Economie Beurs Particulieren presteren beter dan grote beleggers ft re DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 >C Winst bij Draka stijgt 13 procent amsterdam-hillegomDe nettowinst van Draka Holding steeg het afgelopen half jaar met dertien procent naar 55,6 miljoen gul den. Een jaar geleden was dat nog 49,1 miljoen. De winststijging werd behaald met een gelijkblijvende omzet van 807 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg met zes procent naar 83,4 miljoen. Het bedrijf verklaart de gelijke omzet uit het feit dat de koper- prijs voor elektriciteitsbedrading met ongeveer een kwart is ge daald, hetgeen tot lagere verkoopprijzen leidde. In de glasvezel sector daalden het resultaat en de omzet sterk. Het goede resul taat in de kabelactiviteiten compenseerde de tegenvallers bij de glasvezel. De directie verwacht dat over heel 1998 de winst zich zal ontwikkelen als in de eerste zes maanden. Goed halfjaar voor CMG Amstelveen Automatiseringsbedrijf CMG heeft een goed halfjaar achter de rug. In vergelijking met de eerste helft van 1997 steeg de omzet met 38 procent naar 652,3 miljoen gulden terwijl de winst met 64 procent groeide naar 52,4 miljoen. CMG behaalde de hogere omzet en winst grotendeels door autonome groei. Verder nam het bedrijf in Frankrijk, België en het Verenigd Ko ninkrijk branchegenoten over. In Nederland kwam een nieuw kantoor in Eindhoven, terwijl CMG nog dit jaar ook in Alkmaar, Enschede en Woerden hoopt neer te strijken. Bovendien opende de automatiseerder een vestiging in Singapore. KPN partner in nieuw netwerk via zee den haag Vijftig telecombedrijven hebben de handen ineen ge slagen om een groot glasvezelnetwerk op de bodem van de At lantische Oceaan te leggen. Een daarvan is KPN Telecom, dat 170 miljoen investeert. In totaal kost het net 3 miljard. Het nieu we net kan tegelijkertijd zeven miljoen telefoongesprekken ver werken. De glasvezels verbinden de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Denemarken en Nederland. Het Japanse concern KDD-SCS legt het 15.000 kilometer lange net aan. Eind 2000 moet het af zijn. Berekeningen CBS wijzen uit: den haag «anp Pensioenfondsen en grote ver zekeraars zijn maar matige be leggers. Ze doen het in elk geval minder goed dan het gemiddel de groeicijfer van de beurs, zo blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS). Het 420 miljard gulden grote aandelenbezit van pensioen fondsen en grote verzekeraars werd in het eerste halfjaar 73 miljard gulden meer waard. Van dat bedrag is 69 miljard te dan ken aan koerswinsten. Dat bete kent een koerswinst van twintig procent, terwijl de koersindex in dezelfde periode met 27,4 pro cent toenam. Ondanks die 'matige' presta tie groeide het totaal aan insti tutionele beleggingen in de eer ste zes maanden met tien pro cent ten opzichte van eind vorig jaar tot 1.131 miljard. Van dat bedrag beheren de pensioen fondsen 750 miljard, terwijl de grote verzekeraars goed zijn voor 381 miljard. De 'institutio- nelen' hadden evenmin