Economie Beurs Koerswinst verdwijnt als sneeuw voor de zon Jaarverslagen ondergaan facelift door nieuwe regels DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 Groei Siemens zeker tien procent münchen Siemens verwacht in het nieuwe boekjaar dat 1 no vember begon een winst- en omzetgroei van tien procent of meer. De winst zal iets sterker toenemen dan de omzet ondanks moeilijke omstandigheden, zo zei de topman van het Duitse concern, Von Pierer, vanmorgen bij de publicatie van de jaarcij fers over 1997/98. Als de verwachtingen uitkomen kan de winst oplopen ruim drie miljard gulden. In het afgelopen boekjaar nam de omzet toe met tien procent tot 132 miljard gulden, maar door bijzondere voorzieningen voor een ingrijpende reor ganisatie kwam de winst uit op maar een miljard tegen 2,9 mil jard in het jaar ervoor. Beursgang Sigma van de baan uithoorn De voorgenomen beursgang van lakkenproducent Sigma Coatings in Uithoorn is afgeblazen wegens de aangekon digde overneming van het Belgische moederbedrijf Petrofina door het Franse olieconcern Total. De nieuwe combinatie vindt de gezamenlijke lakkenbelangen interessant genoeg om te be houden. Total is op verfgebied eigenaar van het Britse bedrijf Kalon. Dat heeft een jaaromzet van 1,5 miljard gulden. Samen met 1,7 miljard van Sigma ontstaat een groep die een hoofdrol kan spelen op de Europese markt. Sigma heeft over de hele we reld vierduizend werknemers, van wie 1.800 in Nederland. Domper voor institutionele beleggers voorburg anp Het derde kwartaal van 1998 was een domper voor institu tionele beleggers. De waarde van hun beleggingen steeg dit jaar maar met drie procent tot 1.059 miljard gulden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben de beleggers zich niet kunnen onttrel&en aan de drastische correctie op de financiële markten. Zij zagen de koerswinsten als sneeuw voor de zon verdwijnen. In to taal verloren de institutionele beleggers tachtig miljard gul den op hun aandelenporte- feuille, een daling van negen tien procent. De pensioenfondsen namen tweederde van het verlies voor hun rekening, de grote verzeke raars eenderde. Over de eerste drie kwartalen ging het om een koersverlies van in totaal tien miljard gulden. De hogere waarden van obligaties en on roerend goed (zeven miljard) maakten dat maar deels goed. De consument lijkt volgens het CBS niet echt geschrokken te zijn van de heftige koersda lingen in het derde kwartaal. Dat blijkt uit de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met een beleggingscomponent. Aan premies kwam in oktober 848 miljoen gulden binnen, te genover 690 miljoen in dezelfde maand vorig jaar. Beleggings verzekeringen zijn nog steeds in trek. den haag anp Jaarverslagen van Nederlandse bedrijven zullen ingrijpend ver anderen. Tenminste als de op stapel staande internationale verslaggevingsregels ook in Ne derland gaan gelden. Vooral de toelichting op de jaarcijfers wordt uitgebreid. Dit concludeert werkgevers organisatie VNO-NCW in het rapport 'Internationale verslag gevingsregels in Nederland toe pasbaar?' Het gaat om een on derzoek naar de effecten op Ne derlandse ondernemingen van de invoering van nieuwe inter nationale standaarden voor fi nanciële verslaggeving. Een belangrijke verandering voor