Gert-Jan Dröge: De hofnar van de society Radio Televisie DINSDAG 31 MAART 1998wi neder land q nederlandnederlandrtlq rtl 'Glamourboypresenteen vrijdag jubileitmgala A VRO sche letisl 18.12 inspecteur Hecht. (Hecht und Haie). Duitse misdaadserie. Een inval in de Boccaccio mislukt, en inspecteur Hecht vreest dat er een lek zit in zijn organisatie. Afl.: Dis crete opdracht. Alles kits. Kinderprogramma. The nanny. Amerikaanse comedyse rie. Fran vindt het maar saai in huize Sheffield en besluit daar iets aan te doen. Afl.: The grandmas. Herh. Get the picture. Kennisquiz. F'resentatie.- Judith de Bruijn. Aso show. Programma over opmer kelijk menselijk gedrag. Presentatie: Anita Witzier. Uitzending politieke partij en: CDA. NOS-Journaal. Netwerk. Actualiteitenrubriek. Pre sentatie: Liesbeth van der Kruit. NOS-Weeroverzicht. Heterdaad. Belgische misdaadserie. De gepensioneerde boek houder Stafke.Peëters en zijn vriendin Irmi Prin- temps zijn erg.gelukkig met elkaar..Om wat bij te verdienen werkt Stafke als geldkoerier bij het wis- selkantdor. De BOB ont dekt dat criminelen het wissel kantoor wi LI'en over val len,;Afl. 2. WAAROM? DAAROM! Discussieprogramma. Thema: Een meter bier? Geen probleem. Presenta tie: Ceés Grimbergen. AVRO Close-up: Schatten van de aarde. 3-delige documentairese rie. Afl: 3: Parels en barn steen. The Untouchables. Amerikaanse serie. Twee gangsters overvallen de dranksmokkelaar Pauly Gaughan tijdens het ont bijt. Hierbij kómen ook enkele kinderen om het leven. Een razende Ma.lo- ne is ervan overtuigd dat Caponë achter deze aan slag zit. Afl.: Till death do us part. Herh. Einde. De AVRO,. Nederlandse oudste omroep, viert zijn 75-ste ver jaardag. Volgënd weekend pakt uit met een feestelijk spektakel, De Parade geheten. Op radio, televisie en Internet is het op 3, 4 en 5 april eveneens genieten geblazen met tientallen oude en nieuwe programma's en even zovele coryfeeën. Hët jubileum- gala aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd door een van' de kopstukken uit de AVRO-stal: li Gert-Jan Dröge, de man van 10 Glamourland. Op 10 april gaat j j een nieuwe reeks van zijn socie- 8 ty-programmavan start. 10 Hij kan nog steeds maar moeilijk wennen aan zijn status van Bekende Nederlander. Het liefst leeft Gert-Jan Dröge in de radio o 16.04 Tijdsein wandelgangen. 17.07 NOS-Radio 1-Avondjournaal. 19.04 Tijdsein het uur U. 20.04 AVRO Ra diojournaal - Het radjocafé. 22.04 NOS-Langs de lijn. 23.07 NOS-Met het oog op morgen. 00.04 tot 07.00 VPRO's Nachtleven, met om 00.04 Donkers; 01.02 Dulfer; 02.02 Muziek terwijl u slaapt; 05.02 tot 07.00 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. radio q 17.04 Thuis op twee. 19.04 De gou den greep. 20.04 De avond van twee. 23.04 tot 24.00 Gospel podium. radio 0 radio o radio luwte, veilig achter de coulissen om slechts zo nu en dan op het podium te springen. Maar Gert- Jan kan het zich niet permitte ren om de glitter en de glamour vanuit de schaduw te aan schouwen. Zijn Glamourland is pas echt leuk als zijn gekke gri mas door de camera wordt ge vangen en de society-sterren schitteren veel minder fel als hij niet samen met hen in de lach spiegel staart. „Ik loop wel eens met een spijker in mijn kop door Am sterdam, maar moet dan tóch handtekeningen