The Avengers wil maar niet Brits worden Vrije seks maakte ook niet gelukkig Films -Oneerbaar voorstel leidt tot moord en overspel 'Ik hoop op love story met Richard Gere' ONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 JLMS AMSTERDAM Tv-history opnieuw bron van inspiratie In een wereld waar de babyboomers het filmaanbod gro tendeels bepalen, vormt de tv-geschiedenis een onuit puttelijke bron van inspiratie. Deze maand is The Aven gers aan de beurt, de tv-serie die dertig jaar terug in de Nederlandse tv-gidsen stond aangekondigd als De Wre kers. trice Kerry Fox eerder te zien in An Angel at my Table is de enige bekende die regisseur Thorn Fitzgerald os voor de cast van zijn film The Hanging Garden, een onalledaags verhaal over stroeve familierelaties. Fox eelt de rol van vuilbekkende bruid. The Hanging Garden gaat deze week in première in het Haags Filmhuis BrcDesmet in Amsterdam. :ib LLEVUE CINERAMA 1(020) jr. 34876 Six days, seven nights 13.15, ixirp.6.00. 19.15,21.45 iar LLEVUE CINERAMA 2 ystCity of Angels: 13.30, 16.15, 19.15, 22.00 n 1.YPSO 1 (020) 6234876 Siberia. 13.00, 15.15, 17.30, 19.45,22.15 eeLYPSO 2 Primary Colors: 15.00, 18.00, Jur21.30; do vr ma ook 12.00 IECENTER(020)6236615 lot 10 september gesloten wegens ^jerbouwing HEMA 1 (020) 5475175 The Avengers 19.30, 22.00; za zo no ook 15.00, 17.15 1EMA2 Lethal Weapon 4 18.45, 21.30; za [o wo ook 13.15, 16.00 6234579 Avengers 12.30, 14.45, 17.00, erdY 1 (020) MiThe Avenge 19.15,21. ur "Y 2 .30 lackie Brown: 21.00 jhe Big Lebowski: 16.00, 18.30; do, nr, ma diook 13.15 CITY 5 Species II: 15.00, 17.15, 19.30, 21.45; do vr madi 12.45 CITY 6 Wild Things: 16.30.19.00,21.30; do vr ma di ook 14.00 CITY 7 Mafia! 13.15, 15.15, 17.15, 19.15,21.15 DESMET (020) 6273434 The Hanging Garden: 19.30,21.30; vrt/m zoook 15.45 Hamam, II Bagno Turco: 20.00, 22.00; vr t/m zo ook 18.00 De Poolse Bruid: 17.30 Knowledge of Healing: 15.30 East Palace, West Palace zo 15.30 KRITERION 1 (020)6231708 The Idiots: 17.00,19.30,22.00 (beh. ma) Siberia: 20.00, 22.15 (beh di) Het Ondergronds Orkest: 17.30 NED. FILMMUSEUM (020) 5891400 Ludwig 19.00, za zo wo ook 13.00 Ciao Marcello-programma: 22.00 Cinematheek: 19.30 RIALTO(02Q)6753994 Downloading Down Under: do t/m zo 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Fistful of flies: 20.00 DrAkagi: 19.30 Ayneh: 22.00 II Fiore Delle Mille E Una Notte: do t/m zo 21.45; ma t/m wo 21.45 Die Salzmanner von Tibet: ma di wo 19.45; wo ook 13.15 Die Siebelbauern 17 45; do t/m zo 13.30 THE MOVIES 1 (020) 6386016 The Ice Storm: 17.30, 19.45, 22.00; zo ook 15.15 THE MOVIES 2 The Idiots: 17.15, 19.30, 21.45; zo ook 15.00 THE MOVIES 3 The Butcher Boy: 17.45, 20.00, 22.15, zo ook 15.30 THE MOVIES 4 Wag the Dog: 19.30; zo ook 15.00 TheBigLebowski: 17.15,21.45 TUSCHINSKI 1 (020) 6262633 Lethal Weapon 4 12.15, 15.15, 18.15,21.15 TUSCHINSKI 2 The Ice Storm 13.15,16.00. 