Cultuur Kunst Het verlangen naar verstilling Gedicht Jan Arends op Leidse muur In slaap vallen: belediging of juist een compliment? UITSCHIETERS Sterman overleden Sinatra op doodsbed of toch weer oké? 'Ik schrijf gedichten als dunne bomen/Wie kan zo mager pra ten met de taal als ik?/Mis schien is mijn vader gierig ge weest met het zaad/Ik heb hem nooit gekend die man/ Ik heb nooit een echt woord gehoord of het deed pijn/ Om pijn te schrijven heb je weinig woor den nodig.' Dit naamloze gedicht van Jan Arends uit de bundel 'Lunch pauzegedichten' prijkt vanaf begin volgend jaar op een gevel van een gebouw in Leiden. Het is het winnende stuk poëzie van een wedstrijd van De Kier boek handels en sw stichting Tegen beeld. Uit ruim 150 inzendin gen selecteerde een jury giste ren het lievelingsgedicht van Leidenaar Hans Olijerhoek. De winnaar was tevreden met de prijs: een fles wijn, twee boe ken en 'zijn' gedicht op de muur. „Twintig jaar geleden maakte ik kennis met het werk van de dichter. Het greep me meteen. Arends kan met weinig woorden zo veel zeggen." Een groot deel van de inge zonden gedichten had een rela tie met Leiden. Veel mensen stuurden het gedicht 'Wie zal mij naar Leiden leiden' van Piet Paaltjes. De jury koos echter voor het gedicht van Arends omdat „we graag gedichten over gedichten op de muur hebben", aldus jurylid Ben Walenkamp. Sinds oktober 1992 worden op gevels in Leiden gedichten geschilderd, soms met een gra fische omlijsting. De moderne 'grafitti' is een idee van Ben Walenkamp en Jan Willem Bruins. Voor het jaar 2000 hoopt het duo 100 gedichten op Leidse muren geschilderd te hebben. Momenteel stopt de teller bij 54. Walenkamp: „Nergens anders staan gedichten op de muur. Veel gemeentes benaderden ons, maar daar doen we niet aan mee. Als je het ook in ande re steden doet verliest het zijn unieke waarde." cristofori Prinsengracht 583. Telefoon 626 84 85 626 84 95 20t/m23 nov.St. Culture Coalition Presents dagelijks Kiek start - Next Generation Festival met o.a. The Force v/a 20.00 uur Monique Hoogmoed. Noujoum Rai en Hiphop Zondag IDERDAG 20 NOVEMBER 1997 iliaanse prentkunst in de UB dv7i 'Italiaanse prentkunst uit de zeventiende eeuw', heet de va ósitie die vanaf vrijdag te zien is in de Leidse Universiteits Bi- iheek. De tentoonstelling, georganiseerd door het Prenten de inet, wordt om 16.00 uur geopend door cultuurwethouder inne, ander Pechtholt en duurt tot eind december, den.' IJ keningen van Jacob Timmermans in. Stedelijk Museum De Lakenhal toont tot en met 4 janua- igeaquarelleerde tekeningen van Jacob Timmermans, steen- aver/ tekenaar uit de 18de eeuw. Aanleiding tot deze kleine a ositie van stadsgezichten is de opening van het vernieuwde lse gemeente-archief. Dat heeft veel werk van Timmermans. Lenny Kuhr is 'terug' met Schubert B atis bussen naar Romeo en Julia j» Bij K&O Leiden zijn tot 26 november nog kaarten te ivoor het ballet 'Romeo en Julia', naar een toneelstuk van Cfoespeare. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen danst dit stuk muziek van Sergei Prokovieff in een choreografie van André I 0 kovsky op 2 december in het Lucent Danstheater in Den vem g. De kaarten kosten 50 gulden voor de eerste rang en 40 lnee len voor de tweede rang. Bij de prijs is gratis busvervoer van <j. De Valk in Leiden naar het theater en terug inbegrepen. jet illem Jan Often naar Alphen ,U [eiu De schrijver Willem Jan Otten komt naar Alphen. Op S nsdag 26 november vertelt hij in het Literair Café aan de nelis Geellaan over zijn werk. Otten schreef onder meer de Avi lans 'Een wijde blik' en 'Ons mankeert niets'. De avond be- om 20.30 uur. Kaarten kosten 12,50 gulden en zijn verkrijg- rbij Expressie '70, boekhandel Gaasbeek en de Openbare Bi- leek. ine igeluk Denver door lege tank 'n FRANCiscoDe Amerikaanse zanger John Denver, die op 12 iber om het leven kwam door een ongeval met zijn vliegtuig, saarschijnlijk neergestort omdat het toestel geen brandstof II jrhad. Een specialist van de Amerikaanse verkeersveilig- I sraad (NTSB) zei dat gisteren voor de plaatselijke televisie. gens de NTSB-deskundige heeft Denver geprobeerd van de ron, benzinetank van zijn experimentele toestel over te schake- >mai naar de andere. Maar die bleek leeg te zijn. Voldaan als nooit tevoren is Lenny Kuhr over haar album 'Stemmen in de nacht, Lenny Kuhr zoals zij Schubert zingt'. Zes jaar deed de zangeres erover om zich het re pertoire eigen te maken. En de componist zelf keek toe, meent Kuhr: ,,AIs ik voelde dat hij lachte, was het goed. Ik ben Schubert heel dankbaar dat ik dit kan doen." gedachte moderne versies van zijn werk te kunnen maken. Al leen als het stagneerde, moes ten we de originele vorm soms enigszins doorbreken. Het is al lemaal spelenderwijs ontstaan." Het album telt twaalf liedjes, die de zangeres op het lijf ge schreven lijken. Haar ex, Her man Pieter de Boer tekende voor de teksten. Door de muzi kale begeleiding van Nico van der Linden op piano en contra bassist Fred Snel, klinken de nummers niet loodzwaar, maar juist verrassend verheffend. De Schubert-liederen werden pret tige chansons. Kuhr: „Het hele tijdsbeeld is weggevallen. Er zit ten geen woorden in die de tijd verraden. Het zijn eeuwige woorden. Dit album is één ge heel, de teksten en liederen slui ten mooi op elkaar aan." Een euforische stemming hing er volgens Lenny Kuhr tijdens de studio-opnamen van 'Stem men in de nacht'. „Er heerste een sfeer van concentratie en stilte die ik nooit eerder heb er varen. Zelfs zodanig dat we na afloop maar weer moeilijk kon den wennen aan de gewone we reld." Het album vol Schubert-re- pertoire vervult haar van een grote voldoening, vertelt ze in haar huis in Eindhoven. „Het is zo'n rijkdom om dit te mogen doen. Schubert heeft genoeg ruimte in zijn repertoire gela ten, het hoeft niet per se door klassieke zangers te worden ver tolkt. We zijn uitgegaan van groot respect voor de compo nist. We hadden niet de banale 2!, at u uit uw dak, of AVI lijft u thuis? Wilt u ne skaten of danst u m er square? Of je nou zcat, pluchepoes of j, kroegtijger bent, 3; ijdag na vijven wil ■jjiedereen zichzelf laten. Wat doen we het weekeinde? aar, hoe vaak en ooral: waarom? Als in juni her jaar programma van de Leidse Schouwburg uitkomt, ga ik met een paar vrienden om de tafel zitten, m pluizen we alle voor- 2, 'iigen na die in het boekje weid 'staan. Zo maken we m ielectie van wie wat gaat !g vken en wie meegaat. Ik echt mijn vakantie er op want sommige stukken lik gewoon zien. Me kennis makings tijd mijn vroegere studenten- •m nigingga ik naar het to- g In 1962 raakte ik en- 1'|5| siastdoor regisseuseAn- arie Prins die was aange- ken om het studenten- tl van de grond te krij- Van die tijd zijn Per Gynt