Annan roept op tot stille revolutie VN Tot 1 januari 1998 iedere maand 15 gratis Voordeelminuten. inister verbiedt nazi-cd ltsin wil leger hervormen Buitenland Hulporganisaties liggen overhoop met Taliban Hanseatic vlotgetrokken bij Spitsbergen Journalist in Turkse cel krijgt prijs persvrijheid Versace wil door zonder Versace ubertei Life elfs Labour wil Frans spreken in Britse parlement IDERDAG 17 JULI 1997 oden bij strijd Rwandezen en Hutu's In het noorden van Rwanda zijn bij gevechten tussen indese regeringstroepen en Hutu-rebellen meer dan 170 isen om het leven gekomen. Het particuliere Rwandese bureau berichtte dat het leger vrijdag een offensief tegen de u-milities begon, nadat honderden rebellen hadden gepro- rdeen basis op te zetten in Ruhengeri, ongeveer zeventig ki- eter ten noordwesten van Kigali. iegtuig per ongeluk neergeschoten jen. Een Azerbeidzjaans verkeersvliegtuig dat eerder dit jaar jerbeidzjan verongelukte, blijkt per abuis te zijn neerge- iten tijdens een militaire oefening. Tijdens de vlucht werd toestel van Azerbeidzjan Airlines geraakt door kogels die van nabijgelegen militaire oefenbaan waren afgeschoten. Daar- r scheurde een zuurstofleiding, vloog het toestel in brand en tte het neer in de omgeving van de stad Gjandzha. Alle zes Benden kwamen om het leven. ingerend Korea exporteert maïs rg. Het door hongersnood getroffen Noord-Korea blijkt dsël te exporteren. In de Noord-Japanse haven Aomori werd ochtend een Noord-Koreaans schip met een lading van dui- d ton maïs gelost. De Japanse regering stelde een onderzoek let betreft een transactie tusen particuliere firma's, aldus zegsman. De export van maïs staat in schril contrast met de dingen over duizenden hongerende mensen in het commu- ische land. an in rolstoel redt vrouw uit water ipolisEen aan een rolstoel gekluisterde, deels verlamde ■rikaan heeft gisteren in Indianapolis een vrouw van de ver- kingsdood gered. De 20-jarige vrouw lag al op de bodem van tweeënhalve meter diep zwembad, toen de aan zijn benen 'I amde Darrel Colson omstanders om hulp hoorde roepen. Hij Izijn rolstoel naar de rand van het zwembad en dook erin. folgens wist hij de vrouw aan haar arm het water uit te trek- klom zelf aan wal en paste beademing toe. ilfijnen gebruiken gereedschap itNDolfijnen, die toch al bekend staan om hun intelligen- Igebruiken soms gereedschap. In een artikel in het blad New ntistbeschrijven wetenschappers van de Universiteit van liigan hoe dolfijnen sponzen op de topjes van hun neuzen En, terwijl zij zochten naar voedsel op de bodem van de zee. leek erop dat de dieren dat deden om hun prooi op te jagen mzich te beschermen tegen (zeer giftige) steenvissen en trean Air betaalt voor vliegramp 2» Een rechtbank in Tokyo heeft de Zuid-Koreaanse lucht- tmaatschappij Korean Airlines (KAL) veroordeeld tot beta- van 2.25 miljoen gulden smartegeld aan de nabestaanden tier Japanners die zijn omgekomen toen een lijnvliegtuig KAL in 1983 boven de Sovjetunie werd neergehaald. Volgens Echtbank was het in de toen heersende Koude-Oorlogssfeer wrzien geweest dat een vliegtuig bij het binnendringen van Sovjet-luchtruim zou worden beschouwd als een spionage- tel en uit de lucht geschoten. Alle 269 inzittenden van het tel kwamen om het leven. lit bankrovers bedraagt 6,7 miljoen islava Twee mannen hebben gisteren een bank in hartje islava beroofd van ongeveer 6,7 miljoen gulden. De politie ft rond de hoofdstad wegblokkades ingesteld in de hoop de krovers te kunnen pakken. Het duo kwam de Ludova-bank het centralq plein van Bratislava binnen en zei dat het een esom geld in de kluis van de bank wilde achterlaten. Toen bankbediende hen daar naartoe bracht, haalden ze een wa- tevoorschijn. peter van nuusenburc 5pondent uitse minister van gezins- Claudia Nolte, heeft een t extremistische liederen en onbekende skinhead- op de zwarte lijst gezet, aat '12 Doitse Stimmungs- van de 'Zitteltaler Tiir- ief mag niet aan minder- liefhebbers van het extre- iche volkslied worden ver leksten van de groep zou- 1 de luisteraars volgens de ter aansporen tot verheer- van geweld, rassen- en idelingenhaat. 