,eiden Regio 'rijs huizen ,eidse regio link in lift Een doctorandus die al tien jaar pontbaas is nóg^^piat laren, EHBO, wanhoop....bezemwagen r_™. nterieur-lening Stuntgedrag oorzaak val uit glijbaan Hifi-lening Motor-lening GFT-containers voor bewoners binnenstad Geslaagd voor Belgisch huwelijk llDERDAG 17 JUL11997 Bibliotheek i Het bestuur van de HANS JACOBS. 071 -5356414, PIV -CHEF RUDOLF KLEUN. 071-5356436 Vierdaagse /t r Foto's en korte re- I J acties van wande laars uit Leiden en omge ving, die meedoen aan de pleit voor een nieuwe vierdaagse in Nijmegen. hoofdvestiging. 17' I twee bibliotheken in Alphen aan den Rijn stijging van de huizenprijzen in de Leidse regio gaat >rdroten door. Gemiddeld werden de koopwoningen ederland in de eerste helft van dit jaar bijna 12 pro- duurder. In en om Leiden was de stijging vermoede- telfs nog iets hoger, zegt directeur F. van der Voort het Leidse makelaarskantoor Fides Era. Voor de ede helft van dit jaar verwacht Van der Voort een iets der sterke stijging van zeven a acht procent. dorp opgevallen dat de prijzen van appartementen zo in de lift zitten. Met name starters wijken volgens hem uit naar apparte menten, omdat een eengezins woning voor hen over het alge meen niet te betalen is. Volgens Waasdorp willen ook steeds meer mensen een nieuwbouw- l er geen grote bouwloca- de Leidse regio bijkomen, n de prijzen stijgen, ver- de directeur van Fides. (0 ooroorlogse woningen in eidse regio blijven volgens Voort het sterkst in prijs Vooral voor nieuwko- j de huizenmarkt is een (orlogs huis in de populai- b jken Professorenwijk en de trond de Leidse Hout bijna jri0 neer te betalen. „Zij wijken svaker uit naar De Kooi en n-noord. Ook de binnen- I wordt steeds populairder laan dat Gilbert Waasdorp van dij Bob Oudshoorn dat de prijzen voorlopig >og blijven gaan. „Ik ver- t alleen wel dat de komst e euro even een kentering ven. Dat wordt een econo- ramp, denk ik. Want rdt de harde gulden on thaald." Het is Waas woning. Volgens cijfers van het Kadas ter steeg de gemiddelde ver koopprijs van huizen en appar tementen in Nederland met ruim 13.000 gulden tot 240.850 gulden. De Nederlandse Vereni ging van Makelaars (NVM) komt op een landelijke prijsstij ging van 10 procent. In de Leidse regio ligt de ge middelde prijs voor het afgelq- pen halfjaar veel hoger: rond de 320.000 gulden. De maand mei was voor de afdeling Leiden van de NVM een uitschieter met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 360.000 gulden. Ter verge lijking: het landelijke gemiddel de in die maand was 292.000 gulden. staat als een huis. Door onze lage tarieven. Bel 071 - 516 77 77 Stadsbank Leiden Breestraat 24, Leiden 24 uur per dag 071 - 514 71 41 LEIDEN DORITH LIGTVOET Hoeveel doctorandussen in Ne derland zouden al tien jaar lang pontbaas zijn? Vermoedelijk is de tot Nederlander genaturali seerde James Taghavi een van de weinigen. De in Iran geboren pontbaas vaart fietsers en voet gangers heen en weer tussen het Joppepad in de Merenwijk en de Warmondse Zijldijk. Taghavi, die twaalf jaar geleden uit zijn geboorteland Iran vluchtte, volgde daar een uni versitaire opleiding tot 'indus trial manager'. Hij zegt niet eens meer in zijn oorspronkelij ke vak aan de slag te willen. „Ik houd niet van kantoorwerk. Ik wil graag buiten werken en con tact hebben met mensen." Tijdens het seizoen werkt Taghavi zeven dagen per week. Doordeweeks is hij van twaalf tot zes op zijn post, in het week einde begint hij twee uur eer der. Als er even geen klanten zijn, zit hij in zijn caravan aan de Zijldijk en tuurt door zijn verrekijker naar de overkant. Die kijker is geen overbodige luxe. De afstand is zo groot, dat het moeilijk is om te zien of er fietsers of wandelaars klaar staan. En Taghavi wil niemand langer dan een paar minuten la ten wachten. Vandaag zit hij precies tien jaar in het vak. De pontbaas heeft uitgerekend dat hij inmid dels zo'n 180.000 passagiers heeft overgezet. Nog steeds zegt hij zijn werk met plezier te doen. Door te werken kan