18.45,21.30 TUSCHINSKI 3 The X-Files: 13.15, 16.00,21.30 TUSCHINSKI 4 WagtheDog 13 15,16.00, 18.45, 21.30 TUSCHINSKI 5 Titanic: (beh wo) 15.30, 20.00; wo 14.00 TUSCHINSKI 6 The Proposition: 18.45, 21.30; do vr ma di ook 13.15, 16.00 DE UITKIJK (020) 6237460 Kleine Teun: 16.00, 22.00 Left Lugage: 18.00, 20.00; zo ook 14.00 FILM RECENSIE ANDRÉ NIENTIED The Avengers. Te zien: Luxor, Leiden; Eu ro Cinema, Alphen ad Rijn, Tuschinski, Den Haag; Pathé, Scheveningen. Toen Veronica De Wrekers een aantal jaren terug opnieuw uit zond, bleek weer eens dat de stijl en humor nog steeds on overtroffen zijn. Britsers dan Brits, dankzij de onkreukbare John Steed (Patrick Macnee) met zijn bolhoed, paraplu en maatpak, en toch sexy, dankzij Emma Peel (Diana Rigg) in haar ondeugende stoeipakjes. In de vaak absurde verhalen maakten gek geworden wetenschappers de dienst uit, vielen vaak doden maar vloeide nooit bloed en werd de wereld steevast op stijl volle wijze van de ondergang gered. 'Saving the World in Style' is ook het devies van de filmversie van The Avengers. De Ameri kaanse regisseur Jeremiah Che- chick probeert volgzaam de ou de sfeer op te roepen, maar slaat al meteen de plank mis door de onverwoestbare begin- tune te vervangen door een zoutloos synthesizerdeuntje. Het verhaal zelf ademt meer de sfeer van de oude Wrekers: ge stoorde geleerden zijn van alle tijden. Voormalig geheim agent Sir August De Wynter (Sean Connery) beheerst dankzij het 'Prospero-weerschild' het weer over de hele wereld en bezit daarmee een chantagemiddel Opnieuw verbluffende cinema van Ang Lee in The Ice Storm FILM RECENSIE Haag. M| jaren zeventig mogen dan ér der helemaal terug zijn in de indlscoop, het is vooral met spot n terug wordt gekeken op het °giperk van het te drukke be ng pn de te wijde broekspij- jurJi. Één aspect van die oranje I donkerbruine periode lijkt (i magie te hebben behou- de vrije seks. En het is uit- ekend dit aspect dat in The Storm keihard onderuit ge- lid wordt. Want dacht men werkelijk dat overspel min- kwetsend is als het ten over- van de hele buurt ge- is 1973, en de VS is in de van Vietnam en het Water schandaal. De ipie-revolutie heeft na vijf subcultuur eindelijk bur- jlijk Amerika bereikt, en in de itenwijken doet men nu ook i partnerruil. Ben Hood (Ke- Kline) prefereert zijn buiten- itelijke affaire met buur- uw Janey Carver (Sigourney aver) geheim te houden, ar zijn vrouw Elena (Joan Al- houdt hij niet voor de gek. ijzige omgang tussen de mist zijn effect niet op igrijpe dochter Wendy ristina Ricci) en studerende jui^n Paul (Toby Maguire). n The Ice Storm zitten vele lesterlijke momenten, maar )ral één scene verbeeldt de elgeest treffend. Ben en Elena roeken een buurtfeestje, om Ontdekken dat het thema van avond partnerruil is. Elke stel met Sigoumey Weaver met buurman Kevin Kline. doet de autosleutels in een kom, en aan het eirjd van de avond doen de vrouwen letter lijk een graai naar hun bedpart ner voor die nacht. Het is een perfect moment voor regisseur Ang Lee om zijn kwaliteiten als filmmaker te tonen. De nerveu ze spanning van de mannen, de gêne van sommige vrouwen, de bijna wanhopige nonchalance waarmee iedereen de situatie heel normaal vindt. Plotseling zijn deze volwassen mensen weer zestienjarige scholieren die elkaar op een schoolfeest voor de dans uitnodigen. De opluchting bij de man die met zijn eigen echtgenote naar huis kan spreekt boekdelen. Lee hanteert een typisch jaren zeventig-fenomeen, maar ver telt tegelijkertijd, soms grappig, soms ontroerend, soms aangrij pend een universeel verhaal over volwassen worden, over