Weekagenda THEATER DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 Mededelingen voor deze weekagenda dienen s maandags b»j de kunstredactie te zijn ingeleverd Ons adres luidt Kunstredactie Leidsch Dagblad, Postbus 54, 2300 AB Leiden. THEATER EN MUZIEK IN DE RANDST Leidse Schouwburg Oude Vest 43 Tel. 071 -5131944 TOP DOOS Koninklijke Vlaamse Schouwburg met bekroond koningsdrama op di rectieniveau. Top dogs' gaat over een nieuwe maatschappelijke klasse: ontslagen managers uit de hoge en middenkaders. Mensen die tot voor kort onaantastbaar schenen, maar die plots op straat staan omdat hun onderneming geherstructureerd, gc- redimensioneerd of gewoon gewoon gesloten wordt. Vrijdag 4 december, 20.15 uur. NEDERLANDS DANS THEATER II Jubileumprogramma (20 jaar) met werk van Van Manen, l ightfoot, In geren Kylién. De inleiding (19.30-20 uur) wordt verzorgd door Gerald [ibbs, artistiek leider van NDTII en voorheen danser bij NOT. Hij gaat nader in op het werk van het gezel- Dinsdag 8 december, 19.30 uur. DANNY ROBERTA Door het Muztheater. De woeste rammer Danny en de nerveuze Ro berta ontmoeten elkaar aan de rand van wanhoop in een café in The Bronx. Communicatie is niet hun sterkste kant omdat ze beiden in zichzelf zitten opgesloten met onop geloste problemen. Hun verbale en fysieke confrontatie is wanhopig, maar eindigt desondanks in het Bed van Roberta. Woensdag 9 december, 20.15 uur. HEERLIJK DUURT HET LANGST NOORDWIJKERHOUT De Schelft Maan dagseweterihg 202 Tel. 0252-376241 DE I.ETTERBAAS Clown /.izero z'n hondjes Keteltje en Koffertje zijn weggelopen. Hij besluit over dit voorval een Doek te schrij ven, maar om te schrijven moet je wel letters kennen. Zizero klopt aan bij de l.etterbaas. Voor kinderen van ongeveer 5 tot 11 jaar. Woensdag 9 november, 14.00 uur. en Paul de Leeuw. Klassiek gewo den liedjes als 'Zeur Niet', 'Heerlijk duurt het langst' en "t Is Over' in de meesterlijke musical van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Regie: Ruut Weissman. Donderdag 10 december, 20.15 uur. EBB Schouwburg De Meerse Raadhuisplein 3 Tel. 023-5637575 THEATERTHRILLER DE KERN »1 SK1! f;T:Tt Theatergroep De Kern speelt een stuk over de bijzondere vrouw Hil- degard von Bingen die 900 jaar gele den werd geboren. Ze was abdis, maar ook componiste van schitte rende gezangen, arts en natuurkun dige. Von Bingen worstelde met zichzelf als zieneres en raadsvrouw die tegenover de pausen en keizers bepaald geen blad voor de mond r/immiMMail Stadstheater Theaterplein 10 Tel. 079-3427565 KOMEDIE VAN DE LIEFDE een muzikaal toneelstuk dat zich af speelt aan de vooravond van de Eer ste Wereldoorlog. Met o.a. Geert de long en Rik van Uffelen. Regie Ger Thijs. Vrijdag 4 december, 20.15 uur. RIJK MAARTEN Rijk de Gooyer en Maarten Spanjer werkten al regelmatig samen. In de theaters brengen ze nu een avond vullend programma, waarbij ze voorlezen uit eigen werk. Door im provisaties bij onverwachte wendin gen zorgen zij voor komische situa- Dinsdag 8 december, 20.15 uur. HOT HANDS Basketbal-opera voor kinderen van af 7 jaar. Ergens op een plaats tussen de huizen, komen na schooltijd vijf vrienden elke dag samen. Ze zijn he lemaal gek van basketbal en dromen ervan eens de beste te zijn. Een voorstelling met spel, leuke liedjes en swingende muziek. Woensdag 9 december. 