VM overweegt aanklacht tegen Fransen Van Kins komt op-vijf binnen Barcelona wil Johan Cruijff terug Geplaagde Fraser weer geblesseerd Sport Ht kunnen we nooit winnen Temmink en Korbach ruziën gewoon door CHEF WILLEM SPIERDIJK, 071 -5356464. PLV -CHEF JANET VAN DIJK. 071 -5356463 DUIVENTIL Wilt U iets melden? Bel 071-535646! (Wim van Duivenbode) da gelijks tussen 10.00 en 14.00 uur. Faxen mag ook: 071-5321921. E-mail: redactie.ld@damiate.hdc.nl wil een aanklacht in te dienen tegen de Franse Jnt Aujourdhui, naar aanleiding van het bericht dat er bp doping werd gebruikt binnen de Nederlandse wie- floeg. Daarnaast wil TVM-raadsman Van Mierlo een ht indienen tegen de Franse onderzoeksrechter Odile jrolle, omdat vertrouwelijke gegevens uit het doping- [sier van TVM bij de krant zijn beland. monen hebben gebruikt. Van deze zes hadden er vier ook EPO gebruikt. Eind augustus werd, aldus de Fransen, na on derzoek bij drie TVM-renners drugsgebruik aangetoond. Van Mierlo: Dat is negentig procent onzin. Hoogst verbaasd en onaangenaam verrast heb ik lurdhui, en Le Parisien, Iden dat bij TVM-renners is en na de Tour de France ■ebruik van verboden stof- riigljs geconstateerd. Zes ren- d zouden corticosteroiden, ile steroiden en groeiho- kennis genomen van de inhoud van de artikelen. We willen te gen elke prijs voorkomen dat zulke verhalen een eigen leven gaan leiden." De raadsman van TVM ont kent ook dat er binnen de ploeg sprake was van een structureel dopingnetwerk. „De hoeveelhe den die zijn aangetroffen, recht vaardigen op geen enkele wijze de suggestie dat binnen de wie lerploeg sprake is geweest van grootschalig dopinggebruik. In het onderzoeksrapport brengt het gerechtelijk laborato rium van Parijs verslag uit van het onderzoek bij twaalf TVM- renners. Blijlevens, Voskamp, Knaven, De Jongh, Oetsjakov en Ivanov werden op 28 juli tijdens de Tour onderzocht. Hoffman, Van Petegem, Van Dijck, Roux, Michaelsen en Lafis op 20 au gustus op het politiebureau van Reims. Er zijn van een vijftal verbo den middelen sporen aange troffen bij de renners: erytro- poëtine (EPO), anabole steroi den en corticoïden (spierversterkers), amfetamine (stimulerend middel) en canna bis. Geen van de middelen is gevonden in de tijdens de Tour de France in beslag genomen koffers van de Russische teamarts Andrei Michailov. Van Mierlo: „Bij één renner is in zijn urine een miniem spoor van cannabis aangetroffen. Daarnaast is uit haaronderzoek gebleken dat nog één renner amfetaminen heeft gebruikt. Dat moet gebeurd zijn tussen oktober 1997 en juli of augustus 1998. De aanwezigheid van cor ticoïden is in een lage concen tratie vastgesteld. Maar toedie ning van buitenaf is niet bewe zen." Dat er anabole steroiden zouden zijn gebruikt, wordt door Van Mierlo bestreden. „Dat is een aperte onwaarheid. Over het gebruik van EPO verschilt de advocaat van me ning met de Fransen. „EPO is een lichaamseigen stof. Uit het onderzoek blijkt dat de renners een laag EPO-niveau hebben. De Fransen hebben vervolgens geredeneerd dat het natuurlijke EPO-niveau onder een bepaald lichaamseigen niveau viel, en er dus sprake was van toediening van buitenaf. Al onze deskundi gen van mening zijn dat de ge trokken conclusies niet kunnen worden gerechtvaardigd. Naar onze mening is de Franse justi tie er niet in geslaagd om, na Festina, een tweede georgani seerd dopingnetwerk bloot te leggen." TVM heeft tien dagen de tijd om te reageren en een contra expertise aan te vragen. |em geschokt door beschuldigingen over dope en drugs gevoel van onmacht is nog it zo groot