het ouderschap en over relaties. Elk personage handelt op een volstrekt inleefbare manier, wat nog eens versterkt wordt door de zonder uitzondering voor treffelijke acteerprestaties. The Ice Storm is zulk intelligent dra ma dat we echt terug moeten naar Bergman en Antonioni om zo'n typische auteursfilm tegen te komen. De manier waarop Lee bijvoorbeeld gebouwen en voorwerpen gebruikt om sfeer en drama te creëeren, is eigen lijk alleen met Kubricks cinema te vergelijken. En daarmee komt het enige minpuntje van deze film boven. Symboliek en con structie geven The Ice Storm let terlijk een kilte die sommigen als afstandelijk zullen ervaren. rtef FILM RECENSIE e HENK MAURITS Proposition. Te zien: Metropole, Den Haag. is een verademing om Wil- venb ^urt weer eens 'n een 8oe" rol te zien na zijn treurige reden in de science fiction- 1 Lost in Space. Hurt is een ite karakteracteur en The r""jposition is een film die het TOl)edig moet hebben van .de [jet eursprestaties. Met naast rt in de hoofdrollen Kenneth ,0p nagh en Madeleine Stowe in e p ouderwets liefdesdrama, lltejt hartstocht en hebzucht af- (j. j risseld met schuldgevoel, ge- lens- en barensnood, ilmmaakster Lesli Linka tter haalt nogal wat over- >p in The Proposition, die echtpaar Arthur en Eleanor Bar ret (Hurt en Stowe) die koste wat kost een kind willen, ook al is Arthur impotent. Arthur, een steenrijke, financieel expert, wil gewoon een erfgenaam voor zijn bezittingen en Eleanor, een zelfstandige vrouw wil een kind voor zichzelf in de hoop daar de liefde te vinden die ze bij haar echtgenoot mist. In hun koele, bijna zakelijke verhouding past dan ook de gedachte om ie mand in te huren om voor een kind te zorgen. Tegenwoordig zouden we dat oplossen met kunstmatige inseminatie, maar de film speelt nou eenmaal in 1935. De problemen ontstaan wan neer de ingehuurde dekhengst verliefd wordt op Eleanor en zich niet laat afschepen met een met de dood bekopen, want in de kringen rond Arthur schrikt men niet terug voor moord om een schandaal te vermijden. Die moordpartij laat scenarioschrij ver Rick Ramage overigens be wust links liggen. Daar was het hem duidelijk niet om te doen. Hij was meer geïnteresseerd in de karakterontwikkeling rond zijn hoofdpersonen: het echt paar Barret en als een wig daar tussen kapelaan Michael MicKinnon, die met een inner voice het treurige verhaal vertelt van de Barrets en die de kata lysator is Vein de gebeurtenissen in de film. Terwijl de kapelaan op zoek gaat naar de dader wordt hij zelf slachtoffer van de gebeurtenis sen. Ook hij wordt verliefd op Eleanor. Daarna rijgen de dra- waarbij El Nino verbleekt. Ge heim agent John Steed (Ralph Fiennes) krijgt versterking van de atletische meteorologe Em ma Peel (Uma Thurman), ooit verantwoordelijk voor het Pros- pero-project. Hun eerste ontmoeting heeft plaats in de sauna van een ex clusieve herenclub waar Steed, slechts gekleed in een krant, Mrs Peel te woord staat. Op nieuw een misser. De oorspron kelijke serie zat vol met subtiele seksuele toespelingen, maar een naakte Steed zou nooit door de beugel hebben gekund. Dat heeft niets met preutsheid te maken maar alles met stijl. Maar ja, wanneer een Ameri kaan een stiff upper lip combi neert met tongue-in-cheek