Economie Beurs VNU vergroot belang in informatiedienst Scoot 'Euro-economie raakt in 1999 niet in de stress' Optiehandelaar Coffeng vrij 'Seagram schrapt duizenden banen na overname Polygram' Saaiheid troef op Damrak VNU vergroot het belang in de telefonische en elektronische informatiedienst Scoot Neder land van 50 naar 75 procent. De uitgever wil met dit meerder heidsbelang de samenwerking tussen Scoot en VNU World Di rectories, uitgever van de Gou den Gidsen, optimaliseren. Het Haarlemse concern kocht dit bedrijf in februari. De partner in Scoot Neder land blijft Freepages, in welk Brits bedrijf VNU een belang van tien procent bezit. Scoot Nederland ging op 1 september 1997 van start. Sinds die datum heeft de 'vind-dienst' twee mil joen telefoontjes beantwoord, kwamen er via Internet 1,4 mil joen informatieverzoeken bin nen en sloten 10.000 adverteer ders een contract af. Bij Scoot werken 275 mensen. De omzet is twintig miljoen per jaar. VNU heeft met Freepages ook een Scoot-samenwerkingsverband in België. Voor het extra belang in Scoot Nederland betaalt VNU tien miljoen ineens, waarna er nog betalingen volgen die af hankelijk zijn van de toekomsti ge resultaten. Die kunnen vol gens een VNU-woordvoerder oplopen tot maximaal veertien miljoen. UTRECHT GPD „Een forse groeivertraging, een zachte landing en geen reces sie". Dat zei Rabo-topman Wijffels gisteren op een bijeen komst, waar de bank haar eco nomische prognoses voor 1999 prijsgaf. Voor de elf eurolanden voorziet de bank een groei van twee procent. „De Nederlandse economie kan tegen een stoot je, de wereldeconomie blijft fra- giel." Rabo's euro-thermometer is niet van slag geraakt door de 'onverwachte' renteverlaging die vorige week de eurozone opschrikte. „Dat was een juist besluit", prees Wijffels Duisen- berg en consorten. De Rabot- opman verwacht dat de korte rente het komende jaar verder omlaag kan van 3 naar 2,75 procent, de lange rente blijft onder de vier procent, maar niet al te veel. Dé motor achter de economi sche groei moet de consument zijn, die het geld het afgelopen jaar gretig uitgaf en daarmee de economie aanjoeg. Loonsver hogingen zouden deze beste dingen op peil houden. Wijffels vindt een procent of drie loon stijging acceptabel. De Rabobaas is enigszins be zorgde over de Nederlandse pensioenen. Door de lage rente loopt het rendement op de pensioenbeleggingen op ter mijn gevaar. Wijffels' sommetje: pensioenfondsen moeten zes procent verdienen op hun be leggingen, dat lukt niet bij een lange rente onder de vier pro cent. De vertrekkende Rabo-top man - hij wordt voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, SER - becijferde de overreserves van de pensioenspaargelden op ongeveer tweehonderd miljard gulden. „Er is nog geen reden tot paniek. Maar als de lange rente langdurig onder de zes procent blijft zullen de premies gaan stijgen." Met als onvermij delijk gevolg een 'loongolfje'. AMSTERDAM ANP Het openbaar ministerie in Am sterdam heeft een optiehande laar