Radio Televisie fCijkers zijn wel content met NOVA Etherfrequenties verdeeld onder achttien radiostations o/o O 5NDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 nederland nederlandq neder land honP in on tedijQ tail Ja, natuurlijk. Serie natuurdocumentai- res. Af IMongolia. Herh. Alles kits. Kinderprogramma. Roseanne. Amerikaanse comedyse rie. Camera loopt! Serie programma's over vriendschappen tussen jongeren. AfI. 1. Natuur in eigen land. AfIHet nieuwe land. Get the picture. Kennisquiz. NOS-Journaal. Netwerk. Actualiteitenrubriek. Pre sentatie: Pieter-Jan Ha- gens. Het andere gezicht. Portret achter de actuali teit. Werelden: Opgefokt. 5-delige serie documen taires over de invloed en betekenis van jeugderva ringen. Wilde Ganzen. Door het oog van de naald. Programma waarin aan twee mensen vragen wor den voorgelegd over de betekenis van de bijbel in hun leven. Fatal attraction. Amerikaanse speelfilm uit 1987 van Adrian Lyne. Met: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer e.a. Netwerk. Einde. 16.00 16.00 16.25 16.31 17.00 17.29 17.30 17.35 18.00 18.15 18.42 18.50 19.57 20.19 21.18 30i zf de 250ste maal presenteert we g Driehuis vanavond 'Per se- ehaPe wijzer'. De kennisquizz is al 00 cW onafgebroken op de televi- ïen iP zien. Driehuis volgde in oer-presentator Berend Bou- op. (Nederland 3,20.22 el foto KIPPA 00.02 07.00 Xieje op 2. Teletubbies. KabouterPlop. Animatieserie. Afl.: Loop wedstrijd. Wonderbaarlijke beesten. 2 voor elkaar. 2 Vandaag. NOS-Journaal. Actualiteiten. Presentatie: Victor Deco- ninck. NOS-Journaal. Actualiteiten. NOS-Sportjournaal. NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. Uitzending politieke partij en. Samson Gert special. Registratie van een optre den van Samson en Gert in hun reuze-rood-witte tent tijdens een zomer- toernee. America's funniest home video's. Te land, ter zee en in de lucht. De familie van het jaar. Serie programma's rond de jaarlijkse verkiezing van De familie van het jaar. Presentatie: Bert Kuizenga. Cosby kids (Kids say the darndest things), populaire serie waarin Bill Cosby praat met jonge kinderen. Pre sentatie: Bill Cosby en Art Linkletter. De verhuizing. 13-delige serie program ma's waarin het wel en wee wordt gevolgd van verhuizende mensen door heel Nederland. Socutera. Studio NOS. Sportmagazine met o.m. beelden van de EK kwali ficatiewedstrijd volleybal (mannen) Nederland - Finland. Om 23.30 uur het NOS-Journaal. TROS Telearchief. Documentairebeelden uit oude bioscoopjournaals. Afl.: We gingen op vakan tie (2, slot). Herh. NOS-Journaal en NOS- Sportjournaal. Einde. n.in^ mensen meer informatie hebben over een belang- vet"J nationale of internationale geven ze de voor dag aan NOVA, zo blijkt uit on- mejoek. NOVA, het late actuali- "ie inprogramma op Nederland lalv^rdt ook hoger gewaardeerd abyj dan informatieve pro- 'Hfqima's als Netwerk (7,4), (7,3), MiddagEditie Hart van Nederland (7,2) Peter R. de Vries (7,1). Dat uit een onderzoek dat de dienst Kijk- en Luisteron- oek (KLO) uitvoerde op ver van NOVA. n het eigenlijk alleen voor n gebruik bedoelde onder werkten 630 personen Volgens KLO is de in fe- ri gehouden steekproef re- ;ntatief voor de Nederland- ivolking van 15 jaar en ou- kijkers van NOVA vinden het programma niet moeilijk te begrijpen (82%), interessant (81%) en objectief (77%). Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn wat de klok slaat. In 1993 vond 65% van de kijkers NOVA levendig, drie jaar later 47% en bij de meting van begin dit jaar 'slechts' 43%. Ook vonden de kijkers het program ma vroeger vaker interessant dan nu (85% in 1993 tegen 83% nu). De kritiek 'op straat' dat NO VA teveel op een radioprogram ma lijkt met veelal studioge- sprekken, komt niet tot uiting in het onderzoek. Er wordt niet te veel gepraat in NOVA, zegt een dikke meerderheid. Integen deel: een ruime meerderheid (78%) is van oordeel dat de in terviews met gasten in de studio het programma juist boeiend maken. NOVA heeft overigens wel de status van een elitaire ru briek, want een meerderheid (53%) meent dat het rtlQ rtlQ) 16.00 NOS-Journaal. 16.08 In voor-en tegenspoed. 16.37 Moesha. 16.59 Powermoves. 17.05 999. Engelse gedramatiseerde serie. Presentatie: Jan Douwe Kroeske. 18.00 Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Stupicupido; 18.05 Teuntje en de leeuw; 18.10 Dit ben ik. 18.15 Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Knuffel. 18.30 NOS-Jeugdjournaal. 18.42 Het klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Blaasinstrumen ten. 19.00 Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Boulangé. 19.21 Mad about you. Amerikaanse comedyse rie. Wanneer Paul en Ja- mie iedereen deelgenoot van hun zwangerschap willen maken, blijkt ieder een al op de hoogte te zijn. Afl.: Outbreak. 19.55 Stardust. Filmmagazine. 20.22 Per seconde wijzer. Quiz. Presentatie: Kees Driehuis. 20.50 Zembla: Retour Sarajevo. Documentaire over de aansporing van de Neder landse regering om de ge vluchte Bosniërs weer te rug te sturen naar hun ei gen land. 21.30 Bed breakfast. Nederlandse comedyse rie. Afl. 1: Coma. 22.00 NOS-Journaal. 22.15 NOS-Sportjournaal. 22.34 Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartjevan Weegen. 23.03 NOS-Den Haag vandaag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Minge len. 23.25 Vergezicht. Serie documentaires die veerkrachtige mensen, dichtbij en veraf, een ge zicht geeft. Met van avond: Aristohip. 00.15 NOS-Teksttv. 07.00 Einde. 18.35 19.00 22.30 23.30 24.00 RTL Nieuws. Catherine. Praatprogramma. Afl.: Met mijn muisde hele wereld rond. RTL Nieuws. RTL Live. Nieuwsshow. RTL Nieuws. Extra. Servicegericht themapro gramma. Het oude huis- /het nieuwe huis; The bold &the beautiful. Amerikaanse soapserie. Lucky letters. Spelprogramma. RTL Nieuws weer. Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. De Jantjes. Tv-registratie. Chicago Hope. RTL Nieuws. Misdaad om middernacht: Two. Amerikaanse misdaadse rie. eurosport 16.30 Mountainbiken. Samenvatting van de we reldbeker downhill in Arai City (Japan), 8e en laatste ronde. 17.00 Olympische Spelen. Olympisch magazine. 17.30 Funsporten. Verslag van de X-Games in San Diego (VS), bare foot jumping en wake- boarden. 18.30 Wielrennen. Rechtstreeks verslag van een wedstrijd op de baan, Duitsland - Frankrijk. 20.30 Voetbal. Rechtstreeks verslag van het vriendschappelijke toernooi in Florence (Ita lië); Fiorentina - Atletico Madrid, Fiorentina-AS Monaco en AS Monaco - Atletico Madrid. 23.30 Motors. Auto- en motorsportmaga zine. Herh. 01.00 Funsporten. Funsportenmagazine. 