krijg je geen Britse ironie, maar een pijnlijk verwrongen glim lach. Hoe vaak er ook thee wordt geschonken in The Aven gers, Brits wil het maar niet wor den. Ralph Fiennes mag dan van huis uit een stijve Brit zijn, hij mist de noodzakelijke twin keling in zijn ogen die geen maatpak kan compenseren. En Uma is een fraaie Emma, maar Emma Peel raakte nooit zicht baar in paniek, laat staan dat ze in angstzweet een veilig heen komen zocht. Van chemistry tussen Steed en Peel is ook al geen sprake, hoewel hun verba le steekspelletjes op papier spannend moeten hebben gele ken en hun relatie verder gaat dan ooit in de tv-serie. Uma Thurman en Ralph Fiennes als Peel en Steed in The Avengers. De decors van The Avengers zien er schitterend uit, dat moet worden gezegd, en een vergade ring met meer dan levensgrote teddyberen benadert de prettige kolder van het origineel, maar voor de rest heeft de film meer weg van een Batman-avontuur waarbij Batman niet komt op dagen, of een James Bond zon der 007. Weliswaar is Sean Con nery ex-James Bond een kleurrijke schurk, maar een script dat Connery tegen Emma Peel laat zeggen dat je 'nooit nat genoeg kan zijn' maakt zich op meerdere fronten schuldig aan banale heiligschennis. Als na nog geen anderhalf uur einde lijk de bevrijdende oorspronke lijke Wrekers-tune klinkt is het kwaad al geschied: de wereld is gered, maar bloedeloos en zon der stijl. FILMS DEN HAAG BABYLON tel. 070-3471656, in win kelcentrum Babyion The lee Storm 12 jr dag. 14.00, 19.00.21.30 (di niet om 19.00); do vr ma di ook 16.30. The Idiots 16 jr.. dag. 16.30, 21.30. Titanic 12 jr., dag. 14.00, 20.00. Left Luggage al dag. 19.30; do vr ma di ook 14 00. Trop belle pour toi 16 jr.. dag. 19.30. Jacht op de kleintjes al., dag. 18.00; za zo wo 13.15. Pipi gaat van boord alza zo wo 16.30. METROPOLE 1 tel. 070-3456756, Car- negielaan 16 City of Angels 12 jr., dag 13.00, 15.45, 18.30, 21.15 (di niet om 13.00,15.45). METROPOLE2 Primary Colors al., dag. 18.30, 21.30; do vr madi ook 12.30, 15.30. De Kleine Zeemeermin al Ned. ge sproken, za zo wo 13.30, 16.15. METROPOLE3 Wag the Dog al., dag. 16 15, 19.00, 21.45; do vr madi ook 13.30. Het magische Zwaard al za zo wo 13.30. METROPOLE4 As Good As It Gets al., dag. 12.30, 15.30. 18 30. 21 30 METROPOLE 5 The Proposition 16 jr., dag. 16.15, 19.00, 21.45; do vr madi ook 13.30. De Tien Geboden al., di 14.00. Air Bud al., Ned. gesproken, za zo wo 13.30. PATHÉ Scheveningen tel. 070- 3515738, Kurhausweg2. The Avengers 12 jr., dag. 15.30, 17.40, 19.50, 22.00; do vr madi ook 13.20. Siberia 12 jr., dag. 12.00, 14 10, 21.40. The X-Files 12 jr., dag. 16.20, 19.00. Armageddon 12 jr., dag. 14.10, 17.20,20.30. Six Days, Seven Nights al., dag. 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30. Mafia! al., dag. 12.50, 15.00, 17.10, 19.30,21.50 Species II 16 jr.. dag. 16.10, 18.40, 21.10 (di niet om21.10);do vr ma di ook 13.40. Hard Rain 16 jr., dag. 19 30. Wild Things 16 jr dag. 12.30, 14.50, 17.10, 22 00. Lethal Weapon 4 16 jr., dag. 12.20, 15 20, 18 10.21 00. Sneak preview verrassingspremière 16 jr., di 21 10. Het Magische Zwaard al., vr za zo wo 13.20. Paulie, de eigenwijze papegaai al., Ned ondertiteld, za zo wo 12.00. Jacht op de Kleintjes al.. Ned ge sproken, za