Haan: 'Ik ben geen robot' Cruijff tussenpaus totdat Koeman diploma heeft Sport W edstrij dz wemmen of korfballen? Patat en Spelen Belgisch 'mandjebaF wint op zondag Faerber en het gelijk van Tempelaar WOENSDAG 29 OKTOBER 1997 KNVB houdt WHC in de gaten zeist De KNVB houdt amateurclub WHC uit Wezep in de gaten. De zatcrdaghoofdklasser nam onlangs een aantal spelers onder contract, om te voorkomen dat zij op ieder gewenst moment hun biezen kunnen pakken. In het amateurvoetbal is het voor een vereniging verboden om een werkgever/werknemer-relatie met spelers te onderhouden. WHC zegt echter te opereren bin nen de grenzen van de KNVB-reglementen. De club heeft een advocaat ingehuurd, die heeft uitgezocht op welke manier een verbintenis met een speler toch binnen het reglement past. De voetbalbond zal de zaak uitzoeken. Danny Hesp tot einde seizoen bij NEC nijmegen Danny Hesp speelt tot het einde van het seizoen bij NEC. De 28-jarige verdediger komt van AZ, waar hij in conflict was geraakt met trainer Willem van Hanegem. Die zette Hesp en zijn collega's Snijders, Amani-Dove en Durmusoglu begin dit seizoen uit de selectie. Hesp stond in Alkmaar anderhalf jaar on der contract. Eerder speelde hij bij Ajax, Heerenveen, TOP en Roda JC. NEC trok Hesp aan omdat het met een gebrek aan ver dedigers kampt. Eerder deze week werd Daniël Nijhof afgekeurd voor betaald voetbal. Verder raakten afgelopen zondag in het duel met Utrecht Sobiech en Crüden ernstig geblesseerd. Dronken jockey wint eigen race kopenhagen De Zweedse jockey Joachim Haspe heeft met zijn paard Okey King in zijn eentje een paardenrace gewonnen. In beschonken toestand had hij tijdens koersen in Kopenhagen de toeter niet gehoord ten teken van een valse start. Alle andere jockey's hielden in, maar Haspe ging in vol tempo door en kwam juichend over de fmish. De tien andere paarden stonden toen nog bij de start. Okey King was te moe om bij de echte koers van start te gaan. Haspe mag waarschijnlijk de komende drie maanden niet op de sulky zitten. Zijn bloed mat een alco holpromillage van 1,6. Aanvaller doodsbang na bekogeling Rio de janeiro» Voetballer Ailton van het Braziliaanse Guarani durft zijn huis niet meer uit. Fans bekogelden de aanvaller zon dag na de wedstrijd tegen Juventude (0-0) met stenen, toen hij in zijn auto zat. Keeper Pitarelli van Guarani, die de auto be stuurde, werd aan het hoofd geraakt. Twee weken geleden gooi den aanhangers van Corinthians stenen naar de spelersbus van de club, na een verliespartij tegen Santos. Het voortijdige vertrek van Arie Haan heeft het imago van Feye- noord opnieuw geen goed ge daan. Sinds het begin van de ja ren negentig is er een fors aan tal trainers voorbij gekomen. Gunder Bengtsson en Pim Ver beek werden in 1991 aan de kant gezet, vervolgens kregen we te maken met Wim Jansen, Hans Dorjee, opnieuw Wim Jansen, Wim van Hanegem en Arie Haan als technisch verant woordelijken. Tussen de bedrij ven door wipte ook Thijs Lib- regts als technisch directeur nog even binnen. Zeven namen van mensen met een behoorlijke staat van dienst, de jonge Verbeek destijds uitge zonderd, die in amper zes jaar aan de touwtjes mochten trek ken. Jorien van den Herik zei gisteren dat hij het zich als voorzitter niet persoonlijk aan trekt als trainers voortijdig het Rotterdamse voetbalbolwerk verlaten, al voelt hij zich wel 'el ke keer verantwoordelijk'. Toch zou het goed zijn als Feye- noord erin slaagt om meer sta biliteit in zijn beleid, waar het gaat om de technische leiding van de club, te creëren. Sinds de invoering