te mop peren over hun obligaties, die miljarden meer waard werden. ECONOMISCH KORT Supermarktconcern DE BOER UNIGRO heeft in het eerste halljaar marktaandeel verloren. Dat leidde tot een van 12,8 naar 12,4 procent gedaald aandeel in de totale Nederlandse markt. De Boer Unigro kwam in de eerste zes maanden deson danks tot een nettowinst van 52,7 miljoen, 14,1 procent meer dan in dezelfde periode van 1997. Beurskandidaat MOTIP uit Le lystad (lakken, reparatie- en on derhoudsmiddelen) neemt In- terchemic uit Maasbracht over. Interchemic is gespecialiseerd in het verwerken van fotografi sche reststoffen en metaalhou dende vloeistoffen. Het bedrijf heeft een omzet van 4,5 miljoen en vijftien werknemers in dienst. De industrie in de VS heeft in juli 1,2 procent meer aan orders binnengekregen dan in juni. Het is de sterkste toeneming in acht maanden tijd. Analisten hadden desondanks meer ver wacht. Ze 'waren uitgegaan van een groei van 1,4 procent. BEATE UHSE, de Duitse keten van sekswinkels, denkt in de eerste helft van 1999 naar de beurs te kunnen gaan, aldus de nu 78-jarige oprichtster, Beate Rotermunt. In juli kondigde de onderneming aan een beurs gang te overwegen. De keten heeft 600 mensen in dienst en verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 190 miljoen gulden. VEB: Fundament beurs gezond den haag anp De Vereniging van Effectenbe zitters vindt dat de fundamen ten van de beurs onverminderd gezond zijn. De vooruitzichten voor beleggingen in aandelen zijn de komende drie tot vijf jaar positief. Bovendien zullen de rendementen beter zijn dan bij beleggingen in staatslenin gen en deposito's. Dat concludeert VEB-direc- teur P. de Vries na een onder zoek dat de VEB heeft gedaan naar ontwikkelingen rond de 51 grootste op de beurs genoteerde ondernemingen aan de Amster damse effectenbeurs. De winst verwachtingen zijn goed en door de recente koersdalingen is de koers-winstverhouding verbeterd. De Vries denkt bovendien dat de invloed van de Russische cri sis op de Nederlandse econo mie beperkt is. De onderzochte fondsen raakten ten opzichte van hun hoogste stand dit jaar op 29 augustus gemiddeld 24,1 procent van hun waarde kwijt. Een positief punt is verder de laag blijvende inflatie. Daar komt nog bij, dat de rente op staatsleningen met een looptijd van tien jaar gedaald is tot 4,3 procent. VAN DE BEURSVLOER Damrak volgt Dow met klein verlies De Amsterdamse effectenbeurs is vanmorgen bij opening direct bijna de helft van de winst van gisteren weer kwijtgeraakt. Gis termiddag steeg de AEX-index na een fraai herstel met 32 pun ten tot net boven de grens van 1100. Vanmorgen was er al di rect een verlies van ruim vijftien punten, waardoor de beursba- rometer rond elf uur op 1.085 terecht kwam. Vrijwel alle hoofdfondsen openden in de min. De verkopen vanmorgen wer den vermoedelijk ingégeven door het lagere slot van Wall Street gisteravond. De Dow stond aanvankelijk op winst maar in het laatste kwartier van de handel belandde de beursin dex toch in het rood. De