eiden Regio Leiden doet onderzoek asbest over Het is toch belachelijkdie regeltjes Actievoerders richten ravage aan 'Eigenaar Meelfabriek heeft troeven in handen' SP wil de hele raad in vertrouwenscommissie Wijkcomité pleit voor Johannes Vervoornpad PAO 14 APRIL 1998 ieli am 11 S istootje in Leemansstraat Een ambulance kwam zondag vast te zitten in de itraat, omdat daar een aantal wagens schots en scheef geparkeerd. De ziekenwagen was op weg naar de Jan Luy- |aa"n waar een skeeler was gevallen. Toen de politie een auto, op de stoep stond van een bon wilde voorzien, ging de zoon de eigenaar daarvan door het lint. Hij wilde een van de :n door een geopend raam van een politiewagen te lijf. Het de politie de nodige moeite de rust in de straat te doen rkeren. ctent nansstr dei j en had >ankt ie, roving in Merenwijk v«| geni v& d zelfi Fort en ;n If Een 18-jarige Oegstgeestenaar is zaterdagavond rond ne- jjür beroofd bij de brandweerkazerne in de Merenwijk. Hij He vlak bij het tunneltje waar twee mannen hem dwongen te pen. Eén van de twee trok een bivakmuts over zijn hoofd en idere overvaller dreigde met een mes en sloeg de fietser. Bij ekaan geld nam het duo een horloge en de fiets van het htoffer mee. 'jjj efstal leidt tot vechtpartij ag na g. teren effec endo de moi ke Mei als ble oore de stukl de! PREENEN. 071 -5356414. PLV -CHEF HERMAN JOUSTRA, 071 -5356430 Speeltuinen 1 sl Vlietwijk voelt zich I vervelend verrast, omdat Voorschoten geld uit het speeltuinpotje voor de wijk heeft gehaald. Archeon /i^De gladiatoren I J vechten voor hun 'leven' en de pottenbak kers bakken weer. Kortom, Archeon is open. Een Leidse familie voorkwam zondagavond dat drie nen aan de Morsweg met een aanhangwagen aan de haal •n. Vader (53), moeder (51) en twee zoons van 27 en 19 gin- iaar buiten en kregen woorden met het trio. Dat leidde tot ichtpartij met de 19-jarige. Een van de dieven stak daarbij een mes. Hierop vluchtte de familie naar binnen. Bij het Iten van haar zoon liep ook de moeder een forse steek- dop. De drie dieven ontkwamen. Volgens de familie reden ms de vechtpartij diverse mensen voorbij, maar stopte nie- di ad. irekers slaan slag in cafés a. In de vroege ochtenduren van eerste paasdag is ingebro- neen café aan de Hooglandsekerkchoorsteeg. Uit een auto- iverdwenen sigaretten en geld. Ook namen ze het munt- uit de telefoon mee. De inhoud van een gokkast, wisselgeld enkoffie-automaat verdwenen uit een eetcafé aan het Vijf ilein. ven plunderen parkeermeter n. De politie heeft twee Leidenaars (28 en 32 jaar) aange- den, die ervan worden verdacht zondagavond de parkeer- eraan het Schuttersveld te hebben vernield. Getuigen meld- so; dat bij de politie. Op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan t Koningstraat werd het tweetal opgepakt. De kop van de eermeter lag in een bosje. Het duo was een week eerder ook I ngehouden voor hetzelfde feit. 21 sjesrover actief in Zuid-West [H Een 72-jarige vrouw is vrijdag van haar tas beroofd aan 3,i iveelincklaan in Zuid-West. In de tas zaten boodschappen, els en een portemonnee. De wouw reed op haar fiets toen nd haar inhaalde en de tas uit haar handen trok. Een 48-ja- 5' vrouw uit Voorschoten overkwam bij de kruising Vijf Meil- 4j Churchilllaan bijna hetzelfde. Hier ging het echter mis, om- 5 uj haar tas stevig vasthield. De verdachte vluchtte de Eduard J Beinumstraat in. rTTf rsussen in buurthuis Matilo Oude inventarisatie ondeugdelijk De gemeente