Regio Biljartcentrum open in september 1999' Meneer de voorzitter, ik ga slapen Eurodusnie ontkent actieve rol in actie bij McDonald's m reestraat Exotische gerechten Collecte mislukt gedeeltelijk door fouten organisatie Univekomt u tegemoet met verlaagde All-Risks-premies UNWEr// oooooooooooooooooo Wij hebben iets met Gelderland jan bentveld/interieur [DAG 18 APRIL 1998 infoo! ^etse' door aanrijding c'fïjrj Hen 30-jarige Leidse en een 24-jarige Alphense moesten middag met nekletsel naar het ziekenhuis worden ge- bung's it nadat zij met hun auto's op de IJsselmeerlaan op elkaar ;ld, 045 ngeklapt. Het ongeluk ontstond toen de Leidse vrouw van- jrontermeerlaan zonder voorrang te geven de IJsselmeer- Dpreed. Direct na het ongeval werd een traumahelikopter et, maar deze werd vrijwel meteen teruggeroepen. Een één oude baby, die bij de Leidse in de auto zat, bleef onge- O'do la o[ k en re 108 5956 fj - oenLinks wint op Da Vinei rzorqd L GroenLinks is als grote winnaar uit de bus gekomen tij t schaduwverkiezingen die op het Da Vinci-college aan de Vei rstraat in Leiden zijn gehouden. Van de 583 geldig uitge- ïten v.l ite stemmen gingen er 217 naar de partij van lijsttrekker NL 054 Rosenmöller, een percentage van 32,7 procent. De PvdA |t als het aan de leerlingen van het Da Vinei ligt de tweede j met 28,8 procent, goed voor 191 stemmen. De WD kreeg j emmen (11,1 procent)De SP met 60 stemmen en D66, 41 i men, werden vierde en vijfde, Dona rkzaamheden aan de Breestraat Volgens de planning wordt volgende week in het kader herinrichting in de Breestraat gewerkt tussen de Pieters- iU ei - ADVI doorsteeg en de Diefsteeg en tussen het Steenschuur en de ngaardsteeg. De gemeente houdt echter een slag om de omdat de werkzaamheden de afgelopen weken enige ver- TEX ng hebben opgelopen. omil" preenen. 071-5356414. plv -chef herman joustra. 071-5356430 I Grote Polder yi De Grote Polder I blijft een mogelijke woningbouwlocatie, zegt projectontwikkelaar Am- vest. Oorlogsjaren yi Q Miny Lemkes-van I 1/ Wijk maakte een boek over de oorlogsjaren in Woubrugge. Op 4 mei wordt het gepresenteerd. envaka holi va erkzaamheden leiden De geur van vee is dezer dagen ver te zoeken in de Leidse Groenoordhallen. In plaats daarvan hangen er mystieke oosterse luchtjes en komen de onmiskenbare aroma's van de Indonesische keuken de bezoekers te gemoet. De Pasar Malam Asia heeft sinds gisteren haar tenten opgeslagen in Leiden. Vorig jaar was sprake van een succes. Daar vóór bleef Leiden vijftien jaar verstoken van de sfeervolle markt. „Ik was blij dat er vorig jaar zo enthousiast door de bezoekers werd gereageerd", aldus organisator S. Ali. „Vandaar dat ik hier dit jaar graag terugkom." Ali biedt de bezoekers een gevarieerde markt vol met kraampjes met oosterse producten variërend van kleding tot stands met muziek en de laatste cd van Andy Tielman. Daarnaast worden culturele shows opgevoerd en zijn er optredens van muziek- en dansgroepen. Een groot deel van de Pasar Malam is inge richt voor Indische restaurants die een keur aan gerechten aanbieden. De gado gado, pi sang goreng, nasi rames, diverse soorten saté en, zoals op de foto is te zien, Martabak, een met kruiden, vlees, ui en prei gevulde Indone sische omelet, kunnen op het terras worden weggespoeld met een exotisch drankje. Vandaag is de Pasar Malam geopend van 14.00 tot 23.00 uur en staan optredens op het programma van onder anderen Sukaria Ori ental Dancers en Justine Pelmelay. Morgen is de oosterse markt van 12.00 tot 21.00 uur te bezoeken. Dan wordt op het