Dow Jones-index daalde met 45,05 punten tot 7.782,37. Winstne mingen waren de voornaamste oorzaak. De effectenbeurzen in het Verre Oosten hebben vanmorgen een gemengd beeld laten zien. In Tokyo en enkele andere finan ciële centra gingen de aande lenkoersen omlaag, maar er wa ren ook beurzen waar juist winst werd geboekt. In Tokyo sloot de Nikkei-index met een beperkt verlies van 115,38 punten (0,8 procent) op 14.261.24. De stemming werd gedrukt door melding van ver liezen bij Hitachi. Eerder was winst voorspeld. De aandelenkoersen in Maleisië gingen aanvankelijk omlaag, maar halverwege de dag stond de beursindex op een flinke winst van vier procent. Zuid- Korea sloot bijna 0,4 procent hoger en in Hong Kong stond de Hang Seng-index aan het eind van de ochtendhandel op een winst van 1,2 procent. Tai wan leed een gevoelig verlies van 3,4 procent. den haaganp T0P-10 STIJGERS TOP-IO DALERS 16,30 45,00 42,20 20,30 30,50 47,00 11,60 116,00 96,40 270,00 39 rgzelfs.sing. OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN 0A 335 OA 320 322 16000 2830 37200 25,00 e 42,10 55,80 13,05 00A 290,OOA OA wewelerc. 52,50 00A 3200,00A 109,00 24,00b 51,10 64,00 35,80 39,50 f 43,50 19,60 74,10 35,00A 48,50 f 61,50 23,50 80,00A 30,80 00 f 189,00 37,00A 00 f 104,00 a 90 4,00 50 87,00 10 104,00 00A - 7.50A 18,70e 00A 4800,00 46,10 303,80 00 f 207,00 f 39,00 27.50A 20,50 13,00 e 46,40 52.50A 24,70 f 66,00 63,00 78.50A 00 116,00 70A 127,70A 00A 1270,OOA 60 136,00 79,50 46,70e 21,00A 74.50A 90,OOA 47,00 124,OOA BUITENLANDSEAANDELEN OA merck co OA saint-gobin fr.f. OA schlumberger 50A 49.50A 00A 233,50A 69.10A 31.50A 42.00A 43,00A 28,00A 00A 900,00A 410,00 a 48.70A 39.20A 21,00 A 26.50A NIETGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-neth.eq.l. abnamrooblig.f aegon equity fund mersf.eurotop-100 f mev aandelen! ned ia actief beh depot ieh. ppdepnl ;e h. pp aandf ai [e h. pp aandf ei ;e h. pp aandf vc 22,43 16,59 24,59 15,51 93.59 26.60 40,28 28,98 50,93 52,12 31,00 40,83 23,09 87,57 21,32 18.14 22,26 12,43 74.15 71,75 39,79 17,55 19,62 14,05 14,96 21,91 20,08 22,38 16,48 24,64 15,51 91,83 26,24 40,27 28,98 48.85 52,06 30.97 40,30 22.86 85,38 20,06 17.98 21,70 12,43 73,15 71,60 nn vastgoed fds nn obligatie pl. fds nn geldmarkt fds nn nederland fonds nn nederland plus fd ohra garantie fd postbank spaargr.f pyramidefonds rabo dutch bond f. rabo groei sparen rabonlg cash reaal-combinatief. reaal-vastgoedf. reaal-garantief. reaal-obligatief. reaal-ned.aandelenf. reaal-groeimarktf. reaal-spaarbew.f. reaal-spaarbew.garf. rente vast fonds royal combinatie royal deposito rvs aandelen fonds rvs mix fonds rvs obligatie fonds spaarbelegdiv.f. van lanschot bond van lanschot equity 33 101,23 30 133,22 56 125,57 06 21,04 54 21,50 16 33,16 66 12,65 41 11,40 20 12,08 70 14,69 02 12,02 43 15,41 15 30,61 45 15,18 40 112,82 49 53,49 190,58 192,72 88,5691 88,5691 11.37 14,76 19,09 33,50 6,10 17,58 14,76 96.38 47,11 32,71 14,68 28,88 26,20 26,85 13,01 42 1361,85 65 1328,15 67 1627,57 AANDELEN