Weekagenda Kreunende Cornelis leeft voort in Zweden MUZIEK De vrouwen van Meir Shald DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1998 Mededelingen voor deze weekagenda dienen 's maandags bij de kunstredactie te zijn ingeleverd. Ons adres luidt: Kunstredactie Leidsch Dagblad, Postbus 54,2300 AB Leiden. TH EATER Imperium Theater Oude Vest 33e Res. overdag tel. 071-5131704. MOEDERS MOOISTE Improvisatietoneel van theatersport vereniging Moeders Mooiste. Emo ties, onthullingen, schade en schande een snufje moraal. De jury houdt de wedstrijd in het gareel en beoordeelt de scènes op inhoud, amusement en techniek. Vrijdag 4 september, 20.30 uur. IIIHIMIIIIIIII^ Splotsz Sportpad 25 Tel. 071-3317235 KEES TORN Geniaal gerijm door Kees Torn. Vrijdag 4 september, 21.00 uur Lucent Danstheater Spuiplein 152 Tel. 070-3604930 OPERA-GALA Lucent Danstheater opent het nieuwe theaterseizoen meteen concertante opera-gala. Het Nederlands Balletor kest en het Nederlands Theaterkoor o.l.v. Jan Stulen presenteren hoogte punten uit opera's en operettes die het komende seizoen in het Lucent Danstheater te zien en te horen zijn. Vrijdag 4 september, 20.30 uur. THEATER EN MUZIEK IN DE RANDST/ Centraal Station Eerste verdieping Tel. 070-3465272. WONDERBAARLIJK DEN HAAG Een theatrale tocht. De vergane glorie van een theater wordt in ere hersteld, geheime kamers worden speciaal toe gankelijk gemaakt en soms wordt een onbekende toekomst blootgelegd. Elk theater opent zijn deilren, maar niet altijd de zalen. Uw beleving van thea ter zal daardoor anders zijn dan ooit. Daalt u mee af in het stille souterrain van 't Paard of waait u liever uit op het dansend dak van het Nederlands Congrescentrum? Wat beweegt de Dr. Anton Philipszaal, wat hoort De Appel en wat ziet het Korzo Theater? In een spannende beeldbus, bewegingsbus of een geluidsbus wordt u van theater naar theater vervoerd. De tocht begint op de eerste verdieping van het Cen traal Station Den Haag Vrijdag 4 t/m zaterdag 12 september, 14.00 uur. Theater Aan het Spui Spui 187 Tel. 070-3465272 .SCÈNES UIT EEN HUWELIJK In samenwerking met Het Nationale Toneel 'Scènes uit een Huwelijk' met Will van Kralingen en Ed de Vries. Tekst: Ingmar Bergman. Tekstbewer king: Lodewijk de Boer. Donderdag 10 t/m zaterdag 12 sep tember, 20.30 uur. Diligentia Lange Voorhout 5 Tel. 070-3651851 HAAGS UITFESTIVAL Gratis optredens van o.a. Erik Brey, No Place for Jennifer, Vincent Bijlo, Pieter de Rijk, Jaap Mulder, Crème FraTche en Stef Bos. Presentatie Rob Kamphues. Zondag 6 september, 13.00 uur. De Kleine Komedie Amstel 56-58 Tel. 020-6240534 CABARESTAFETTE Elke avond drie cabaret-acts. Oscar Siegelaar, Monique Hoogmoed en Arie Silvester op vrijdag. En Hetty Vrijdag 4 en zaterdag 5 september, 20.15 uur. LEBBIS JANSEN De dingen van de dag zijn aanleiding tot vreugde en wrevel, maar ook de waan van de dag wordt met een sper vuur van grappen te grazen genomen. 