^eiden Regio Leidenaars: betalen voor lokale omroep De knipoog van een ijzeren diender Dit was een inbraak op bestellingy Wethouder verzet zich tegen 'militaristisch' monument CDA: laat niet-Leidse volkstuinder meer betalen Politie grijpt daders snelkraak Ursulasteeg Schoolstrijd in De Zijl vIDERDAG 3 DECEMBER 1998 randje op de Breestraat en» Op een zolder aan de Breestraat is vannacht rond twaalf •brand ontstaan. De bewoners waren op dat moment niet is. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een tech- :h mankement is vermoedelijk de oorzaak. Volgens medebe- ners viel pal voor het ontstaan van de brand de stroom uit. jkkenrollers aangehouden en» De politie heeft gisteren twee in Leiden verblijvende nnen gearresteerd op verdenking van zakkenrollerij. Het duo id op de Nieuwe Rijn een poging een portemonnee te rollen. potentiële slachtoffer had dat in de gaten en waarschuwde •e op de markt surveillerende agenten. echtersbazen opgepakt en» Een langlopend conflict op school, ontaardde eind no- nber in een vechtpartij op de Apothekersdijk. Een 15-jarige gen belandde met een ernstige hoofdwond in het LUMC. De elopen dagen zijn naar aanleiding daarvan vier jongens van >n 15 jaar uit Leiden, Voorschoten en Rijnsburg door de poli- opgepakt en verhoord. isitekring Willigenhof en» In Van der Willigenhof is zondag een visitekring voor plussers geïntroduceerd. Ouderen kunnen in het zorg- itrum aan de Apollolaan 264 terecht voor kaarten, sjoelen indere spelletjes onder het genot van een kopje koffie of e. Met ingang van zondag is er elke week van 14.00 tot 10 uur een visitekring. De kosten bedragen drie gulden. )r meer informatie: 5761200. Leiden gaat opcenten heffen voor Holland Centraal Leidenaars moeten voortaan betalen voor de lokale ra dio-omroep Holland Centraal. De raadscommissie van D66-wethouder A. Pechtold (media) ging gisteravond in meerderheid akkoord met het plan om voor Holland Centraal 'lokale opcenten' te gaan heffen bij de omroep bijdrage. Alleen de WD keerde zich tegen het plan. De SP maakte een voorbehoud. De bijdrage van twee gulden per huishouden levert de lokale omroep bij elkaar zo'n hon derdduizend gulden per jaar op. De uitzendingen zullen daar door professioneler worden, legde voorzitter Roelof Eleveld een paar maanden geleden aan de commissie uit. De meeste commissieleden bleken warme voorstander van de lokale op centen. Al wilden zij wel weten of zij in ruil voor die bijdrage voortaan ook eisen konden stel len aan de programmering. Dat konden zij niet, legde Pechtold uit. WD'er R. van de Sande was tegen het voorstel. Niet eens omdat de gemeente geld wil ge ven aan Holland Centraal, maar wel omdat zij dat geld bij de burgers vandaan haalt. ,,Ik vind een landelijke omroepbijdrage niks, ik vind provinciale opcen ten niks en ik vind lokale op centen ook niks." Van de motivatie van de ge meente om over te gaan tot het heffen van de opcenten was Van de Sande helemaal niet ge charmeerd. „Ik lees hier in het voorstel dat de heffing de be- trokkendheid van de luisteraars bij de programma's zal vergro ten. 