Beursschandaal kost bank bijna volledige jaarwinst Economie essanen-baas Zondervan jrbindt lot aan winstgroei Sinterklaas is gek op pc's en Teletubbies j WÊf-' Ambitieuze plannen voor Randstadrail 'uitgekleed' VW dreigt met ontslag voor 7.000 werknemers Dertig banen weg bij kerncentrale Borssele Pinnen in buitenland gaat vijf piek kosten INDERDAG 3 DECEMBER 1998 9 :L België in Duitse handen fcNKFURTDe Deutsche Bank, de grootste handelsbank van [ïitsland, neemt voor ruim 1,1 miljard gulden de Belgische tak n Credit Lyonnais over. Credit Lyonnais, de zesde bank van Ugië, is een dochteronderneming van de gelijknamige Franse ink. De Belgische Credit Lyonnais heeft een kapitaal van zo'n miljard gulden. Verspreid over het land heeft de bank 38 ves- i.kjingen, waar 950 mensen werken. In 1997 haalde de bank een 2.5^ist van 56 miljoen gulden. (X9( jjagere winst Air France door staking o^jjws Air France heeft de nettowinst in de eerste helft van het 4!a<r 1 april begonnen boekjaar zien dalen van 1,75 miljard franc a 1,34 miljard franc (450 miljoen gulden). Dat is te wijten aan 5|6i!pilotenstaking in juni. De gevolgen daarvan drukten de winst 4.0'et 1,3 miljard franc, zo heeft de Franse staatsluchtvaartmaat schappij gisteren meegedeeld. Air France wordt genoemd als upgelijke partner in de samenwerking die de KLM heeft met de i-^ïerikaanse maatschappij Northwest Airlines en Alitalia. 1.9J jCpeiner lab voor Shell in Pernis q afrTERDAM Shell Pernis heeft gisteren een nieuw, veel kleiner 6.ojderzoekslaboratorium in gebruik genomen in Pernis. In het werken 75 mensen, terwijl het oude, dat in de jaren vijftig is aöpouwd, plaats bood aan meer dan vijfhonderd analisten. Het 13 5jrk is in de kern hetzelfde gebleven, kwaliteitscontroles van 0 4}e- en chemieproducten, maar wordt tegenwoordig door min- o.6r dan een zevende van het aantal onderzoekers uitgevoerd. *8'ifsens Shell is de enorme reductie in de loop der jaren het ge- 5 3|g van overschakeling van handmatig onderzoek op compu- 3. «programma's. jjerrari loopt als een trein Me De Ferrari 355 Berlinetta. Met zijn ruim drie ton een van qbëst verkopende Ferrari's. Het Italiaanse merk verkoopt dit 5,qr een recordaantal auto's. Bovendien zal de winst van de Ita- j inse sportwagenfabrikant tweemaal zo hoog uitvallen als vo- 7 njaar, zo heeft bestuursvoorzitter Cordero Di Montezemolo ï.Qteren gezegd. Volgens voorlopige cijfers verkoopt Ferrari dit i'§r rond de 3.600 auto's. Daardoor loopt de omzet op van 3.t60 miljard lire in 1997 tot 1.200 miljard lire (13,7 miljard gul- p-|i) dit jaar. De VS zijn goed voor 850 Ferrari's. In eigen land g'gde autoproducent er vierhonderd af. In Duitsland zijn dat er b.$ en in Groot-Brittannië 470. foto ap lilever breidt uit in Mexico terdam Unilever breidt zijn activiteiten in Mexico uit. Giste- L| maakte het concern bekend een bakkersbedrijf te hebben Vlocht. Ook is het nu volledig eigenaar van een ijsfabriek waar ï.Jal een minderheidsbelang in had. Het gaat om Carrance- 12{s, een bedrijf met een omzet van 76 miljoen gulden, waar 8'fionderd mensen werken. Het bedrijf dat onder andere bak- 28,jfijvetten en bakkersroom maakt, wordt samengevoegd met ^'jrga de Mexico, een dochterbedrijf van Unilever. Unilever ijt dat het hiermee de leidende positie op de Mexicaanse mar- ïemarkt versterkt. 1W zet nieuwe man neer bij Rover "nchen De topman van de Britse autofabrikant Rover, Has- kus, stapt op. Twee jaar geleden stuurde Rovers moedercon- p BMW hem naar Groot-Brittannië als 'troubleshooter', 11 ïjar gisteren trok hij persoonlijk deconsequenties uit de slech- van zaken bij de fabrikant. Dit jaar zou het verlies kun- {jop uitkomen op zeshonderd miljoen pond sterling (1,9 miljard lilden). De nieuwe man is Samann, die sinds 1976 bij de Duit- werkt en sinds 1992 verantwoordelijk is voor de productie motoren en aandrijvingen. 