14.30 uur. HUSH HUSH HUSH Engergieke dansvoorstelling met hip-hop, rap en de jongerencultuur van de MTV-ciips. Dansstijlen uit verschillende culturen worden met elkaar geconfronteerd en gecombi neerd. Donderdag I 0 dei ember, 2(1.1 5 uur. DE DOORWERKERS Bert Klunder houdt in 'De Doorwer kers' een weergaloze monoloog die door hem zelf is geschreven. De hoofdpersoon, meester De Windt, heeft twintig jaar van zijn leven in het onderwijs gewerkt. Door een merkwaardige samenloop van om standigheden raakt hij plotseling overspannen. Donderdag 10 december, 20.30 uur. Vrijdag 4 december, 20.15 uur. HET BED In 'Het Bed' worden verschillende disciplines bij elkaar gebracht Pop penspeler Fctke Boscnma speelt sa men met een mimi-speler (loenc Wiersma) en een danseres (Eva van Heijningen). Het is een mystieke tentoonstelling van in elkaar overlo- Nederlands Congres Centrum Churchillplein 10 Tel. 070-3066366 ANATEVKA Nieuwe musical van Joop van den EndeTheaterprodukties. Centraal in de musical staat Tevye, een arme melkboer in de joodse gemeenschap Anatevka. die zich vastklampt aan oude tradities. Hij heeft zijn handen vol aan zijn vijf dochters, van wie een aantal de huwbare leeftijd heeft bereikt. Hij doet gedwongen door de omstandigheden steeds vaker con cessies aan de hem zo kostbare tra dities. Woensdag 9 t/m vrijdag 11 decem ber. 20.15 uur. Theater Aan het Spui Spui 187 Tel. 070-3465272 TRAINSPOTTING van een subcultuur. 'Trainspotting' speelt zich af in de ranzige, trooste loze buurten van een grote stad. Mark en zijn vrienden zoeken elke dag naar een nieuw roes. Zonder roes is het leven volgens hen van een deprimerende treurigheid. Vrijdag 4 december, 20.30 uur. COSMIC: 'O.J. OTHELLO' Beeldende en fysieke voorstelling, waarin de taal net zo belangrijk is als beeld, de muziek, de zang en de be weging. Tekst: Maarten van Hinte. Spel: Frank Sheppard. Vrijdag 4 december, 20.30 uur. HELMERT WOUDENBERG: DE HEL 'De Hel' is een spannende en magi sche geschiedenis, die laat zien hoe dramatische gebeurtenissen in het leven van voorouders op verwarren de wijze hun weerslag krijgen in het leven van volgende generaties. Hoe problemen van nu hun wortels kun nen hebben in een ver verleden. Dinsdag 8 december, 20.30 uur. DE BITTERZOET Theatergroep Hollandia en Theater Antigone spelen 'De Bitterzoet' van de Engelse schrijver Dennis Potter. De familie Broex zou een normaal leven hebben geleid, ware het niet dat hun dochter Carrie twee jaar ge leden een zwaar auto-ongeluk had en nu leeft als een plant. Woensdag 9 en donderdag 10 de cember, 20.30 uur. EEN GOLEM Muziektheatervoorstelling door Theater van het Oosten gebaseerd op de oude joodse Golem-mythe die vertelt hoe een rechtschapen mens uit dode materie een levend wezen kan creëren. De Golem is een smelt kroes van werkelijkheid en verdicht sel, evenals de muziekproductie die dit tot thema verheft. Donderdag 10 t/m zaterdag 12 de cember. 