18.00 18.05 18.35 19.00 19.25 19.35 20.00 20.20 20.30 22.15 22.40 23.35 23.40 00.10 16.20 17.20 18.45 19.15 19.45 20.20 21.10 22.05 RTL Nieuws. Beach patrol. Real stories of the Highway Patrol. 5 in het land. Weer verkeer. Business update. RTL Nieuws. Weer verkeer. Alles ausser Mord: Ypsilon Punkt Fragezeichen 17. Duitse thriller van Sigi Ro- themund. Met: Dieter Landuris, Natja Brunck- horst, Floriane Daniel, Gustav Peter Wöhler e.a. 5 in het land. Dancing in the street. Business update. RTL Nieuws. Nachtprogramma. tvQ) 22.45 23.15 00.00 VARA/NPS-programma het meest bekeken wordt door mensen met een hoge oplei- ding. Het zijn vooral oudere men sen die naar NOVA en Netwerk kijken, terwijl Hart van Neder land vooral jongere kijkers trekt. Netwerk, 2Vandaag en vooral NOVA trekken meer mensen met een hoog opleidingsniveau en Hart van Nederland en Peter R. de Vries meer mensen met een lage opleiding. Het kijken naar deze programma's houdt ook samen met de politieke be langstelling. Netwerk, 2Vandaag, Midda gEditie en NOVA worden vooral bekeken door mensen met poli tieke interesse, terwijl mensen met weinig interesse in de poli tiek vooral belangstelling heb ben voor Hart van Nederland en Peter R. de Vries. Overigens valt ook op, dat meer vrouwen dan mannen naar De Vries te kijken. DEN HAAG ANP Staatssecretaris De Vries (Ver keer en Waterstaat) heeft acht tien niet-landelijke commercië le radio-organisaties machtigin gen verstrekt voor het gebruik van etherfrequenties. In totaal zijn er 33 FM- en zeven AM-fre- quenties verdeeld. De frequen ties liggen verspreid over het land. Er hadden zich tachtig be langstellenden aangemeld. Naar verwachting kunnen de radio-omroepen omstreeks de jaarwisseling hun frequenties in gebruik nemen. De FM-fre- quenties moeten wel nog inter nationaal gecoördineerd wor den. De AM-frequenties zijn di rect beschikbaar. Het gaat om een tijdelijke toewijzing tot 1 september 2000. Het ministerie werkt namelijk aan een totale herschikking van het 'frequen tiespectrum'. De staatssecreta ris wil in 2000 alle voor com merciële omroepen bestemde frequenties veilen. De Vereniging van Niet-Lan- delijke Commerciële Radio- Omroepen (NLCR) zegt na Re becca Radio (heel Noord- en grote delen van Oost-Neder land) City FM (Amsterdam, Haarlem, Zaandam en omge ving) en Sun FM (groot Den Haag en groot Rotterdam) de zenders met het grootste bereik worden. De zenders bedienen volgens grove schattingen ieder twee tot 2,5 miljoen mensen. Ze richten zich over het algemeen op een wat jonger publiek, dat ze aan zich proberen te binden met muziek (als het even kan uit de regio) en lokaal en regio naal (uitgaans)nieuws. NOS-Radio 1-Avondjournaal. NOSRadio lAvondjournaal. Hier en nu Praatradio. 20.04 in nu Nieuwspoort. 22.04 NOS- de lijn. 23.07 NOS-Met het oog irgen. 00.04 For the record. Geen tijd. 05.02 tot 07.00 Och- umeur. 3/0© 5 Thuis op twee. 18.04 Thuis op 3.04 De gouden greep. 20.04 fcnd van twee. 23.04 toi 24 00 3/0© •TROS Somertijd. 18.04 Kort en [20.04 Buzz. 21.04 Spoor 7. •Rumble. 00.02 Umma gumma. TROS Nachtwacht. 04.02 tot f|HPyjama FM. "hoQ [De boventoon: New York para- 1.00 Zin in muziek. 19.00 De ko- Zuid-Afrikaanse koormuz. Het orgel. 20.02 Avondconcert, pd Festival Oude Muziek it 1998: I. Dresdner Barock len Dresdner Kammerchor; II. forf Voices. 