Nederlandse ondernemin gen is de manier waarop good will op de balans komt, zo weet een woordvoerder van VNO- NCW. Door de nieuwe regels, die overigens nog goedgekeurd moeten worden door de inter nationale organisatie van effec tenbeurzen IOSCO, zou die post in het vervolg het resultaat kunnen beïnvloeden, iets waar bedrijven overigens niet happig op zijn. In Nederland hanteren be drijven verschillende regels bij het afboeken van goodwill. Bij de een wordt goodwill, die ont staat bij de overname van eeh bedrijf, gefaseerd afgetrokken van het vermogeri. Die manier wordt steeds populairder. De andere, minder populaire methode, is de goodwill onder te brengen op de winst- en ver liesrekening. Bedrijven hebben dat liever niet, omdat het resul taat bij elke aankoop een flinke tik krijgt, waardoor het lijkt als of de onderneming slecht draait. Uit het onderzoek blijkt dat 25 procent van de onder vraagde ondernemingen al deels werkt met de IASC-regels. Meestal komt dat doordat de bedrijven al op verschillende effectenbeurzen een notering hebben. ECONOMISCH KORT Het Britse boulevardblad SUN gaat door met zijn kruistocht tegen de Duitse minister van fi nanciën Lafontaine. De krant bekritiseerde gisteren fel de plannen van de bewindsman om belastingen in Europa te hamioniseren. „Oskar, deze keer ben je te ver gegaan", stond in het blad te lezen. Het is van mediamagnaat Murdoch, fel tegenstander van de Econo mische en Monetaire Unie (EMU). De reële salarissen in RUS LAND zijn sinds het begin van de financiële crisis in het land, half augustus, door de lagere roebel met meer dan eenderde gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Russische staatscomité voor statistiek. Een Russische onder wijzer verdient nu maandelijks 440 roebel (ruim 40 gulden). De centrale bank van AUSTRA LIË heeft gisteren haar belang rijkste rentetarief verlaagd van vijf procent tot 4,75 procent. Australië volgt daarmee recente renteverlagingen in de VS, Ca nada en een aantal Europese landen. In Duitsland neemt het han delsconcern REWE de bouw markten van Stinnes over. Het gaat om 138 zaken met 3.500 volledige banen en een jaarom zet van ongeveer 1,8 miljard mark (twee miljard gulden). VAN DE BEURSVLOER Damrak weer onder 1.000-grens Op de Amsterdamse effecten beurs wil het vertrouwen maar niet terugkeren. Vanaf het be gin van de week staat het koers- niveau onder zware druk en vanmorgen was het niet anders. De AEX-index stond na vijf mi nuten handel al op een verlies van 19,06, waardoor het niveau met 1008,62 al weer bedenkelijk in de buurt van de grens van 1.000 punten kwam. Tegen elf uur was de belangrijkste graad meter alweer onder de 1.000- puntengrens gezakt. Ook de effectenbeurs van To kyo heeft het vandaag met ver lies moeten doen. De Nikkei-in dex daalde met 289,54 punten tot 14.697,08, een daling van 1,93 procent. De daling volgt op de stijging van net iets meer dan een procent van gisteren. Dat was de eerste stijging na vier beursdagen die alleen maar verlies opleverden. De effectenbeurs van Zuid-Ko- rea was iets hoger, met een beursindex die 1,76 punt steeg tot 448,11 punten. In Singapore waren de aandelenkoersen rond het middaguur ongeveer drie procent gedaald. Hong kong was aan het eind van de ochtendhandel