'Ze liggen in hun bloed, en ik moet zeggen, hun aanblik doet tted', zingen de Turkenja- XJ.Rtf-AFP ussische president Jeltsin gisteren decreten onderte- die moeten zorgen voor ande hervormingen van lussische leger. Hij beves- zijn eerdere plannen om nvang van het leger met lalf miljoen manschappen te brengen tot 1,2 miljoen. in het hoger en bestu- tader verdwijnen functies, details van de decreten og niet bekend. Wel is dui- dat het gaat om de land- t, luchtverdedigingseen- len eenheden die zich be- VN-secretaris-generaal Kofi Annan heeft opgeroepen tot een 'stille revolutie', die de volkerenorganisatie 'goedko per, efficiënter en effectiever' moet maken. Hij deed dat bij de presentatie van zijn langverwachte hervormings plan voor de VN, waarop vooral door de Verenigde Sta ten is aangedrongen als voorwaarde voor het aflossen van hun enorme betalingsachterstand. VN-bureaucratie. Die zijn door de Amerikaanse regering ge bruikt als reden om jarenlang haar contributies aan de VN die dertig procent van het tota le budget beslaan niet te vol doen. De VS hebben volgens de VN een achterstand van meer dan 1,3 miljard dollar opgelo pen. Sinds de Republikeinse machtsovername in het Ameri kaanse Congres is de weerstand tegen de VN in de VS alleen maar toegenomen. Vorige maand sloot president Clinton met de conservatieve meerder heid een akkoord over het beta len van 850 miljoen dollar van die achterstand, maar op voor- new york hans de bruun correspondent Voor het eerst in een kwart eeuw groeit de VN-begroting volgend jaar niet. Dat wordt be reikt door duizend banen op het VN-hoofdkwartier in New York te schrappen. De kosten van het ambtelijke apparaat worden met eenderde vermin derd en Annan belooft dat de gigantische papierwinkel van de VN ook met dertig procent af neemt. „We zijn te bureaucra tisch geworden", aldus Annan. Al jaren bestaat onder vooral de grote westerse leden van de VN veel kritiek op de inefficiën tie en geldverspilling van de waarde dat drastische hervor mingen worden doorgevoerd. Annan heeft zich daar met te genzin bij moeten neerleggen. Vooral de kleinere landen, die wel trouw hun contributies be talen. voelen zich door de Ame rikanen voor het blok gezet. An nan, die al dertig jaar in de VN- organisatie werkzaam is, heeft echter vanaf zijn aantreden in januari erkend dat hervormin gen van de Verenigde Naties nodig zijn. Hij zei gisteren dat sprake is van 'gedurfde hervor mingen'. Annan stelde dat de VN 'doel gerichter, samenhangender en meer kostengericht' moeten werken. Volgens hem is er geen twijfel mogelijk over het belang van de rol van de Verenigde Na ties bij het oplossen van de grootste wereldproblemen, 'maar in het verleden hebben we te traag gereageerd op de veranderde situatie in de we reld'. Fokker met 51 mensen stort neer op Java JAKARTA Rtr Een Indonesisch vliegtuig met 51 inzittenden is vandaag kort na de start neergestort bij Ban dung op West-Java. Het Fokker 27-toestel was op weg naar Ja karta, meldde het officiële pers bureau AntarcL Het toestel had 46 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord. Functionarissen op het vliegveld van Bandung zeiden dat het vliegtuig neerkwam op ongeveer dertien kilometer van de luchthaven. Het vliegtuig stortte neer in een buitenwijk van Bandung. Reddingswerkers hebben tot dusverre 18 overlevenden uit het wrak gehaald en 11 doden geborgen. