Leidsch Dagblad Tekort op begroting kan lager 21 \J\I reroordeelde moet vragen om tbs' Leeuw zonder zwaard VVD'er Vrij naar CDA in Alphen ritiek Melkert op werkgevers in zorg Levenslang Keukenhof voor echtpaar 'Israëlische geheime dienst bij Bijlmerramp' TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. Netanyahu omzeilt diplomatie VS DAG 28 APRIL 1998 OPGERICHT 1 MAART 1860 Binnenland PvdA en D66 hebben genoeg van VVD-gezeur ÏN. ichtbank moet niet langer natisch de tbs-maatregel ;gen aan een verdachte die het plegen van een mis- verminderd toerekenings- as. In plaats daarvan Ie veroordeelde tijdens zijn ti deze therapie moe ragen, zodra hij of zij daar- Buitenland Cultuur en Kunst Milieuramp in Spanje erger dan gedacht Culturele hoofdstad Stockholm kruipt uit z'n schulp Sport voor werkelijk gemotiveerd is. Het hoofd van een van de be handelteams van de Pompekli- niek in Nijmegen, klinisch-psy- chologe Y. van den Berg-Lotz, pleit daarvoor in een ingezon den brief in dagblad Trouw. De Pompe-kliniek behandelt pa tiënten die door de rechtbank 'ter beschikking' voor behande ling zijn gesteld. Volgens de ge dragsdeskundige verkwanselen of saboteren veel veroordeelde patiënten de dure therapie die hen baat zou moeten brengen. Mede daardoor schiet de tbs- maatregel zijn doel voorbij, meent Van den Berg-Lotz. In een reactie distantieert de di rectie van de Pompe-kliniek zich van de brief van Van den -> O m verf is bijna niet aan te pen. Sommige mensen rven hun huis zelfs twee er per jaar: een lichte it in het voorjaar, een it donkerder kleur voor de winter nadert indaag bij deze krant de lage Wonen, waarin tal n onderwerpen betref- ïde de woning aan bod men. De oplages van lonbladen slaan alle re- rds. De consument irdt volgestopt met idee- De vrouw is toegetre- n tot de doe-het-zelvers drukt via vaak kleine en edkope handgrepen ar stempel op het interi- ir. Het grotere werk )rdt verricht door man- nhande». Voor veel ïilieuvrlendelijke) klus- in huls bestaan subsi emogelijkheden. Helaas eten veel consumenten weg naar die subsidie- itten nog niet te vinden, iljoenen guldens liggen wachten. ie trouwens wat meer ld voor woninginrich- r heeft, kan - even- eel naar eigen ontwerp - eubels laten maken. Kritiek Nederlandsche Bank op kabinet Het paarse kabinet-Kok heeft het tekort op de begroting onvoldoende omlaag gebracht. „Een gemiste kans", zó" staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van De Nederlandsche Bank (DNB). Het kabinet stak volgens DNB te weinig geld in het verkleinen van het gat. Erger nog, volgens ramingen dreigt het tekort dit jaar wat op te lopen tot ruim 1,5 procent van het bruto binnenlands product, zo constateert bankpresident Wellink. amsterdam anp ,,Dat is betreurenswaardig gelet op het relatief gunstige verloop van de Nederlandse economie. Een verdere reductie was moge lijk en wenselijk geweest", zegt Wellink. In de afgelopen kabi netsperiode steeg de budget ruimte van het kabinet met zes tien rfiiljard gulden. Daarvan is zo'n vier miljard gulden ge bruikt voor het verminderen van het begrotingstekort. Het kabinet ging goed van start. „Vooral de verbeterde be grotingssystematiek was een ware verademing. Het strak vasthouden aan eerder over eengekomen uitgaven heeft on getwijfeld bijgedragen aan een stabiel economisch klimaat", constateert Wellink. Dat strakke beleid dreigt ech ter te verslappen. Er ontstaan 'barstjes' in het aanvankelijk gunstige beeld over 1998. Er zijn onder meer tegenvallers bij de gezondheidszorg en de uitgaven voor asielzoekers. Verder ont staat in politiek Den Haag de gedachte dat de broekriem wat minder strak aangetrokken moet worden. Zorgelijk constateert Wellink dat