22.00 Laudate. Hol- •estival Oude Muziek Utrecht. [Deze eeuw. Festival van Bour- 10.02 Vincent na middernacht. I Programma-overzicht Euroclas- nturno. 01.05 tot 07.00 Euro- Jcnotturno. k- l"L idcrD/O© 10cHFaros. 17.05 Radio UITzomer- ocn 17.50 CDA 18.08 Nederlands. P°MTurks (religieus). 19.00 Nieuws d' ajuahteiten in het Turks. 19.45 rèmlsen actualiteiten in het Marok- ls. Ken Berbers. 20.30 Nieuws en 'teiten in het Chinees. 21.00 )eg^00P- 22.02 tot 23.55 De avon- fiet om ca 22.03 Gesproken uit- ca. 22.10 Teun, vuur, gijs; ca De wijde blik; ca. 23.10 Live fes Movietone en Cresent uit Igelse Bristol. speelfilms op televisie DONDERDAG Mrs. Doubtfire (VS-'93) Een hartverwar mende comedy van Chris Columbus waarin Robin Williams een gescheiden acteur is verkleed als Ierse kindermeid om zo zijn kinderen te kunnen blijven zien. Met: Sally Field. SBS 6 20.30 Mr. Majestyk (VS-74) Actiefilm van Ri chard Fleischer rond Charles Bronson als stoutmoedige meloenkweker die dwars wordt gezeten door maffiosi. Met: Al Lettieri, Linda Cristal. Duitsland 3 22.30 Fatal Attraction (VS-'87) Deze erotische getinte thriller van Adrian Lyne met Mi chael Douglas die een bijna fataal slip pertje maakt met Glenn Close sloeg in als een bom en werd een kaskraker. Met: Anne Archer. Nederland 1 23.00 The Hour of the Pig (GB-'93) Een prach tige kostuum-comedy met Colin Firth als middeleeuws advocaat die in een rechtzaak een van moord verdacht var ken moet verdedigen. Met: Amina Annabi. Ian Holm. Duitsland 2 00.05 Beleja kosth (SU-'89) Een parodie op James Bondfilms in een Russisch jasje van het duo Gevorkjanz Kevorkov over een geheim agent die de gangen van de directeuren van een vleesfabriek moet nagaan. Duitsland 1 01.05 Doctor in Love (GB-'62) Een matige co medy van Ralph Thomas over een huis arts die krampachtig probeert om de liefde uit zijn praktijk te bannen. Met: Michael Craig, Virginia Maskell, Leslie Phillips. BBC 1 01.10 VRIJDAG Das Ekel (D-'39) Aardige comedy van Hans Deppe over een man die door een korte gevangenisstraf in gunstige zin als een blad aan de boom omslaat. Glenn Close en Michael Douglas in de thriller 'Fatal Attraction'. (Nederland 1,23.00 uur) Met: Hans Moser, Kurt Meisel, Hans Duitsland 1 10.03 Italienreise - Liebe inbegriffen (D-'58) Matige liefdescomedy van Wolfgang Becker over een aantrekkelijke manne quin die op reis naar Italië haar eigen vriendje verkwanselt voor een populaire Duitsland 2 14.25 The Million Pound Note (GB-'54) In de ze aardige comedy van Ronald Neame krijgt de pauper Gregory Peck een mil joen pond. Maar niets voor niets. Met: Jane Griffiths, Ronald Squire, Wilfrid Hyde-White. Duitsland 1 14.30 The Champ (VS-'79) Een aardig melo drama van Franco Zeffirelli over ex- bokskampioen John Voight die in het nauw gedreven wordt als ex-vrouw Faye Dunaway opdoemt om het voogdijschap over hun zoontje op te eisen. Duitsland 3 15.00 16.00 16.20 16.45 17.15 17.40 18.30 19.00 19.25 21.25 22.25 veronica Einde. Action Man. Saved by the bell. Brotherly love. Sinbad. Full house. Partners. Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. Denktank. Pensacola: Wings of gold. Amerikaanse serie. TheX-files. Amerikaanse politieserie. Read my lips. Komische spelshow. Beach voetvolley'98. Veronica in concert: Phil Collins live in Paris. Live registratie. Einde. ses© Fox kids tv team. Power rock. Bewitched. The wonder years. Daar komen de schutters. Hill Street blues. The Saint. Touch and die. Amerikaanse miniserie van Piernico Madec. Met: Charlie Sheen, Veronique Jannot, Franco Nero e.a. Frank Magenta komt op het spoor van een illegaal plutoniumtransporten probeert te ontdekken wie het brein achter de opera tie is. De criminele orga nisatie keert zich tegen hem waardoor zijn leven op het spel komt te staan. Frank linktde plutonium- handel met de illegale sponsoring van een presi dentscampagne. Afl. 4/slot. MASH. Ricki Lake. Nederland: Onderweg. 16.05 16.40 17.35 18.05 19.00 19.30 19.55 22.45 23.10 00.15 01.00 Disney feest. The A-team. Married with children. Jerry Springer. Goudkust. SBS 6 Actienieuws weer. Nieuwsprogramma. Explosief. Crime. Aansl.: Trekking Lucky 10. Mrs Doubtfire. Amerikaanse filmkomedie uit 1993 van Chris Co lumbus. Met: Robin Willi ams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fier- stein, Lisa Jakub e.a. Hart van Nederland. Nederlands nieuws. Aan sl.: Trekking Lucky 10. Trauma team: E. R. live. Serie over het werk op eerste hulp. Jerry Springer. Herh. The Feds: Terror. Australische misdaadfilm uit 1993. Met: Robert Taylor, Angie Milliken, John Bach, Brian Vriends, Marcus Eyre e.a. Nachtprogrammering. SBS 6 Actienieuws selectie Scène uit de tv-registratie van 'De Jantjes' in Carré. (RTL 4,20.30 uur) FOTO PR Camera loopt! Jongeren filmen hun ei gen vriendschap. Hans 17) en Sylvia (17) stonden ooit in de schoolkrant als 'het meest potentiële paar'. En dat ter wijl Hans homo is. Al vier jaar zijn ze de beste vrienden. Op school zien ze elkaar, maar zodra ze thuis zijn, han gen ze weer aan de telefoon. Nederland 1 18.32 Opgefokt Kunstschaatsen is het enige wat telt in het leven van Toni. Haar moeder Elite heeft besloten haar doch ter van school te halen, want het schaatsen had te lijden onder haar schoolwerk. Nederland 1 18.59 Netwerk Een portret van Dick Taylor die als bassist bij de oprichting van de Rolling Stones betrokken was. Hij had een levende legende kunnen worden als hij de band met na een half jaar al vaarwel had gezegd Nederland 1 20.28 De Jantjes Tv-registratie van het in Car ré gespeelde volkstoneelstuk De Jantjes, dat afgelopen seizoen veel succes had in de Nederlandse thea ters. Dit stuk van Herman Bouber be leefde in 1920 zijn première. RTL 4 20.30 Zembla: Retourtje Sarajevo Een Bosnisch spreekwoord zegt: een stom merd blijft waar hij geboren is. een slimmerik gaat waar hij het goed heeft. Deze spreuk geeft het dilemma van de in Nederland woonachtige Bosnische vluchtelingen precies weer. Moeten zij hun verstand of gevoel vol gen bij hun besluitvorming om terug te keren naar Bosnië of om toch in Ne derland te blijven? Nederland 3 20.50 Het andere gezicht Een portret van de Zuid-Soedanese arts en volleybalkam- pioen Ring Rong Ron. Dr. Ring is mos lim en woont en werkt in het overwe gend christelijke zuiden van Soedan. Hij vertelt over zijn carrière, de hon gersnood, de oorlog en over de hulp en vraagt aandacht voor de problemen in zijn land. Nederland 1 21.04 Bed Breakfast Comedyserie. Waarom staat Daphne Deckers vanavond in vol ornaat te liften? Wat gebeurt er als Daphne