waar u ook bent: belt u lokaal, betaalt u lokaal. TL4 haalt streep oor Lier en Leed Radio Televisie TMF mkt op i neder land q nederlandnederland ^OERPAP 17 JULI 1997 rtlQ rtlQ ||2 Alles kits. Kinderprogramma. Met: J Pete Pete; Ratjetoe. 07 Growing pains. Amerikaanse comedyse rie. Als de Seavers na een etentje, ter gelegenheid van de verjaardag van Maggie, thuiskomen is al het licht in huis uit. Mag gie denkt aan een surpri separty, maar komt er al snel achter dat er is inge broken. 34 Get the picture. 5l Kennisquiz. Presentatie: Judith de Bruijn. Pt' 02 Fast forward. !uu Jongerenmagazine. ,liï 30 Markant Nederland. Serie reportages over Ne derland. AfIWereld Mu ziek Concours Kerkrade. Presentatie: Mauëla Kemp. 00 NOS-Journaal. 23 NOS-Weeroverzicht. s® 30 Blik op de weg. nc Verl<eersmagazine met de 01 verborgen camera. Herh. New York Police (NYPD blue). Amerikaanse politieserie. Afl. 22/slot: He's not guil ty, he's my brother. De ei genaar van een garagebe drijf wordt neergeschoten. De identificatie van een vluchtauto leidt naar twee broers, maar bieden hou- den elkaar de hand boven het hoofd. 57 Werelden: De gek van de kathedraal. Documentaire over de bouw van een kathedraal waaraan Justo Gallego zesendertig jaar geleden is begonnen. Wilde Ganzen. 54 Het reces. Talkshow. Presentatie: Sjors Fröhlich. Maan bij nacht. Muzikale ontdekkings tocht door heden en verle den. Met: De Dijk, Cuby The Blizzards en de Tröc- kener Kecks. Onbekend talent: Stripped. Presen tatie: Manuëla Kemp. Herh. 100 jaar Nederlandse ci nema. Afl.: De koningi.i. Herh. 2 Einde. Jra4 ERSUM CPD programma Lief en Leed it komend seizoen niet terug ITL4. De commerciële om- Ieej i schrapt de door Mylène de 0 e Haye gepresenteerde talk- w vooral in het kader van de ingen op zondagavond een n der publiek te bereiken. Pro- ge-' ent John de Mol is voor Lief ra;. Leed inmiddels op zoek naar andere zendgemachtigde, haar discussieprogramma andelde Mylène de la Haye ü-J Stai schokkende seksonder- ont pen en daarbij ging ze soms oorlijk ver. Ondanks de goe- Jï kijkcijfers (gemiddeld 26 WO) vindt RTL deze aanpak passen bij de nieuwe koers de omroep een jonger en ral groter publiek moet be- woordvoerder van RTL 4 istigt dat, maar wil over de 16.00 NOS-Journaal. 16.07 'Eindeloze'ontdekkingen. Populair-wetenschappe- lijk magazine voorde jeugd. Afl.: Alles over licht (2). 16.34 Kids for animals. Reportage over de jeugd afdeling van de Dierenbe scherming. Presentatie: Jurre Bosman en Dewi Van De Vijver. Herh. 16.51 Dennis de Bengel. Tekenfilmserie. 17.17 Toekan Tecs. Tekenfilmserie. 17.30 TROS Telearchief. Korte documentairefilm pjes uit originele bio scoopjournaals. Herh. 17.59 2 Vandaag. Met: 18.00 NOS-Journaal. 18.15 Actualiteiten. Presentatie: Victor Deco- ninck. 18.43 NOS-Sportjournaal. 18.51 NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.57 Socutera. Vlekken en vegen, uitzen ding van Vereniging Het Nederlands Blinden- en Slechtziendenwezen. 19.00 NOS-Studio sport. Actuele beelden van de nationale en internationa le sportwedstrijden en - evenementen. 19.46 Natte neuzen. Hondenspelprogramma. 20.24 Ron's ballon. Amusementsprogramma. Vanavond: Survival van Stavoren. Presentatie: Ron Boszhard. 21.00 Derrick. Duitse misdaadserie. Het lijk van de drugsgebruik ster Heidi Wolf wordt in een bos aan de stadsrand van München gevonden. Derrick begeeft zich in de drugscène. 22.01 De pyromaan. Documentaire over een reeks grote branden die plaatsvonden in de Ameri kaanse staat Californië in de jaren '80. 