FAMILIEBERICHTEN NIEUW IN LEIDEN Jacko Stekelenburg WE GAAN OP VAKANTIE EN NEMEN MEE... Mountainbikes Hybridefietsen Trommelrem merkfietsen Enorme sortering kinderfietsen 139,- t ƒ299, 249,- ƒ499, MM KNIKARMSCHERM DONDERDAG 17 JULI 1997 901 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur. Voor de maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Overlijdensberichten geboorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09.00 uur worden opgegeven. (Voorde zaterdagkrant) telefonisch vrijdag tot 16.45 uur schriftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur. Een moeder sterft altijd te vroeg Al wordt zij nog zd oud Je bidt dat God haar sparen wil omdat je van haar houdt. Maar als oog en geest verduisterd wordt het leven haar benauwt. Bid je dat God haar halen wil omdat je van haar houdt. Bedroefd om haar heengaan, maar dank baar voor alles wat zij voor ons heeft bete kend, geven wij u kennis dat op de leeftijd van 87 jaar te midden van haar gezin en voorzien van de Zalving der Zieken, van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder CORNELIA CLAZINA MARIA BAARS-5TRAATHOF Bunnik: ANNA en CAS Nieuw-Vennep: DICK en FIENEKE Gouda: INA en KEES Leimuiden: CORRV en ANTON Abbenes: KEES en RIA Uitgeest: JOS en RIA Hoofddorp: HARRY en BRIGIT Leimuiden: ELLV en BERT Langeraar: PAUL en AN NET Kleinkinderen en achterkleinkinderen 15 juli 1997 Hoofdweg 1 754 2157 NC Abbenes De avondwake zal gehouden worden op vrij dag 1 8 juli om 1 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes Evangelist te Buitenkaag, waarna gelegenheid tot condoleren in de kerk. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op zaterdag 19 juli om 1 1.00 uur in voornoemde kerk, waarna wij haar zullen be geleiden naar haar laatste rustplaats in het familiegraf op het kerkhof aldaar. Moeder ligt thuis opgebaard. Als ik doodga, treur dan niet. Het is alleen mijn lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten. Mr NICOLAAS MATTHIJS KORVER advocaat en procureur is niet meer. Met zijn tomeloze levensdrang, rotsvast op timisme en onnavolgbare wilskracht heeft hij zijn ziekte drie jaar en negen maanden op afstand weten te houden. Op 15 juli 1997 heeft hij zich gewonnen moeten geven. Wij zullen hem zo missen. Noordwijk, JOS KORVER- WEMMENHOVE Noordwijkerhout. JOYCE KORVER JOEP NAUS NIEK Nic is overgebracht naar Uitvaartcentrum Bouwens, Startbaan 7, Amstelveen, alwaar geen bezoek. Overeenkomstig zijn uitdrukkelijke wens zal de begrafenis in besloten kring plaatsvin- Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 19 juli van 14.00-15.00 uur in Het Hof van Holland, Voorstraat 79. Noordwijk. De founding father van ons kantoor Mr NICOLAAS MATTHIJS KORVER advocaat en procureur is niet meer bij c blijven inspireren. KORVER ADVOCATEN: Mr J. A. KORVER Mr R. J. OTTENS J. KORVER-WEMMENHOVE I. O. SCHIEBAAN-CORBET H. T. C. BRUSSEE-CASPERS ,,/k moet heden in uw huis blijven." Lucas 1 9:5. Na een zeer liefdevolle verzorging in Huize ..de Wilbert" is door de Heere uit ons midden weggenomen onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader HUIG HAASNOOT in de ouderdom van 89 jaar. Katwijk: L.W. GUIJT-H AA SNOOT J.P. GUIJT JAAP en TIA HUUG en JOKE MARTIN Den Helder: L.C. HAASNOOT RIEKELT en ELLEN HUUG en JEANET MARCEL en KARIN en achterkleinkinderen Correspondentieadres J.R Guijt, Hessenstraat 7, 2225 XD Katwijk Onze vader en opa is opgebaard in het rouw- centrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op vrijdag 1 8 juli a.s. van 20.00-21.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. za terdag 1 9 juli om 1 3.30 uur in het Hervormd Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvin den ca. 14.30 uur op de begraafplaats ..Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Diegenen die wij vergeten zijn een rouw kaart te sturen vragen wij deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn en voor de gelukkige jaren met elkaar, geven wij u bedroefd kennis van het heen gaan van mijn lieve vrouw, onze lieve, zorg zame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder AGNES VAN DER VEEN- SIPOS Leiden: E. VAN DER VEEN Rotterdam: H.J.A. VERHEUL VAN DER VEEN Haren (Gr): J.V. VAN DER SLIK- VAN DER VEEN W. VAN DER SLIK Leiden: B. VAN DER VEEN A. VAN DER VEEN-VERHEUL Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres B. van der Veen Voorjaarszegge 3 2318 ZP Leiden De overledene is overgebracht naar het Rouwcentrum Van der Luit. Willem de Zwij gerlaan 1 79 te Leiden. Thuis en aan het Rouwcentrum geen bezoek. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 juli om 12.30 uur op de begraafplaats "Rhijnhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haag se Schouwweg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraaf- 15 juli 1997 Bosweg 22 2202 NV Noordwijk Gaat met een loflied zijn poorten binnen. zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; want de Here is goed. zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Psalm 100: 4 en 5 Met diepe droefheid delen wij mede. dat van ons is heengegaan onze lieve moeder en BREGITTA GERDINA LAMFERS op de leeftijd van 80 jaar. HANS en MARRIE PAUL MIEKE Sassenheim, 15 juli 1997 Huize ,,de Schutse", Jan van Brabantweg 1 Correspondentieadres: Trekschuit 1 1 2171 MH Sassenheim Moeder is overgebracht naar het Uitvaart centrum Vliem", Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim, alwaar gelegenheid is tot af- De Dienst van Woord en Gebed wordt gehou den op vrijdag 1 8 juli 1 997 om 1 0.30 uur in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hoofdstraat 217 te Sassenheim, waarna de begrafenis aansluitend zal plaatshebben op de begraaf plaats bij de kerk. Gelegenheid tot condoleren: voor de dienst vanaf 10.00 uur en na de begrafenis in ver meld Uitvaartcentrum. Enige en algemene kennisgeving Diep bedroefd, maar met de blüde herinne ring aan de vele goede jaren, die wij met elkaar hebben gehad, geven wij u kennis van het heengaan van onze lieve vader, schoon vader en opa MARINUS GEERLOF in de leeftijd van 71 jaar. M.S. GEERLOF S.D.J. RADEMAKER R.M. GEERLOF P. GEERLOF VAN TEIJLINGEN NICK, CERINA Leiden, 16 juli 1997 Correspondentieadres Resedastraat 111 ho°v 7555 CJ Hengelo Gelegenheid tot afscheid nemen in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwij gerlaan 179 te Leiden, zaterdag 1 9 juli van 1 9.00 - 1 9.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 21 juli om 11.00 uur op de begraafplaats "Rhijnhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haag se Schouwweg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraaf- Whatever's written in your heart that's all that matters We'll find a way to say it all some day 117 juli 1996 voortlevend in ons hart Als u dit jaar uw krant mee wilt nemen naar uw vakantieadres kunt u dat nu op een heel eenvoudige manier regelen. U hoeft alleen bijgaande bon in te vullen en op te sturen en wij regelen de rest. KRANT VOOR DE THUISBLIJVERS U wilt uw krant niet meenemen op vakantie? Misschien is het dan een goed idee tijdelijk iemand anders er een plezier mee te doen. Uw buren, familie, vrienden ofdegene die voor de kat of de planten zorgt bijvoorbeeld. U hoeft alleen de bon in te vullen en wij zorgen ervoor dat uw krant bij de 'thuisblijver' wordt bezorgd. TIJDELIJK STOPZETTEN Voor wie de krant niet mee wil nemen maar ook niet met een overvolle brievenbus wil zitten, is het ook BELANGRIJK Geef uw vakantie-adres minimaal tien dagen voor uw vertrek aan ons op. Gebruik hiervoor uitsluitend deze bon. Via de PTT wordt uw krant dan naar uw vakantie-adres in Nederland gezonden. De eerste 4 weken nemen wij de portokosten voor onze rekening. Voor overige bestemmingen binnen Europa wordt fl. 3,80 per dag berekend. Buiten Europa op aanvraag. Overigens is verzending per post naar binnenland- of buitenland voor eigen risico. WIJ WENSEN U EEN ZEER PLEZIERIGE VAKANTIE Stuur uw opgave in een gefrankeerde enveloppe naar LEIDSCH DAGBLAD Abonnee service Postbus 54 2300 AB Leiden Ja ik ben met vakantie van d.d.tot d.d. Mijn thuisadres is: Naam: Straat Postcode:Plaats: Telefoon: STUUR DE KRANT NAAR MIJN VAKANTIEADRES: Naam hotel/pension/camping: Postcode: Plaats: Land: STUUR DE KRANT NAAR HET VOLGENDE THUISBLIJVERS' ADRES: Naam: Straat Postcode. Telefoon Plaats Leidsch t Dagblad CitybikeSnormaal tot 999,-1 1Q0 nu uitzoeken v.a.i 't Gangetje 10 - Leiden IiwMiim telefoon: 071 - 51 4 5Q 35 HET ZWALUW ARRANGEMENT IS INCL. WELKOMSTDRANKJE, VOL PENSION. BIOSCOOPBEZOEK (MITS G: DANSAVOND). GRATIS GEBRUIK VAN ALLE GEOPENDE SPORTFACILITEITEN EN SPELM1DDAG VOOR DE KIND: In de uni kleuren rood en oranje. Uitval 200 cm. Breedte 250 cm IHIffWM'OTilH Uitval 250 cm. Verkrijgbaar in uni rood, oranje en blauw en in streep- dessin, wit/groen, wit/rood of wit/geel. Breedte: 300 cm 793.- 400 cm 939.- 500 cm 1039v 350 cm 879.- 450 cm 999.- 550 cm 1079. Tevens het adres voor al uw: Ijzerwaren Sanitair Gereedschappen Behang Elektrisch gereedschap Verf Bouwmaterialen Keukens Hout Kasten Elektra Zonwering Verlichting Tuinhout Wij maken ook al uw sleutels bij. Wij mengen bijna al uw kleuren, klaar terwijl u wacht. OPtNINGSTIJIHN: Maandag t/m vri|« 9.00-20.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 4