Leidsch Dagblad 8 13 Flats Rivierenbuurt gevaarlijk Taart voor Van der Sluijs Jer Aar: wethouder zonder politieke portefeuille Vos en Van As per reet weg bij Lugdunum ergkamp in Engeland etballer van het jaar Mooie missen en foute mannen in Noordwijk 'Koning België is tvage aangericht in «fdkantoor PTT Leiden TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. NDAG 6 APRIL 1998 BINNENLAND OPGERICHT 1 MAART 1860 Doodschieten Algerijnse asielzoeker traumatische ervaring Kerk en Samenleving Brede steun voor Joods Educatief Centrum Radio en Televisie Al profiteert van jubileum AVRO i Cultuur en Kunst Springpop haalt met jonge bands kwaliteit .t/ cp/ in huis LOSSE NUMMERS 1,80 ZATERDAG 2,30 f' Singel m" GERTJAN VAN GEEN de Vos en Hans van As deel meer uit van ilectie van Lugdunum. e spelers zijn met onmid- jke ingang gestopt. Aan )°th^sijssing ligt een conflict trainer Albert Kalkman jrondslag. Van As en De hypofvoelen zich onheus be- leld. As gooide vorige week al g)ijltje erbij neer. De 32-ja- Lugdunummer eiste een ;plaats in de wedstrijd te- Jlauw Zwart, terwijl hij veek niet met de groep rdee kunnen meetrainen. „Ik een week op wintersport :est en toen mocht ik wel doen tegen Wilhelmus", s Van As. ima ben ik een keer deweeks weggeweest. Ik een beetje laks geweest het pas laat te melden de trainer. Op dinsdag :1de hij me toen ai dat ik .iondag niet zou spelen, ik zou die woensdag mezelf lopen en vrijdag met de veteranen meetrai- néh. Een training op zater dagochtend wilde Kalkman niet voor me regelên, terwijl hij dat voor Joop Tegelaar en ïorrit Hermans wel had ge daan. Ik ben geen jochie van 22, ik speel al vijftien jaar in het eerste en draai mijn beste seizoen van de afgelopen vijf jaar." Van As verwijt ook het be stuur een lakse opstelling. „Ik vind het kwalijk dat het be stuur wist van de problemen, maar geen contact met mij heeft opgenomen. Pas ach terafhebben ze mij gebeld. Harm de Vos had een gesprek met het bestuur in de week dat ik weg was. Ook al omdat hij er opeens naast stond. Ik heb gezegd dat hij maar moest zeggen dat ik het niet zou accepteren als ik niet zou spelen. Zaterdag heb ik ver volgens besloten om geen vijf seconden meer voor het eer ste te spelen." Pagina 15: 'Ik heb er drie da gen hoofdpijn van gehad' nis Bergkamp is door zijn :ga's uit de Engelse com- ie uitgeroepen tot voet- ?r van het jaar. De spits Arsenal is in de 25-jarige hiedenis van de onder- iding de tweede buiten- er die deze eer te beurt De Fransman Eric Can- i van Manchester United hem in 1994 voor. Berg kamp liet in de eerste maan den van het seizoen subliem voetbal zien. Hij maakte in de competitie tot dusverre der tien doelpunten. Arsenal be reikte gisteren, zonder de ge schorste Bergkamp, de finale van het FA Cup-toernooi. Nottingham Forrest-spits Pierre van Hooijdonk werd gekozen in het First Division- elftal van het jaar. Hekken langs galerij in zeer slechte staat Waarschuwing al maanden genegeerd De balkonhekken van enkele flats in de Leidse Rivieren buurt zijn levensgevaarlijk. De hekken van vier galerijflats aan de Spaarnestraat, de Lingestraat, de Maasstraat en de Drechtstraat zijn zo slecht dat ze het dreigen te bege ven. Dat heeft de Technische Commissie van de Woning bouwvereniging Leiden (WBL) bij een inspectie gecon stateerd. LEIOEN RUUD SEP De Technische Commissie van sie zijn de stalen hekken hier en de WBL heeft al in november daar voor de helft doorgeroest, vorig jaar gewaarschuwd voor „Als iemand daar met zijn dron- een gevaarlijke situatie en ken kop tegenaan botst, kan het klaagt dat niet alert op de klacht hek afscheuren." WBL-voorzitter J. Olivier be twijfelt of inderdaad sprake is van levensgevaar. „Naar