Leidsch Dagblad Netwerk kinderporno opgerold 'loegleider en dokter 'estina gearresteerd lij levens wint vierde appe Tour de France [iddink tekent bij Real Veenweg uit Ijzertijd ontdekt in Leidse Stevenshofjespolder Regeerakkoord goed voor werkgelegenheid ;e slokt Rottumeroog op 'Vliegende winkel' wekt woede op assenheimse rijschool moet 'politiewagens' overspuiten TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. 'IDERDAG 16 JUL11998 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 41747 Y\ 25- net rond de door doping- ikelen geplaagde wieler- eg van Festina lijkt zich jzaam maar zeker te slui- De politie heeft gisteren Violet, na de vierde etappe de Tour de France, ploeg er Bruno Roussel in voor- u lige hechtenis genomen. *;de Belgische teamarts Festina, Eric Rijckaert, d gearresteerd. Beiden za- ook vanmorgen nog vast fzijn dus niet vertrokken rde vijfde etappe van de irde France. politie onderzocht giste- verder alle hotelkamers de renners en van de egleiding. Ook de auto's ^ïde ploeg werden door- ht. Waarvan Roussel en kaert precies worden ver- iit, heeft de politie niet •Buitenland Paars beleid voor meer blauw op straat is mislukt Geruzie over botten laatste tsaar duurt voort •Kerk en Samenleving De Leidse m Pieterskerk J aLf nader belicht •Monopoly Zoeterwoude pronkt /t f- met Toondermuseum 1 O De Bommelzolder' LOSSE NUMMERS ƒ1,80 ZATERDAG 2,30 'Omheind land'. De geschiedenis van het Leidse stadspark. Zie aanbieding elders in de krant Duizenden foto's op diskettes in Zandvoortse woning LET FRED SEGAAR HET WOORD IS AAN Christopher Parker Uitstel is net een creditcard: heerlijk, tot je de rekening krijgt. meegedeeld. Festina raakte vorige week in opspraak nadat verzorger Willy Voet aan de Bel gisch/Franse grens werd aangehouden met een auto vol verboden preparaten. Hij zit nog altijd vast. Pagina 23: Festina-affaire neemt groteske vormen aan Hit» FRED SEGAAR >en Blijlevens heeft giste- de vierde etappe van de -Jirde France gewonnen. N renner uit de TVM-forma- ileef in de straten van ilet de sprintkanonnen Ni- Minali en groene-trui- ;er Jan Svorada nipt voor. zege betekende voor ommeke' zijn vierde etap- overwinning in evenzovele names aan de Tour. angste etappe van de de van Frankrijk tussen en Cholet, over een af- d van 252 kilometer, werd enmerkt door een valpartij vlak voor de finish. In een scherpe bocht naar links zorgde een buiteling van een tiental renners, onder wie sprintkoning Mario Cipollini, ervoor dat het peloton in stukken brak. Blijlevens had het geluk dat hij zich ten tijde van de valpartij in de kop van het peloton begaf. In de slot- kilometers troldcen Steven de Jongh en Lars Michaelsen de sprint aan voor Blijlevens, die het voorbereidende werk van zijn ploeggenoten met succes wist af te ronden. Pagina 23: Jerommeke is snel ler dan de baby De politie is een onderzoek begonnen naar een kinder pornonetwerk, dat vanuit Zandvoort opereerde. Ne derlandse criminelen ge bruikten peuters, sommi gen jonger dan twee jaar, bij het maken van kinder porno. De beelden werden via geavanceerde compu tersystemen te koop aan geboden op Internet. Dat onthulde het televisiepro gramma Nova gisteravond. ZANDVOORT ARNOLD AARTS PIETER VAN HOVE GPD-ANP In een woning in Zandvoort zijn duizenden foto's op diskettes aangetroffen, waarop te zien is hoe de peuters werden mis bruikt. De bewoner van het huis werd onlangs in Italië geliqui deerd, vermoedelijk door een Nederlander die met hem sa menwerkte. Deze man is inmid dels door de politie