'Gelul', heb ik daar in de kantlijn bijgeschreven. SP'er P. Peper wilde van de wethouder graag weten wat de luisterdicht heid van Holland Centraal is. En hij kondigde aan het voorstel nog eens in de fractie te zullen bespreken. ffekers maken duizend brillen buit ëreen die een auto bestuurt, it ze. De kastjes op palen die an opgesteld bij kruispunten angs doorgaande wegen. ;ren dienders worden ze ook 1 genoemd. Zonder aanziens {persoons leggen zij degene ite snel gaat of door rood it onverbiddellijk op de ge- ilige plaat vast. Verraders, ien ze daarentegen in de ksmond. Omdat dat pogen naar de kenteken- $t altijd achter de rug van [slachtoffer om gebeurt, t die 'stillen' hun werk gron- doen, staat als een paal bo- water. Vorig jaar flitsten de itrische ogen in Leiden ir liefst 53.000 keer, vooral snelheid. En dan te beden- dat er telkens slechts twee de vijftien opstelposten te- jkertijd werken. Stel, dat van die gele of grijze kas- het zouden doen. Dan zou iet aantal bekeuringen nog veel en veel hoger uitvallen. Maar het gaat niet om het spekken van de staatskas, noch om het treiteren van de burger, liet politieman Peter Nieuwen- burg bij het opmaken van de balans van de proef van vorig jaar al weten. De regio-coördi nator gericht verkeerstoezicht legde de nadruk vooral op de preventieve werking die van de kasten moet uitgaan en - zo is bewezen in de terugloop van het aantal ongelukken - ook daadwerkelijk uitgaat. Vijf kilo meter per uur minder hard kan bij een aanrijding het verschil betekenen tussen licht- en zwaargewond, tussen leven of dood. Akkoord, plausibele verklaring. Het handelt hier per slot van rekening om mensenlevens en daar valt niet mee te spotten. Terecht dat het controleren op snelheid en het rijden door rood licht daarom onvermin De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. derd doorgaat. Alleen, je kén natuurlijk ook overdrijven. Zoals dat gebeurt op de hoek van de Klokpoort/Langegracht. Daar. aan het eind van de Hooigracht, staat zo'n IJzeren diender. Op zich niks mee, want hij ho.udt een oogje in het zeil op die drukke T-splitsing waar het rijden door rood licht rampzalige gevolgen kan heb ben. Punt is alleen dat het ap paraat ook in werking treedt als iemand daar door groen harder rijdt dan 50 kilometer per uur. Althans dat staat er in koeien- letters op: 50. Welnu, die bocht met een der gelijke snelheid nemen, lijkt ons volstrekt onmogelijk. Of je moet Michael Schumacher, Mikka Hakkinen of Jos Verstap pen heten. De Langegracht staat - daarom heet het ook een T-splitsing - namelijk haaks op de Klokpoort. Wie niet bijtijds afremt, vliegt daar geheid uit de bocht en belandt in de berm of tegen een paal. Rechtdoor de huizen in is ook nog een optie. Maar de bocht: die haal je met 50 of meer nooit. „Nee, dat lijkt me ook niet", lacht Ton Stuifbergen, voor lichter van de politie, die de si tuatie ter plekke goed kent. „Dertig kilometer per uur, lijkt me al hard zat voor die haakse bocht. Bovendien heb je van geen kant zicht, dus je moet heel goed op je tellen passen. Dat er 50 op die kast staat, slaat eigenlijk nergens op." Maar waarom stéét het er dan op? „Omdat", zo legt hij uit, „die kasten nu eenmaal stan daard zo geleverd worden. In het merendeel van de gevallen vervullen ze ook inderdaad die dubbelfunctie. Maar er zijn uit zonderingen. Zoals hier op dit punt. Daar staat de kast louter voor controle op het rijden door rood. Overigens hebben wij nog nooit opmerkingen ge kregen over die becijfering. Blijkbaar valt het niemand op. Ja, jullie. Dat is goed, dat je op let. Bij die kruising dan, ha, ha." Nabrander Simon Platteel heeft de smaak van het feestvieren te pakken. Nog maar net bekomen van de 'Nacht van Aad', gooit deze vrolijke Frans uit de Janvossen- steeg er in december een nieuw partijtje tegenaan. 