23.00 Oh doctor Beeching. Engelse comedyserie. 23.33 NOS-Journaal. 23.39 Spreekuur laat. Serviceprogramma. 01.09 Einde. 18.00 Villa Achterwerk. Kindermagazine met: Pot- tekijke; Jarig; Pottekijke; Pakweg de Pakstraat. 18.15 Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Helpen. Paula iseen mo delvliegtuig aan het bou wen en Tommie wil haar daarmee helpen, maar dat mag hij niet omdat het vliegtuig dan stuk kan gaan. Rosemarie en haar oom Biff, die bouwvakker- is, tellen samen tot veer tig- 18.30 NOS-Jeugdjournaal. 18.43 Het klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Tempel. 19.02 Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Boulangé. 19.25 Het beste uit Jules unlimi ted. Compilatie van dit maga zine over wetenschap, techniek, sport en avon tuur. Presentatie: Menno Bentveld, Ivette Forster, Pieter Jan Hagens, Jan Douwe Kroeske, Pien Savonije en Mieke van der Wey. 19.55 2 Meter sessies. Muziekprogramma. Van avond o.a. Black Crowes, Los Lobos en Fun Lovin' Criminals. Presentatie: Jan Douwe Kroeske. 20.25 Unit 13. Nederlandse politieserie. Scylla wil Adrienne nog meer onder druk zetten. Ze beramen een plan om de hevig geëmotioneerde Josien aan te pakken. Bil- derdijk maakt zich zorgen over de werkmethodes van Unit 13. Afl. 8: We duwe. 21.20 Absolutely fabulous. Engelse comedyserie. Afl.: Birth. 22.00 NOS-Journaal. 22.16 NOS-Sportjournaal. 22.34 Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartjevan Weegen. 23.10 Zembla. Actuele documentaire. 23.50 NOS-Teksttv. 07.00 Einde. 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Golden girls. Amerikaanse comedyse rie. Herh. 16.35 Golden girls. Amerikaanse comedyse rie. Herh. 17.00 Vijf uur nieuws. 17.05 As the world turns. Amerikaanse soapserie. 18.00 Zes uur nieuws weer. 18.10 Catherine. Praatprogramma. Afl.: Mijn verkrachter is ge pakt. Herh. 19.00 Rad van fortuin. Spelprogramma. Herh. 19.30 Half acht nieuws. 19.50 Weer. 20.00 The bold the beautiful. Amerikaanse soapserie. Dylan belt Jessicda en vraagt haar om niet aan haar tante te vertellen dat zij met elkaar hebben af gesproken. 20.25 Message from Nam. Amerikaans drama uit 1993 van Paul Wendkos. Met: Jenny Robertson, Rue McClanahan, Esther Rolle, Ken Marshall, Tony Compobobelloe.a. Afl. 2. 22.10 't Is hier fantasties. 23.00 Late nieuws sportnieuws weer. 23.45 The Oprah Winfrey show. Amerikaanse talkshow. Herh. 00.30 Santa Barbara. Amerikaanse soapserie. Herh. 01.15 Nachtprogramma. 18.00 Zes uur nieuws. 18.05 World of discovery. Amerikaanse documentai reserie. 19.00 5 in het land. Nieuws uit de Nederland se regio's. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Op het randje. Amerikaanse documentai reserie. Herh. 20.00 Acht uur nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 The big showdown. Italiaans-Frans-Duitse western uit 1973 van Giancarlo Santi. Met: Lee van Cleef, Peter O'Brian, Marc Mazza, Jess Hahn, Horst Frank e.a. 22.05 Nieuws. 22.10 5 in het land. Nieuws uit de Nederland se regio's. Herh. 22.40 Hoe maakt u het? Gezondheidsmagazine. Herh. 23.10 The late show with David Letterman. Amerikaanse talkshow. 24.00 Late nieuws sportnieuws. 00.45 Nachtprogramma. 