AEX-INDEX 224,40 70,40 129,10 105,95 108,70 78,75 223,40 39,30 152,00 106,40 103,00 132,00 155,30 98,20 125,50 99,30 77,30 91,00 204,30 126,80 59,20 170,40 66,40 85,80 88,00 345,60 21/07/98 25/03/98 14/07/98 25/09/97 20/04/98 11/05/98 31/07/98 04/09/97 04/05/98 30/09/97 21/07/98 15/07/98 06/04/98 21/07/98 30/03/98 26/05/98 03/07/98 07/07/98 25/05/98 20/07/98 15/07/98 02/09/98 210,10 28/10/97 1100 28/10/97 46 28/10/97 18 28/10/97 6 28/10/97 78 01/09/98 40 01/09798 60 01/09/98 4 28/10/97 173 01/09/98 24 28/10/97 126 28/08/98 7 28/10/97 89 01/09/98 79 28/10/97 12 28/10/97 01/09/98 29/06/98 28/10/97 14/11/97 15/12/97 128 29/04/98 01/09/98 28/10/97 13 23/12/97 01/09/98 28/10/97 28/10/97 345,60 op la l.k. 6 1085,41 1089,29 1078,23 1085 46,30 46,40 45,80 180,30 61,50 79,80 38,90 61,50 42,90 172,50 24,70 126,20 71,00 89,50 79,20 121,20 68,10 90,80 79,00d 62,90 74,30 125,50 108,50 47,30 134,40 61,90 73,60 84,00 344,20 180,10 61,30 78,00 38,90 59,80 41,50 171,20 24,40 125,50 71,00 88,30 78,70 120,60 67,10 88,30 78,00 d 62,80 74,30 125,20 107,00 46,90 134,10 61,60 70,00 83,50 342*90 178,80 60,60 76,10 37,60 59,00 41,10 170,30 24,20 124,50 69,30 87,50 78,50 118,60 65,60 87,80 76,00d 62,10 71,30 122,70 107,00 46,60 132,80 61,20 69,00 82,50 341,00 AANDELEN MIDKAP-INDEX De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur', de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 197,70 403,00 255,20 354,50 187,00 241,00 62,90 214,30 127,60 129,00 04/09/97 197,70 28/10/97 335,00 22/10/97 254,50 e 15/09/97 353,10 28/10/97 159,00 28/10/97 199,00 02/09/98 46,50 01/09/98 166,40 11/09/97 125,70 01/09/98 112,50 47.50A 167,20e 125,70 47,80 167,20e 125,70 197,70 330,10 254,50 e 352,50 155,00 198,10 •46,20 167,20e 113,50 f 113,50 f NOTERINGEN BIJGE TOT 11.00 UUR iwj 100MEESTVERHANDELDE0PTI aab okt okt 42,50 47,50 400 129 5 2 ol 50,00 1093 1 okt 52,50 52 0 50,00 237 3 apr 57,50 666 2 oOO 21,30 55 26 7 aab oOl oOl oOl 42,50 50,00 60,00 54 65 116 12 9 6 45,00 84 50,00 132 4 i apr 42,50 70 2 40,00 50 2 apr 45,00 153 4 ir aegn o02 220,00 59 40 aegn okt 145,00 425 1 et aegn okt 175,00 195 8 aegn oOl 70,00 100 1 aegn o02 80,00 500 3 a 1100,00 251 35 1150,00 71 13 tit 1100,00 295 56 aex okt 1170,00 1200,00 421 116 26 16 er sep 1040,00 107 16 1050,00 70 18 _d_ sep 1060,00 194 21 sep. 1080,00 57 27 sep 1100,00 167 35 sep okt 1110,00 102 38 900,00 103 10 LC okt 1000,00 57 23 ar 1100,00 134 51 okt 60,00 151 3 okt 62,50 177 2 prs 65,00 71 1 m okt 67,50 103 0 apr 60,00 134 7 re ct o99 50,00 1020 14 o99 60,00 1077 8 J i o99 70,00 113 4 aïo! a°j; 55,00 60,00 113 100 1 4 o00 55,00 150 8 87,50 50 11 alm! okt 35,00 35,00 64 71 7 2 aa re d/fl sep 195,00 56 0 tt V d/fl 3 °kt 195,00 30,00 50 50 1 0 o99 30,00 54 2 o oOl 35,00 140 2 e o02 30,00 82 5 o02 40,00 61 2 e 35,00 82 10 el 3 o02 30,00 100 9 ortis 125,00 57 8 at gtn 105,00 324 5 e ng 125,00 174 3 eli ng 110,00 60 19 ng jan 160,00 250 2 >e ng apr 160,00 120 5 et ng ng oOl 135,00 296 24 o02 100,00 126 41 ng o02 150,00 92 24 ng sep 115,00 112 2 