van het betaalde voet bal heeft, met uitzondering van Ernst Happel, geen enkele coach het langer dan drie jaar volgehouden in de Kuip. Het geeft tegelijkertijd aan hoe moeilijk het is om in Rotter dam-Zuid te voldoen aan de hoge verwachtingen van het trouwe legioen. Het grootste probleem daarbij is dat Feye- noord als organisatie tussen Spelers van Feyenoord verlaten de training. Ajax en PSV inzweeft. In Am sterdam kan men buigen op een sublieme jeugdopleiding en een vaste speelstijl in alle gele dingen, waarbij niet de trainer maar het bestuur het beleid be paalt. In Eindhoven heeft men dat niet, maar is elke trainer in de gelukkige omstandigheid dat er koffers vol met geld ldaar staan om dure buitenlandse spelers binnen te halen. Bij Feyenoord is het een er noch het ander. Daarom zit men op gescheept met spelers die net niet goed genoeg zijn voor de absolute top en is er door de enorme druk van de pers en het publiek bijna geen tijd om jeugdspelers in te passen. Niet het vakmanschap van Arie Haan heeft de afgelopen weken ter discussie gestaan, maar de capaciteiten van een aantal door hem aangetrokken voet ballers. De vraag is alleen of Feyenoord voor de schamele miljoenen, het recordbedrag voor Julio Cruz even niet mee gerekend, betere spelers had kunnen vinden. De concurren tie in de Europese top is waan zinnig groot en zelfs voor vijf tien miljoen heeft Feyenoord zich niet kunnen verzekeren van een wereldspits. Het gebrek aan financiën en de geringe mogelijkheden om ver der te investeren in spelers die nodig zijn om tegen clubs als Juventus en Manchester United een beter figuur te slaan, zou- foto opd den wel eens de reden kunnen zijn waarom Feyenoord moeite zal hebben om een geschikte opvolger van Arie Haan te vin den. Bij Feyenoord wil men niets lie ver dan Ronald Koeman bin nenhalen. De aanstelling van de man die de voorbije twee sei zoenen aanvoerder was in de Kuip, was gepland voor het mo ment waarop het tot 1999 lo pende contract van Haan zou eindigen. Er werd zelfs al reke ning gehouden met volgend jaar zomer, aangezien Haan bij meerdere buitenlandse clubs in de belangstelling stond. Nu Haan zo snel al is vertrok ken. zit Feyenoord met een pro bleem. Koeman zit nog op de cursus coach betaald voetbal van-de KNVB en zal pas over ze ven maanden in het bezit ko men van het vereiste diploma. De ideale tussenpaus is Johan Cruijff, die met Koeman zes jaar heeft gewerkt bij Barcelona, die met de ex-international privé zeer nauw bevriend is en die te gelijkertijd zijn zoon Jordi als vleugelspeler naar de Kuip kan halen. Daarbij heeft Cruijff ook nog de instemming van het le gioen omdat hij als speler het Feyenoord-shirt heeft gedragen en als laatste de Stadionclub aan de dubbel heeft geholpen. Cruijff, die niet meer staat te trappelen om nog heel lang in het trainersvak werkzaam te zijn, zou Koeman daarna per fect kunnen inwerken als jonge, beginnende trainer bij een top club. Bovendien hebben zij sa men als voordeel dat ze vloei end Spaans spreken en met zo veel Argentijnen, een Uruguay- aan en de Spaans sprekende Rus Igor Kornejev (ex-werkne- mer van Cruijff) is dat geen overbodige luxe in het talencen trum op Rotterdam-Zuid. Jorien van den Herik zei giste ren op een persconferentie de komst van Cruijff zeker niet uit te sluiten, maar hij weet ook dat de 'maestro' over het algemeen een behoorlijk eisenpakket op tafel legt. Dat beslaat meestal het woordje 'poen'. En dat is er, om het eufemistisch uit te druk ken. bij Feyenoord niet in de zelfde mate als bij Cruijffs vori ge club