U2 wil voortrekkersrol terug veroveren in de Kui Weekagenda DONDERDAG 17 JULI 1997 Mededelingen voor deze weekagenda dienen 's maandags bij de kunstredactie te zijn ingeleverd Ons adres luidt: Kunstredactie Leidsch Dagblad. Postbus 54.2300 AB Leiden. THEATER EN MUZIEK IN DE RANDS' TH EATER Openluchttheater De Burcht LUCIFER Het Arsenaal speelt in de gerenoveer de Burcht een eigen bewerking van het toneelstuk 'Lucifer' van 'de prins der dichters'. Joost van den Vondel. Lucifer. Gods plaatsvervanger in het rijk van de engelen, is niet blij met Gods nieuwste schepsel: Adam. Sa men met Belzebub. Belial en Apoiiion komt Lucifer in opstand, maar wordt door Gods leger verslagen, verstoten uit het engelenrijk en gedoemd tot een duivels bestaan. In deze eerste lustrumvoorstelling ontdoet toneel groep Het Arsenaal Vondels stuk van een christelijk/bijbelse context en on derneemt een lichtvoetige zoektocht naar de wortels van hèt kwaad. Onder regie van Ruud Wessels. Dramatur gie: Ment van Wagenmgen. Dinsdag 22 t/m zondag 27 juli, 21.30 uur. Stadhuisplein STRAATTHEATER Optredens van de Noorse groep Tea- ter Fusentast. de groep Bedlam Oz uit Australië en Tam Tam. Teater Fusen tast speelt het bekende Doornroosje- -verhaal, maar nu door andere ogen. Met niet meer dan twee holle, flexibe le buizen van 6 meter lengte voert Bed am Oz een kort en vertederend i :efdesduet op. Tam Tam speelt ten slotte 'What you see is what you get' Toets een titel in op de computer en de scène verschijnt op het beeld scherm. Zaterdag 19 juli, 12.00-17.00 uur. MUZIEK Waterpodium Hoogstraat VSB-AVONDSPEKTAKEL Op een speciaal waterpodium een groot openlucht feestconcert door in totaal meer dan 400 vocalisten, be horende tot het Philharmonisch Koor Hagacantare. het Hartebrugkoor, het Kr- -« .-V3""r_-::'Ie-=gne Sanghersen de Koninklijke Zangver- eeniging Rottes Mannenkoor. Zij wor den begeleid door het Zomer Orkest Nederland Uitgevoerd worden o.a. het 'Slavenkoor uit Nabucco', '0 For- tuna' uit de 'Carmina Burana'. de 'Pomp and Circumstance March' van Elgar en 'The Battle Hymn of the Re public'. Het concert eindigt met de 'Ouverture 1812' van Tsjaikovsky. be geleid door een slotbombardement van vuurwerk en klokgelui Zaterdag 19 juli, 22.00 uur (repetitie om 19.30 uur). Stadhuis Stadhuisplein 1 CARILLONCONCERT Tijdens de Lakenfeesten bespelen studenten van de Nederlandse Bei aardschool in Amersfoort het carillon in de toren van het stadhuis. Dit klok kenspel wordt beschouwd als 'een van de meest representatieve' in de rij van zingende torens in Nederland Vrijdag 18 juli. 12.45-13.30 uur. Hartebrugkerk Haarlemmerstraat 110 LEIDSE LAKENMIS Het Hartebrugkoor en de Schola Can torum van de Hartebrugkerk voeren de 'Missa Pontifical is' van D.L Perosi en het 'Cantate Domino' van Vincent d'lndy uit. M.m.v. Jan Verschuren (or- geO. KRO-radio zendt de mis recht streeks uit. Zondag 20 juli, 11.00 uur. Pieterskerk Pieterskerkhof la KLEIN CONCERT Concert door het Klarinet-ensemble Lignum. Zaterdag 19 juli. 14.30 uur. Hooglandse kerk Hooglandsekerkgracht WANDELCONCERT Aart de Kort bespeelt het orgel, met m.m.v. de Schola Cantorum van de Hartebrugkerk o.I.v. René Verhoeff. Vrijdag 18 juli, 12.30-13.15 uur. ORGELMUZIEK In de serie 'Muziek in de Hooglandse kerk' speelt Niek v.d. Meij, organist vandeN.H. Kerk te Noordwijkerhout. Zaterdag 19 juli. 13.30 uur. Nieuwe Kerk Voorstraat 79 ORGELCONCERT De Rotterdamse organist Vincent de Vries geeft een orgelconcert op het Van den Heuvel-orgel. Op het pro gramma staan werken van Böhm (Choralvorspiel 'Vater unser in Him- melreich'), Bach (o.a. 