hij iets terugdoen voor het land dat hem opving. Taghavi gaat ook graag met Nederlanders om. De meesten staan open voor con tacten met buitenlanders, van discriminatie zegt hij weinig last te hebben. „Ik houd van mijn land, maar onder deze omstan digheden zou ik niet terugwil len, zelfs niet voor een vakantie. Ik woon hier alweer zo lang. Ik heb het hier wel naar mijn zin." De Iranees begon tien jaar ge leden op hetzelfde pontje, dat toen een verbinding vormde tussen de gemeente Voorscho ten en Vlietland. Dat was een drukkere stek, omdat veel dag jesmensen het recreatiegebied wilden bezoeken. ,,Nu zet ik op een zonnige dag misschien LEIDEN DIMITRI WALBEEK Ook vandaag rijden er geen trei nen tussen station Leiden Lam menschans en Alphen aan den Rijn. Reizigers worden daarom voor de derde opeenvolgende dag met bussen vervoerd. Vol gens NS-woordvoerster Y. Der- ksen kunnen de werkzaamhe den nog de hele dag duren. Zij kon vanochtend geen zekerheid geven of de treinen op het tra ject morgen weer rijden. Vanochtend vroeg bleek dat de werkzaamheden aan de datacommunicatiekabel bij Zoeterwoude voorlopig nog niet zijn afgelopen. Deze verbinding is afgelopen nacht wel getest. Maar vanochtend liep de opera tie opnieuw vertraging op toen bleek dat ook een printplaat is beschadigd. De stremmingen op het tra ject begonnen dinsdagochtend door een storing na een blik seminslag, waardoor seinen en overgangen niet goed werkten. De nieuwe datacommunica tiekabel moest een einde ma ken aan de problemen. Pontbaas James Taghavi. In tien jaar tijd zette hij 180.000 wandelaars over. acht- of negenhonderd fietsers en voetgangers over, toen wa ren het er op één dag soms vijf tienhonderd." Door de drukte gebeurden er af en toe vervelende dingen, on gelukken bijvoorbeeld. Ambu lancepersoneel werd dan met de pont naar het recreatiege bied gebracht. Taghavi verhaalt van een vrouw die tijdens een bezoekje aan Vlietland acuut beviel van een baby. „Met de pont moesten we supersnel een brancard naar de overkant brengen, zodat de vrouw en de baby naar het ziekenhuis kon den worden vervoerd", herin nert hij zich. Toen in Voorschoten een brug werd aangelegd, verhuisde het pontje een paar jaar geleden naar zijn huidige stek. De pont baas verhuisde mee. Het con tact met zijn klanten noemt hij de leukste kant van zijn werk. Met zijn vaste klanten maakt hij graag een praatje. Zware onder werpen schuwt hij niet, een ge sprek over de huidige politieke situatie in Iran gaat hij bijvoor beeld niet uit de weg. Maar ook als het rustig is. verveelt hij zich niet. „Dan zet ik de grote cylin der in het vet." Omwonenden zijn inmiddels aan het pontje gewend. Keken ze in het begin soms met een schuin oog naar de grote aan tallen fietsers die op mooie da gen de dijk opreden, nu zegt ie dereen de pontbaas gedag. „Ook de twee cafe"s hier in de buurt, De Kaagsociëteit en 't Dobbertje, zijn blij met me" zegt Taghavi. „Ze zagen hun ageren af en toe nog steeds ver rast als ze de pont ontdekken. De verbinding scheelt ze al snel veertig minuten omrijden. De enige die nooit van de kortere route profiteert, is Taghavi zelf. foto taco van der eb Hij woont in Oegstgeest en zou fietsend in een mum van tijd bij de aanlegplaats in de Meren wijk kunnen zijn. „Maar als ik 's ochtends begin, ligt de pont aan de andere kant. Ik ben de enige die altijd moet omrijden", glim lacht hij. van ons klinkt als muziek in uw oren. Door onze lage tarieven. Bel 071 - 516 77 77 Stadsbank Leiden Breestraat 24, Leiden 24 uur per dag 071 - 514 71 41 Het negenjarig jongentje dat vorige week uit de glijbaan van zwembad de Zijl is gevallen blijkt op de reling van de baan te zijn gaan zitten. Waarschijn lijk heeft hij toen zijn evenwicht verloren, denkt K. Caron van Sport en Recreatie. Volgens hem is er niets aan de hand met de glijbaan van het zwembad. Politiewoordvoerder P. Kwestroo bevestigt zijn verhaal. Volgens hem is de jongen opge staan in de glijbaan om zijn broek naar beneden te trekken. Dit met de bedoeling om sneller te