Barcelona marcel van der kraan/gpd Gekwetste trainer zegt voorlopig niet naar een andere club uit te zien Arie Haan sluit uit dat hij op korte termijn weer bij een andere club aan de slag gaat. De ontslagen Feyenoord- trainer beweert zó beschadigd te Zijn door de ontwikke lingen in de Kuip dat hij een tijdje rust neemt. ,,Ik ben geen robot." Dat zei Haan vandaag in een afscheidsinter- view in De Krant van Feyenoord. Hij reageert daarmee nogmaals op suggesties dat hij de afgelopen tijd al con tact zou hebben gezocht met Standard Luik, waar Aad de Mos vorige week op straat werd gezet. diepst van zijn ziel gekwetst. De rotterdam gpd Haan zegt dat hij vanaf het be gin, in oktober 1995 toen hij Willem van Hanegem opvolgde, een 'negatieve atmosfeer' heeft ondervonden bij Feyenoord. Daarvan gaf hij met name de pers de schuld. ,,Ik heb geen krediet gehad." Haan voelt zich beschadigd, met name door aantijgingen in een aantal media als zou hij fi nancieel wijzer zijn geworden van de transfers van de Zuid- Amerikaanse spelers. Hij is daardoor, zegt hij, tot in het beweringen werden naar zijn mening niet gestaafd door be- wijzeh. Haan vermoedt dat een aantal media bewust zijn uitge weest op zijn val als Feyenoord- trainer. „Nou, dan moet je toch wel een erg groot hart hebben om op zo'n moment te denken: ach, Iaat maar schieten. Ik kan dat niet." Hij wijst op de spelers met wie Feyenoord vorig jaar onder handelde vóórdat de Argentij nen en Uruguyaan Picun in beeld kwamen: Youri Mulder, Frank Verlaat. Andreas Herzog van Bayern en Philip Leonard van Standard Luik. Deze spe lers, allen goede bekenden van Haan, bleken te duur voor de Rotterdammers. Haan: „Als ze wèl waren gekomen, hadden de journalisten die nu met dat val se gerucht kwamen óók gezegd dat ik eraan verdiend had? Dit is toch te gek voor woorden." „Ik begreep door het slechte resultaat tegen Ajax dat Feye noord een beetje met mij in z'n maag zat," laat Haan opteke nen. Hij kon het aflezen aan het gezicht van voorzitter Jorien van den Herik dat deze hem niet langer wilde blootstellen aan de reacties van pers en sup porters. „Daarom vind ik het jammer dat men mij vorige week tegen Manchester United en Ajax in het zadel heeft ge houden, terwijl ik na Willem II al aangegeven had wat er daar na zou kunnen gebeuren," zegt hij enigzins cryptisch. Na het 2-0 verlies in de uit wedstrijd bij Willem II werd Haan herinnerd aan een aantal uitspraken, die hij eerder die week had geventileerd in Voet bal International. Daarin zei hij dat hij zou opstappen als de druk op hem en zijn gezin te groot zou worden. In het laatste, beslissende ge sprek met voorzitter Jorien van den Herik heeft Haan aangege ven waaraan het bij Feyenoord schort. Volgens de trainer heb ben een deel van het publiek en het merendeel van de journalis ten te hoge verwachtingen. Daardoor kan een trainer bij Feyenoord niet bouwen aan een nieuwe ploeg en kunnen jonge talenten zich niet goed ontwik kelen. „Ik heb die invloeden bij mijn vorige clubs nooit zo in die mate meegemaakt," zegt hij in het interview waarin hij met geen woord rept over de matige prestaties en het slechte veld spel van Feyenoord. Haan ging na vertrek uit de Kuip winkelen met zijn vrouw. De coach beklaagde zich gisteren c de pers. „Ik heb geen krediet gehad." O LtCVV Bijdragen: Gcrljan van Geen, Lo Voor veel mensen is er na het behalen van het zwemdiplo ma geen enkele reden om ooit nog een zwembad te bezoeken. Maar voor sommigen ligt dat anders, die gaan 'op wedstrijd- zwemmen'. En als je jong genoeg bent, zijn het je