lultuur Kunst 'Ik heb van nature geen mooie stem' Floraband met afgeslankt concours naar Middelmors 'Victory' achter glas te zien evrouw Ten Kate rapt nderboekenweek open De kunst ligt op straat ERDAG 8 OKTOBER 1998 JeLange in het LVC 1 De Nederlandse ontdekking van het jaar, countryzange- tjDelange, treedt zaterdag vanaf 22.30 uur op in het Leids Hscentrum. Tot voor kort kenden maar weinigen de Al- k Door haar her en der grijsgedraaide debuutsingle 'I'm »h' en het recente debuutalbum 'World of Hurt' is die si- Srastisch gewijzigd. Recensenten overtreffen elkaar in hun ffieve lofzang op de vocale capaciteiten van de countryzan- jid Bowie invloedrijkste musicus Popsterren zien David Bowie als de musicus die de ■fe invloed heeft gehad op de ontwikkelingen in de popcul- kn de laatste dertig jaar. Het Londense weekblad Time Out boeg popsterren als Boy George, Mick Hucknall en Rob- jlliams in het kader van de viering van zijn dertigjarig be- Bs popmuzikant. Zij kozen de 51-jarige Bowie als belang- toopster. Na hem kwamen sterren als de Jamaicaanse zan- b Marley en de Beatles. Burt Bacharach dwingt Elvis Costello anders te zingen nesse begint met rel aiRT» De 50ste Frankfurter Buchmesse is begonnen met ÏHoofdrolspelers zijn de internationale organisatie van fers en de Turkse regering. De laatste heeft verhinderd dat jende uitgeefster Ayse Nur Zarakolu in Frankfurt een on- leiding in ontvangst zou nemen. Pas na grote druk heeft a toegegeven. Zarakolu, die vandaag in Frankfurt zal aan- Y geeft vele publicaties uit waarop in Turkije een politiek fust, zoals over de volkerenmoord op de Armeniërs aan tin van deze eeuw en het geweld tegen Koerden en linkse LONDEN THEO HAKKERT DAM GPD ivrouw Ten Kate uit het ;ramma Villa Achter ver onvermoede talen- ichikt bewees ze gister- in Paradiso in Amster- )nder enthousiaste bij- 120 kinderen uit het $i nd zong ze ferm zwaai - et haar onafscheidelijke isje vol vuur een heuse st. Toen ze de kinderen t slot vroeg massaal hun iet de opdruk 'Van Rijm J V in de lucht te gooien, Kinderboekenweek van officieel geopend, an Luifs creatie had voor haar jeugdige publiek zinnen bedacht die er ingin gen als koek: ,,Ik verveel me zo, ik verveel me zo,/ Tis zon dagmiddag snotvergeme ik verveel me zo." Omdat het nu eenmaal de opening van de Kinderboekenweek betrof la gen haar slotregels voor de hand: „Maar klees een boek! Klees een boek!/ Ik lees ge woon een boek in mijn pya- mabroek/ enzovoort." In de Kinderboekenweek staan on der het motto 'Van Rijm tot Rap' dit jaar versjes, liedjes en gedichten centraal. Het activi teitenprogramma duurt tot en met 17 oktober. Elvis Costello, het Engelse wonderkind en geweten van de intelligente pop, heeft een plaat gemaakt met Burt Bacharach, de legendarische leverancier van evergreens als 'Walk on by' en 'Anyone who had a heart'. Deze unie ke samenwerking resulteerde in een al even uniek album: 'Painted From Memory', dat een Costello laat horen waar hij ook zelf verbaasd van staat. ,,We hebben elkaar opge jut", aldus de zanger. ,,De liedjes zijn geschreven op de eigenaardigheden van mijn stem." carrière heeft hij Bacharach- liedjes uitgevoerd. „Het eerste liedje dat ik van Burt kende, was 'Magic moments', uit de gelijk namige televisieshow met Perry Como, al wist ik toen nog niet dat hij het geschreven had. In Engeland was er een complete industrie bezig met Bacharach- covers. Hoe goed Cilla Black ook was, pas later kwamen we er achter dat de Amerikaanse originelen veel beter waren. Al moet ik hier een uitzondering maken voor Dusty Springfield, mijn favoriete zangeres." Drie jaar geleden werd Elvis Costello gevraagd samen met Bacharach een liedje te schrij ven voor de film 'Grace My He art' van regisseur Allison An ders. „Zeer eervol." Er was al leen één probleem: beide heren konden zich niet vrijmaken. En dus schreven ze dat lied, 'God Give me Strength' per fax en te lefoon. „We zagen elkaar pas voor het eerst een