20.30 uur. De Appel (grote zaal) Duinstraat 6 Tel. 070-3502200 NAAKT EN BLOOT Toen gij naakt en bloot waart' spe ciaal voor De Appel geschreven door Rudi van Dantzig, die ook de regie op zich neemt. In een toneelbeeld van Toer van Schayk speelt vrijwel het gehele Appelerisemble, aange vuld met gasten, in deze productie 4, 5 en 9 t/m 12 december, 20.15 uur; 13 december. 14.00 uur. DE LADY MACBETH Try-out. 'De Lady Macbeth uit het district Mtsenk' naar Nicolai Leskov. Carol Linssen bewerkte deze roman voor toneel en is ook verantwoorde lijk voor de regie en het toneelbe leid. Diligentia Lange Voorhout 5 Tel. 070-3651851 DE BERINI'S Reprise 'Onbekend Terrein'. Dinsdag 1 december, 20.15 uur. HANS LIBERG Theaterprogramma 'Nieuwe Show'. Vrijdag 4 december, 20.15 uur. '-De Kleine Komedie Amstel 56-58 Tel. 020-6240534 ONVERVULD VERLANGEN Hans Dorrestijn - cabaretier, schrij- Amstel 115-125 Tel. 020-6225225 HEERLIJK DUURT HET LANGST Annie M.G. Schmidt en 1 larry Ban nink schreven de musical 'Heerlijk duurt het langst' in 1965. Nu weer op de planken gebracht door o.a. Jasperina de Jong (op dinsdagen, woensdagen en donderdagen), Jen ny Arean (de overige dagen), Paul de (m.u.v. maandag), 20.00 uur; zonda gen ook om 14.00 uur. MEXICAANSE DANSEN Dansers en musici van Ballet Folcló- rico Nacional de Mexico verzorgen een kleurrijke show m^t schitteren de kostuums. Maandag 7 december, 20.00 uur. Muziektheater Waterlooplein22 Tel. 020-5518911 PIQUE DAME De Nederlandse Opera, het Kinder koor van de Geen Grooteschool en het Residentie Orkest voeren de opera 'Pique Dame' van Tsjaikovski 8, 11, 14, 17, 23 en 29 december, 19.30 uur; 6, 20 en 26 december, 13.30 uur. Nieuwe de la Mar MarnLxstraat404 Tel. 020-5305302 WAT NOU Snel. scherp, schitterend en om te schaterlachen. Job Schuring met zijn nieuwe cabaretvoorstelling 'Wat GOING DOWN GORGEOUS De Zuid-Afrikaanse cabaretier Pie- ter-Dirk Uys met zijn programma "Going down gorgeous". Zondag 6 december. 20.15 uur. PIETER-D1RK UYS gramma 'Evita Bezuidenhout en de Kaasopmaatjes' van cabaretier Pie- ter-DirkUys. Maandag 7 december, 20.15 uur. SASSAFRAS Jos Brink in zijn nieuwe voorstelling 'Sassafras'. Een cabaretesk blijspel over de toneelspeler Bo Hemelrijk en zijn hospita Fransje Sassen, ook bekend als de helderziende Madame Sassafras. Dinsdag 8 t/m zaterdag 12 decem ber, 20.15 uur. Frascati Nes 63 Tel. 020-6266866/6235723 TRIPTYCH Vijf dansers werken samen met drie gerenommeerde choreografen. Op net programma de solo 'Private Col lection' van de Belg Mare Vanrunxt, 'Little Creatures' van Angela Guer- reiro (Duitsland) en van Bronkhorst Jongewaard de choreografie 'Trip tych'. Vrijdag 4 en zaterdag 5 december, 20.30 uur. BLAAT relaties en verwikkelingen. Vrijdag 4 t/m zaterdag 12 december (m.u.v. zondag), 21.00 uur. ZANDKOORTS De Haagse avonturierster Alexandri ne Tinne maakte met haar moeder in de negentiende eeuw vele verre reizen. Haar tragiek was echter dat ze op haar reizen alles meenam, wat ze eigenlijk wilde ontvluchten. Gro wing up in Public brengt het stuk 'Zandkoorts'. Dinsdag 8 t/m zaterdag 12 