'Overdrijf', een razendsnel cabaret programma van Lebbis Jansen. Dinsdag 8 t/m zaterdag 12 septem ber, 20.15 uur. Amstel 115-125 Tel. 020-6225225 STOMP Bezemstelen, zippo-aanstekers, sleu telringen, kranten, oliedrums en vuil nisbakken, dat zijn de instrumenten van de groep Yes/No People. Hun voorstelling 'STOMP' is een unieke combinatie van percussie, beweging en visuele comedy. Zaterdag 5 t/m zaterdag 12 septem ber (m.u.v. maandag), 20.00 uur; za terdag en zondag ook om 14.00 uur. Muziektheater Waterlooplein 22 Tel. 020-5518911 GÖTTERDAMMERUNG De Nederlandse Opera, samen met het Nederlands Philharmonisch Or kest, brengt Richard Wagners 'Götter- dammerung', een deel van 'Der Ring des Nibelungen'. De muzikale leiding is in handen van Harmut Haenchen. Op 8, 12, 16, 23 en 30 september, 17.30 uur; 20 en 27 september, 13.30 uur. Nieuwe de la Mar Marnixstraat 404 Tel. 020-5305302 SCÈNES UIT EEN HUWELIJK Will van Kralingen en Edwin de Vries in 'Scènes uit een huwelijk', naar de beroemde film van schrijver/regisseur Ingmar Bergman. Een schijnbaar ge lukkig huwelijk, maar de man verlaat zijn vrouw voor een ander. Later ont moeten ze elkaar weer en de woede is nog niet bekoeld. Maar uit de ruzies komen twee nieuwe mensen naar vo ren: mensen die verdrietig, kwaad en verbijsterd zijn, maar ook liefdevol, kinderlijken hulpeloos. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september, 20.15 uur. COMEDY NIGHTS De beste Amerikaanse stand-up co medians geven een serie voorstellin gen. Met o.a. Robert Kelly, Macio en Barbara Carlyle. Dinsdag 8 t/m zaterdag 12 septem ber, 20.15 uur; vrijdag 11 en zater dag 12 september ook om 23.15 uur. Frascati Nes 63 Tel 020-6266866/6235723 UNDESIRABLE ELEMENTS Naar een idee van Ping Chong is de theaterdocumentaire'Undesirable elements' samengesteld uit persoon lijke herinneringen, zang en beeldpro jecties. Vrijdag 4 september, 20.00 uur. THE REAL WORLD Net als bij de MTV-serie worden in 'The Real World' jongeren, stoeiend met hun ambities en sexuele voorkeu ren, gevolgd door camera's. Proble men en confrontaties worden verpakt in hartverscheurende songs en pak kende hits. Door Space. Vrijdag 4 september, 2115 uur; za terdag 5 september, 22.30 uur; zon dag 6 september, 15.30 uur. De Brakke Grond Nes 45 Tel. 020-6266866 GRAB IT, GRIP IT Nadine Lavern vertelt in haar solopro gramma 'Grab it, Grip it' over haar New Yorkse familie die probeert te overleven in een buurt waar de verloe dering om zich heen grijpt. Zaterdag 5 september, 19.00 uur. VADERS ZONEN Drie mannen, allemaal zowel vader als zoon, zijn in een ongedefinieerde ruimte aanwezig als drie nog niet geï dentificeerde lijken. Ze graven hardop in hun geheugen op zoek naar wie zij waren. Langzaam worden drie verras sende levens zichtbaar. Gespeeld door De Tijd. Vrijdag 4 september, 20.00 uur; za terdag 5 september, 20,15 uur. ALTIJD ZONDAG Jes Vriens en Servaes Nelissen spelen het altijd vrolijke en opgeruimde per soneel van een verpleegtehuis. Tus sen de afgeleefde bejaarden kan een romance niet uitblijven. Een knallen de en ontroerende komedie. Zaterdag 5 sèptember, 19.00 uur; zondag 6 september, 14.00 uur. Stadsschouwburg Leidseplein 26 Tel. 020-6242311 TRUE WEST Toneelgroep Lijn 10 brengt het realis tische drama 'True West' op de plan ken. Het verhaal van twee broers die elkaar na vijf jaar terugzien in het ou derlijk huis. De een geslaagd in het leven, de ander aan lager wal geraakt. Vrijdag 4 t/m zondag 6 september, 20.15 uur. ZINSBEGOOCHELING 'Zinsbegoocheling', geregiseerd door Gerardjan