half jaar later bij de opname." Het moeten magische momenten zijn ge weest, want ter plekke werd be sloten de samenwerking voort te zetten. Wekenlang schreven ze sa men aan nieuwe muziek en na men vervolgens elf songs op. Burt Bacharach arrangeerde, di rigeerde het orkest en speelde Als hij een staart had, zou hij er mee kwispelen. Elvis Costello is als een jonge hond zo enthou siast over zijn nieuwste plaat. Nu zijn doorgaans alle artiesten dat, maar in het geval van Elvis Costello is de jolijt verklaarbaar. Hij heeft een album gemaakt in samenwerking met een van zijn grootste idolen: de componist, pianist en dirigent Burt Bacha rach. Deze Amerikaan, inmiddels 69 maar nog vader van een dochter van twee en een zoon van vijf, mag rustig een legende worden genoemd. Samen veelal met tekstdichter Hal David was Bacharach vanaf begin jaren zestig verantwoordelijk voor een schier oneindige reeks hits als 'Raindrops keep falling on my head', 'Walk on by', 'Anyone who had a heart', "That's what friends are for', 'I say a little prayer', 'Do you know the way to San José?', 'Wishin' and ho- pin', '24 Hours from Tulsa', 'What's new pussycat?', 'I just don't know what to do with my self, etc. Een reeks die hoort bij het allerbeste wat de Ameri kaanse muziek deze eeuw aan fraais heeft opgeleverd. Elvis Costello (45) was altijd al een fan. Gedurende zijn hele piano, Elvis Costello zong. Het resultaat is verbluffend, temeer daar de samenwerking op pa pier minder logisch lijkt dan nu uit de plaat blijkt. Burt Bacha- rachs werk wordt vaak gerang schikt onder easy-listening. Niet een minderwaardig genre, maar toch kijken velen er op neer of doen het af als slappe amuse mentsmuziek. Terwijl Costello's pop op sommige van zijn al bums de afgelopen twintig jaar barok, ingewikkeld, hoogdra vend en intellectualistisch, kortom: uneasy-listening mag worden genoemd. Zelf zegt Costello het zo: „Ons probleem was hoe we de schrij ver van 'Pump it up' (ik dus) het eens konden laten worden met de componist van 'Raindrops keep falling on my head' over een gezamenlijke muzikale richting. We vonden een basis daar waar de dikkere gevoelens van het leven elkaar overlappen. Anders kan ik het ook niet ver woorden. De plaat is consistent op het gebied van emoties en gevoel." „We hebben nu eenmaal een totaal andere achtergrond. Technisch is Burt beter. Ik ben niet zo geschoold als hij. Hij heeft een eigen stijl: ik verander steeds. Ik kan arrangeren, maar dat doe ik vanuit de achter grondkennis van iemand met een duidelijke voorstelling van hoe muziek moet klinken, niet vanuit een muziek-theoretische aanpak. Maar mijn gevoel voor melodie en harmonie sluit wel precies aan bij dat van hem. Ik probeerde het schrijven zo aan te pakken dat het hem zou aan spreken." Waaruit niet moet worden af geleid dat de liefde van Costel- X5: nnelies Dijkman is net in Wenen ge- weest. Eén van die jse steden waar je op een ptig vijf ruiterstandbeel den rij kan zetten. „In imoet je dat niet doen. ploot. Hier heb je ge- ;en ruimte voor dat ko lt heeft in 1996 in op- fön de commissie Beel- hinst in de Openbare en de gemeente Leiden, egeleiding van het CBK, die naar de ontvankelijk st de stad voor openbare ■schreven. Volgend krijgt het eerste kunst- thaar plan 'Kietelen niet F* een plek op de Bees- kt. Het is de eerste van aties die met prikkelen- T bescheiden kunst wordt verfraaid. Geen hoogdra vende monumentaliteit hier, maar een kassahuisje van John Körmeling (zie foto-inzet). Dat past veel beter bij het nuchtere en functionele van de stad. Voor haar plan onderzocht Dijkman naar het zichtbare ka rakter van de stad. En wat bleek: Leiden is een gesloten boek. De stad geeft zichzelf niet bloot. Rijen dicht opeengepakte gevels herbergen Leidse geheimen, de Burcht is te goed verstopt. Nie mand beseft dat het water, waar tientallen fietsen in verdwijnen, de Rijn is. En ook de sculpturen komen er vaak bekaaid vanaf. Wat te denken van