ons oordeel is de situatie niet acuut levensbedreigend, maar moet wel op korte termijn iets wor den ondernomen." Olivier er kent dat de woningbouwvereni ging te kampen heeft met veel achterstallig onderhoud. Vorige week maakte hij tijdens de Alge mene Vergadering bekend dat de WBL de komende jaren voor veertig miljoen gulden aan on- derhoudsachterstand moet wegwerken. De flats in de Rivie renbuurt zijn er extra slecht aan toe doordat ze begin jaren ne gentig als gevolg van financiële perikelen bij de WBL niet voor groot onderhoud in aanmerking kwamen. De flats stonden in dertijd wel in de planning, maar tekorten bij de woningbouwver eniging en het aflopen van een subsidieregeling haalden een streep door de rekening. De WBL wil nog voor de bouwvakvakantie bij alle vier de bedreigde flats de bevestiging van de galerijhekken laten ver vangen. „Volgende week geven we opdracht voor de werkzaam heden", aldus R. Gouwerok van had relatie met stiefmoeder' 11 s- \ang schade nog onbekend I76L ERIC-JAN BERENDSEN n biïfers hebben dit weekeinde in half drie zaterdagmid- Chalf zes gisteravond) een e ravage aangericht in ...joofdkantoor van de PTT fe Schipholweg in Leiden. PTT heeft een voorlopige r u Tte gedaan, omdat de om- tan de schade nog niet be- en lis. De medewerkers ma- andaag een inventarisatie straje schade en proberen te fhalen wat er is gestolen, als nt gebouw zijn deuren en in vernield, de kantine is b o vl geplunderd en er is post open gemaakt. Onduidelijk is nog of aangete kende stukken en postpakket ten zijn meegenomen. Er wafen in elk geval pakketten met draagbare telefoons en com puterapparatuur ter verzending in het gebouw aanwezig. Ook is nog onduidelijk of een deel van de poststukken in het kantoor al was geregistreerd. Zo niet, dan duurt het nog dagen voor de precieze omvang van de buit bekend is. De politie vermoedt dat de schade erg groot is. Miss Jessica toont haar favoriete kleding op de 'catwalk' van de Miss Universe Holland-verkiezing. Ondanks haar brede glimlach valt zij buiten de prijzen. foto loek zuyderduin NOORDWUK ERIC DE JAGER Noordwijk was zaterdagavond het decor van de 'Miss Universe Holland' verkiezing 1998. Twee uur lang paradeerden negen Nederlandse schonen door Ho tel Oranje. SBS 6 zond de miss verkiezing uit, maar af en toe leek de schoonheids wedstrijd meer op een aflevering van het AVRO-programma 'Tussen Kunst en Kitsch'. Het statige Hotel Oranje, beeldschone dames in dure couturejurken en verfijnde hap jes, weggespoeld met champag ne: het evenement heeft deels de stijl die Noordwijk zich als badplaats graag aanmeet. Maar aan de andere kant slaagt de or ganisatie erin een hoog 'Zand- voortgehalte' in het programma te persen. Neem presentator Hans Kraay Junior. Hij wil graag weten waar één van de kandi daten de liefde zoal bedrijft. Heeft ze het wel eens op een bakfiets gedaan? En sponsor Wehkamp, waarvan het assorti ment bij de meesten andere as sociaties oproept dan het maat werk waarin de missen en veel gasten zich hebben gestoken. Hoewel sommige bezoekers zich juist weer spijkerbroek en T-shirt permitteren. Voor de deelneemsters staat er het nodige op het spel. Een reis naar Honolulu, bijvoor beeld, waar de Hollandse miss mag strijden om de titel Miss Universe. En een mogelijke in ternationale modellencarrière, voorspelt juryvoorzitter Pauline Huizinga, zelf een voormalige miss. De 18-jarige winnares Jacque line Rotteveel krijgt onmiddel lijk na haar uitverkiezing een voorproefje van wat haar te wachten staat. Zij wordt inge sloten door de pers en moet haar familie smachtend achter laten. Beveiligingsbeambten werken moeder Bea zonder par don van het podium. Het is haar niet gegund het