glijden. Toen hij op de reling ging zitten verloor hij zijn even wicht. De jongen maakt het goed. Hij heeft slechts een lichte her senschudding aan de val over gehouden. i37.000 deelnemers uit 49 n lopen deze week de Nij- 5e vierdaagse. Voor het ch Dagblad is verlaggever Cabendo van de partij, lig ongetraind begon hij agaan de monster-wan- cht. Vandaag de tweede af- ngvan zijn lijdensweg. geeft inspiratie. Aan het ran elke Amerikaanse noviekomt de held stan- tot groter zelfinzicht. Ro- irsig schreef tijdens een ht door de VS een uit- ide filosofische verhande- a Neil Armstrong wist na aien kilometers zijn ge- an grootse nederigheid samen te vatten in 'a step for man. a great leap ankincf. it hebben wij? Wij hebben >otje met vet al op de tafel En ik begrijp nu waarom, net zoals ik, om de vier i stappen iets heel anders lat dan een midweekse hy- ciale workshopzelfvernie- ïdrang dan weet je van je iolala niet meer wat je zingen om de moed er in „Goat't mien jong?" Een lieve vrouw ontfermt zich over mij en probeert me met zachte dwang te overtuigen de vierdaagse uit te lopen. Ze is zo aardig dat ik niet kan weigeren. Ik zet nog even door. Als ik dood neerval, dan maak ik mijn lichaam een offer voor de vierdaagse vrien delijkheid. De zon breekt op zijn bijbels door het wolkendek. Op de Waaldijk lijkt de rij stappers een groot lint van Christo, gemaakt van menselijk materiaal. Je krijgt er haast religieuze gevoe lens van. Het dwaze volk van Mozes volledig uit de koers. Ik strompel het terrein van de ver eniging op. De eerste dag ge daan. Korte samenvatting van de tweede dag: Na twee uur afzien besluit ik te rusten. Ik kom op eens, tot een verpletterend zelf inzicht. Ik ben geen wandelaar. Wat een verlossing. Mijn hoofd en lichaam zijn het nog nooit zo met elkaar eens geweest en zelfs mijn ego dient geen bezwaar schrift in. Laat de bezemwagen maar komen. Ik kap ermee en ben gelukkig. (Wordt verzorgd) PABLO CABENDA te houden. Dus zet ik in een pijndelirium het mantra der vrolijke lemmingen nogmaals in. Het potje vet gaat voor de 322e keer op tafel. Ik weet bijna niets meer. Ik beweeg me voort vanuit een oerinstinct en twee elementaire waarheden: 'heen Wie wil genieten van huisgemaakte appeltaart met frambozenroom of een gestoofde lamsschenkel met basilicum saus moet naar is korter dan terug' en 'in bed is het beter dan in de berm'. Na de inspectie van de zakjes onderhuids vocht op mijn zool en het strekken van mijn benen (later gehoord dat je dat nooit mag doen bij zo'n lange wan deltocht) met de moed der wanhoop opgestaan. Ik zoek als troost mensen die er net zo erg aan toe zijn als ik. Misschien helpt het als ik er een plaatje van maak. Hoe lang is een kilo meter? De afstand tussen twee koeien? Nog vijftien koeien te gaan. Da's niks. Ik heb m'n bid on laten liggen bij de EHBO- post. Ook niet erg, je neemt geen souvenirs mee uit de hel. Dan heb ik tenminste minder voor meer vermogen. Door onze lage tarieven. Bel 071 - 516 77 77 Stadsbank Leiden Breestraat 24, Leiden 24 uur per dag 071 - 514 71 41 LEIDEN MARUN KRAMP Pieterskerk en -plein vrijdag 18 juli 17.00 - 23.00 uur zaterdag 19 juli 14.00 - 23.00 uur zondag 20 juli 14.00 - 21.00 uur Kijk naar de grond, dan lijkt het of je sneller gaat. Voor mijn voe ten op het asfalt word ik vrese lijk getart door een sadistisch snoeppapiertje. Bij elke stap die ik zet vliegt het een meter voor mij uit. Het kreng blijft me zo een kwartier lang voor. Dan maar weer omhoog kijken. Het verkeersbord wijst links 'Lent vijf kilometer' en rechts 'Nijme gen zes kilometer'. „Kom men sen laten we naar Lent gaan. Ik heb gehoord dat het daar veel gezelliger is. Nee, niet naar rechts!!" Maar duizenden trek ken zich niets aan van mijn smeekbede en gaan luidzingend de verkeerde kant op. Ik kan wel janken. De bewoners van de Leidse bin nenstad kunnen vanaf morgen hun GFT-afval (groente-, fruit en tuinafval) apart voor inza meling aanbieden. Op deze dag worden twee van de in totaal vijf ondergrondse GFT-contai ners officieel in