de bloemen- koopman van Gerard Brouwer die twee dagen per week ver- scholen staat achter een noten- kraam? Een werk van Rob van 't Zelfde, op de Stille Mare, krijgt voornamelijk aandacht van graffitispuiters. „Beide werken staan duidelijk op de verkeerde plek> Dat kan ook anders. Je moet kijken naar waar de stad om kunst waagt, waar het func tioneel is. Een kassahuisje voor een rondvaartbedrijf past per fect bij die instelling: 'het aan gename met het nuttige vere nigd'." Andere locaties die volgens Dijkman om kunst vragen zijn het Stadhuisplein, de Breestraat en de Rijnoevers. Arno van der Mark heeft een plan gemaakt voor de Stille Mare. Hij wil van deze plek 'een arena van sensa ties' maken. De bestrating krijgt een heel eigen karakter in een afwijkende kleur, tekstbanden zullen refereren aan de geschie denis van de Hortus en de straatverlichting gaat een 'inter actieve aan/uit relatie' aan met de toevallige passant. „Het kan heel goed zijn dat winkelend publiek zo'n straat inrichting helemaal niet ervaart als kunst. Dat is niet erg als ze het bijzondere maar aanvoelen. Als je mensen vraagt een kunst werk in de stad aan te wijzen dan komen ze waarschijnlijk op de proppen met het Vredesmo- nument op de Garenmarkt. Maar dat soort volstrekt auto nome bouwwerken is nog een overblijfsel van de jaren zestig en zeventig. Daar is niks mis mee als je de ruimte er maar voor hebt. Wat je nu steeds meer ziet is de integratie van beeldende kunst in het steden bouwkundige beleid. Kunste naars leveren net als land schapsarchitecten een wezenlij ke bijdrage aan de stedenbouw omdat ze de problemen meer onbevangen benaderen. „Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen is het be langrijk dat kunstenaars van meet af aan bij de planontwik keling betrokken worden. Kunst moet worden beschouwd als een essentieel onderdeel van de stads verbetering. Het is een beetje een trend, ja. In Amster dam zijn al kunstenaars als ad viseur betrokken bij de stads vernieuwing." Dijkman beoordeelt in de com missie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte de inzendin gen voor diverse locaties. Dat betekent dat ze zelf niets kan maken voor het project. Maar het broeit wel een beetje. „Ik heb weieens gedacht aan de Burcht die om de zoveel tijd de aandacht trekt door een hele diepe zucht te slaken. Omdat die zo slecht bezocht wordt. Een soort Burcht der Zuchten. Maar dat moet iemand anders mis schien maar uitvoeren." TEKST: PABLO CABENDA FOTO: HENK BOUWMAN Elvis Costello en Burt Bacharach: „We hebben elkaar opgejut." lo's kant kwam en Bacharach maar een beetje aanschoof. „In tegendeel. Hij was al net zo fa natiek als ik. Vaak bleek hij 's avonds of 's nachts nog weer dingen bedacht te hebben. We jutten elkaar op. In de eerste vijf dagen begonnen we meteen aan vijf songs tegelijk. De bases werkten we later uit. Dan kwam de een met een idee voor het intro of de ander met een idee vooreen brug." Bacharach liet niets aan het toeval over. Alles werd noot voor noot uitgewerkt. Daarna was het ook niet meer onder handelbaar. „De woorden moesten maar gehoorzamen. Ik heb simpeler teksten geschre ven dan ik altijd deed, met sim peler woorden. We hadden van tevoren afgesproken dat we lief desliedjes zouden schrijven. FOTQ CPD/WARNER Daar kan iedereen zich in her kennen, ook al schreef ik wel degelijk uit eigen ervaring. Je kunt je afvragen of de wereld nog meer liefdesliedjes nodig heeft, maar liefde is nu eenmaal het materiaal waar het leven van gemaakt is. We zouden niet bestaan zon der liefde, passie en de minder positieve bijeffecten ervan." RUNSBURG THIJS DEN OTTER De Rijnsburgse Floraband is er dit jaar niet in geslaagd een goed concours voor show- en marsbands te organiseren. Hoe wel de vereniging zegt er alles aan te hebben gedaan zijn er slechts vijf inschrijvingen voor het evenement dat aanstaande zaterdag voor de 24ste keer ge houden zou worden in de bloe menveiling van Rijnsburg. Het