Verhuisregeling voor MEOB gehandhaafd axibedrijven in de Bollenstreek oelen niets voor veranderingen Leiden Regio Herfstzwemmen Eerste tankstation in Zoeterwoude-Rijndijk Verbijsterend de Bijenkorf )AG 14 OKTOBER 1997 redacteur Jan Preenen pendelt dagelijks tussen Leiden aal en Haarlem. Met enige regelmaat bericht hij over de .makken van die reis en vertelt hij over zijn avonturen. Gestript waar je bij staat Jarenlang heb ik mezelf voorgehouden dat ik meehielp aan het verwoesten van de natuur als ik niet met het openbaar vervoer zou reizen. Als een groentje op I dat gebied ben ik zo'n vijf jaar geleden gaan ontdekken dat er bussen, trams, metro's en treinen zijn, die elke dag rij- i den. Niet alleen als je ze af en toe nodig h— hebt. j? Aanvankelijk waren die transporteurs peperduur. Wie nog aan het openbaar vervoer moet wennen, moet naast een O grote dosis motivatie en doorzettingsver mogen vooral veel geld meenemen. Je wordt gestript waar je bij staat. Als je kennismaakt met die manier van reizen, koop je niet meteen jaarkaarten, maar begin je met dagkaartjes waarvoor je zo >er een extra lening moet afsluiten. Pas als je maanden in ont- ngscentra hebt gezeten om af te kicken van de auto en hebt •li om een con tract voor een jaar af te sluiten met bijvoorbeeld letlandse Spoorwegen kom je er achter dat het helemaal niet ris om je openbaar te laten vervoeren, diezelfde NS op het onzinnige idee komen om de prijs van j§ aartjes in de spits enorm te verhogen. 'Gebruikers van traject- n zullen tegen een forse prijsverhoging aanlopen'. Gebruikers. je nog altijd een junk bent die met afkickverschijnselen rond- Heb ik daarvoor zo'n slordige 75.000 autokilometers uitge- p Heb ik me daarvoor zo vaak laten welgevallen dat ik geen aar vervoerbewijs had? Heb ik daarvoor zowel het oude als te station in Leiden overleefd? Het oude dat was ingesteld teinreiziger, maar aan alle kanten tochtte. Het nieuwe, waar g even hard tocht en waar de service aan de reizigers groten- \weggewciaid. Waar pizza's en koffie belangrijker zijn dan het en van treinkaartjes. zie je NS afslanken en de consument inleveren. Niet alleen in maar ook in Haarlem. Het eersteklas-restaurant was daar ir kort de hele dag open. Nu kun je er pas om vijf uur 's mid- irecht en moet je snel eten, anders word je met bord en al bui- et. Tot overmaat van ramp worden stations (Voorhout) gene- \die wel degelijk in het schema zijn opgenomen. Het on tbreekt maar aan dat wordt meegedeeld dat je uit de trein moet mi, als wat zach ter wordt gereden. mij is de maat vol. Ze bekijken het maar. Weg NS, weg jaartra- 'irt. Ik wil ze niet meer. Een reiziger met zo'n lange staat van bestraf je niet met een extra aanslag op z'n incasseri ngsver- i en vooral z'n portemonnee. Sodemieter op. is is snel gemaakt. Ik schakel niet terug van trein op auto. Van enen is geen sprake. Ik ga gewoon in Leiden werken. Dan heb liet meer nodig voor vervoer naar Haarlem, hoefik niet meer nen te wachten die toch niet komen en hoefik me niet meer maken om sporen die er helemaal niet zijn. Als NS zo graag ontsporen doen ze dat maar, maar zonder mij. ige probleem is nog hoe ik het geld terugkrijg dat ik-van mijn jectkaart nog tegoed heb. Een collega die dezelfde beslissing enomen, heeft daar uiterst slechte ervaringen 'mee. „Ik kwam ids om tien voor halfzeven bij het loket. Met m'n kaart, met <en verklaring en een verklaring van mijn vorige werkgever, ek in orde. Vergeet het maar. Het tijdstip was slecht, kreeg ik m. Ik moest maar naar klantenservice in Utrecht. Dat is \en geleden. Het geld moet ik nog krijgen. Irenig vertrou wen in een goede afloop wend ik me op dezelfde Ir een lokettist. Nauwelijks een minuut later heb ik m'n geld. lerkeer ik in de veronderstelling dat het komt door de fles wijn \plompverloren naast me op de balie zet. Als ik die vervolgens meeneem, blijft vriendelijkheid echter troef. „We hopen u >g vaak terug te zien. "Ja, maar niet in de spits. oegstgeest» Zwembad Poelmeer in Oegstgeest staat deze week in het teken van de herfstvakantie. Zo heeft het bad er voor één week een speciale attractie