rond de 1.5 pro cent lager. Wall Street moest gisteren eveneens terrein prijsgeven. Door slechte berichten van vliegtuigfabrikant Boeing zakte de Dow Jones-index met 69,00 punten tot 9.064,54. Daarmee viel het verlies mee, want tij dens de ochtendhandel steven de de index hard op een verlies van 200 punten af. amsterdam anp TOP-IO STIJGERS T0P-10 DALERS koppelpoort asm lithography rg zelfs japan lapan fund eert. 260.00 51.20 82.00 12.30 140,00 23.90 20,40 36,60 70,70 107,60 cetecohold c 21,50 11,50 44,60 18,70 40,50 32,10 22,40 25.00 19,00 18,50 OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN 9,04 ataggre. athlon groep 29,00 f 20,00 e 17.20A 10,50 f 26,80 f 15,40 f 24,00 6,00 f 12,80 50,00 I 54,50 f 69,70 22,00 e 61,00e 123,00 204,90 100,00 19,70 28,30 20,00 e 17.20A 10.00A 11,50 49,00 52,10 70.70A 21,50 60,10 123,00A 204,00A magnusholdinf maxwell petr. mendes gans 19.70A 6,80A 140,00 f 10,90 57,00 22.00A 23,70 23.70A 42,50 f 42,00 32.00 f 7.85A 3150,00A 3150,00A 137.00A 11,40 61,00 22.00A 23,70 23.80A 42.50A 42.50 33,10 calvéc Chicago bridge gamma pr 44.70 36.00 16,00 e 29.00 23,00 11,50 35.00A 15,50 f 76.00 27,40 54,00 e 20.00 f 57.00A 35,20 44,00 82,00 7.60A 44.50A 80,00 f 62.00A 59,90 240,00 48,50 79,70 40,60 42.80A 10.70A 36,50 f 73,50 26,00 f 14,80 f 91,70 181,00A 24,00 39,60 42,90 e 36,60 15,50 29,10 23.00A 11,30 35.00A 15,50e 73,30 27,30 54.00A 20,40 57.00A 35,00 e 41,70 80,60 7.60A 44,00 78,00 62.00A 59.90A 240.00A 48,00 f 77,00e 40,00 42.80A 10.70A 35,40 71,00 25.60A 14,30 92,40 107,00 19,20 181,00 21,50 39,00 f P&cgr c polynorm c smit trafo c. sphinx gust. c tas groep 200,00 171,50 137,00 57,30 14,30e 28.50A 104,90 101,80 33,00 165,00 e 240,00 136,00 47,50 60.50A 48,10 f 24,50 37,10 51,90 17,00 f 10,10 280.00A 2 17400,00A 174 2750,00A 27 36500,00 358 146,50A 1 38800,00 380 119,00 3,40e 750.00A 7 52,50 49,00 45.00A 27,80 f 44,20 2900.00A 28 94.00A 35,00 38,10 f 39.00A 28,10 f 26,10 33,50 18,60 75,00 24.00A 54,70 47,50 23,00 e 85,30 19,90 f 140.00 f 1 28.00A 100,00 f 1 2,70e 76,80 31,70 30.50A 6,10e 13,60 6000,00A 59 40,20 234,50 78,00 f 39,50e 21.70A 13,40 7,70 47,50 76.00A 19,90 f 5,27 54,00 e 59.00A 79,20 106,00e 1 122,60A 1 1200,00A 12 139,10A 1 43,10 48,90 30,10 26.50A 23,50 58,00 84.00A 105,50A 105.50A BUITENLANDSE AANDELEN v.k. 98.30A 60.50A 52.40A 18.00A 66.50A 54.00A 7.40A 35.00A 30.70A 42,00 81.90A 82.90A 94.80A 58.50A 41,50 A 57.20A 90.00A 70.00A 43.00A 55.60A 295.00A 78.50A l.k. 99.70A 61.30A 53.10A 17.50A 67.20A 54.00A 7.00A 34.00A 30.00A 40.00A 80.50A 83.00A 94.60A 57.00A 42.00A 56.30A 90.80A 70.30A 44.00A 55.40A 77.50A 313.00A 295,00 168..00A 164,00 42.50A 42.50A 44.00A 44.00A 61.00A 293,00A 294.00A 300.00A 300,00A 84.00A 109,50A 11 1000,00 40.50A 3 56,00 5 41.50A 20.50A 2 4.60A 900.00A 800.00A 410,00 a 59.20A 55 42.10A 4( 45.00A 400.00A 625,00 b 48.00A 41 28.80A 27.20A 21 7.00A NIETGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aegon mix fund aegon dep,fund aegon emerg.fund aegon index plus fd amersf.obligatief amersf.eurotop-100 f amev aandelenf ned amev vastgoedfonds a actief beh depot 22,99 17,39 25,91 15,64 92,77 27,26 41,29 29,21 51,98 53,23 31.79 41,69 22.64 92.19 22.20 18.46 22,60 12,58 69,40 69,75 66,35 17,94 20,04 14,24 15,09 25.70 22.47 23,02 16,96 