succes te delen met haar dochter. Ze moet het doen met de 'grappen' van de SBS 6-publieksvermaker: „Heeft u huisdieren, mevrouw tje. Want als u een poes heeft, is het nu een miss-poes, haha." HET WOORD IS AAN John Baez Actie is tegengif tegen wan hoop. de WBL. Bij de flats aan de Spaarnestraat en de Lingestraat worden de hekken bovendien direct opnieuw geschilderd. Naast de gevaarlijke hekken in de Rivierenbuurt, vond de Technische Commissie overi gens nog een groot aantal ge breken in het woningbezit van de WBL. De commissieleden troffen in vrijwel alle complexen verontrustend veel houtrot aan. Verder bleken bewoners, als re actie op de slechte onderhouds- toestand, de buitenkant van hun flatwoningen nauwelijks nog schoon te maken. VANDAAG 30 PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur 29 Burgemeester doet geen aangifte van actie 'stel lafbekken NOORDWUK RUUD SEP Het éénjarige bestaan van het Leids actie- en in formatiecentrum Eurodusnie is gisteren niet on opgemerkt voorbijgegaan aan de Noordwijkse burgemeester J. van der Sluijs. De burgemeester stond precies een jaar geleden onbedoeld aan de wieg van Eurodusnie. Onder zijn verantwoorde lijkheid werd hotel Helmhorst in Noordwijk, dat actievoerders tijdens de Eurotop kraakten, ont ruimd. Om feestelijk revanche te nemen voor die gebeurtenis, gooiden de actievoerders twee taar ten in het gezicht van de burgervader. Zo'n vijftien 'Eurodusnieërs' voerden de taar tenactie uit. Ze droegen allemaal voor die gele genheid een papieren feestmuts. Vóór het bezoek aan de burgemeesterswoning hadden zij in de tuin van het nog altijd leegstaande hotel aan de HL 'TIM BROUWER DE KONING liet-politieke wethouder' moet de e-onderhandelingen in Ter Aar :kken. Dat is de oogst van een ierweekeinde in de gemeente die mjdag haar politieke lot nog in £n van een formateur van buiten- Ie leggen. Met het aanbod van de om lijsttrekster I. Riedel als 'niet ;ke wethouder' bestuurlijke za- p leveren, gingen alle andere lijst trekkers gisteren akkoord. Het pro- gessieve PAK en Gemeente Belangen formeerden vervolgens met die steun in de rug razendsnel een college. Door die verrassende wending in de moeizame college-onderhandelingen heeft Ter Aar geen formateur meer no dig. De WD, die het plan van de wet- houder-zonder-politieke-pet vrijdag uitbroedde, verwachtte geen heil van de inbreng van een invloedrijke bui tenstaander. De nieuwe constructie, waarin ook de toekomstige oppositiepartij CDA zich kan vinden, ruimt volgens Riedel alle blokkades op. „Ter Aar krijgt een derde wethouder. Bestuurlijke zaken is de minst politieke portefeuille. Als be stuurlijke wethouder zonder politieke portefeuille, ben ik alleen gebonden aan een convenant voor de raadsperio de 1998-2002 dat alle vier de partijen hebben ondertekend. De WD houdt in de gemeenteraad zijn handen vrij." Met deze constructie denkt Riedel („Juridisch kan het niet, maar het is een principe-afspraak") aan haar ach terban te kunnen uitleggen, dat de WD na een college met het CDA kiest voor de twee andere partijen. Riedel, die in een eerder stadium samenwer king met de onervaren verkiezingswin naar Gemeente Belangen uitsloot: „Ik had liever een college van CDA, PAK en WD gezien. Bij Gemeente Belangen weet ik nog niet waar ik aan toe ben. BRUSSEL MARC PEEPERKORN CORRESPONDENT België is in de ban van wat éen 'royale rel' kan worden ge noemd. De onthullingen liegen er dan ook niet om: wijlen ko ning Boudewijn, alom geres pecteerd door het volk. zou een amoureuze verhouding hebben gehad met zijn stiefmoeder, de nu 81-jarige prinses Liliane. De prinses op haar beurt wordt afgeschilderd als een Bel gische Raspoetin, die de nog piepjonge vorst