Rijnders, is een ironisch sprookje over de zoektocht van een vader naar zijn zoon. De spelers, o.a. Pierre Bokma, Joop Admiraal en Hajo Bruins, zijn opgedirkt met oogverblin dende crinolines en krullenpruiken. Zaterdag 5 en zondag 6 september, 20.15 uur. FAUST 'Faust', het bekende toneelstuk van Goethe', uitgevoerd door Het Zuide lijk Toneel. De duivel Mefistofeles krijgt van God toestemming om de in tegriteit van de kamergeleerde Faust op de proef te stellen. Als de duivel Faust een moment van onbetwistbaar en absoluut geluk kan bezorgen, krijgt hij de ziel van de kamergeleer de. Maandag 7 september, 20.15 uur. Theater Bellevue Leidsekade 90 Tel. 020-5305301 DESPERADO Vier kantoorhelden leven een saai be staan. Wat hen bindt is hun fascinatie voor de western. 'Desperado' wordt op de planken gebracht door Jim van der Woude, René van 't Hof en het ac teursduo Kas De Wolf. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september, 20.30 uur. HENRY IV 't Barre Land speelt Shakespeare's 'Henry IV'. Over de kersverse koning van Engeland, die in het land de vre de probeert te handhaven, maar nie mand kan vertrouwen. Zelfs zijn los bandige zoon niet. Zondag 6 en maandag 7 september, 20.30 uur. TITUS Shakespeare's 'Titus Andronicus' in een versie waar vijf acteurs zo'n vijf entwintig rollen voor hun rekening ne men. In dit vroege werk van de Engel se toneelschrijver wordt Titus' enige dochter op gruwelijke wijze verkracht en verminkt door de zonen van Tamo- ra, de koningin der Gothen. Titus neemt wraak en Tamora krijgt haar zonen opgediend in een pasteitje. Ge speeld door Dood Paard. Dinsdag 8 en woensdag 9 september, 20.30 uur. FAUST TWEE Faust, geprikkeld door de duivelse Mefisto, gaat op zoek naar het absolu te geluk en de ideale schoonheid. Goethes 'Faust Twee' gaat verder, waar 'Faust Eén' (deze week in de Amsterdamse Stadsschouwburg te zien) eindigt. Een stuk over het over schrijden van grenzen, over verlangen en verbeelding. Coproductie van 't Barre Land en Toneelschuur Produc- liMiifiWiVI Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 Tel. 010-4118110 AURI SACRA FAMES Ben Benaouisse, Helmut Van der Meerschauten Noël Van Kleist in de dans- en theatervoorstelling 'Auri Sa cra Fames'. Vrijdag 4 september, 20.30 uur. THE FALL De constante strijd tussen schoon heid en macht staat centraal in de dansvoorstelling 'The Fall'. Een cho reografie van Tru us Bronkhorsten Marien Jongewaard voor acht dan- Vrijdag 4 september, 20.15 uur. •ASSEPOES Teneeter speelt voor iedereen vanaf 6 jaar de voorstelling 'Assepoes', een eigentijdse bewerking van het sprook je 'Assepoester'. Zaterdag 5 september, 19.30 uur. A LOVE STORY Staand voor het vuurpeleton herinnert een dictator zijn jeugd, zijn greep naar de macht en de enige vrouw van wie hij ooit hield. Een voorstelling in het Arabisch met Nederlandse boven- titeling door Onafhankelijk Toneel en Marokkaanse acteurs. Zaterdag 5 en maandag 7 september, 20.45 uur; zondag 6 september, 15.00 uur. MEDEIA Dood Paard brengt een geheel eigen versie van Euripides' 'Medeia'. Drie spelers becommentariëren als koor met citaten uit popsongs het Medeia- verhaal. Zondag 6 en maandag 7 september, 20.30 uur. DE KERSENTUIN Maarten Boegborn, Sara de