25,73 15,64 88,72 26,82 41,36 29,21 51,21 53.31 31,79 41,34 22,45 88,14 21,60 18,03 21,66 12,58 eespiers guldensf rente fonds interrente fds ïaandelend fds nn mix fonds nn nederland fonds nn nederland plus fd ohra garantie fd postbank spaargr.f. pyramidefonds rabo dutch equity f rabo groei sparen rabo nlg cash reaal-combinatief. royal combinatie royal deposito rvs mix fonds rvs obligatie fonds spaarbeleg div.f van lanschot reserve 22,18 36,53 13,05 11,64 13.40 14,89 12,10 16,31 31,09 15.41 11.32 14,86 19,54 34,78 8,27 18,40 14,86 96,97 48.33 33,54 14,76 29,35 27.71 27.48 12,89 1790,32 1748,58 AANDELEN AEX-INDEX polygram tnt post gr 1323,65 56,60 224,40 70,40 129,10 101,50 108,70 60,10 223,40 39,30 152,00 105,00 113,00 111,10 155,30 98,20 91,00 204,30 115,00 59,20 170,40 67,40 85,80 88,00 387,30 21/07/98 25/03/98 14/07/98 17/03/98 20/04/98 11/05/98 31/07/98 25/03/98 24/11/98 03/03/98 21/07/98 15/07/98 06/04/98 21/07/98 27/11/98 26/05/98 15/05/98 20/03/98 03/07/98 27/11/98 251,60 08/10/98 1 05/10/98 15/12/97 19/12/97 05/10/98 09/10/98 21/10/98 02/12/98 21/09/98 02/12/98 05/10/98 02/10/98 11/12/97 06/10/98 05/10/98 05/10/98 01/09/98 08/10/98 11/08/98 08/10/98 21/09/98 29/04/98 08/10/98 21/09/98 06/10/98 17/11/98 11/12/97 06/05/98 1015,71 35,40 191,70 63,30 74,90 51,70 21,90 29,50 174.40 23,40 131,60 60.20 93.40 55.20 97.60 55,00 84,80 73,90 76,40 59,70 116,40 114,40 42,90 138,90 37,00 43,40 62,80 337,50 185,50 62,00 72,30 50,60 21,30 27,00 172,00 21,90 128,40 55,60 90,50 52,80 95,20 53,00 82,30 71,60 74,10 56,00 111,30 113,50 41,20 136,50 35,70 41,80 60,10 327,50 186,50 62,90 73,20 51,20 21.50 27,10 172,00 22,50 129,00 56,30 91.40 53,00 96,00 54,00 83,30 72,50 75,00 57,80 113,30 114,00 42,20 137,50 35,70 41,90 60,80 330,80 AANDELEN MIDKAP-INDEX De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30nur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN h.j. 198,70 403,00 258,70 358,50 187.00 241,00 59,30 214,30 131,40 129.00 op ho 198,70 198,90 308,50A *308,50 258,50 258,70 f 358,20 358,20 140,00A 143,00 209,60 e 209,60 e 14,00 4,50 180,30 180,30 130,80 130,80 101.00A 101,00 139,50 209,60 e 44,00 180,30 130,80 100,00 198,90 302,60 e 258,70 f 358,20 140,00 209,60 44,00 e 180,30 130,80 100,00 NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR fl< 100 MEESTVERHANDELDE OPTIES 't jan 35,00 jan 37.50 jan 40.00 jan 42,50 apr 37.50 apr 40,00 apr 55,00 jul 35,00 oOl 25,00 oOl 37,50 oOl 42,50 001 50,00 002 30,00 dec 32,50 jan 30,00 jan 32,50 jan 35,00 apr 30,00 apr 32,50 001 37,50 002 30,00 ian 190,00 |an 200,00 jan 150,00 ian 170,00 'jan 180,00 ian 190,00 jul 140,00 okp 60,00 okt 75,00 dec 1060,00 dec 1080,00 dec 1100,00 dec 800,00 dec 900,00 dec 1000,00 dec 1020,00 dec 1160,00 jan 900,00 |an 1000,00 jan 1040,00 jan 65,00 62,50 65,00 70.00 35,00 50.00 65.00 50,00 55.00 55.00 45,00 30,00 20,00 20,00 feb 110,00 90,00 27,50 30,00 32,50 30,00 30,00 40,00 20,00 25,00 20,00 30,00 100,00 jan 105,00 ian 110,00 oOl 90,00 001 135,00 002 100,00 dec 105,00 jan 85,00 jan 90,00 jan 95,00 apr 90,00 o02 100,00 jan 60,00 jul 65,00 001 45,00 jan 70,00 002 70,00 nov 130,00 feb 67,50 jan 70,00 jan 80,00 jan 90,00 apr 100,00 o02 100,00 jan 80,00 jan 90,00 o02 100,00 oOl 120,00 dec 110,00 jan 100,00 oOl '120,00 o02~ 