uitdelen en vriendelijk blijven", zegt hij. „Ik moet me altijd gedragen. Daar heb ik niet altijd zin in. Ik vind het helemaal niet leuk om zo bekeken te worden. Het liefst was ik achter de schermen blij ven werken". Gert-Jan Dröge is sinds 1990 de hofnar van de society. Zestig allervermakelijkste program ma's in binnen- en buitenland heeft hij gemaakt. „Het is puur toeval dat ik bij de televisie ben terechtgekomen", zegt de gebo ren Twentenaar (1943). „Mijn hele leven is op toevalligheden gebaseerd. Toen ik de jaren zes tig als hippie door Amsterdam struinde, ben ik voor Paradiso popgroepen gaan regelen, om dat ik nu eenmaal veel in de kroeg kwam waar die bandjes Gert-Jan Dröge: „Ik vind het helemaal niet leuk om zo bekeken te wor den. Het liefst was ik achter de schermen blijven werken." foto gpd speelden. Later ben ik in de we reld van kunst en mode in Mi laan beland, omdat ik een kun stenaar tegen het lijf liep wier schilderij ik zo leuk had aange prezen. En als ik nooit voor de Haagse Post, waarvoor ik de achterpagina met societynieuws vulde, in 1989 naar een feestje van Joop van den Ende was ge gaan, dan had hij me nimmer voor zijn TV 10 gevraagd om show- en societynieuws te pre senteren". Televisie. Eigenlijk moet hij er niets van hebben. Het is een te plat, te vluchtig, medium. Gert-Jan Dröge heeft een voorkeur voor het theater. Zijn spel kwam alleen nooit zo goed uit de verf. „Toen ik vroe ger op de toneelschool Vondel, of Gijsbreght, speelde, zat de zaal altijd vol. Ze kwamen niet om mijn serieuze vertolking te zien, maar omdat ze dan kon den lachen. En dat is toch niet echt de bedoeling als je Vondel speelt". Dat is de tragiek van Gert- Jan-Dröge. Hij kan mensen on bedaard laten lachen als hij met zijn vergrootglas de society on der de loep neemt, maar oogt tegelijkertijd als een tragi-ko- misch figuur, die het leed van de wereld torst. Hij doet alles op intuïtie, zegt hij. „Toen ik voor Joop proefop- names had gemaakt en bij een of ander feestje wat koddig in de lens keek, lagen ze in de stu dio in katzwijm van het lachen, terwijl ik me dood schaamde om die malle kop. 'Geweldig dat hoofd in beeld. Dat moeten we er inhouden', zeiden ze". „Ik denk wel eens: wil ik nog wel weer doorgaan met 'Glamourland'. Ik zou eigenlijk best een hotelletje willen run nen of zoiets. Helaas heeft het voor mij geen zin om me met de toekomst bezig te houden of dingen te plannen. Het loopt toch altijd anders. Vroeger zat ik dag en nacht in de kroeg en ging ik uit. Juist op het moment dat ik me daarvoor toch een beetje te oud vond worden en een heel ander leven wilde lei den, kreeg ik een baan bij HP en later bij de televisie. Inderdaad om van dat uitgaansleven ver slag te doen". 16.04 TROS Somertijd. 18.04 Kort en Klijn. 20.04 Buzz. 21.04Spoor 7. 22.04 De stompin' velden. 00.02 Um- ma gumma. 02.02 TROS Nacht wacht. 04.02 totO6.00 Pyjama FM. 17.07 Als de dag van gisteren. 18.00 Operette. Promenade Ork. 19.00 Jo- hann Nepomuk Hunimel (23), 20.02 Avondconcert. IDe matinee. Asko Ens. en Cappella Amsterdam met basklarinet; LI. Klass. muz. 22.00 Drieluik. 23.00 Oude meesters: De sopraan Jo Vincent (3). 00.02 Vincent na middernacht. 01.02 Programma- overzicht Euroclassic notturno. 01.05 tot 07.00 Euroclassic notturno. 