HOKKI Fietsen over O O Toerisme bij de boer Edelherten op vrijersvoeten ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1997 BM De hekken zijn weg, de gren zen verdwenen. Fietsen in voormalig niemandsland. Sla- lommend vanuit Twente naar Nieder-Sachsen en terug. Van hotel naar hotel. Na een week je herfstvakantie ken je alle smokkelpaadjes. Tot voor en kele jaren was het grensgebied met de oosterburen voor pu bliek nog niet toegankelijk. Het zijn maar kleine dingen die eraan herinneren, dat je van het ene land het andere in fietst. Het gladde asfalt wordt zomaar een zandpad, richting- bordjes zien er anders uit en als je ergens naar de weg vraagt, komt het antwoord in een vreemde taal. leon klein schiphorst Vanuit Almelo zit je zo in het buitengebied. Licht glooiend, groen in veel tinten. Waar het maïs is gemaaid, heb je vrij uit zicht over het coulissenland- schap. Rechthoekige landbouw- percelen omzoomd door boom singels en bospercelen. Onder de kronen van grote vrijstaande beuken zoekt het vee beschut ting. Doorkijkjes om in te lijs ten. De forensengemeente Enter, 150 jaar geleden een dynamisch vissersdorp, ligt er wat stilletjes bij. Vroeger was het er een en al bedrijvigheid. Vanwege De Reg- ge, een rivier waarover in hou ten zompen van alles en nog wat werd aan- en afgevoerd. De watergang kabbelt nog steeds, maar van de 130 karakteristieke platbodems ligt er nog maar eentje bij de Pelmolen, een voormalige olieslagerij. Bezoe kers zijn welkom en in het ge restaureerde schip worden tochtjes over het riviertje ge maakt. Uitbundig Aan de slootkanten herinneren de pluisjes van de harige wil genroosjes aan de uitbundige zomer. Er is ook nog wat ver dord boeren wormkruid, vogel wikke en blaassilene te zien. Het mooie raakt er wel een beetje af. Maar de overrijpe bra men langs de weg maken veel goed. Pas op voor de brandne tels, die er zo geniepig tussen door groeien. Word je toch ge prikt, wrijf dan over de zere plekken blad van de smalle weegbree of hondsdraf en de pijn zal verdwijnen. Groeit altijd in de buurt. Aan de Kasteellaan in Rijssen ligt de havezate De Oosterhof. Een met zorg gerestaureerde buitenplaats, die onderdak biedt aan het streekmuseum. Verdiepingen vol nostalgie. Tot op de zolder volgestouwd met voorwerpen, die herinneren aan een rijke historie. De textielnij verheid, de jute-industrie, de steenfabrieken, de boerenbe drijven. Rijssen (in 1242 al stadsrechten) had eigenlijk nie mand nodig. Ze konden het daar alleen wel af. Alles wat noodzakelijk is om in je onder houd te kunnen voorzien, was er binnen handbereik. Uit voor raad leverbaar. Het eigenzinni ge karakter van de bewoners hier wordt daar nog steeds aan toegeschreven. Nu praat je over Rijssenaren, in die gloriejaren had je er negers (turfgravers), roodhuiden (steenbakkers) en blanken (linnenwevers). De bazen van weleer boerden zo goed dat er genoeg buiten plaatsen zijn overgebleven om een aparte kastelenroute te kunnen uitzetten. Onze tocht voert alleen langs het 17de eeuwse Huize Warmelo, waar Prins Bemhards moeder Arm gard resideerde. Het buiten wordt nog steeds particulier be woond, maar de 18de eeuwse stijltuinen zijn voor het publiek toegankelijk. De doolhof is een attractie op zich. Eigen zwijnen Hotel-restaurant de Kop'ren Smorre in Markelo mag zich in middels ook een bezienswaar digheid noemen. Binnen van wege het antiek en de met kei tjes ingelegde vloeren; buiten door de bijzondere collectie kuipplanten, met veel liefde door uitbater Jan Lammertink verzorgd. De stamfuchsia's zijn al veertig jaar oud. Z'n trots: de dubbelbloemige vlijtige liesjes, die hij eigenhandig stekt en op kweekt. In de oude Saksische boerderij kun je voortreffelijk eten. Vooral wildgerechten. Jan vertelt dat hij de enige restau ranthouder in Nederland is die z'n eigen zwijnen fokt. Sterke verhalen ook in de kroe gen van Gronau en Glanerbrug, waar de smokkelaars van weleer hun nadagen achter een goed glas bier slijten. Op de grens overgang staan nog steeds ge- uniformeerde douaniers te pos ten. Ze loeren op drugstrans porten en illegale Polen. De sluipwegen in het grensgebied zijn nu oases van rust, waar de