zo wo 11.50, 14.00. HAAGS FILMHUIS tel. 070-3656030, Spui 191. The Hanging Garden 16 jr., dag. 21 45; zo wo ook 14.00. Hamam, il Bagno Turco 16 jr., dag 19.15, 21.45 (ma alleen 19.15); zo wo ook 16.15. Ayneh 16 jr., do t/m zo 19.15; wo 14.00. Voyage au Début du Monde 16 jr., dag. 19.15; wo ook 16.15. Die Salzmanner von Tibet 16 jr.dag 21.45; zo wo ook 16.15. TUSCHINSKI tel. 070-3655660, Bui tenhof 20. The Avengers 12 jr dag. 12.10, 14.30, 16.40, 19.10.21.30 Lethal Weapon 4 16 jr.. dag. 12.20, 15.10, 18.10,21.00. Six Days, Seven Nights al., dag. 11.55, 14 20, 16.50, 19.20, 21.50. The X-Files 12 jr dag 16.20, 19.00. 21.40 (wo met 21.40); do vr ma di ook 13.40. Armageddon 12 jr., dag. 14.50. 18.00, 21.10; do vr madi ook 11.45. Mafia! al.dag. 11.45, 13.50, 16.00, 18.20. Titanic 12 jr., dag. 20.30. Jacht op de Kleintjes al., Ned ge sproken, zazowo 12.00, 14.10. De Kleine Zeemeermin al., Ned. ge sproken, za zo wo 12.30. OMNIVERSUM tel. 070-3545454, Pres. Kennedylaan 5. Everest al., dag. 13.00, 15.00, 19.00, 21.00 (ma niet om 13.00). The Living Sea al.dag. (beh ma) 12.00, 20.00; ma alleen 20.00; za zo ook 18.00. Alaska: Spirit of the wild al., dag (beh ma) 11.00. 14.00, 17.00; ma alleen 14.00. 17.00. Thrill Ride al .dag. 16.00,22.00 Mrs. Dalloway, eerste film van Marleen Gorris sinds de Oscar UTRECHT PIETER VAN LIEROP/GPD verder aaneen, met stof voor een vervolgserie van tien delen. Aan het einde van de film lij ken er alleen nog maar verlie zers te zijn, onder wie helaas ook de kijker die in twee uur tijd net iets teveel gepraat en on waarschijnlijke verrassingen heeft moeten «verwerken. Maar de locaties (Boston in 1935) zijn prachtig, het camerawerk zeer verzorgd en de acteurs (ook in de bijrollen) goed op dreef. Toch werd The Proposition geen meesterwerk. Vooral omdat filmmaker Glatter niet nog meer in het scenario dorst te snijden en het intrigerende gegeven van een surrogaatpartner als kinder verwekker en een verliefde ka pelaan die uiteindelijk vader wordt, niet nog meer tot de es sentie wist terug te brengen. Drie jaar is het geleden dat Marleen Gorris voor haar film Antonia eerst twee Gouden Kalveren won en als klap op de vuurpijl een Oscar. Na die triomfen is vanaf 24 septem ber Mrs. Dalloway het eerste nieuwe werk stuk dat we van Gorris te zien krijgen. De film beleeft zijn première tijdens het Neder lands Film Festival in Utrecht. Het betreft een achtenswaardige en hartroerende ver filming van een in 1925 door Virgina Woolf gepubliceerde roman. Vanessa Redgrave speelt de rol van een vrouw die een feest gaat geven en met melancholie terugziet op de onherroepelijke keuzes die ze in haar le ven maakte. Voor Oscarwinnaars uit een niet-En- gelstalige land is het de kunst om de plotse linge roem snel te kapitaliseren en een re gie-opdracht binnen te slepen voor een in ternationaal prestigieuze productie. Gorris is daarin geslaagd, maar ze heeft wel ge merkt hoe moeilijk die opgave is. Gorris: „Aanvankelijk word je hevig ge fêteerd door de Amerikanen. Mijn ervaring is dat je vervolgens erg veel scripts aange boden krijgt. Een deel daarvan wil je abso luut niet en dat valt dus meteen weer af. Dat andere deel, daar ga je over denken en mee aan de slag, maar dat blijkt dan weer in het