16.02 Kleur bekénnen. 17.05 Radio UIT. 17.50 PvdA 18.08 Tot uw dienst, met om 18.08 Zo ken ik ie mand; 18.30 Mientje Nillesen be spreekt het boek: Als de trein voorbij komt; 18.35 Ter overweging 18.55 Scheepspraat. 19.00 Nieuws en actu aliteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualitei ten in het Chinees. 21.00 Te huur: Huren in de praktijk. 21.30 Spaans voor beginners: Como Dice. 22.02 tot 23.55 De avonden, met om 22.03 Mu sic Hall; ca 23.00 'Wat ik hoorde. speelfilms op televisie DINSDAG Virtual Combat (VS-'93) Flauwe science fiction van Andrew Ste vens over een politieman die een op holgeslagen virtual reality-pro- gramma moet beteugelen. Met: Don 'The Dragon' Wilson, Stella Stevens. RTL 5 20.30 Amateur (VS-'94) Drama van Hal Hartley. Ex-non, nu werkzaam als porno-schrijfster vangt een man op die zijn geheugen kwijt is. Met: Isabella Huppert, Martin Donovan, David Simonds. Damian Young. Duitsland 2 00.15 Urban Cowboy (VS-'80) Onderhou dend drama van James Bridges met John Travolta als Texaanse cowboy die in de grote stad alles vindt wat zijn country-hart begeert. Met: Debra Winger, Scott Glenn. Madolyn Smith. BBC 1 00.25 WOENSDAG Lured (VS-'47) Aardige detective met Lucille Ball nu eens niet in een komische rol, n res die in Londen ei beert op te lossen. I Sirk. Met verder: George Sanders, Charles Coburn. BBC 2 11.30 16.00 NOS-Journaal. 16.09 Bassie en Adriaan. Korte clip. Afl.: Filmopna me. Herh. 16.14 Coco&Jappe. Animatieserie. Herh. 16.35 De Vijf. (Fünf Freunde). Engels- Duitse jeugdserie. De Vijf leren via de geit Nobby een beroemd artiest ken nen. Ze ontdekken dat twee andere kunstenma kers, Lou en Dan, iets in hun schild voeren. Afl.: De woonwagen. 17.00 Het regenwoud van Van couver Island. Canadese natuurdocu- mentaire. 17.29 2 Vandaag. 17.30 NOS-Journaal. 17.35 Actualiteiten. Presentatie: Victor Deco- ninck. 18.00 NOS-Journaal. 18.15 Actualiteiten. 18.43 NOS-Sportjournaal. 18.51 NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 Michael W. Smith. 2-delige portret van de gospelartiest Michael W. Smith. Afl. 2. 19.30 Save sex. Jongerenprogramma. Afl.: Seks volgens meisjes. 20.00 Het rijk van de Russische beer. Rondreis door de natuur van de voormalige Sovjet- Unie. Afl. 3: Het diepe zuiden. 20.50 Man/Vrouw. Gespreksprogramma. Afl.: Waarom Jezus? 21.30 Vriend en vijand. Documentaire over een Is raëli en een Palestijn die vrienden zijn geworden. 21.55 Gemaakt om te vliegen: De verandering. Interview. Presentatie: Feike ter Velde. 22.30 BV2. Businessmagazine. Pre sentatie: Victor Deco- ninck. 23.00 Studio NOS. Sportmagazine. Met om ca. 23.30 uur het NOS- Journaal. 23.35 Kwintessens. Afl.: Agnes Verbiest over ongehoord taalgebruik. Herh. NB: Prgrammering onder voorbe houd i.v.m. voetbal!!! 16.00 NOS-Journaal. 16.07 Waskracht! 16.33 2 Meter sessies. 17.05 Heartbreak High. Australische serie. Lee laat de nieuwe leraar, aan wie hij een hekel heeft, in de val lopen zodat deze op staande voet ontslagen wordt. 18.00 Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Alice; 18.09 Kip. 18.14 Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Stilte/lawaai. Rik zit stil in het bos naar een eek hoorntje te kijken. Ernie maakt lawaai in de bio scoop. Meneer Aart ge biedt Lot stil te zijn terwijl ze door de kloostergangen wandelen en Rik rapt over Karei de Kater en zijn vrienden. 