in Italië aangehouden. De man zou zijn geliquideerd omdat hij uit de pornobende wilde stappen. Hij had al con tact gezocht met de Vlaamse actievoerder Marcel Vervloesem van de werkgroep Morkhoven, die al jaren strijdt tegen kinder porno. Aan Vervloesem gaf hij een band, waarop te zien is hoe de zeer jonge kinderen werden gebruikt bij het maken van por no. De geliquideerde man was ei genaar van de computerwinkel Cube Hardware in de Zand voortse Burgemeester Engel- bertstraat. Op de winkeldeur zit al een paar weken een briefje waarop staat dat de zaak we gens omstandigheden is geslo- KKanasmAjsti a ©ZAJMIS lïïT "718° 12720° 15723° ni£2ü 50% 30% 30% lonncvchqi? 30% 30% 40% Uitgebreid weeroverzicht op pagina g VANDAAG 24 PAGINA'S Binnenland3,5,6 Buitenland7 Cultuur19,20,21 Economie -8,9 Computerwinkel Cube Hardware in de Zandvoortse Burgemeester Engelbertstraat, eigendom van de gedode hoofdverdachte. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER ROB HENDRIKS ten. De man woonde in een dubbel appartment op de der tiende verdieping van een flat gebouw aan het De Sauvage- plein. De Utrechtse kinderpsychia ter W. Wolters reageerde gister avond geschokt. „In mijn lange carrière heb ik nog nooit zulke schokkende foto's gezien. Een aantal misbruikte kinderen is zelfs jonger dan twee jaar." Wolters drong bij Nova aan op uitzending van de beschikbare beelden. Volgens de kinderpsy chiater zou daarmee de ernst van de zaak publiekelijk duide lijk worden. Nova vond het ma teriaal echter zo schokkend dat dit verzoek terzijde werd gelegd. C. Karman van de organisatie Internet Meldpunt Kinderporno betreurt het dat kinderporno bij de politie zo'n lage prioriteit heeft. „De verschillende politie korpsen in ons land besteden er geen aandacht aan, omdat kin derporno op internet regio- overschrijdend is. Een provider in Groningen bijvoorbeeld kan porno op het Internet zetten dat door iemand in Zeeland wordt ontvangen." Volgens Karman heeft de di visie Centrale Recherche Infor matie (CRI) één medewerker in dienst die zich naast allerlei an dere werkzaamheden welgeteld twee uur per week bezig houdt met kinderporno. „Bovendien is dat louter een administratieve baan. Die persoon doet geen opsporingswerk. Onze organi satie geeft wel regelmatig geval len van kinderporno door, maar met die informatie wordt niets gedaan." Een woordvoerster van de CRI wilde -vanmorgen niet in gaan op de kritiek. „Naar aan leiding van de bezwaren van de organisatie Internet Meldpunt Kinderporno zijn Kamervragen gesteld. Zolang de Kamer de kwestie nog moet bespreken, geven wij geen commentaar." us Hiddink reist morgen de selectie van Real Ma- Inaar een trainingskamp witserland. De oud- idscoach is sinds vannacht nieuwe trainer van de Ko- dijke. Hij tekende voor «seizoenen, tien voor één vannacht schenen Hiddink en Real- rzitter Lorenzo Sanz voor amelde pers in het ieu-stadion. „Ikheb t veel tijd om me voor te I eiden, maar het is niet rhet eerst dat ik zo plotse- ;bij een nieuwe club kom. len een man die kan im- riseren en bovendien heb groot vertrouwen in eselectie", zei Hiddink. ens Sanz is Hiddink vanaf legin de eerste keus ge- ist. Vorige week vrijdag ite José Antonio Camacho ruzie op bij Real, drie we ken nadat hij er als opvolger van Jupp Heynckes aan de slag was gegaan. Behalve met Hiddink voerde Real dinsdag een gesprek met de Italiaan Nevio Scala. „Maar wij wilden Hiddink hebben", zei Sanz. In het bestuur van Real Ma drid zou lang zijn getwijfeld over de benoeming. Sommige bestuursleden