niets op te Tossen. Daar heb je hard aan gewerkt en daar ben je ook wel voor betaald gierig zijn ze niet in Amerika maar zo n plan gaat de hiërarchie in van een maatschappij. En nadat iedereen zich er het schompes aan gewerkt heeft, komt het bij de 'big boss' en dan is er alle kans dat die zegt: 'Toch maar niet!' En dat komt nogal vaak voor." „Bij de meeste scripts die men je stuurt, gaat het om een verzoek te lezen en te zeg gen wat je ervan vindt en eventueel om het verder mee te ontwikkelen. Mrs. Dalloway echter werd me meteen ter regie aangebo den, wat niet zo vaak voorkomt. Dit was een kwestie van elkaar leren kennen en Marleen Gorris. foto cpd dan, hup, over een paar maanden het doen. Ik vond het een goed script en Vanessa Redgrave zat al meteen in het pakket, want het was speciaal op haar geschreven. Toen heb ik het boek gelezen, want dat had ik nog nooit gedaan en ik vond het erg mooi, niet voor niets een klassieker van de Engel se literatuur." Volledig safe Mrs. Dalloway werd al twee zomers geleden opgenomen. En sindsdien viel het Gorris niet mee om zich van een volgend project te verzekeren. Tot drie keer toe werden er met haar naam als regisseur films in de vak pers aangekondigd die de een na de ander weer afketsten Het schijnt erbij te horen. „Dat was ook wat ik laatst tegen Mike van Diem heb gezegd: 'Als je zeker weet dat je in Amerika verder wil en het is een leuke ervaring om dat ooit te hebben meege maakt dan moet je altijd zorgen dal je meerdere ijzers in het vuur hebt.' Niet alles op één kaart zetten. Paul Verhoeven had het er laatst ook over. Twee heel grote films van hem, die hij al zes maanden in produc tie had, worden van de ene dag op de ande re weer afgeblazen. Zo erg was het bij mij niet. Ik was alleen nog maar bezig geweest met herschrijven." Een van de projecten die op de rol staan is een Amerikaanse productie, van United Artists, gepland om in januari te worden opgenomen. „Dat is Autumn In New York, een love story met Richard Gere. Ik kreeg dat toegestuurd en ik vond het een mooi script. Lief en met veel onverwachte wen dingen. Dat is best bijzonder want bij de meeste scripts weet je na drie bladzijden al wel waar het naartoe zal gaan. Er is inmid dels een overeenkomst. Maar ik heb het nu al zo vaak gehad dat iets uiteindelijk toch weer afketste, dat ik het pas werkelijk geloof als ik daadwerkelijk met Richard Gere op de set sta." Mrs. Dalloway is een uitgesproken zacht moedige film en het Gere-project klinkt ook nogal 'mellow'. Is de militante feministe Marleen Gorris aan het kalmeren? Gorris: „Eigenlijk was Antonia ook al best zacht moedig toch? Kijk, eigenlijk was het alleen maar een kwestie van prioriteiten. De vier eerste films die ik gemaakt heb De Stilte Rond Christine M. Gebroken Spiegeh, The iMSt Island en Antonia had ik allemaal rond 1980 al in mijn hoofd. Ik moest ze al leen nog uitwerken. De eerste twee gingen over wat me het meeste dwars zat. Het pak ketje is afgerond. Dan kun je nu zeggen; 'Je bent niet meer wild' of 'Je hebt andere ge dachten.' Maar ik heb met die films precies gezegd wat ik zeggen wilde en ik ben bij zonder blij dat me dat gelukt is. Vervolgens gaat een mens verder."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 11