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door grote verkeersopstoppingen op de wegen rond het rampgebied. Aangenomen wordt dat veel van de passagiers uit Jakarta af komstig zijn en op de terugweg naar huis waren van een uit stapje. Vandaag vierden de moslims de verjaardag van de profeet "Mohammed, een offi ciële vrije dag in Indonesië. cenéve bob kroon Medewerkers Rode Kruis afgeranseld meer voor Afghanistan. De Taliban interesseren zich evenmin voor de oorlogsslacht offers, want de weinige midde len waarover deze religieuze 'bevrijders' beschikken worden uitsluitend aangewend voor mi litaire en veiligheidsdoeleinden. Alledaagse zaken, zoals drink water- en voedselvoorziening laat de Taliban gaarne over aan de buitenlandse hulpverleners, maar die moeten zich wel on derwerpen aan de middeleeuw se opvattingen over recht en or- correspondent Hulporganisaties als het Inter nationale Rode Kruis (ICRC) krijgen hoe langer hoe meer problemen met het streng isla mitische Taliban-regime in Af ghanistan. Zo raakte het ICRC deze week in conflict met radi cale Taliban-rechters in de pro vincie Ghazni, die Zwitserse Ro de Kruis-artsen sommeerden de handen van een aantal dieven te amputeren. Dit is de straf die volgens de islamitische shariah- wetgeving staat op diefstal. De artsen weigerden en de ICRC- delegatie in Kabul liet de Tali- ban-machthebbers weten dat het Internationale Rode Kruis 'zich inzet voor hulpverlening en niet als beul optreedt'. Dergelijke confrontaties met de islamistische 'studenten' die in tweederde van het ontred derde land de lakens uitdelen, maakt de positie van westerse humanitaire organisaties in Af ghanistan vrijwel onhoudbaar. Unicef heeft zijn scholen-pro- gramma al stopgezet, omdat al le scholen voor meisjes verbo den terrein zijn. „Wij zitten in Afghanistan tussen twee vu ren", aldus Corbaz van het ICRC in Genève. „In Kabul al leen altzijn er 30.000 vrouwen en hun 180.000 kinderen zijn volledig aangewezen op onze hulp, want vrouwen mogen zich nauwelijks in het openbaar ver tonen. laat staan werken. Hu manitaire organisaties worden door de internationale gemeen schap aan hun lot overgelaten, want niemand interesseert zich de. Twee maanden geleden wer den plaatselijke krachten van de Amerikaanse CARE-organisatie in het openbaar door de reli gieuze politie afgeranseld, om dat in het CARE-kantoor te Ka- bul mannelijke en vrouwelijke employés niet gescheiden werk ten. Vijf uitzendkrachten van de Actie tegen Honger werden om dezelfde reden op stokslagen getrakteerd. Het Internationale Kruis houdt het voorlopig op een 'kritische dialoog' met de islamistische machthebbers en tracht 'de botsing tussen volko men verschillende culturen' zo goed mogelijk op te vangen. Het door Zwitsers geleide ICRC verzorgt in Afghanistan een van zijn grootste internatio nale hulpprogramma's, dat jaarlijks 80 miljoen gulden kost. De ICRC-delegatie bestaat uit bijna duizend hulpverleners, onder wie een honderdtal Eu ropese krachten, die voedsel hulp verlenen, gevangenen be zoeken en vluchtelingenkam pen draaiende houden. gers in "Kreuzberger nachten'. Kreuzberg is een wijk in Berlijn waar vooral Turken wonen. En in 'Aan de noordzeekust' win den de zangers zich vooral op over de aanwezigheid van don kere badgasten. Hoewel de minister graag harder zou willen optreden, stuit de vervolging van de groep op grote moeilijkheden. Niet al leen zijn de bandleden onbe kend, men weet ook niet wie de producent is en waar de cd is opgenomen. De '12 Doitse Stimmungslieder' worden voor namelijk via Internet aangepre zen en vermoed wordt dat het brein achter de groep vanuit Engeland of een van de Scan dinavische landen opereert. oslo-hamburg Het cruiseschip Hanseatic, dat in het weekeinde bij Spitsbergen aan de grond was gelopen, is vandaag vlotgetrokken door de Noorse kustwacht. De 145 uit voorzorg geëvacueerde passagiers konden terugkeren op het schip, waarna de Hanseatic koers zette naar de ha ven van Longyearbyen op Spitsbergen. Het cruiseschip heeft geen ernstige averij opgelopen, zo bleek uit een eerste onderzoek dat duikers uit voerden. In Longyearbyen zal worden bekeken of de Hanseatic haar reis volgens plan richting IJsland kan voortzetten. De Hanseatic is eigendom van de rederij Hapag-Lloyd in Hamburg. Het in 1991 gebouwde schip liep vorig jaar augustus voor de kust van de Canadese Northwest Territo ries ook aan de grond, en kon toen pas na een week worden losgetrokken. Hapag-Lloyd ziet in de incidenten voorlopig geen reden om de kapi tein van de Hanseatic te ontslaan. foto reuters