ouders die je uit en thuis moeten brengen. Dat ge beurt met wisselend enthou siasme, blijkt maar weer eens uit het relaas van Willem Ho gen doorn (vader van Marleen) het clubblad De Zijl-LGB- Post. Hij vertelt hoe op een zonnige zaterdag om even over twaalven het huis 'in Leiderdorp verlaat met zijn dochter die meedoet aan een zwemwedstrijd in Zuid- Oost Beemster. Om 15.00 uur beginnen - na een uur inzwemmen - de wed strijden. Marleen Hogendoorn start om 16.00 uur en zwemt een persoonlijk record. De rest an de dag verloopt als volgt, al dus Willem Hogendoorn in het clubblad van Leidse zwemclub. Dan wachten op de wedstrijd voor haar tweede 100 meter. Het wordt 17.00 uur. 18.00 uur. maar ze is nog steeds niet aan de beurt. M'n kleren kan je intussen uitwringen door de warmte. Ik instrueer mijn dochter dat ze na haar tweede wedstrijd zo snel mogelijk moet omkleden en dan. om 18.30 uur. ja hoor mijn dochter zwemt haar tweede wedstrijd. Niet zo'n snelle tijd deze keer. jammer. Mijn dochter maakt het goed door zich in een persoonlijke-recordtijd om te kleden. chinees. Daar vraagt zijn broer of Willem Hogendoorn 'een leu ke dag heeft gehad'. „Ik vertel hem dat ik bijna acht uur van huis ben geweest om mijn dochter drie minuten te zien zwemmen. Mijn verhitte gezicht is niet te danken aan de zon, maar is van de warmte in het bloedhete zwembad. Verder hoop ik dat ik allecamera's langs de \veg heb gezien, zodat ik geen bekeuringen heb opgelo pen." „En hoe was jouw dag", vraagt Hogendoorn uit beleefd heid. „Ik ben vandaag anderhalf uur met mijn dochter naar het korfbalveld geweest, gezellig op de fiets. Ik heb haar 50 minuten zien spelen, en heb lekker langs de lijn in de zon een biertje ge dronken. Hogendoorn besluit zijn re laas in de Zijl/LGB-Post met de opmerking dat hij geniet van zijn dochter als zij glundert bij een gewonnen wedstrijd of per soonlijk record, maar: „Als ze mij om advies zou vra gen of ze door moet gaan met zwemmen of beter kan gaan korfballen, kunt u zich voorstel len wat ik tegen haar zal zeggen? Marleen Hogendoorn maakt volgend seizoen haar debuut in het duel Oost Arnhem - Veloci- tas. Het is herfst, oostenwind. Bij Ouderijn staat een file van zeven kilometer. En in Arnhem blijkt dat de scheidsrechter niet is komen opdagen. Zwemmen, Marleen!!! sassenheim Geef het volk brood en spelen en het houdt zich rustig. Dat wisten de Romeinse keizers al. Zo is het en niet anders. Wie denkt dat een videoband van Walt Disney de beste kinderoppas is, heeft het mis. De vader van deze jeugdige supporter van Ter Leede heeft het goed gezien. Met brood hoef je echter niet aan te komen bij de huidige jeugd. Als goed vol geling van de aanvoerder van de patat-generatie Richard Witschge, eist dit kereltje twee dingen: Patat en Voetbalfoto hiilco kuipers De zondagsrust is voor vele sporters nog heilig. Leidt dit in het voetbal nauwelijks tot problemen - er zijn gescheiden zaterdag- en zondagcompetities - bij het korfbal zijn ze gewend om te mixen. De zaterdagclubs hoeven in principe nooit op zondag in actie te komen. Geen problemen dus zou je denken, ware het niet dat PKC in de zaal de landstitel voor zich opeiste. De zaterdagclub weigert nu uit te komen in het Europacup toernooi, omdat het organise rende land België de Finale op zondag heeft gepland. Het korf- balverbond weigert uit solidari teit met de Papendrechtse club een vervanger in te schrijven. Sinds deze aankondiging is de oude discussie over sporten op zaterdag en zondag in de korf balwereld weer in alle hevigheid oe laat spelen we