Radio Televisie Terugkeer van Pipo de Clown in voorbereiding lAG 11 AUGUSTUS 1998 zderlandq nederlandnederland® rtlQ rtl& tijdj is <%es kits. ^•Kinderprogramma. Met ^en|)m 17.10 Jules en Jules; se b^7.34Skytrackers. ?rt eiaurel Hardy. r l^toseanne. co«merikaanse comedyse rie. Roseanne krijgt voor j^e^noederdag een schoon- ie tijdsbehandeling, maar le24jan blijktde motivatie ^Van de gevers nogal be- 'ntapenkelijk. Af I.: Don't take I over. Herh. n riiet the picture. petïKennisquiz. Presentatie: 'Miudith de Bruijn. Voor elkaar! Serie reportages waarin Bas Westerweel het werk (van de vakantiegangers ontPPzich neemt- Afl.; ijkpdoom. Presentatie: Bas ltnAVesterweel. Herh. lijkjNOS-Joumaal. TnjjNOS-Weeroverzicht. Da,Blik op de weg. ichjdrag op de snelweg wor- eliilden gevolgd. Vanavond ien terugblik. Herh. [warte sneeuw, lederlandse serie. Eva irobeert op alle mogelijke ianieren achter de ver- lijfplaats van Mirko te tomen. Dan ziet ze op- »ens de man die bij haar ip de derde verdieping loont. In een impuls gaat :e achter hem aan. Herh. loven water. ive talkshow vanaf een :erras aan de Amstel. Pre- mtatie: Mieke van der Wey. De cirkel rond met Michael 16.19 16.40 NOS-Journaal. De avonturen van Toekie en Tek. (Toekan tecs). Kinderse rie. AfITek is verliefd. Herh. Coco Jappe. Animatieserie. Herh. Baas van een eiland. (Inselbossmit 13). Duits kinderdrama over de der tienjarige Clint Watson die met zijn moeder op een eiland voorde kust van Nieuw-Zeeland woont. Sho San, de kleine reuzen- panda. (Giant panda Sho-San, his first year). Natuurdo- cumentaire. 19.02 19.26 Palin. (Palin' 17.58 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 20.10 21.05 21.35 [(Palin's Pacific). Serie reisreportages over de er varingen van Michael Pa lm tijdens zijn reis van 22.05 een heel jaar door acht tien verschillende landen. AfIChili en Bolivia. De achtbaan, ierie programma's van jonge programmamakers. 22.55 ifl.: De afspraak, inde. NOS-Journaal. Actualiteiten. Presentatie: Victor Deco- ninck. NOS-Sportjournaal. NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. Jong. Jongerenprogramma. Afl.: Zal ik ooit weer lopen? Presentatie: Mare Dik. Highlight. Muziekprogramma. Van avond: Bob Carlisle. Peter. Korte, confronterende sketch op straat. Afl.: Jon gen met de pet. Presenta tie: Peter Scheele. De makaken van Japan. (Snow monkeys). Natuur- documentaire. Een andere toekomst. Reportage over gehandi captensport. Thuis in Karungu: Metter daad. Reportage over een wees huis in Kenia. De nazi's. 6-delige documentairese rie over het aan de macht komen van Hitler in nazi- Duitsland. Afl. 5: De weg naarTreblinka. De verandering. Serie interviews. Presen tatie: Feike ter Velde. Songs of the seasons. Lied. NOS-Journaal. Megatrends. Afl. 6: Modern onderne merschap. 22.00 22.15 22.33 Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Knopenverhalen; 18.07 Buurman en buur man. Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Knutselen. NOS-Jeugdjournaal. Het klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Blindengeleide hond. Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Boulangé. Mr. Bean. Engelse serie korte sketches. Mr. Bean gaat naar zijn oude school, om een Open Dag voor Vol wassen-educatie bij te wonen. Er gaat weer een hoop mis... Afl.: Back to school, Mr. Bean. Herh. Frasier. Amerikaanse comedyse rie. Martin wordt 65 en Frasier en Niles proberen elkaar, netzoals voor gaande jaren, te overtref fen met het duurste kado. Dit ondanks de vastgestel de limiet. Afl.: The gift horse. Maigret: Maigret et Ie port de brumes. Franse politiefilm. Met: Bruno Cremer e.a. Wan neer Maigret via een foto- oproep achter de identi teit van een verwarde man probeert te komen, rea geert Julie, die zegt de huishoudster van de man te zijn. Maigret vertrouwt haar verhaal niet hele maal en begeleidt de man naar zijn woonplaats. Dan wordt de man dood aan getroffen en blijkt hij ver giftigd te zijn. NOS-Journaal. NOS-Sportjournaal. Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen. Law order. Amerikaanse serie. Mé- gan Maslin vindt haar ka mergenote Alison Reich, die door messteken om het leven is gebracht. Mc Coy en Kincaid komen er achter dat Megan al eer der met moord geconfron teerd is... Afl.: Paranoia. NOS-Tekst tv. Einde. 16.00 16.10 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.30 20.00 RTL Nieuws. As the world turns. RTL Nieuws. Catherine. RTL Nieuws weer. Rescue 911. Realityprogramma. Lucky letters. RTL Nieuws weer. The bold the beautiful. Amerikaanse soapserie. Stephanie vraagt James om haar de fijne kneepjes op het gebied van dansen te leren. Alexander Stein: privé-de- tective. Detectiveserie. Stein treft twee vrienden van Veroni- ka'szoon Markus aan in het kantoor van Kluge. Deze zijn regelmatig stomdronken. Wanneer Stein verneemt dat de opa van Markus zijn neefje heel dringend nodig heeft, ruikt hij onraad. Het uur van de waarheid. 18.00 18.05 19.00 20.00 20.20 20.30 21.30 22.30 Wat kost dat? Serie programma's. 23.00 RTL Nieuws. 23.25 The Oprah Winfrey show. 00.10 Santa Barbara. 00.55 Einde. eurosport Voetbal. Samenvatting van het vriendschappelijke toer nooi in Udine (Italië). Herh. Eurogoals. Voetbalmagazine. Herh. Tennis. Rechtstreeks verslag van het ATP-toernooi van Cin cinnati (VS). Voetbal. Rechtstreeks verslag van de UEFA Cup, tweede kwalificatie van de eerste wedstrijd. WK Legends. Voetbalmagazine. Herh. Mountainbiken. Verslag van de Tour VTT (Frankrijk), derde etappe. Rally. Hoogtepunten van het FIA WK in Nieuw-Zeeland. Herh. 4x4. Verslag van het IJslands 4 x 4 Off Road kampioen schap in Akranes, derde ronde. Herh. Einde. 23.00 23.30 24.00 RTL Nieuws. Levensgevaar. 5 in het land. Nieuws uit de Nederland se regio's. Weer verkeer. Het traumateam. Realityprogramma waarin de camera brandweerlie den volgt tijdens hun werk. RTL Nieuws. Weer verkeer. Brainsmasher. Amerikaanse actiefilm uit 1994 van Albert Pyun. Met: Teri Hatcher, An drew Dice Clay, Deborah van Valkenburgh, Yuji Okamoto, Brion James e.a. 5 in het land. Animal rescue. Amerikaanse realityserie. Reddingswerkers helpen dieren uit benarde situa ties. Murphy Brown. RTL Nieuws. Nachtprogramma. rir© 17.30 19.00 23.00 00.00 16.20 17.20 18.45 19.15 19.45 20.15 21.05 22.00 23.00 tschge, de in 1991 overleden acteur, die vele decennia de rol van ARCHIEFFOTO HILVERSUM «GPD Pipo de Clown keert mogelijk terug op de Nederlandse televi sie. Bedenker en schrijver Wim Meuldijk heeft in eigen beheer een proefaflevering opgenomen en probeert momenteel omroe pen warm te maken voor een nieuwe serie rond de beroemde clown en zijn vrouw Mamaloe. De inmiddels 76-jarige Meul dijk schreef in 1958 zijn eerste Pipo-verhaal. De VARA begon in hetzelfde jaar met het uitzen den van de serie, waarin Cor Witschge de hoofdrol speelde. Tot de jaren tachtig waren de avonturen van Pipo, Mamaloe en de indiaan Klukkluk te zien. Op aandringen van zijn doch ter Belinda is Meuldijk