geweest. TVM- ;leider Cees Priem reageer- i zijn Franse hotel verhijs en verbolgen. Doping en s? „Ik heb nu het gevoel dat tiki lit nooit meer kunnen win- zei Priem toen de resulta- is tiran het dopingonderzoek i zei rVM-affaire via de Franse ft 11 Aujourd hui bekend wer- gemaakt. „Ze zijn hard op om mijn hele ploeg naar de in te helpen." cran ïjourd hui ligt voor hem op ne,Priem wijst op de kop er, hebben ze nou hun zin? je: was toch geen Nederlands ela ise affaire? Maar moet je d t "Wielrenners aan de dope an de drugs'. Het kan toch mooier voor zo'n krant? Ik s tl>lijven vechten maar dit is verschrikkelijk voor de ?n. g- Ik heb me nog nooit zo e stille hoop dat hij en ver er Jan Moors snel weg mo -uit Frankrijk is vervlogen n kijkt wezenloos naar bui Zijn stem trilt van emotie. J is nog niet waar ook, hè ziji# 6 F Jan? Wat ze hier naar buiten brengen over ons, dat kan toch nooit waar zijn? Het gebruik van EPO is nog nooit met echte be wijzen gestaafd. Nergens in de wereld. En dat zou bij TVM nu ineens wel zijn vastgesteld?" „Hier staat dat we worden be schuldigd van alles wat slecht is. Anabolen, groeihormonen, am fetaminen, cannabis...Denk je dat dat waar is? Hoe kan dat nou, in mijn ploeg?" En Jan Moors: „Dan waren we er toch al lang uitgestapt, Cees?" De ploegbaas knikt. „Wat moet dit een klap zijn voor de ploeg en voor de jongens. Het is zo onwezenlijk. Onredelijk. Ik ga er al maanden vanuit dat ze ons toch niets kunnen maken. Maar nu komt dit weer. Heel je wereld stort in. Ik heb al veel dreunen moeten verwerken, maar deze is verder onder de gordel. Ik heb de laatste dagen de hoop gehad dat er eindelijk schot in de zaak kwam. Dat we weg zouden mogen als de uit slagen van de testen bekend waren. Maar wiqweet zitten we hier nog wel een maand vast- ."„Wat ik,-ik bedoel wat TVM nu naar buiten brengt over de uitslagen van het onderzoek, is waar. Wat er in die Franse krant staat...hoe kom je daar uit, hoe moet je dat uitleggen? Daarom zit ik nu weer met een verve lend gevoel, van altijd op te moeten boksen tegen iets waar je nooit tegenop kunt." Eind vorige week reisde Priem met zijn Franse advocaat naar Reims. De onderzoeksre sultaten zouden die dag bekend worden gemaakt. In het ge rechtsgebouw lag zijn dossier met het rapport van het onder zoek erin. Maar Priem mocht het niet inkijken. 'Fermé (geslo ten) stond er met hanepoten opgekrast. De beambte wist te melden dat justitie het recht heeft dossiers één dag per maand gesloten te houden. En die dag was nou net vrijdag. Priem: „Dat is toch ongelooflijk. Het kan toch geen toeval zijn?" Hij wacht in de middaguren op de verklaring die TVM in Ne derland afgeeft. Priem zelf over het gebruik van anabolen: „Is absoluut niet waar, staat niet in het rapport." Amfetaminen? „Ja, dat schijnt bij één van onze renners ontdekt te zijn, een klein spoortje, maar dat kan al van een jaar geleden zijn." EPO? Cees Priem (rechts) en verzorger Jan van Moors in Reims: „Het is nog niet v buiten brengen." „Wij zijn vaak genoeg op con trole geweest, maar nog nooit heeft een renner van ons een te hoge waarde gehad." En groei hormonen? „Is ook niet waar, geen sprake van. Morgen dient in Reims het hoger beroep dat is ingediend tegen de opsluiting van TVM- arts Michailov. Eind volgende week spreekt het Franse parket zich uit in het hoger beroep van Priem en Moors. De berichtge ving nu lijkt een schot voor de boeg. Priem: „Zo word je heen en weer geslingerd: een goeie dag, een slechte, een goeie week, een slechte. Maandag hoorde ik van de actie van Wieier Revue, met steunbetuigingen. En