gestreste randstedeling tot zich zelf kan komen. Aan de Duitse kant herinneren leegstaande fa briekscomplexen aan de indus triële hoogtijdagen. Als spook huizen liggen ze in het land schap. De spoorlijnen er naar toe zijn door onkruid overwoe kerd. Rond de Drielandensee is een ruim opgezet recreatiepark ont wikkeld. Ook de boeren hier spelen op het toerisme in, door op hun erf terrasjes in te rich ten. Fran Margret van de Bauernhof serveert bij de koffie verse vruchtentaart en komt met de volle bakplaat langs om te bewijzen dat alles uit eigen oven is. De bosrijke omgeving zit vol vo gels. We spotten spechten en bloomklevers. Mezen en putters vliegen kwetterend een eindje met je op. Het roodbonte vee lijkt minder geïnteresseerd. Ver veeld herkauwend ligt het bij te komen van al het gegraas. Bij de Gilderhauservenn gaan de fiet sen tegen een boom voor een korte wandeling door dit na tuurgebied. Met 650 hectare het grootste van West-Niedersach- sen. Veen, heidevlaktes en zom pige poelen. De ideale biotoop voor vlinders, slangen, kikkers en watervogels. Vanaf de uit- kijkplatforms zie je roofvogels rondcirkelen. Zijn het buizerds of kiekendieven? Cycloon Ongemerkt fiets je weer in Ne derland. Fliermeenen, onder Enschede. Vroeger kon je de to ren van Delden als baken aan houden, maar die is nu aan het oog onttrokken door honderden hoge dennen, ooit aangeplant voor de mijnbouw. Dit naald hout had als voordeel dat het begon te kraken voor het be zweek, zodat mijnwerkers bij instorting snel een veilig heen komen konden zoeken. In het buurtschap Oele domine ren de oude eiken. Die ene van duizend jaar oud is door een cy cloon in 1925 geveld. Een plak van de boom is nog in het histo risch museum van Enschede te zien. Rond de watermolen 01- demenke grazen originele Herefords-koeien. Met schrifte lijke garantie. Bekend van de prairies in de VS. Ze krijgen geen krachtvoer en zijn vooral gewild vanwege de natuurlijk gemarmerde vleesstructuur. De biologisch dynamische bief stukken kunnen ter plaatse wor den gereserveerd. Minimum af name: 118 koe, ofte wel drie vrieskistladen. Het wordt in maaltijdporties aangeleverd. Ook in de fietsbroek zou zo'n stuk vlees nu goed pas komen. De beschreven fietstocht is 4 sterren Grensland-route, een 5-daags arran gement met hotelovernachtingen, half pension en nabrengservice van bagage. Meer informatie en reserve ringen: Provinciale VW Overijssel te Almelo, telefoon 05 46-81 32 36. De zelfgemaakte yoghurt bij het ontbijt van Klazien Tuten is in middels beroemd. Er zijn logés - zo valt te lezen in het gastenboek - die er speciaal voor naar Heeten reizen. Het gros van de gasten komt echter vooral voor de rust en de mooie omgeving, vertelt de boerin. De rietgedekte Sallandse boerderij in Heeten is een van de 71 logeeradressen die staan ver meld in het boekje 'Hoeve-Logies in Nederland; gids voor een sfeer vol verblijf op de boerderij'. In navolging van het kamperen bij de boer, dat zo'n twintig jaar geleden in Nederland opkwam en inmiddels helemaal is ingebur gerd, bestaat er nu een nieuwe mogelijkheid om te logeren op het platteland: Bed Breakfast bij de boer. De vorm van logies is heel divers. Niet alleen door de verschillende soorten bedrijven (vee, akker bouw, tuinbouw), maar ook in ac commodatie: van eenvoudig tot compleet ingericht, van modern tot bijna volledig in de stijl van vroeger. Op een aantal adressen kan de agrotoerist zelfs zijn eigen paard meenemen. Dertig adres sen bieden logies en ontbijt gedu rende een kort verblijf; op de ove rige boerderijen zijn verblijven te huur waarbij de gasten zelf voor alles dienen te zorgen. Initiatiefnemer van de gids is J. Tooten, die als onderwijspsycho loog werkzaam is geweest bij di- Gerrit en Klazien Tuten: „Als zich 's nachts een kalfje aandient, staan de gasten in hun pyjama toe te kijken." FOTO GPD BENNO TEN BRUGGENCATE verse boerenorganisaties. Zijn ei gen positieve ervaringen met de Gites de France op het Franse platteland brachten hem op het idee ook in Nederland alle logeer adressen op het platteland syste matisch te bundelen. Hij is daarin niet uniek. In Engeland bestaat het Farm Holiday Bureau en