'Praeludium und Fuge'), Wagner (Figurierter Cho ral 'Jesu, meine Freude'), Dupré ('Prélude et Fugue') en Feike Asma. Vrijdag 18 juli, 20.15 uur. Vredeskerk Voorstraat 35 ORGELCONCERT Het historische Batzorgel van de kerk wordt bespeeld door Herman van Vliet. Hij voert werken van Bach, Boy- ce, Krebs. Guilmanten Renaud uit. Een koraalfinale en samenzang slui ten het programma af. Dinsdag 22 juli. 20.15 uur. De Levensstroom Gemeente Touwbaan 3 GOSPEL Optreden van de Caraïbische gospel- formatie "Key Dimonsion'. De uit twaalf personen bestaande formatie o I.v. Raimay Juliet geniet op de Ne derlandse Antillen grote bekendheid. Ze maken van hun optreden een wer velend feest. Vrijdag 18 juli, 20.00 uur; zaterdag 19 juli. 19.00 uur: zondag 20 juli. 10.00 en 19.00 uur Ned. Herv. Kerk Hoofdstraat 96 KOOR-EN SAMENZANG Het Schevenings Vissersvrouwenkoor en het Mannenkoor De IJsselzangers bij de vierde koor- en samenzang- FILM msME Pleintje bij de pomp Dorpsstraat HOTKLEZ EN DJANGODJEZ Rob Musters (klarinet) en Roeland Aerden (gitaar) maken Jiddische mu ziek (klezmer) en zigeunerjazz Deze muziek klinkt nu eens weemoedig en dan weer levendig en vol vuur. Muziek die met een vleugje humor gepresen teerd wordt. Vrijdag 19 juli, 19.00 uur. Beurs van Berlage Damrak 243 Tel. 020-6270466 HOLLAND MUSIC SESSIONS Concert waarbij Ryotaro Ito (viool) en Yuko Sasaki (Piano) werk van Vitali, Janécek en De Sarasate spelen en Roland Krüger (piano) werk van Brahms en Stravinsky. Vrijdag 18 juli, 20.30 uur. •SCHUBERT Bariton Nigel Cliffe zingt liederen uit Schuberts 'Die schone Müllerin'. Hij wordt daarbij begeleid door pianist Paradiso Weteringschans 6-8 Tel. 020-6264521 PULL THE PLUG Popmuziek en dans gaan in de voor stelling 'Pull the plug' een gelijkwaar dige relatie aan. Een voorstelling ge ïnspireerd door de snelheid van de ja ren negentig en de overvloed aan in formatie. De muziek komt van Poodle Naked, een band gevormd door leden van Gotcha!. Het duo Blok Steel verzorgt met zijn flitsende en acroba tische choreografie het dansgedeelte. Tevens de voorstelling 'Anybody', met als thema 'het niet perfect zijn'. Zaterdag 19 juli, 23.00 uur. THE BRANDO'S Concert door The Brando's met in het voorprogramma Mike and the Mello- tones. Zondag 20 juli, 22.00 uur (voorpro gramma om 21.00 uur). DAVID BYRNE Optreden door David Byrne. Woensdag 23 juli, 22.00 uur METROPOLE 1 tel. 070-345; Carnegielaan 16. Bean, The Ultimate Disaste al., dag. 12.45, 15.00,17 19.30,22.00. METROPOLE 2 Fly Away Home al., dag. 13 16.00, 18.30. The English Patient 12 |r 21.00. METROPOLE3 Two Days in the Valley 16jr 13.15, 16.00, 18.45,21.; METROPOLE4 Cold Comfort Farm al.. dac 21.30 Lady en de Vagebond al., o 13.15, 16.00. METROPOLE 5 Ridicule 16 jr.. dag. 18.45 21.30 101 Dalamtiërs al., dag 1- 16.00 PATHÉ Scheveningen tel. 07; 3515738, Kurhausweg2 The Ghost and The Darkne dag. 18.40. Liar Liar al., dag. 11.20, Ij 16.00, 18.10,20.20,22.; The Fifth Element 12 jr., cl; 18.30,21.20. Scream 16 jr., dag. 11.50 16.40, 19.00, 21.30. Con Air 16 jr., dag. 13.00 18.50,21.40. Jungle 2 Jungle al., dag. Ij 13.30. Bean, The Ultimate Disasts al., dag. 11.30, 13.40,15 18.00,20.10,22.20. Speed 2: Cruise Control 11 dag. 12.50, 15.30, 18.20. Private Parts al., dag. 16 5 19.10.21.50. Turbulence 16 jr ..dot/mj ook 21.00. Lady en de Vagebond al 11.10. 