vermoeden dat Hiddink een te zacht karakter heeft om de spelers de baas te kunnen. Dat was ook de re den waarom Heynckes moest vertrekken, ondanks het win nen van de Europa Cup voor landskampioenen. „Hard zijn wil niet zeggen datje elke dag moet staan schreeuwen. Ik doe het om de dag", glim lachte Hiddink. In de Spaanse competitie krijgt Hiddink op de derde speeldag te maken met Barcelona. LEIDEN CONNIE VAN UFFELEN In de Leidse Stevenshofjespol der zijn sporen van een veen- weg blootgelegd. De weg stamt uit de Midden-Ijzertijd, de pe riode van 400 tot 300 vóór Christus. Volgens archeoloog J. van der Weerden is sprake van een 'bijzondere' vondst, omdat dergelijke wegen meestal alleen in Drenthe worden ontdekt. Veenwegen bestaan uit aan elkaar geplaatste stukken hout die twee veenheuvels verbin den. De ontdekte weg loopt vanuit het zuidwestelijke deel van de polder in de richting van Wassenaar. „Vorig jaar zijn we hier begonnen met archeolo gisch onderzoek en toen von den we al diverse voorwerpen uit de Midden-Ijzertijd, zoals een bijl, gemaakt uit het gewei van een hert. Maar door de re gen moesten we toen stoppen", aldus Van der Weerden. „Dit keer hebben we ook een aantal eivormige, aardewerken slinger kogels aangetroffen. Waar schijnlijk zijn die gebruikt voor de jacht. Daarnaast hebben we een houten hamer en veel scherven van aardewerk ont dekt. Wat ook zeer uniek is, is een fragment van een armband van git." Git is versteend hout met een soort pek erin, het lijkt een beetje op bakeliet. Waar schijnlijk komt deze armband uit Zuid-Duitsland. De archeologen blijven nog twee weken zoeken naar waar devolle voorwerpen. Het is de bedoeling om in dit gebied een grote vijver, een paddenpoel en een overwinteringsplaats voor vleermuizen aan te leggen. Om te voorkomen dat hierdoor waardevolle cultuurhistorie ver loren gaat, wordt vooraf archeo logisch onderzoek verricht. Eer der onderzoek toonde aan dat dit deel van de polder vele eeu wen onder invloed heeft ge staan van de getijdenwerking van de Noordzee. Vaak werden zulke gebieden in de periode rond 400 vóór Christus be woond. Alleen al in de Stevens hofjespolder zijn uit deze perio de meer dan twintig locaties be kend met sporen uit de Mid den-Ijzertijd tot de Vroeg-Ro- meinse Tijd (van 400 vóór Christus tot 50 na Christus). DEN HAAG GPD-ANP orm van eergisteren heeft een stuk duin van Rottu- w geslagen. Dat is niet bruikelijk, maar dit keer de laatste schuur over de van het duin te hangen, rom valt de afslag dit keer op", relativeert K. Luttje, lemend hoofd van de itkring Waddenzee-Oost Jijkwaterstaat. Begin jaren ig is besloten om op Rottu- helemaal geen onder- •GPD houd meer te plegen en op Rot tumeroog alleen het hoogst noodzakelijke. Dat heeft tot ge volg gehad dat, wat Oog betreft, in de laatste stormseizoenen nogal wat van de noordwest hoek is afgeslagen. Ook de dui nenrij, die de befaamde Tuin van Toxopeus (genoemd naar de laatste strandvoogd) tegen de zee moest beschermen, is in middels weggeslagen. Bij elke vloed stroomt de tuin vol zee water. LEIDEN/REGIO WIM KOEVOET De gemeente Leiden 'baalt morgen en overmorgen mee met de fietsenhandelaren in de stad'. De komende twee dagen wordt bij hotel Holiday Inn een grote partij fietsen en accessoi res verkocht. Tegen deze zoge naamde 'vliegende winkel', zegt A. den Broeder van economi sche zaken, is vrijwel niets uit te richten. „Hoe graag we dat ook zouden willen, want dit gaat ten koste van de plaatselijke mid denstand." De verkoopactie is