131 .ijinzienlijk meer omzet bij OAD i05jr. De reisonderneming OAD Groep heeft het afgelopen jaar llf;t minder passagiers toch een aanzienlijke omzetstijging ge bikt. Ondanks de terugloop van het aantal reizigers met drie- lodend tot 445.000 groeide omzet met elf procent naar 740 i^ljoen gulden. Dat kwam vooral door het afstoten van onren- ïo^ele autovakanties, reizen naar Frankrijk en vliegvakanties |3|r de Middellandse Zee. Daarnaast verkocht OAD meer dure i3cfen naar Bali en Mexico waardoor de gemiddelde reissom jo%g van 655 naar 708 gulden. spijtoptanten' weer naar wintersport 1 lg haag* Veel toeristen die de afgelopen jaren 's winters de ïofoenzon opzochten, kiezen weer voor de skipiste. Dat blijkt JHde forse stijging van boekingen voor skivakanties deze win- m gemiddeld twintig procent meer. Een ommekeer, want de ntlopen jaren daalde het aantal skiërs juist. De hernieuwde Jopi komt vrijwel zeker van 'spijtoptanten', menen insiders. Uit ïpoekingsstatistieken blijkt dat het aantal zonnevakanties de- %inter naar veel bestemmingen weer is gedaald. leer informatie levensverzekeringen [haag Verzekeraars gaan consumenten duidelijkheid geven ir het rendement en risico van levensverzekeringen met istdeling. Vaagheid omtrent de invloed van onder meer be- fsresultaten op toekomstige uitkeringen is voortaan uit den e. Vooral inzichtelijkere advertenties-moeten bijdragen aan 'oorlichting voor de consument. Verzekeraars zullen in ad- entieteksten en andere voorlichtingsuitingen de tekst 'let opnemen, waarna een uitleg over de winstuitkering volgt, meldt de Consumentenbond die hierover overeenstemming ft bereikt met het Verbond van Verzekeraars. öfrdam anp ïjanen-directeur Zondervan gisteren de aandeelhou- ankoifen gemiddelde winstgroei i)k 3.5Bandeel van tien procent oopka ar 'n 'iet vooruitzicht. „Als niet gebeurt, zal ik daar jconsequenties uit trekken. kaan van Wessanen een [tarief groeifonds mak^n." prlopig krijgen de aandeel- jrsdag|ers jaar eerst n0g een [daling van 25 tot 30 pro voor hun kiezen. De helft 630 jan is het gevolg van het lien van de drankenpoot jDe andere helft komt door 5 00 jemen bij de Thaise kipfa- den haag gpd-anp De Teletubbies zijn de onbe twiste sinterklaashit van 1998. De populaire Britse poppen die ook op de Nederlandse tv wor den uitgezonden, zijn op zoveel verschillende hebbedingetjes en gebruiksartikelen geplakt, dat de consument er niet om heen kan. Van poppetjes tot badschuim, van wekkers tot pantoffels en wenskaarten: het viertal Tinky Winky, Laa laa, Dipsy en Po ligt op bijna alle af delingen van de warenhuizen in het schap en werd gretig ge kocht. Daar kon geen protest actie van Greenpeace wat aan doen. Ook computers en kaar sen gingen hard. V&D vindt de omzet in Telet ubbies 'opvallend', zegt woord voerder P. van Bakkum, zelfs in aanmerking genomen dat de inkoopafdeling vooraf flink zijn best had gedaan op de trend in te spelen. Ook bij de Bijenkorf gaan de Teletubbies grif over de toonbank. Volgens woordvoer ster S. Drion kopen de sinter klaasconsumenten 'alles' als de poppetjes er maar op staan. „Zelfs limonaderietjes kunnen niet zonder Teletubbies." Actie voerders van Greenpeace post ten de afgelopen dagen voor het warenhuis om te proteste ren tegen gifstoffen die zich los maken uit de pvc-gezichtjes van de Tubbiepoppen als kin deren erop zuigen of kauwen. Een echte slag voor de Teletub- biemarkt was de actie niet. Ou ders bleven de poppen kopen. Hoewel sommige Teletubbies schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid z tv-serie een onverbiddelijke hit bij de sinterklaasverkopen. De milieuorganisatie Green peace is woedend dat enkele zaken de gewraakte poppen nog steeds aan de man bren gen. Niet alle Teletubbie-pop- pen hebben een 'gevaarlijk' hoofdje. Er zijn ook stoffen exemplaren. Greenpeace ver zocht speelgoedwinkels enige tijd geleden om de pvc-poppen uit de handel te halen. Een aan tal deed dat ook. Maar de Bijen korf en het Early Learning Cen tre niet. Maar ook de traditionele Bar biepop bleef sterk, terwijl Acti- on-man, een nieuwe barbiepop voor jongens, duidelijk oprukt naar de speelgoedkist van man