13.10, 15.00. Fly Away Home al., dag. 12 14.10,16.20. HAAGS FILMHUIS tel. 070- 3656030. Spui 191. Love and Other Catastropti jr., dag. 21.45. Johns 16 jr., dag. (beh. i 21.45. Love Serenade 16 jr da 21.45. A Moment of Innocence 1{ dag. 19.15. TUSCHINSKI tel. 070-36091 Buitenhof 20. Bean, The Ultimate Disasti al., dag. 13.20, 15.30,17 19.50,22.10. Liar Liar al.dag. 16.10,1 20.10, 22.15. Happy Gilmore al dag 11 14 45. 17.00. 19.15,21. Speed 2: Cruise Control 11 dag 12.40. 15.40. 18.3C Con Air 16 jr.. 13.00, 16.( 19.00,21 50. Scream 16 jr.. dag. 12.OC 16.45. 19.10,21.40. Lady en de Vagebond al.. 12.30, 14.30. OMNIVERSUM tel. 070-354 - Pres. Kennedylaan 5. Cosmic Voyage Groot, groter, grootst, luidt het spannende jongensboek getiteld U2. Bono en de zijnen hebben met hun jongste project 'Pop (Mart)' een reusachtige gok genomen, zowel artistiek als zakelijk. In plaats van rekken en d'r bij blijven probeert het Ierse (dance- Irockkwartet de creatieve koppositie te behouden dan wel te heroveren, maar ze missen vooralsnog de ware overwinningsroes die zo lang rond hen heeft gehangen. Heeft de teruggang van U2 zich ingezet? Morgen en zaterdag staat U2 in de Kuip om het verloren terrein terug te winnen. het nemen van muzikale risico's hebben ze altijd tot een mini mum beperkt. U2, van start gegaan in 1978 (aanvankelijk als Feedback), is voor zichzelf altijd grensverleg gend in beweging geweest en heeft daarbij maar al te vaak ook nog ongekende terreinen ontgonnen. De gepassioneerde, hemelbestormende rock van het Dubliner viertal opende be gin jaren tachtig zoveel oren dat de navolging amper bij te hou den viel: zo n beetje elke begin nende band wilde erop lijken, dienstdoende talentenjagers en platenbazen werden er op een gegeven moment gillend gek van. Die voortrekkersrol heeft U2 daarna telkens weer kunnen verlengen door het vizier be hoedzaam te verleggen. Zo wer den ten tijde van 'Rattle And Hum' (1988) de wortels van de .Amerikaanse muziek (folk en blues) onder de loep genomen en geïntegreerd. Waarna op 'Ach tun g Baby' (1991) voor het eerst op de Britse indie-dance- ontwikkelingen werd ingehaakt en (dus) de elektronica 'plotse ling' alle voorrang kreeg. Op het podium nam U2 ver volgens met de 'ZOO TV-Tour '92-'93' flink afstand van haar beproefde publieksbenadering: de grote witte vlag die in de o zo Keltische 'vlegeljaren' van de band bijdroeg aan de maar al te vaak serieuze feestvreugde was ingeruild voor een kapitaal hightech spektakel waarin het oog bijna nog meer werd ver wend (zo niet vermoeid) dan het oor en de stichtende bood schappen werden voorzien van een speelse ondertoon. Bono stak in duivelse gedaante niet alleen de draak met het actuele wereldnieuws, maar ook met zichzelf als gearriveerde rock- held. Waar nodig drukte hij zijn vinger op pijnlijke plaatselijke wonden, door bijvoorbeeld in Frankrijk een poging te wagen om Front National-leider Jean- Marie Le Pen aan de lijn te krij gen. Recordzucht Knap, apart, overweldigend, maar tegelijkertijd natuurlijk al weer een moeilijk te overtreffen prestatie. Tenzij er misschien nog meer visueel geweld in stel ling wordt gebracht, heeft U2 kennelijk bij het broeden op een nieuw podiumplan in het kader van het nog meer richting dance georiënteerde album 'Pop' gedacht. Want aan het he le concept voor de lopende toumee. waarvoor