Deckers in Miss Worldbadpak Hans Kazan ontmoet? Wat is de waar de van een heuse Rien Poortvliet Nederland 3 21.30 De verhuizing Vanavond de verhuizing van de bekendste majoor van Neder land. Majoor Bosshardt verlaat na vijf tig jaar haar huis op de Wallen in Am sterdam. Nu ze nog gezond is heeft ze de mogelijkheid na3reen aanleunwo ning te verhuizen. Gelukkig hoeft de nu 85-jarige majoor niet weg uit de binnenstad. Daarmee borduurt ze voort op een initiatief, dat zij 25 jaar geleden wist te realiseren. Nederland 2 22.28 Dancing in the street In the Bronx ont staat de rap met namen als Grandmas ter Flash and the Furious Five. De ja ren tachtig staan in het teken vari dansmuziek. Prince, Madonna en Mi chael Jackson danken hun succes aan de traditie van de zwarte muziek. RTL 5 22.40 Vergezicht: Aristohip Als Dorothea Bradley hoort dat ze artritis en suiker ziekte heeft komt zij in contact met andere zieken en gehandicapten. Zij heeft bijna geen geld om eten te ko pen en start vanuit haar huis in Pasa dena (Californië) een voedselprogram ma voor de hulpbehoevenden, onder het motto 'gehandicapten helpen ge handicapten'. Nederland 3 23.25 televisie buitenland VRT 1 17.10 Pacific Drive, 17.35 Neighbours. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken 18.35 The bold and the beautiful19.00 Jour naal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weer bericht. 20.00Thuis. 20.25 Het leven zoals het is: Camping. 20.55 Jan Pu bliek. 22.05 Panorama. 22.35 Man bijt hond 22.59 KENO-uitslagen. 23.00 Weerbericht. 23.05 Journaal. 23.25 Pa cific Drive. VRT 2 16.30 Disney Festival. 17.00 De boom hut 17.15 Disney Festival. 17.45 Doug 18.00 Tik tak. 18.05 Ready or not. 18.30 Studio.KET. 18.45 Viavia. 19.10 The wonder years. 19.35 Married with children. 20.00 Journaal 20.30 Per se conde wijzer. 21.00 Rare streken 22.00 Terzake. 22.30 De spot op sport. 23.10 Murder most horrid. DUITSLAND 1 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau urn fünf. 17.15 Brisant. 17.41 Die Parteien zur Bundestagswahl. 17.43 ARD vor acht. 18.00 ARD vor acht. 19.52 Das Wetter im Ersten. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aben- teuer Zoo. 21.00 ARD - IhreWahl. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD - Ihre Wahl - ARD-Zweikampf. 23.15Bücherjournal 24.00 Flamingo Road 00.45 Nachtma- gazin. 01.05 Belaja kosth, satirische film. DUITSLAND 2 16.00 Heute. 16.05 Risiko. 17.00 Heu te. 17.15 Hallo Deutschland. 17.40 Leu te heute. 17.50 Ein Fall für zwei 18.00 Trekking van de Aktion Sorgenkmd-lote- rij. 19.00 Heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben 20.15Verkehrsgericht. 21.15 Auslandsjournal. 21.45 Heute- journal. 22.15 Die Johannes B. 23.00 Nachtduell - Standort Deutschland. 23.20 Alles unter Kontrolle. 23.50 Heu te nacht. 00.05 The hour of the pig, thriller. DUITSLAND 3 16.00 Hier und Heute - Reportage. 16.15 Frankreich - Die Haute Provence. 17.00 Lokalzeit NRW. 17.05 Verbotene Liebe. 17.30 Lindenstrasse. 18.00 Lo kalzeit. 18.05 Hier und Heute - Streifzü- ge. 18.20 ServiceZeit Geld. 18.50 Aktu elle Stunde. 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau. 20.15Tatort. 21.45 Lokal zeit NRW 22.00 Tatort Manila - Was der Krimi am Sonntag nicht erzëhlt Reportage over kinderprostitutie op de Filipijnen. 