7V© 0 moeder wat is het heet! (It ain't half hot, mum). Herh. Dempsey Makepeace. Dynasty. Amerikaanse soapserie. Fame. Amerikaanse serie. The wonder years. Amerikaanse comedyse rie. Alias Smith Jones. Amerikaanse westernse rie. 0 moeder wat is het heet! (It ain't half hot, mum). Engelse comedyserie. De versierders. (The persuaders). Engelse detectiveserie. Dempsey Makepeace. Engelse politieserie. MASH. Amerikaanse comedyse rie. Hill Street blues. Amerikaanse politieserie. In 'Het reces' heeft Sjors Fröhlich een gesprek met de Groen Links leider Paul Rosenmöller. (Neder land 1,22.54 uur) FOTO» ANP t r t j Libertel Business o/o O 'Radio 1-Avondjournaal 19.04 en nu Zomertijd. 22.04 De avon- i. 23.07 Met het oog op mor- •04 For the record. 02.02 tijd 04.02 Top of Drop 05.02 17.00 Ochtendhumeur DIOQ ♦Thuis op twee. 19.04 De gou- l'eep. 20.04 De avond van twee. «tot 24.00 Sesjun. D/O© ISomertijd 18.04 Kort en Klijn. Rlaisier! 21.04 Spoor 7 22.04 «n de wereld in 24 uur. 00.02 gumma. 02.02 TROS Nacht- 04.02 tot 06.00 Pyjama FM Dl O 'De boventoon: Het wonder van n(2). 18.00Zin in muziek: 1997/Dirigentenwedstrijd. ODe korenbeurs. Trefpunt van P'S 19.30 Het orgel 20.02 dconcert. WMC 1997. Banda f|0al de Madrid uit Spanje met 22.00 Laudate. 23.00 Deze Rostrum of Composers 1997 10.02 tot 01.00 Vincent na mid- icht D/O© 'faros 17.05 Radio UIT 18.08 'lands programma a'iteiten/religie). 18.30 Turks anima (religieus) 19.00 Nieuws tualiteiten in het Turks. 19.45 'sen actualiteiten in het Marok- Sen Berbers. 20.30 Nieuws en liteiten m het Chinees. 21.00 c°op. 22.02 De avonden, met t22.03 Zilte stranden; ca. Dewijde blik; ca. 23.10 Half £se; ca. 23.45 De mannen van dio. 23.55 to*24.00 ANWB-be- nieuvve aanpak nog geen mede delingen doen. „Pas volgende week maken we onze winter- programmering bekend", aldus de zegsman, die verder laat we ten dat Lief en leed ook wel aan het eind van zijn Latijn was. „Na vijf seizoenen was alles op het gebied van seks en relaties behandeld Desondanks wil john de Mol Produkties, dat Lief en Leed maakt voor RTL 4, het program ma bij een andere zender voort zetten. SBS 6, dat al een groot aantal kijkers trekt met eroti sche programma's als De Wal len Op Stap en Goedele, is een van de kandidaten. Moslimomroep wil geen serie over islamkunst hilversum/utrecht anp Een tv-serie over islamitische kunst loopt grote vertraging op doordat de Nederlandse Mosli momroep (NMO) weigert een toegezegd bedrag van een half miljoen gulden bij te dragen. Fatusch Productions uit Utrecht heeft het contract met de NMO dinsdag ontbonden omdat de onderlinge samenwerking „on mogelijk is gemaakt". Beide partijen hadden in een overeen komst vastgelegd dat zij geza menlijk via fondsen één miljoen gulden bijeen zouden halen. Daarnaast had de NMO een ex tra bedrag van maximaal vijf honderdduizend gulden toege zegd. Ondanks twee sommerin gen heeft de NMO tot op heden geweigerd de half miljoen gul den over te maken. Daardoor moet Fatusch Productions de opnames, die in september zouden beginnen, uitstellen. Professional45 abonnement Daluren van 19.30 - 07.30 uur en gedurende het gehele weekend. Standaard met Regiovoordeel: waar je ook bent. bel je lokaal, betaal je lokaal. Per maand: vanaf f69,95 Piektarief: Daltaricf: f 0,30 Regiotarief (Piekuren): Optie: Voordeelminuten, die de standaard 45 gratis belminuten kunr tot 90 of 180 minuten. f 0,75 f 0,55 veronica 16.35 California dreams. Amerikaanse comedyse- Bcl voor meer informatie en de dichtstbijzijnde verkooppunten gratis 0800 05 60. ibedragen excl. BTW) DONDERDAG Shadowzone (1990-USA) Ti|dens een NASA-experi ment komt er een wezen uit een andere dimensie vrij dat op zoek is naar slachtoffers. Aardige low budget science fiction van J.S. Cardone meto.a. David Bee- croft. SBS 6 