het succesvolle begrotings beleid bijna ongemerkt uitge hold wordt. „Het gevaar dreigt dat de schaatser op het begro tingsijs - na een voortreffelijke tocht - vlak vdor de eindstreep tempo verliest en minder gemo tiveerd opnieuw aan de start voor de volgende marathon ver schijnt." Pagina 9: 'Uitwassen optiere geling aanpakken' Occulte hobby's bondscoach Hoddle geven opschudding Het Alphense WD-raadslid D. Vrij stapt over naar de CDA- fractie. Nog geen twee maan den na de gemeenteraadsver kiezingen keert zij de WD, waarmee zij al geruime tijd in onmin leeft, definitief de rug toe. CDA-fractievoorzitter J. Voogd bevestigde vanochtend haar overstap. Vrij was niet be reikbaar voor commentaar. Afgelopen weekeinde waren de eerste gesprekken over de overstap. „Mevrouw Vrij meld de toen dat ze lid is geworden van het CDA", zegt Voogd. ,,Als fractievoorzitter heb ik gezegd dat we daaraan handen en voe ten moeten geven. We zijn op zoek gegaan naar een modus om met Vrij binnen de CDA- fractie aan de gang te gaan." Volgens hem heeft de CDA- fractie 'positief gereageerd op de komst van Vrij. Het CDA be zet door de overstap van Vrij nu zeven zetels, nog maar één minder dan de WD. Fractievoorzitter I}. van der S- childen van de WD reageert la coniek op de overstap van zijn voormalige fractiegenote. „Het komt voor mij niet als een ver rassing. In de vorige raadsperio de heeft zij ook al gedreigd over te stappen toen ze haar zin niet kreeg. Nu maakt ze haar dreige- leiden 'Pugno Pro Patria' ofwel 'Ik strijd voor het vaderland', zegt deze stenen leeuw met gebalde vuist. Tot voor kort had het dier op de monumentale toegangspoort van de Leidse Burcht bij de Burgsteeg- Nieuwstraat een groot zwaard in zijn klauw, maar dat is spoorloos verdwenen. De gemeente heeft giste ren aangifte van diefstal gedaan van het 1.80 meter lange zwaardblad van verguld metaal dat hij boven zijn kop zwaait. Zij schat dat minimaal 15.000 gulden nodig is om de schade aan het monument te her stellen. De krachteloze leeuw houdt nu alleen nog een stukje handvat in zijn klauw. Een opmerkzame Leidenaar heeft de gemeente geattendeerd op de vermissing. Het monument dateert van 1658 en is ge maakt door stadsbouwmeester Pieter Post. Waarschijnlijk is iemand in de nachtelijke uurtjes op de me tershoge poort geklommen en heeft daar het zwaardblad losgepeuterd. De Latijnse tekst kan nu letterlijk worden opgevat: 'Pugno' betekent in het Italiaans: 'Ik geef je een stomp'. Monumentenzorg bekijkt 'in hoeverre we dit belangrijke monument kunnen en moeten herstellen'. foto taco van der eb Van der Schilden vindt het wel verwerpelijk dat Vrij haar zetel toevoegt aan de CDA-frac tie. „Je bent gekozen als VVD'er. Als je zegt dat je vertrekt, dan is het niet meer dan correct om je zetel terug te geven." Ook de gretigheid van het CDA vindt hij bedenkelijk. „Als ik fractievoor zitter zou zijn van het CDA, dan zou ik mij achter mijn oren krabben. Ik zou geen roofzetel van een collegepartner aanne- De consequenties die de overstap van Vrij heeft op het college, kan Van der Schilden nog niet overzien. Binnenkort praten de Alphense liberalen over het vertrek van Vrij, die op 4 maart na een persoonlijke campagne met 1243 voorkeur stemmen voor de WD in de raad kwam. ndagsdiensten in Leiden en regio 3S ister van volksgezondheid r /"v Borst heeft de vakbonden in 3 U ®rgsector uitgenodigd voor spoedoverleg morgen over conflict met de werkgevers de gezondheidszorg. Dan cherpen de bonden hun ac- door in zestig ziekenhuizen, ?y"tg ronder het Rijnland in Lei- lorp en het Diaconessen- Leiden, een zondags- draaien op de opera- ïfdelingen. De bonden be- hier gisteren toe nadat rleg in Utrecht met de werk