18.29 NOS-Jeugdjournaal. 18.42 Het klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Bloemencorso. 19.01 Lingo. Woordspel waarin spelers razendsnel vijf-letterwoor den moeten raden. Pre sentatie: Francois Boulan- gé- 19.22 Barend Witteman. Praatprogramma. Presen tatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 20.00 Halve finale UEFA Cup. Rechtstreeks verslag van de halve finales. 22.04 NOS-Journaal. 22.19 NOS-Sportjournaal. 22.35 Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Rob Trip. 23.05 NOS-Den Haag vandaag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Minge len. 23.25 Laat De Leeuw. Satire en amusement. Presentatie: Paul de Leeuw. 00.15 NOS-Teksttv. 07.00 Einde. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Voetbal in het land. 18.30 Real stories of the Highway Patrol. Amerikaanse serie. 19.00 5 in het land. Nieuws uit de Nederland se regio's. 19.25 Weer verkeer. 19.35 FBI, de geheime dossiers. Amerikaanse gedramati seerde documentairese rie. Een zevenjarig meisje wordt ontvoerd tijdens haar vakantie. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Grid runners. Amerikaanse actiefilm uit 1995 van Andrew Ste vens. Met: Don 'The dra gon' Wilson, Athena Mas- sey, Stella Stevens e.a. 22.20 5 in het land. 22.45 De gouden koets. Autoprogramma. 23.15 Business update. Financieel-economisch nieuwsmagazine. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtprogramma. 16.55 Power rock. Kindermagazine met te kenfilms. 17.55 Mork Mindy. Amerikaanse comedyse rie. 18.25 George and Mildred. Engelse comedyserie. 18.55 Star Trek. Amerikaanse sf-serie. 19.45 Grace and favour. Engelse comedyserie. 20.15 George and Mildred. Engelse comedyserie. 20.45 Bergerac. Engelse detectiveserie. 21.45 Roots. Amerikaanse serie. 23.20 MASH. Amerikaanse comedyse rie. 24.00 Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. 00.20 Einde. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. Nederlands programma. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. Informatief programma. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. Spelprogramma. 18.30 The bold the beautiful. Amerikaanse soapserie. 19.00 Lucky letters. Spelprogramma. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. Arthur kan zijn ogen niet geloven als een bekende van vroeger voor zijn neus staat. 20.30 Wolff. Duitse misdaadserie. In Berlijn vindt een topont moeting van Oost-Europe- se mafiabazen plaats. 21.25 Jambers. Belgische documentaire- v serie. 22.15 Rescue 911. Amerikaans realitypro- gr.amma. 22.30 RTL Actueel. Nieuws- en actualiteiten programma met Peter R. de Vries misdaadverslag gever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. Amerikaanse soapserie. Herh. Sjaak Bral, presentator/discussie leider van het jongerenprogram ma 'Zwart/wit'. (Veronica, 18.50 uur) foto kippa 11 veronica 16.15 Saved by the bell: The new class. 16.35 Homeboys in outer space. Amerikaanse comedyse rie. 17.05 Paradise Beach. Australische serie. 17.35 Family matters. Amerikaanse comedyserie 18.00 Xena. Amerikaanse actieserie. 18.50 Zwart/Wit. Discussieprogramma. 19.25 Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. 20.00 Denktank. Kennisquiz. 