zekef niet toevallig in Las Vegas (op 25 april jongstleden) de aftrap werd verricht, kan het label De Overtreffende Trap worden ge hangen. Zoals in de Amerikaanse gok- stad de pracht en praal vaak te zwaar is aangedikt, zo is ook de 'PopMart'-show als mega-kijk- doos nogal patserig. Van meet af aan heeft (het management van) U2 geschermd met naar recordzucht ruikende techni sche details over speelplaats en decor, zoals de immense video- wall, inderdaad ook de grootste ooit door rockacts gebruikt. Dergelijke informatie was niet alleen bedoeld om de nieuws gierigheid op te voeren, even zeer om de verrassend dure toe De Kuip is uitverkocht, maar op het nippertje. Twee avonden U2 ging nog, vier leek niet haal baar. De glans van de Ierse for matie begint wat te verbleken. Helemaal vreemd is die onge wenste stemmingsverandering rond U2 niet, want voor iedere topact geldt dat aan elke gou den periode eens een eind komt. The Beatles, die destijds eveneens geen genoegen na men met makkelijke herha lingsoefeningen, voorkwamen een populariteitsdip door zich zelf na plusminus tien jaar op te heffen. The Stones hebben in hun lange bestaan best magere jaren gekend, zeker als platen- artiesten. Toch zijn ze eigenlijk nooit echt weggeweest, maar Bono: „We zijn nog lang niet rijp voor het schavot." ARCHIEFFOTO GPD gangsprijzen te verklaren. U2 wil immers nog altijd niets we ten van sponsoring, dus voor een audiovisuele hersenspoe ling van dit megaformaat zullen de fans dieper in de buidel moeten tasten. De vraag is echter of de langer meelopende achterban wel zo happig is op zoveel schone schijn. Van de 'traditionele' lief hebber mag het allemaal best wat minder, zolang de muziek maar die unieke 'power' heeft. En daar loopt 'Pop' niet echt van over. Dit tiende album (sinds 1980) biedt de trouwe fan te weinig van het klassieke In geluid, terwijl de 'dance-gene- ratie' er - ondanks de intensieve medewerking van specialisten als Howie B. en Flood - niet ge noeg origineels in terughoort om er razend enthousiast over te raken. Weliswaar zijn de verkoop aantallen van mega-niveau, maar daar staan wel enorme marketing-inspanningen (lees: - investeringen) tegenover. En ook daar zijn maar weinig fans dol op. U2 stond altijd zo ferm voor de hogere waarden in en om deze aardkloot en doet nu denken aan een veel goedkoper verkoopproduct. Door zich nu juist als doodgewone muzikale popmarktventers te presente ren, slim open kaart te spelen, is de aandacht voor de commer ciële scoringsdrift behoorlijk af geleid. Niettemin houdt me nigeen toch een gevoel van 'Klopt hier soms iets niet?' Niet overtuigend U2 is meer dan ooit big busi ness waarbij elke stuiptrekking vele miljoenen winst of verlies betekent. Ter indicatie: de dage lijkse kosten van de 'PopMart Tour' zijn met een slordige half miljoen gulden per dag bijna twee keer zo hoog als bij de 'ZOO TV Tour'. Het siert de band dat ze opnieuw haar nek zo ver en geheel op eigen kracht heeft durven uitsteken, maar al die poenigheid staat wel haaks op het idealisme van weleer. Het nog altijd hechte vrienden kwartet kan daar zelf niet erg mee zitten, omdat het ook af wil van dat brave Hendrikken- imago. De ongecompliceerde lol staat in de 'PopMart'-filoso- fie voorop, maar juist op dat vlak is U2 niet overtuigend. De frivoliteiten moeten wel van Bo no komen, omdat de andere drie leden nu eenmaal geen charismatische podiumtijgers zijn. Echter, in