Leiden doet het onderzoek naar asbest in haar panden helemaal opnieuw. Het vorige onderzoek, in 1992, blijkt uiterst onzorgvuldig te zijn uitgevoerd. Destijds werkten verschillende afdelingen die zich met de inventarisatie bezighielden volkomen langs elkaar heen. De gegevens uit dat onderzoek zijn onbetrouw baar. „Er is niet secuur gewerkt", luidt het oordeel van milieuwethouder A. Pechtold. Op weg van de Beestenmarkt naar McDonald's aan de Donkersteeg werd e wilde verhinderen, dooreen politiehond in de arm gebeten. LEIDEN AAD RIETVELD In buurthuis Matilo staan de komende dagen verschil- e cursussen op het punt van beginnen. Morgen van vier tot uur is er weer een kinderkookclub. Ieder kind van vijf tot jaar, dat van koken houdt, is vier weken lang elke woensdag ;om in het pand aan de Zaanstraat 126. Voor de vier midda- wordt een bijdrage van 24 gulden gevraagd, 's Avonds wordt begin gemaakt met de cursus Engels voor beginners. Deel- lers, waarvan verwacht wordt dat ze al een beetje kennis van aal hebben, kunnen op twaalf woensdagen van acht tot ne- uurhun Engels bijspijkeren. Een dag later staat Matilo in het n van de salsa-dans. Ónder leiding van docent Rafaël Rodri- tgaan verschillende leeftijdgroepen aan de slag om de sals- isonder de knie te krijgen. Om vier uur 's middags bijt de pvan vier tot negenjarigen het spits af. Geïnteresseerden ide cursus Engels en het salsa-dansen kunnen zich opgeven .EMC iet buurthuis aan de Zaanstraat 126 (5412^15). VERVOLG VAN VOORPAGINA De circa honderd demonstranten, die het Leidse actiecentrum Eurodusnie verzamel de, richtten zaterdag voor duizenden gul dens schade aan in het restaurant van Mc Donald's aan de Beestenmarkt. Tafels wer den voor de ogen van verbijsterde klanten leeggeveegd, plantenbakken vernield, bor den van de muur getrokken en in de glazen toegangsdeur werd een grote ster getrapt. De vernielingen bij het hamburgerrestau rant op de Beestenmarkt vormden het start sein voor een 'internationale actieweek voor dierenrechten'. Eurodusnie leidt die acties in Nederland. Na de schermutselin gen in de Leidse binnenstad vierde de groep een feestje in een pand aan de Kop- penhinksteeg. Óp tweede paasdag was het Dolfinarium in Harderwijk doelwit van de zelfde activisten. Daar verliep een demon stratie tegen 'het opsluiten van dolfijnen en andere zeedieren voor amusement' aan merkelijk rustiger. De bezoekers kregen pamfletten in de hemden geduwd, maar konden gewoon naar binnen. De ME was zaterdag in Leiden achter de hand gehouden, maar hoefde niet in actie te komen. Nadat de Vandalen hadden huis gehouden in het restaurant aan de Beesten markt zette de politie hen buiten de deur. De politie arresteerde een 20-jarige Zweed, die de deur intrapte, toen hij op weg was naar het filiaal van McDonald's aan de Donkersteeg. Een politiehond beet een van zijn vrienden, die hem te hulp schoot, in de arm. De politie hield tot het eind van de actie, rond vijf uur, de groep in de gaten. Op de Stille Metre bleven de demonstranten staan en riepen leuzen. De McDonald's aan de Donkerstraat werd veiligheidshalve twee uur gesloten. Ook de vestiging aan de Bees tenmarkt bleef een uur dicht. LEIDEN MARTIJN TAMBOER De eerste twijfels over het oude onderzoek ontstonden bij de ontdekking van asbest in de Kaasmarktschool. De rapporta ge uit 1992 rept daarover met geen woord. Toch liet Pechtold aanvankelijk weten niet van plan te zijn alle gemeentepan den opnieuw