20.30 From Russia with love. Engelse avonturenfilm uit 1963 van Terence Young. Met: Sean Connery, Da- niela Bianchi, Pedro Ar- mendariz, Lotte Lenya, Robert Shaw e.a. 22.35 Police stories: Deep red. Amerikaanse politiefilm uit 1994 van Craig R. Baxley. Met: Lindsey Haun, Michael Biehn, To- bin Bell e.a. 24.00 Swift justice. Amerikaanse actieserie. 00.49 Einde. ses© 16.10 Days of our lives. Amerikaanse soapserie. 16.50 Team Knight Rider. Amerikaanse serie. 17.40 Hangin' with Mr. Cooper. 18.10 Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. 19.00 Goudkust. Nederlandse dramaserie. 19.30 Actienieuws. Nieuwsprogramma. 19.55 Explosief. Aansl.: Trekking Lucky 10. 20.35 Millennium. Amerikaanse misdaadse rie. 21.30 Profiler. Amerikaanse misdaadse rie. 22.30 Hart van Nederland. Programma met Neder lands nieuws. 22.55 Weer. Aansl.: Trekking Lucky 10. 23.00 Sex bytes. Serie reportages. 23.45 Jerry Springer. 00.30 Street justice. 01.25 Nachtprogrammering: Actienieuws. selectie Renée Couwenberg en haar baby uit de serie 'Onderweg naar Mor gen'. (Veronica, 19.25 uur) oto Het klokhuis: Bloemencorso Een bloe mencorso ziet er fleurig uit, maar is eigenlijk een optocht van bloemafval. Honderden mensen zijn een paar maanden bezig om de afgedankte bloemkoppen in de speciaal ontwor pen praalwagens te steken. Als alle stekers klaar zijn kan de optocht be ginnen. Nederland 3 18.42 Aso show De maximumsnelheid op de Nederlandse wegen is vanavond on derwerp van discussie. We krijgen ook te zien hoe het een jongen en een meisje van tien en twaalf jaar vergaat wanneer ze voorbijgangers vragen si garetten voor hen te kopen. Ten slotte volgen we de verrichtingen van een opticien die een heel bijzondere me thode van oogmeting toepast. Nederland 1 19.06 Barend Witteman Paul Witteman praat in het B&W-cafe met staatsse cretarisvan financiën Willem Ver meend. over de rechtvaardigheid van aftrekposten, de strijd met de burger en de toekomst van het aangiftebiljet. Nederland 3 19.22 Netwerk 14 mei 1948 werd niet al leen de staat Israël opgericht, maar is ook de geboortedag van Israëliër Du- du Banco. Hij is cameraman voor het Amerikaanse ABC-news en werkt al dertig jaar middein het oorlogsge weld. Het verhaal van het Heilige Land op weg naar vrede, gezien door de lens van een camera. Nederland 1 20.25 Jambers Deze aflevering gaat over het fenomeen 'femmme fatale'. Paul Jambers portretteert vier uitzonderlij ke vrouwen die zowel op het profes sionele als op het persoonlijke vlak in aanraking komen met mannen die er alles voor over hebben om hen te be zitten. De uitdagende houding van deze fatale vrouwen oefent een on weerstaanbare aantrekkingskracht op mannen uit. Wanneer een man echter in haar armen terecht komt, wordt hij genadeloos gebruikt en onderworpen De fatale vrouw laat zich door geen enkele man domineren. RTL 4 21.25 Vriend en vijand^e jood Doron Even Arie en de Palestijn Labib Madanat geloven niet meer in de 'vredesacties' van zowel joodse als Palestijnse zijde. De door de bijbel beloofde vrede is het enige waar ze nog in geloven. Hierdoor is een bijzondere vriend schap ontstaan tussen een jood en een Palestijn. Nederland 2 21.30 Waarom? Daarom! Cees Grimbergen praat met meisjes van dertien die dronken thuiskomen, met jongens van