20.25 The Big Showdown (1973-l/F/D) Ongeloofwaardige spaghetti-western van Giancarlo Santi met Lee Van Cleef en Peter O'Brien. De sheriff wil een verdachte berechten, maar een bende denkt daar anders over. RTL 5 20.30 speelfilms op televisie Once Around (1991-USA) Ontroerend relatie-drama met komische momenten van Lasse Halstrom. Holly Hunter, dochter van rijke ouders, valt voor de onuit staanbare verkoper en gladjakker Richard Dreyfuss. BRTN 1 23.10 The French Lieutenant's Woman (1980-GB) Goede raamvertelling van een liefde tussen twee acteurs en de gedoemde geliefden die ze in een film spelen. Uit stekend spel van Meryl Streep en Jeremy Irons. Re gie; Karei Reisz. Duitsland 1 00.50 Naked Tango (1991-USA) Erotisch getint drama van Leonard Schrader. De verveelde huisvrouw Mathilda May raakt in het Buenos Aires van de jaren '20 in de prostitutie en loopt Vincent D'Onofrio tegen het lijf. BBC 1 01.25 VRIJDAG Who's Minding the Story? 1963-USA) Jerry Lewis speelt een klungelige winkelbediende die verliefd wordt op de dochter van de baas. Komedie voor de liefhebbers. Regie: Frank Tashlin. Duitsland 2 14.10 17.05 17.55 18.50 19.25 19.50 20.25 21.20 22.05 23.00 23.55 00.44 Baywatch. Serie. Highlander. Amerikaanse actieserie. StreetliVe. Spelprogramma. Highway Patrol. Serie. Denktank. Kennisquiz. The burning zone. Amerikaanse serie. Veronica's Beachvoetvol- ley. Water Rats. Australische politieserie. Real sex. Amerikaans magazine. Civil wars. Amerikaanse dramaserie. Einde. ses® 16.05 Pacific Drive. Australische soapserie. 16.30 Moon over Miami. Amerikaanse actieserie. 17.30 Real tv. 17.50 Married with children. Amerikaanse comedyse rie. Herh. 18.20 Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. 19.00 Hart van Nederland. Nederlands nieuws. 19.20 Weer. 19.25 Over de roooie. Amusementsprogramma. 19.50 Goudkust. Nederlandse dramaserie. Herh. Aansl.: Trekking Lucky 10. 20.25 Shadowzone. Amerikaanse sf-film uit 1990 van J.S. Cardone. Met: David Beecroft, Louise Fletcher, James Hong, Shawn Weatherley, Miguel Nunez e.a. 21.55 De wallen op stap. 22.30 Hart van Nederland. Magazine met Nederlands nieuws. 22.50 Weer. Aansl.: Trekking Lucky 10. 23.00 Red light zone. Serie reportages. Herh. 23.35 High incident. Amerikaanse actieserie. 00.20 Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. 01.05 Days of our lives. Amerikaanse soapserie. '2 Meter sessies': I confess it, van A. J. Croce. (Nederland 3,19.55 uur) FOTO ANP 2Vandaag Op stage met enkele Kamer leden. Het is gebruikelijk dat Kamerle den tijdens het zomereces een kijkje buiten de deur nemen en voor korte of langere tijd stage lopen bij een bedrijf. De rubriek zoekt een paar van die 'bijklussende' parlementariërs op. Als eerste is CDA-landbouw-woordvoerder Agnes van Ardenne aan de beurt. Het ligt voor de hand dat haar keus viel op een gemengd landbouwbedrijf. Nederland 2 17.59 Het klokhuis: Tempel In de laatste afle vering in de mini-serie over religieuze gebouwen bezoekt Jeroen een boed dhistische tempelBoeddhisten gaan naar hun tempel om te bidden en te leren. Vandaag staat mediteren op het programma. Nederland 3 18.43 Markant Nederland Manuëla Kemp wandelt met Thijs Wöltgens door zijn geboortedorp Kerkrade. waar hij nu ook burgemeester is. Verder gaat ze naar het 13de Wereld Muziek Con cours in het Rhoda Stadion en wandelt zij langs het riviertje de Worms. Nederland 1 19.30 Ron's ballon Serie zomerse program ma's waarin Ron Boszhard met een ballon door Nederland vaart en