weer be gonnen met het schrijven van nieuwe scripts. Gezien de grote belangstelling voor de video banden van Pipo lijkt haar een terugkeer van de clown logisch. Samen met Ivo Niehe Produc ties is vorig jaar geprobeerd het financiële plaatje rond te ma ken. Dat bleek niet mogelijk. „We zijn er lange tijd mee be zig geweest en we hebben alle mogelijkheden bekeken, maar helaas lukte het niet", vertelt Ineke Wennink van het produc tiebedrijf. „Het is een dure serie en bij de omroepen komen kin derprogramma's nu eenmaal niet op de eerste plaats." Meuldijk besloot daarop zelf naar geschikte acteurs te zoe ken en een 'pilot' te financieren. In de aflevering, getiteld Pipo en de BosBas, is van de oorspron kelijke bezetting alleen Rudi Falkenhagen als Snuitje te zien. De onbekende acteur Joep Dor ren heeft de plaats van de in 1991 overleden Cor Witschge ingenomen. Verder spelen Alexandra Blaauw (Mamaloe), Rob van Houten (De Dikke Deur), Michiel Kerbosch (Snuf) en Rob de Nijs (als de zwerver BosBas). Een nieuwe Klukkluk, vroeger gespeeld door Herbert Joeks, is nog niet gevonden. Meuldijk probeert nu een omroep te vinden die de serie in productie wil nemen. Gezien de hoge kosten wordt dat een moeilijke klus, hoewel twee pu blieke omroepen en één com merciële omroep belangstelling zouden hebben. [ijdsein wandelgangen. 17.07 adio 1-Avondjournaal. 19.04 i het uur U. 20.04 AVRO Ra- haal - Het radiocafé. 22.04 fngs de lijn. 23.07 NOS-Met j op morgen. 00.04 tot 07.00 i Nachtleven, met om 00.04 01.02 Dulfer; 02.02 Muziek J slaapt; 05.02 tot 07.00 De lenlijke zenders Peazens 3/0© jThuis op twee. 19.04 De gou- feep 20.04 De avond van twee. Jtot 24.00 Gospelpodium. 3/0© alTROS Somertijd. 18.04 Kort en ,1^20.04 Buzz. 21.04 Spoor 7. stompin' velden. 00.02 Um- 'frima 02.02 TROS Nacht- I- 04.02 tot 06.00 Pyjama FM. D/O© 7—^1^ d® dag van gisteren18.00 itte 19.00 Klassieke kamermu- 20.02 Avondconcert. Uit VAR A's ^fee-archief: Radio Filharm. Ork.; - iz v piano. 22.00 Drieluik. LlOude meesters: De cellist Da- »afran(3). 00.02 Vincent na «nacht 01.02 Programma-over- Euroclassic notturno 01.05 tot «Euroclassic notturno. speelfilms op televisie 0/0© «Kleur bekennen. 17.05 Radio ■rnereditie. 18.08 Tot uw dienst. JScheepspraat. 19.00 Nieuws lahteitenin het Turks. 19.45 en actualiteiten in het Marok- en Berbers. 20.30 Nieuws en iteiten in het Chinees. 21.00 De van de countrymuziek. 21.30 Iar grondwet. 22.02 tot 23.55 jnden, met om 22.03 Bloemle- 23.00 Harry's blues in de 23.45 De mannen van de ra- DINSDAG Brainsmasher... A love Story (VS-'93) Martial arts-film van Albert Pyun. Twee zussen (Teri Hatcher, Deborah van Val kenburgh) leren zich te verweren tegen een oosterse bende die hun magische bloem willen inpikken. RTL 5 20.30 Three Days of the Condor (VS-'75) In deze perfecte film van Sydney Pollack is Robert Redford een agent van de CIA die nadat zijn collega's van de unit sys tematisch zijn vermoord schuilt bij fo tografe Faye Dunaway. Veronica 21.40 Murder at the Gallop (GB-'63) Een pui ke verfilming van Agatha Christie's boek 'Afler the Funeral" van George Pollock waarin Margaret 'Miss Marple' Rutherford het hare denkt van de merkwaardige dood van een man. Duitsland 3 22.00 Beyond the Forest (VS-'69) Bette Davis is in dit moeizame drama King Vidor over een doktersvrouw die vreemdgaat met haar rijke buurman het enige licht puntje. Met. Joseph Cotton. David Brian. Duitsland 1 00.45 Eye of the Needle (VS-'81) Donald Sutherland