ng 130,00 50 11 ng 110,00 125 3 ng jan 145,00 232 28 ng ng apr 115,00 200 11 oOl 135,00 57 33 90,00 59 10 120,00 100 10 nedl 37,50 50 2 apr 37,50 50 7 o'le 90,00 90,00 1047 62 2 4 okt 95,00 638 2 100,00 61 3 olie apr apr 110,00 120,00 300 124 3 1 oOl 90,00 53 16 oOl 100,00 104 13 oOl 130,00 54 7 o02 100,00 54 16 pat o02 100,00 60,00 124 55 26 2 ahil 130,00 278 5 ohil okt 120,00 60 14 phil o99 75,00 90 56 ahil oOl 200,00 66 16 ahil sep 130,00 276 7 ihil jan 120,00 52 9 jan 110,00 60 3 Pg okt 50,00 220 4 okt 130,00 52 11 !n!l okt 150,00 160,00 57 1500 3 7 D uml okt 130,00 53 3 OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN 172,00 201,90 61,70 187,90 45,50 47,00 119,00 f 118,10 74,30 74,70 171,50 200,00 61,70 186,00 ingbnk glob.fund ing bnk guldem fonds ingint.obl.fonds ingint.dep.fonds ing bnkit-fund ing bnkmiddutch f. ing bi ilig.fds aldoll.bond f. amvabel :a kapit.markt :a portfolio 3 :aobl.ned donau fonds ducatus eng hall. Ie cpr finlestopr.gr f. gen bank aandf. gen.bankgld.obl.divf. gen bank liq.grf. 197,70 162,20 66,00 77.00 76,50 28.50A 157,00 5.20A 77,30 1144,80 83,80 21.30A 44.50A 56,30 114,10 197,70 162,20 65,60 76,50 76,90 28,50 155,50 5.20A 1124.20A 83,00A 20.50A 43,10e 56,20 114,10A 110,50 59,40 .08-, 60 02,60 78,80 38,50* 38,20 80,00 f 69,50 53,50 01,10 33,50 69,10 79,90 rg pacific fund 71,00 rg rente mixfuni 28,40 rg zelfs.argen 530,00A 530,00A 109,50 59,30 108,70 102,80 80,00 f 38,30 f 38,30 80,00 169,50 54,20 101,11 33,60 rgeur.obl.grf. rg florente f a rg hollands bezit rg hypotheekfonds ishimalayan f. jade fonds japan convertible.f. japan fund cert. i rentegr. gim real est.eq. f gim world equity f. global conv fund holl.oblig.fonds holl.pacific f. holl selectief, holland eur.fund holland fund hooge h aandf ned ing bnk emerg.e.e.f 77,00 26,00 e 128,00 21,00A 25,50 103,00 50,00 f 28,00 70,20 109,90 f 119,70 157,60 102,40 110,00 78.70A 95,20 86,00 120,00 52.60A 80.40A 150,30 81,00 177,00 137,00 195,00 f 46,40 26,40 127,00e 10,00A 10,00A 2.60A 21,00A 25,90 103,00A 28,00A 70.20A 148,50A 110,50 119,80 157,70A 102,00' 110,00 79.20A 96,00 86,00 120,00 80.40A 150,30 79,00 175,00 135,00 f 191,50 45,90 postb.aandelenf. postb.beleggf. postb.euro aandf. postb.it fonds postb.nederlandf. postb.nettorentef. postb.obligatief postb.vastgoedf. postb.verm gr.f postb.wereldmf. 14,60 98,10 21,20 24,60 180,00A 7,70 19,60 57.50A 12.50A 96.30A 45,60 73,00 72,00 55.10A 116,10 46,90 64,80 58,10 174,00 f 30,00 176,00 132,40 70,70 60,20A 37.90A 80,60 66.20A 72,60A 73,20A 51.60A 88.40A 23,20 118,00 22,50 79,50 16,00A 40,50 120,00 78,00 45,20 55,30 93,60 53,50 60,20 43,90 72,00 47,80 110,50 43,30 55,20 50,80 53,60 56,00 14,50 98,10 21,20 24,60 7.70A 20,30 57.50A 12.50A 96,20 45,40 74,00 70,90 55.10A 116,00 46,90 64,00 58,70 173,00 130,30 70.90A 60.20A 38.20A 82,20 66,20A 72.90A 73,00A 51.80A 89.10A 23,30 118,00A 22,40 79,50 16,00A 119,50 77,80 45,40 56,00 96,40 53,50 60,20 44,00 71,90 47,8 50,85 53,80 56,50 austr. rgzelfs.belgie rgzelfs.china rgzelfs.hongk. rg