'De Leidse Beatnacht' heet het fes tijn ditmaal en het geldt als een soort nabrander van het feest rond Aad van Delft, de vroegere manager van The Shoes en Ca tapult. Het moet, wat hem be treft, in In Casa in elk geval net zo gezellig worden als vorige maand in het Antonius Zalen centrum. Voor 23 december heeft Plat teel twee bands gecontracteerd die het woord 'Leids' in samen hang met 'Beatnacht' enigszins uit het lood doet hangen. Want Bang-Gang komt uit Voorscho ten en The Jets uit Utrecht. Maar goed, een kniesoor die daar op let. Die Jets? Kennen we die trouwens niet ergens van? „Vast wel", zegt de organi sator trots. „Ze hadden ooit een hit met het nummer The Pied Piper." Maar dat was toch van ene Crispian St. Peters, beste Siem? „Jawel, maar die heeft het van hun gekocht. Hoe dan ook, ze bestaan al 40 jaar en het is een echte wereldband. Stonden ooit in het voorprogramma van de Beatles en de Stones. Geloof mij, het wordt een geweldige avond." Kaarten in voorverkoop 15 gulden bij Just Music, koffie huis Papillon en In Casa. Aan de zaal: 20 gulden ad van kaam aad rietveld Niet-Leidse leden van volks tuinverenigingen zouden stevig mee moeten betalen aan het vernieuwen van de beschoeiin gen van hun tuinen. Dat voor stel deed gisteravond CDA-frac- tievoorzitter M.de Jonge in de raadscommissie voor sportza ken. Leiden wil de komende jaren alle volkstuincomplexen nieuwe beschoeiingen geven. De ge meente neemt de kosten voor haar rekening. De Jonge vindt dat de tuinders ook een deel moeten betalen. Niet-Leide- naars moeten, vindt zij, voor de volle mep worden aangeslagen. Haar voorstel kreeg steun van duo-raadslid H. Vollaard van de combinatie RPF/SGP/GPV. „We moeten niet de kosten geheel op de volkstuinders af wentelen, maar ze kunnen wel een deel betalen", vond De Jon ge. Wethouder A. Pechtold wil de tuinders niet laten meebeta len aan de beschoeiingen, om dat er - met een aantal gedwon gen verplaatsingen van volks tuinen in het verschiet - 'al ge noeg onrust is in die wereld'. Onderscheid tussen Leide naars en niet-Leidenaars wilde hij niet maken. „Dat doen we ook niet in de Schouwburg. Daar vragen we ook niet een tientje meer aan een Oegstgees- tenaar." leiden ad van kaamlancewagen arriveerde, sloegen de inbrekers op de vlucht, met achterlating van hun buit. De goederen - spijkerbroeken en jassen ter waarde van 25.000 gulden - deponeerden zij achter een elektriciteitshuisje. Omdat een getuige informatie verschafte over kenteken, merk en kleur van de auto, kon de politie de wagen snel traceren. Even buiten Leiden en net voor de oprit naar rijksweg A4 dwon gen ze de bestuurder tot stop pen. Eén van de inzittenden zat onder de glassplinters en had een snijwond in zijn hand. De mannen hebben bekend. Of zij ook verantwoordelijk zijn voor een reeks van snelkraken die de afgelopen tijd zijn gezet in de Leidse binnenstad, moet blijken uit het verdere verhoor van het kwartet. Of met de vangst van vier inbre kers ook een einde is gekomen aan de golf van snelkraken die Leiden de afgelopen maanden overspoelde, durft de politie niet met zekerheid te zeggen. Feit is wel dat met de aanhou ding van vier Amsterdammers gisternacht een goede slag is ge slagen. Het viertal, dat na een snelkraak in een modezaak aan de St. Ursulasteeg, vlak voor de oprit van rijksweg A4 in de kraag werd gevat, stond bij jus titie genoteerd als 'vuurwapen gevaarlijk'. De mannen, in de leeftijd va riërend van 19 tot 22 jaar, liepen tegen de lamp toen een omwo nende op de Haarlemmerstraat een ruit hoorde sneuvelen in de aanpalende Ursulasteeg en de politie belde. Toen de surveil- gconstantun hoffscholte id: brilmonturen hangen aam in het schap, verder is e'aak zo goed als leeg. Com- rs, monturen, zonnebrillen, ipparatuur en de voorraad actlenzen; alles is weg. Het urde Scheffer/Groeneveld pien aan het Vijf Meiplein iiden. In de nacht van dins- Dp woensdag werd