gebruik geno men. Wethouder J. Laurier zal de container voor GFT-afval op de Beestenmarkt om vier uur 's middags de grond in laten zak ken. De containers komen op de hoek van de Beestenntarkt en de Nieuwe Beestenmarkt en op de Apothekersdijk tegenover het Volkshuis. In de loop van het jaar zullen er nog twee geplaatst worden: één op de Kaasmarkt en één op de Sint Jorissteeg. Eind 1997 volgt nog een vijfde locatie in de Ververbuurt. De inzameling van GFT-afval in de binnenstad is een experi ment. Na evaluatie wordt beslo ten of de GFT-inzameling in de binnenstad doorgaat en wordt uitgebreid tot de hele binnen stad. Om te zorgen dat bewoners van de binnenstad hun afval apart kunnen houden deelt de gemeente vrijdagmiddag tussen 16 en 20 uur op de Beesten markt kleine emmertjes uit. Die kunnen ze dan legen grote con tainers in de buurt. Bewoners die vrijdag verhinderd zijn kun nen hun emmertje vanaf maan dag ophalen bij het wijkonder- komen van de sector Wijkbe heer aan de Middelstegracht. LEIDEN DIMITRI WALBEEK Een perfect Belgisch huwelijk is het ideaal voor de duikers in spe van de Leidse brandweer. Daarbij loopt een koppel arm in arm. Maar omdat de een zwemvliezen draagt, moet hij achteruit lopen. „Anders breekt die zijn nek", volgens brandmeester Henk Derksen. De andere duiker leent zo doende zijn ogen aan zijn part ner; een Belgisch huwelijk noe men ze dat bij de brandweer. Woensdagochtend moeten vier koppels kikvorsmannen van de brandweer bewijzen dat ze tot deze verbintenis in staat zijn. Na een theoretische cur sus en oefeningen in het zwembad De Zijl is het nu tijd voor het echte werk aan de Warmondse Zijldijk. Ze moe ten hier slagen voor hun diplo ma. Samenwerking en commu nicatie zijn de sleutelwoorden voor het geslaagde brandweer huwelijk. Om deze eigen schappen te beproeven legt dit praktijkexamen de acht man nen het vuur na aan de sche nen. Eerst moeten ze in de toe snellende auto zo snel mogelijk in het logge duikpak hijsen. De sirenes gaan zelfs aan. En dat is geen show, maar noodzaak, want het verkeer bij de Zijlbrug staat muurvast. Vervolgens moet een van de duikers op zo'n twintig meter van de kant een pop uit een gezonken autowrak opvissen. Als slotstuk moet de eerste dui ker de ander met een touw naar een tweede auto onder water toeseinen. En dat alles volgens de afgesproken regels. Opgelegd door brandmeesters Henk Derksen en Cees de Bruijn. De huwelijkskandidaten zijn toch wel zenuwachtig. „Ze móeten in het eerste jaar veel diploma's halen voor ze een vast contract krijgen. Dat legt toch wel wat druk op ze", zegt De Bruijn. Af en toe schudden de twee ervaren rotten dan ook het hoofd. „Hoe kan hij nou zo het water ingaan? Ik zie hier dingen die ik ze niet heb ge leerd", roepen ze dan. Er zijn wel meer mensen die zich woensdagochtend verba- Ik worstel en kom boven, beeldt deze duiker in spe uit terwijl de exa minator toekijkt. Alle duikers van de Leidse brandweer zijn gisteren geslaagd voor het examen. foto henk bouwman zen. De zeeverkenners aan de overkant krabbelen zich op het hoofd van verbazing. Om het half uur komt een brandweer auto met de sirenes aan op hen af rijden. Er staan wel vijf tien man op de kant, onder wie acht duikers. Daar moet toch wat zijn gebeurd. Maar de remsporen zijn nep en al wat bover water wordt gehaald is een pop. Die daarna door andere duikers weer wordt teruggestopt. Toch staat er een echte ramptoerist toe te kijken. De duikers zien er met hun grote overlevingsmessen aan hun gordel wel dreigend uit. „Onder water kunnen we niks zien. Daar gaat alles volledig op de tast. Daarom moeten de twee voortdurend met elkaar in verbinding staan. De duikers kunnen in netten vast te ko men zitten en dan moeten ze zich lossnijden. Je moet een mes meenemen, want er ge beuren helaas nog steeds dui kersongelukken", volgens De Bruijn. De Leidse duikers zijn echter goed voorbereid. Alle koppels zijn geslaagd, blijkt 's middags, met allemaal zevens en achten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 13