zijn nieuwe hoofdrol als ludieke entertainer moet de inmiddels 37-jarige fr ontman (geboren Paul Hewson) nog duidelijk groeien. Bij de toumeestart in het Sam Boyd Stadium van Las Vegas stak hij duidelijk niet lekker in zijn vel. Deed hij wel z'n uiterste best om te midden van alle in genieuze, kunstzinnige franje de losse, vrolijke kwast uit te hangen (zoals met z'n kuier-act met bolhoed tijdens Miami'), maar overtuigen deed hij niet. Achteraf, wellicht geïnspireerd door de lauwe bijval ter plekke en de daarop aansluitende ma tige kritieken, heeft U2 ook toe- gegeven dat de marathonpuzzle van dik twee uur eigenlijk nog niet klopte. Dus is er sindsdien flink gesleuteld aan de inhoud. Moeilijk weg te nemen blijft evenwel de publieke frictie bij de presentatie op stadionschaal tussen U2's klassieke gitaarrock uit de jaren tachtig en haar hui dige dance-boodschappen. Wordt het oude werk (denk aan 'Pride In The Name Of Love', 'I Still Haven t Found What I'm Looking For', Where The Streets Have No Name') inge zet, dan is het prompt bal op de tribunes en in de arena. Scha kelt de groep over naar het he den, dan lijkt de consument de aandacht onmiddellijk te ver leggen naar het nooit afwezige randgebeuren (zoals de popart van onder anderen Keith Ha ring, de bizarre tekenfilms, de circusachtige special effects). Zo'n indrukwekkende erva ring als de 'ZOO TV'-show was, is een 'avondje shoppen' op U2's 'PopMart' helaas niet, heb ben Bono en zijn maten tot nog toe alom te horen gekregen. Bij voorbeeld ook via het fanclub blad The Zooropean, U2 Maga zine, dat in het actuele pretpak- ket vooral 'hilarische momen ten' (gitarist The Edge tekent er voor eentje met een rondje ka raoke bij Neil Diamond's 'Day dream Believer') mist. Wat betekent dat U2 voor het eerst in het defensief wordt ge drukt. Tot eigen verbazing, als men de reacties van de bandle den mag geloven. „Wei in moeilijkheden te zitl dus een danig ontstemd „Kennelijk wil men onsi ger als winnaars zien, i verliezers. En dat is vre| je weet dat we intus 'Pop' meer dan vijf exemplaren hebben afj dat we ons 2 miljoen! certkaartje hebben ver! weet dat openbare ten lingen populair zijn, ma maar niet dat we al i voor het schavot." Niet te ontkennen wel dat de loop naar des minder massaal is dan was ingecalculeerd. H( niet uitverkochte 'tweet den' is niet gering. „N weer geen weet Bono. „Daar had tijdens The Joshua Tr (1987/1988) ook al last toen waren we meer stream' dan we ooit weest" Kleinschaliger Nederland loopt qua niet uit de pas. Want voor de rentree van band in de Kuip is onge helft minder dan was vt in plaats van viermaal sp w slechts twee avonden. V volle bak, dat wel, maan de dankzij allerlei weggt via kranten en radio, t zoekuur' (hartje zomervt had zeker gunstiger maar dat nog nadnil voor de prijsstelling: 75 gulden per persoon, oi hoog voor een popcoi een stadion en dus besf remmende factor. Ook op dat punt zal Mart Tour' U2 tot na io stemmen. Een ding sta een volgende keer zal «I kleinschaliger en protserig*uitpakken. Zo dwongen door een verm vraag dan wel door h?me besef dat nog groter n» >j per se hoeft. 14 12 U2. PopMart tournee. 18 en zaterdag 19 juli iej noord Stadion, Rotterd 13 Het Arsenaal speelt in de gerenoveerde Burcht een eigen bewerking van het toneelstuk 'Lucifer' van 'de prins der dichters', Joost van den Vondel. FOTO MARJOLEIN VAN DAM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 20