van beursbedrijf Coffeng afgelopen vrijdag voorlopig vrij gelaten. Dat heeft een woord voerster van het OM vandaag bevestigd. Formeel is de man in vrijheid gesteld wegens per soonlijke omstandigheden. Eind november werd de man gearresteerd omdat hij wordt verdacht van misbruik van voorwetenschap. Hij handelde in opties voor het beursbedrijf Coffeng Co. Het beursbestuur schorste Coffeng, omdat het bedrijf niet voldoende vermo gen bezat om de genomen risi co's te dekken. Coffeng zou zestig miljoen verlies hebben geleden door de affaire. De beursbank Kas-Asso- ciatie, die de posities van Cof feng moest overnemen, gaat er van uit nog eens 75 miljoen gul den te verliezen. Volgens het OM is het gerechtelijk vooron derzoek in de Coffeng-zaak nog altijd gaande. LOS AGELCS Rtr-ANP Het Canadese concern Seagram zal na de definitieve inlijving van muziek- en filmproducent Polygram een ingrijpende reor ganisatie aankondigen die dui zenden banen kost. Dat zeggen bronnen bij het bedrijf. Seagram rondde in het week einde het bod van 19,1 miljard gulden af op Polygram, dat voor driekwart eigendom was van Philips. Morgen krijgt het Cana dese concern de controle en vallen mededelingen over een reorganisatie te verwachten. Seagram voegt Polygram samen met zijn eigen muziek- en film dochter Universal. Daardoor ontstaat een groep met 15.500 werknemers. Seagram zou on geveer drieduizend van die ba nen willen schrappen. Philips af van PMS en Flextronics AMSTERDAM ANP Philips gaat door met de ver koop van onderdelen die niet behoren tot de kern van het be drijf. Het elektronicaconcern maakte gisteren bekend zijn be lang in de Oostenrijkse Flextro nics af te stoten, evenals doch ter Philips Magnetic Storage. Beide 'verkopen' leveren 185 miljoen op. De waarde van Fl extronics bedroeg vorig jaar on geveer honderd miljoen. Door de koersstijging is dit inmiddels gestegen tot ongeveer 135 mil joen. Philips Magnetic Storage gaat naar het Britse Plasmon. Het elektronicaconcern ont vangt er bijna vijftig miljoen voor. Philips Magnetic maakte de eerste negen maanden van dit jaar een winst van 13,9 mil joen bij een omzet van 61 mil joen gulden. Er werken 175 mensen, waarvan 130 in de VS en 45 in Groot-Brittannië. VAN DE BEURSVLOER De Amsterdamse effectenbeurs bood vanmorgen bij opening weer een saai beeld. Aangezet door de daling van de koersen op Wall Street zakte de belang rijkste graadmeter, de AEX-in- dex, 3,49 punten terug naar 1.072,76. Daarmee keerde de AEX snel terug naar het slotpeil van maandag. Grote verschui vingen waren er niet. Numico moest twee gulden in leveren op 80,40. Verliezen die iets boven die van Numico la gen, deden zich voor bij DSM en Hunter Douglas. Slechts en kele fondsen, zoals Akzo, Vendex en VNU bewogen zich iets boven het slot van gisteren. Gisteren verliefde AEX de vloer met een winstje van 4,74 pun ten op 1.078,35. Afgelopen maandag dikte de beursther- mometer ruim vijf punten aan. De Amsterdamse beurs ging gisteren ook al gebukt onder een tekort