saray. jessica lutz Beschamend is ook dat Tur kije sinds drie jaar de lijst aan voert van pers-onvriendelijke landen. Wereldwijd zitten 185 journalisten gevangen, van wie 78 in Turkije. Yilmaz heeft de delegatie beloofd haast te ma ken met een wetsvoorstel voor amnestie, maar dat betreft waarschijnlijk alleen journalis ten die weliswaar redactionele verantwoordelijkheid dragen voor een strafbaar; artikel, maar dit niet zelf hebben geschreven. Met zo'n amnestiê-regeling zou Yurti^u, die sinds december 1994 een straf uitzit van bijna zestien jaar, nog niet vrijkomen. Bovendien heeft premier Yilmaz al bij zijn aantreden verkondigd dat het maken van separatisti sche propaganda, waarvoor Yurtq:u werd veroordeeld, straf baar blijft. Yurtcu belandde bij özgür Gündem toen de krant waar voor hij werkte failliet ging. Toen zijn nieuwe werkgever hem te radicaal werd en hem als hoofdredacteur geen bewe gingsvrijheid liet, diende hij zijn ontslag in. correspondent „Vergeten worden is veel erger dan gevangenisstraf." Deze woorden van de directeur van 'Reporters zonder Grenzen' zal de Turkse journalist Isik Yurtcu geheel onderschrijven. Gisteren haalde een internationale dele gatie de voormalige hoofdre dacteur van de pro-Koerdische krant özgür Gündem uit zijn isolement in de gevangenis van het stadje Saray. Yurtcu kreeg er onder toeziend oog van de ge vangenisdirectie de prijs voor persvrijheid van het Comité ter Bescherming van Journalisten. Onder leiding van CNN-cor- respondent Peter Arnett en Ter- iy Anderson, de Amerikaanse journalist die in Libanon zeven jaar lang door de Hezbollah werd gegijzeld, bezocht de dele gatie eerder deze week presi dent Demirel en de nieuwe pre mier Mesut Yilmaz. De laatste zou tegenover de journalisten hebben toegegeven dat het 'be schamend' is dat een man als Yurtcu gevangen zit. zighouden met raketten en luchtdoelgeschut. Deze huidige vier groepen gaaji samen in twee nieuwe eenheden. Tot slot zei Jeltsin dat de de fensie-uitgaven voortaan maxi maal één procent van de fede rale begroting mogen bedragen. In 1997 was voor de defensiebe groting ruim 35 miljard gulden gereserveerd. Voor de komende begroting staat een bezuiniging van twintig procent op het pro gramma. Het ministerie van de- féiïsie verzet zich nog tegen de ze voornemens. Die zouden de slagkracht van het leger onder mijnen. rome eelco van der linden correspondent Een 'genie', een 'onnavolgbare vernieuwer', een 'uitvinder', een 'man die riskeerde, wist te ver rassen en de wereld met graagte op het verkeerde been zette', de 'meest onconventionele mode maker'. Gianni Versace, een ab surde dood gestorven voor zijn villa in Miami, wordt herdacht als een absoluut uniek coutu rier. Maar wat gebeurt er met het enorme imperium dat zijn naam draagt? Kan dat verder zonder het genie? In Italië is het daags na de moord op Versace taboe te pra ten over de toekomst van het sinds 1978 zelfstandig bestaan de merk. Uit piëteit, niet omdat er twijfels bestaan. Iedereen on derstreept dat Versace een van de creatiefste, en bovendien een van de financieel en commer cieel best georganiseerde, mo dehuizen van de wereld is. Ga rantie voor continuïteit lijkt ook de oerdegelijke familiestruc tuur. Versace is na Armani het grootste en meest florerende Italiaanse modehuis. De jaar omzet van alle activiteiten sa men bedraagt 2 miljard gulden, waarvan tachtig procent in het buitenland wordt gerealiseerd. Versace heeft 500 eigen bouti ques en 2500 indirect gecontro leerde winkels die de producten verkopen van 'mode-dochters' Instante, Versus, Jeans, Sport. Kleding vormt 56 procent van alle activiteiten; accessoires zijn goed voor 25, parfums voor vijf tien en meubels voor vier pro cent. In tegenstelling tot vrijwel alle andere grote modehuizen wordt de Versace-groep volledig gecontroleerd door de familie, ofwel Gianni, zijn oudere broer Santo en zijn jongere zuster Do natella. De sterke familiecultuur heeft zeer zeker de groep groot gemaakt. Met Santo, algemeen directeur en het