vijftien die vijftien pilsjes per avond drinken. Ook de ouders van de ze kinderen komen aan het woord. Verder ouders die het prima vinden dat hun kinderen blowen, maar liever niet hebben dat ze drinken. Nederland 1 22.07 BV2 De NMAX, de beurs voor kleinere ondernemingen, bestaat nu een jaar Het aantal aan deze beursgenoteerde ondernemingen blijft fors achter bij de verwachtingen. In BV2 een ge sprek met AEX-directeur George Mol Ier hierover. Nederland 2 22.30 Close-up: Schatten van de aarde In de ze uitzending wordt de aandacht ge richt op natuurlijke juwelen, juwelen van een organische oorsprong. Een eeuw geleden was olie van geen enkel belang in het Midden-Oosten. In het staatje Bahrein draaide alles alleen om parels; parels die werden verwerkt in het Parijs van de jaren twintig door legendarische juweliers als Cartier. Nu is er van die traditie weinig meer Nederland 1 22.43 televisie buitenland televisie morgen VRT 1 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Neighbours. 18.00 Jour naal. 18.10 Blokken. 18.35 The bold and the beautiful. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbericht. 20.00 Thuis. 20.25 De drie wijzen. 21.00 Storm and sorrow, tv-film. 22.30 De wereld is klein. 23.04 KENO-uitsla- gen. 23.05 Journaal. 23.25Weerbericht. 23.30 Vlaams-Nationale Omroepstich- ting. 23.40 Pacific Drive. 00.02 Doorlo pende herhaling van journaal en weerbe richt. 09.00 Einde. VRT 2 17.00 KETNET. 17.05 De boomhut. 17.20Cococinel. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. 18.00 Doug. 18.25Stu- dio.KET 18.40 Via via. 19.05 Mirror mirror 19.30 Married with children. 20.00 Canvas. 20.30 Histories. 21.15 Leuven centraal. 22.00TerZake. 22.30 Wielrennen. 22.45 One foot in the grave 23.15 Overleven00.05 Doorlopende herhalingen van TerZake. 02.00 Einde. DUITSLAND 1 16.00 Fliege. 17.00Tagesschau um fünf. 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 18.00 ARDvor acht 19.52 Das Wetter im Ersten 19.58 Heute abend im Er- sten 20.00 Tagesschau. 20.15Vater wi der Willen. 21.05 Hallervorden's Spott- Light. 21.30 Plusminus 22.05 Mit ei- nem Bern im Grab. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 24.00 Hallo Sch- wester! 00.25 Nachtmagazm 00.45 Weekend reunion, komedie 02.15 Nachtmagazin. 02.35 Fliege. 03.35 Die schönsten Bahnstrecken Europas. 03.55 Weltreisen? Rund um Big Ben 04.25 Plusminus 05.00 Brisant 05.30 Einde. DUITSLAND 2 16.00 Heute. 16.05 Risiko. 17.00 Heu te. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leu te heute. 18.00 First Love - die grosse Liebe. 19.00 Heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 Drunter und drüber. 20.15 Afrika- msche Nachte. 21.00 Frontal. 21.45 Heute-journal. 22.15 371. 22.45 Crac ker. 24.00 Heute nacht 00.15 Amateur, misdaadkomedie. 01.55 Heute nacht. 02.10 Lights out, thriller. 03.40 Stras- senfeger. 04.05 Mensch, Ohrner1 05.00 ZDF Sport extra: Kunstrijden op de schaats. 06.00 Einde. DUITSLAND 3 16.00 Hier und Heute - Reportage. 16.15China- Moso: DieTöchterder Göttin. 17.00 Lokalzeit NRW 17.05 Ver botene Liebe. 17.30 Lindenstrasse. 18.00 Lokalzeit. 18.05 Hier und Heute - Reportage. 18.20Verkehr. 18.50 Aktuel- leStunde. 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau. 20.15 Gerd Ruge unter- wegs in Siberien. 