aan belangstelling. „Er is sprake van duidelijke moeheid in de markt", meende een handelaar. De beurs in New York sloot gis teren lager. De Dow Jones-in- dex daalde met 42,49 punten (0,47 procent) tot 9.027,98. Het maximale verlies bedroeg 124 punten. De Dow stond al snel 54 punten in de min. Vooral door een winstwaarschuwing van Union Carbide. Na ander half uur liet de Dow zelfs een bescheiden winst zien dankzij de vraag naar technologiefond sen. De Japanse Nikkei-index steeg met 123,70 punten (0,83 procent) tot 14.931,90. Het koersgemiddelde stond lange tijd in de min maar veerde aan het eind van de dag op. AMSTERDAM ANP T0P-10 DALERS T0P-10 STIJGERS 4,89 tnt post gr OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN ant. verff afcadis ataggrc athlon groep air holding 139,40A 5,42 e 27,50 19,80e 17,20 A 10,60 26,00 1000.00A 19,20e 15,00 f brill c gti-holding gucci group 5,50 e koppelpoort 3,90 f krasnap. 10,10e landisgroup 13,50 landré merr.c. 45,00 laurus 52,10 lcicomp.gr. 72,90 leer, van kon. 60,00 123,50 f 203,20 103,00 18,80 6,50 137,00A 11,80 56,00 21.00A 24.00A 24.00A 41.70A 40.00A 32,50 f 198,00A 175,50e 138,00 14,20 f 28.50A 120,50 101,90 35,00 260,00 a 130,00 46,50 61,00 49,00 f 24,70 36,50 49.00A 00A 00A 00A 2750,00 OOA 36500,OOA 145,50A OOA 38200,00 115,00 40 e 7,8( 3150,00A 3385,00 3445,00 23,00 22,00A 117,10A 138,00A 47,20 f 32,80 14,70 f 29,00e 104,50 20,00A 22,50 11.20A 35,OOA 15,90 f 75,40 27,00A 50,00 19,50 f 133.00A 5,60 e 115,00 A 15,50e 52,00 34.50A 42,50 85,70 7.30A 38,50 77,50 62,OOA 57,40 47,50 f 84,60 e 40,10 40.50A 10.50A 34,50 81,00 25.60A 13,60 89,20 103,00A 19,30 182,00A 23,00 84,00A 40,40 105,00 p c gr. c. petroplus polygram polynorm c. 3,40 42,80 00A 2750,00A 92,00 33.50A 35,00 36,10 28,20 25,90 32,00A 18,50 74,50 23,80A 59,00 t 46,00 24,80 19,00 114,30 134,00A 29,00A 95,00A 40,00 e 45,90 78,20 38,50 21,00A 12,10e 7,60e 48,00 f 76,00A 21,20 f 5,10 54,00 e 59,50A 73,00A 109,00 125,00A 00A 1200,00A 143,50 f 42,80 47,20 f 30.60A 26.50A 23.60A 56,00A BUITENLANDSEAANDELEN 96,00A 64,50A 55,20A 15,70A 65,50A 57,00A 7,OOA 34,00A 30,00A 37,00 82.40A 83,00A 93.80A 55,00A 42.50A 54.70A 90,00 69.10A 40.50A 55,OOA 78.50A 305,00A 167,00 42,50A 43,00A 39.00Z 55,00 40.50A 19.80A 00A 730,00A 410,00 a 57.50A 49.30A 30.80A 27,00A 7,00A NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aegon vastg.fund aegon dep.fund iv vastgoedfonds iv rentefonds iv depositofonds iv mixfonds holl.groen rente holl.int.rente holl.stall.rek hoogeh ppaandnl hooge h pp opt nl hooge h. pp vast nl hooge h. pp dep nl hooge h. pp aandf ar hooge h. pp aandf ei hooge h, pp aandf vc ing dutch bond ingintemddem v.k. I.k. 155,69 155,69 99,97 99,97 206,08 206,58 32,92 33,30 23,05 23,09 17,11 17,12 25,66 25,81 15,64 15,65 8,80 8,63 17,07 17,33 142,89 143,58 1.2610 1,2625 1,8743 1,8844 87,95 88,68 26,64 26,60 41,43 41,50 29,22 29,23 51,03 51,35 53,38 53,46 31,79 31,88 40,64 40,67 22,36 22,38 84,78 85,13 21,15 20,94 17,81 17,86 21,07 21,11 12,58 12,59 68,90 