zelfs, japan rg zelfs, polen rgzelfs.Spanje rg zelfs.z.afr. rodamco ret.ned rol inco pref. iseuraandelenf. is eur mixfonds ïsguldensdiv.f. snsobl.groeif. sns sp plus aand tg oliehaven tg petroleumhave tokyo pac.hold. trans europe f. triodos groenfond vsb obl.groeif. vsb rente fonds wereldhave o/n VERKLARING DER AFKORTINGEN hoogste koers in 12 mnd. laagste koers in 12 mnd, vorige koers,(slotkoers) laatste koers advieskoers e gedaan en bieden f gedaan en laten g bieden en ex dividend h laten en ex dividend k gedaan en laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers la laagste koers s stopkoers s.k.2= slotkoers 2 beursdagen terug 50MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab bb 714 94 aab bb 7 95-05 aab chic 718 97$ aab 638 ecu aab 6141-1196-06 aab 618 97-09 aab 6 97-07 aab 512 94-04 aab b 514 98dm achmea 534 96 aegon 814 92-04a aegon 714 96 p.c. aegon 718 96 p.c. aegon 518 94-99 ahold 578 97-05 bng 614 ^3-00 bng 6 95-01 4,30 108,40 108,25 4,62 114,00 113,55 A 6,28 105,50 A 105,50 A 5,02 109,30 A 109,30 A 4,92 108,95 A 108,80 A 5,13 108,75 A 108,05 A 5,02 107,55 A 107,10 A 4,51 104,85 104,60 3,97 101,70 A 101,40 A 4,36 107,00 A 106,45 4,67 118,60 - 118,40 A - 112,20 - 114,00 - 100,59, 4,86 106,70 A 106,10, 3,81 104,60 104,65 4,15 105,90 A 105,40 114,00 114,00 100,59 A bng 514 96-01 bng 514 98-13 bng 412 98-03 bng 0 95-15 bng 0 97-20zar cades 638 96-04 fort.nl 514 98 gen.bnk 5 97lfr halifax 538 98 ing bnk 9 90-00 ing bnk 612 86-06 ing bnk 6 97-07 ing bnk 6 97-07 ing bnk 5 98-09 ing verz614 95 ingverz 534 98a$ lease ass bs412 98 meesp 0 89-99 nib 412 98-02dm nwb 7 58 89 nwb 658 95-05 nwb 638 96-06 nwb 618 98$ oostenr. 4.30 98 rabo 618 96-06 rabo 578 94-04 rabo 534 96-01 rep.italy 618 97 res. ferre de 514 98 sns gr 7 93-03 snsgr 634 95-04 sns gr 578 97-07 01,70 A 03,00 12,05 A 101,70 A 103,00 A 111,65 A 111,10 A 101,00 A 101,40 A 109,80 A 107,55 104,70 A 111,50 A 104,10 A 111,10 111,30 107,50 108,75 STAATSLENINGEN nl 1012 80-00 nl 914 90-00 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 834 90-00 nl 834 9011-00 nl 834911-11 nl 834 92-07 nl 812 89-99 nl 812 91-01 nl 812 911-11 nl 814 90-00 nl 814 921-02 nl 814 9211-02 nl 814 92-071-11 nl 81492-071-11 nl 734 90-00 nl 734 95-05 nl 712 891-99 nl 712 8911-99 nl 712 93r23 nl 712 95-10 nl 714 89-99 nl 714 94-04 nl 7 891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 634 88-98 nl 634 89-99 nl 634 95-05 nl 612 89-99 nl 612 93-03 nl 6 96-06 nl 534 94-04 nl 534 96-02 nl 534 97-07 nl 512 98-28 nl 514 98-08 nl grb 312d nl grb 3d DC oo WISSELKOERSEN Canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) griekse dr. (100) hongkongdlr(lOO) 2.798|aa o.sek 11.381 p 143,71 i tal.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (10Ö) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand NB Deze opgave is van GWK, /j inwisselkosten zijn respectieve 4,5 Andere banken hantere gere aankoop- en lagere verlj en doorgaans ook provisie. EDELMETALEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 8