decem ber, 20.30 uur. ROOSENDAAL Theatermaakster Natasja d'Armag- nac, schrijfster Marjolein Cleysen en acteur Romijn Conen schreven mo nologen over iemand in een trein, kort nadat hij of zij een belangrijke beslissing heeft eenomen. Samenge voegd resulteerde dit in een somber, maar indringend toneelstuk. Donderdag 10 t/m zaterdag 12 de cember, 21.00 uur. De Brakke Grond Nes 45 Tel. 020-6266866 DESCRUPULEUZEN Twee vrouwen treffen elkaar in de lobby van een hotel. Daar begint het pijnlijke waarnemen van elkaar: wie is de jager, wie de prooi? Een voor stelling door Karina Holla en Barba ra Duifjes. Theater Bellevue Leidsekade 90 Tel. 020-5305301 SCHAAPSKLEREN Johan Hoogeboom met het cabaret- programma 'Schaapskleren', waarin hij prachtige composities paart aan cynische droefgeestige teksten. Vrijdag 4 december, 20.30 uur. CLOSER Drie dertigers en een meisje van twintig kruisen eikaars pad. Alle vier zijn ze driftig op zoek naar liefde, al le vier praten ze eerlijk en onver bloemd over hun relaties en seksle ven. Toneelgroep Amsterdam speelt Vrijdag 4 t/m zaterdag 12 december (m.u.v. 5 t/m 7 december), 20.30 uur. TOM WAITS FOR HER In een derderangs nachtclub is een pianist bezeten van de muziek van Tom Waits. Hij denkt zelfs de musi cus te zijn. Blue Train speelt 'Tom Waits for her', een driehoeksverhou ding tussen fan, acteur en held. Dinsdag 8 t/m zaterdag 12 decem ber, 20.30 uur. lililmlMitAtl Het Nederlands Dans Theater II in de Leidse Schouwburg met werk van de choreografen Van Manen, Lightfoot, Inger en Kylian. FOTO JORIS-1 AN BOS Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 Tel.010-4118110 DE BITTERZOET Theatergroep Hollandia en Theater Antigone spelen 'De Bitterzoet' van de Engelse schrijver Dennis Potter. De familie Broex zou een normaal leven hebben geleid, ware het niet dat hun dochter Carrie twee jaar ge leden een zwaar auto-ongeluk had en nu leeft als een plant. Donderdag 3 en vrijdag 4 december, 20.15 uur. ESCALATIE ORDINAIR De stamelende, vernederde en ver laten Helmut Brandwaarde wordt een gevierd persoon, begeerd en de lieveling van de media. 'Escalatie Ordinair' is een -klucht, waarbij de lach echter niet bevrijdend werkt. Gespeeld door Het Toneelhuis. Vrijdag 4 en zaterdag 5 december, 20.30 uur. OOMWANJA FACT speelt Tsjechovs zwarte kome die 'Oom Wanja'. Over acht mensen op een landgoed, die allemaal hun keren naar liefde en zinvolle levens doelen. Zaterdag 5 december, 20.15 uur. NDT 1 Choreografieën van Paul Lightfoot. Mats Ek en JoséLimón, gedanst door het Nederlands Dans Theater 1 Dinsdag 8 en woensdag 9 december, 20.15 uur. MUZIEK LVC B reestraat 66 Tel. 071-5146449 REGGAE Optreden van de Jamaicaanse Eek A Mouse. Vrijdag 4 december, 21.45 uur. OSDORP POSSE Ramp Records Tour (nederpop). Zaterdag 4 december, 22.00 uur. Stadsgehoorzaal B reestraat 60 Tel. 071-5131704. TAIKO TO TABLAS Spectaculaire Westerse en Japanse percussie onder leiding van mees- terdrummer Joji Hirota met Pete Lockett (drummer van Björk). De in strumenten zijn nez, tablas, Egypti sche drums, bongo, shime-dailco en conga's. Subtiele solomomenten worden