dat Peter Post er ook achter zit. Dat doet je toch weer goed. We zijn niet de beste vrienden, maar als je dat dan weer hoort. Dat houdt ons nou op de been, dat Neder land zo met ons meeleeft..." Voetbalvereniging Docos heeft nog steeds geen opvol ger voor voorzitter Paul Wijnen. Tïjdens/Ie laatste algemene le denvergadering is Wijnen be noemd tot ere voorzitter. Jan en Jo van Marwijk werden erelid en Ton van Zijp lid van verdienste Chris Tamminga is uit de brand nu hij een sponsor heeft gevonden die hem een lease auto ter beschikking stelt. Mor gen ontvangt de nationaal re cordhouder polsstokhoogsprin gen bij het Haagse bedrijf Davo de sleutels van een auto. Pols stokspringers zijn voor het ver voer van hun stokken afhanke lijk van auto-vervoer Jolanda Duivenvoorden (Noordwijk) was in Den Haag de sterkste vrouw bij de gewestelijke mara thoncompetitie. Jolanda van Goozen uit Hoogmade werd tweede. Bij de mannen kwam Marcel Penning (Leiderdorp) niet verder dan een derde plaats Voetbalscheidsrechter Jozef de Jong (Noorden) adviseerde TO- GR-trainer John van Diggele zijn spits Kenneth Wolf te wis selen. Na een solo kwam Wolff in het doel van de tegenstander terecht en daar kreeg hij een flesje bier van een supporter aangeboden. Wolff nam een flinke slok en mocht gaan dou chen Jeffrey van der Vaart is bij de Euregiorally in Hengelo zesde geworden. De Leidse autocoureur werd samen met navigator Tamara van der Valk achtste in het eindklassement van de Nissan Micra Challenge De Alphense gymnastiekvere niging DOS neemt op 19 de cember met de jeugdigen Carry Ronodihardjo, Derrick Allport, Jorim Nap, Michael Liem, Den nis Kuyper en Sven Franken deel aan het NK trampoline springen Bij surfwedstrijden op de Langeraarseplassen ging de winst naar Fabian Otto. Een van de zeven renners die zich na afloop van het WK wiel rennen in Valkenburg moesten melden voor de dopingcontrole, leverde een positief plasje in. De naam blijft nog geheim. Gecon troleerd werden onder anderen Oscar Camenzind, Michael Boogerd, Felice Puttini, Michele Bartoli en Pascal Richard De dartbond Duin- en Bollenstreek heeft in Nediin Gul een nieuwe voorzitter. Gul is afkomstig van de Leidse club 't Brandewijntje Inspanningsfysioloog Adrie van Diemen (Zoeterwoude) heeft zijn diensten aangeboden aan de ploeg van Bart Veld kamp. Egbert van "t Oever (Lis- se) en Hanoi's wielertrainer Arie Koops zijn opgenomen in het begeleidingsteam van Sanex Henk Griffioen is bij voetbalver eniging Koudekerk benoemd tot lid van verdienste. Huig Nijgh en Ton Nieuwpoort zijn de nieuwe bestuursleden bij die club Korfbalclub De Danaïden heeft in Beijer Advies een nieu we shirtsponsor. Bij buurman KZ Leiden is Jan van der Kaaij gehuldigd. Hij is al 50 jaar lid Ed Bergman heeft na 25 jaar af scheid genomen als consul van de voetbalvereniging Quick Boys. Bram Haasnoot is zijn op volger De kortebaandraverij van Lisse was dit jaar met een omzet van 112.875 gulden de absolute topper In Alphen aan den Rijn doet men pogingen om het auto-speedway nieuw leven in te blazen. Er komt een actie voor een nieuwe baan. De auto-speedwaysport wordt nog amper beoefend omdat men in Gendt en Baarlo de banen heeft gesloten N.L...M.L houdt zon dag 15 november een trimloop in park Cronesteijn. De start is om 10.30 uur. In Noordwijker- hout gaat om 11.00 uur de Oos- terduinloop van start. Op twee de kerstdag houdt voetbalver eniging Meerburg voor de 27ste maal een kerstcross In het Leidse denksportcentrum aan de Robijnstraat wordt op 15 no vember een Open jubileum- toernooi gehouden. Inlichtin