te controleren op de aanwezigheid van asbest. Er kwam echter zo veel kritiek, vooral uit de hoek van de SP, dat Pechtold alsnog besloot het hele onderzoek over te doen. De verscherpte veiligheidseisen vormen volgens hem een extra reden voor de heropening van het asbestonderzoek. De gemeente denkt nu nog minstens een jaar nodig te heb ben om het onderzoek af te ronden. In totaal onderwerpt de afdeling milieu zo'n zeshonderd gemeentelijke panden aan een inspectie, driehonderd meer dan bij de vorige controle. Pechtold: „We willen nu een de gelijk, secuur rapport. Iets waar we op kunnen vertrouwen." Wat vervolgens met eventueel aangetroffen asbest gebeurt, be kijkt de gemeente pas in een la ter stadium. Pechtold noemt de asbestpro- blematiek 'een vervelende erfe nis uit het verleden' en pleit voor een 'degelijke, maar ook een realistische aanpak'. „In ne gentig procent van alle gebou wen zit een vorm van asbest. Een complete verwijdering zou alleen in Leiden al vele miljar den kosten." Daarom wil de ge meente alleen de acute gevallen aanpakken. Pechtold: „Asbest is niet zo gevaarlijk als de meeste mensen denken. Je kan er zelfs aan likken. Bovendien zit asbest altijd in de lucht. Het gaat erom dat de wettelijke norm niet wordt overschreden. Zo zal alleen bij verbouwin gen rekening worden gehouden met eventueel asbestgevaar. In de bibliotheek aan de Nieuw- straat, waarmee de commotie vorig jaar begon, wordt de zol dervloer weggesloopt. En bij het stadhuis worden de ventilatie kanalen vervangen. Jongeren centrum 't Stathuys en de Kaas marktschool zijn ondertussen al 'asbestveilig' gemaakt. LEIDEN HERMAN JOUSTRA Bij toekomstige onderhandelingen over de Meelfabriek is de positie van de gemeente Leiden tegenover Mene- ba verzwakt. De eigenaar van de.fabriekspanden aan de Oosterkerkstraat heeft nu alle troeven in handen, door uitlatingen van de wethouder ruimtelijke orde ning, T. van Rij. Mogelijk kost dat Lei den miljoenen. Dat is de boodschap van de Stich ting Industrieel Erfgoed Leiden aan al le nieuwe raadsleden. Vanavond deelt de stichting bij de installatie van de gemeenteraad een pamflet uit, waarin zij de argumenten daarvoor uiteenzet. Van Rij liet onlangs weten dat de plannen voor grootschalige woning bouw in verschillende panden van het complex van de baan zijn. In plaats daarvan wil het nieuwe college het grootste deel van de Meelfabriek laten slopen. Alleen het ketelhuis en de graansilo van het complex zouden be houden moeten blijven. Het ontwerp van Rappange voor woningbouw in verschillende panden van het complex was namelijk bij na der inzien een stuk duurder uitgeval len dan oorspronkelijk gedacht, meld de Van Rij. Bovendien zouden de plannen veel gebreken vertonen. Rappange was door de gemeente ingehuurd om de mogelijkheid te on derzoeken de Meelfabriek op een an dere manier te gebruiken. Als de gemeenteraad zou besluiten, conform het advies van de gemeente lijke monumentencommissie, de Meelfabriek tot monument te verkla ren, kan Meneba dat nu gemakkelijk afwijzen, meent STIEL. Het concern zal er zich op beroepen dat behoud niet haalbaar is gebleken. Een rechter zal gevoelig zijn voor dat argument, stelt de stichting. Meneba is er steeds van uitgegaan dat de hoogste opbrengst wordt ver kregen door nieuwbouw van flats op de plek van de fabriek, schrijft STIEL in een toelichting. Nu de gemeente een groenstrook wil en weinig wonin gen in plaats hergebruik van bijna de hele