22.30 Mr Majestyk, ac tiefilm. RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser. 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Maga- zin 18.45 RTLaktuell. 19.10 Explosiv - DasMagazin. 19.40 Gute Zeiten. schlechte Zeiten 20.15 Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei 21.15 Alarm für Cobra 11 - Superspecial: Die wil- desten Polizeijagden der Welt II 22.15 DieWache 23.15 Burke's law. 00.10 RTL-Nachtjournal. 00.35 RTL-Nacht- journal Wahl Spezial - Wie sicher ist Deutschland?Reportage over de binnen landse veiligheid van Duitsland. 00.50 Mad about you. BBC 1 16.15 The weather show 16.25 Play- days. 16.45 The busy world of Richard Scarry. 17.10 Rugrats. 17.35 Cartoon critters. 18.00 Newsround. 18.10Byker Grove 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws en weerbericht 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Value for money. 20.30 EastEnders. 21.00 Changing rooms 21.30 The shop. 22.00 Party political broadcast by the Liberal Democrats. 22.05 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 22.35 Inside story. 23.25 Chef! 23.55 BBC Proms 98. 01.10 Doc tor in love, komedie. BBC 2 16.25 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 16.30 Glynn Christian tastes royal Thailand 16.55 Consuming passions. 17.00 Real rooms 17.25 Ready, steady, cook 17.55 Esther 18.00 Esther 18.30 Call my bluff. 19.00 Star Trek: Voyager 19.45 Star Trek Voyager 20.30 East 21.00 The air show. 21.30 Top gear waterworld. 22.00 The Simpsons Hallowe'en special III. 22.25 3rd rock from the sun 22.50 Se veral careful owners. 23.00 Never mind the Buzzcocks. 23.30 Party political broadcast by the Liberal Democrats. CNN 16.30 World sport 17.30 Travel guide. 18.00 Larry King live. 19.45 American edition. 20.30 World business today. 21.30 Q A. 22.00 World news Europe. 22.30 Insight. 23.00 News update. 23.30 World sport. 24.00 World view. 00.30 Moneyline newshour. 01.30 Showbiz today. 02.15Asian edition. 02.30 Q A. 03.00 Larry King live. 04.30 Showbiz today. 05.15 American edition. NBC 06.00 Europe today. 09.00 European money wheel. 12.00 Desperately see king sanctuary. 13.00 Ocean drifters. 14.00 Okavango diary 14.30 Hunts of the dolphin king 15.00 The greatest flight. 16.00Cairo unveiled 16.30 Eve rest: Into the death zone 17.00 Franz Jozef land: Survival on the ice. 18.00 Off the beaten track: Desperately see king sanctuary. 19.00 Ocean drifters. 20.00 Panama wiId 21.00 Mystery of the Inca mummy. 21.30 Mystery of the Neanderthals 22.00 Legends of the bushmen. 23.00 The abyss. 24.00 Tsunami: Killer wave. 01.00 Braving Alaska. 02.00 Panama wild. 03.00 Mys tery of the Inca mummy 03.30 Mystery of the Neanderthals. 04.00 Legends of the bushmen. 05.00 The abyss, DISCOVERY 17.00 Rex Hunt's fishing adventures. 17.30 Top marques: Citroen 18.00 Flightline 18.30 Jurassica II: Rhinos. 19.00 Wildlife SOS. 19.30 Wild disco very: Florida - Window to a hidden world. 20.30 Arthur C 21.00 Science frontiers: Kaboom. 22.00 Superstructu res: Supership - The challenge. 23.00 Medical detectives: Meet the enemy. 23.30 Medical detective: The common thread. 24.00 Forensic detectives: Wit hout a trace 01.00 Flightline. 01.30 Top marques: Citroën 02.00 Wonders of weather: Hurricane. 