podium onder meer een wervelende fakirshow opgevoerd en is er een optreden van The Cultural Dan cers uit Celebes. FOTO MARK LAMERS Actie voor bus levert 9.600 gulden op iatiefnemer Herman Mulder optimistisch lichting Leidse Biljartacademie in oprichting heeft a( len om in Leiden een biljartcentrum te openen. De der: oi leur van de stichting gaat volgens woordvoerder ïan Mulder uit naar de Merenwijk, 'maar als er in de inshof een geschikte plek is, kan dat wat ons betreft sport op deze manier uit de ca fésfeer halen. Binnenkort heeft hij met sportwethouder A. Pechtold een gesprek over zijn plannen. Mulder is geen onbekende in het regionale biljartwereldje. eric-jan berendsen lidenaar is ervan overtuigd september 1999 een hal ongeveer zevenhonderd ite meter kan worden ge- Mulder wil de biljart- Eerder stond hij aan de wieg van de bouw van een soortgelijk centrum aan De Voscuyl in Oegstgeest. Volgens Mulder hoeft in Leiden niet per se spra ke te zijn van nieuwbouw. „Het kan ook een bestaande ruimte zijn die moet worden aange past." De kosten, waarover Mulder zich nog niet wil uitla ten, kunnen dan ook variëren. In het nieuwe centrum moeten naast acht biljarts, waaronder twee wedstrijdtafels, ook kleed- en doucheruimte komen, een tribune met honderd zitplaat sen, een (eet)bar, een biljart shop en een VIP-ruimte. Verenigingen krijgen volgens Mulder alle ruimte om in het nieuwe centrum te spelen. „Maar dat hoeft niet. Als clubs hun thuisbasis in een café wil len behouden, kan dat natuur lijk." Hij ziet zijn initiatief niet als een bedreiging voor caféba zen die klanten kunnen verlie zen. „Biljarten in een café is toch anders dan in een biljart centrum. Kijk maar naar café De Roode Leeuw in Oegstgeest. Daar zijn twee verenigingen weggegaan, toen aan De Vos cuyl het biljartcentrum werd ge opend. Schade is echter niet ge leden, want als er geen wed strijdspelers aan het biljart staan, staan er anderen die tij dens een spelletje voor de lol misschien wel meer drinken dan competitiespelers. Dus wordt het biljartpaleis HAZERSWOUDE-DORP O.V.M. Hazerswoude-Koudekerk. Raadhuisplein 4. iel (0172) 58 73 45 NIEUWKOOP Umvé Nieuwkoop. Dorpsstraat 77. tel. (0172) 57 3402 ROELOFARENDSVEEN Univé Roelofarendsveen. Noordeinde 162b. tel. (071) 332 01 10 SASSENHEIM Univé Sassenheim. Teylingerlaan 8, tel. (0252) 24 00 34 ZOETERMEER Univé West-Nederland. Julianalaan 13. tel (079) 316 99 62 ZOETERWOUDE Univé Midden-Holland b.a., Dorpsstraat 16. tel (071580 32 00 Daar plukt de vruchten van! Kom langs voor een offerte. Of bel gratis: 0800-1935 (ma.-vr. 9.00-22.00 uurzat. 9.00-17.00 uur). ook opengesteld voor de huis-, tuin- en keukenbiljarters die af en toe hun kunsten willen ver tonen op het groene laken. Een belangrijke plaats wordt inge ruimd voor de senioren. Daar om is het de bedoeling dat de biljartzaal zeven dagen in de week is geopend, van 's och tends vroeg tot 's avonds laat. Volgens Mulder is met de Leidse Biljart Bond (LBB) uit voerig over de plannen gespro ken en staat de LBB achter het initiatief. „Het plan is er, het be gin is er, nu de rest nog." LBB-voorzitter Fred Martijn beaamt dat zijn bond de plan nen wel ziet zitten. Eerder deze week informeerde hij zijn leden tijdens een vergadering en stuit te hij niet op tegenstand. „Ik zie zo'n centrum als een stimulans voor de biljartsport", aldus Martijn. leiden eric-jan berendsen herman joustra De collecte in De Kooi en het Noorderkwartier in Leiden voor de familie van Laura van der Pluijm (16), die ruim een maand geleden in de Ooster kerkstraat