Ibsen en andere Scan- 9| wische klassiekers me bij- tven. Maar pas later na irbouwing van de pQ uivbnrg heb ik een soort mitment aan het toneel w/i en ben ik een echt fre- »itbezoeker geworden, 'twintig voorstellingen j|5 teizoen schat ik nu. Op iisi duur heb ik een smaak dv. ikkeld voor klassiek to- 1 Grieks, Shakespeare, is 17e eeuws. Bijna altijd NIoei 11 of 13 in rij drie. Ik di deel van het schouwburg- bilairgeworden. ib een zekere faam, ja. J komt, ik lach op mijn ier, op mijn momenten, ik is dat wanneer de \l stil ligt. Daarbij ii nog dat ik nogal geëxal- ^applaudisseer met mijn fan boven mijn hoofd. En val je op, ja. Er zijn me i 'volg daarvan twee vre- kedingen overkomen. KP keer vroeg iemand me 331 iter, bent u een claqueur? wist niet eens wat dat 'd betekende. Toen bleek bij dacht dat de Schouw- inhuurde om men- mee te krijgen met klap- |k tn lachen. Toen heb ik pi maar uitgelegd dat dat to is. En twee jaar gele - fond ik naast iemand bij iffie die tegen een andere tker zei Die meneer met fh is er ook weer, gezel- En ik kreeg natuurlijk '•een rooie kop. Ik pro bet nu maar een beetje te 'ken. Maar dat is niet al- mm gemakkelijk, want eenmaal een deel Amazonevogeltjes in Leidse Stadsgehoorzaal LEIDEN PABLO CABENDA VERVOLG VAN VOORPAGINA Het concept: 'liggend muziek beleven' is op zich interessant. En dat is gelijk ook het enige dat die betiteling kan dragen. De muziek zelf is nogal bloedeloos. Etherische Mantovani muzak waar kraak noch smaak aan zit. Iedereen kan spiritueler tijden beleven tijdens het doen van een fikse voorjaarsschoonmaak. Maar misschien moet de mu ziek van Bais even de tijd krij gen voordat ze kan inwerken. Dus luisteren we in de Leidse Stadsgehoorzaal naar de Ama zonevogeltjes en kijken stiekem of de buurman al in extase is. Proberen we ons voor te stellen waar onze yin en yang ook al weer zaten en welke van de twee nou zo ontzettend kriebelt. Is het een belediging voor Bais als je in slaap valt of juist een compliment? Hoeveel dozijn gaan in een gros? Waar dient de abc-formule ook al weer voor? Wie schoot JR dood? Het zijn de lukraak gedachten die de mu ziek van Coen Bais weet op te roepen. Ontspannen genieten is wel haast onmogelijk. Een paar lief hebbers die in hun slaapzak bi vakkeren en al een half uur lang geen levensteken hebben ver toond tellen uiteraard niet mee als genieters. Maar het toont eens te meer aan dat dat de scheidslijn tussen verveling en ontspanning nogal dun is. Even verderop is een een paartje elkaar zachtjes aan het aaien op de geluiden van paren de walvissen. Je sluit je ogen en beeld je in dat iedereen naakt is. Lukt niet. Je hebt verboden fan tasieën over het zakkenrollen van mensen die argeloos luiste ren naar iets dat Idinkt als een mengeling van Satie op synthe sizer en de herkenningstune van Malaysia Airlines. Maar in plaats daarvan draai je je nog eens om. Je gaat rechtop zitten en kijkt om je heen in de hoop dat iemand anders iets geks doet. Van Coen zal het toch niet komen. Alhoewel, hij neemt even de accordeon ter hand en maakt een rondje langs al zijn 'gevloer de volgelingen. Als hij in de buurt komt ga je toch maar even liggen om te laten zien dat je in ieder geval je best doet. Maar het lukt niet. Het enige dat opgewekt wordt is een 'slaapbank-jetlag' waarin een mens uren kan blijven dubben tussen niets doen of naar bed gaan. Radiofilosofe