ers op niets was uitgelopen, linister van sociale zaken Ad kert noemde in een gesprek i(i ci het CNV de houding van de 'IrTde lerlandse Zorgfederatie de koepel van zorgwerk- „hondsbrutaal en kort- j". Het kabinet verwijt, als de bonden en de grote tieke partijen, de NZf dat zij gert met de bonden te on- handelen over een nieuwe De NZf vindt dat het kabi- (jCarrier. Airconditioning, oor 't juiste klimaat. Uw Official Carrier Dealer Van Drongelen Koeling Sassenheim Tel. 0252-230130 net en een speciale arbitrage commissie de problemen maar moeten oplossen. In de ziekenhuizen in Neder land zullen morgen alleen de meest spoedeisende operaties worden uitgevoerd en die ope raties waarvan uitstel de patiën ten zou schaden. De NZf zei stappen tegen de bonden te overwegen. De organisatie noemt de aangekondigde acties 'een te zwaar actiemiddel', waarvan de patiënten de dupe zullen worden. Voor het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp betekent de zon dagsdienst dat negenden opera ties zijn afgezegd. „Twee opera ties zijn zo belangrijk, dat we die door laten gaan", zegt een woordvoerster. „Verder blijft er een operatieteam achter de hand voor spoedgevallen. De directie van het zieken huis heeft de patiënten die mor gen niet onder het mes kunnen, schriftelijk excuses aangeboden. De medewerkers hebben de op dracht gekregen om in overleg met deze patiënten zo snel mo gelijk een nieuwe operatieda tum vast te stellen. Het personeel van de opera tie-afdeling in het Rijnland gaat morgen overigens wél aan het werk. De medewerkers gaan aan de slag op de drukste ver- pleegafdelingen om de patiën ten extra zorg te bieden. Het Diaconessenhuis in Lei den heeft dertien operaties af gezegd. De medewerkers van de operatieafdeling trekken - één OK-team voor spoedgevallen uitgezonderd - de stad in voor een demonstratie op de Haar lemmerstraat. lisse Meneer en mevrouw Emslie uit Newscastle On Tyne waren 'overwhelmed' gisteren in de Keuken hof. Pauline Emslie was gisteren de 35 miljoenste bezoeker van de bollentuin in Lisse en daarom werd zij en haar man Ray door het bestuur van de tuin en staatssecretaris Erica Terpstra in het zonnetje gezet. Het echtpaar kreeg onder het goedkeurend oog van 'Jacoba van Beieren' een kaartje dat levenslang gratis toegang biedt aan de Keukenhof, een grote bos tulpen, een bollenpakket en een boodschappenmand vol typische Hollandse waar zoals Haagse hopjes, jonge jenever en kaas. Staatssecretaris Terpstra en de voorzitter van Keukenhof ir. H. van Os feliciteerden het beduusde echtpaar dat duidelijk niet gerekend had op zoveel aandacht. Mevrouw Emslie verzekerde dat het de eerste, maar zeker niet de laatste keer was dat het tweetal de Keukenhof bezocht. En terwijl de fotografen klikten, werd tussen de tulpen voor zichtig aan de champagne genipt. foto dick hogewoning amsterdam» gpd Onderzoek van Rijksrecherche: den hebben rondgelopen. De inhoud van het onderzoek en de begeleidende 'aanbiedings brief van de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrak- king aan de ministers Jorritsma (verkeer en waterstaat) en Sorg- drager (justitie) zijn uitgelekt naar de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) waarbij deze krant is aangesloten. De Am sterdamse justitie wil bij monde van persofficier J. van Luyn niet reageren op de onthullingen. „Wij geven geen commentaar zolang het onderzoek niet defi nitiefis afgerond." Niet mysterieuze witte pakken, maar zes geheim agenten in burger hebben direct na de Bijlmerramp rondgesnuf feld op het rampterrein. Zij ga ven zich uit voor agenten van de Israëlische geheime dienst, spraken Engels en 'legitimeer den' zich bij de politie door met pasjes te zwaaien. Ook