bij: een reusachtige opblaas-glijbaan van vier meter hoog en acht meter lang. Maar ook als de glijbaan bezet is, is er natuurlijk nog van alles te doen in het sportfondsenbad. FOTO PR Soepeler reiskostensysteem niet van invloed op sociaal plan Werknemers van het Marine Elektronisch- en Optisch Bedrijf (MEÖB) in Oegstgeest hoeven niet te rekenen op een andere verhuisregeling. Hoewel het systeem van reis kostenvergoedingen voor defensiepersoneel soepeler wordt, gaan de nieuwe regels niet voor het MEOB-perso- neel gelden. Dat zegt het ministerie van defensie in een reactie op een publicatie in deze krant. oegstgeest maarten keulemans sociaal plan dat we voor het ■SCHf (der 'rooft' baby uit pleeggezin kind uit de kinderwagen waar mee de pleegmoeder aan het 7-jarige Voorschotenaar is wandelen was en bracht het en aangehouden, omdat naar de biologische moeder in 02 n drie maanden oude ba- Leiden. De man is voor nader jji die in een pleeggezin in onderzoek overgedragen aan de [j! lurg is ondergebracht - politie Haaglanden. Het kind is ïeegenomen. Hij pakte het weer terug in Voorburg. eterwoude legt uwe regeling w huisvuil uit iwoude dimitri walbeek marcel smeets Uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van defensie blijkt dat Den Haag meer geld beschikbaar wil stellen voor werknemers van defensie-on derdelen die verhuizen. Vooral personeelsleden die gaan pen delen tussen hun woning en de nieuwe werkplek krijgen meer geld. Een deel van het MEOB- personeel zou daarvan kunnen profiteren als het becirijf rond de eeuwwisseling verhuist naar Den Helder. ,,Dat neemt niet weg dat het MEOB hebben vastgesteld voor rang heeft", zegt defensie woordvoerder O. Beeksma. ,,We leven niet in een land waar je eerst iets afspreekt en die af spraak vervolgens breekt omdat er iets in de landelijke regels verandert." Beeksma wijst erop dat het sociaal plan een compleet reor ganisatieplan is dat is toegesne den op het MEOB, terwijl het nieuwe 'Verplaatsingskostenbe- sluit Defensie' vooral over reis kosten gaat en alle werknemers van defensie betreft. ,,De twee staan volledig los van elkaar. Het sociaal plan is vastgesteld. Punt. Afgezien daarvan houd ik staande dat het sociaal plan voor het MEOB beter is dan het nieuwe Verplaatsingskostenbe- sluit. We vinden het sociaal plan voor het MEOB nogal vergaand. Het bevat meer elementen die voordelig zijn voor het perso neel van het MEOB." Beeksma neemt een voor beeld: ,,Het sociaal plan gaat er van uit dat de vergoeding van reiskosten pas na drie jaar wordt afgebouwd. In het Ver- plaatsingskostenbesluit begint die afbouw al na twee jaar." Daar staat overigens wel tegen over dat forenzende werkne mers na de afbouwperiode een veel ruimere vergoeding krijgen dan in het sociaal plan is vast gelegd. Vergoedingen van trein kaartjes worden in de nieuwe regeling zelfs helemaal niet meer afgebouwd. De bonden Abvakabo en CFO zien in het nieuwe Verhuiskos- tenbesluit voorlopig geen aan leiding om af te zien van actie plannen bij het MEOB. „Het is een intern Defensiestuk", zegt CFO-onderhandelaar M. Os kam. „Defensie heeft er met ons nog geen contact over opgeno men. En ik heb van Defensie ook nog niet gehoord wanneer het er wel van komt. Het stuk heeft wat ons betreft dus geen consequenties voor verdere ac ties." En zelfs als het nieuwe Ver- plaatsingskostenbesluit wordt ingevoerd, blijven er nog twist punten over, zegt Abvakabo-on- derhandelaar X. van de Scheur. „Er wordt misschien één pro bleem opgelost, namelijk dat van de reiskosten. Maar over de reistijden en andere problemen zegt het defensiestuk niets. Er zal denk ik niet in staan dat je betaald krijgt voor reizen in de baas z'n tijd." CHEF JAN PREENEN, 071-5356414, PLV -CHEF ERNA STRAATSMA, 071-5156436 ZIJLKWARTIER Wat de 'Goed Nieuws Parasol' is? Dat wil de Baptis tengemeente Van Leiderdorp nog even niet kwijt: het moet een ver rassing blijven voor de kinderen die vrijdagmiddag van twee tot vier uur 's middags naar wijkgebouw Zijlkwartier komen. Dat er op de kindermiddag ook een 'superpoppenkast' is, een bingo en een bezoek van clown Stakie, dat