nelijke kleuters. Wat oudere jongens krijgen zaterdagavond veel bouwdoosachtige '3D'- Jong geleerd, oud gedaan. De pc's vlogen in de sinterklaasperiode als broodjes over de toonbank. fOTO anp puzzels. Op de spelletjesafde lingen van V&D gaan vooral Roll-It en Tycoon vaak over de toonbank. Vendex (V&D en Dixons) sig naleert een 'professionalisering op de consumentenmarkt voor computerapparatuur.' Duizend gulden of meer voor een 'pro fessionele' printer of digitale fo tocamera blijkt geen bezwaar, aldus Van Bakkum. In compu terwinkels blijkt zelfs 3.500 gul den geen pijndrempel. De prij zige Internetcomputer iMac van Apple is de meest verkoch te pc. Bij Primafoon, dat de pc in de aanloop naar het kinder feest in zijn assortiment op nam, zorgt de iMac voor een 'enorme toename' in de omzet. Volgens woordvoerder Michel Hueber mag Internet zich in grote belangstelling verheugen en ook luxe gsm's en huistele foons doen het goed. Telefoons en apparaatjes die het telefoon nummer laat zien van degene die belt zijn favoriet. De 'gezelligheid' in huis moet het dit jaar vooral hebben van kaarsen, van vierkante tot meerpitters. „Alles wat kan branden wordt gekocht", zegt Van Bakkum van V&D. Bij de Bijenkorf staan lingerie, siera den en cd-roms in de top-tien, naast de traditionele overhem den en stropdassen. briek en grote prijsstijgingen van de grondstof botervet. Zondervan denkt dat met een concentratie op zuivel het moet lukken de aandeelhouders meer waar voor hun geld te ge ven. De helft van de omzet van Wessanen komt uit zuivelpro ducten als kaas, drankjes op melkbasis, gepasteuriseerde melkproductenen en ijs. Daar naast is het bedrijf ook actief in ontbijtgranen, delicatessen, na- tuurvoeding en snacks. Omdat de drankenpoot Bols uit de naam verdwijnt heet het bedrijf voortaan Koninklijke Wessa nen. DEN HAAG ANP Randstadrail gaat in zijn oor spronkelijke vorm voorlopig niet door. Na een investering van 1,3 miljard 'gulden over heidsgeld is het doel, het kop pelen van het Rotterdamse me tronet aan het tramnet van Den Haag, nog lang niet bereikt. Zelfs een normale overstap is in 2003 nog niet mogelijk: de reizi ger moet in Rotterdam ruim vijfhonderd meter lopen - via een nieuwe wandelroute. Dat blijkt uit het rapport 'Planvorming Randstadrail' dat gisteren aan minister Netelen bos van verkeer is aangeboden. De plannenmakers (provincies en stadsgewesten) hebben de hoop nog niet verloren dat het project ooit geheel wordt uitge voerd. Wanneer dat gebeurt is onduidelijk: het rapport spreekt van 'zo snel mogelijk' na de eerste fase, die in 2003 moet zijn afgerond. Ook aan de andere kant van de lijn, in Den Haag, is de eer ste fase van Randstadrail nog niet ideaal. Er komt een duur viaduct boven de Prinses Bea- trixlaan om de treinstellen via het Centraal Station de nieuwe tramtunnel in de leiden. Wegens onvoldoende capaci teit in de tunnel mag echter slechts de helft van de snel trams van Randstadrail (afkom stig uit Zoetermeer) daarvan gebruik maken. De andere helft (uit Rotterdam) rijdt over het bestaande spoor en gaat niet verder dan Centraal. Dat bete kent dat van het oorspronkelij ke plan helemaal niets meer over is: de reiziger moet zowel in Rotterdam als in Den Haag overstappen, net als nu. Wel gaat de frequentie flink om hoog. Al jaren wordt er gedacht over het koppelen van de rail systemen van de beide Zuid- Hollandse steden. Verbindings as is de zogeheten Hofpleinlijn, het NS-spoortje waar nu twee maal per uur een boemel rijdt. Het plan blijkt in de praktijk op onnoemelijk veel technische hobbels te stuiten die alleen met zeer veel geld zijn te ne men. De eerste plannen kostten 3,5 miljard gulden. Dat vonden de verschillende ministers van verkeer de afgelopen jaren veel te duur. Bij de investering van 1,3 mil jard gulden voor de uitgeklede variant van Randstadrail zijn de kosten voor nieuwe treinstellen nog niet inbegrepen. De plan nenmakers gaan ervan uit dat de vervoersmaatschappij dat betaalt. SAO PAOLO DPA Als de