zaterdag? Dit vroeg Quick Boys-verdediger Jurgen Faerber vorige week donderdag aan een medespeler. „Drie uur". antwoordde de medespeler. Toen Fearber afgelopen zaterdag met zijn tas op de schouders Nieuw Zuid betrad voor de kraker tegen Katwijk, zag hij dezelf de medespeler al warm lopen op het veld. Faerber dacht: „Wat is dit"? En trainer Tempelaar zuchtte: Waar zit jij dan Faerber?" De speler: „Ik dacht dat het om drie uur begon, trai- Faerber voelde de bui al hangen. Shit. Balen, toen Tempelaar de speler mede deelde dat hij op de bank diende te begin nen. Kon de voetballer, ni de anonimiteit van ADO/Den Haag 2, eindelijk zijn kun sten eens vertonen voor een groot publiek, overkwam hem dit. Had Tempelaar zijn hand niet over zijn hart kunnen strijken?. Faerber: „Tempelaar had het grootste gelijk om mij op de bank te ztten. Dit kan gewoon niet. Ga je die medespeler nog bedanken voor het geven van de verkeerde informatie:? „Het is mijn eigen stomme schuld. Ik had gewoon op de lijst moeten kijken en niet moeten afgaan op anderen. Een geluk bij een ongeluk was dat Faer ber al na zes minuten moest opdraven na een spierscheuring van Ronald van Dijk. „Heb ik toch nog mazzel gehad. Je zult wel zeker nooit meer te laat ko men? Faerber: „Ik ga er nu van uit dat alle wedstrijden om half drie beginnen. losgebarsten. Daartoe uitge daagd tijdens een jaarvergade ring reageerde Jan Verloop, voorzitter van de Noordwijkse zalerdagvereniging Fluks, boos op een opmerking 'dat zater- dagplocgen dan maar buiten mededinging aan de competi ties moeten deelnemen'. „Dat werd gezegd met een on dertoon dat liet niet passend is om er dergelijke principes op na te houden. Maar voortdurend wordt er wel geroepen dat we to lerant moeten zijn, dan kunnen ze toch ook tolerant zijn tegen over de clubs die niet op zondag willen spelen. Toch heeft Verloop begrip voor de Internationale Korfbal Federatie om niet tegemoet te komen aan het verzoek om de finale van de Europacup op een andere dag te houden. „Per slot van rekening zou Is rael wel eens kunnen weigeren op zaterdag te spelen en wil Iran misschien niet op vrijdag aan treden. Van een scheiding in een za terdag- en een zondag-compe titie wil Verloop niets weten. Korfballers die om andere rede nen dan het geloof op zaterdag spelen, kunnen dan op zondag fluiten en zondagspelers kun nen op zaterdag het kader hel pen, meent de voorzitter van Fluks. Maar hoe nu verder met de Europacup? Verloop denkt het antwoord te weten. „Wijs bij een zaterdagkam pioen de hoogst eindigende zon dagclub als deelnemer aan. Dan wordt de strijd voor de competi tie er nog interessanter op. REACTIES OP HET ONTSLAG Henk Fraser, aanvoerder van Feyenoord: ..Arie Haan is een van de beste, zo niet de beste trainer die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Iedereen bin nen de selectie betreurt het dat hij weg is, echt waar. De voor zitter heeft tegen de spelers ge zegd dat hij niet is ontslagen. Dat zegt veel. denk ik. Haan zal ook zelf hehben ingezien dat hij beter kon vertrekken. Hij was te veel prof om in deze situatie te blijven aanmodderen." Coen Moulijn, voormalig links buiten Feyenoord: „Ik vind niet dat Haan een duidelijke hand heeft gehad in het elftal. Ik kon niet ontdekken hoe hij wilde spelen. Ja. vorig jaar is Feye noord als tweede geëindigd, maar wel met aanvechtbaar voetbal. Of dit het juiste mo ment is? Wanneer is het dat wel? Wacht je af, dan loop je het risico dat het nog verder af- Blijilt" Koos Postema, tv-persoonlijk heid en Feyenoord-supporter „Staatssecretaris I laan is