Bel gië kent de Federatie voor Vlaams Hoeve- en Plattelandstoerisme. Gerrit en Klazien Tuten uit Hee ten begonnen 25 jaar geleden met het bieden van onderdak aan gas ten. In het bakhuisje naast hun monumentale boerderij 'DeAar- nink' hebben ze in de afgelopen jaren tal van logés gehad. Vorig jaar, toen de jongste het huis uit ging, verbouwden ze de deel en het opkamertje tot logeerruimte en meldden ze zich aan bij Hoe- ve-Logies Nederland. In totaal kunnen er acht gasten tegelijk te recht. Ze ontbijten in de ruime woonkeuken van de familie Tuten en kunnen op verzoek ook een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen. „Het moet bij je bedrijfs voering passen", zegt Tuten, die een melkveebedrijf met tachtig koeien heeft. „De meeste gasten komen gelukkig in een periode waarin de koeien niet afkalven, want als er kalfjes zijn, dan is het soms wel erg druk. Dan is het een kwestie van goed plannen." Hij heeft al een paar keer, als zich 's nachts een kalfje aandiende, de gasten wakker gemaakt; op hun eigen verzoek overigens. „Dan staan ze in hun pyjama toe te kij ken; prachtig vinden ze dat." De prijzen van Hoeve-Logies vari eren van 30 tot 50 gulden. Klazien Tuten: „Het is een hobby, maar het moet natuurlijk wel wat op brengen." Het verschijnen van 'Hoeve-Logies in Nederland' heeft een stortvloed aan nieuwe logeeradressen opgeleverd. Tooten is al met een tweede druk bezig. Ook heeft hij inmiddels het verzoek gekregen de gids in het Engels en Frans te vertalen. 'Hoeve-Logies in Nederland; gids voor een sfeervol verblijf op de boerderij'; Uitgeverij Roodbont Zutphen; ISBN 90.75280.11.4. De gids (25 gulden) is schriftelijk te bestellen: Postbus 73, 2390 AB Hazerswoude. redactie rob van den dob Woonbootmuseum In Amsterdam is een woonbootmuseum geopend, is gevestigd in de 'Hendrika Maria', een 23 meter 1, zeilschip dat ligt afgemeerd aan de Prinsengracht I genover nummer 296. Kern van de expositie vorm! roefje waarin de schipper vroeger met zijn gezin w de. Verder is er veel fotomateriaal te zien van ex- ei terieuren van woonboten en natuurlijk is er ook ee aantal schaalmodellen. Het museum is geopend vt dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur en dd treeprijs bedraagt 3,75 gulden (kinderen tot 1.52 ni 2,50 gulden). Informatie: telefoon 020 - 42 70 75 0. Snelle malariatest Uniprom uit Waddinxveen heeft een testkaart op markt gebracht waarmee binnen acht minuten kaï worden vastgesteld of men eventueel is besmet me malaria. Een vroege diagnose van deze ziekte kanl genezingsproces aanmerkelijk bevorderen. Malari, steekt de laatste tijd ook in Nederland de kop op. I 1996 werden zeshonderd gevallen geregistreerd, gi tendeels bij toeristen die op reis waren geweest in der meer Afrika en het Verre Oosten. De MalaQuic kaarten zijn vooralsnog niet bij apotheken verkrijg maar wel bij importeur Uniprom, Coenecoop 4h, PG Waddinxveen. Er is een verpakking met twee k ten: 73,80 gulden en een met drie: 99,65 gulden. Informatie: Uniprom, telefoon 01 82 - 63 29 15. Varen in Brabant Bij het Brabants Bureau voor Toerisme is een vaan teboekje voor de regio West-Brabant uitgekomen, lengte van het beschreven traject bedraagt ongeve zestig kilometer en loopt van Geertruidenberg via I terhout en Zevenbergen naar Dintelsas. Eventueel nen uitstapjes worden gemaakt naar onder meer B Oudenbosch en Roosendaal. De route is geschikt v motorjachten, kano's en roeiboten en de vrije dooi vaarthoogte bedraagt grotendeels zeven meter. Alli op de Roosendaalse- en Steenbergsevliet liggen va bruggen met een hoogte van circa drie meter. Het boekje kost 4,95 gulden en kan worden aangevraaj het Brabants Bureau voor Toerisme, Postbus 5001, GA 's Hertogenbosch. Informatie: telefoon 073 - 61 42 02 0. IJsduiken Norvista, een aan luchtvaartmaatschappij Finnair| eerde reisorganisatie, stelt zijn klanten de komendi winter in staat duiken onder het ijs te maken. Uitei worden ze van te voren wel voorzien van een speci ontworpen thermisch pak. Uitvalsbasis voor dit ko avontuur is de ijsbreker 'Sampo', die de Botnische als werkterrein heeft. De 'cruise' op het door het se anderhalve meter dikke ijs ploegende