gen: 071-5766780 «Voetbalver eniging Ter Leede is op vrijdag 13 november de sponsor van de maand bij het Sportcafé Bollen streek De Brinta Beach Classic staat nu definitief op de kalen der op zondag 29 november. De Beach Classic is een wedstrijd voor mountainbikers die van Scheveningen naar Noordwijk en terug rijden Sylvia Makkin- ga (IHCL) en Liesbeth Mau As sam en Rik de Vries (beiden Woubrugge) zijn opgenomen in de jeugdselectie shorttrack van Jan Herman Mogendorff BARCELONA ANP j_jp -De Barcelona-aanhang roept om Johan Cruijff. Volgens de Catalaanse pers keuren niet alleen de supporters, maar ook de spelers het beleid af van de bij Ajax zo succesvolle trainer Louis van Gaal. De Yl belangrijkste conclusie van de onden-raagden is dat Van Gaal zo snel mogelijk weg moet om plaats te maken voor halfgod Johan Cruijff C(32 procent). Ook vallen de namen van Celta-trainer Vic tor Fernandez (21 procent), Ronald Koeman (16,5), Fabio Capello (9,3) en Marcello Lippi (6,3). Een terugkeer van Cruijff is uitgesloten na diens eerdere oorlog met Nunez. Bij Bar celona valt nu geregeld de naam van Capello, voormalig trainer van AC Milan en Real Madrid. Nunez ontkent zijn komst met grote kracht, maar dezelfde voorzitter zei ooit dat Cruijff nooit zou weggaan bij Barcelona. riep Barcelona- aanvoerder Guardiola tijdens de training de spelersgroep bij elkaar, buiten het gehoor van Van Gaal. Over de in houd van het gesprek lieten de vedetten niets los, maar de Catalaanse pers conclu deerde dat ze Van Gaal blij ven steunen als ze daarvoor in ruil anders mogen spelen. De geplaagde coach zelf zoekt de weg omhoog op een andere manier, via de pillen doos. Tot hun stomme ver bazing moesten de spelers maandag een toespraak van dokter Ramon Segura aanho ren. Daarna kregen ze een potje vitaminepillen, nodig om geest en lichaam weer topfit te krijgen. Na de nederlagen tegen Bayem München (Cham pions Leaque) en Oviedo (competitie) lijkt alleen de machtige voorzitter Van Gaal nog te steunen. Hij verklaar de maandag na een onder houd met de trainer nog on voorwaardelijk achter hem te staan. ct Süü. ;fnre oral in het duel Noordwijk - Vat lick Boys vielen hoge cijfers Hi noteren voor het "Voetballer n het Jaar'-klassement. Pa- rve ck de Jong, de linksback van Noordwijkers kreeg voor n optreden zelfs een '9'. ymond Flaton stijgt op- juw in het klassement. De ddenvelder van Quick Boys Jiat nu gedeeld derde, ifjo Patrick van Dam blijft kop- Van Meggelen 7 Westenberg 8 59. Reinders Fol 7 Ard Blok 7 Gelderblom 7 loper. De spits van Noordwijk kreeg voor zijn spel tegen Quick Boys een '8'. Met Martin van Kins en Marco Korff is Noordwijk toch goed verte genwoordigd in de top-tien. Opvallend is verder dat de keepers goed vertegenwoor digd zijn in de top van de ranglijst. Bij de beste tien spe lers staan drie keepers. Twee doelmannen vielen weg uit de kopgroep. Dave de Heiden en Ron Bouman kregen een '5'. Noordwijk - Quick Boys 1-0 Noordwijk: Korff 8 Azier 6 Van Kins 8 80. Van der Laan Ten Brinke 7 Van Dam Smit 8 88 Karremans P. de Jong 9 Kleijn W. de Jong 8 63. Korbee Reinders 7 Pitti Quick Boys: Van der Niet 7 Van Hooij Van Dam 7 Van Schijndel 57. Schaap 7 57. Timmermans Van Dijk 7 Flaton Lippuner 7 Kroon Van der Plas 6 J. de Jong Kruit 57. Van Beelen 72. Buis Den Haan Faber 72. Campfens Boulayoune Ben Said, de rechtsbuiten van w Katwijk, werd voor zijn spel tegen FC Lisse beloond met een '8'. foto hielco kuipers UVS-Nijenrodes 1-2 De Heiden 5 Buijs 6 56 Borst 6 Akerboom 6 Parrel 6 Van Heiningen 6 70. Yener Van Tol Roest Honsbeek w