speelt in deze spannende thriller een smerige Duitse spion die in afwachting van een Duitse U-boot een Schotse vrouw probeert in te palmen. Regie: Richard Marquand. BBC 1 00.50 Brüderlein Fein (D/A- 42) Een prima verfilming van het leven van toneelspe ler en dichter Ferdinand Raimund (1790-1836) door HansThimig. Met: Hans Holt, Hermann Thimig, Marte Harell. Duitsland 2 01.25 Robert Redford en Faye Dunaway in de Amerikaanse politiefilm 'Three Days of the Condor". (Veronica, WOENSDAG Na kometa (CS-'70) Live-action en ani matie worden afgewisseld in deze fan tasy waarin door tussenkomst van een komeet vechtende Fransen en Algerijn se rebellen vrede sluiten. in de ruim te. Regie: Karei Zeman. Duitsland 1 10.45 Und der Himmel lacht dazu (A-'54) In dit drama van Axel von Ambesser kan een kloosterbroeder het maar niet laten zijn medemens de helpende hand toe testeken. Met: Paul Hörbiger. Duitsland 3 15 20 Fox kids tv team. Spel programma voor de jeugd met tekenfilms. Power rock. Kindermagazine met te kenfilms. Bewitched. Amerikaanse comedyse rie. The wonder years. Amerikaanse comedyse rie. George and Mildred. Engelse comedyserie. Star Trek. Amerikaanse sf-serie. De versierders. (The persuaders). Engelse detectiveserie. The pirate. Amerikaanse miniserie. Afl. 1. MASH. Amerikaanse comedyse rie. 23.30 Ricki Lake. Talkshow. 00.15 Nederland: Onderweg. 00.50 Einde. 17.45 18.35 19.30 20.00 20.30 21.40 23.45 00.40 01.26 16.25 17.15 17.45 18.10 19.00 19.25 veronica Einde. Paradise Beach. Australische serie. Melrose Place. Amerikaanse serie. The Dukes of Hazzard. Amerikaanse serie. The sound of radio. Serie programma's. Denktank. Kennisquiz. All you need is love. Amusementsprogramma. Police stories: Three days of the Condor. Amerikaanse politiefilm uit 1975 van Sydney Pol lack. Met: Robert Red- ford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sy- dow, John Houseman e.a. 't Dak d'r af. Livemuziekshow. American gothic. Amerikaanse serie. Einde. ses© 22.05 22.30 23.45 00.30 01.30 Silkstalkings. Over de roooie. Married with children. Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. SBS 6 Actienieuws weer. Nieuwsprogramma. 15 miljoen mensen. Spel program ma. Aansl.: Trekking Lucky 10. Week van de spanning: Op center 1 Amerikaanse thriller uit 1994 van Lewis Teague. Met: Harry Hamlin, Kim Cattrall, Carl Weathers, Rod Steiger, Wilford Brimleye.a. Afl. 1. SBS 6 Sport: Amstel Cup. Samenvattingen. Hart van Nederland. Nederlands nieuws. Aan sl.: Trekking Lucky 10. SBS 6 Sport: Amstel Cup. Samenvattingen. Jerry Springer. The new Mike Hammer. Nachtprogrammering: SBS 6 Actienieuws weer. selectie Hel klokhuis: Blindegeleidehond In Am sterdam worden ieder jaar vijftig hon den opgeleid voor geleidehond. Voor hun examen moeten ze zestig com mando's kennen en tal van obstakels kunnen overwinnen om hun blinde baasjes door het verkeer te helpen. Nederland 3 18.42 Voor elkaar! Bas Westerweel neemt en kele dagen het werk over van Henk en Geeske Weerman uit het Drentse Odoorn. Westerweel runt een groente winkel van de familie en staat ook op de markt met bloemen. Nederland 1 19.09 Een andere toekomst In deze laatste af levering zijn Jessica Laumen en Erik Ruitenberg de hoofdpersonen. De 44- jarige Jessica is door een miskende hernia na zes operaties in een rolstoel beland. Erik Ruitenberg heeft in 1987 een dwarsleasie opgelopen door een auto-onbgeluk. Ze besloten de draad op een positieve manier op te pakken Jessica ontdekte