de win- leeggeroofd. De 'de wordt geschat op twee tFiier ton. EN; Igens bedrijfsleider G. van pen is de inhoud van de inzaak op dit moment al en breed in Oost-Europa. :e inbraak wordt gewoon estelling van criminelen ge- i, geen kleine jongens. Als je »en een fietsenwinkel wil nnen, halen ze een fietsen- :el leeg. Voor een opticiën t hetzelfde." In één nacht pn de inbrekers onder meer brilmonturen en 300 zon- jllen buit te maken. „Ik dat ze wel drie vier uur zijn geweest", zegt Van pen. „Ze hebben het slQt de voordeur geforceerd en netjes door de achterdeur naar buiten gegaan. Daar een kleine vrachtwagen of bus gestaan hebben." Iticiën Sjaak Scheffer ver leiden In zwembad De Zijl aan de Paramaribostraat namen giste ren elf Leidse basisscholen deel aan schoolzwemwedstrijden. Zo wel bij de meisjes als de jongens wist De Singel de eerste plaats te veroveren. De school won daar mee de G J. Philipsen Bokaal, ge noemd naar de oud-directeur van de Sportstichting. In het totaal- klassemant eindigde basisschool De Twee Sleutels als tweede, der de werd De Dukdalf. Pechtold: geen toestemming voor plaatsing aad rietveld De gemeente gaat niet akkoord met het voorstel van de stichting Militair Indië Monument Neder land om bij molen De Put een beeld van een sol daat neer te zetten. De stichting wil met het beeld de Leidse soldaten gedenken die tussen 1947 en 1949 sneuvelden in toenmalig Nederlands-Indië. Burgemeester en wethouders hebben al groen licht gegeven voor het monument, zei voorzitter P. Brouwer begin november. Geen sprake van, beweert wethouder A. Pechtold (D66/Cultuur). „Er is over niet meer gesproken dan een plaquet te." Het voorstel van de stichting is een één meter hoog bronzen beeld van een terneergeslagen sol daat met een geweer in de hand. Het monument verbeeldt het gevoel van de soldaten 'als er weer een kameraad doodging', legde ontwerper Brou wer bij de presentatie uit. Op de sokkel moesten de namen van alle in Indonesië gesneuvelde Leidse militairen komen te staan. Maar zo'n beeld, zei Pechtold gisteravond in de commissie cultuur op vragen van PvdA'er Ed van der Veen, is niet wat de gemeente zich bij het In dië-monument had voorgesteld. „Het ontwerp heeft mij verbaasd. Wij willen geen militaristisch symbool, maar iets wat het leed van ieder in die tijd gedenkt." Pechtold kondigde aan dat hij de zaak nog deze week met de initiatiefnemers zal bespreken. Bedrijfsleider G. van Kempen (rechts) bekijkt de leeggeroofde schappen: „Die brillen zijn allang in Oost-Europa". FOTO TACO VAN DER EB kocht zijn zaak kortgeleden aan Groeneveld, een keten van bril- lenzaken. Het is al de derde keer dat een zaak van Groeneveld van haar volledige inventaris wordt beroofd. „Het gaat steeds volgens dezelfde methode. Maar wij spannen wel de kroon, omdat ook de slijpapparatuur is meegenomen", aldus Van Kem pen. Erger vin'dt de bedrijfslei der nog dat de twee computers zijn verdwenen. „Daar zaten al le gegevens in over klanten en de sterkte van glazen." Van Kempen heeft geen idee in hoe verre de verzekering de schade dekt. De politie heeft de inbraak momenteel in onderzoek en zal in de buurt getuigen proberen te vinden. Onderzoek door de technische recherche wees uit dat de dieven handschoenen hebben gedragen, waarschijn lijk van wol. In de loop van woensdagmiddag kreeg Groe neveld Opticien nieuwe montu ren binnen. De winkel is van daag weer open. Brillen die op bestelling wa ren kunnen gewoon worden af gehaald. De ijzeren diender op de hoek van de Klokpoort/Langegracht. FOTO DICK HOGEWONING

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 21