afgewisseld met overdon derd samenspel. Vrijdag 4 december, 20.15 uur. NIEUW SINFONIETTA AMSTER DAM centraal. De dirigent is Thierry Fi scher, solisten zijn Leo van Doe selaar (orgel), Candida Thompson (viool) en Eva Stegeman (viool). Woensdag 9 december, 20.15 uur. COLLEGIUM MUSICUM Het Leids Studenten Koor en Orkest geeft zijn halfjaarlijkse concert met werken die in het teken staan van Hongaarse componisten. De leiding is in handen van Gilles Michels en leppe Moulijn. Viool: Tiemo Wang. Voorverkoop: Barning Muziek, Sta tionsweg 17, Leiden: Kooyker Gins berg, Breestraat 93, Leiden. Donderdag 10 december, 20.15 uur. Het Mierennest Morsweg 59 FOLKCLUB HORUS Open podium voor solisten en/of groepen die folk/volksmuziek spe len. Beginners of gevorderden, jong of oud. krijgen de gelegenheid om maximaal drie nummers te spelen. Wie wil meedoen moet zich van te voren opgeven - tel. 0252 - 224252 of 071 - 5235582 - of zich ter plekke voor 20.15 uur aanmelden. Vrijdag 4 december, 20.30 uur. Ineke ter Heege speelt de hoofdrol Meerse te Hoofddorp. ALPHEN A/D RIJN FLUIT EN GITAAR Italiaans, Frans en Spaans repertoire door Eleonore Panmeijer (fluit) en Lourdes Pa via (gitaar). Donderdag 10 december, 20.15 uur. in de theaterthriller 'Hildegard von Bingen'. Te zien in Schouwburg Qian t FOTO PJOTR FEfflOO. e Nej Zondag 6 december, 15.00 uuiOO, ANDRIESSEN Een programma met werken |lowe Raadhuis De Paauw componistenfamilie Andriesséde 1 Raadhuislaan 22 KOFFIECONCERT Het Daniël Kwartet met medewer king van Johan Berkliemer (viool) en Dmitri Ferschtman (cello) speelt werk Brahms voor strijkkwartet en strijksextet. Zondag 6 december, 12.00 uur. rmonisch Orkest en violistpke E Eschkenazy. [20, Maandag 7 en dinsdag 8 decving F 20.15 uur. (00, JDolil 40. Concert- en danspodium Het Kas teel Concertweg 1 Tel. 0172-432424 UNDECLINEABLE AMBUSCADE Met support-acts Grobbebol Ama zing Discoveries discjockey Ing- Vrijdag 4 december, 21.00 uur. Schouwburg De Meerse Raadhuisplein 3 Tel. 023-5637575 KOFFIECONCERT Abbie de Quant (fluit) en de Japanse harpiste Masumi Nagasawa geven een koffieconcert. Op het program ma werken van o.a. Saint-Saëns, Piazolla, Fauré en Fiirstenau. Zondag 6 december, 20.15 uur. Nieuwe Kerk Voorstraat 79 EBEN-HAËZER Kerstconcert m.m.v. het jongeren koor, mannenkoor en kinderkoor, van Eben-Haëzer onder leiding van Frans Cornet dat start met 'O come, all ye faithfull'. Het bekende Hallelu ja van Handel zal niet ontbreken. Arie Kortleven bespeelt het orgel. Het Immanuëlkoor verleent zijn me dewerking. Reservering ('s avonds): tel. 071 -4016614 of 071 -4075391. Woensdag 9 december, 19.30 uur. KOUDEKERK AAN DE RIJN De Ridderhof Kerklaan 20 PETECOE In het kader van Trouble Tree Folk- concerts een optreden van Pete Coe, a one man folk industry. Hij heeft een prachtige stem en speelt op bouzouki, banjo, melodeon, dulci mer en feet. Reservering: tel. 071 - 3414647. Donderdag 10 december, 21.00 uur. St. Agathakerk Heereweg 273 MESSIAH INLISSF De Nederlandse Handelvereniging voert de 'Messiah' van G.F. Handel uit op uitnodiging van de onlangs opgerichte Stichting Messiah