het rolstoeltennis en is bezig met de voorbereidingen en de kwalificatierondes voor de Para lympics. Erik istennnisleraaren bas ketballeraar gebleven. Maar geeft nu les vanuit een rolstoel. Nederland 2 21.05 Het uur van de waarheid Met onder meer de volgende items: - Een drama tische botsing van twee parachutisten. - Wanneer de Italiaanse maffia een jong slachtoffer maakt, heeft dat grote gevolgen. - Kan een twaalfjarig meisje de Atlantische Oceaan overvliegen? - Het wonderbaarlijke leven van Holly- wood-hartenbreker Tony Curtis. - De trukendoos van een Amerikaans casi- RTL 4 21.30 'Thuis in Karungu': Metterdaad in de bres voor een wa terbron in Kenia. (TV 2, 21.35 uur) FOTO PR huis staat in Karungu. Ze helpen ds. William Otieno, die zich met hart en ziel inzet voor de mensen in Kenia. Hij ontfermt zich over de vele weeskinde ren in Karungu. Veel kinderen worden wees omdat hun ouders overlijden aan aids, malaria en andere infectieziek ten. Het in de buurt gelegen Victoria- meer is een grote infectiebron. In de uitzending zijn we getuige van de ver huizing van de weeskinderen naar hun nieuwe onderkomen. Nederland 2 21.35 Boven water Hij isde hoofdredacteur van het Journaal en hierdoor mis schien wel de machtigste journalist van Nederland: Nico Haasbroek. On der zijn leiding moest het journaal an ders worden, kondigde hij bij zijn aan treden in februari vorig iaar aan. In 'Boven water' de vraag of het gelukt is. Met Mieke van der Weij beoordeelt Ni co Haasbroek zijn eerste jaar 'Jour naal'. Nederland 1 21.59 Wat kost dat? Met de volgende onder werpen: - Pieter Storms onderzoekt wat een groot transport kost - Wat kost één kilometer snelweg7 - Wat is het salaris van kardinaal Simonis? - Wat zijn de kosten van een luxe hotel aan deCöted'Azur. RTL 4 22.30 De cirkel rond met Michael Palin Vorige week was de wereldreiziger nog in Australië en Nieuw-Zeeland, vandaag doet hij zijn licht op in Chili en Bolivia. In Cape Horn wordt de acteur opge vangen door de marine en Palm vaart met de zeemannen mee naar de hoofdstad Santiago. Daar maakt hij kennis met een theatergroep, die en kel optreedt in de armste wijken van de stad. De volgende stop is het Ro binson Crusoë-eiland. Nederland 1 22,37 televisie buitenland VRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Pacific Drive. 18.35 Neighbours. 19.00 Journaal. 19.35 Tips voor trips. 19.40 The bold and the beautiful. 20.05 Weerbericht. 20.10 RIP. 20.40 De muziekdoos. 21.30 Waar gebeurd: For the love of Nancy, tv- film. 23.34 KENO-uitslagen 23.35 Jour naal 23.55 Weerbericht 24.00 Pacific Drive. 00.21 Doorlopende herhaling van journaal, weerbericht en Tips voor trips. VRT 2 18,30TikTak. 18.35Samsonclip. 18.40 Disney festival. 19.10 Party of five. 20.00 Journaal. 20.30 You rang m'lord? 21.20 Histories: Dynastie in India: de Nehru's en de Gandhi's. 22.15 Tips voor trips. 22.25 OverLeven. 23.10 Only fools and horses. 23.40 Doorlopende herha ling van het journaal 02.00 Einde. DUITSLAND 1 16.00 Fliege. 17.00Tagesschau um fünf. 17.15 Brisant. 17.43 ARDvor acht. 18.00 ARDvor acht. 19.51 Das Wetter im Ersten 19.58 Heute abend im Er- sten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid und ihre Mörder. 21.05 Familie Heinz Becker. 21.35 Plusminus 22.05 Ein ehrenwertes Haus. 22.30Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 24.00 Hallo Sch- wester! 00.25 Nachtmagazin 00.45 Beyond the forest, speelfilm. 02.15 Nachtmagazin. 02.35 Fliege. 