50,00 apr 160,00 OVERIGEBELEGGINGSFONDSEN 149.00A 118,00 188,50 202,00 71,50 202,00 118,00 186.50 199,70 70,60 202,00 ingbnkgeldm.fds ingbnkglob.fund ing bnk guldem fonds ing int.obi.fonds ing int.dep.fonds ing bnk it-fund ingbnkmiddutchf. ing bnk obhg.fc 198,70 159,30 69,10 79,80 •75.40 41.00 121,00 5.20A 83,90 1054,00e 1030,00' 82.30 82,10 198.90 159,60 68,70 79,30 75,30 40.40A 120.00 5.20A ingbr ir g.aandf 20,40 59,10 72,40 112,20 131,80 20.30A 59.50A 71,50 110.50A 130,90A eng.holl. le cpr eng holl.2e pr eng.holl trust eur dutch eq f. europ.dev.cap.ci finles topr gr f 22,00 72,20 33.00A 159.50A 74.50 63,00 106,70 81,20 26,40 130,00 f 23,00 74,00 33.00A 160,00 76.80A 64,00 107,00 81,30 26,60 129,00e 10,00a 10.00A 2,50A 14.80A 21.80A 97.00A 50,30 26.50A 72.00A 180,00 58,00 f 90,30 155,10 107,80 109,30 105,00 118,00 159,60 104,50 f 104,50 isingeremergcomp interbonds intereff.jap.warr. intereff rentegr. intereff.rentegr II intereffekt 500 investa part, dm ishimalayanf jade fonds lapan convertible f. japan fund cert, labouchere rentegr lanschot eur eq.f, lanschot gl.eq f leveraged cap meerwaarde beleggf meespobl.div. f. meespobl.gr f 65,97 116,00 60,60 111,50 104,00 89,50 31,00 39,60 87,00 173,30 60.30 101.84 41,30 59,10 71,70 122.70 - 474.80 474.80A 81,10 540.00A 545.00A 82,30 82,70 74,30 293,40 54,30 10,90 49.80 nat. re 14,80 A 21,80A 96.00A 177,00 56,00 89,90 152,60 e holl.oblig fonds holl.pacific f holl.selectie f 104,00 78.50A 97,50 91,00 117,50 81.30A 148.50 90,00 167,50 f 138.50 180,00 45,30 139.00 30.10 43.70 101.90 78.00A 97,50 90,50 117,50 81.30A 148,80 88,00 e 164,50A 137,00 174.00A 42.70 137,50e 28,70 42.50 optimix technf orange deeln f. orange eur smcap f. orange fund orange global pr pan glob convf phoenix pitcher postb aandelenf. postb beleggf postb.euro aandf postb it fonds postb nederlandf. postb. nettorentef postb obligatie! postb vastgoedf postb.verm.gr f. postb wereldmf preferent fonds rente plus fund 13.70 98,70 21,60 25,60 176.00A 8.50A 23,40 57.20A 12,00 97.10 45,50 79,30 81.90 116,40 58,90 56,30 118,90 47,60 72,00 57,50 141,30 31,00 f 37.90A 37.60A 105,00 102,00 68.60A 68.60A 74.40A 74.40A 73,40A 73.00A 52.20A 52.40A 93,50 93.00A 28,80 28,60 93,20 93.20A 20,40 20,00 66,00 64,50 17.70A 17.70A 33,50 31,50 56,00 f 160.00A 160.00A 81,60 82,50 73,70 286,00 54,40 11.00 49.90 240,00 f 226.90 14.60 17,00 86,20 12.40 e 80,10 74,60 00,50 37,20 67,90 08,40 55,20 51,90 56,40 74,30 82,00 19,00 07,60 45,10 73,20 57,60 23,90 49,40 91,10 68,30 77,30 04,00 snseurobl.groeif. sns eur aandelenf. snsguldensdiv f sns nederl. aandf sns obi dividend!, snsobl.groeif. snssp plus aand f tgoliehaven tg petroleumhaven tokyo pac hold. 86,30 e 15,20 80.10 76,70 05,20 36.30 69,40 11,20 56,40 55,70 59,90 76,50 79,90 20,50 06,40 51,40 74,00 59,80 e 26,70 51,60 92,70 69,40 76,90 04,00 I 02.10A 11,35 11,00 10,90 38,30 f 28,50 b 56,10 54,50 57,50 57.30A 52,40 54,60 128,00 61,00 71,00 56.70A 54,00 34,30 47,30e 44.00A 230,10 269,00 123,00 28,00 e 71,60e 101,80 18,20e 57,50 63,80 182,50 107,20 138,80 118.30 4.00A 68.50A VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers hoogste koers in 12 mnd. laagste koers in 12 mnd vorige koers (slotkoers) laatste koers - advieskoers laten bieden effectier rendement e gedaan en bieden f gedaan en laten g bieden en ex dividend h laten en ex dividend k gedaan en laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers la laagste koers s stopkoers s k.2= slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES b 87. 