21.00 Quarks Co. 21.45 Lokalzeit NRW. 22.00 Boulevard Europa 22.30 Literaturreport. 23.15 Rachida - Briefe aus Algerien. 00.05 Al- gerien '98 - Terrorismus im Todes- kampf' 00.38 Algerien - Leben trotz der Gefahr. 01.00 Domian. 02.00 Lokalzeit. RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns. 18.00Guten Abend RTL 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Maga- zin. 18.45 RTLaktuell 19.10 Explosiv - DasMagazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpohzei 21.15 Die Wa- che. 22.15Quincy 23.15The burning zone. 24.00 RTL-Nachtjournal. 00.30 Ellen. 01.00 Love War. 01.30 Hór- mal, wer da hammert! 02.00 Magnum, P.l 02.50 RTL-Nachtjournal. 03.20 Hans Meiser. 04.10 llona Christen. BBC 1 16.00 Lion country 16.30 Wiggly Park. 16.35 Playdays. 16.55Chucklewood critters. 17.20 Julia Jeckyll and Harriet Hyde. 17.35 The really wild show 18.00 Newsround. 18.10Grange Hill. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerbe richt Ï9.30 Regionaal nieuws. 20.00 Holiday 20.30 EastEnders. 21.00 Chan ging rooms. 21.30 Wildlife on One. 22.00 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 22.30 One foot in the gra ve. 23.00 Heart. 23.30 Premier pas sions. 00.25 Urban cowboy, speelfilm. 01.35 Joins BBC News 24. 07.00 Einde BBC 2 16.25 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 16.30 Gardening from scratch 17.00 Change that. 17.25 Ready, steady, cook 17.55 Esther. 18.00 Esther. 18.30 Today's the day. 19.00 Fresh prince of Bel Air. 19.25 He artbreak High. 20.10 The 0 Zone 20.30 From the edge 21.00 Trust me, I'm a doctor. 21.30 Food and drink 22.00 Re putations special. 23.00 How do you want me? 23.30 Newsnight 00.15 Sein feld. 00.40 The Larry Sanders Show. 01.00 The midnight hour. 01.30 BBC Learning zone CNN 16.30 Newsroom. 17.30 World sport 18.00 World sport. 18.30 Showbiz today. 19.00 Larry King. 20.45 Ameri can edition. 21.30 World business today. 22.30 Q A 23.00 World news Europe. 23.30 Insight 24.00 News up date. 00.30 World sport. 01.00 World view. 02.30 Moneyline 03.15 Asian edi tion 03.30Q&A 04.00 Larry King live 05.00 World news Americas. NBC* 16.00 Home garden television: Spen cer Christian's wine cellar. 16.30 Home garden television: Dream house. 17.00 Time again. 18.00 European li ving: Flavors of France. 18.30 V.I.P. 19.00 Europe tonight 19.30 The ticket 20.00 Basketbal 23.00 The tonight show 24.00 Best of Late night. 01.00 The ticket 01.30 The tonight show. 02.30 Nightly news. 03.00 V.I.P 03.30 Hello Austria, hello Vienna. DISCOVERY 17.00 Rex Hunt specials: The top end. 17.30 Disaster: Panic in the stands, 18.00 Top marques: BMW. 18.30 Tre asure hunters: Colonel Fawcett's dream. 19.00 Untamed Amazonia: The birth of Xada. 20.00 Beyond 2000. 20.30 An cient warriors: The Zulus 21.00 Disco ver magazine: Doomsday. 22.00 Extre me machines: Supersight 23.00 Night fighters: The defenders. 24.00 Strike force; Wellington 01.00 Top guns. 02.00 Ancient warriors: The Zulus. 02.30 Beyond 2000. 03.00 Einde. MTV 16.00 Select MTV 18.00 US Top 20. 19.00 So 90's. 20.00 Top selection 21.00 Pop up videos 21.30 Balls. 22.00 Amour 23.00 ID 24.00 Alternative na tion 02.00 The grind. 02.30 Night vi deos 06.00 Einde. TV5 16.00 Nieuws. 16.15 Pyramide. 16.45 Bus et compagnie. 17.25 TV5 minutes. 