03.35 Die schönsten Bahnstrecken der Welt. 04.00 ARD-Ratgeber: Bauen Wohnen. 04.30 Plusminus. 05.00 Brisant. DUITSLAND 2 16.00 Heute. 16.05 Risiko. 17.00 Heu te. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leu te heute. 18.00 UnserCharly 19.00 Heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 Girl friends - Freundschaft mit Herz. 20.15 Geheime Botschaften. 21.00 Frontal 21.45 Heute-journal. 22.15 371. 22.45 Faust. 23.45 Heute nacht 24.00 Der Ring des Nibelungen - Siegfried. 01.25 Brüderlein fein, biografische film. 03.00 Heute nacht. 03.15 Strassenfeger. 03.35 371. 04.05 Risiko. 05.00 Hallo Deutschland. 05.30 Einde. DUITSLAND 3 17.30 Lindenstrasse. 18.00 Lokalzeit. 18.05 Juxmix. 18.20 Die Fussbroichs 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 Papageien - Verhëngmsvolle Schönheit. 21.00 Quarks Co. 21.45 Lokalzeit NRW. 22.00 Murder at the gallop, misdaad film 23.20 The mission 00.50 Deut sche Stadte und Landschaften. 01.00 Papageien - Verhèngmsvolle Schönheit. 01.45 Hier und Heute - Streifzüge 02.00 Lokalzeit. 06.00 Einde. RTL TELEVISION 16.00 Hans Metser. 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns. 18.00Guten Abend RTL. 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Maga- zm 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv DasMagazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15Doppelter Einsatz. 21.15 lm Namen des Gesetzes 22.15Quincy, M E. 23.15TheCosby mysteries 24.00 RTL-Nachtjournal. 00.30 Mad about you. 01.00 The Larry Sanders show 01.30 Full House 02.00 Barbel Schafer 02.50 RTL-Nachtjour- nal. 03.20 Hans Meiser 04.10 Nona Christen. 05J0 EXPLOSIV - Weekend. BBC 1 16.35 Pingu. 16.40Playdays. 17.00 Popeye 17.10 Gadget boy 17.35Round the twist. 18.00 Newsround. 18.10 By- ker Grove. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws. 20.00 Holidays out 20.30 Eas- tEnders. 21.00 Vets in practice. 21.30 Crime beat. 22.00 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 22.30 Maisie Raine. 23.20Crimewatch UK 00.05 Chicago Hope 00.50 Eye of the needle, spionagefilm. 02.45 BBC News 24. 07.00 Einde. BBC 2 18.00 Cricket. 20.30 Walden on heroes 21.00 Meet the ancestors. 21.30 Ground force. 22.00 ZW+TT Dad's army 22.30 Watch this or the dog dies - The history of youth TV. 23.10 The car's the star. 23.30 Newsnight 00.15Cricket 01.05 Pan Handler, korte film. 01.30 BBC Learning zone 03.00 The greats 05.00 Languages. 06.00 Business and trai ning. 06.45 Open University. 07.35 Ein de. CNN 16.30 World sport. 17.30 World beat. 18.00 Larry King live 19.45 American edition. 20.30 World business today. 21.30 Q A 22.00 World news Europe 22.30 Insight. 23.00 News update. 23.30 World sport 24.00 World view. 00.30 Moneyline newshour. 01.30 Showbiz today. 02.15Asian edition 02.30 Q A. 03.00 Larry King live. 04.30 Showbiz today 05.15 American edition 05.30 World report. 06.00 Ein de. NBC 16.00 Avalanche! 16.30 Living an cestors. 17.00 Searching for extra-ter restrials. 17.30 The man who wasn't Darwin. 18.00 African wildlife 19.00 Wolves of the sea. 20.00 A lizard's sum mer 20.30 Throttleman. 21.00The monkey player. 21.30 The four seasons of the stag. 22.00 Tribal warriors: The art of the warrior 23.00 Love those trains. 24.00 Wild Med. 01.00 Voyager: The world of National Geographic. 02.00 A lizard's summer 02.30 Throttleman. 03.00 The monkey player 03.30 The four seasons of the stag 04.00 Tribal warriors: The art of the warrior. 05.00 Love those trains. 06.00 Einde. DISCOVERY 17.00 The diceman. 