaten in '98 voor Schiphol iotterdam anpEen slechte sfeer weerhoudt icjderlandse snackbars zijn on theilig en ongezond. Om dat }]fego te verbeteren, moeten ze ïch grote concurrenten McDo- j 'Id's en de supermarkten ach- jjia. Een kindvriendelijker ner, nummertjes trekken om jjlpsychologische wachttijd te 13|korten en een aparte stelling iojt grootgrutterproducten, van {ojandverband tot een pak ïojlk en kattenvoer. i^Het advies komt voort uit een 10ieren gepresenteerd onder- nfek van Koninklijke Horeca ^herland (KHN). Tweederde ioö de consumenten is regel- i ïjtig in de snackbar te vinden, {ma veertig procent maar liefst ïkele malen per week. 10j)e branche zit echter in haar {lag met de eenderde die niet npit. Om hen naar de snack- te krijgen, bedacht KHN }J|b lokkertjes: gezondere pro nkten, een bezorgservice en gfeenoemde supermarkthoek. Een slechte sfeer weerhoudt de meeste Nederlanders naar een cafetaria te gaan. „Zo koud en koel mogelijk inge richt, tot aan het plafond toe witte tegels. Dat zie je nog veel te veel", zegt een van de onder zoekers. Dat het thuis beter en lekkerder is, is voor anderen ook een reden weg te blijven. De thuisblijvers lusten overi gens best een patatje. Een kwart van de Nederlanders fri tuurt vaker dan één keer in de week. Snackbars hebben er naast McDonald's en de supermark ten nog een geduchte concur rent bijgekregen. De snackver kopen langs de snelweg nemen enorm toe, weet een cafetaria kenner. Volgens hem komt dat doordat er minder jongeren rondhangen. Niet onwaar schijnlijk, want uit het onder zoek blijkt storend gedrag van mede-snackbarbezoekers een van de grote ergernissen. n G elkofj ie haag anp lerlandse vissers maken met overheid van Mauretanië en Nederlandse baggermaat- appij plannen om in dat d een haven aan te leggen, ligt in de bedoeling dat Ne- i landse reders er een vries- s bouwen. Dat zei voorzitter jigstraat van het Produkt- Vis vandaag in zijn jaar- e in Den Haag. Hij zette zich tegen de kritiek op Neder- dse vissers, die met diep- strawlers actief zijn in de juretaanse wateren. Ireenpeace en Novib de- nstreerden vorig jaar bij de rdracht van de 126 meter ge drijvende visfabriek Caro- aan rederij Vrolijk tegen de rbevissing' bij de Maure- tise kust. Het milieu en de atselijke vissers zouden er de ie van worden. angstraat wees er op dat de ■jierlandse reders bij Maure- vissen op uitnodiging van de Mauretaanse overheid. Die is geconfronteerd met hel weg vallen van een grote vloot Oost- europese schepen. De Neder landse reders streven in het Afrikaanse land 'naar een ver antwoord beheer' van de vis standen. Daarnaast wordt geïn vesteerd in onderzoek. Daarbij is een visserijbioloog betrok ken. In eigen land botsen de vis sers met de Waddenvereniging en Vogelbescherming, omdat beide organisaties pleiten voor het ophouden met de kokkel visserij en de mosselzaadvisse rij. Langstraat drong in zijn toe spraak er bij staatssecretaris Fa- ber op aan zich in Europa te verzetten tegen het meerjiarig oriëntatieprogramma. Op grond daarvan zou de Neder landse vloot zodanig aan ban den worden gelegd, dat de Ne derlandse vissers niet eens de vangstquota kunnen opvissen. schiphol richard mooyman De groei van de luchthaven Schiphol is vorig jaar afgevlakt. Volgens voorlopige cijfers heeft Schiphol 34,4 miljoen passa giers verwerkt, negen procent meer dan in 1997 Het vracht vervoer is niet gegloeid. Dat maakte president-directeur Cerfontaine gisteren bekend tij dens een nieuwjaarsbijeen komst. De luchthaven noteerde in 1997 nog een groei van ruim dertien procent in het passa giersvervoer. De minder snelle stijging van vorig jaar is onder meer het gevolg van de capaci teitsbeperkingen om de lawaai hinder in toom te houden. Cer fontaine verwacht voor dit jaar opnieuw een lagere groei van bijna zeven procent. Het vrachtvervoer zal na een jaar van stagnatie op 1,16 mil joen ton naar verwachting weer met vijf procent toenemen. De tegenvallende resultaten bij het vrachtvervoer in 1998 zijn vol gens Cerfontaine onder meer het resultaat van de economi sche crisis in Azië. Daarnaast keerden enkele luchtvaartmaat schappijen Schiphol de mg toe. Het aantal vliegbewegingen bleef met 377.000 onder de li miet van 380.000 vluchten die mogelijk waren. Daarbij speel den volgens de president-direc teur onder meer stakingen en ABP/USZO wil 30 miljoen aan kosten besparen heerlen gpd Pensioenfonds