diverse mega-evenementen zal bezoeken. Ser- vival van Stavoren wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De teams bestaan uit vijf personen en moeten veertien verschillende onder delen afwerken. Nederland 2 20.24 Werelden: De gek van de kathedraal Justo Gallego, 72 jaar oud. is een he dendaagse kathedralen-bouwer. Zijn bouwwerk ligt in de aanvliegroute van vliegveld Baraja voor de Toren van Ma drid. De kathedraal van 'Don Justo' is zijn eigen uitvinding en vrijwel geheel met zijn eigen blote handen gebouwd. Het bouwwerk is officieel verboden voor het publiek, omdat de autoritei ten het levensgevaarlijk achten. Maar in de praktijk is 'la catedral' allang een toeristische trekpleister en een waar bedevaartsoord geworden. Nederland 1 21.57 De pyromaan Documentaire over een pyromaan in Los Angeles. In het mid den van de jaren tachtig tot begin ja ren negentig werd Los Angeles opge schrikt door een reeks grote branden die plaatsvonden op industrieterreinen in de buurt van een grote snelweg. De branden leken uit het mets te zijn ont staan, waren onverklaarbaar, verdacht en bleken allemaal te zijn aangesto ken. Uit onderzoek bleek dat het het werk van een seriepyromaan moest zijn. Het speurwerk van de politie nam uiteindelijk de vorm aan van een span nend detectiveverhaal meteen bizarre uitkomst. Nederland 2 22.01 Zembla Documentaire De strijd om Je ruzalem over de verbeten strijd tussen joden en Palestijnen om te kunnen bouwen in Jeruzalem. Beide groepen maken aanspraak op historische plaat sen zoals de Tempelberg. Palestijnen die hun grond verkopen aan joden zijn hun leven niet langer zeker, nu mos limleiders een fatwa tegen hen hebben uitgevaardigd. Nederland 3 23.10 Spreekuur laat Egoïsme wordt in onze cultuur al snel als een slechte eigen schap beschouwd. Toch bestaat er zo iets als gezond egoïsme: goed voor je zelf kunnen zorgen is een voorwaarde om goed voor een andere te kunnen zorgen. Maar w3ar liggen de grenzen van gezond en ongezond egoïsme? Gast is de Groningse psycholoog drs. Jeffrey Wijnberg die hier uitgesproken ideeën over heeft Nederland 2 23.39 televisie buitenland BRTN 1 17.35 Neighbours. 18.00 Journaal. 18.10 Pacific Drive 18.35 The bold and the beautiful. 18.55 F C. De Kampioe nen. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht 20.05Thuis. 20.30 Reyers- dijk. 21.00 Coupe Margriet 22.00 Pano rama. 22.50 Journaal en sport. 23.09 Weerbericht 23.10 Once around, speel film. 01.00 Doorlopende herhaling van journaal, sport en weerbericht. BRTN 2 17.00 DeToeTer 17.45Einde. 18.00 TikTak. 18.05 Samsonclip. 18.10 Whe re on earth is Carmen San Diego 18.30 Disney festival. 19.00Zorro. 19.30 Jour naal en sport 20.00 Weerbericht. 20.05 Cartoons. 20.15 Prime suspect IV - The lost child. 21.59 KENO-uitslagen. 22.00 Tourjournaal. 22.30 Oh doctor Beech ing. 23.00 Het geschreven leven. 23.25 The full Wax. 00.01 Geert Hoste toerist! 00.05 Doorlopende herhaling van het Tourjournaa 02.00 Einde. DUITSLAND 1 17.00 Tagesschau urn fünf 17.15 Bri sant. 17.43 ARDvor acht. 17.55 Verbo- teneLiebe 18.00 ARDvor acht 18.25 Marienhof. 18.55 St. Angela. 19.51 Das Wetter im Ersten. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie. 21.00 Panorama. 21.45 Ein Herz und eine Seele 22.30 Tagesthemen. 23.00 Lu ther in Hongkong. 23.45 In der Hitze der Nacht 00.30 Nachtmagazin. 00.50 The French lieutenant's woman, speelfilm. 02.50 Nachtmagazin. 03.10 Fliege. 04.10 Frankfurter Strassenbahn. DUITSLAND 2 16.00 701 - die Show. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Em Fall fur zwei. 18.00 Guten Abend. 18.45 Leute heute. 19.00 Heute. 19.20 Weer bericht. 19.25 Gezeiten der Liebe. 20.15 Die volkstümliche Hitparade im ZDF. 21.15 Auslandsjournal, 21.45 Heu- te-journal 22.15 Holger'sTankstelle. 23.00 Alles Picasso, oder was? Portret van kunstverzamelaar Hansjórg Derx, die ervan overtuigd is dat hij echte Pi casso's in zijn bezit heeft, waar de kunstwereld echter mets van wil weten. 23.30 Heute nacht. 23.45 Power Vision - Hot Summer Night. 02.45 Heute nacht 03.00 Strassenfeger. 04.10 Hallo Deut schland. DUITSLAND 3 16.15 Tour de France - Dokumentation. 17.30 Lmdenstrasse 18.00 Lokalzeit 18.04Streifzüge 18.20 Brisant 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.48 Lokal zeit NRW 22.00 Casino Royal. 23.00 Wat is? Spelprogramma. 23.43 100 x dX. 23.45 Insein. 00.30 Gefühle. 01.15 Casino Royal 02.15 Lokalzeit. 05.45 Streifzüge. 06.00 Telekolleg Sommer- RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser. 17.00 Jeopardy1 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL. 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Maga- zin. 18.45 RTL aktueli 19.10 Explosiv - DasMagazin 19.40 Gute Zeiten. schlechte Zeiten 20.15 Dr. 21.15 Die Wache 22.15 Mysteries mit Jörg Drae- ger. 23.15 Nowhere Man - Ohne Identi- tat' 24.00 RTL-Nachtjournal 00.30 Cheers. 01.00 Love War 01.30 Hör' mal, wer da hammert! 02.00 Magnum, P I. 02.50 RTL-Nachtjournal. 03.20 Hans Meiser. 04.10 llona Christen. 05.00 Barbel Schafer. 06.00 Einde BBC l' 16.00 Golf - The open. 17.00 Popeye. 17.10 Dmobabies. 17.35 Cartoon crit ters 18.00 Newsround 18.10Thebiz. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerbericht 19.30 Regionaal nieuws. 20.00 Watchdog Value for money. 20.30 EastEnders. 21.00 Airport. 21.30 Got cha. 22.00 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht 22.30 One foot in the gra ve. 23.00 Smith and Jones. 23.30 The last governor. 00.35 U2 - A year m pop 01.25 NS'.eb ta-g: soeel: im 02.55 Weerbericht 03.00 Einde. BBC 2 16.00 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 16.05 Westminster. 16.55 Nieuws, regionaal nieuws en weerbe richt. 17.00 Golf. 18.00 Golf. 20.30 How buildings learn. 21.00 Wild harvest. 21.30 Tracks 22.00 Golf. 22.40This li fe 23.20The X philes 23.30 Newsnight. 00.15 The woman in twelve. 01.00 The midnight hour. 01.30 The learning zone. 03.00 Summer nights. 05.00 Languages. 06.00 Business and work. 07.00 Einde. CNN 16.30 World sport. 17.30 Business Asia. 18.00 Business Asia 18.30 Q& A. 19.45 American edition. 20.00 World business today. 21.30 World report. 22.30 Insight 23.00 World business today update 23.30 World spoil 24.00 World view. 01.30 Moneyline. 02.15 American edition. 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.30 Showbiz today. 05.30 World report. 06.00 Einde. NBC 16.00 Home and garden television: Gar- deningbytheyard 16.30 Home and garden television: Awesome interiors 17.00 The site 18.00 National Geograp hic Television. 19.00 The ticket 19.30 V.I.P. 20.00 Dateline 21.00WNBA Ac tion. 21.30 Autosport. 22.00 The tonight show. 23.00 Late night. 24.00 Later. 00.30 Nightly news. 01.00 The tonight show. 02.00 Intermght. 03.00 V.I.P. 03.30 European living: Executive lifesty les. DISCOVERY 17.00 Danger zone. 17.30 Ambulance! 18.00 Connections II: High time. 18.30 Jurassica: Madagascar. 19.00 Wild sanctuaries: The Great Barrier Reef. 19.30 Killer jellyfish. 20.00 Invention. 20.30 Time travellers: A Roman plague. 