Bossche- re, Jorn Heijdenrijk, Matthias de Ko ningen anderen spelen Tsjechovs 'De Kersentuin'. Een aangrijpend toneel stuk over neergang en vooruitgang. Maandag 7 t/m woensdag 9 septem ber, 20.15 uur. ROSSO Emio Greco danst 'Rosso', een door hem zelf geschreven choreografie. Dinsdag 8 september, 21.30 uur; woensdag 9 september, 20.00 uur. DANS Vier dansers verbreken de band met de vijandige buitenwereld en creëren nieuwe rituelen. Ernst en hilariteit in de dansvoorstelling 'In antwoord op uw schrijven' door Mischa van Dulle- men, Klaus Jürgens, Andrea Boll en Andreas Denk. Dinsdag 8 september, 20.00 uur; woensdag 9 september, 21.30 uur. Muziektent 'De Waterlelie' Leidse Hout CONCERT IN LEIDSE HOUT Optreden van Ordinary Herry Shop- Zondag 6 september, 14.00 uur. Q-bus Uiterstegracht 142 Tel. 071-5130984 THE KINGS CHOICE Covers van Elvis en andere gouwe ou wen uit de jaren vijftig. Vrijdag 4 september, 23.00 uur. JAMSESSIE Jammen onder leiding van Danny. Neem je instrument mee en klim op het podium. Donderdag 10 september, 23.00 uur. Hartebrugkerk Haarlemmerstraat 110 LEIDS ORGELCONCOURS I n het kader van het zevende Leids Orgelconcours een speciaal orgelcon cert door de juryleden Folkert Gronds- ma, Stanislas Deriemaeker en Jan Weimers. Vrijdag 4 september, 20.15 uur. FINALERONDE ORGELCONCOURS Finalisten spelen in het zevende Leids Orgelconcours, dat zich richt op jonge, aanstormende talenten die les hebben op een conservatorium. Ook in de Hooglandse kerk. Zaterdag 5 september, 13.30 uur. Eurodusnie Boerhaavelaan 345 Tel. 071-5173019 ENGELSE BAND P.A.I.N. Mengsel van dub, reggae en dance door P.A.I.N. Vrijdag 4 september, 22.00 uur. Het Mierennest Morsweg 59 OPEN PODIUM FOLKCLUB HORUS Solisten en/of groepen die folk/volks muziek spelen, beginners of gevorder den, jong of oud, krijgen de gelegen heid om maximaal drie nummers te spelen. Opgeven: tel. 071 - 5213794 of ter plekke vóór 20.15 uur. Vrijdag 4 september, 20.30 uur. Lokhorstkerk Pieterskerkstraat 1 DUO CONCERTANTE Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'In meo hortulo' in concert in de Lokhorstkerk met een sterke inbreng van Oostenrijkse com ponisten. Karin Leitner (fluit) en Beatrix Steiner (gitaar). Er zullen wer ken van Bach, Fauré, Mozart, Schu bert, Angerer, Machadoen Domem- coni ten gehore worden gebracht. Zondag 6 september, 14.30 uur. Hooglandse kerk Middelweg 2 FINALERONDEORGELCONCOURS Finalisten spelen in het zevende Leids Orgelconcours, dat zich richt op jonge, aanstormende talenten die les hebben op een conservatorium. Ook in de Harteburgkerk. Zaterdag 5 september, 10.00 uur. ORGELCONCERT Joop Brons organiseert een serie za terdagmiddagconcerten door jong ta lent en organisten uit binnen- en bui tenland die het De Swart/Van Hager- beerorgel bespelen. De optredens hebben het karakter van wandelcon certen en duren niet langer dan drie kwartier. De beurt is aan Jeanette van Oord. Zaterdag 5 september, 13.30 uur. LEIDS ORGELCONCOURS Slotmanifestatie van het zevende Leids Orgelcpncours met medewer king van de winnende finalisten. In formatie: tel. 071 - 3618148. Zaterdag 5 september, 20.15 uur. St. Agathakerk Heereweg 273 SIMON STELLING Organist Simon Stelling geeft een concert op het Adema-orgel met wer