68,50 69.55 69,75 66,35 66,25 100,59 100,62 38,70 39,27 17.56 17,70 20,09 20,12 13,86 13,92 15,09 15,10 25,03 25,81 20,81 20,88 7,51 7,62 1332,52 1335,86 1752,40 1752,40 n euro plus fds n vastgoed fds n obligatie pl.fds n geldmarkt fds il-ned.aandelenf. van lanschot equity 105,32 105,55 138,64 139,23 126,04 126,05 21,61 21,65 22,23 22,30 35,40 35,82 13.07 13,10 11,65 11,67 13,02 12,96 14,92 14,93 12,11 12,11 16,13 16,14 29,52 29,82 14,63 14,78 116,83 118,73 53,80 53,81 194,89 195,04 81,7602 82,6851 58,5897 58,6841 110,01 110,03 52,8397 52,8459 24,29 24,46 11.08 11,09 14,86 14,86 19,60 19,65 33,15 33,58 7,90 7,90 18,04 18,08 14,86 14,86 96,98 97,08 45,06 46,33 32.56 32,77 14,70 14,76 27,97 28,26 27,40 27,42 27.57 27,62 12,80 12,81 1373,40 1374,20 1364,55 1366,96 1735,32 1763,39 AANDELEN AEX-INDEX asm lithography baan company hagemeyer heineken hoogovens c. ing groep c. 1323,65 56,60 224,40 70,40 129,10 101,50 108,70 60,10 223,40 39,30 152,00 105,00 113,00 111,10 155,30 98,20 125,50 99,30 84,80 91,00 204,30 59,20 170,40 67,40 85,80 88,00 387,30 807,83 26,60 86,30 50,60 57,00 22,00 17,30 27,00 138,00 21,90 82,00 42,50 66,90 43,50 68,40 42,30 80,60 54,00 55,90 39,20 79,60 34,10 103,60 30,80 40,90 48,60 251,60 08/10/98 1078,35 05/10/98 37,30 15/12/97 203,40 19/12/97 66,20 05/10/98 78,00 09/10/98 60,40 21/10/98 22,00 03/12/98 32,20 21/09/98 175,90 03/12/98 23,40 05/10/98 134,70 02/10/98 57,70 11/12/97 103,10 06/10/98 51,70 05/10/98 104,50 05/10/98 55,60 04/12/98 86,10 08/10/98 80,50 11/08/98 82,40 08/10/98 60,10 21/09/98 127,40 08/10/98 48,20 21/09/98 142,30 06/10/98 37,50 17/11/98 42,20 11/12/97 67,30 06/05/98 364,50 365 203,50 66,40 78,30 60,40 21,80 32,00 175,80 23,70 134,80 58,00 103,40 51,80 106,20 55,30 85,60 80,80 81,80 60,30 128,40 49,80 142,00 37,40 42,60 67,70 368,00 1064,73 36,30 201,30 65,70 76,80 58,70 21,30 31,10 174,00 23,30 132,70 57,00 101,50 50,10 103,60 53,40 84,20 78,10 79,80 58,80 126,10 48,20 139,40 35,50 41,90 65,30 361,90 AANDELEN MIDKAP-INDEX 1839,72 3 80,50 193,00 37,00 40,50 183,10 119,70 63,90 121,00 64,50 46,10 118,00 127,20 78,40 54,90 69,60 53,90 94,00 73,90 78,40 169,00 83,30 74,50 45,80 98 1083,23 31,10 08/98 104,20 17,60 19,50 63,40 82,40 37,60 56,20 45,00 19,50 45,00 66,80 32,50 28,50 32,00 20,20 52,70 26,70 38,10 72,50 36,00 33,30 28,70 08/10/98 1319,84 08/10/98 39,20 11/12/97 151,30 06/10/98 24,90 08/10/98 25,70 15/12/97 120,10 11/12/97 104,80 22/12/97 61,90 08/10/98 77,80 28/08/98 49,60 08/12/98 20,00 09/10/98 59,00 08/10/98 74,90 08/10/98 39,80 08/10/98 37.90 08/10/98 43,00 02/10/98 23,50 21/09/98 54,50 22/12/97 45,60 05/10/98 44,00 11/12/97 94,40 08/10/98 44,60 04/12/98 34,70 08/10/98 35,00 1314,19 1302,33 39,20 38,80 152,00 149,50 24,90 24,20 26,80 26,20 120,40 119,20 104,80 104,00 61,70 61,20 77,60 76,10 50,50 49,90 20,20 19,20 58,00 56,00 74,90 72,50 40,00 38,90 37,20 36,40 42,30 41,70 23,00 22,60 55,30 55,30 46,50 45,50 44,20 43,10 94,10 92,30 44,40 43,20 34,80 34,00 36,80 35,80 