aan het Hof van Laken als was in haar handen kneedde. Het komt de verhoop te zaligverklaring van Boude wijn allemaal niet ten goede. Voor deze pauselijke eer moet de 'heldhaftigheid der deugden' van de kandidaat namelijk be wezen zijn. De christen-democratische CVP, België's grootste politieke partij, bestempelt de vermeen de affaire inmiddels als 'onbe wezen' en 'een inbreuk op het privéleven van de koninklijke familie'. De Belgische kranten en de journaals stonden dit weekein de bol van de affaire. Bron van alle beroering zijn de dagboek aantekeningen van Achiel van Acker, premier in de jaren veer tig en vijftig. Van Acker maakt melding van telefoongesprekken, begin jaren vijftig, tussen de toen 20- jarige Boudewijn en de achttien jaar oudere Liliane, waarin de vorst zijn stiefmoeder toefluis tert: Je suis a toi (ik ben van jou) en je te quitte jamais (ik verlaat je nooit). Pagina 5: Beeld van wijlen Boudewijn bezoedeld Economie6 Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving8 Randstad 10 Regio7,9,11 RTV/programma's13 Sport15 t/m 25 Strips26 Uitgaan C.O.V. Exultate Deo presen teert de Matthaus Passion van G.Ph. Telemann in de Pieterskerk in Leiden, waar voor een kortingsbon. Consortium wil nieuwe Titanic laten bouwen Zwitserse en Amerikaanse on dernemers gaan een nieuwe Ti tanic bouwen. Dat meldde de Zwitserse Sonntagszeitung gis teren. Het is de bedoeling dat de replica op 10 april 2002 in Southampton van stapel loopt, negentig jaar nadat de oor spronkelijke Titanic in dezelfde Engelse haven aan haar eerste en fatale reis over de Atlantische Oceaan begon. Het 275 meter lange schip, goed voor tweeduizend passa giers, wordt een getrouwe ko pie, gebouwd naar de originele tekeningen van Harland and Wolff in Belfast. Er komt wel ei gentijdse apparatuur aan boord. Volgens de krant gaat het schip ongeveer een miljard gulden kosten. De partners die de replica wil len bouwen, noemen zich 'Whi te Star Line', naar de rederij die de Titanic exploiteerde. Wilhelminaboulevard een bord 'Zimmer frei' ge plaatst. Vervolgens belden de actievoerders aan bij Van der Sluijs. Een woordvoerder vertelde de verbaasde eerste burger dat hij als dank voor zijn bijdrage aan het ontstaan van het Leidse actie centrum een taart kreeg. Op dat moment gooide van achteren een andere actievoerder een taart in het gezicht van de burgemeester. De man, die de speech hield, volgde het voorbeeld. Van der Sluijs gooide de tweede taart terug. De burgemeester meldde vanmorgen dat hij niet van plan is aangifte te doen bij de politie. „Voor dit stel lafbekken vind ik dat volstrekt de moeite niet. Ze wisten niet hoe snel ze weg moes ten rennen. Ik vind het de moeite niet waard om hier nog meer woorden aan vuil te maken. C'est tout" Win een compleet verzorgde reis naar de wedstrijd Doe mee aan ons WK spel vandaag In deze krant 'Tel (I.v ole bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: iD Per maand Per kwartaal Qautomatisch (f. 94,15) l i automatisch (f. 32,70) Oacceptgiro (f. 95,15) Maar blokkades bestaan niet meer in Ter Aar." PAK-lijsttrekker R. Boelens, die met een mandaat van Gemeente Belangen onderhandelde met Riedel, is moe maar voldaan na het vergaderweekein- de. „Deze constructie betekent een doorbraak in een moeilijke periode voor Ter Aar. Al weet ik niet hoe we dit bestuursrechtelijk moeten uitleggen. Dat lijkt me een interne aangelegen heidvoor de WD." - Handtekening: I Nr. bank/giro: i Bij automatische betaling krijgt tt een 1/5 staatslot met jackpot cadeau, i Leidsch QÊÊs Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. OFBEL 071-51 28030 '712141 "4001 14' maandag tlm vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 1