Meelfabriek, gaat Meneba daar mee akkoord als de gemeente even veel betaalt als nieuwbouw van flats opbrengt. Dus als de gemeente er mil joenen bijlegt, stelt STIEL. Onduidelijkheid over horecaproef jj e Leidse horecaproef is io|ii innen. Caféeigenaren die 150.11 willen, mogen nu van de enle zelf bepalen hoe laat hun klanten naar huis .Als ze tenminste hun o.oc - uren tijdig voor nieuwe 2jten sluiten. Tijdig, dat wil 2,li 'Igens de nieuwe regels i om één uur 's nachts i zondag tot en met dag, en om twee uur de Jj; Eredagen. Wie later komt, 6é.< iet buiten blijven. Ruim j gzaken hebben inmiddels 166' officieel toestemming gen van de gemeente om luitingstijd te verruimen, hoe ruim is een ruimere luitingstijd? Willen de ||j Inemendecafé-eigenaren ochtends vroeg doorgaan lol? heiden ze er eerder mee 2105 En weten de klanten waar }2i' tan toe zijn? Een kleine steekproef. 5jj oordeweekse avond in ca sh Uyl van Hoogland aan de !4i: fitraat. Geheel volgens de sluit het personeel de „.i 1 uur. Het personeel de aanwezigen te verstaan Eeen uur langer kunnen J i33^ „Meneer, ik breng 2V\ vriendin weg en ben jj! freer terug", zegt een iii De barkeeper legt uit dat et mogelijk is: het is bin- tl 'Nen of vertrekken. Te- steld verlaat de vrouw 9: Kh de zaak, om een kwar- J3j- lier weer op de stoep te ,Een discussie volgt. „Het u belachelijk zoals jullie met die regeltjes. Denk *us aan de menselijke kant van het verhaal. Ik heb ie mand naar huis gebracht en wil nu nog wat drinken met mijn vrienden binnen." Helaas voor mevrouw, maar de 'onmenselij ke' barman wijst haar resoluut de deur. In café Zoop in de Pieters- kerkchoorsteeg kan iedereen blijven zitten die voor de vast gestelde tijd binnen is. Zij leg gen zich dan neer bij de slui tingstijden die het personeel hanteert. Ook in café Den Ou den Marenpoort, op de hoek van desLange Mare en de Oude Vest. Daar bepaalt de barman wanneer de laatste ronde ge schonken wordt. In de praktijk gebeurt dit als langer openblij ven niet meer rendabel is. In het LVC aan de Breestraat ontstaat er enige onrust onder de vrijwilligers van 'de danstent. Het is immers vijf minuten voor één, nog even en de muziek moet af. Een van de oudere me dewerkers hakt de knoop door en sluit de bar. „We moeten het convenant met de gemeente nog ondertekenen", verklaart hij. De vrijwilliger denkt dat er pas rond twee mei langer kan worden gehoused in het LVC. Volgens Fons Delemarre, voor zitter van de poptempel, is er nog een ander obstakel dat ein deloos doorgaan in de weg staat. Hij wil eerst kijken of de medewerkers van het LVC wel bereid zijn om langer door te gaan. „Dan moet je ervan uit gaan dat we een uur langer openblijven. Dat lijkt ons vol doende." John van der Steen, mede-ei genaar van Sociëteit de Burcht, denkt daar net zo over. Hij voelt er weinig voor om tot 's och tends vroeg te blijven schenken. Zo weinig dat hij het convenant eerst helemaal niet wilde onder tekenen. dat is uiteindelijk toch gebeurd. „Wat bleek, daar dachten ze dat we nog steeds een sociëteitsvergunning had den. Daarmee val je buiten de normale regelgeving voor de sluitingstijden. Hadden we al ja ren langer door kunnen gaan." Om toch geen problemen te krijgen houdt hij zich echter aan de oude sluitingstijden tot dat het convenant officieel is goedgekeurd door de gemeente. In dranklokaal de WW in de Wolsteeg treedt de band Earwax op. Het is zondagavond. Dank zij de geluidsisolatie van het ca fé is buiten