in Lis- Dinsdag 8 december, 19.30 uur. Stadstheater Theaterplein 10 Tel. 079-3427565 CALEFAX RIETKWINTET Koffieconcert door vijf rietblazers die zich een meester tonen in het bewerken en interpreteren van mu zikale hoogtepunten van renaissan ce, klassieken, romantiek tot laat- twintigste-eeuw. Zondag 6 december, 1.1.30 uur. ESEZES Nederlands Congres Centrum Chun hill plein 10 Tel. 070 - 3066366 LENNY KRAV1TZ Concert in de Statenhal. Vrijdag 4 december, 20.00 uur. THE CHIPPENDALES CLASSICS Nieuwe en klassieke nummers met zang, dans en natuurlijk gespierde glimmende lijven. Zaterdag 5 december, 20.15 uur. THE YOUNG CHRISTMAS Kerstconcert door The New London Chorale onder leiding van Tom Par ker met als soliste Lance Ellington, Gordon Neville, Amy van Meenen en Janet Mooney. Zondag 6 december, 20.15 uur. Diligentia Lange Voorhout 5 Tel. kassa 070-3651851 RAJ MOHAN Raj Mohan Ensemble. Zondag 6 december, 15.00 uur. Paradiso Weteringschans 6-8 Tel. 020-6264521 MARIA FARANTOURI Concert door Maria F. Zondag 6 december, 20.30 uur. PAULWELLER Optreden door Paul Weller. Dinsdag 8 en woensdag 9 december, 21.00 uur. Beurs van Berlage Damrak 243 Tel. 020-6270466 RAVEL Pianist Philippe Entremont speelt werken van Ravel. Zondag 6 december, 15.00 uur. JAZZ De pianisten Michiel Borstlap en Ivo Jansen geven een eerbetoon aan en kele van de belangrijkste jazzpianis- 20). Melkweg eres Lijnabaansgracht234a i 12 Tel 020-624177? (akp NÉNE AFRICA FESTIVAL 5 Festival met opttedens van oiitjet Olomide (Congo), Kofi Ayivor na), Ali N'Diaye Rose (Senei Basa (Swaziland). Vrijdag 4 december. 21.00 uur/W\C DUBBELCONCERT The Trojans en Let's Quit bë het podium van Melkweg. EVUE Zondag 6 december, 21.30 uul876 eitje: ike E' I EVUE De Doelen Schouwburgplein 50 Tel. 010-2171717 BEETHOVEN Een programma mei Beethoven en Szyma voerd door het Rotterdams P monisch Orkest en pianist PjtENTl drzewski. Vita E Vrijdag 4 december, 20.15 uuiioo z< BRAHMS ^Hous lyjoo jpvalfidun: I Sjostakovitsj. 113 0i Zondag 6 december, 11.00 uut 0f sie MESS IAËN entyfoi Messiaen. Lutoslawski en Poolse staan op het programma vl i jj concert door hel DoelenkwariiA am Zondag 6 december, 20.15 uiih 7C II1AMMINGHI w"\ Het kamerorkest I Fiamfeioh speelt werk van Bartók. TT 80" Part en Tsjaikovski. MA,1 Maandag 7 december, 20.15 i/re s Sl JOSÉ CARRERAS Gala operaconcert door JoséMA 2 ras. Verder met sopraan «Days, Gonzales en Met Gelders OrkaOCi Dinsdag 8 december, 20.15 uil (020 KERSTCONCERT ïres S{ Deo Cantemus, de Gerefonb.o,2] kerkkoren Alblasserdam en J45 recht en solisten verzorga kerstconcert. L J Woensdag 9 december, 20.00', FAMEUZE LlEDVERTOLKEl Concert door sopraan Clf Margiono, begeleid door pia|'oween Spanjaard. Op het programma Brahms en De Ealla Woensdag 9 december, 20.15(0 THE YOUNG CHRISTMAS ll 3 Kerstconcert door The New 1$ Chorale onder leiding van Tqurn (01 ker met als soliste Lance Elll,,vo ook Gordon Neville, Amy van Mqq en Janet Mooney. Jy 6 Donderdag 10 december, 20.1» Neeoti ROBERT SCHUMANN, ]2 NOTRIO 7 Donderdag 10 december, 20.(^7

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 14