Braziliaanse bonden niet instemmen met bezuinigings plannen, zal Volkswagen in dat land zevenduizend werknemers ontslaan. De lijst met mensen die daarvoor in aanmerking ko men, wordt de komende dagen opgesteld, zo heeft VW do Bra- sil gisteren laten weten. Oor zaak is de achteruitgang van de autoverkoop. De autofabrikant wil de werk week bekorten van vijf tot vier dagen. Het personeel hoeft dan geen loon in te leveren, maar moet wel afzien van de kerst gratificatie, vakantiegeld, winst delingen en andere bonussen. De 19.000 werknemers van de fabriek van Sao Bernardo we zen het voorstel eergisteren af, de ongeveer zevenduizend van de fabriek van Taubate willen nog wel verder praten. De plannen zijn ook bij de re gering verkeerd gevallen. „Zo gaat dat niet", zei minister van arbeid Amadeo. De uitkering van een kerstgratificatie is in Brazilië bij wet verplicht. VW do Brasil zegt omgere-1 kend bijna zevenhonderd mil joen te moeten besparen om ontslagen te voorkomen. De jaarlijkse productie is al terug^ geschroefd van 591.000 tor 440.000 stuks per jaar. De Bra ziliaanse automarkt is als ge volg van de slecht draaiende economie in de eerste negen maanden van dit jaar met 25 procent gekrompen. borssele gpd Bij de kerncentrale in Borssele verdwijnen de komende jaren ongeveer dertig arbeidsplaat sen. Er is een reorganisatieplan in voorbereiding om het budget van de centrale geleidelijk te la ten dalen van 101 miljoen gul den dit jaar tot 89 miljoen gul den in 2001. Het is de bedoeling dat dit plan voor het eind van het jaar is afgerond. Eind vorig jaar is een onder zoek uitgevoerd naar bezuini gingsmogelijkheden bij de cen trale in Borssele. Dat moest tien miljoen gulden opleveren. De. studie, waarbij organisatiead; viesbureau McKinsey is inge schakeld, leidde onder tncer tol de constatering dat de kolen centrale met 110 mensen in plaats van de huidige 150 kan worden gerund. Het onderzoek naar bespa ringen bij de centrale had plaats toen nog sprake was van een fusie van de vier grotë stroomproducenten in Neder land. Het afblazen daarvan bc tekent niet dat de noodzaak tot bezuinigen is verdwenen. VSB stelt als eerste bank tarief vast utrecht anp Voor pinnen in het buitenland moet binnenkort worden be taald. De VSB-bank heeft er als eerste grote bank tarieven voor ingevoerd. Andere banken zul len voor het eind van het jaar duidelijk maken hoe zij trans acties vanuit andere EU-landen zullen behandelen. De kleinere GWK-bank vraagt ook al geld voor het gebruik van buiten landse automaten. De VSB zet de stap vanwege de invoering van de euro in het girale verkeer. De banken dek ken de kosten van het gebruik van buitenlandse geldautoma ten nu door een voor consu menten onzichtbare opslag op de wisselkoersen. Met de komst van de euro verdwijnt deze mo gelijkheid. Pinnen in een EU- land gaat met een VSB-pas vijf gulden kosten. Betalen via een betaalautomaat in een ander Europees land kost twee kwart jes. „We maken nu de kosten heel zichtbaar. Wij verdienen er niets mee. Het zal voor de con sumenten niet duurder wor den. Ze zullen nu van tevoren goed moeten nadenken wat ze in het buitenland allemaal wil len gaan doen", aldus een woordvoerder. De CDA-Kamerfractie heeft direct vragen gesteld aan de premier en aan de minister van financiën. Het draagvlak voor de euro wordt ondergraven door de maatregel van VSB; denkt het CDA. Overigens gaat de VSB het systeem ook buiten Europa in voeren. In ruil voor de vijf gul-' den krijgt de VSB-klant een gunstiger koers voor de Ametv kaanse dollar of de Marokkaan se dirham. De woordvoerder zegt dat deze stap geen aanloop is om ook in het binnenlandse betalingsverkeer tarieven in te voeren. De kosten voor het bin nenlands verkeer worden ge dekt uit rente-inkomsten met geld van rekeningencourant en de zogenoemde valuteringsda- gen." Ook andere banken ontken nen in alle toonaarden dat zij met binnenlandse tarieven zul len komen. Ze kondigen wel aan het betalingsverkeer uit an dere Europese landen anders