ken van Guilmant, Sigfrid Karg, Elent, Gigont en de driedelige 'Suite pour Orgue' van de Canadees Denis Bedard. Na de pauze speelt Stelling de volledige uitvoering van Marcel Dupré's 'Symphonie Passion opus 23'.. Zaterdag 5 september, 20.30 uur. Join Weteringkade 2 Tel. 071-3610194 AFTRAP GROTE PRIJS In de eerste voorronde van de Grote Prijs staan op de planken de bands Drabber, Naar Verluidt, Ongeacht Het Weer, Soma en Sugar Coated Mind Bombs. Zaterdag 5 september, 21.00 uur. Dorpskerk Kerkplein 2 ORGEL-BEIAARDCONCERT Onder auspiciën van het gemeenl stuur van Voorschoten een beiaar en orgelconcert. De gemeentelijk beiaardier Gijsbert Kok vertolkt van Mozart, Haydn, Beethoven, bert, Strauss jr. en arrangemente van Winsemius en Kok. In de kerl vervolgt Gijsbert Kok om 20.15 u het programma op orgel m.r Kapaan (hobo). Zij spelen werker Sweelinck, Vincent, Bach, Dreyei Franck, Bozzaen Mendelssohn. Maandag 7 september, 19.30 uu (beiaard) en 20.15 uur (orgel) Cultuurpodium Boerderij Amerikaweg 145 Tel. 079-3211012 MY-T-BLUE Cd-presentatie van My-T-Blue. Si port act door Theo Houtkoop en 1 Hardholt met blues concert. Vrijdag 4 september, 21.00 uur.' De Meester/Don Bosco tl Zuidbuurtseweg 57/58 o Tel. 071-5801537 e, EL LEGAMO r Optreden van de groepen Two Brq thers On The Fourth Floor en El U moeneen dance surprise-act. L Vrijdag 4 september, 20.30 uur. 3 CRYSTAL BROOKS Si Masterclass drummen voor maxirju 20 drummers door Rob Elsenaar uur). Optreden van de band CrystFj Brooks (21 uur). p; Zondag 6 september, 17.00 en 21.00 uur. t. GOLDEN EARRING Akoestisch optreden legendarisch, rockband met Pieter van der Geef Co. in het voorprogramma. Dinsdag 8 september, 20.30 Paard Prinsengracht 12 f' Tel. 070-3601838 r 'MONSTER' MIKE WELCH tc De jongste en meest getalenteerdV bluesgitarist van het moment, Mill Welch, in actie. h Vrijdag4 september, 21.00 uur.N ELIADES OCHOA k, Cubaanse geweldenaar Eliades 0hc Y Queteto Patria die onlangs nogL Ry Cooder samenwerkte in de Bul Vista Social Club. Donderdag 10 september, 21.3Cr rrhHil-'.VI Paradiso Weteringschans 6-8 Tel. 020-6264521 CHAMP D'ACTION In het kader van de Gaudeamus\ speelt Champ d'Action de muziet aterproductie 'Unter wasser' van chard Barret. M.m.v. Marianna P| seur(stem). Woensdag 9 september, 20.30 uj De Kleine Komedie Amstel 56-58 Tel. 020-6240534 SPLEETJESFESTIVAL GreCoBa nam vórig jaar de sound track van de film Grease en het A] BA-repertoire te grazen. Dit jaar n men ze Pussycat, Rob de Nijs, M donna, Elton John, Anita Meyer de anderen onder handen. Wat bindk ze musici? Een spleetje tussen dj voortanden. Vandaar dat dit concj. de bijnaam 'spleetjesfestival' heej Zondag 6 september, 20.15 uur.h Vreeswijk tien jaar na dood nog ongekend populair Hij zingt half mompelend, een beetje mopperig, mis schien niet helemaal nuchter. Soms zacht, dan weer met een luide uithaal. Hij kreunt over kleine irritaties, grote ergernissen, over mooie vrouwen, het genot van drank en de betekenis van het leven. Hij heeft een broertje dood aan de betuttelende Zweedse overheid en af en toe is zijn stem gewoon even weg. Een stukje slijm. Rochel, rochel. Halverwege een liedje stemt Cornelis zijn gitaar. En verder gaat het weer. breng. Een 'aanstormend' talent