17.30 Fa si la chanter 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerbericht. 19.00 Paris lumières. 19.25 Un livre. un jour. 19.30 Zwitsers nieuws 20.00 Temps présent. 21.00 Enjeux le point 21.55 Internationaal weerbericht 22.00 Frans nieuws 22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva. 00.30 Frans nieuws en weerbericht 00.55 Bel gisch nieuws. 01.30 Du fer dans les épi nards. 03.30 Habitat traditionnel. 03.55 TV5 minutes. 04.00 Jeu de société. 04.30 Pyramide. 04.55 TV5 minutes. NEDERLAND 1 07.00 NOS-Journaal. 07.05 Get the pic ture. 07.29 Ontbijt tv 09.00 NOS-Jour- naal 09.08 Het beste van De ochten den. 09.58 Waarom? Daarom! 10.34 Beeldenstorm. 10.42 AVRO Close-up: Schatten van de aarde. 11.34 Villa Fel- derhof. 12.24 NOS-Tekst tv. 15.56 In specteur Hecht. 16.48 Alles kjts. NEDERLAND 2 09.00 Koekeloere. 09.15 Einde. 09.30 Ik Mik Loreland 09.50 Linde 10.00 Wereldgodsdiensten, 10.15 Einde. 13.00 NOS Journaal 13.05 Plein 1. 13.30 Prinsen en prinsessen 13.55 Man/Vrouw. 14.35 De avonturen van ToekieenTek. 14.45 Clip 15.00 Spreekuur 15.55 Uitz, politieke partij en: SP. 16.00 NOS-Journaal NEDERLAND 3 07.00 NOS Tekst tv 12.00 NOS Jour naai 12.07 MiddagEditie 13.00NOS- Journaal 13.08 Van gewest tot gewest. 13.34 Barend Witteman. 14.00 Villa Achterwerk. 16.00 NOS-Journaal RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10Cartoon ex press. 07.30 RTL Nieuws 07.40 Cartoon express 08.00 RTL Nieuws 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws 08.35 As the world turns 09.00 RTL Nieuws 09.10 As the world turns 09.30 Goede tijden, slechte tijden 10.00 Kof fietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano 13.00 Lunchkids Space Cats. 13.30 Eigen huis tuin 14.30 Het staatslot op lokatie. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update 07.30 RTL Nieuws 07.40 Business update 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business up date 08.30 Ochtendprogramma. VERONICA 07.00 Veronica FM 09.00 Veronica live Met: Winkel van Sinkel. 11.00 Onder weg naar morgen, 11.25 Veronica live. Met: 11.30 Way of life. 12.00 Game ti me. 14.00 Live line, 16.00 Einde. SBS 6 09.05 Days of our lives. 09.50 Cybill. 10.15 The Jefl Foxworthy show. 10.35 Pacific Drive. 11.00 Hart van Neder land. 11.25 The Susan Powtershow. 11.50 Days of our lives. 12.30 Breek ijzer 13.00 Pacific Drive, 13.25 Hart van Nederland. 13.50Vakantie tv. 14.25 Goudkust, 14.55 Ned and Stacey. 15.15 High tide 16.00 Days of our lives. 16.45 Party of five. TV 10 06.30 Littl' bits 06.55 Tante Soesa Sassefras. 07.00 Wacky wake up 08.00 Fox kids tv team. 09.00 Power rock 10.05 Fox kids only1 11.50 Sassefras. 13.15 Fox kids only' 15.30 Fox kids tv team. 16.55 Power rock. KINDERNET 07.00 Pinokkio 07.20 Kids for animals clips 07.25 Zoolympics. 07.30 Ernst Bobbie 07.35 De smurfen. 07.50 Zool ympics 07.55 Toeters bellen. 08.00 24Gamenieuws 08.10Batfink 08.15 Starstreet 08.25 Batfink 08.35 David de Kabouter 09.00 Peuterblok. Met Guppie 09.10 Tik tak 09.15Chico de clown. 09.20 Babaloos 09.25 Bassie Adriaan. 09.35 Babaloos 09 40 Tik tak 09.45 Budgie lOOOGuppie 10.10Tik tak 10.15ChiCOdeClown. 10.20 Babal- oos. 10.25 Bassie Adriaan 10.35 Ba baloos. 10.40 Tik tak 10.45 Budgie 11.00 Einde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 11