Tosca Hoogduin wist het al. Dit is mu ziek voor mensen die wel willen maar niet kunnen slapen, of voor mensen die wel kunnen maar niet willen slapen. Als de lichten aangaan en ie dereen de slaap uit de ogen wrijft volgt een aarzelend ap plaus. Stelt de meester wel prijs op geklap? Het zwelt allengs aan. Men is tevreden en over tuigd: dit was vast een geestver ruimende ervaring. En de toe komst wijst zich al. Over niet al te lange tijd zal Coen Bais, door het overweldigende succes, zijn ligconcerten alleen in aange paste vorm kunnen geven in theaters waar stoeltjes staan. Als dat geer) verbazingwekkend nieuw concept is... In de nacht van dinsdag op woensdag is in Amsterdam de acteur en voordrachts kunstenaar Otto Sterman overleden. Hij werd 84 jaar. Sterman werd in 1913 in Am sterdam geboren als zoon van een Hollandse moeder en een West-Indische vader. Zijn vader was een van de eerste negers in Amsterdam, het gezin was een beziens waardigheid. Hij debuteerde in 1935 als de West-Indische bediende in 'De familie Kegge', uit de Camera Obscura van Hilde- brand bij het Nieuw Schouw- tooneel. Daarna speelde hij incidenteel een rol tot hij in 1947 bij Comedia kwam. Vanaf 1952 werkte hij mee aan talloze radiospelen en trad op als voordrachtskun stenaar. Vast ankerpunt in deze optredens was het pro gramma 'De Neger' waarin hij citeerde uit de zwarte lite ratuur. Het idee voor dat programma kreeg hij nadat hij in 'De eerbiedige lichte kooi' van Sartre in verschil lende bezettingen tot vijf keer toe de neger moest spe len. „Vanaf dat moment ben ik gaan voordragen, ik koos de negercultuur als uitgangs punt", zei Sterman in een in terview met HP/De Tijd in april vorig jaar. Sterman ver telde niet alleen over zijn roots, hij ging er ook veelvul dig naar terug. Hij maakte twee tournees door Surina me en de Nederlandse Antil len en werkte in Indonesië. Ook speelde Sterman mee in diverse films, zoals 'Wan Pi- pel' van Pim de la Parra en 'De Johnsons' van Rudolf van den Berg. LOS ANGELES «AP De berichten in de Amerikaanse pers dat Frank Sinatra op sterven na dood is kloppen niet, zo heeft zijn woordvoerster Susan Reynolds gisteren laten weten. „Hij is oke", zei ze in een reactie op een artikel in de New York Post onder de kop 'Si natra op doodsbed', waarin wordt gezegd dat vrienden en familie van de 81-jarige entertainer rond zijn bed zitten en een priester hem de laatste sacramenten heeft toegediend. De krant beriep zich op een niet nader genoemde familie vriend. J. Randy Taraborelli, de schrijver van de niet door Sinatra erkende biografie 'Sinatra ach ter de legende', zei dat zijn bronnen hem ook hadden gezegd dat Sinatra ernstig ziek is. „Het is erger geworden de laatste tien dagen. Hij kreeg twee weken geleden de laatste sacramenten toe gediend. Het is niet de eerste keer in de afgelopen twee jaar dat Frank bijna dood is geweest, maar het lijkt erop dat het ditmaal ernstiger is", zei Ta raborelli. van mezelf, hè. Het leidde ertoe dat ik Pim de directeur leerde kennen. Ik heb weieens de neiging om ongevraagd mijn mening te geven, maar over het alge meen is hij wel geïnteresseerd in mijn oordeel over een be paald stuk. Wat mijn mening is van goed theater? Toneel dat een aantal alge mene levensvragen oproept. Het kan dienen als een soort psycho-analyse waar je le venservaring mee kan op doen. Dat vertelde ik