De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.C de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 198,90 403,00 259,40 358,50 187,00 241,00 59,30 214,30 131,40 129,00 241,90 329,00 116,00 165,60 40,50 139,70 98 118,90 99,50 10/12/97 08/10/98 10/12/97 10/12/97 08/10/98 08/10/98 21/09/98 09/10/98 12/12/97 03/12/98 198,80 321,40 f 259,00 358,50 f 149,50 214,30e 45,80 183,00 131,30 101,00 198,80 321,50 259.50 358,70 150,50 60A 214,00 45,50 183,80 130,80 e 101,20e 198,80 318,30 e 259,10 358,00 148,50 213,60 44,50 183,80 130,80e 100,20 NOTERINGEN BIJGEWER TOT 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OPTIES1, dec 37,50 dec 42,50 jan 40,00 apr 40,00 000 21.30 001 25,00 oOl 37,50 001 50,00 002 30,00 dec 35,00 apr 30,00 001 31,30 jan 165,00 jan 210,00 002 160,00 apr 180,00 o02 160,00 dec 1080,00 dec 1100,00 dec 1120,00 dec 1140,00 dec 1180,00 dec 900,00 dec 940,00 dec 1000,00 dec 1020,00 dec 1040,00 dec 1060,00 dec 1080,00 jan 900,00 jan 940,00 jan 960,00 jan 1000,00 jan 1040,00 jan 70,00 apr 70,00 okt 50,00 okt 60,00 o02 35,00 o02 50,00 o02 65,00 o02 35,00 jan 80,00 jul 70,00 o02 110,00 jan 75,00 apr 70.00 jan 25,00 jan 27,50 apr 27,50 jul 20,00 001 35,00 002 40,00 jan 27,50 jul 20,00 feb 85,00 feb 95,00 apr 62,50 dec 105,00 dec 110,00 jan 95,00 jan 110,00 jan 125,00 apr 125,00 oOl 75,00 oOl 90,00 oOl 105,00 jan 90,00 jan 105,00 apr 75,00 oOl 75,00 001 135,00 002 100,00 nov 125,00 nov 130,00 nov 135,00 mei 103,00 mei 108,00 aug 105,00 apr 65,00 dec 85,00 dec 87,50 jan 100,00 oOl 70,00 oOl 110,00 oOl 130,00 jan 85,00 jan 90,00 jul 80,00 001 70,00 002 100,00 apr 130,00 apr 100,00 jul 100,00 jan 50,00 jan 55,00 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN europecity est. eur dutch eq.f. europ.dev.cap.crp finles topr.gr.f. fortis europa fd fortis ix fd q.grf. gen.b gen.bank ned.aandf. gen bank obl.divf gen.bank obl.wf. gen.bank pref II gim dutch equity f gim global cnvf. gim mix f. gim real est.eq f. gim world equity f. gulden rente f. holl,oblig. fonds holl.selectie f. hooge h aandf ned ing bnk europe fund ing bnk geldm.fds ing bnk glob.fund ing bnkguldem fonds ing int.obl.fonds ing int.dep.fonds ing bnk it-fund ing bnk middutch f. ing bnk oblig.fds ing bnk onr.g.aandf. ing bnk rentegr.f mg bnk quality o.l. ingbnkspaard.f. ing bnk verre oosten msinger emerg comp 'Singer e interbonds intereff jap.warr. intereff .rentegr. intereff.rente gr.ll. intereffekt 500 investa part, dm is himalayan f. jade fonds japan ci japan fund eert. labouchere rentegr. lanschot eur.eq.f. lanschot gl.eq.f. latin am.eq.fund leveraged cap liquirent meerwaarde beleggf. meesp obl.div. f. ohra obl.divf. ohra obl.groeif. ohra onr.goed f. ohra spaardiv f. optimix techn f. orange deeln f. orange eur smcap f. orange fund orange global pr orange midcap f pan glob conv postb aandelenf. postb. beleggf. postb.euro aandf. postb.it fonds postb. nederlandf. postb. nettorentef. postb. obligatie! postb.vastgoedf. postb.wereldmf. preferent fonds e plus fur 0 475,90A rg europe fund rg