schip, maak! uit van een driedaagse reis die vanuit het op de Poi kei gelegen Rovaniemi (Finland) wordt gemaakt. I nformati e: ANVR- reisagent. Fotosafari's Staatsbosbeheer stelt op 2 en 7 oktober groepen va maximaal twintig fotografen in de gelegenheid op I r( tosafari te gaan in het gewoonlijk afgesloten deel v: u Oostvaardersplassen in Flevoland. Van 10 tot 16 ui t wordt gespeurd naar vrij rondlopende Koninckspa e den, Heckrunderen en edelherten, die in de bronst e De liefhebbers worden begeleid door een deskundi Ie van Staatsbosbeheer en de natuurfotograaf Peter 1) tenbroek uit Lelystad. De kosten van de dag zijn, in n sief vervoer per jeep en koffie, 85 gulden. Informatie: telefoon 03 20 - 24 84 45. Gaper met ezelsoren Een gaper uit 1803 is toegevoegd aan de tentoonstéia 'Kopstukken' in het A. Vogel's Bezoekerscentrum a n; de Industriestraat 15 in Elburg. Het gaat om een bi a der exemplaar, afkomstig van een apotheek in Alp! d< aan de Rijn. De nieuwkomer heeft een grote neus, u ezelsoren, gouden bellen en gespen. 'Kopstukken' iu grootste gapertentoonstelling ooit in Nederland ge! den en duurt tot 10 oktober. Informatie: 05 25 - 68 73 73. NewMetropolis NewMetropolis, het speel- en leercentrum op het j ie bied van wetenschap en technologie in Amsterdan Ie de IJ-tunnel), is naast de vrijdag- en zaterdagavond ir ook op zondagavond tot negen uur open. Vanaf 17 lie geldt een gereduceerd tarief van 12,50 gulden, een Ie ting van een tientje. Informatie: 09 00 - 91 91 10 0. Zwerven langs tenten De buitensport-expo Outdoor Experience biedt lief bers van lichtgewicht kamperen nu al de mogelijk! 'u een zwerftocht te maken langs de typen tenten die -r in het voorjaar van 1998 in de winkel komen. De h( [0: derden lichtgewichten staan vandaag en morgen of Luchthaven Lelystad. Buitensporters kunnen er ooi nieuwste modellen rugzakken omhangen, in licht» wicht slaapzakken kruipen, buitensportkleding pas en accessoires testen. Outdoor Experience is opent 10 tot 17 uur. Informatie: 030 - 28 91 07 3. De grensstreekroute achter Enschede voert de fietsers langs plekken waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. FOTO LEON KLEIN SCHIPHORST Tot eind oktober - tijdens de bronsttijd - galmt het geloei van opgewonden mannetjesherten weer door de bossen. Dit burlen Is niet alleen een erotisch sig naal voor de hinden; de oerkreten dienen ook als af schrikmiddel om hitsige rivalen op een afstand te houden. Diverse Veluwse VWs organiseren momen teel speciale wildspeurtochten naar de paringsgebie- den. Zoals in Vierhouten (gemeente Nunspeet) waar de deelnemers op dinsdag 30 september en donder dag 2 oktober in carpool-verband met een natuur gids de bossen in trekken. Vertrek om 20 uur vanaf de WV Vierhouten, kosten negen gulden per per soon. De VVV Ede organiseert tot 12 oktober dagelijks bronsltochten. compleet met diapresentatie, bos wandeling en een bezoek aan de wildkansel De Hln- denkamp in Ede. Die hoge uitkijkpost biedt een on gehinderd uitzicht over de plek waar de edelherten het liefdesspel bedrijven. Kosten vijftien gulden, kin deren een tientje. Reserveren is noodzakelijk bij de VW Ede. telefoon 03 18 - 61 44 44. Voor het eerst is het ook mogelijk om in het natuur gebied Oostvaardersplassen (Flevoland) op zoek te gaan naar burtende herten. Het wild zwerft er in zul ke groten getale rond, dat de kans groot Is dat de die ren in de kijker lopen. De tochten zijn vandaag en za terdag 4 oktober. Vertrek om 16 uur vanaf het Sta tionsplein in Nunspeet, kosten 19,50 gulden per per soon. Reserveren is noodzakelijk op de telefoonnum mers 03 41 -25 30 41,05 77 - 49 14 50 of 05 77 41 1400. Het aanbod aan wildexcursfes in het najaar omvat verder onder meer sporen zoeken in het Nationale Park de Hoge Veluwe, een wildwandeling inet sage vertelling In het Wildpark rond bet Aardhuis in Hoog Soeren en natuurtochten door het Kroondomein bij Apeldoorn. Informatie en reserveren: VVV Apeldoorn, telefoon 055 - 57 88 88 4. Een uitgebreid overzicht is te vinden in de gratis fol der "Wild op de Veluwe' die bij alle grote WVs op de Veluwe klaar ligt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 18