17.30 Top marques II: Lamborghini. 18.00 First flights: Ex periments in flight. 18.30 Jurassica: Early man. 19.00 Wildlife SOS 19.30 Wild discovery: Mysteries of the ocean wanderers. 20.30 Arthur C. 21.00 Disco ver magazine: Air disaster. 22.00 The unexplained: Area 51 - The real story. 23.00 UFO and close encounters..24.00 Fast cars. 01.00 First flights: Experi ments in flight 01.30 Top marques II: Lamborghini 02.00 The unexplained: The sphinx and the enigma of the py ramids. 03.00 Einde. MTV 16.00 Select MTV. 18.00 US Top 10. 19.00 So 90's 20.00 Top selection 21.00 Data videos. 22.00 Amour 23.00 ID. 24.00 Alternative nation 02.00The grind. 02.30 Night videos 06.00 Einde TV5 16.00 Nieuws. 16.15 Pyramide 16.45 Bus et compagnie. 17.25 TV5 minutes. 17.30 Evasion 18.00 Questions pour un champion 18.30 Nieuws en weerbe richt 19.00 Paris lumières. 19.25 Un li- vre, un jour. 19.30Zwitsers nieuws 20.00 Temps présent. 21.00 Enjeux le point. 22.00 Frans nieuws 22.35 Un siècle d'écrivain 23.30 Si j'ose écrire 00.30 Weerbericht 00.35 Frans nieuws. 01.00 Belgisch nieuws. 01.30 Espace francophone 02.00 Zig Zag Café 03.00 Plaisir de lire 03.30 Habitat tradition- nel. 03.55 TV5 minutes 04.00 Ques tions pour un champion 04.30 Pyrami de. 04.55 TV 5 minutes 05.00 Paris lu mières. 05.30 Evasion. 06.00 Einde. televisie morgen NEDERLAND 1 07.00 NOS-Journaal. 07.05 Get the pic ture. 07.29 Alles kits 09.00 NOS-Jour naai. 09.08 Glamourland 09.36 Eartht ales. 09.56 Boven water. 10.32 Einde kind. 10.57 Het einde van het kind? 11.36 NOS-Tekst tv. NEDERLAND 2 13.00 NOS-Journaal 13.05 Einde. 16.00 NOS-Journaal. 16.10 Samson Gert op de middag. 16.40 Een vrolijke tweeling (Hilfe mich gibt's doppelt). RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Telekids: Car toon express: The Fhntstones 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Telekids: Cartoon express: The Flmtstones 08.00 RTL Nieuws 08.08 The bold the beautiful 08.30 RTL Nieuws 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns 09.30 The Oprah Winfrey show 10.15 Hotel. 11.05 Santa Barba ra 12.05 Lunchkids: Calimero. 12.35 Lunchkids: Sonic the hedgehog. 13.10 Het beste van 4. 14.10 Tennis report. 14.35 Ga toch fietsen! 15.10Sisters 16.00 RTL Nieuws. 16.10 As the world VERONICA 07.00 Veronica FM. 10.30 Veronica live. Met: Winkel van Sinkel. 12.30Club sandwich. 13.30 Game time 15.30 Live SBS 6 08.50 Days of our lives. Herh 09.40 Sis ter, sister. 10.05 Spec lal Squad. 10.55 15 miljoen mensen. 11.55 Star trek Deep Space Nine. 12.45 Breekijzer 13.15 Vakantie-tv. 13.45 Goudkust 14.15Goudkust. 14.40 Love 15.10 Ba by talk. 15.35 Days of our lives. 16.20 Silkstalkings. TV 10 06.20 Hallo Spencer show. 06.40 Tante Soesa Sassefras 06.50 Wacky wake up. 07.50 Fox kids tv team 08.50 Power rock. 12.05 Tante Soesa Sassefras 16.10 Fox kids tv team. KINDERNET 07.00 David de kabouter 07.25 Bassie Adriaan verhaaltje 07.30 Tom Sawyer. 07.50 Balin. 07.55 Dommel 08.20 Ernst Robbie 08.30 Balin 08.35 Rupert 08.50 Balm 08.55 Kids world. 09.05 Balin 09.10 Nil-, Holgers son 09.35 Balm 09.40 Felix de Ka' 09.45 Runaway Bay 10.05 Balm 10.10 Punky Brewster 10.30 Peuterblok. Met Guppie 10.40 Tik Tak. 10.45 Babaloos kort. 10.50 Plons de Kikker. 11.00 Ein de. EUROSPORT 08.30 Mountainbiken 09.00Cart. 10.30 Voetbal 12.00Gol>. 13.00 Motorcross 13.30 Mountainbiken 14.00 Zeilen 14.30Tenms 15.00Tennis 16.30 Speedworld

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 9