krijgt er de Cornelis-prijs voor tekst en/of muziek in de geest van Vreeswijk. Vorig jaar werd Cornelis in Stockholm zelfs geëerd met een naar hem genoemde straat. Of beter, een steeg, die de trou badour vaak door liep op weg naar het etablissement Mose- backe, waar hij zijn half-anar chistische geluiden liet horen. Het zegt iets over de hoogte van Cornelis' roem. In oktober komt er opnieuw een Zweeds huldeblijk. Dit keer in de vorm van een cd met zijn muziek, maar gezongen en ge speeld door Zweedse popmusici van naam. In Nederland moet je wel boven de veertig zijn om je nog zijn 'De nozem en de non' te kunnen herinneren, 'Ve ronica' of 'Waar gaan wij naar toe na onze dood'. Succesvolle platen aan het begin van de ja ren zeventig. LEEUWARDEN ANDRE KEIKES Tot ruim tien jaar geleden.... De dan vijftigjarige Cornelis Vreeswijk is op. Maar Zweden kan hem niet vergeten. De in IJmuiden geboren zanger, die al op twaalfjarige leeftijd naar Zweden verhuisde, behoort in dat Scandinavische land al vele jaren tot de meest geliefde mu sici. Met eigen muziek en tek sten, maar ook met werk van oude Zweedse dichters. Dat klinkt wat ronkend, maar Cornelis' naam is ruim tien jaar na zijn overlijden nog immer op ieders lip. Tientallen elpees en cd's met zijn muziek worden nog steeds goed verkocht. Daar naast komen er geregeld nieu we cd's uit met andere selecties. Maar ook platen van heden daagse Zweedse popmusici die zich door de Zweedse Neder lander laten inspireren. Ook op internet staan vele pagina's van Vreeswijkbewonderaars, waar van http://hem2.passagen.se/ (Zweedstalig) waarschijnlijk de meest complete is. Vijftiendui zend bezoekers namen er al een kijkje. En op het jaarlijkse Cornelis- festival in Stockholm wordt nie mand moe te herinneren aan de waarde van zijn artistieke in- Comelis Vreeswijk: in Nederland vooral bekend van liedjes als 'Veroni ca' en 'De Nozem en de Non'. foto roland de bruin Goedmoedige kritiek In Zweden, een land waarmee Vreeswijk een haat-liefde-ver houding had, maakte hij platen tot aan zijn dood eind 1987. Hij raakte er bij de mensen kenne lijk precies de juiste toon. Want er is bijna geen Zweed te vinden die zich niet ergert aan de be moeizuchtige overheid. Over wat je behoort te doen, zelfs verplicht bent te doen, over wat niet mag of wat absoluut verbo den is. Cornelis, per slot van reke ning een Nederlander van ge boorte, had daar lak aan. Hij zei en zong wat hij zelf wou, sneer de vrijelijk in het rond. Schopte zonder wroeging twee travestie ten zijn huis uit, toen bleek dat het niet om 'lekkere wijven' ging en leefde ongezonder dan menige Zweed voor mogelijk hield. De bewondering was dus groot. Echt hatelijk werd Cornelis overigens nooit. Het was altijd goedmoedige kritiek, die ook doorklinkt in zijn liedjes. Met teksten die bovenal gaan over 'het leven' en met een grijns naar die domme Zweden, die altijd zo braaf doen wat hun ge zegd wordt. Roek-elite Toen Vreeswijk nog maar kort was overleden werd een dub- bel-cd uitgebracht met covers van zijn muziek. De Zweedse 'roek-elite' werkte er aan mee. Maar liefst tweehonderddui zend exemplaren werden er verkocht. Reden om nu nog eens zo'n dubbel-cd te maken. En weer doet het puikje mee. Cornelis is voor