Katwijk - FC Lisse 5-0 Katwijk: H van Duyn 7 P.vanDuyn Bouwmeester 6 78. Robbers Van der Meer 7 Bon Kwestro 6 Ben Said Slootweg 7 Zwaan 72. Molenaar - 46. Van Delft De Ridder Lisse: Bouman 5 46. Biervliet 71. Kujach - Bozuwa Elmahdadi 7 Groeneweg VanderZwet 8 80 HoeiTan Spruyt 7 Van Bemmel Smakman 7 Simons Ras 7 Linger Klassement 1Patrick van Dam (Noordwijk) 6 2. Raymond Flaton (Quick Boys) Berry Charité (UVS) 7 4. Tom van der Niet (Quick Boys) 8 5. Martin van Kins (Noordwijk) 8 6. Said Elmahdadi (FC Lisse) 7 7. Hugo van Duyn (Katwijk) 7 Marco Korff (Noordwijk) Wesley Slingerland (Rijnst>urg) 7 Clubklassement 6 Noordwijk 6.95 UVS 6 Quick Boys 6.83 ARC Katwijk 6,64 Rijnsburgse B 6 FC Lisse 6.51 Feyenoorder vandaag voor onderzoek naar ziekenhuis ROTTERDAM MARCEL VAN DER KRAAN GPD-VERSLAGGEVER Bij Feyenoord is onthutst gerea geerd op het nieuwe blessure leed van Henk Fraser. Voor de 32-jarige verdediger stortte de wereld maandagavond voor de zoveelste keer in zijn loopbaan in, nadat hij bij een ongelukkige beweging de kniebanden van zijn rechterknie had bescha digd. „Dit is verschrikkelijk triest, eigenlijk zijn er geen woorden voor", zegt Geert Meijer, die als enige bij Feye noord al acht jaar met de Schie dammer op het veld staat. De veldtrainer heeft Fraser de voorbije seizoenen uit het ene na het andere dal zien knokken en vindt het 'abnormaal en on voorstelbaar' dat de sierlijke verdediger nu opnieuw is ge veld door een zware kwetsuur. „Ik kwam hem vanmorgen in de gang van het stadion even tegen en voor het eerst in al die jaren wist ik niet meer wat ik te gen hem moest zeggen. Om je medeleven te tonen vraag je hoe het met hem gaat, maar te gelijkertijd besef je dat dat voor die jongen op dit moment hele maal niets betekent." In De Kuip hoopt men dat de schade misschien nog meevalt. Vandaag gaat Fraser in zieken huis Dijkzigt onder de scanner. Bij ernstige blessures van top sporters, waarbij het moeilijk is om een diagnose vast te stellen, wordt al sedert een aantal jaren gewerkt met een MRI-scan. Daarbij kunnen doktoren met redelijk veel zekerheid vaststel len welke problemen zich aan de binnenkant van het gewricht voordoen. Maar juist bij 'pech vogel' Fraser werkte dat in janu ari van dit jaar niet. De Feye noorder liep nog maandenlang met kapot kraakbeen rond, na dat in het ziekenhuis was ge zegd dat er weinig aan de hand was. Om die reden zal de routinier bij de geringste twijfel vandaag besluiten om een kijkoperatie te laten uitvoeren. Fraser brak in het kampioensjaar 1993/'94 zijn kuitbeen en vanaf dat moment was hij geen seizoen meer zon der blessures. Alleen in het sei zoen 1996/'97 kwam hij nog veelvuldig in actie (25 keer), het jaar ervoor speelde hij één wed strijd voor Feyenoord en vorig seizoen stond hij zeven keer in het veld. „Ieder ander mens zou het niet meer kunnen opbrengen om nu opnieuw terug te knok ken", zegt Dick van Toom, het hoofd van Feyenoords medi sche staf. „Maar het zal me niets verbazen als hij toch weer gaat vechten om terug te ko men. Deze jongen heeft al zo veel pijn doorstaan en heeft al zoveel ellende over zich heen gehad, dat hij dit er waarschijn lijk ook nog bij kan hebben." Van Toom zegt dat hij in de veertig jaar dat hij als therapeut werkzaam is, nooit eerder een geval als Fraser heeft meege maakt. „Ik ken geen andere speler die zo vaak zulke zware blessures heeft gehad. Fraser verslaat zelfs John de Wolf, die ik hier in mijn praktijk toch ook heel vaak heb gezien. Dat zegt volgens mij genoeg." Fraser stond op het punt om terug te keren in de hoofdmacht van