probeer den ze met geweld de centrale commandowagen van de politie binnen te dringen nadat de hoofdcommandant hen de toe gang had geweigerd. Het is on duidelijk of de geheim agenten zo snel ter plaatse waren om de (verdwenen) zwarte doos te be machtigen, een deel van de la ding te ontvreemden of de mo gelijkheid van een bomaanslag te onderzoeken. Dat heeft een aantal politie functionarissen deze maand, vijfenhalfjaar na de ramp, ver klaard tegenover de Rijksrecher che. Het vertrouwelijke onder zoek moet uitsluitsel geven over het bestaan van geheimzinnige mannen in witte pakken die in de nacht na de vliegramp zou- LOSSE NUMMERS 1,80 ZATERDAG 2,30 HET WOORD IS AAN Annemarie Balsters Wie anderen wezenlijk res pecteert, accepteert daarmee ook zichzelf. B716° 6715° 40% 40% 30% 30% >verzicht op pagina Q VANDAAG 24 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie8 Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving14 Regio13,15,16,17 RTV/programma's11 Sport21 Strips10 Uitgaan23 Theater Het Oude Raadhuis presenteert Beppe Costa met zijn cabaratesk muziekthea ter, waarvoor een kortings bon. Naturalis maakt skelet Ramon schoon leiden/rotterdam opd Ramon, de Rotterdamse olifant die wijdag na een vrijpartij met olifantenkoe Douanita bezweek, verhuist vandaag tijdelijk naar Naturalis. Het dier is afgelopen weekeinde ontbeend. In Natu ralis worden de botten van Ramon schoongemaakt. Ze ko men in grote bakken warm wa ter en wasmiddel te liggen waarna enzymen de laatste restjes vlees verwijderen. Dit proces duurt naar verwachting enkele weken. Conservator C. Smeenk ziet de operatie als een vuurproef, „We hebben de nieuwe installa tie nog niet uitgeprobeerd", zegt hij. Het proces is voor het publiek overigens niet te volgen. „Het gebeurt in de laboratoria achterin het museum." Als het skelet schoon is, krijgt Ramon een plekje in het Rotter dams Natuurmuseum. Omdat het museum geen ruimte heeft om het complete beenderstel tentoon te stellen, is waar schijnlijk alleen de schedel van de 27-jarige kolos te zien. Sectie heeft inmiddels uitge wezen dat Ramon niet is be zweken aan een hartaanval, maar aan een hersenbloeding. Of de bul vlak voor zijn dood Douanita heeft bezwangerd, is nog niet bekend. Over zestien weken wordt met een bloed proef en een echo bekeken of er sprake is van zwangerschap. (l.V controle bezorging) jeruzalem» afp-dpa De Israëlische premier Benja min Netanyahu probeert de Amerikaanse diplomatie te om zeilen door briefjes via de Ame rikaanse inlichtingendienst (CIA) naar president Clinton te sturen. Het Israëlische dagblad Ha'aretz heeft gisteren gemeld dat CIA-chef George Tenet de boodschap van Netanyahu aan Clinton heeft teruggestuurd. Het zou niet de eerste keer zijn dat Netanyahu met name mi nister van buitenlandse zaken Albright tracht te omzeilen. Hij zou al zeker één vergeefse boodschap aan Clinton via de CIA hebben verstuurd. De Amerikaanse diplomatie stelt Netanyahu's boodschapjes „via alternatieve kanalen" niet op prijs. De gezanten in het Midden-Oosten, Dennis Ross en Martin Indyk, zouden hun ongenoegen op niet mis te ver stane wijze hebben overge bracht aan de Israëliërs. Tentoonstelling Stoom, Staal en Studeerkamers Woensdag 29 april van 14 tot 16 uur Hoe je een stokpaard berijdt maak je eigen 19e eeuws speelgoed Museum Boerhaave, Leiden Lange St. Agnietenstraat 10 071-5214 224 e weken betaal ik mijn abonnement: Per kwartaal Qautomatisch (f. 94,15) i Oacceptglro (f. 95,15) - Handtekening: t automatische betaling 'slot met Jackpot cadec Leidsch ÜS Dagblad DE WERELD OM JE Leidsch Dagblad. Abonnei r 10050,2300 VB Leider OF BEL 071-51 28 030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 1