samen met haar vriend Vincent Vijlbrief (19) verongelukte, heeft tot nu toe slechts 9.600 gulden in plaats van de beoogde 25.000 gulden opgeleverd. In het Noorder kwartier kwamen de afgelopen twee dagen veel minder col lectanten opdraven, dan door het bestuur van Wijkkomitee Plan Noord waren toegezegd. Daardoor kon de geplande route in die wijk niet helemaal worden voltooid. Met de opbrengst van de collecte willen de organisato ren alsnog een wens van Laura in vervulling laten gaan. Zij wilde een rolstoelbus voor haar eigen familie. Haar 3-jari- ge broertje Westley is namelijk meervoudig gehandicapt. De problemen tijdens de collecte zijn vooral terug te voeren tot een gebrek aan communicatie binnen het be stuur van Wijkkomitee Plan Noord. Woensdag kwamen slechts drie in plaats van de oorspronkelijk twaalf geplande collectanten opdagen. De dag erna kwam niemand. Drie an dere vrijwilligers meldden zich daarna uit eigener beweging, nadat ze van de problemen hadden gehoord. Het trio had een dag eerder gecollecteerd in de Kooi. Bram Groeneweg en Lies Hoogervorst, de initiatiefne mers van de collecte, betreu ren de gang van zaken. Vol gens Groeneweg waren met de voorzitter van Plan Noord, Jaap Koome, waterdichte af spraken gemaakt over het aan tal collectanten. Door interventie van onder anderen Bram Pater, die re cent uit het wijkcomité stapte wegens een ruzie met de rest van het bestuur, is nog ge tracht te redden wat er te red den viel. De collectanten kon den echter niet bij alle adres sen langsgaan. Pater, die samen met zijn vrouw een aantal straten in het Noorderkwartier afwerkte, vindt de gebrekkige organisa tie een schandaal. „Maar dat staat los van het feit dat ik zelf uit het wijkcomité ben gestapt. Toen ik het hoorde zijn we meteen de straat op gegaan. Bleken we met z'n drieën te zijn. Anders had er helemaal niemand gecollecteerd in het Noorderkwartier!" De derde collectant, Nico Vermeer, beaamt het verhaal van Pater. „Ik hoorde van Lies Hoogervorst, de initiatief neemster van de actie dat er problemen waren in Noord: niet genoeg collectanten. Ik had oorspronkelijk een verga dering van de huurdersorgani satie van Zijl en Vliet. Die heb ik toen met spoed afgezegd." Tijdens het collecteren kwa men de vrijwilligers er achter dat er wel meer slecht geregeld was, zegt Vermeer. „We had den alledrie keurig briefjes meegekregen van Hoogervorst en Groeneweg. Met daarop de straten die we moesten doen. Het was uiteraard niet de be doeling straten waar al was ge collecteerd, nog een keer door te lopen. Dat gebeurde per on geluk toch een paar keer. In ons enthousiasme kwamen we wel eens in een straat waar al gecollecteerd zou zijn. Maar toen we aanbelden, hoorden we van sommige mensen dat er nog helemaal niemand aan de deur was geweest." De voorzitter van het Wijk komitee Plan Noord, Jaap Koome, betreurt de gang van zaken eveneens. Hij is woens dagavond zelf als collectant opgetreden, maar zag een aantal collega's door ziekte af haken. „Toen stond ik ook wel even raar te kijken." Donder dagavond zag hij door drukke werkzaamheden geen kans wederom van deur tot deur te gaan. „Bovendien is twee da gen collecteren toch wel erg kort", vindt Koome achteraf. „Daarnaast hadden wij met de collectanten afgesproken om woensdagavond te verzamelen in het buurthuis aan de Drift straat. Op het laatste moment is dat echter veranderd en werd de Raad en Daadwinkel aan de Parkstraat de ontmoe tingsplaats." Groeneweg hoopt dat de mensen die niet zijn bezocht door collectanten hun geld alsnog via giro of bank willen overmaken. „Zo hopen we toch aan de benodigde 25.000 gulden te komen en de familie snel blij te maken met de rol stoelbus." Steun het Laura Vincent fonds, VSB-bankrekening 84.07.27.038 ten name van L.W. Hoogervorst onder ver melding: Inzake Laura en Vincent. stacai Party! iset of lenbusc Ardem KANTI rans, staanf (lid' es. 10/1' in zee. Ei Gra: 79,-p GR) - Pyrt Verblijf' and. Ei 375 5GR) 0* ierderi| ge jljesS INDI' 589955.' 