aangekon digd in een folder die huis-aan- huis is verspreid in een groot deel van Leiden en in omliggen de gemeenten, zoals Rijnsburg en Oegstgeest. Wie er achter de ze vliegende winkel zitten, is onduidelijk. De Katwijkse fietsenhande laar j. van Galen geniet landelij ke bekendheid vanwege zijn niet aflatende strijd tegen vlie gende winkels in onder meer zalencentrum Tripodia in Kat wijk en hotel het Witte Huis in Oegstgeest. In sommige geval len begint hij voor de ingang van de vliegende winkel in kwestie zelf fietsen te verkopen, tegen nog lagere prijzen dan binnen. „Net zo lang tot de po litie erbij komt. Dat zorgt voor opschudding, soms ook publici teit en daar zit zo'n hotel niet op te wachten. Ik hoop alleen wel dat ik deze keer nu eens echt steun krijg van m'n colle- Pagina Leiden: 'Dit is oplichte- HAAG/SASSENHEIM WKRUIFF ns blijkt een politieauto bij nader in- een leswagen uit Sassenheim. Dat dt althans de Haagse rechtbank die Staat in een kort geding tegen rij- oolhouder Bergman gelijk gaf. Het dat op Bergmans wagens prijkt, :te veel op dat van de politie. De les- Pns moeten worden overgespoten, e huisstijl die de politie sinds enkele to op haar voertuigen voert, bestaat schuine rood/oranje en blauwe stre pen op voor- zij- en achterkant. Rij school Bergman beschikt over twee vrachtwagens en een personenauto met, zo viel de politie al snel op. sterk gelijkende striping. Daarmee schendt Bergman niet alleen het auteursrecht van de Staat, maar zorgt hij ook voor verwarring bij andere weggebruikers, vreest de politie. Rechtbankpresident E. Numann in specteerde vorige week hoogstpersoon lijk een van Bergmans vrachtwagens. En wat bleek? Weliswaar zijn de strepen hier pijlen, zijn ze respectievelijk auber gine en zeegroen en staat de naam van de rijschool op de wagens, maar de pij len staan onder dezelfde hoek en het totaalbeeld lijkt op de door de politie gehanteerde huisstijl. Van het publiek kan niet worden verwacht, vindt Nu mann, dat het zo vertrouwd is met het politielogo dat het onmiddellijk de ver schillen ziet Dus moet het bedrijf de personenau to binnen twee weken van de gewraakte strepen ontdoen. Voor de twee vracht wagens, die het bedrijf toch al wilde af stoten, is die termijn gesteld op twee maanden. Een derde vrachtwagen, die ondanks een vorig jaar gesloten over eenkomst tussen de Staat en Bergman, toch nog een 'verdachte' striping kreeg, kan Volgens de rechtbank geen bron van verwarring zijn. Of deze wel een in breuk vormt op het auteursrecht van de Staat en daarom reden voor schadever goeding zou kunnen zijn, moet eventu eel in een bodemprocedure blijken. De rijschool moet ook de kosten van het geding, een kleine 2.500 gulden, vergoeden. Zo'n 450.000 extra banen, een gemiddelde koopkrachtverbete ring van 1 procent per jaar en een daling van de staatsschuld met 4 procent, dat biedt Paars-2 de komende vier jaar volgens de berekening die het Centraal Planbureau (CPB) heeft ge maakt. Vanmorgen presenteren de onderhandelaars van PvdA, WD en D66 hun concept-re geerakkoord aan hun Tweede- Kamerfracties. Deze zijn inmid dels begonnen met de bespre kingen. De nieuwe PvdA-onderhan- delaar Melkert zal het bereikte akkoord 'ten volle' verdedigen, maar waarschuwde dat zijn fractie nog de nodige kritische vragen zal hebben. D66-onder- handelaar De Graaf heeft op het laatste moment een voorbe houd gemaakt bij het regeerak koord. D66 wil een aanzienlijke verhoging van het bedrag voor milieu-investeringen in ontwik kelingslanden. Een echt breek