euriobl.divf. rg eur.obl.grf. rg florente f a rg hollands bezit rg hypotheekfonds rg nettorente f. rgobl.mixfund rg pacific fund rg rente mixfund rg zelfs.argen. rg zelfs.belgie rg zelfs.braz. rg zelfs.canada rg zelfs.china rg zelfs.duitsl. rg zelfsthongk rg zelfs.japan rg zelfs.maleis. rg zelfs.nederl. rg zelfs.sing. rgzelfs.uk rg zelfs.zwits. rodamco ret.ned. rolinco pref royal plus f. royal top f. schrod int.prop, sci/tech. sns eur aandelenf. snsguldensdiv.f snsguldensgr.f. snsobl.dividendf. snsobl.groeif. sns sp.plus aand f. tg oliehaven tg petroleumhaven tokyo pac.hold. triodos groenfonds vpv hollandhaven vsb liq.groeif. vsb obLgroeif. VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers e hoogste koers in 12 mnd. f laagste koers in 12 mnd. g vorige koers (slotkoers) h laatste koers k advieskoers I bieden Ic ex dividend effectief rendement gedaan en bieden gedaan en laten ex dividend t dividend laten ex dividend gedaan en bieden ex dividend ïo hoogste koers a laagste koers i stopkoers i.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug bieden er gedaan e 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES bbb7'/,94 b bb 77. 94 b 6% 85 b 6'/. 94-01 b b 6'/.- 93 b b 6'/: 96 b 6'/e 94-07 b 6 95-00lfr b b 57.96lfr 117,45 103,10 A 103,10 107,20 A 103,60 114,75 112,15 102,00 104,00 104,95 98,80 A 113,25 115,60 116,75 103,80 A 119,50 bng 6V. 93-01 bng 6J/« 96-06 bng 6V. 93-00 bng 6'/. 96-06 bng 5 96-00 bng 47? 98-03 cades 57.98-12 cades 57.98-08 daimler 47.98-03 dres.bnk 57.97 dres.fin. 57? 95 eib 6 96-06 ford c 67.95 halifax 57.98 helaba 67,95 hoogov 57,98 ing bnk bb 61/? 95 ing bnk 67.96-06 ing bnk 67.9611 ing bnk 57.- 98-08 ingverz 57.98a$ kpn 47.98-08dm ptt 77.89 rabo 7'/. bbr 94 rabo 67.93-03 rabo 67.95-01 rabo 57.94-02 unil 67.-94-04 vnu 57? 98-08 vsb gr 67.94-04 wolt.kluw 67.97 wolt.kluw 57.98 wuh 77,93 STAATSLENINGEN nl 107? 80-00 nl 97.90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87,90-00 nl 87,9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87? 89-99 nl 87? 91-01 nl 87? 911-11 nl 87,90-00 nl 87.921-02 nl 8'/. 9211-02 nl 87,92-071-11 nl 87,92-071-11 nl 7f/< 90-00 nl 7?/. 95-05 nl 77? 891-99 nl 77? 8911-99 nl 77? 93-23 nl 77? 95-10 nl 77,89-99 nl 77,94-04 nl 7 891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67,89-99 nl 6V, 95-05 nl 67? 89-99 nl 67? 93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nf 57? 98-28 nl 57.98-08 nl grb 3'/.-d nl grb 3d WISSELKOERSEN belglsche^MlOO) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) Ierse pond ital.lire (10.000) japanse yen (10 000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) zwitserse frk (100) inwissel 1,8850 1,1615 5,4628 1,2050 29,07 112,674 3,0915 37,0637 33,5953 0,5970 22,40 2,7981 0,41 11,3812 157,70 24,55 16,015 1,0992 1,3245 0,0004 0,2730 22,69 137,59 4,5 Andere banken hanteren i dt VO gere aankoop- en lagere verkoe en doorgaans ook provisie. EDELMETALEN - Prijzen van vorige beurs^,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 8