jaarlijkse majorettenconcours gaat wel door, zij het dat dit evenement is verplaatst naar Sporthal de Middelmors. „Er is steeds minder animo voor deelname aan concoursen in Nederland", zegt coördinator Hans Oudwater. „De overheid geeft steeds minder subsidie aan muziekverenigingen die daarom zelf moeten opdraaien voor de kosten van deelname aan een concours. Het grote verschil tussen een concours en deelname aan een taptoe is dat op een concours muziekvereni gingen zich meten met ande ren. Zón dag kost je als vereni ging al gauw 1000 gulden. Een optreden of taptoe daarentegen doe je op uitnodiging. Dat levert gemiddeld 1000 gulden op. Het is dan ook logisch dat de bands eieren voor hun geld kiezen." „Zes a zeven jaar geleden was dit ondenkbaar', gaat Oudwater verder. „Toen was het concours van Rijnsburg de grootste in- doorwedstrijd van Nederland. Kwamen er 60 major ettenpelo- tons en 120 bands. We moesten het programma over twee da gen en twee zalen uitsmeren. Op zaterdag trokken we dan 2000 man publiek." Dat fanfarebands en majoret tes niet meer van deze tijd zijn, gaat er bij beide heren niet in. Piet Hemminga: „Een optocht of een corso zonder levende muziek is ondenkbaar. En op het concours in Kerkrade ko men ook nog steeds duizenden mensen af. Voor de Floraband is het con cours niet van 'levensbelang'. Oudwater: „We zijn er niet van afhankelijk. We hebben een ge zonde vereniging en omdat we in de eredivisie optreden, heb ben we genoeg te doen. Natuur lijk spekte het concours wel de kas van de club, maar de voor naamste reden om het te orga niseren was het plezier dat we er in hadden. Volgend jaar gaan we het gewoon weer proberen. Dat zou de 25ste keer zijn. Het zou jammer zijn als we die mijl paal niet halen. Maar als de bands niet komen, dan houdt het op." DEN HAAG «ANP Het Haags Gemeentemuseum gaat het 80 miljoen gulden kos tende schilderij 'Victory Boogie Woogie' van Piet Mondriaan achter onbreekbaar glas ten toonstellen. Deze maatregel komt bovenop het aanstellen van een beveiligingsbeambte die het doek permanent gaat bewaken. Volgens museumdirecteur H. Locher is het plaatsen van glas een standaardprocedure voor een schilderij van grote waarde. Een woordvoerster geeft toe dat door aspecten van lichtinval en dergelijke als gevolg van het glas het kijkgenot wel minder is. Het plaatsen van glas heeft volgens de zegsvrouw niets te maken met de omstreden aan koopgeschiedenis van het doek. De Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit kocht het schilderij voor 80 miljoen gulden na een schenking van De Nederland- sche Bank (DNB). De stichting geeft het werk in permanent bruikleen aan het Haags Ge meentemuseum, maar heeft door de aankoop niet veel geld meer in kas om op andere ma nieren bij te dragen aan de Ne derlandse kunst. Omdat deze gang van zaken nogal wat beroering veroor zaakte, zou de Mondriaan nega tieve gevoelens kunnen oproe pen bij sommige bezoekers, maar volgens het museum is dat niet de reden van het plaat sen van glas. Over de gang van concertgebouw Concertgebouwplein 2-6.Telefoon 671 83 45 c Meestcrpiamsten: Mil het muziektheater Amstel 3. Telefoon 625 54 55. Agendalljn 551 81 00 zo 8,14.00 Uastprogrammering presenteert het Ensemble uit de paleizen ma 9 nov van Pcliatan en Abianbase met een uniek programma van originele 20.15 uur Balinese dansen, begeleid door 2 gamelanorkesten. Voor de voor zaken zijn onder meer Kamer vragen gesteld. 'Victory Boogie Woogie' is vanaf 29 oktober voor het publiek te zien. KINDERBOEKENWEEK ACTIVITEITEN Toon Teilegen signeert Toon Teilegen, schrijver van hel Kinder boekenweekgeschenk 1998, signeert... wyitfirmap Rijm en Rap middag in het kader van de BGN Rijm en Rap-wedstrijd Kasper van Duyn, rapper Karin Klebe, liedjesschrijfster Christiaan van Tol, dichter vertellen over hun werk, beantwoorden vragen en geven advies. Begane Grond, Breestraat 93 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 23