punt vormt dit niet. De D66- fractie komt vandaag met een amendement van deze strek- king. Kleuter gedood bij ongeluk met speedboot OEGSTGEEST MAARTEN KEULEMANS Een 5-jarige jongen uit Valken burg is gisteren om het leven gekomen nadat hij op de Haar lemmertrekvaart in Warmond van de voorplecht van een speedboot viel en met een van zijn benen in de schroef te rechtkwam. De jongen kwam ten val toen de boot vaart min derde. De vader van de jongen, die het vaartuig bestuurde, bracht het kind naar de kant. Daar ver leenden een toevallig passeren de arts en een voorbijganger eerste hulp. Ondanks de inzet van een trauma-helikopter, is de kleuter gisteravond in het LUMC overleden aan zijn ver wondingen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk. Het nieuwe kabinet wil vooral aandacht besteden aan onder wijs, gezondheidszorg en de ar moedeproblemen in de grote steden. In totaal trekt Paars-2 negen miljard gulden uit voor nieuw beleid. Het kabinet wil 'economisch elan combineren met sociale verantwoordelijk heid en duurzaamheid'. Vier jaar geleden het motto van Paars-1 'werk, werk, werk'. Nu wil men meer het accent leggen op de kwaliteit van de samenleving. Pagina 3: Regeerakkoord: im puls voor economie SUPER SUMMERSALE KORTINGEN TOT (Jencikova LEIDEN-C:Haarlonïmorst?aal 5§a. DTIIIIAAG l i. I'I' 'i11 AMSTERDAM-C, AMSTERDAM' BUITENVELDERT; ARNHEM; EINDHOVEN-C. GRONINGEN; MAASTRICHT; ROTTERDAM-C; ROTTERDAM-ALEXANDRIUM; UTRECHT. Gesprek van de dag2 Kerk en Samenleving14 Regio13,15,16,17 RTV/programma's11 Sport22,23 Strips10 Uitgaan De kortingsbon betreft het 'hofjesmenu' dat door Man- gerie De Jonge Koekop in Leiden wordt geserveerd. 'Overheid faalde bij onderzoek Bijlmerramp' DEN HAAG GPD-ANP De overheid heeft te lang ge wacht met een onderzoek naar de exacte inhoud van de El Al- Boeing die in oktober 1992 op de Amsterdamse Bijlmer neer stortte. Het is onbegrijpelijk dat het ministerie van verkeer en waterstaat direct na de ramp niet is ingegaan op het aanbod van de Economische Controle Dienst (ECD) om alle informatie over de vracht te leveren. Dat stelt de commissie-Hoekstra in haar gisteren gepresenteerde rapport. PvdA-kamerlid Van Gijzel, lid van de werkgroep die onder zoekt of er een parlementair on derzoek naar de ramp moet ko men, noemt de bevindingen 'verbijsterend'. Hij blijft bij zijn standpunt dat het parlement de zaak moet onderzoeken. „Er lig gen nog te veel onbeantwoorde vragen", vindt hij. „De mensen hebben er recht op te weten wat er in dat vliegtuig zat. Al was het maar om te weten wat er zoal over onze hoofden heen vliegt." Volgens de commissie-Hoek stra, die in opdracht van minis ter Jorritsma (verkeer en water staat) onderzocht hoe de infor matievoorziening na de ramp verliep, ging er van alles fout na de ramp. Niet alleen kwamen de onderzoeken naar de vracht te laat en pas onder maatschap pelijke druk op gang, ook was er gebrek aan coördinatie. Pagina 3: Bewoners Bijlmer hopen op parlemtaire enqute la, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. - Plaats: - (I.v.m. controle bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Tiaand Per kwartaal O automatisch (f. 94,15) l O acceptgiro (f. 95,15) automatisch (f. 32.70) Nr. bank/giro: - Handtekening: Leidsch ÉsS Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. Deze bon in een envelop, zonder postzegel, Leidsch Dagblad. Abonnee-service, Antwoordnummer 10050.2300 VB Leiden OF BEL 071-5128030 712141'400114" maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 1