02.30 Wonders of weather: Lightning. MTV 16.00 Select MTV. 18.00 The lick. 19.00 So 90's. 20.00 Top selection. 21.00 Da ta videos. 22.00 Amour. 23.00 ID 24.00 Alternative nation. 02.00 The grind. 02.30 Night videos. TV 5 16.00 Nieuws. 16.15 Pyramide. 16.45 Bus et compagnie. 17.25 TV5 minutes. 17.30 Evasion 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerbe richt. 19.00 Paris lumières. 19.25 Un li- vre, un jour. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Catherine Deneuve-cyclus: Liza, speelfilm 22.00 Frans nieuws en weer bericht. 22.35 Catherine Deneuve-cy- clus: La femme aux bottes rouges, speelfilm 00.30 Weerbericht televisie morgen NEDERLAND 1 07.00 NOS-Journaal 07.05 Get the pir ture. 07.29 Ontbijt tv. 09.00 NOS-Jour naai. 09.07 Blik op de weg. 09.40 Weg van de snelweg. 10.06 Dag dokter. 10.32 Uitmarkt '98. 11.32 NOS-Tekst tv. 15.28 Nothing sacred. NEDERLAND 2 10.00 Teletubbies. 12.00 NOS-Journaal 12.05 Het woelige water 12.30Werken aan pijn. 12.55 Ontdekkers die leven en dood veranderden 13.10 Licht op jon gerenkoren. 13.35 Sneekweek. 13.55 Rail away 14.25 De verhuizing 15.00 TROS TV show op reis. 15.51 Samson Gert clip. 16.00 Xieje op 2. Teletubbies. NEDERLAND 3 07.00 NOS Tekst tv. 13.00 NOS Jour naai. 13.08 Uitzending politieke partij en. 13.11 Eyewitness. 13.41 Dr Katz, professional therapist. 14.07 Lingo 14.29 Zembla. 15.06 Bed breakfast. 15.31 With a little help from my friends. 16.00 NOS-Journaal RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Telekids Car toon express. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Telekids Cartoon express. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTJ. Nieuws. 08.35 As the world turns 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns 09.30 Goede tijden, slechte tijden 10.00 Koffietijd! 11.00 Evening Shade 11.30Santa Barbara 12.15 Lunchkids 12.25 Lunchkids. 12.50 Lunchkids. 13.25 Hotel 14.15The Op rah Winfrey show 15.05 As the world RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws 08.10 Business up date. 08.30Ochtendprogramma. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Veronica live 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Ve ronica live. 11.30 Club sandwich. 12.00 Game time. 14.00 Live line. SBS 6 08.00 Hart van Nederland. Nieuwspro gramma. 08.25 The Susan Powter show. 08.50 Family ties. 09.20 Days of our li ves. 10.05 One West Waikiki II.OOLo- ve. 11.30 Sister, sister. 12.00 Star trek Deep Space Nine. 12.50 Vakantie-tv. 13.20 My two dads 13.55 Special Squad 14.45 Goudkust 15.10 Days of our lives. 16.00 Disney feest l6.40Ra bo Top 40. TV 10 06.30 Hallo Spencer show 09.00 Power KINDERNET 07.00 My little pony. 07.10 Ernst Bob bie 07.15 Boes. 07.25 Balm 07.30 Felix de Kat 07.40 Balm. 07.45 Dinoba bies. 07.55 Toeters bellen 08.00 Little Rosey. 08.15 Ovide 08.30 Teddy Ruxpiri. 08.50 Bassie Adriaan liedje. 09.00 Peuterblok. Guppie. 09.10 I ik tak, 09.15 Will quack quack. 09.20 Ba- baloos 09.25 Brum, 09.45 Musti. 09.50 Tik Tak 09.55 Alex. 10.00 Guppie. 10.10 Tik tak. 10.15 Will quack quack. 10.25 Babaloos. 10.30 Brum. 10.45 Musti. 10.50 Tik Tak. 10.55 Alex. 11.00 Einde EUROSPORT 08.30 Offroad. 09.30 Mountainbiken 10.00 Funsporten 11.00 Kanoën 13.00 Motorsport 14.00 Motorsport 15.15 Motorsport. 16.30 Kanoën.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 15