kan de Baptistengemeente wel ver klappen. CENTRUM 'Geluk en gelazer in het leven'. Dat is de titel van een cursus die vanaf volgende week woensdag door Thuiszorg Groot- Rijnland in Leiderdorp wordt georganiseerd. De cursus is bedoeld 'voor iedereen die wil leren meer van het leven te genieten,' aldus de thuiszorg-stichting. Informatie: tel. 5161467. ZEEHELDENWIJK/SCHILDERSBUURTOok op de Irislaan wordt actie ondernomen om het verkeer veiliger te maken. Dat heeft verant woordelijk wethouder G. van Eisen toegezegd aan een groep buurt bewoners van de Lange Voort. De gemeente wil dit najaar op de Lange Voort vijf wegversmallingen aanleggen om het verkeer te vertragen. Wat er precies op de Irislaan gaat gebeuren is nog on duidelijk. „Het is nog te prematuur om er iets concreets over te zeggen", meldt gemeentewoordvoerder C. Boot. VLIETWIJK Scoutinggroep Kimball O'Hara gaat het komende week einde de lucht in. Vanuit clubhuis Jadoo Gehr organiseren de scouts dan voor de twintigste keer het jaarlijkse Jamboree On The Air (JOTA), waarbij scouts uit alle delen van de wereld contact zoe ken met elkaar via zendamateurs. Op het programma staan ook meer aardse zaken als een vossenjacht, diverse spelen en feesten. CENTRUM Kunst waar je iets mee kunt doen. Dat is - ruwweg - de gedachte achter de tentoonstelling 'A Desiring Machine, installaties en zintuiglijke ervaring', die te bezichtigen is in het Baljuwhuis aan de Voorstraat. Aanstaande zondag vanaf 14:00 uur houdt kunsthis torica Els Stapersma een rondleiding langs de diverse kunstwerken. Ze zal proberen de gedachte achter de kunstuiting 'installaties' uit te leggen aan het publiek. HUYS TE WARMOND Wie van natuurwandelingen houdt, doet er goed aan komende zondag om 14:00 uur een bezoek te brengen aan het Warmondse parkbos 'Huys te Warmont'. Daar organiseert de Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie (IVN) een rondgang door het bos, waar onder meer diverse zeldzame paddestoelen zijn te zien. Toegang voor niet-donateurs bedraagt één gulden. ZOETERWOUDE Is de overeenkomst met de bouwers Amvest en Bouwfonds nou wel of geen goede zet voor Zoeterwoude? Dat is de centrale vraag in het dorp sinds de presentatie van het gedetailleer de plan over de bebouwing van de Grote Polder. Het plan gaat al leen in op het moment dat de polder als bouwlocatie wordt aange wezen. Aanstaande donderdag organiseert de gemeente een in spraakavond over de samenwerkingsovereenkomst op verzoek van de stichting Grote Polder Groene Hart. Die gaf vorige week aan dat de inwoners ook het recht hebben om hun gevoelens over het plan te kunnen uiten. Afgelopen donderdag werd al duidelijk dat veel Zoeterwoudenaren er verbolgen over zijn dat het plan zo nauwkeurig is uitgewerkt. Het gaat te ver, want de nieuwe wijk is met de overeenkomst in feite al bouwrijp, vinden ze. De gpmeente zal de ondertekening van het plan donderdag vanaf acht uur verdedigen. De overeenkomst, waar de raad zich ook nog over moet uitspreken, ligt ter inzage in het ge meentehuis tussen negen en twaalf uur 's ochtends. Op donderdag ook 's middags tussen twee en vier uur. rwoude heeft twee 'bewo- vonden' ingelast om de in- ;ei rs alvast voor te bereiden e nieuwe afvalstoffenhef- waarbij het aangeboden uil per kilo wordt afgere- Dit systeem gaat op 1 ja- volgend jaar in. Woensdag eterwoude-Rijndijk uitge- d in De Eendenkooi. Vol- week maandag is Zoeter- e-Dorp aan de beurt in iosco. gemeenteraad heeft het ve systeem afgelopen zo- goedgekeurd. Tijdens de ideling van het onderwerp er wel kritiek van CDA- lid M. Ates die vond dat de lang te weinig was inge- |0ver de verandering. Zij F toen voor betere voor- ng. Onlangs hebben de be its een nieuwsbrief over regen van afval ontvangen, ree avonden zijn georgani- lom eventuele vragen over Betalen per kilo huisvuil? Zoeterwoude wil dat dat vanaf volgend jaar de regel wordt. die brief te beantwoorden. Alle huishoudens in Zoeter woude krijgen vanaf de invoe ring van het zogenoemde 'diftarsysteem' een chip in de FOTO ARCHIEF vuilcontainer. De vuilniswagens Het is de bedoeling om vanaf krijgen