90-00 b 6'/. 94-07 b 67.97-09 b 57. 94-04 b b 5 98dm b b 5 97 b s 47,98-05 b daiml. 107.98luf 10.84 bd.bnk 107: 98luf 10,08 e.r. s.k.2 v.k. 3,69 105.40 A 105,45 4,39 111,70 A 111.70 A 4.76 111,05 A 111,05 A 4.06 106,50 106.55 3.51 103,55 A 103,30 4,00 103,50 103,75 3,31 108,25 A 108 25 A 99.00 99,00 A 101,00 101.00 A 4.93 103.40 - 103.40 A 14,03 78,60 78,00 4 10 121,20 121,00 3.77 112,35 A 112,45 4,55 107,10 A 107,20 A 3,72 105,85 A 105,80 A 3,46 105,00 A 104,75 A 100,15 A 100,15 A bng 0 93-05 bng 0 95-15 bng0 97-20zar cades 57. 98-12 cades 57.98-08 daimler 4 V. 98-03 depfa fin 5 96-01 dres bnk 57.97 dres.fin. 57.96 ladb 5V. 93-00 ibr&d 6-7.93 78,70 45.20 A 5,10 A 107,75 107.00 A 103,00 103,30 A 108.70 A 2.20 A 3,05 0,30 A 3.85 A 3.00 1,70 A 6.90 A 1,85 12.15 13,15 10,30 A 04.10 03,00 A 01,70 A 07,30 01,90 oostenr 4 30 98 potugal 5V. 97 77.-94-05 abo 77. bbr 94 abo 67.94-99 abo 67.93-01 abo 6 94-04 57.94-02 abo 47.98/08 abo0 96-16lire 97.96$ sara lee 47.97-01 snsgr 67.97-09 swd.lbnk g.7v, 92 unil 9 90-00 4,22 119,25+ 1 3,64 109,95 1 - 101,90 A 1 3,64 106.60 4,09 108,70+ 1 3,62 106,40 A 1 4,34 102.20 II 7.07 29,35 A 13,36 96,25 A 1 4,18 101,60 A 4,92 110,60 A 1 3,99 113,65 A 1 3,53 108,15 A II o02 o02 02,10 11,20 A 11.00A 56,10 54,30 57,00 57,10 52,40 54,40 124,00 61,00 f 71,20 56,00 34,00 43,00 227,00 272,00 123,00A 28,10 71,60 f 100,00 18.20A 57,30 f 63.80A 180,70 138,80 118,20 4.00A 67.80A STAATSLENINGEN >i nl 107:80-00 nl 97.90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 87.90-00 nl 87.9011-00 nl 87.911-11 nl 87.92-07 nl 87:89-99 nl 87:91-01 nl 87:911-11 nl 87.90-00 nl 87.921-02 nl 87.9211-02 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.90-00 nl 77.95-05 nl 77:891-99 nl 77:8911-99 nl 77:93-23 nl 77:95-10 nl 77.89-99 nl 77.94-04 nl 7 891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.89-99 nl 67.95-05 nl 67:89-99 nl 67:93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57:98-28 v.k. 105,80 111,09 107,76 108.41 109,97 111.22 107.19 108.43 113.80 131,65 104,00 111,00 128,90 105,56 114,05 115,30 129,00 130.42 104,67 121,50 102,03 103,71 137,75 129,85 102.23 118,05 100,93 101,48 102.37 113,05 117,90 100,58 117,15 100,30 111,50 112,85 109,65 107,70 112,25 109,85 109,60 64,75 nail 129 10%. ijfrr i2»kt. !o3fer i2®oe ïoielc \lfa 13 Jen Sipi 11 ge nfloi md 1 21 V i i±>oe WISSELKOERSEN deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond fmse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) rerse pond ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) 1,8910 1,1985 5,4628 1,2160 29,07 112,674 111 3,1045 3, 37,0637 37, 33,5953 33, 0,5970 0,1 22,40 J 2,7981 0.42 11,3812 11.) 156,30 25.15 16,015 1.0992 1.3245 0 0004 0.2930 23,09 137,29 Ng NB Deze opgave is van GWK. Aankocfen inwisselkosten zijn respectievelijk 3.5Ban 4.5 Andere banken hanteren veelkg. gere aankoop- en lagere verkoopkc" en doorgaans ook provisie. Biel EDELMETALEN >rige beursdag|ers (dal JW YOC

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 8