3 natui 's, landt mpO! Sta< ten t.h :ee ,zwe 0522-24 it dat er indianenstam- ijn waar de stamraad, als belangrijk vraagstuk op en is, in een kring gaat 'en doorpraat tot iedereen ens is over een oplossing, an een dag duren, twee n.een week; dat maakt niet 'ussendoor zal er weieens lutje gedaan worden, een IE egegeten, een pijpje ge want een mens is nou niet van staal. Maar de S! idering gaat door tot una- eit is bereikt. >e gemeenteraad zag week, na de installatie van nve leden, Margje Vlas- [oortijdig vertrekken. Tien L "twaalf was het. De vijf nieuwe wethouders had- list onder het genot van 043 half rv •en; Qjst iv leeld. Er werd druk ge- lover de invloed die bur- raad misschien zouden i hebben op het geheim- [e proces van de benoe- |van de nieuwe burge tor. In de wandelgangen tot een drukte van belang, Ki gefluisterd achter han- to raadsleden en wethou- I. 'epen tijdens schorsingen iri totene achterkamertje bet andere. Een echt poli- feenje. wijl al die drukte gaande >ok de fractie van Leiden Gezellig/De Groenen haar to. „Meneer de voorzitter", fractie, „ik ga naar huis, f.3toet ik ga lekker slapen." Wethouder Hans Baaijens, schuins in zijn statige stoel en met een been over de leuning bungelend, stak zijn rechterhand op en zwaaide losjes. Dag Margje! Slaap lekker! Cor Vergeer had even tevoren een voorstel ingediend om voortaan bij elke vergadering om uiterlijk elf uur de laatste hamerslag te geven. Want het TEKENING MAARTEN WOLTERINK wordt elke keer maar later. En daar komt niks goeds van zei de SP'er. Vlasveld steunde zijn voorstel van harte. Vergaderen tot in de kleine uur tjes, waagde Vergeer het te zeg gen, is vrouwonvriendelijk. Want voor vrouwen is het ge vaarlijk om in 't donker over straat te gaan, meent de god- father van de SP. 't Is ook ma- nonvriendelijk, zei hij. Want mannen die 's nachts over straat gaan, die slijpen en slem pen en schoppen en slaan naar onschuldige voorbijgangers. En met een knipoog naar het CDA: voor de echtgenoten en echtge notes van de raadsleden is het ook maar niks. „Want die ko men daardoor hun man of vrouw te weinig in bed tegen." Vlasveld deed ook nog een duit in het zakje. Vergaderen tot in de nacht is vooral naar voor al leenstaande ouders. „Want die moeten naar huis om hun op pas af te lossen." 't Werd zo al met al nog een gezellig gekeu vel, waarin ook scheidend bur gemeester Cees Goekoop zich mengde. Die had weer een an dere doelgroep bedacht die moeite heeft met lang opblij ven: ouderen. Een hotelletje Het wachten was nog slechts op de geachte afgevaardigde die voorstelde behalve een grand- café, tegen geringe meerkosten uiteraard, ook een hotelletje in het stadhuis te vestigen, waar de dames en heren raadsleden, desgewenst mét partner, het ontbijt konden afwachten. Zo ver kwam het helaas niet, want het liep al tegen elven. Het voorstel van Vergeer verdween onopgemerkt weer van tafel. Om tien voor half twaalf, het moment dat de fractie van Lei den Weer Gezellig de deur van de raadzaal achter zich dicht trok, ging het aan het Stadhuis plein over de opvolging van burgemeester Goekoop. Vlas