ook aan mijn leerlitigen toen ik nog leraar Nederlands was. En het moet ontroeren. Ik heb zitten janken tijdens Trojaan se Vrouwen van het Zuidelijk Toneel. Maar ik zal niet zo snel met artiesten gaan praten. Daar heb ik toch een natuurlijke gêne bij. Maar als ze de kleed kamer uitkomen en ik sta toevallig in de buurt, dan klamp ik ze wel even aan als een echte groupie en bedank ze met tranen in mijn ogen. TEKST: PABLO CABENDA FOTO: DICK HOGEWONING „Vroeger dacht ik dat dit on mogelijk was. Natuurlijk was het niet makkelijk: dit repertoire vergt echt de hoogste discipline. Maar als het door je hele li chaam gaat tintelen, weet je dat het goed is. Ik zou het niet mooier kunnen doen dan dit. Mijn hele leven zit in dit pro ject. Het is doorleefd. Deze mu zikale vorm past als een hand schoen." Juist dat gevoel ontbrak de laatste jaren. Het repertoire waarmee ze haar carrière vanaf eind jaren zestig leven in blies - de Songfestival-hit Troubadour en nummers als 'Visite' en 'Maar ja' - ging haar steeds meer tegenstaan. „Het moet geen trucje worden. Bovendien had ik genoeg van het enter tainment, van de plastic poes pas die eraan te pas komt om een liedje te kunnen zingen. Al dat lawaai. Ik verlangde naar verstilling". Die verstilling diende zich uit eindelijk onverbiddelijk aan. Lenny Kuhr verloor vier jaar ge leden haar stem en kon een jaar niet praten en zingen. „Mensen Lenny Kuhr: „Als het door je hele lichaam gaat tintelen, weet je dat het goed is." dachten dat ik verwaand was geworden, dat ik oud repertoire niet meer wilde zingen. Maar in werkelijkheid maakte ik een proces door, waarin ik mezelf heel goed heb leren kennen. Lenny Kuhr was altijd de zange res, maar wie ben je als je niet meer kunt zingen, als je über haupt niet meer kunt praten? Ik ben afgedaald in de spelonken van mezelf. Ik vond uiteindelijk een hele grote ruimte, op het moment dat ik gevangen was door mijn stem. Ik ben niet ge vlucht in iets anders, maar heb me overgegeven aan de ellen de." Nu de stem rijker dan ooit te rug is - 'er is een extra klank bij gekomen, maar het breekbare is erin gebleven' - beseft de zan geres dat het zo heeft moeten zijn. „Ik wilde niet meer hand haven hoe het was. Ik denk dat ik onbewust werd aangespro ken op de plaats waar mijn hart ligt: mijn stem. Door in mezelf af te dalen, heb ik uiteindelijk een nieuw bewustzijn gecre- eerd." Haar publiek bedient ze de laatste jaren voornamelijk in bewustwordingscentra. In alle eenvoud, met een gitaar en ge zeten op een kruk. Hoewel ze benadrukt dat haar zoektocht naar zichzelf werd ingegeven door spiritualiteit, wil ze nie mand haar levensvisie opdrin- foto G pd gen. Sommigen proberen haar in het hokje van New Age te plaatsen, anderen menen dat ze alle religies naar believen door elkaar mengt. „Ik wil me juist nergens mee vereenzelvigen", zegt de zangeres. „Ik volg geen bepaalde wetmatigheid. Ik ga mijn eigen weg." Óf die ingeslagen weg haar weer richting theater zal voe ren? Haar Schubert-liederen verdienen zeker een groter pu bliek. „Misschien dat het thea ter zich in de toekomst ook weer langzaamaan aandient. Ik heb me de laatste jaren een beetje verscholen voor het pu bliek, maar zeker niet stilgeze ten." NAAM: Jos Westerdijk LEEFTIJD: 53 jaar BEROEP: beleidsmedewerker WOONPLAATS: Leiden GEZIEN: Schouwburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 9