niets van de band te horen. Binnen is het is vol en la waaiig. Wie geen trek heeft in de vier saxofoons van Earwax moet zich in een ver hoekje op stellen om toch te kunnen pra ten. Om één uur gaat een van de eigenaren bij de deur staan. Na die tijd mag er immers nie mand meer in. Een groepje meisjes dat aan een paar bui tenlandse touristen de stad laat zien wordt teleurgesteld. Ze kunnen hun bed gaan opzoe ken. „Dus het is nu echt inge gaan, die proef?", probeert een van de meisjes nog. De eigenaar knikt. „Fijn om te weten, jam mer dat we nu nergens meer binnenkomen." En wat doet café De Grote Beer in de Rembrandtstraat? Hoewel eigenaar Ruud Kenter een der grote voorvechters was van de vrije sluitingstijden en ook het convenant, waarmee deelname onder de geldende voorwaarden geaccepteerd wordt, heeft ondertekend, gaat het café niet dagelijks langer door. „Voor mij is het ideaal voor mijn feesten en partijen. Regelmatig krijg ik verzoeken voor trouwpartijen en promo tiefeesten. Daar wordt lang ge tafeld en daarna begint het feest pas. De deur zit gewpon op slot en het feest kan doorgaan. Ge woonlijk draaien wij meer op het restaurantgedeelte dan op de café-tak. Langer openblijven loont vooralsnog niet", zegt Kenter die als klant wél van de vrije sluitingstijden gebruik maakt. „Ik vind het heerlijk om er gens wat langer te kunnen blij ven zitten." Kleine fracties nu buiten beeld LEIDEN RUUD SEP Niet een kleine afvaardiging van de gemeenteraad, maar alle 39 leden moeten benoemd worden in de vertrouwenscommissie die adviseert over de nieuw te benoemen burgemeester. Dat stelt SP-fractieleider C. Vergeer in een voorstel aan de gemeen teraad. Naast de installatie van de nieuwe raadsleden, staat vanavond de installatie van de vertrouwenscommissie op de agenda van de gemeenteraads vergadering. In het voorstel van burge meester en wethouders mogen alle fracties die drie of meer le den tellen één afgevaardigde le veren aan de vertrouwenscom missie. Voor de SP, die in de nieuwe raad vijf zetels bezet, betekent dat dat zij verzekerd is van een stem in de benoe mingsprocedure. Maar de een mansfracties van LWG/De Groenen en RPF/SGP/GPV blij ven in dit voorstel buiten beeld. Bovendien mogen de afgevaar digden in de vertrouwenscom missie in verband met de ver trouwelijkheid over de burge meestersbenoeming geen over leg voeren met hun fractiegeno ten. De SP hoopt dat het uiteinde lijke advies van een breed sa mengestelde commissie meer gewicht in de schaal legt bij de commissaris van de koningin en de minister van binnenland se zaken. Die besluiten uitein delijk op voordracht van de ge meente wie de opvolger wordt van burgemeester C. Goekoop die eind dit jaar met pensioen gaat. Er moet een Johannes Ver voornpad komen in de buurt van de zorgwoningen voor ou deren in het Noorderpark. Dat schrijft secretaris Bram Pater van het wijkcomité Plan Noord in een brief aan de ge meenteraad. Het wijkcomité vindt dat de naam van 'ome Joop' Ver voorn, de op 4 maart van dit jaar overleden 'onderkoning van Leiden-Noord', ergens in Leiden op een straatnaambord moet komen. Vervoorn was ereburger van de gemeente Leiden en erelid van het wijk comité. Een bordje in de buurt van de zorgwoningen of het nog te bouwen verpleeghuis bij het Noorderpark zou volgens het comité gepast zijn, omdat Ver voorn zich in zijn laatste jaren vooral inzette voor de ouderen in zijn wijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 9