21.00 Alien hand. 22.00 Flightline. 22.30 Ultra science: Ultimate thrill ri des. 23.00 New detectives Deadly che mistry. 24.00 Un the line of fire. 01.00 State of alert 01.30 Ambulance!: Satur day, Saturday 02.00 Time travellers- A Roman plague. 02.30Connections II: High time. 03.00 Einde. MTV 16.00 Select MTV. 18.00 Hitlist 19.00 The grind. 19.30 The grind classics 20.00 The real world - Miami 20.30 Singled out. 21.00 Amour 22.00 Lov^- line. 23.00 Access all areas 23.30 Bea- vis& Butt-head 24.00 Base 01.00 Night videos. 06.00 Einde. TV5 16.00 Nieuws. 16.15 Fa si la chanter. 16.45 Bus et compagnie 17.30 Evasion. 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerbericht. 19.00 Pa ris lumières. 19.25 Internationaal weer bericht. 19.30 Zwitsers nieuws 20.00 Le léopard. 21.30 Nathan. 21.55 Inter nationaal weerbericht. 22.00 Frans nieuws 22.35 Le journal du Tour 22.45 La marche du siècle. 00.15C'est la vie 00.45 Frans nieuws en weerbericht. 01.10 Belgisch nieuws. 01.40 Eclats de rire. 03.40 Le journal du Tour. televisie morgen NEDERLAND 1 08.00 NOS-Journaal 08.07 Linda, Lin da 08.32 Bestemming Schiphol. 09.00 NOS-Journaal 09.08 Get the picture. 09.36 AVRO Close-up 10.31 Wat bezielt hen? 11.03 Een koninklijk gezelschap. 11.45 NOS-Teksttv. NEDERLAND 2 13.00 NOS-Journaal 13.05 Einde. 14.00AC-tv 14.30 Ik weet het beter. 14.50 De verandering. 15.25 Tour de France. Rechtstreeks verslag van de 12e etappe, een individuele tijdrit bij Saint Etienne over 55 km. RTL 4 07.00 Ontbijtmeuws. 07.10 Disney car toon express Aladdm. 07.30Ontbijt meuws. 07.40 Disney cartoon express: Aladdm. 08.00 Ontbijtmeuws 08.08 The bold the beautifu1 08.30 Ontoijt- meuws. 08.35 As the world turns. 09.00 Ontbijtmeuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Evening shade. 10.00The Oprah Winfrey show. 10.45 Santa Barbara. 11.30 inde. 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Golden girls. 16.35Golden girls VERONICA 07.00 RmkeldeKinkel. 09.00 Veronica live. 11.00 Megafestatie tv. 11.25 Vero nica live. 16.35 The Simpsons. SBS 6 13.25 Hart van Nederland. 13.50 Over de roooie 14.20 Vakantie-tv 14.50 Hart van Nederland. 15.15 Days of our lives 16.00 Pacific Drive. 16.25 RaboTop 40. TV 10 13.50 Teiewinke 14.10 Hill Street blues. 15.00 The wonder years 15.30 MASH. 15.55 0 moeder wat is het heet! (It ain't half.hot. mum). 16.30 Dempsey Makepeace. KINDERNET 07.00 David de kabouter. 07.25 Pinok- kio. 07.45 Wickie de viking. 08.10 Flip- po finish show 08.20 Starstreet. 08.40 Batfink. 08.50 Sindbad de zeeman. 09.15 Batfink. 09.20 Ghostbusters. 09.45 Flippo finish show 09.50 Eric's world. 10.15 Wacky Packy. 10.25 Knockouts. 10.30Peuterblok. Met Kloontje 10.40Tik Tak 10.45 Klein, klein kleutertje. 11.00 Einde. bussum anp The Music Factory (TMF), de Nederlandse tegenhanger van muziekzender MTV, mkt op. Binnenkort kunnen vijf miljoen huishoudens (van de in totaal 6,6 miljoen) het station via de kabel ontvangen. Na de zomer kunnen ook tv-kijkers in Kerk rade. Amstelveen en Den Haag op de clipzender afstemmen. Kijkcijfers bevestigen de op mars van het nu ruim twee jaar draaiende popkanaal. In juni keek 47 procent van alle 20- tot 34-jarigen (1,7 miljoen men sen), 67 procent van de 13- tot 19-jarigen en 53 procent van de 13- tot 30-jarigen naar TMF. De populariteit blijkt ook uit het succes van de TMF-schoolagen- da, waarvan de eerste oplage binnen de kortste keren was uit verkocht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 11