en uitkeringsor ganisatie ABP/USZO wil zijn kosten terugbrengen met dertig miljoen gulden per jaar. Dat zei directeur Neervens gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij wil dat bereiken door eenvoudi ger en met minder procedures te werken. Neervens benadruk te dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de werkgelegen heid. ABP/USZO moet sinds de privatisering in 1996 alle zeilen bij zetten. Het bedrijf is door de komst van concurrentie ge dwongen om efficiënter te wer ken. Maar die omslag vergt een enorme inspanning. „Er zijn toch nog mensen die het slachtoffer zijn van jarenlange opvoeding met procedures en regelgeving," zei Neervens voorzichtig. „Er is te veel over head, op alle niveaus. We vra gen te veel geld voor onze pro ducten en weten niet voldoen de hoe we de kostprijs moeten berekenen." Neervens riep zijn medewer kers op om waar mogelijk zelf initiatieven te nemen die leiden tot efficiënter en goedkoper werk. Hij memoreerde de actie t Eindsprint '98 bij USZO, waar- o bij werd omgeschakeld naar een vermindering van het aan- 400.000 vluchten afhandelen. gulden investeren. Een groot minal. Door de verbouwingen een eenvoudiger werkwijze met tal binnenlandse vluchten een Schiphol wil dit jaar een re- deel is bestemd voor de uitbrei- zal volgens Cerfontaine overlast minder procedures. Eindsprint rol. Schiphol mag dit jaar cordbedrag van een miljard ding en verbetering van de ter- ontstaan voor passagiers. wordt dit jaar voortgezet onder de naam Marathon 1999. De luchthaven Schiphol verwerkte vorig jaar ruim 34 miljoen passagiers. FOTO ANP PHIL HORVAT Uitzendbureaus gaan problemen inventariseren amsterdam anp De FNV hepft via haar telefonische hulplijn giste ren een onafgebroken stroom vragen over de nieuwe flexwet binnengekregen. Bij elkaar beant woordde de FNV op de eerste werkdag van 1999 rond honderd vragen. Ongeveer de helft betrof vragen van uitzendkrachten, de andere helft kwam van tijdelijke en oproepkrachten. Ook en kele werkgevers gingen bij de vakcentrale te rade over de begin dit jaar ingevoerde Wet Flexibiliteit en Zekerheid, aldus een woordvoerster van de FNV. Voorlopig houdt de FNV de drie lijnen niet lan ger dan vier uur per dag open. De nieuwe wet is ook voor de vakbeweging dermate ingewikkeld dat de afgelopen tijd een aantal FNV-werkne- mers flink moest blokken om van alle details op de hoogte te zijn. Enkelen moesten daarvoor hun kerstdagen opofferen. Voor zeer ingewikkelde za ken houdt de FNV bovendien nog juristen achter de hand. De vakcentrale voert de komende tijd het aan tal voorlichters over de flexwet gestaag op. Bo vendien worden de openingstijden van de vra- genlijn verlengd. Uiteindelijk moet de telefoni sche hulpdienst voor de flexwet dit jaar worden uitgebreid tot een algemeen publieksnummer voor alle vakbondsonderwerpen. Bij de officiële openingshandeling zei FNV- voorzitter L. de Waal niet te spreken te zijn over het 'schandalige' optreden van enkele uitzend bureaus en ondernemingen die op de valreep nog gauw even duizenden uitzend- en oproep krachten vóór 1 januari op straat hebben gezet. „Als dit waar zou zijn, dan is dat volstrekt in strijd met de bedoelingen waarmee we gezaman- lijk - vakbeweging, werkgevers en uitzendbu reaus- de afgelopen drie jaar aan deze nieuwe re gels hebben gewerkt." De Algemene Bond van Uitzendondernemin gen (ABU) wijst een collectieve oplossing voor de slachtoffers van de nieuwe wet van de hand. Ver der dan de toezegging de uitzendwerkgever op te roepen op een nette manier met de betrokken werknemers om te gaan. wilde de ABU niet gaan. De .ABU wil eerst bekijken of het probleem dat de FNV signaleert wel bestaat. ABU-directeur S. de Leeuw gaat zijn leden vragen het aantal flexwer- kers dat slachtoffer dreigt te worden van de nieu- we wet te inventariseren. De Leeuw onderstreept daarbij de vrijheid van de uitzendwerkwerkgevers. „Die zijn, net als er werkgevers in andere sectoren niet verplicht dew werknemer van wie het contract afloopt een nieuwe arbeidsoveereenkomst aan te bieden. Ook het ministerie van Sociale Zaken krijgt sedert enkele maanden veel telefoontjes over de flex-1 wet, aldus een woordvoerster. Het gaat om enke le honderden bellers per maand. Dat is overigens niet meer dan bij andere grote wetswijzigingen van Sociale Zaken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1999 | | pagina 7