Feyenoord. In het tweede elftal stak hij er al weken met kop en schouders bovenuit. Ook Leo Beenhakker hield weer serieus rekening met de man dekker, die aan het begin van dit seizoen in zijn wiek was ge schoten toen de coach zich had afgevraagd of het lichaam van Fraser nog wel deed wat zijn 'koppie' wilde. „Fraser heeft alles over zich heen laten komen. Het interes seerde hem geen zak wat er over hem werd gezegd. Hij trainde zich het lazarus. Zat drie keer per dag in het krachthonk en moest bij mij ook keihard werken. Nooit, echt nooit hoor de ik hem klagen. Daarom vind ik het verschrikkelijk, wat er nu is gebeurd", zegt Van Toorn, die benieuwd is naar de definitieve diagnose. „Want we weten nog steeds niet wat er exact aan de hand is. Als een kruisband scheurt, loopt de knie in een keer vol met bloed. Dan is -ie hartstikke dik. Bij Henk kwam de zwelling pas later op de avond. Blijkt dat de boel toch helemaal kapot is, dan zou het me niet verbazen als hij besluit de pijp aan Maar ten te geven.'.' Bij beschadiging van de kruis banden is een speler minimaal een half jaar uitgeschakeld. Pa tricio Graff loopt al vanaf vorig jaar in de ziektewet, ook Henk Vos zit door een blessure aan zijn kniegewricht een half jaar aan de kant. „Ik kan best begrij pen dat Henk in de kleedkamer de boel even kort en klein wilde slaan. Hij had er zo veel voor gedaan", zegt Geert Meijer. „In de acht seizoenen die ik nu met hem werk, heb ik hem altijd een fantastische prof gevonden. Een verdediger die meedogenloos kon zijn, maar die ook op stijl een tegenstander kon of kan uitschakelen. Het is niet voor niks dat veel mensen van hem zijn gecharmeerd. Bovendien, zo heb ik ook ervaren, is het voor de groep ook een heel so ciale jongen.' DOETINCHEM GPD Scheidsrechter René Temmink stapt naar de gedragscodecommissie van de KNVB naar aanleiding van de uitspraken van Fritz Korbach. De trainer van De Graafschap schoof de schuld van het teleurstellende ge lijkspel tegen Willem II (2-2) in de schoenen van Temmink. Korbach deed daarbij een gewraakte uitspraak: „Misschien wordt het tijd dat Temmink vandaag of morgen zelf eens naar de hemel gaat." „Ik blijf het een beetje een zielige opmer king vinden aldus Temmink. „Ik stuur een fax van het bericht met de uitlatingen van Korbach naar de gedragscodecommissie in Zeist. Die moet zich erover buigen." Korbach: „Als Temmink naar de code commissie stapt, neem ik hem mee naar de rechter. Wegens diefstal, want ik werk op provisiebasis en Temmink heeft mij afgelo pen zaterdag tienduizenden guldens gekost. Daarvoor heb ik bewijzen genoeg, want hij heeft ons minstens vier keer de das om ge daan met foute beslissingen. Blijkbaar kan hij de nuances van een emotionele opmer king niet plaatsen als hij naar de gedragsco decommissie stapt." De gedragscodecommissie van de KNVB is in het leven geroepen om de normen en waarden in het betaald voetbal te bewaren. De commissie is ingesteld door clubs, trai ners en scheidsrechters. Alledrie geledingen hebben zitting in de commissie. Jan Reker, voorzitter van de trainersvak bond Coaches Betaald Voetbal (CBV), rea geert terughoudend op de uitspraak van Korbach. Reker: „Ik zal contact opnemen met het bestuur van de CBV en daarna met Korbach. Als hij het inderdaad zo heeft ge zegd, is dat een heel slechte zaak. Maar ik ken Fritz een beetje en hij zal zijn opmer king wel anders hebben bedoeld. Ik ben in elk geval niet van plan hier een heksenjacht van te maken. Als we er iets aan doen, doen we dat intern."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 25