te zullen regelen omdat door de euro de wisselkoersen en daar mee de valutamarges verdwij- Kass-Associatie draait op voor riskante speculaties handelaar Coffeng Kas-Associatie verliest volgens een eigen 'conservatieve' schatting 75 miljoen gulden door verkeerd uitgepakte speculaties van één handelaar op de optiebeurs. De bank draait op voor de verliezen om dat het als financier optrad van Coffeng, de werkgever van de inmiddels gearresteerde handelaar. Kas-Associatie weerspreekt fouten te hebben gemaakt bij de risicocontrole, evenmin is er fraude ge constateerd bij Coffeng. „Dit is een extreem bedrijfsrisico", aldus directievoorzitter Von Balluseck. De topman van Kass-As- sociatie, Von Balluseck lichtte gisteren de gevol gen van de beursproble- men toe. foto anp juan vrijdag Waarschijnlijk gaat bijna de ge hele jaarwinst van Kas-Associa tie er aan om aan alle verplich tingen van Coffeng te kunnen voldoen. De beursbank ver wachtte tot nu toe een resultaat van 85 miljoen gulden. Kas-Associatie had de optie handelaar van Coffeng al begin november gemaand zijn risico volle positie af te bouwen. De man had zwaar gespeculeerd op een koersdaling van het aan deel Koninklijke Olie. Verder was zijn positie dusdanig opge bouwd dat hij uitermate gevoe lig zou zijn voor koersschom melingen. De handelaar van Coffeng gaf gehoor aan de op roep. „Het probleem is alleen dat de positie binnen twee da gen was opgebouwd, maar dat het veel langer duurt om het weer af te bouwen", aldus di recteur Van Heese. Volgens Kas-Associatie was de positie al grotendeels afge bouwd toen de AEX vorige week vrijdag op aanraden van de Stichting Toezicht Effecten verkeer besloot Coffeng te schorsen. Voor de beursbank kwam die beslissing als een ver rassing, omdat het risicomana gement op donderdagavond nog had berekend dat de gehele positie was gedekt. „Er was wat betreft Kas-Associatie voldoen de onderpand", Van Heese. De AEX besloot echter tot een schorsing en dat deed Coffeng, maar ook Kas-Associatie de das om. De verliezen begonnen pas op te lopen toen de optiehan delaar van de beursvloer was gehaald. „Op de optiebeurs be palen vijf handelaren de koers van Koninklijke Olie, als er daarvan één wegvalt ontstaat er een onevenwichtig verloop. Er gebeurde in feite precies waar de positie van Coffeng gevoelig voor was. Er kwamen grote koersschommelingen", aldus Von Balluseck. „Het verlies is dan ook vooral vrijdag, maan dag en dinsdag ontstaan." De directievoorzitter weigert desondanks de beslissing van de AEX te bekritiseren. „Het is niet de tijd voor verwijten. Ie dereen heeft zijn eigen verant woordelijkheid." Ook zonder de schorsing was Kas-Associa tie in problemen gekomen, om dat de handelaar op vrijdag werd aangehouden op verden king van handel met voorken nis. Hij had dus sowieso niet meer kunnen handelen. De directievoorzitter ontkent dat de beursbank de situatie schromelijk heeft onderschat. „Het risicobeheer van Kas-As- sociatie steunt op rekenmodel len die alle bij de AEX aangeslo ten clearing members hante- spellen. Kas-Associatie gaat daarom 'als de rust is weergekeerd' her overwegen of het op termijn nog wel actief wil zijn als finan cier van de optiebeurs. Von Bal luseck weersprak dat de Neder- landsche Bank er op aan heeft gedrongen die activiteiten te beëindigen omdat Kas-Associa tie nu te weinig vermogen heeft. „Wij zijn een sterke hank. We kunnen dit dragen." Do koers van het aandeel KasAss daalde vandaag met 15,10 gul den tot 104,90. ren. Ze blijken onder de huidi ge, uiterst grillige markt aan re visie toe." Von Balluseck vergeleek het beursdrama met de verwikke lingen rond het geruchtmaken de speculatiefonds (hedge fund) LTCM. Dat ging ondanks de aanwezigheid van twee No belprijswinnaars volledig de boot in. Ook Kas-Associatie heeft diverse wiskundigen in dienst en daarnaast een hoogle raar uit Tilburg als adviseur. Zij bleken echter niet in staat de ondergang van Coffeng te voor-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 9