nu weg, maar ik vind dat de minis ter ook wel eens aan de tand ge voeld mag worden. Jorien van den Herik dus. Die heeft heel veel goed werk gedaan in de Kuip, maar hij loopt nu een beetje vast. Op Varkenoord doen ze heel goed werk, dat heb ik laatst weer met eigen ogen aanschouwd. Maar dan vertrek ken ze naar Steeds Volharden. Newcastle United of De Graaf schap. Terwijl mijn broer Jan te gen mij zegt: 'Koos, ik zie nu een gozer voetballen in Capelle, ongelooflijk'. En nu staat die Ia liens al in Sparta-één, samen met Murad die kort geleden nog bij ONA speelde. En wat doen onze scouts? Ie kan er erg treu rig van worden. Dan het verwijt dat de pers medeschuldig is Dat is oorzaak en gevolg door elkaar gooien. Vergeet niet dat ze vorig jaar de Champions Lea gue hebben gehaald met har slecht voetbal. Nee, dat verwijt is zwaar onterecht. Zeker uit de mond van minister Van den Herik, die door de Tweede Ka mer der sportjournalisten wel eens streng ondervraagd mag worden..." Willem Veenman, voorzitter van de supportersvereniging: „Of we nu ons zin hebben? la joh, geef mij maar weer de schuld. Het zal een moeilijke beslissing zijn geweest voor Jo rien. Want je gaat wel met men sen om, hè. Die Haan, je berok kent zo'n man toch schade, al vind ik dit al met al de juiste keuze. Ik ben niet van mening dat het Feyenoord-legioen on geduldig is geweest. We hebben dit twee jaar moeten aanzien, en willen nu ook wel eens wat anders. En die 4-0 tegen Ajax, dat doet in Rotterdam onnoe melijk veel pijn. En dan word je nog eens voor lui gezet door ene meneer Witschge. Ajax was de bekende druppel, ja. Of we sug gesties hebben voor de opvol ging? Gullit is voor mij nummer uno. En het klink misschien raar, maar Cruijff, die is mis schien een goeie. I lij kan Feye noord uit het dal halen. Wie het ook wordt, hij zal het sowieso beter doen dan Haan. Niet om dat Haan zo slecht is, maar om dat de nieuwe trainer nu een ei ii«-heeft iJitgesthakeldvooide Champions League, voor het kampioenschap, alle zware te genstanders al achter de rug. Het hoogst haalbare is de Am- stel Cup. Nou, da's leuk, dan wil ik ook wel trainer worden." Rob Witschge, FC Utrecht en bij Feyenoord weggestuurd door Haan: „Het is gewoon te recht. Feyenoord speelde toch slecht en de resultaten waren dat ook. I let vertrek van mijn eigen trainer Ron Spelbos bij Ft Utrecht, een dag eerder, was echt een teleurstelling voor me. Dit niet. Bovendien ben ik toch op een rotmanier weggegaan uit de Kuip en daar heeft Arie Haan ook een hand in gehad. Vorig jaar heb ik daardoor best een terugslag gehad. Daarom kan ik er niet zo wakker van lig gen dat voor Arie I laan nu een rotperiode is aangebroken..." Dick van den Polder, voetbal- analyticus: „Van den Herik heeft ook schuld aan de huidige crisis. Hij is mede verantwoor delijk voor het aan- en verkoop beleid, en hij heeft de uitvoering in de handen van I laan gelegd Maar ook het concept, dat Ilaan voorstaat, is debet aan het slechte presteren. Ik vind dat Feyenoord geen trai ner moet aanstellen, die voetbal propageert dat het publiek niet zint. Ik ben al jaren voorstander van een systeem met vleugel spitsen. Dat wil niet zeggen dat je nooit 4-4-2 mag spelen, maar niét 30 van de 34 wedstrijden. Alleen, als jeTaument verkoopt en je koopt daar geen vleugel spits voor terug, dan kun je duk nooit meer met vleugels spelen. Dat is een schande voor een club als Feyenoord. Wie I laan zal opvolgen? Ik denk dat Van den Herik eerst de kat uit de boom zal willen kijken."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 21