veel Zweedse muziekliefhebbers, meer dan tien jaar na zijn dood, nog een levende figuur. Hij is de perso nificatie van lijdzaam verzet te gen moeilijk te bestrijden le venskwalen. Een warm mens in een land van ambtenaren. Het zou Cees, zoals hij in Ne derland vaak werd genoemd, goed hebben gedaan te merken dat zelfs de jongste generatie popartiesten zo veel om hem geeft. Je door hem laten inspire ren is geen schande. Lisa Ekdahl een jonge zange res met akoestische gitaar, be haalde de afgelopen jaren uit zonderlijk veel succes met haar heel vrouwelijke uitvoeringen van muziek die zo uit Cornelis' brein ontsproten had kunnen zijn. Ekdahl schrijft echter alles zelf, maar ze geeft openlijk toe Cornelis als haar muzikale va der te beschouwen. Een vader met een nog steeds groeiend gezin. Israëlische schrijver signeert bij De Kier E LEIDEN ANNET VAN AARSEN De Israëlische schrijver Meir Shalev trok gisteren tijdens een bezoek aan Leiden scharen fans. Sha lev was te gast bij boekhandel De Kier om zijn nieuwe roman 'De Grote Vrouw' te signeren. Marcel Möring kwam mee om de best verkopen de auteur van Israël aan de tand te voélen. Shalev, die te boek staat als een goed verhalen verteller, houdt van woestijnen, zei hij tegen Mö ring. Maar hij vergelijkt zichzelf het liefst met een os die vruchtbare grond ploegt. „Ik zie me zelf als een simpele zwoeger, als een os langzaam wer kend met mijn hoofd naar de grond, waar ik din gen zie en ruik, terwijl ik dat zware verhaal achter mij aan sleep. Zelfs als ik probeer filosofische ideeën tot uitdrukking te brengen, dan moet dat uit die grond groeien, zoals een boom uit de grond groeit", vertelde hij ooit in een ander inter view. Het nieuwe boek van Shalev vertelt het verhaal van Refael Maier, een inspecteur van het water bedrijf in de Negevwoestijn. Zijn familie bestaat uitsluitend uit vrouwen: grootmoeder, moeder, twee tantes en een spotziek zusje. Alle mannelijke familieleden zijn op jonge leeftijd door vreemd soortige ongelukken om het leven gekome(_ afwachting van zijn eigen bittere lot vertel verhalen: over de levende familieleden en dode echtgenoten, over de woestijn en over^ jeugd in Jeruzalem. „Waar gaat het boek over?", vroeg Marcell ring gisteren. „Over vrouwen?" „Nou nee",j~ woordde de schrijver. „Ten eerste gaat het u de hoofdpersoon. Hij vertelt zijn verhaal. Hl neringen als de kralen van een gebedssnor rozenkrans." 1 „Is het boek dan autobiografisch?" Evenr Hoewel Shalev wel wilde bekennen dat vrou1 een grote aanwezigheid in zijn eigen leven f1 „Neem nou mijn zuster, mijn grootste critica1 Ze treedt op als mijn eindredacteur. Ze wilf' dat ik de familie te schande maak, vandaar." V De Leidse Shalev-fans - opvallend veel vroir - vonden het allemaal prachtig. Een verliet p de boekhandel met vijf gesigneerde exempf van 'De Grote Vrouw'. „Niet allemaal voor1 hoor, ik doe er vier kado. 't Is een hele gf schrijver. In zijn boeken zitten veel gedachtef verschillende niveaus. Veel symboliek ook. /f nude tijd had, ging ik gelijk lezen.F! Cabaretier Erik Brey is één van de velen die optreden tijdens het Haags Uitfestival in Diligentia. foto jan swinkels Meir Shalev. foto henk fiOL/VL,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 10