financieel-or- ganisatorisch brein, en de ook ontwerpende zuster Donatella vormde Gianni een gesmeerd trio. hechte familiebanden worden door marktspecialisten echter ook bestempeld als een handicap en zouden vooral de beursgang hebben geblokkeerd. Het besluit om naar de beurs van Milaan te gaan en vervol gens naar Wall Street, is echter nu genomen en moet volgend jaar zijn beslag krijgen. Donatella is een goed ont werpster en ze heeft de creatie ve leiding gehad tijdens de twee jaar dat Gianni afwezig was vanwege de behandeling van een tumor. Volgens kenners en Gianni Versace zelf heeft zij zich in die periode uitstekend van haar taak gekweten. Het geheel vervangen van een couturier die tot de allergrootste van de wereld wordt gerekend, is natuurlijk iets anders. De Amerikaanse ontwerper Calvin Klein was gisteren hoe dan ook optimistisch. Vanuit New York liet hij weten dat de stijl van Versace zo 'uniek en zo 'eeuwig' was, 'dat die na de dood van Gianni wel moet voortleven'. L\. 'eer het Britse Hogerhuis [Houseof het woord richt tot het Lagerhuis *of Commons), bedienen de Seig- rich van de Franse taal. Niet het nie Frans, maar het Frans zoals de landiër Willem de Veroveraar dat in "aar Engeland bracht. Een Labour- lentariër heeft deze week gesug- 'd dat het zo langzamerhand tijd om Engels tot officiële voertaal ft Britse parlement te verklaren. 'Hogerhuis een wet amendeert en 'et Lagerhuis terugstuurt, staat er bille avecque des amendemens les tors son t assen tus' onder, ofwel deze wet met amendementen heb ben de Lords ingestemd'. Wanneer ook koningin Elizabeth II uiteindelijk met de wet akkoord gaat. komt er onder te staan 'La Reyne le veult', de koningin wenst het. „Is het niet belachelijk dat we nog steeds geen Engels gebruiken, 550 jaar nadat er op deze plek voor het laatst een rede in het Frans is gehouden?", vroeg deze week Labour-parlementarier Rhodri Morgan uit Wales toen het Lagerhuis zich boog over procedurele kwesties. Maar Ann Taylor, de nieuwe Labour- voorzitter van het Lagerhuis, wilde niet aan het Frans tornen. „Tradities spelen een rol in dit huis", zei ze tot groot ge noegen van de Conservatieve parlemen tariërs. Maar ze voegde er wel aan toe dat 'een traditie die we handhaven een doel moet hebben'. De moderniserings commissie kijkt er wellicht even naar, maar besteedt vermoedelijk meer aan dacht aan belangrijkere kwesties, aldus Taylor. Nadat de Normandiërs Engeland in de elfde eeuw hadden veroverd, was Nor- mandisch Frans de officiële voertaal van het koningshuis en de heersende klasse; De geestelijken spraken Latijn, de boe ren Angelsaksisch.JDeze talen begonnen zich met elkaar te vermengen. Voor het einde van de veertiende eeuw werden romans en gedichten echter nog steeds in het Frans geschreven, ook al was de vroegste versie van de taal die we nu als Engels kennen inmiddels de spreektaal geworden. Tot de vijftiende eeuw waren de parle mentaire handelingen nog in het Frans of Latijn. Maar in 1706 probeerde het Hogerhuis een einde te maken aan het gebruik van het Frans. Het Lagerhuis stak daar een stokje voor. Ook in het wapenschild van het Britse koningshuis komen nog een paar Franse frasen voor; 'Dieu etMon Droit' (God en mijn recht) en 'Honi soit qui malypen- se'. ofwel 'schande over hem die er kwaad van denkt', een oude zinspreuk die eens door Edward III zou zijn ge bruikt toen hij de kouseband van gravin van Salisbury, die zij bij het dansen ver loor, weer op zijn plaats bracht. Personal abonnement Daluren van 19.00- 08.00 u i gedurende het gehele weekend. Standaard met Regiovoordeel: waar je ook bent, bel je lokaal, betaal je lokaal. Per maand: f34.95 Picktarief: f 1,49 Daltarief: f 0.35 Rcgiotaricf(Piekuren): f 0,88 Maandelijks 15 gratis Voordeelminuten tot 1 januari 1998 (t.w.v. f 13,50 per maand), bij afsluiten van een Personal abonnement vóór 1 september a.s. informatie en de dichtstbijzijnde verkooppunten gratis 0800 05 60. (bedragen inci BTW LIBERTEL ledereen bereikbaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 7