veld was tot kort voor haar ver trek elke woordvoerder op dat onderwerp in de rede gevallen. In politiek jargon heet dat inter rumperen en politici denken dat dat de levendigheid van het debat bevordert. OÏav Welling van D66 kreeg na drie of vier keer tabak van de in terrupties. Beleefd als hij is vroeg hij de voorzitter permissie om aan de onderbrekingen van Vlasveld verder maar geen aan dacht meer te besteden. Dat was het moment dat de fractie van LWG/De Groenen haar tas ging pakken. Als je toch tegen de stoelen praat, moet zij ge dacht hebben, kun je maar be ter gaan pitten. Waaruit duidelijk blijkt, dat het tijdstip waarop de voorzitter een vergadering sluit niet van belang is. Het gaat erom of de raadsleden het nog naar hun zin hebben, er een boeiende discussie aan de gang is en ie dereen nog het gevoel heeft dat zijn of haar aanwezigheid van belang is. Zo'n raadsvergade ring is wat dat betreft eigenlijk net een verjaarspartijtje: als het leuk is, en de gesprekken zijn boeiend, dan is het drie uur in de nacht voordat je er erg in hebt. aad rietveld leiden herman joustra De actie bij McDonald's in Lei den van afgelopen weekeinde is niet het werk van Eurodusnie. Dat stelt het 'anti-autoritair ac tie- en infocentrum' in een brief aan burgemeester en wethou ders van Leiden. Volgens Euro dusnie is de afgelopen week van verschillende kanten een foute voorstelling van zaken gegeven. De actie (Animal Rights Gathering, kortweg ARG) bij de hamburgergigant zou op touw zijn gezet door the Dutch Ani mal Rights Coalition, letterlijk vertaald de Nederlandse Orga nisatie voor de Rechten van het Dier. „En niet door Eurodusnie. Er is geen enkel pamflet of schrij ven tijdens de bijeenkomst ver spreid dat deze bewering recht vaardigt", aldus de brief. Direc te aanleiding voor het schrijven van Eurodusnie waren de schriftelijke vragen die de WD- raadsleden T. Kuperus en H. van den Brink deze week heb ben gesteld aan burgemeester Goekoop over de acties. Zo wil len ze van Goekoop weten, waarom de politie zaterdag op de Beestenmarkt pas ingreep toen de vernielingen al waren aangericht. Verder vragen zij wat de burgemeester gaat doen om te voorkomen dat 'deze ac tiegroep in de toekomst meer van dit soort destructieve acties voert'. In dat verband vraagt het duo de burgemeester ook het actiecentrum aan de Boer- haavelaan te ontruimen. „Eurodusnie is geen dieren- rechtengroep, maar een collec tief dat zich verzet tegen de dic tatuur van de vrije markt en zich inzet voor de bevrijding van mens en dier", is de reactie van Eurodusnie. „Wij waren de afgelopen week gastheer van de ARG. Er was echter niemand van ons betrokken bij die orga nisatie." In een reactie laat politie woordvoerder T. Stuifbergen weten dat er een dag voor de actie bij McDonald's contact is geweest met de actievoerders. „Dergelijk contact is er wel va ker voorafgaand aan een de monstratie. Als politie willen we weten welk vlees we in de kuip hebben. Wat de bedoelingen zijn van de actievoerders, wat ze van plan zijn. Die contacten hadden we met mensen die op dat moment in het gebouw van Eurodusnie aan de Boerhaave- laan verbleven. Dat het om een aparte groep zou gaan, is ons niet gemeld." De vragen van de twee WD- raadsleden zijn nog niet behan deld door burgemeester en korpsbeheerder Goekoop, laat een woordvoerder van de ge meente weten. Een reactie is daarom nog niet mogelijk. nieuwe rijn 24/2312 JD leiden/telefoon 071 - 5134671 Maandog gesloten, donderdagavond koopavond. OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 13