een weeginstallatie. Elk januari proef te draaien met het kwartaal krijgen de Zoeterwou- systeem. In april wil de ge- denaren vervolgens de rekening meente overgaan tot de defini- in de bus. tieve invoering. rebben geen belangstelling om op Lei- itation te gaan staan." Zo luidt de sim- verklaring van voorzitter A. de Vries re Vereniging van taxibedrijven Duin- 'llenstreek. Geen van de leden van zijn jging liep warm voor deélname aan üotproject Kwaliteitsverbetering Taxi- er dat in de Leidse regio van start gaat. den fungeert als proeftuin voor een J veranderingen dat taxibedrijven in ele land de komende jaren te wachten Deregulering en meer concurrentie zijn het parool. Zo mogen straks verschil lende soorten taxi's tegen verschillende ta rieven rijden en mogen ze ook buiten de-ei gen regio klanten oppikken. Voorlopig geldt dat dus niet in de Duin en Bollenstreek. De acht leden van de ver eniging waren unaniem tegen, van de acht ongeorganiseerde bedrijven toonde er slechts één belangstelling om mee te doen. Het goedkope ritje Noordwijk-Leiden met een taxi die toch terug naar het station moet, laat nog even op zich wachten. De taxibedrijven in de Duin- en Bollen streek moeten vroeg of laat ook aan het nieuwe regime geloven, maar ze hebben geen behoefte om daarin het voortouw te nemen. „Je kunt wel zeggen het is een proef, maar het wordt natuurlijk nooit te ruggedraaid. Je gaat niet eerst de tarieven verlagen en ze dan weer verhogen", zegt bijvoorbeeld J. Muller van het gelijknamige bedrijf in Sassenheim. „Het gaat in Leiden ook om een hele andere tak van vervoer. Wij kennen hier, behalve in Noordwijk, bij na geen straattaxivervoer. We hebben veel meer contractvervoer. En daarbij maak je al aparte prijsafspraken. Het enige bedrijf dat vóór was, is het Noordwijkse Koenes dat zijn hoofdvestiging in Leiden heeft. zoeterwoude dimitri walbeek Er komt een Esso-benzinesta- tion aan de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude- Rijndijk. De gemeente heeft een vergunning verleend aan de Holding van de Leidse broers Huisman die in Leiden en Was senaar ook Esso-stations leiden. Het eerste tankstation in Zoe terwoude komt tussen het spoor en de Industrieweg in, ter hoogte van Heineken. De bierbrouwer is enigszins verrast door de komst van de Esso-pompen. „We hebben wel van de gemeente gehoord dat die vergunning is verstrekt. Maai" de ligging van het station verbaast ons, want wij maken gebruik van onze eigen pomp. We hadden het benzinestation eerder langs de snelweg ver wacht", zegt Heineken-woord- voerder J. Raatjes. De provinciale weg, All, was ook de eerste keuze van de ver gunningaanvragers. „Daar wer den echter geen vergunningen vrijgegeven. Daarom hebben we deze locatie gekozen. We weten dat Heineken een eigen pomp heeft, maar er zijn nog veel meer andere bezoekers", zegt Huisman, die daarmee doelt op de industrieterreinen Grote Pol der en Barre Polder en de bewo ners van Zoeterwoude-Rijndijk. „Maar ook mensen uit Zoe- terwoude-Dorp hoeven dan niet meer de A4 op om te tanken. En als de Grote Polder misschien ook nog wordt bebouwd, zitten we daar echt goed", zegt Huis man. Er zijn volgens hem ge noeg onderzoeken gedaan door Esso om zeker te weten dat het een beste locatie is. En in die rapporten is met eventuele be bouwing van de polder nog geen rekening gehouden. „Dat was een te groot risico. Ze wer ken alleen met zekerheden." De vergunning, die tot en met 26 november ter inzage ligt op het gemeentehuis, is vergeven onder een aantal (standaard- Jvoorwaarden. Volgens de Wet Milieubeheer is de opslag van ondergrondse tanks aan regels gebonden en moet er een vloei stofdichte vloer worden aange legd. Ook moeten de vergun ningaanvragers een bodemon derzoek laten uitvoeren. Het tankstation, dat binnen het be stemmingsplan past, krijgt ook een 'shop' en een autowas plaats. InWear stretchbroek, katoen/lycrcT", met zijrits, in zwart, donkerblauw, zand of ecru. 34 t/m 44, van 129.95 voor 69.- 'Damesmode' De Bijenkorf Den Haag is elke zondag geopend van 12.00 tot 17.00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 13